Bugünden 1930'a 5,454,681 adet makaleKatalog


«
»

Ç A Ğ D A Ş Y A Y I N L A R I Konur Ertop PİRSULTAN ABDAL'DAN ONAT KUTLAR'A 400.000TL Omhunyet Kitap Kukixj Cag PazartamaA-Ş. Türtocaa Cad No: 39/41 Cajatogiu/fetaıtoul Posfa ç * no: 685322 Cumhuriy#t|, . :; 1 I j C J i KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BASYAZARl: NADİR NADİ (1945-1991) • -.-/-—«J f Ç A Ğ D A Ş Y A Y I N L A R I Mustafa Balbay ÜLKELERE DEĞİL SAVAŞA DÜŞMANIM 350.000TL KitapKuiütıüÇağPazartamaA.Ş TürtocaJ Cad Hor. 39/41 CağatoQlvfetantxi Pasöçekjno 666322 74. Y1L SAYI: 26325 / 90000 TL (KDViçinde) 3 KASIM 1997 PAZARTESİ BM ekibi alınmadı Körfez'de ipler gerildi • BM adına Irak'ta görev yapan ABD'li silah uzmanlannı sınır dışı etme karan alan Bağdat, dün ülkeye gelen üç ABD'li uzmaru kabul etmedi. ABD'li uzmanlar Bahreyn'e geri gönderildi. • Bu gelişmeler üzerine, ABD Kongresi'nin önde gelen cumhuriyetçi ve demokrat üyeleri, Irak'a karşı güç kullanılması çağnsı yaptı. BM Özel Komisyonu Başkam Butler de askeri harekâta geçilmesinin, BM'nin önündeki seçeneklerden biri olduğunu söyledi. • 9.Sayfada Rusya Japonya banştyor • Sibirya'da bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin ile Japonya Başbakanı Ryutaro Haşimoto, iki ülke arasındaki Kuril Adalan sorununu çözüp resmi bir banş anlaşması imzalayacaklannı açıkladılar. • Haşimoto, ortak basın toplantısında, "Anlaşmanın 2000 yıhndan önce imzalanabilmesi için elimizden geleni yapacağız" dedi. Yeltsin de bunun için somut bir süre belirlediklerini belirtti. • 8. Sayfada Tiananmen itirafi • ABD gezisini sürdüren Çin Devlet Başkanı CiangZemin, 1989 yılında gerçekleştirilen Tiananmen Meydanı katliammın bir hata olduğunu söyledi. "Bu olayda bazı ihmallerimiz, hatta hatalanmız olmuştur diyebilirim" diyen Ciang'ın bu sözleri diplomatlar ve siyasal gözlemciler tarafından ilgiyle karşılandı. • 8. Sayfada Yılmaz ve Simitis, Girit'te ABD'nin baskısı altında bir araya geliyor Gergin zirveTütbİkat gÖlgeSİ Yunanistan'ın "Parmenion". Türkiye'nin ise "Kararhhk Gösterisi" ve bugün başlayacak "Toros" tatbikatının gölgesinde bir araya gelecek olan Yılmaz ile Kostas Simitis görüşmesinden somut bir sonucun çıkması beklenmiyor. ABD'nin yoğun baskısı altında olan Ankara ve Atina'nın görüşmeden en iyi olasılıkla Madrid mutabakatının bir kez daha teyit edilmesi sonucunun çıkabileceği belirtiliyor. PKK'ye kar$l İŞbİrlİğİ Görüşmede Yılmaz'ın Yunan Başbakanı Simitis'e "PKK'ye karşı mücadelede işbhiiği" önerisini getireceği, Türk- Yunan sorunlannın çözülmesi için öncelikle "akil adamlar" projesinin yaşama geçirilmesi gerektiğini bildireceği öğrenildi. Yunanistan ise söz konusu projenin işlemesi için Türkiye'nin Kardak sorununu Lahey Uluslararası Adalet Divanı'na götürmesi önkoşulunu yineleyecek. LALE SAR1İBRAHİMOGLL' ANKARA/GtRİT - Ege Denizı'nin so- runlu kıyıdaşlan Türkiye ve Yunanistan'ın başbakanlan Mesut Yılmaz ve Kostas Simi- tis, yakın sularda askerleri tatbikat yaparken Gint'teki Heraklion kentinde bir araya ge- lecekler. Yılmaz, Simitis ile yapacağı gö- rüşmeden çok fazla bir şey beklemediğini belirterek "İtdalaşısıcakçatışmayadönüşe- biflr" uyansında bulundu. Simitis de dün, zirvenin gerçekleştirileceği Kapsis Ote- lı'nde, Yılmaz ile görüşmesinden sürpriz beklemediğini belirterek olumsuz mesaj verdi. Türkiye. Yunanistan'ın ev sahipliğinde bugün Girit'te iki gün sürecek Balkan zirve- si toplantısında. PKK'ye destek veren Ati- na'ya kendi topraklanndan seslenip terörle mücadele çağnsı yapacak. Yılmaz'ın. Simi- tis ile her iki tarafın da zoraki buluştuğu ve bugün 19.50'de başlaması öngörülen ikili görüşmede de Türk-Yunan sorunlannın çö- zülmesi için öncelikle "akil adamlar" süre- cinin canlandınlmasını gündeme getırmesi bekJeniyor. Yılmaz ve Simitis arasında ya- pılacak görüşme. her iki ülkenin de Kıbns ve Ege'de başlattıklan ve tehlikeli durumlar yaratabilecek tatbikatlar dönemine rastlıyor. Türkiye. Yunanistan. Bulgaristan. Romanya, Arnavutluk. Makedonya. Yugoslavya va Bosna-Hersek"in katıldığı devlet ve hükü- met başkanlan zirvesi bugün Gint Ada- sı'nda başlayacak. Yılmaz ve Dışişleri Ba- M Arkası Sa. 10,Sü. l'de Susurluk'ta, kazanın birinci yıldönümündeki mitinge katılım büyüktü Halk çetelerinpeşinde Kazadan tam 364 gün sonra Susurluk'taki mitingde buluşan yaklaşık 25 binden fazla yurttaş, çetelere karşı gövde gösterisi yapü. NOTLAR Temizlik Susurluky tan başladı AYDIN ENGtN Susurluk'a giden yollar da- ha gece yansından yoğun bir trafık baskınına uğradı. Yol boylanndaki konaklama yer- lerine otobüsler, özel araçlar birbiri ardına girip çıktı. Sa- bahleyınse Susurluk girişi, • Arkası Sa. 10, Sü. 5'te tZLENtMLER Karanlık bir tünelde ilerliyoruz SERDARKIZIK SUSURLUK - Temiz siya- set, banş. özgürlük ve demok- rasi isteyenler yollara düştü ülkenin dört biryanından. Su- surluk ayranı gibi ak, pak, te- mizdi burada buluşanlar. Ve çete düşmanıydılar. Kimi ka- M Arkası Sa. 10, Sü. l'de (Haber ve fotoğraflar: CELAL YILMAZ, KEREM ILGAZ, BERTAN AĞANOĞLU, ALPER TURGUT) • Susurluk'taki kazanın üzerinden tam bir yıl geçti. Devlet içindeki kirli örgütlenmenin ortaya döküldüğü kaza, sanılanın aksine geçen süre içinde unutulmadı. •Dün Susurluk'ta toplanan on binlerce kişi ve yurdun dört köşesinde gösteri yapanlar, mafya- siyaset-aşiret üçgenindeki ilişkilerin ortaya çıkanlmasını istedi. Haber Merkezi - Mafya-siya- set-aşıret ılışkilerini ortaya çıka- ran trafık kazasmın yıldönümün- de Susurluk'ta bir araya gelen on binlerce kışı çetelerin yargılan- masını istedi ve aydınlık bir ge- lecek özlemini dıle getirdı. Su- surluk'ta on binlerce kişi u Çete- ler halka hesap verecek" dıye haykınrken Adana'da da 5 bin kişi yürüdü. Istanbul'da Tansu Çfller'ın yalısının önünde göste- ri yapan IP Öncü Gençlik üyesi bir grup, yalının kapısına Türk bayrağı astı. Susurluk'ta 3 Kasım 1996'da. Bahçeliev lerkatliamı sanığı Ab- dullah Çatü. Kemalettin Eröge Polis Okulu Müdürü Hüseyin Kocadağ ve GoncaL's'un ölümü. DYP Mılletvekih Sedat Bu- M Arkası Sa. 10, Sü. l'de BOMBA BAŞBAKAN IN ELİNDE PATLADI' • 4. Sayfada DEVLET EMRETTİBİZ YAPTIK' • 4. Sayfada Et-Balık'tavurgun sürüyorEt-Bahk Kurumu'yken, özelleştirme kapsamına ahndığı için adı değiştirilerek anonim şirket haline getirilen kurumun henüz özelleştirilmeyen kombinalannda üst düzey yöneticilerin kuruma gelmeden maaş aldıklan, müfettiş raporlanna yansıdı. Özelleştirilen kombinalarda ise eski yöneticilerin lojmanlarda oturmayı sürdürdüğü de belgelendi. USUİSÜZ alim Şirket başmüfettişlerinin düzenlediği 96 1 sayılı raporda, Sakarya Et Kombinası Müdürü Bahattin Sırkıntı'nın kurumu, ithal canlı hayvanlan usullere aykın biçimde yerli hayvan fiyatmdan alarak 1 milyar 700 milyon lira, cari alım fiyatlannın çok üstünde gerçekleştirilen mezbuh (hazır et) et alımlan yoluyla da 40 milyar lira zarara uğrattığı ifadesine yer verildi. Eski yöneticilere suçlama Ankara Et Kombinası'nın 2 yıl önce satılmasıyla birlikte Et- Balık'taki görevleri sona eren eski yöneticilerin, 2946 sayılı "Kamu Konutlan Yasası" ve ilgili yönetmeliklerin açık hükmüne karşm haksız yere kurum lojmanlannda oturmayı sürdürdükleri ve hak mahrumiyetine sebep olduklan bildirildi. OLCJIV mHBTm haberi • 3. Sayfada Prof. Bahri Sa\cul%l Anayasası KomisvonıT- nda üyelik yapmıştı. Prof. Bahri Savcı'yı yitirdik • Geçen çarşamba günü ağır bir enfarktüs geçirerek Alman Hastanesi'ne kaldırılan gazetemiz yazan Prof. Bahri Savcı, tüm çabalara karşın dün yaşamını yitirdi. Savcı, salı günü Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Küçükyalı'daki aile kabristanında toprağa verilecek. Savcı için aynı gün saat 10.00"da Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi Inşaat Fakültesı önünde de bir tören düzenlenecek. • Kalbi pompalama görevini yerine getirmeyen Savcı, daha önce takılan pil ve dışandan verilen ilaçlar sayesinde yaşatılmaya çalışılıyordu. Doktorlan, Savcı'nın kalbinin sağlıklı pompalama işlevini tam olarak yerine getirmediğini, hatta devre dışı kaldıgını açıkladılar. • //. Sayfada BAHRİ HOCA DA YOK ART1K • 2. Sayfada SAVCI'YI DOSTLARI ANLATIYOR • //. Sayfada Gündemde bedelli askerlik yok • Milli Savunma Bakanlığı, sık sık tartışılan bedelli askerliğin gündemde olmadığını belirtirken askerlik çağında bulunan Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlanndan 206 bin 240'ının yoklama kaçağı olduğu, 47 bin 903'ünün de bakaya durumunda bulunduğunu bildirdi. • Bakanlık, ortak sılah üretimi projelerini özendiren Savunma Sanayii Müsteşarlığf nı ise "iki başlıhğa" neden olduğu gerekçesiyle sıkı denetim altına almaya hazırlanıyor. • i. Sayfada YDH, BP'ye katıldı • Banş Partisi Genel Başkanı Abidin Özgünay, Yeni Demokrasi Hareketi'nin partilerine katılma karan aldığını açıkladı. Sağ ve solun tükendiğini belirten Özgünay, yenilgilerle dolu sosyal demokrasi anlayışının ülke sorunlanna çözüm getirmediğini söyledi. • YDH lideri Ergün, Türkiye'deki iç savaşın tehlikeli bir boyuta geldiğini, 30 yılda 10 bin kışinin faili meçhul cinayete kurban gittiğini söyledi. • 5. Sayfada Melih Gökçek tartaklandı ANKARA (CumhumetBürosu)-100. Yıl Isı Merkezi Olağan Kongresi'ne "A Taknnı" ile katılarak olay çıkaran RP'li Büyükşehir Bele- dıye Başkanı Melih Gökçek, delegeler tarafin- dan tartaklandı. Balgat 100. Yıl Sitesi'nin dünkü Isı Merkez- leri Olağan Kongresı'ne, RP'li mevcut yönetim kurulunca davet edilen Gökçek, delegelerin yo- ğun tepkisivle karşı karşıya kaldı. Site genel kurulunun daha önceki karan yok sayılarak de- lege olmamasına karşın kongreye çağnlan Gök- M Arkası Sa. 10, Sü. 8'de ÖZELLEŞTİRMEDE FORMÜL ARAYIŞI • 6. Sayfada PARAN KADAR SAĞLIK DESTEĞ1 I 7. Sayfada ÎSKİ YAĞMASI BELGELENDİ I Arka Sayfada 'BATI. DOĞU'NUN ÖYKÜLERtNl SEVİYOR' • 13. Sayfada F. BAHÇE VE TRABZON GALÎPB Spor'da Işçfler Yılmaz'ı protesto etti • Kemerköy Termik Santrah'nda temel atma törenine katılan Başbakan Mesut Yılmaz, burada çalışanlann protestolan ile karşılandı. ASUMAN ABACIOĞLU OLCAY AKDENtZ MİLAS/ÖREN - Başbakan Mesut Yılmaz Kemerköy Ter- mık Santralı' nın baca gazı ant- ma tesisinın temelını, işçilerin protestolan arasında attı. Yıl- maz. Kemerköy, Yeniköy ve Yatağan termık santrallannı fe- da edemeyeceklerini söyledi. Yatağan'm ardından Kemer- köy Termik Santralı Baca Ga- zı Antma Tesisi'nin temeli Yıl- maz tarafından atıldı. Tes-lş ve Maden-lş sendikalannda ör- gütlü işçiler, Yılmaz'ı, "Sant- rallar bizimdir. sattınmayız'', "tşçiyiz, giiçlüyfiz, kazanaca- ğH", '•Kahrolsun IMF" slogan- lan atarak karşıladılar. İşçiler Yatağan'da ve Ören'e beş kilo- metre kala yolu bir süre trafiğe kapattılar. Yılmaz'la birlikte Enerji ve Tabii Kavnaklar Bakanı Cum- hur Ersûmer. devlet bakanlan Rıfat Serdaroğlu, Ca>it Kavak. Adalet Bakanı Oltan Sunguıiu, valıliği dönemınde Kemer- köy'e sürekli karşı çıkan Muğ- la Milletvekili Lak Aytaman'la birlikte çok sayıda milletveki- li temel atma törenine katıldı. Özelleştirmeye karşı olan işçi- lerin slogan atmalan, konuş- macılan ıslık ve yuh seslenyle protesto etmeleri nedeniyle gü- venlik eüçleri işçilerin önünde set oluşturdu. Bu arada bir gnjp ANAP'lı. protestocu işçilerin önüne gelerek -Başbakan Yıl- • Arkası Sa. 10, Sü. 8 'de GUNDEM MUSTAFA BALBAY Avrupa'mn Güneydoğusu... Balkanlar'ın coğrafi konumu, Avrupa'mn güneydo- ğusuna düşüyor. 20. yüzyılın başından sonuna dek, Balkanlar'daki gelişmelerle şekillendiğinı göz önüne alırsak, "Güneydoğu sorvnunun" ne kadar ciddı oldu- ğu daha net ortaya çıkar. Girit Adası'nda bugün başlayacak olan Balkan zir- vesi, süregelen sorunların bıçak gıbi kesılmesinı önle- meyecek. Ama en azından ülkelerin birbinne bıçak çek- M Arkası Sa. 10, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog