Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 21 KASIM 1997 CUMA EKONOMI / PARA RAPORU Hisse Senedi nCıroıJl; 15.M 15M 1US jujfjjij£ıi°s 11» li.» IÎM İS1ÎS*10 ' ra rtm ıM mSSt -m \Ü» i<:3 ttatod 7,500 : % ş.xo «M "M 11.51 1İM . «OB nm s.» n,M iOSkiRnans 2,70c 2.70C 2.750 *sojla irrXC 10750 '1.250 KStTsa BEmraStaa, 135 Fransta» BORSAVERİLERİ Endeksler Büeşik Endeks Mali Endeks Sanayi Endeks HızmetlerEnd. 2915 3586 2447 3191 2937 3619 2467 3203 Değişim (%) 0.75 0.92 0.82 0.38 LUm 2969 3688 2495 3180 Değişim (%) 1.09 1.91 1.13 -0.72 işlem Hacmı 48.640.096.934.325 BORSA (1. SEANS) 20 KASM 1997 Örclfcı En kıpans dişSk l s ) M * o n tedı Try3lı H 2J25 m HanSere 8SOT BŞ.OOO 39.CO0 XjM 4LM 1I.2SI 1lı9 =.7X0 55OC 11250 H.T5C 77D3 aüOC 0,1 MSJ gsıs ^ K a r o s * bfsBıM 411M î teeras&SSar. 27500 3 BN I SBRf O talGMı a 56 S 77.000 İMa™ş»tofiAS 1C250 1 '3' »rarDı Lfea«waSjıw VwFinare»Kr taM tHMa tttG*l'O 14,751 11.79 (151 ( . 7 1 ^ mOmt 6300 iSL IU ' ÛKsan 'SC-,000 İMMk 2 - :Scm>ffiRnB" 21'SmılUn r.'ikrsmt mKTJUmtas ain ~ T c&7gtaı«tfF* •TjnaclaSJ 52X 4£ 1İJ5I C12.M4 1 5 » E.EOJ 17.CÛJ İ 3 X 11,79 15.IH.ltt 12.75i I7M I 7 U a.!7i 2,700 -JsSjoc- ÎTDI 11.D0C -714İ1C --7JCC 190C 1 65Ü3S0 4J01 1«5C 37İS62 -1J2 '62.MC 734J0C -60553 t50C 2/73.HC 40.31' J'BSI 1f 5,300 ',45110 5.33S 11,19 IICT.ir İİ.JS5 nst mm n& LOOC 2,'EOOO 2X6 -»310 10,504 H2.5O0 2.=75,oa ıa> 1JBM. Jii: mm B(i! •P.M 1542 isa.M s.w £ 5 0 0 739,30C 25,815 2 M 141,11 B M T.M 247.M İ71I ^11 ii§^ 1 1 ii:i§ •ıi ^ 1i esıo -oaojg s,*< (jıi»wl ın KX0 46000 3S.956 2İ5ÛC TCO: ~;E5" ı.a a ıî» 11.M 1.7S I.M •L250 13JO0 7503 7İO0 l « 0 0 2.125 IM 7,1 III S.M İ.1I "OCC i'İK 1975X 2O2İO0 3 K ».100 119 (91 İ18 İ5İ U l '52: İ3 -5 ,1 157.500 162,500 11250 13.50C 122,500 127.51 '3 •» 5,300 3.90C || ıı7 » 7.M 33.0M Î40O0 1C75O -120 1 1 İ 1129 i:.750 1'iSC 2İ50 2 İ 1 'Ü5C 15.75i; 11,29 71 S» 2,19 M9 15X S70C •OjûC -3.753 14003 2.175 IM 2.» 2.N •25)0 12.750 1-00 :JO3 i i »500 H5X (M (.71 171 15,000 33İI0C . _ . 1325T. '3,75a 600C İM -,6K UOO 5SK 6 O T l l * 15.500 1Î75 34J0C '3750 :,« E.DOO 7 300 2.2,306 7,7* İ2.M « M BJ73 2.4H.M 74S 1M 1IC!M l!T 223C( !5.5X 22CO3 2I.7SI 2.S31.M îir 27 3a 833UX 27":' Hİ9 2.4HJM 1UR S.H 1.27I.M İ11? a?a mm «a 157,1 ırsaı is«i W S.T74JM 7JS 5.M 1,«1M 5,(7! 28.500 £000 2S.S5 11.79 1.775 L_. •2.2S 5,686,500 12.436 7.500 '1.5C0 ijOO 3203 2.116.0CC 125' E,5R 12.SJ9 3 1 B ] 0 '3.SD3 6134,530 ııs ^ ;7'00C S3î.SXJ 27,'331 ii nii-.ÜOC 4JX Tlstti 12.750 1 '13?.3OC -2526 is I«.M 4İS.M 722İX ÜSI|5 •i •97İ0C 76820 199.M7 İ.30C 7V«.0TX 3.8S7 75.000 1S.75Û 1.361.0C 155S 4/50 553.0CC l ' ? 1 1K.5C0 511.00C -6CO32 , ^ S ; n.* 13250 3*2.017 '0268 122.5CC' 820 00C 125.23 H,79 İ.!«.W HC? 4S9 4BJI 1534 1330 275»3 6.E77 33.500 7.E342O:' 33.7:: 56,300 V 2 M 55.45! İ3&':3 1:3 •iâ ,119İ29 (25.M 1) Dl 11i f um -im 225C' 4.3S.30C 2250 119 ' 2 M 2'19 r ı • 5-7 JCO ;E-7 •075C46.'6İ340 13, • M 15.837,10 11366 ÎJ2S r g M !£1 2.a ?r <a Î Ü ; 12,500 35£7,:71 '2.556 I.S9 1,1H.M i» 520CJ *14,XC 5.142 '7,75016275.646 -'.362 (.91 2KM m İ34060 3i.DOC 1 4191.7JO0 34,060 :mm il.î3§ I,M HUm 4.7B 1111 U.97IJM IIJR4 1525Û 7ÎB3 '5.36E 1.17S nı.mm i,w 33İ0C ' B r o 33,596 12.30C 4.'!7H0 13,555 tCO020,7-',570 5,123 1650 465,000 1,663 5.SO0 496,0X' 5.944 12/ Aran attti' BX (VattSUÎJ E" teY* »liftl BORSA (2. SEANS) 20 UUN 1987 Ûaceki En En İşlem arsrl dislk yCksek bpaar; iütet Tijalı 11750 1ÎJCC' -0.75(1 iTi ım 1.79 ilıauıjica 3.JUL 27.3T 26İ0C Z73C 2.5K 2750 •52.50C -StÇOî 162.500 v ü 4.300 1 * 1 4.9ÖC İ33C 5J0 5.30C' lîM 1775C -'800 Î125I r» 2Î.79 3.150 110a 3200' 1.150 4100 120C •â.300 •3.750 22250 K.3X ^ ^ * ^ l rKCeftMam 45OS »HanSns tt !93£«s 094 &«a £S5 6 R ^S.t :,« •.TİI^TtEarte 1-3] 139 Gaizck 22.750 1'0 Ğ9BS HSM itteSîllrMl 419 nStahBHk İ5H r5Garar«1at.Ort '.S60 i:«GteF*Mp t[,750 117 S â n İ.77S i'StoSfa» tya 119 i«şSçr; 7.M0 £0 IStlTUSA gfcf31.TjBrtJ5«jj IStoor ÜS5136 te. 139 to{Ha*ç 42wwe;G 143 Ift H4İIMIHİP 145«rasanKIraS tttoBBVt FııtTin 2HTeUM 2'6Tear 217 TBlHanTM 2 8 T K t mooc 1»75C 1S.19 1.17I1B 15,(11 I M 0 5 * 1.78 •i.500 453M' lü.686 1.79 1727,11 17Ş 33SM ! I D 1 J ^ a •iS 2S1.30C 13246 * i«-i '1 13JI tl7»,4l 117B 2E.5CC 5.715"! 27001 VZC 4223,7XC IS- 11000 j a a ç - M 1(1 7«.(9 1(« 14C.CCC 799.30C -60273 i:,5CC -.314.3K 4î.76a 2İ.M 2(.77!.19 S J S 4,3a t«S;30î 1323 5 300 2668JN 5143 M C 517000 I7İO3 3.1S S.57SJ81 3.151 1150 511OH0 1.153 iffl 18J0Ç .{«1 lİJSİ 14İM 12117 '5,300 31.Û00 17266 -Î.5ÛC -c.aatorjo n.vı 222S 362000 22.C93 !K VRM im '•3.5OC 3.&-5OO 11E26 FJOC 4,32«.CO0 2',û40 '.,375 56E.0O0 ;j« m I 5.ÎOO ;!soo 3'İ»7J 24-.OJ0 30.55' I1İM 4?«L517 11U71 2" 5Û* 24' OÖ] '1500 •20İ 1.56MIC' İ1396 U l K M İ.M ~ - JCOÜC î4,m rooc ^ 1İS ,İ •.- 2İ50C 2603] 32330 3Î5OC İ30C £.900 •IX -. 4 25 -']'5O T2S İM E200 4.« ı35C m ıi 34,5£C 35İ0O 86.1X1 90,300 3.55C İ.ÎOC ^ ü52SC 5.5007 OCC 7.«0 3'.5CC 3Ö.D30 1.K 1 M ım 1» -,3W. IJA 13,500 -1750 1,775 T J B 12250 -2.5J! 2 Varfto'ğl 7,31)] SİBsfrteer -1.750 İC2, -.i6,600 3.50G-,EOJ 73tEO0 1!,M m 1«MUIJ>£ ' : « 147 «onBÇrBto 3.E5C '49 H s 77J0C •50 « S m U75C İBpŞ İ"S •54 Î S ü f t 5 0 6 " '&5C '55Marans«n»ım İJ3C '56 «*ıreT*r 2150 •57 «ara 15,300 "56 yxırx.îavjcju 13W 19fe«NM| i» '50' UqeB>3 5.500 ıB u- ;:' 6 3 ^ -97.50! '65 W a ı.ıOO :E6 ittrasManC* iüCC 1{7toBhool m '66 Mar*Ç»nenD 5.4C0 165 Vttıf 30.500 175tieaZe«ii.hoıjn; 3.4CC '73l«896hodn5 2E,CCCı 171MB 75.M 175 mtmub IM mumT m "Î1 Ctsjı ikn '32 02'rasFscöınç 415C '33 Parsar '125C •yjğMo '125C •J6 PiTîB :3V 5C X taSl <.551 igffi?1 ™ HS •90 PnarSüt ' 3 ^ 0 •r FrarUr -7.51 196 HÂKS 56İCCC 19 7 (Wfin»5aKr 460C 2.125 ifii 2:29 ;a5c«^ 76X 209 »SfePamiij ia7K 2-OSörnafîment 155X ?• Se^Hasa« 10.5ÇE 2-j * :50C 1250 122JI •3253 1I.M 222T«sOKTearît 54.0D0 223 TORWflMNS 4.900 2»Tı*j»C»r 13,750 225 Transtuk Hdânç 2225 SB TSRB 769 m TetDtM-SHn '.'» 7217« 1.S9 229 7an*s7*st 5200 a ijHp^- TT.TSI 232 JSAS 475,'ŞOC vl)nillrwn I,7M " A i« ...j» IM âUakhaSareyi 3t.30C ..MfUı '(8 IflMıKanataU 1I.1M 2c IİMSM isaı !O t o i B r 1.175 241 vSş 33.500 24! vjte -3.500 »iSa SM 3oc .ra ".5CC - 2 . M Î2J0Ç ?7;X0 1330 •4.030 4,M *7sax -1ES 5101 nm İM 1İÎİ !İt 255CC 532.3CC 25.389 32.01 «2.300 3LM 6.BCC- 223.300 6İ23 170C 2153.300 VII 7 1-25C -381.300 ".130 !O0C '8OS.30C 6J61 O»İ.M USTia ıÂX '722'İ30 Uft 11 trv l | 35M0 988.030 3İS Bear 244000 B8,K a79 ntJH nm İ55C 935.000 3,620 39O'.C(I3 1.M1900 394.S6S 'oao 27£.ffi ':,« »8 43 :OJ 35401 4327! :i00 665.XC 3.511 S.30O 6«.12C Î 2 1 ! 23 29 1 1 M 21,131 ÛM 1157)1 !1İE 1!.M 12M.M 11» 1425C '.33701 '1265 4J6C IJOSOK 1951 1,(25 »BIM 1J75 19250 20.Mİ '9150 157J0O 5*5.000 159.508 7,100 912J00 7'75 5.400 70.000 5.400 17! 11,8 22,750 603,31 22,752 (15171 O M 4.1B E3CO 291,000 34C1! •J25 1.338,01 1J26 •2.33 535,01' 122^5 75C0 4250OC T ı46 7jûo 254.m: ; i e i '4İ00 474(00 14ÎS (29 <STM 1.3*1 e.SOC 3.56- OOÇ 6.'« 22M KM tl« 7.3CO 2J1.M6 İ.M 122S.M 1191 2J41İ 4.400 :'"" 415İK 425.07X ^ ^ 14.75C ioeoioc 130C 3,354300 1B0O 2457.000 152S Î814J0C ^.OOC- 12000 12.10 '1972072 :.50C 5.CC 1773.0E 5.395 127-0 12.75C V7İ.CD0 12.50; 18CC 3,300 1,426000 3.791 2.150 2.125 «SOSJHO 2.123 '525C -STJOC 373.000 14.369 :5X 22E.CO] 5.374 140011,715,00] 2900 E.723,750 5.11 U Ü M 5303 3134300 5,380 30-500 1092.000 30.«1 1.S9 1.B5 3.350 515] 27300 2İ1HC 21,7.. isa.ooc4,050 5473.0X 25C -S1.0OO 7-2.000 '6C.Û42' 19~5C İtetûOO 13714 3 £& F•325C VcCC' 13.17E •725] 61,10 -725C 55,17 4554 î 511 * 3333 J400C 5 M iâO 7-03 Î32.ÎCC 33.50] 15İ75.3CC 56,0» 6.196,X0 1603 71'13SC 159 I«,M İM IÜSJK .,._ 27S7E;-')I 2.71? H.9B137,5MJI 11277 14£ ;.tK)i ı.r-ı 4J0C 7.75-51 4.6*79 1379 SÎ71.M 11,5( 2İ75 ÎÎUIM 2.3B 7,5Î: -61,0i : ,121 105)0 182.000 Iî,* 15.500 1X,COO 15.45C- 10JCÇ 1,321,003 10,324 ] 0 ". '.2.750 15İCCC 12762 nm («91 iirs 1JCO 2j72i6C 1.313 •2037J 5",B0C 116*3 51000 ' 1.30,OOC 4.6C0 325.00C 11750 449.39C 2İCO3EÎS800C f79 ' " ( * 12.751 2,01 m j » 4M.M 5ZC 366OX «M itruü 4,59 2.76111 ' 7 5,XC -25130: 31,300 -33500] K0S2 27 5t 4.626,003 2.776 i a s ^ 1:8 1JH41K.3J2 ; m 33500 K3,3O0 33.512 Maliye Bakanlığı'nm hazırladığı vergi reform paketi Başbakan Mesut Yılmaz'a sunuldu Vergide aksak ^ANKAR.\ (Cumhuriyet Bürosu) - Ma- liye Bakanlığrnın çalışmalannı geçen haf- ta tamamladığı "vergi reformu" paketi Başbakan Mesut Yılmaz'a sunuldu. Vergi denetımlerini ve belge düzenini yaygınlaş- tırarak kayıt dışı ekonomiyi vergilendirme- yi hedefleyen taslak. verginin büyük bölü- münü çalışanlara yükleyen adaletsizlikler konusunda önemli değişiklikler getirmiyor. Maliye Bakanlığı'mn uzun çalışmalar so- nucunda hazırladıği taslak. hükûmetin "uz- laşma'' vaadinı tutmaraası sonucu Ekono- mik ve Sosyal Konsey'de (ESK) işveren ör- gütleri, meslek odalan ve sendikalann gö- rüşlerinin alınmasından önce YPK'ye geti- riliyor. Paketin YPK'de ele alınmasından sonra gelecek hafta ESK'ye sunulacağı bil- dirildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birligi'nin (TOBB) hazırladığı reform önerisine göre de önemli değişikliklere gidildiği bıldirildi. Türk-Iş ve DİSK'in, asgari ücretin vergi dı- şı bırakılması, rant gelirlerinin vergilendiril- mesı, çalışanlar ûzerindeki ağır vergi yükü- nün azaltılması, dolayh vergilerin payınm \iiz- de 60'tan başlangıç olarak yüzde 50"ye in- dirilmesi, kurumlar vergisinin göstermelik olmaktan çıkanlması ile gelir ve servet ver- gilerinin artan oranlı hale getirilmesine yö- nelik öneri ve istemlerinin hazirlanan taslak- ta yer almadığı bildirildi. Devlet kâğıtlanndan bü\ük kârlar elde eden rantiye kesime vergi getirilmesi öneri- si de, Hazine'nin, borçlanmanm maliyeti- nin artacağı itirazı nedeniyle reform kapsa- mına alınmadı. Vergi iadesi sisteminin daha özendirici kı- lınması yoluyla tüketicilerden "vergi denet- çisi" olarak yararlanmanm amaçlandıği tas- lakta. vergi denetimleri ve incelemelerinin sıkılaştınlmasıyla kayıt dışı ekonomirun ver- gilendirilmesi hedefleniyor. Maliye, gelir vergisinde yüzde l'lik indirimin yaklaşık 100 trilyon vergi geliri kaybına yol açacağı gerekçesiyle, vergi oranlanndaki indirimin kademeli olarak yapılmasını planlıyor. • <W CMT <4T <3v <V ( W • <V W w » « ; » ( V ' « <MP Vergipaketinde neler var? # Gelir ve kurumlar vergisi ilk dilimi yüzde 25'ten yüzde 20'ye, gelir vergisi stopajı yüzde 20"den yüzde 16'ya indirilecek. # Gayrimenkul vergisinde büyük indirimler yapılacak. Satıcılann vergisi yüzde 4. 8'den yüzde 1 'e, alıcılann >iizde 4.8'den yüzde 0.5'e indirilecek. # Yıllık ürün satışı 1 milyar lirayı geçen çiftçiler gelir vergisi ödeyecek. 0 Götürü verginin kapsamı daraltılacak. esnaf ûzerindeki vergi denetimi arttınlacak. # 50 milvar liranın üzerinde mülkü olanlara beyan zorunluluğu getirilecek. Serveti ve ödediği vergi orantısız olanlardan hesap sorulaeak. # Vergi iadesinde yeniden aylık uygulamaya dönülecek. # KDV öranı yüzde 23'ten yüzde 15'e indiriliyor. Maliye, her yüzde 1 'lik indirimin yaklaşık 150 trilyon lira kayba yol açacağı gerekçesiyle yüzde 8 indirimle yetindi. # Hayat standardı uygulaması kaldınlıyor. # Parasal işlem yapan herkese vergi numarası geliyor. ABD ile Irak arasmdaki yumuşama bileşik endekse 54 puanlık artışla yansıdı Körfezde uzlaşma borsayı rahaüatb Ekonomi Servisi - Irak'ın ABD ile arasındaki gerginliğin azaldıgı yö- nündeki olumlu haberlerin gelme- si borsada önceki güne göre 54 pu- anlık bir artışa neden oldu. Bileşik endeks günü 2 bin 969'darukapattı. Para piyasasında ise likidite sıkı- şıklığı önceki günlere oranla azal- masına rağmen, gecelik repo faiz- leri vüzde 80 düzeyınde işlem gör- dü.' Bankalann ve fırmalann açık po- zisyonlannı azaltmak için dolara gösterdiği talep devam ederken, Merkez Bankasının piyasaya müda- halesi dün de sürdü. Irak ve ABD arasındaki gergin- liğin azaldıgı ve hükûmetin İMF ile eninde sonunda an- laşacağı şeklindeki haberle- rin piyasada yayılması nede- niyle hisselere gelen alımlar- la borsa bileşik endeksi bir miktartoparlandı. Ancak taze para gırişinin olmaması ve önemli bek- lentilerin yaşanmaması nedeniyle işlemler dar arahkta gerçekleşti. Para piyasalarında ise ii- kidite sıkışıklığının diğer günlere göre kısmen azalmasına rağmen, kısa vadeli faizlerde bir gevşeme yaşanmadı. piyasa, 128.8 trilyon eksi rezervle açıldı. Gecelik rep»o faizleri yüzde 79.10-80 aralığında işlem görürken, işlemler ban- kalararası piyasada yüzde 77- 75. ikinci el TL piyasasında ise yüzde 88-89 aralığında gerçekleşti.. Bono piyasası ise sa- tış ağırlıklı hareket ederken. faizler yüksek düzeylerıni korumaya de- vam etti. işlemler dar aralıklarda gerçekleşirken. en çok işlem 4 Ha- ziran vadeli kağıdında yaşandı. İş- lem hacminin düşük olduğu piya- sada kısa vadeli bonolarda yıllık bi- leşik faizleri yüzde 115-116 aralı- ğında hareket ederken. uzun vade- li bonolarda yüzde 110 düzeyinde gerçekleşti. DÖVİZ piyasasi ise Merkez Bankasf nın yoğun müdahaleleri ile karşılaştı. Bankalann ve fırmalann açık po- zisyonlannı küçültmek için dövize gösterdikleri talep karşısında Mer- kez Bankası gün içinde birkaç kez piyasaya müdahale ederek, dolar devır k'urunu 189 bin 700'den 189 bin 35O'ye kadar düşürdü. Öte yandan ABD'de açiklanan eylül ayı dış ticaret açığının yüzde 17 artması nedeniyle dolar dış pi- yasalarda zayıfladı. Dolar'mark pa- ritesi 1.7320-1,7270 aralığında ha- reket etti. Dolar günü 189 bin 600. mark ise 109 bin 7OO'den kapattı. Yılların şampiyonu borsa Ekonomi Servisi - Son 12 yılda yatınm araçlan arasında en çok kazandıran. borsada işlem gören hisse senetleri oldu. TürkiyeOdalar vc Bor- salar Birligi'nin Ekono- mik Forum dergisinin son sayısında yer alan, Ulu- dağ Üniversitesi tktisadi Idari Bilimler Fakültesi lş- letme Bölümü Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Lale E. Karabıyık'ın yap- tığı bir araştırmaya göre son 12 yılda borsada işlem gören senetler, geçen yıl da dahil olmak üzere 5 yıl en kazançlı yatınm aracı ol- du. Hisse senetlerini Hazi- ne ve finansman bonolan takip ederken, mevduat fa- izlerinin enflasyonla başa- baş kaldığı kaydedildi. Araştırmaya göre dö%iz ve altın ise genelde enflas- yonun altında kalan getiri- leriyle 'en çok kaybetti- ren' yatınm araçlan oldu- lar. Haberde, Hazine bo- nosunun yüksek getiri sağ- ladığı dönemlerde yatınm- cmın kazanmasına karşın devletin büyük bir borç yü- kü altına gırdiği, bu duru- mun da ülke ekonomisini kötü etkılediği bildirildi. 12 YILDA NE 1985 HAZİNE BONOSU Enfiasyon oranı yûzde 45 oiarak gerçekteşiı Ootardakı arbş yüzde 42'yi aşamaöı. Atfan yûzde 241e kaktı. Vadeli mevduat yûzde 47.9 getiıdi. Hazine bonosunun getinsi yüzde 51'te en çok kazandıran anaç okju. KAZANDIRDI? Enflasyon oranı yüzde 34 6olarak gerçddeştl Dobnn getirisi yûzde 24'ü aşamadı. Altın yatmmcrya yüzöe 54.45 kazandırdı. Vadeli m#vöuatyOzöe 46 faiz getırdi Hazine 51.21 getirdi. Borsa ılkyıhnda vatınmaya yüzde 86 a1 kazandırdı. Enflasyon oranı yüzde 38.9 olarak gerçekleşti. Dolann getüs yüzde 27.83, martan yüzde 53.5 oldu. Attîi yüzde 55.8 1988 FİNANSMAN BONOSU Enflasyon oranı yüzde 73.7 oldu. Dolar yüzde 68, mart 66 kazandırdı. Altraı geîirisi yûzde 53.97'deksldı. Vadeli mevduat yiSöe '41 faiz sağladı. Fmansman bonosu yüzde 55.3 kazandırdı. Hazine bonosu yüzde 53.9 deoerlendı. Borsanın kazana yüzde 295.8le vatınmcısını sevindirdi. kazano ytfede 6i oidu. Hazine bonosu yüzde 67.3taızvertı. Borsa yüzde 37.32'de kaidı. Finansman bonosunun getinsi özelde yüzde 74 olarak gerçekleşti. Enflasyon oranı yüzde 73.7 ddu. Dolar yûzde 49.27, mark yüzde 39.8 getırdı Altm yûzde 23.65 geürisafiiadı. hUzirte Oıjıosu yüjde 59 olarak gerçekleşti. Finansman bonosunun getirisi yüzde 69.8 oldu. Borsa yatmmcısına yûzde 511.24 kazandırdı. 1990 FİNANSMAN BONOSU Enflasyon oranı yüzde 60.3 oldu. Dolar yüzde 22.95, mark yüzde 43 getirdi. Altm yüzde 23.65'le zarar ettirdi. Hazın* bonosu vüzde * 7 6 k i d Mevduat faızi yûzde 53 sağladı. Borsamn getirisi yüzde 55.6'da kaidı. Finansman bonosu yûzde 69.8 kazandırdı. 1991 I 1992 I 1993 MAZİNE BONOSU I HAZİNE BONOSU I BORSA Enflasyon oranı yüzde 66 olarak gerçekleşti. Dolar yüzde 59.9, mark yüzde 55.8 getırdi. Altmyüzde51.46'da kakjı. Mevduat faızınin getirisi yüzde 65 oldu. Finansman bonosu yüzde 88 kazandırdı. Borsa yüzde 42 ile kaybettiftii. Hazine bonosu yüzde 88 getiri sağladı. Enflasyon oranı yüzde 70.1 oldu. Dolar yüzde 65.17, mark yûzde 75.7 kazandırdı. Attınm artış; yûzde 56'da kak*. Mevduat faızı yüzde 66verdi. Finansman bonosu 87.8 kazandırdı. Borsanın getinsi yüzde 1.67'de kaidı. Hazine bonosu yûzde 98.5 kazandırdı. Enflasyon orara yüzde 66.1 oldu. Dolar yüzde yüzde 59.5, mark yüzde 50.5 getin sağfcıch. Mevduat fa;zı yûzde 67 olarak gerçekteşti. Fmansman bonosunun verimi yüzde 89 oldu. Hazine bonosunun faia yüzde 79.5 getırdi. Borsa yüzde 505.8 kazandırdt. Enflasyon oranı yüzde 106.3'eulaştı. Altm yüzde 148 tfaizi yüzde 105.9 olarak gerçeMeşti. Finansman bonosu yüzde 123.9 kazandrdı. Borsanın getirisi yüzde 45'te kaidı. Doiar yüzde 170.4. Tiark yûzde 163.4 Enflasyon oranı yûzde 33.6 oldu. Dolar yüzde 54 kazandırdı. Aftnm getoisi yüzde 58.8 olarak gerçekteşti. Mevduat faızi yüzde 91 getiri sağladı. Fmansman bonosu yûzde 93.9 getiri Borsanm verimi yüzde 46.8 oldu. Hazine bonosu yüzde 116.68 getirdi. Enflasyon oranı yüzde 80.4 oldu. Dolar yüzde 59.7, mark yüzde 68 getıdi. Altm yüzde 107 kazandırdi. Mevduat faızı yüzde 92.9gerçekteştı. Hazine bonosunun getirisi yüzde 93 oldu. Finansman bonosu yüzde 102.3 kazandırdı. Borsa yüzde 14.8'le atağa geçti. Ağustos sonu fSjanyia enflasyon oranı bir önceki y*n aynı dönemine göre yı»ık yûzde 89.9 olarak gerçekleşti. 1997nin ıfk ûçayında91 günlükHazinebonoiamngettisiyüzde 12-24 ve 182 günlük bonolam getirisi yûzde 24 obu. 1997 agustosuna kadar dolar marktan yüzde 52>e yûzde 31 orania önde gitti. Cumhunyet Altını 8 ayda yüzde 34 kazandrdı. Hafta*k reponunu getirisi ayda net yüzde 6 olurken yıllık mevduatm getinsi de yüzde 6.83 oiarak gerçekieşti. Enflasyon Türkiye dünya 3.'sü İSTANBLL(AA)-Küre- selleşme sürecinde Türki- ye'nin de yer aldığı orta ge- lirli ülkelerin dünya gelirinde- ki payı gerilerken, Türkiye'nin zenginlikte dünya 49'uncu- su. yüksek enflasyonda ise 3'üncü durumda olduğu bil- dirildi. Ekonomist yazar Mustafa Sönmez'in Dünya Bankası verilerinden yararlanılarak hazırlanan araştırmasında, 1980-1995 yıllan arasında dünya gelirinin 10.9 trilyon dolardan 28.8 trilyon dolara çıktığı belirtildi. Türkiye son 20 yıldır yük- sek enflasyon açısından ra- kipsiz konumda bulunuyor. Türkiye (yüzde 65), 1985- 95 döneminde Brezilya (yüz- de 875) ve Aıjantin'in (yüz- de 256) ardından en yüksek enflasyona sahip 3. ülke. Etibank Satış ay sonunda ;: j "*::j Ekonomi Servisi -185 tril- yon liraya özelleştirildîkten sonra gerekli parabulunama- dığı için tekrar ihaleye açı- lan Etibank'ta bir aşama da- ha sona erdı. Hazine Müsteşarlığı, ön- ceki gün ihaleye teklif veren üç firmanın katılmalannda bir sorun olmadığı şeklinde görüş bildirdi. Yetkililer, iha- leye teklif veren fırmalann pazartesi günü ilk tur görüş- meler için çağnlacağını, 5- 10 gün içinde de ihalenin so- nuçlandıracağını belirtti. TANSAŞ satıldı İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Izmir Anakent Be- lediyesi"nin yan kuruluşla- rından TANSAŞ'ın yüzde 22'lik hissesi el değiştirdi. 55 milyon hisse karşılığı olan payı, Fiba Holding ile Güç- birliği Holding'in konsorsiyu- mu 7 trilyon 150 milyar lira- ya satın aldı. Tansaş'ın yüz- de 22'lik payı. her hisse 130 bin liradan olmak üzere 7 tril- yon 150 milyar lira karşılı- ğında devredilmiş oldu. MERKEZ BANKASI CİNSİ 1 ABD Dolan 1 Alman Markı 1 Avustralya Dolan 1 Avusturya Şilini 1 Belçika Frangı 1 Danimarka Kronu 1 Fransız Frangı 1 Fin Markkası 1 Hollanda Florini 1 Ingiliz Sterlini 1 Irfanda Lirası 1 Ispanyol Pezetası 1 isveç Kronu 1 Isviçre Frangı 100italyan Lireti 1 Japon Yeni 1 Kanada Doları 1 Kuveyt Dinan 1 Norveç Kronu 1 S. Arabistan Riyali 1 Avrupa Para Birimi [ ALIŞ 188,570 109,080 129,610 15,510 5,281 28.643 32.551 35.772 96.671 319.710 284.610 1.287 24,865 134,310 11,055 1,486 132,990 616,220 26,769 50,429 215,200 KURLARI21 KASIM 1997 )ÖVİZ SATIŞ 189,480 109,610 130,460 15,571 5,314 28,784 32,738 36,317 97,264 321,380 286,040 1,298 25,124 135,180 11,177 1,496 133,590 624.340 26,950 50.520 217,110 EFEKTİF ALIŞ 188,340 108,950 128,310 15,471 5,268 28,537 32.470 35.540 96.429 319.330 281.760 1,282 24,773 133,970 11,000 1,477 132,170 600,940 26,670 49,799 SATIŞ 189,950 109,830 131,760 15.610 5,327 28,893 32,820 36,455 97,507 322,180 288,900 1,303 25,219 135,520 11,247 1,505 134,430 640,070 27,052 51,152 SERBEST DÖVİZ CİNSİ ALIŞ SATIŞ ABD Dolan Alman Markı isviçre Frangı Fransız Frangı Hollanda Florini ingiliz Sterlini S.Arab.Riyali Avusturya Şilini 100 (tal. üreti 189200189600 109350109700 134500135500 32600 32800 96850 97500 320500322500 50150 50600 15525 15650 11150 11250 BOLGESELPAZARLAR Önceki HaaUmt kmnq • taM amK J H f i r||iıı |,M MSm 1!İS I J İ n r ^ 64.000 7JCS Ha*:S«QWi2 6,5li 1 X6 h\snsOfl l,3£f FVsıHtdFransallt 435C (1. SEANS) lufinti lueinkâ Bnpalıi Işlefi dûştik yjtstk UMBH « M Ü.M LM 11SI MOOO 6JO0 -.325 i-£ BOLGESELPAZARLAR Öncrt. HiueSeıei IUVMQ mtoıtmm nm CC£ Aftnt/us Çfi?ne 3,300 X3Gna "2500 X* GoraccÖ 64,(H) K HpkSin M N mmmnı IJK M.M OM 8.M ).* IM IHM UM 1tü UMK 67.01ı 64KB 34.000 6«0 64O0 i m -.975 -.325 1,564(0] 4 Î I «300 2003 (2. SEANS) Iniıti BıifûnU BufMi ışeı> mpk yikak W w ı ^ Utt B.M 3,500 112S wox IM I.B 1250 E7M MM I«,M 4300 3.80C « 0 1 -1500 11.75Û 16İ26.00C 65.000 6400C 2C00C 7 IM 7.1M 71M I H MS I H M 4.250 425] 1 O T au»iw »ton Fıjjt E.M5 VS i2,a H.1C giX 1İ926 '225 auH» «tort Fıyat Kf» 1569 1179* 64.350 İS5 1 * DUNYABORSALARI Attının Onsu: Dolar-Mark Partesi: Dolar-Yen Paritesı: Sterlin-Dolar Paritesi Ham Petrol(varil): 303.05 $ 1.7293 127.13 1.6986 19.20$ ÇAPRAZ KURLAR ı 1.7287 1.4524 12.169 35.659 6.5828 5.7877 5.2174 1.9481 145.94 7.5419 1.4017 1695.25 126.65 1.4184 35.659 7.0309 176.45 3.7506 1 KuveyiD.: 1 Sterlin: 11rtanda L. 1ECU: 1SOR: 1SDR: ABD Dolan Alman Markı Avustralya Ooları Avusturya Şilini BelçikaT-rangı Danimarka Kronu Fransız Frangı Fin Markkası lollanda Florini ınyol Pezetası sveç Kronu sviçre Frangı talyan Lireti Japon Yeni Kanada Ooları LOksemburg Frangı Norveç Kronu Portekız Eskudosu S. Arabistan Riyali 3.2950 ABD Dolan 1.6961 ABD Doları 1.5096 ABD Doları 1.1458 ABD Doları 1.3733 ABD Doları 260.210 TL. MERKEZ BANKASI Emisyon: 710 trilyon 65C milyar TL Interbank faizler: 78.00Gecelik Repo: %79.98 7 Günlük Repo: %80.62 32 Günlük Repo: %80.51 ALTIN CİNSİ A L I Ş SATIŞ Cumrıuriyet 12200000 12400000 Reşat 12800000 13800000 24 ayar altın 1845000 1857000 22 ayarbilezik 1660000 1855000 GOZALTIPAZARI auai«7 X 1 DCS Dc^usaı 0C3 EnBanPasterazÇ* »i&teVt KSMCB KSOU LO25 IM 11 Xfl 25,753 390 135 1tSH 1-.500 i.CCC 2-İ50 2C.75C' 320 900 2.C25 I.S00 1İ.» Hü 7î7,X0 n,m 2616,7X0 456,010 m "22 ttsa İSTANBUL ALTIN BORSASI 20 KASIM 1997 Kapanış Fiyatı $/ ons Toplam İşlem Sayısı Toplam İşlem Miktan Tt/Gram 1.850.500 45 616 Dolar 303.50 11 240 YATIRIM FONLARI 20 KASIM 1997 Katılma belgesi adı Günlük Günlük Değ. % Katılma belgesi adı Gararc B ıp< Karma Fon 86681 YoncaFon-1 11 VaofDeğişkenFon 11 Vaöf Y a & ı » Meokul Foru VatafLJkjtFtm DcbankBTıa KarmaFon n-2 tanma A Tipi Deâlşken F DemifFon-1 Turtbank Hisse Senedi Fon TSKB A T.a Oğişken Fon Akbar* A 110 rsğisken Fon TekstlATpHisse Atafon-1 Atafon- Ti A Tccn*A TeBenForhi NurolFon-1 .ak Fon-1 p ğ ş Tahvıl Bono Fon Köflez B Tp Değisken Fon YaL B S 1 547 anvil-eono Fonu 16 AltematfF-2 6921 on De&sken Fon ._Yafiaıcı M K Fonu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog