Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 21 KASIM 1997 CUMA HABERLER Tekzip • Sultanbeylı Beledıye Başkanı olarak hukuka saygılı olduğumdan yabadışı hıçbır e> lemı tasvıp etmedım Bundan sonrada desteklemeveceğım sekız yıl protestolanna destek vermedım 29 Ağustos 1997tanhlı Mıllıyetve Radıkal gazetelennde de belırtıldığı uzere gösttncılenn dağıtılması hususunda mulkı amırlere ve emnıyet guçlenne yardımcı oldum llçe Emnıvet Muduru yanımda olduğu halde Emnıyet Mudurluğu ne an megafonla emnıyet guçlennın talımatlan doğrultusunda gostencılere dagılmalannı so\ ledım, seİuz yıllık kesıntısız eğıtımle ılgılı gostenlere destek verdığım volundakı haber doğru değildır AK Nabı Kocak Sultanbevtı Beledıye Başkanı Uyuşturucu çetesinde bir tahliye • VAN (<VA) -Uyuşturucu tıcaretı yaptığı ıddıasıyla tutuklanan Tuncelı Jandarma Bolge Komutanlığı Jojıstık Şube Nk'düru Albav Ne\res Ozalp, dun Van De\ let Gu\enlık Mahkemesı'nde yapılan duruşmada tutukiuz yargılanmak uzere tahhye edıldı Mahkeme, 2'sı astsubay, 9 kışının tutukJuluk hallennın devamına karar verdı Alanya'daki cinayetlep • ALAW\(\A)-E^kj Alan>aspor Kulubu Başkanı Vtehmet Nafız Hacıkadıroğlu'nun 12 Hazıran 1997'de öldurulmesının ardından gozaltına alınan eskj Alanvaspor başkanlanndan Erdal Akgun dün çıkanldığı mahkemece tutuklandı Eğitim-Sen'in Istanbul Haber Servisi - Eğıtım-Sen {s'tanbul 2 No'lu Şube Başkanı Alaattın Dınçer TBMM've sunulan oğretmenlenn ekonomık ve ozluk durumlannı ıvıleştıren' yasa tasansını memur eylemlennı onlemevı amaçlayan 'bır parmak bal çalmaya' yonelık gınşım olarak nıteledı Dınçer, 24 Kasım Oğretmenler Gunu nde tstanbul Mıllı Egıtım Mudurluğu'ne tebeşırbırakmaeylemı n Aralık'ta Bevazıt Meydanı nda mıtıng gerçekleştıreceklennı belırterek hukumetın taleplenne du>arsız kalması durumunda 11 Aralık ta üretımden gelen gucu kullanarak ış bırakacaklannı soyledı Dağıtim ihalesine üst kurul • ANKARA (Cumhuri>et Burosu)-Enerjı \e Tabıı KaynakJar Bakanı Cumhur Ersumer enerjı dağıtım şebekelen ışletme hakkı devn ıhale^ı ust komısyonunun oluşturulmasına çalışıldığını soyledı Bakan Ersumer Azerbavcan Enerjı Bakanı Muslum Ivanov'u kabulunde, enerjı nakıl hatlannda >apılacak ıyıleştırmelerden sonra Azerbavcan ve Gurcıstan'dan daha fazla elektnk alınacağını bıldırdı Gecekondu denetfmi • ANKARA (Cumhurrvet Bürosu) - Malı\e Bakanlığı Hazıne'ye aıt arazıler üzenndekı ışgallen tespıt etmek ıçın Istanbul da denetımlere başlanacağını açıkladı Denetımlenn daha sonra dığer ıllerde de yaygınla^tınlacağı kaydedılen açıklamada, 'Mıllı Emlak a aıt taşınmaz mallara yonelık ışgal ve tecavuzlen tespıt etmek ve gıdermek, gerçek değerlen uzennden ışlem gormesını sağlamak amacıyla Istanbul da voğun bır denetım programı başlatılrruştır Tespıt raporlan uzenne alınması gereken tedbırler ıle ıdan ve hukuksal duzenlemeler hızla yenne getınlecektır' denıldı Sivil toplum örgütlerini kabul eden Konya Valisi Namık Günel uyardı Tak-Fuk-Fon paralan RPVe'SABİT HORASAJN KOYY\ - Eylem vapan turbanlı oğrencılen cumhunvet karşıtı olarak nıteleven Konya Valısı NamıkGunei, Konya'da Fak-Fuk-Fon ıle devlet kaynaklanndan sağlanan paralann RP've mal edıldığını ıddıa ettı Sıv ıl toplum orgutlennı kabul eden Valı Gunel Turkıye Cumhunyetı'nın yok edılmek ıstendığını ve cumhunyet bekçılennın uyanık olmalan gerektığını savundu ve Konya'dakı sıvıl toplum orgutlenmn bu konuda pasıf kaldıklannı açıkladı "Tarikatiara ve militan orgütlcre girerek mevki kapma vanşında olmadık" dıyen Valı Namık Günel. bu sozlerle kımlere gönderme yaptığı şeklındekı soruyu da şoy le y anıtladı "Hiç kimseye gönderme yapmıyorum. Genel olarak, belli mev kilere gelmek isteyenier bu tür yollan dennoriar. Türkije'nin probtemlerinın altında da bunlar yatıyor. Cumhunvetten once de, sonra da bağnazlıkla mucadele edümış. Bunlar, yıllardan beri surup gelen vozlaşmalardır.." Konya Buyukşehır Beledıyesı'nce yapılan açılışlara katılmadığı ıçın eleştınldığını dıle getıren Valı Gunel. açılışlarda RP propagandası yapıldığını belırterek şunlan soyledı "İrtica şevi başı ortulu kızlar eylem yapmak için toplanıvor. Beledhe başkanlan çıçek, eşleri ise kazan-kepçe yemek dağıtryorlar. Bu gosteriler >asa dışıdır." 'RP'ye yakın kişüer' Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfi konusuna da değınen Gunel, devletın olanaklannın RP >e mal edıldığını ıddıa ederek, "Konya'da Uçeterdeki Sosval Yardımlaşma ve Davanışma Vakfi yonetkilikleri genelükle RP'ye yakın kişilere verilmıştir. Devletin sağladığı vakıf kaynaklan ise RP'nin sağladığı kaynaklar gjbi yansıtılmaktadır. Bu işlemler şu vcya bu vali döneminde değiL tüm donc nlerde olmuştur. Rakam konusunda bır bır, kalem kalem acıklama yapmak erken olur. Bakanlığımıza v apılan şikâyetler var. Bunlar incelenmekte. Bakanlık mufettişleri tarafindan yapdmakta olan mceleme sonucu her şey ortaya çıkacaktm." dedı GÜNEYDOĞU IZLENtMLERİ Teröreson noktayısosyalve ekonomıkönlemlerkoyacak DENİZ SOVI DIY\RBAKIR-Genelkurma> Başkanlı- ğı nca duzenlenen 4 günluk guneydoğu ge- zm dun Dıyarbakır da bıttı Van'da başlayıp Hakkân Şımak ve Sıırt ın ozellıkle dağlık kesımlenndevegenellıkledağlannzırvele- nndekı uslerde geçen gezıden genye, baş- langıçtakı saptamanın tevıdı kaldı •'TurkSılahlı Kuvvetlenaynlıkçıteroror- gutünu tasfiy e aşamasına getinü. Terore son noktayi kov abilmek ıçin siyasi ıküdar bölge- de ekonomik ve sosyal onİemleri hayata ge- çirmelidır. Terörle miıcadele topyekûn bir mucadele olduğu için ekonomik ve sosyal on- lcmlcnn alınmaması durumunda tekrar en başa donulmesi kaçınıimazdır." Sekız ->aatı havada geçen bu gezının so- nuçlannın havada kalmaması ıçın bır sapta- ma da bız yapalım îktıdar oncekı donemlerde olduğu gıbı guneydoğu ıçın 'paket' hazırlamak gıbı bır kandırmacav a gırmesın Mevcut butçe ıle ıstenen ekonomık ve sosval önlemlen baş- larmak olasıdır Yeter kı bolgede gorev ya- pacak mulkı ve ıdan kadrolar veteneklı ol- sun 1 Ya da bolgeye gondenlecek kadrolar ozel bır eğıtımden geçınlsın Dolayısıyla bugune dek olduğu gıbı kavnaklar çarçur edılmesın Ve tabıı kı devlet bolgeye vaptı- ğı atamalann sahıbı olsun Devlet hastane- sıne atanan bır uzman doktor bır haftada ge- n dönüvor ve yıne devlet memuru olarak ba^ka bır hastanede çahşabılıvorsa bunun suçunu doktorda değıl, sıyası ıktıdarda ara- mak gerektıgı bılınsın Ve sıyası ıktıdar, açıklık polıtıkası ızleme- ye başla> an askerlerden ders alıp Tûrkıye'ye şu gerçeğı açıklasın "Ev vatandaş,>ıllardırağızlarasakızolan sağlık sigortasuu, ışsizük sigortasmı gfiney- doğuda el alnndan uyguluyoruz. Elektrik. su parası ahnrvoruz, babdakilerden özürdi- leriz." Acı ama gerçek 80 bın korucu, aılele- nvle bırlıkte 1 mılyon kışı sağlık hızmetını bedava alıyor Asken bırlıklerle operasvona katılan korucular dışında on bınlercesıne oturduğu yerden maaş bağlanıyor Elektnk bır gelıp bır gıtse de parası tahsıl edılmıyor. sudan para alınmıyor Kar üstûnde hasta nakledılen kızaklann yenne helıkopterler gelıyor Evet, ışsızlık dızboyu Kımse çalışmıyor, ama kımsemn de çalışmaya nıyetlı olmadı ğı anlaşılıyor Örnek mı 9 Hakkân'nın Irak sının yakınındakı Kop- rülü koyunde konuşlanan Bınncı Komando Tugayı'nda 3500 asker çadırda yaşıyor Koylulere soruyoruz, "Askerler köyden ahş- veriş yapıyor mu" dıye, "Yok" dıyorlar As- ker zaten unundan vağına erzakını yanında getırmış Lakın subaylara soruyoruz "Köy- den yumurta getirseler cebinizden parayta ahr nusuuz?"" Güluyorlar Önermışler, ama beş-on tavuk beslemeye kımse nıyetlenme- mış Durumdan vazıfe çıkardığı ıçın her turlü eleştınye muhatap olan Türk Sılahlı Kuvvet- len, ustune hıç vazıfe değılken egıtım, sağ- lık, altyapı, ulaşım gıbı hızmetlen sırtında taşıyor Eleştınlecekse bu durum eleştınl- melı Askenn Guneydoğu'dakı gorevı terörle mucadele Oğretmenlık ya da doktoriuk yapmak değıl Başımızı konwr«okup kendmuzı kandır- mayalım artılr * ^^ Herkesın ûstûne duşen görevı layüayla yapma zamanı geldı de geçıyor bıle Askerler, "görev namustur" dıyor Herkes namusuna sahıp çıksın Haüç'te çete an Aydınfak İçin Yurttaş Girişimi, 'Surekli Avdın- lık İçin 1 Dakika Karanlık Eviemı'm oncekı ak- şam saat 21.00'de eski Galata Köprüsu uzennde gerçekleşbrdı. Eskı Galata Koprû- sü Haskov gırişınde toplanan vaklaşık 50 kışilik bir grup ellenndekı mumJarı yaka- rak, sloganlar eşlığınde koprunun ortasına kadar vunıdu Şaır Sunav Akın, uzun v^larcmcegazetetiifciin hehmı'ninburada oldurplduKunu belırterek,ayruzaman- da gazetecı >1ı lıii (Şjji%fcı>e'nin oldurulduğu yere yakınlığı nedenıyle de eylemı-eskı Galata Köprûsü'nde gerçekleştirmeve karar verdiklenni sov ledL Elindekı ottayı Ha- lıç'e sallavan Akın, daha sonra oltamn ucuna taktığı "Çeteleri burada aramayın. ben o kadar kiıiı değilim'.. Imza: Halıç" yazıh kâğıtia birhkte )ukarı çekerek. basın men- suplanna ve diğer vatandaşlara gosterdL (Fotoğraf AYKUT KUÇUKK.^A) Onlara yine dokunulamayacakHaber Merkezı-TBMM doku- nulmazlıklann smırlandınlması onensmdeılksınavı geçemedı Ta- sannın reddedılmesı TBMM've olan guvenı sarstı Halkın vuzde 82 sının tasannın yasallaşmasını ıs- temesıne karşın yargının elını kolu- nu baglavan oylamaya tepkıler bu- yu\or Dokunulmazlık zırhının sur- durulmesı halınde dokunulamaya- cak mılletvekıllen lıstesını surdu- ruvoruz 38-Mustafa Hasan Oz (RP-1) Tedbırsızlık ve dıkkatsızlık sonucu olume sebebıvet vermek 39-Mustafa BavTam (ANAP-1) Kasten adam oldurme muessır fııl 6136 sayılı Ateşlı Sılahlar Yasası 'na muhalefet 40-FıknSağlar(CHP-2) Görev- lı memura hakaret 298 sayılı yasa- ya muhalefet 41-EmınKulC\.NAP2) 2822 savılı Topluış Sozleşmesı \asası'na muhalefet 42-ZekiÇakıroğlu(CHP-2) Go- revı kotuve kullanmak 43-Mustafa Kemal \ykurt (DYP-I) Hızmet nedenıvle emru- vetı suııstımal 44-Mahmut Duvan (DYP-1) Sahte evTak düzenlemek ve resmı mercılen ığfal 45-ZûlfıkarGazi(RP-l) Basın >olu>la hakaret ve tehdıt 46-tsmetAtaby(CHP-l) 2821 sayılı Sendıkalar Yasası'na muha- iefet 47-SebğatuDah Scvdaoğlu (ANAP-1) Sılahlı çete mensuplan- na hal ve sıfatını bılerek vardım et- mek 48-rSear Büvûkcengjz (CHP-1) Hakaret 49-HadiDflekçı(DSP-l) Memu- ra gorevde hakaret ve muessır fııl 2908 savılı Dernekler ve 2860 sayı- lı yasalara muhalefet 50-Hûseyuı Yayia (<\NAP-1) Ihaleye fesat kanştırmak 51-HayTİDoğan (DYP-1) 298 sayılı yasava muhalefet 52-Kahraman Emmıoglu (RP- 2) Trafık, 2464 52 ve 1586 sayılı yasalara muhalefet Teşekkül halın- de kaçakçıhk 53-Ömer Bilgin (DYP-7) Me- mur olduğu ışlenn alım satım yapı- mına fesat kanşhrarak dev letı zara- ra uğratmak Ozel evrakta sahtecı- hk Zımmet, gorevı kötu>e kullan- ma(4fezleke) TURBA.N'da usul- suz demırbaş alımlanna mudahale etmemek. 54-Necdet Menzjr (DTP-2) Ateşlı sılahlar ve bıçaklar ıle dığer aletler hakkındakı >onetmelığe a>- kın onay vermek Yasaya avkın em- n yenne getırerek adlı gorevı kotu- ye kullanmak 55-Hasan Pcker (Bağımsız-1) Tedbırsızlık ve yaralamaya sebebı- yet vermek 56-Adnan Keskm (CHP-1) Ba- sm yoluyla hakaret 57-Mustafa Yıküz (CHP-1) Devletın asken kuvvetlennı alenen tahkır ve tezyıf etmek 58-Kubtbv Uygun (Bağımsız-1) Telsız Yasası'na muhalefet 59-Mpstafa Çitoğlo (DYP-1) Görevlı memura kasten ve fıılen ta- cız 60-Mehmet Ağar (DYP-2) Cu- rûm ışlemek ıçın sılahlı teşekkül meydana genrmek, gıyabı tutuklu sanığın gızlenmesıne yardım 6136 sayılı yasaya muhalefet, gorevı su- ııstımal Görevı kötüye kullanmak öl-SedatBucak(DYP-l) Curum ışlemek ıçın sılahlı teşekkül mev da- na getırmek, gıyabı tutuklu sanığın gızlenmesıne yardım 6136 sayılı yasava muhalefet gorevı suııstımal 62-Mehmet Fuat Fırat (RP-1) Adlıyenın manevı şahsıyetını ale- nen tahkır ve tezvıf etmek 63-Ergun Ozdemir (DYP-2> Gorevlı memura basın yoluyla ha- karet Meskûn mahalde ateş etmek. 64-Ismail Karakuyu< DYP-1) Turk Tıcaret Kanunu'na avkın dav- ranmak 65-UfukSö>1emez(DTP-l) Gö- revı kotuye kullanmak 66-EnisSûhuı(\NAP-l) Gore- vn kotuve kullanmak 67-Lütifi Yalman (RP-1) Zım- met suçuna fer an ıştırak 68-Salih Kapusuz (RP 2) Basın voluvla hakaret (2 fezleke) 69-Seyıd Eyyüpoğhı (ANAP-1) PKK'lı 3 aıleve <Mman vızesı aldır- mak suretıvle, PKK ye yardım ya- taklık elemantemım ^0-lvIeralAkşener( DYP-1) Ha- karet şartlı tehdıt 71-Mustafa Zevdan (DTP-1) Toplu mermı kaçakçılıgı yapmak 72-YleflmetElkatmışJRP-2) \a- vın>olu>lagörevlıvehakaret Dev- letın asken kuvvetlennı alenen tah- kır ve tezvıf etmek 73-Temel KaramoDaoğhı (RP-1) Beledıye başkanlığı sırasında gore- vı ıhmal 74-AhmetÇelik(RP-l) Sahte evrak tanzımı 75-AbdullahÖzbey (RP 1) Ya- ralamaya sebebıyet vermek 76-fansuÇiDer (DYP-1) Turk Sılahlı Kuvvetlen'nın manevı şah- sıyetını alenen tahkır ve tezvıf et- mek 77-Şenf Bedırhanoğhı (AN\P 1) 2908 savılı vasaya muhalefet 78-AbdullahGüI(RP-l) Yayın yoluyla hakaret 79-Oğuzhan Asiltûrk (RP-1) Halkı sınıf, ırk dın, mezhep ve>a bolge farklılığı gozeterek. kın ve duşmanlığa açıkça tahnk etmek 80-Kemal Albayrakl RP-1) Go- revı kotuve kullanmak 81-CemıJErhaıı (DYP-1) 2908 savılı yasaya muhalefet 82- Mukadder Başeğmez(RP-1) 2911 sayılı >asava muhalefet 83-Mahımıtlşık. (CHP-1) 2908 sayılı yasaya muhalefet 84- Mustafa Yılmaz (DSP-1) 2908 sayılı yasav a muhalefet 85- Bahattin Yücel Fezleke gen çekıldı BİTTİ SIFIR NOKTASII ORAL ÇALIŞLAR oral.calıslar(g raksnet com LİCE - Guneydoğu'nun krıtık bolgelenne yaptığımız gezımızın son durağı üce'ydı Lıce, gezımızın ılk bıze bıldırı- len programında yoktu Lı- ce'yı gormek nasıl bır duygu olabılırdı'? 1993 yılında Tuğ- general Bahtiyar Aydın'ın ol- durulmesınden sonra, uzun sure dışarıya kapanan Lıce, yanıp yıkılmıştı Bızı Lıce'de Tumgeneral Rıza Kuçükoğlu, Halıs Top- rak'ın mermer fabrıkası bah- çesıne ınen helıkopterlerın kapısında karşıladı Bıze, Lı- celılerın PKK'nın kışkırtma- sıyla koruculuğadırendığı, bu dırenışın tam olmasa bıle bu- yuk olçude kırıldığı anlatıldı Sonra Lıce'nın ıçıne kısa bır gezı duzenlendı Ana caddedekı dukkânla- nn ve kahvelenn bır kısmı açıl- mıştı Arka caddelerde ise dukkânların hepsı kapalıydı Kahvelerdekı Lıcelılerın yanı- Lice'den Manzaralar... na oturduk Kısa brten cum- lelerie konuştuk Nasılsınız dı- ye sorduk, lyıyız dedıler On- dan otesını ne bızım sorma- ya, ne de onlann cevaplama- ya nıyetı vardı. Sarıldık, lyı dıleklenmızı soyledık ve Tugay Karargâ- hı'na doğru yola koyulduk Gozum arkada kaldı 70'lık Alı Dayı arkamızdan bakıyor ve sıgarasından denn bır ne- fes alıyordu Arabadan ıner ınmez, uzun suredır ağzıma koymadığım sıgarayı, bır ar- kadaştan ıstedım, uzun ve derın nefesler çekerek ıçme- ye başladım Tugay Komutan Yardımcısı albay, koylulerın urunlerını toplamak uzere koylenne gıt- melenne nasıl ızın verdıklerı- nı anlattı Cevızlennı toplamak uzere koylerıne gıden yurttaşları ız- ledıklerını ve bır kısım PKK'lı- nın onlann yanına gelerek ce- vızlenn bır kısmına el koyduk- larını saptadıklarını anlattı Uzaktan durbunlerie yapılan bu tespıt sırasında, bır saldı- rı duzenleyıp duzenlememek noktasında bır tereddut ya- şamışlar. Sonunda uzaktan yapılacak bır bombalamayla koylulerın de olebıleceğı teh- lıkesı nedenıyle vazgeçmış- ler Lıce'de henuz koye do- nuş ıçın ortamın elverışlı ol- madığı kanaatındeydıler *•• Bır gun oncekı Sıırt gezımı- zın en ılgınç durağı, Pervarı cıvanndakı Doğankoyu us bolgesı ve Okçular koyu ya- kınlarındakı Erkan tepeydı Dogan us bolgesıne bır tabur konuşlanmıştı Burası, PKK'- nın Kuzey Irak'tan Guneydo- ğu Anadolu'ya geçışının en kntık noktasıydı Kışın 6 ay bu bolgenın çevresıyle ırtıba- tı kesılıyormuş Telefon bıle çalışmıyormuş Sureklı takıp ve çalışmanın yaşandığı yer- lerdendı Çokyakın bırzaman once, koyden 2'sı korucu 6 koylu oldurulmuştu Okçular, Erkan tepenın ışlevı de farklı değıldı ••• GeceyıSıırt'tegeçırdık Ge- zıyı duzenleyen komutanlarla 'off-the record' dıyerek, za- man zaman tansıyonu yukse- len, samımı -açık yureklı- bır tartışma yaptık onlar bu bol- gede gorevlerını yaptıklarını ve çok zor koşullarda, olağa- nustu bır gayret ıçınde olduk- larını belırttıler Doğruydu, haklıydılar Onemlı olanı bun- dan sonrasıydı Askerler, bundan sonrası- nın sıyasılerın ışı olduğunu tekrar tekrar vurguluyorlardı Ama sıyasılenn bu bolgeye ıl- gısı nasıl olmalı sorusu henuz net değıldı Orneğın, oğret- men, sağlık memuru, ebe, memur bu bolgeye gonderıl- se yetecek mıydı? Sıyası ço- zum uretılmelı mıydı1 ' işte bu noktada sıyası ço- zumun ne olup, ne olmadığı sorusu gundeme gelıyordu Buradakı sorun Kurt sorunu muydu, yoksa teror ve eko- nomık yetersızlıklerle sınırlı bır sorun muydu'? Ordu, bu bolgede asken olarak duruma hâkım olunca ış brtecek mıydı? Bıtıyor muy- du? Başka ıdan tedbırlerle çı- kış yolu bulunabılır mıydı'? Tartışmaya devam edece- ğız- Koklu ve derın sorunlaria yuz yuzeyız BIRBAKIMA SERVER TANİLLt Bir Kara Kitap... Burada sozunu edeceğımız kara kıtap, değeriı romancımız Orhan Pamuk'un geçen yıllarda ya- yımladığı Kara Kıtap değıldır Yazar, bu onemlı ese- rı çıkardığında, bırçok kalem onun uzennde çeşrt- lı yonden durmuştu Soz konusu tartışmalar du- rulmuştur ve roman artık edebıyatımıza malolmuş- tur Bızım bahsedeceğımız kara kıtap ise, Fran- sa'da, şu geçen haftalarda altı tanhçının yayımla- dığı bıreser, Komunızmın Kara Kıtabı Suçİar, Te- ror, Bastırma adı taşıyan 800 kusûr sayfalık koca- man bır çalışma Son gunlerdekı hararetlı tartışmalann da konu- su Ekım Devrımı'nın 80 yıldonumu vesılesıyle ya- yımlanan esenn yoğun tartışmalarayol açmasının nedenı de, komunıst rejımlenn ışledıklen cınayet- ler, bu rejımlere katılan mılıtanlarta onlan komunıst olmayan ulkelerde savunmuş kışılerie ılgılı olarak, oteden ben surdurulen polemığı yenıden canlan- dırması Kıtabın yazarlanndan bın olan Nıcolas Werth'ın, Sovyetler Bırlığı ıle Lenınıst ve Stalınıst rejımın y- ol açtığı ınsan yıkımı ustune -pek uzun bır botum- de- soyledıklen, verdığı bılgı ve rakamlar, tartışma- lann malzemesınden bın Yazann goruşu cınayet ve terorun daha Bolşevıklerle başladığı, Lenin'te Stalin'le surduğu yolunda, olaylar zıkredıyor, ra- kamlar venyor Ama bardağı asıl taşıran, esenn onsozu ıle son- sozunu yazan ve komunızm uzmanı olarak tanı- nan tarıhçı Stephane Courtoıs'nın soyledıklen Yazar, faşızmle komunızmı aynı sepete koyuyor, ya da dıle getırış btçımı bu kapıya çıkıyor Bağışlanır bır yanlış değıl bu, o kadar değıl kı, kıtabın yazarlarından Nıcolas VVerth ıle Jean-Lo- uis Margolin de soylenenlere karşı çıkıyoriar ve Courtoıs'nın yaptıklanyla, esere bır ıdeolojık yon verdığım belırtıyoriar Bunu hatıriatırken, altını çız- dıklerı bır genel doğru da şu "Tarıhçı, bır s/yasef mılıtanı ya da bır savcı gıbı davranamaz 1 " Ne dıyebılırlerdı kı başka 9 Bu, gunlerdır surup gıden ve belkı bır sure da- ha surup gıdecek olan tartışmada, benı en çok çar- pan, ozellıkle şu bırkaç tanhçının soyledıklen ol- du Onlardan bın olan Lilly Marcou, şunu soruyor "Ikıncı Dunya Savaşı 'nda cephede olen yırmı mıl- yon Sovyet ınsanını, Fransa'dakı Dırenış hareke- tıyle, Avrupa 'dakı partızan mucadelesının şehıtle- nnı, mucadelelerıyle faşızme karşı zafenn kazanıl- masına katkıda bulunmuş olan butun bır kuşağın ozverısını unutmak mumkün mü?" Faşızmle komunızm aynı kapıya çıkryorsa, bu amansız kavga ve ozverı de ne 9 Ve tanhçı Stephane Courtoıs'ya son bır yonett- tığı de, şu çetın soru "Stalın 'ın yenne Hıtler ka- zansaydı, dunyanın ve başkalannın yanı sıra Fran- sa'nın halı ne olurdu, duşunebılıyor musunuz?" Bu yıl, Auschvvıtz'e Karşı Eğıtmek Tanh ve Bel- lek adlı -kendınden haylı soz ettıren- bır eser ya- yımlamış olan bır tarıhçı Jean-François Forges, şunun altrnı çizıyor "Nazızm, kaçınılmaz olarşk soykınma gotüruyordu, komunızm ise, Gulag'a yolaçmaktan kaçınabılırdı " Ve eklıyor "Auschvvıtz, Nazızmın ozündedır, Stalınızm ya da Stalıncı bastırma komunızmın ozundeyeralmıyor Çunku komunızm yuce bırdû- şunce, bır utopyadır " Ikı ıdeolojı arasındakı fark oylesıne denn gorunuyor kı kendısıne, "Ikısı de canı" dıye kestırıp atan denklemın, Alain Besan- çon'un da yaptığı gıbı, yasaklanması gerektıgı gö- ruşunde Aptallığa boylece son venlebıleceğını sanıyor Tanhçı Forges'un her komunıstte bır canı go- ren anlayışa karşı, Rosa Luxemburg'dan getırdı- ğı bır hatırîatma var kı, yazmamak elde değıl Bü- yuk devnmcı, oldurulduğu tanh olan 1919'dan on- ce, daha başlarda Lenın'le Bolşevıklere, bır vesı- leyle bır eleştın yoneltır ve Devrımın, ınsanlan de- ğıl kurumları oldurmesı gerektığınden hareketle şoyle der "Oevnm, bır azınlığın, kendı ıdealıne göre zora başvurarak dunyayı bıçımlendımıe yo- lunda umutsuz bır gınşımı değıldır " Ne kadar doğru bır soz1 Gunumuzde koktendıncılenn yaptıklarına bakjp aynı eleştırıyı onlara da yoneltmemek mumkun mu 9 Her ornek bır yana, nereye sokacaksınız Mı- sır'da bırkaç gun once yapılan korkunç kıyımı? Fransa'da başlamış olan tartışma, gerçeklenn su yuzune çıkması kadar kavramlann da yerlı ye- nne oturtulmasında unutulmaz bır katkıda bulu- nacak Bızlenn de kulak mısafın olmamızda yarar var. Kuzey Irak Türkiye ile IKYB arasındaki ipler kopuyor SERKAN DEMİRTAŞ ANKARA-Turkı\eıle Kuzey Irak'takı rakıp Kurt gruplanndan Kurdıstan Yurtseverler Bırlığı (IKYB) arasındakı ıpler kopma a^amasina geldı Turkıye, IKYB nın PKK ve Iran ıle bırlıkte hareket etmesı uzenne sıvası ve asken olarak destekledığı Kuzey Irak Kurdıstan De- mokrat Parüsı 'nın (IKDP) yardımı>la IKY'B'vı ge- çen >ıl belırlenen ateşkes hattının gensıne çekılme- >e zorladı IKYB Ankara Temsılcısı Shazad Saib, "İlişkilenmız hiç bu kadar kötiı olmamışd" dedı Irak lıden Saddam Huseyin'ın Korfez Savaşı nın ardın- dan Kuzey Irak'a saldır- ması uzenne Bırleşmış Mılletler ce (BM) Bağdat v onetımının egemenlığın- den geçıcı de olsa alınan 36 paralelın kuzeyındekı ıstıkrarsızlık katlanarak artıvor Bolgede etkın olan ıkı onemlı Kurt grubu IKDP ve IKYB arasında- kı goruş aynlıklan son 6 yılda yaşanan kanlı çatış- malann kaynağını oluştu- rurken, ozellıkle ABD uy- guladığı yanlış polıtıkalar nedenıyle çozumsüzlüğü korükledı Bolgede banş ve ıstıkrann oluşturulma- sı ıçın geçen yıl sonlanna doğru Turkıye, ABD ve lngıltere'nm ınısıyaöfln- de başlatılan Ankara sııre- cı de, ıstenılen sonucu ver- medı Özelhkle Kuzey Irak uzenndekı nufuzunu Tür- kıye ve ABD'ye kaptır- mak ıstemeyen tran'ın IKYB ıle yakın ılışkıler kurarak destek vermesı ve PKK'nın de IKYB bolge- lennde bannmaya başla- masının ardından Ceial Talabani ıle Ankara ara- sındakı ıpler kopma aşa- masına geldı IKY'B, P- KK nın Turkıye toprakla- nna sızmasının onlenme- sı ıçın Turk Sılahlı Kuv- vetlen'nın duzenledığı sı- nır otesı operasyonlarda kendı mevzılennm de vu- rulduğunu one surdu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog