Bugünden 1930'a 5,469,633 adet makaleKatalog


«
»

CumhuriyeC tmtiyaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yayın Yönetmenı Orhan Erinç 0 Genel Yayın Koordınatörü; Hikmet Çetinkaya • Yazuşlen Müdürien: İbrahim Yüdız - Dinç Tavanç 0 Sorumlu Müdur. Fikret llkiz 0 Ha&er Merkezı Mudürü. Hakan Kara 0 Görsel Yönetmea Fikret Eser Dış Haberier Şinasi Danışoğlu 0 lstıhbarat Cengiz Yıldınm 0 Ekonomr Mehmet Saraç 0 Kültür Handan Şenköken 0 Spor Abdülkadir Yücefanan 0 Makaleler Sami Karaören 0 Duzdtme AbduBah YazK3 0Fotograf: Erdoğan Köseoğlu •Bdgı-Belge: Edibe Buğra 0 Yurt Haberlen Mehmet Farmç Yaym Kurulu Ühan Sdpık(Başkan). Orhan Erinç, Oktav Kurtböke. Hikmet Çetinkaya,Şöknn Soner, Ergun Bala. Dinç Tayanç, tbnhim Yüdız, Orhan Bursalı, Musufa Battny, Hakan Kara. Ankara Temsilcısr Mustafa Balbay AtatüıkBuhanNo: 125,Kat4,BakarJıklar-AnkaraTel:4195020(7hat), Faks: 4195027 0 tzmir Temsilcısı: Serdar Kızık, H. Zıya Blv. 1352 S.2/3 Tel. 4411220, Faks. 44191170Adana TemsücıaÇetinYiğenoghı, inönüCd 119S.No:l Kat:l, Tel: 363 12 11, Faks: 363 12 15 Mûessese Müdiıni Cstin Akmen • Koordınatöf Ahmet Komhan 0 Muhsebe: Böknt Yener«Idare Hûse™ Cürer • Işletme. Önder Çefik • Bılp- tşlem. Nail tnal • Bılgısavar Sıstcm Mirûvet (,11er • Sanş. Fadet Kuza MEDYA C: • Yöneüm Kuralu Başkam - Genel Mudûr Gülbin Erduran 0 Koordinatör Reha Işıtman # Genel Mudur Yardımcısı. Mine Akdağ Tel: 514 07 53 - 5139580-513S460^1,Faks 5138463 \ ayımlaysn ve Basaa: Yenı Gün Haber Ajansı, Basın ve Yayıncılık A Ş Turitocagı Cad 39 41 Cağaloglu 34334 Ist PK 246 Istanbul Tel (0 212) 512 05 05 (20 haO Faks- (0712) 513 85 95 21 KASIM 1997 Imsak:5.21 Güneş:6.51 Öğle: 11.57 tkindi: 14.26 Akşam: 16.49 Yatsı: 18.14 ÇGD'den Asil Nadir'e uyam • Haber Merkezi -Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), KKTC'lıîşadamıAsil Nadir'ın, eski Güneş, Günaydın ve Tan gazeteleri çalışanlannın alacaklannı ödeyeceği > önündeki sözûnü tutmasını istedi. ÇGD Genel Yönetim Kurulu'nca dün yapılan yazılı açıklamada, bu gazetelerde çalışan basın emekçılerinin. uzun zamandan ben maaş, kıdem \ e ihbar tazminatlannı elde etme konusunda mücadele verdikleri belirtilerek, "ÇGD olarak, söz konusu ginşımlerde basın emekçilerinin yanındayız. Nadır, verdıği sözü tutmalıdır" denildi. Öğrencilere indlpimli test • İstanbul Haber Servisi - Kadıköy Şifa Hastanesi'nin öğrencilere ucuz Hepatit-B testi yaptığı bildirildi. Hastaneden yapılan açıkJamada, öğrencilerin okul kjmliklerini göstererek indirimli testten yararlanabılecekleri kaydedildi. Foks Matbaacdık Çorlu'ya taştndı • Haber Merkezi - Türkıye'de karton ambalaj sektörünün önde gelen matbaası Foks Matbaacılık ve Ambalaj Sanayii A.Ş. Çorlu. Türkgücü Yolu üzerindekı yeni ve modern fabrika binasına taşmdı. Foks Matbaacılık ve Ambalaj Sanayii'nin yeni tesıslen. 4.890 metrekarelik bir alanda inşa edilmışti. Sokak çocuklan için gece • İstanbul Haber Servisi - Fotomobıl Dergısi ıle RTM Productıon, 23 Kasım'da Abdi Ipekçı Spor Salonu'nda, geliri Sokak Çocuklan Gönüllüleri Derneği'ne bırakılacak olan bir gece düzenleyecek. Çok sayıda pop sanatçısınm katılacağı gecenın bıletleri Akmerkez, Galleria, Carousel'deki standlar ile Borsa Lokantalan'ndan alınabilecek. Muhabirlere çevre semineri • İstanbul Haber Servisi - Doğal Hayatı Koruma Derneği'nin (DHKD) çevre muhabırleri içın düzenledıği seminer Kabataş Kültûr Merkezi"nde başladı. DHKD Çevre Koruma Müdürü Çanan Orhun, Türkiye'de çevre konusundaki pek çok yasanın uygulanmadığını belirterek ÇevTe Bakanlığı'mn bu konuda etkin olamadığını vurguladı. Öğretmenin katil zanlıları • TARSUS(AA)-lçel'in Tarsus ilçesinde, geçtiğimiz a> öldürülen tmam Hatıp Lisesi Müdür Yardımcısı Mustafa Özkan'm katil zanlısı ve olaya kanşan biri kadın 2 kişi yakalandı. Tarsus Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 8 Ekim'de, evinden 100 metre ileride ensesine tek kurşun sıkılarak öldürülen Mustafa Özkan'm katil zanlısının Ali Haydar Fidanoğlu (20) olduğu belirlendi. Fidanoğlu'nun. Özkan'ı, namus meselesi yüzünden öldürdüğünü itiraf ettiği bildirildi. Düzenli seksin yararı • ERZURUM(AA)- Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. lsmaıl Hakkı Aydın, düzenli seks yaşamının beyin fonksiyonlannı daha iyi çalıştırdığını belirtti. Düzenli seksin, beyin hormonlannın düzenli salgılanmasını sağladığını bıldiren Prof. Aydın, "Seks hormonlannın baskı altında turulması halınde kişide iç huzursuzluk, uykusuzluk, saldırganlık, dikkatsizlik ve hafıza bozukluğu ortaya çıkıyor" dedi. Felsefe, Türk dili ve edebiyatından sonraki ikinci zorunlu ders olacak Oğretmen açığına VeldPli çözüm EBRUTOKTAR ANKARA-Milli Eğitim Bakan- lığı, özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yoğunlaşan açığı "veldl öğretmenlerie" gidere- cek. Maliye Bakanlığı'ndan 3 bin ve- kil oğretmen kadrosu isteyen ba- kanlık, asli kadrolarının sağlanma- sıyla vekillerin görevine son vere- cek. Vekil öğretmenlerde öncelikle üniversite mezunu daha sonra lise mezunu olma koşulu aranacak. Ba- kanlık, 8 yılla sağlanan eğitime kat- kı paylannın dağıtımını kararlaştır- maya çalışırken, taşımalı eğitim ya- pan okullarda "ödenekyetersizliği" sorun oldu. Milli Eğitim Bakanhğı, sınıf öğretmeni gereksinimine geçi- ci çözüm bulmak amacıyla "\eki öğ- retmenlik" kadrolan tahsis edecek. Milli Eğitim Bakanı Hikmet Uluğ- bay, eylülde Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerine atanan 10 bin 110 sınıf öğretmeninden 3 bin 16'sı- nın görevine başlamaması üzerine pazartesi günü Maliye Bakanı Ze- keriya Temizel ile görüşerek "3 bin vekil oğretmen kadrosu" istedi. tl mil- li eğitim müdürlüklerince yapıla- cak duyurularda asli öğretmenlik için en az üniversite mezunu olma koşulu aranacak. Vekil öğretmen gereksinimi üni- versite mezunlanndan karşılanmaz- sa, lise mezunlannın başvurulan da kabul edilecek. Devlet Memurlan Yasası'nın 86. maddesıne göre, as- li kadrolann tahsis edilmesiyle ve- kil öğretmenlerin görevine son ve- rilecek. Vekil öğretmenler, atandık- • 3 bin vekil öğretmen atanacak. Vekil öğretmenler üniversite mezunlanndan karşılanmazsa lise mezunlanna başvurulacak. lan boş kadrolann derecelerine gö- re 35-45 milyon lira arasında maaş alacaklar. Milli Eğitim Bakanlığı'mn i!k aşamada taşımalı eğitim yapan okul- lara yeterli ödenek gönderememe- sinin faturası şoforlere çıktı. Bakan- lık, taşımalı eğitim yapan okullar- ca istenen 5 trilyon liranın yalnızca 1 trilyonluk bölümünü gönderebil- di. Milli Eğitim Bakanhğı'na baş- vuran Kilis, Çanakkale, Bursa \e Balıkesir milli eğitim müdürleri, ödenek yetersizliği nedeniyle öğ- rencileri taşıyan minibüs şoförleri- nin maaşlannı ödeyemediklerini bil- dirdi. Bakanlılc, il milli eğitim mü- dürlerine fondan aktanlacak para için "biraz daha bekleyin" yanıtını verdi. Bakanhk, 1998-1999 öğretim dö- neminden itibaren felsefeyi imam- hatip liseleri. meslek liseleri, Ana- dolu öğretmen liseleri, ticaret mes- lek liseleri, teknik liseler, genel li- seler, fen liseleri ve Anadolu lisele- rinin 10. sınıfinda zorunlu dersler kapsamına aldı. Tüm okullarda Türk dili ve ede- biyatı dersinden sonra ikinci zorun- lu ders olacak felsefe, haftada iki saat üzerinden ışlenecek. Ocak ayın- da 9 bin öğretmen atamayı planla- yan bakanhk. felsefe öğretmenleri- ne aynlan kontenjanı da arttıracak. Dın kültürü ve ahlak bilgisi öğret- menlerinin mevcut gereksinimleri karşıladığmı dikkate alan bakanlık, ocak aymdakı atamalarda bu alana yer vermeyecek. Felsefe grubu öğretmenliği içın felsefe bölümünü bitirenlerde 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümünü bitirenlerde 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji, 8 kredi mantık; felsefe bölümünü bi- tirenlerde 16 kredi sosyoloji, 16 kre- di psikoloji dersi alma zorunluluğu getirilecek. Bakanhk, sağlık bilgısı dersi altında işlenen "organ bağtşı" konusunu da zenginleştirerek, öğren- cileri bu alanda bilinçlendirmeye çalışacak. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel 'Dünya Çocuk Haklan Günü' panelinde konuştu 'Çocuklarımm barış içindeyaşatmahyız' Haber Merkezi - Gumhur- başkanı Süleyman Demirel, ço- cuklann reşit yaşa gehnceye kadar korunması gerektiğini belirterek, toplum dayanışma- sının bu bakımdan önem taşı- dığını vurguladı. Demirel, Ankara Cumhuri- yet Başsavcılığı'nca düzenle- nen "Adliye Etkinlikleri 1" programı çerçevesinde yapı- lan "DûnyaÇocuk Haklan Gü- nü" panelindeki açış konuş- masında bu konuya ilişkin dü- şüncelerini dile getirdi. Çocuk haklanna ilişkin ola- rak uluslararası teşekküllerin önemli yazıh dokümanlar or- taya koyduğunu anımsatan De- mirel, bunlardan birinin "Ço- cuk Haklan SöztesmesT, diğe- rinin de "Çocuk Haklan Dek- larasyonu" olduğunu ifade et- ti. Bu arada, 23 Nisan Çocuk Bayramı'nın önemine deği- nen, birçok ülkenin çocuklan- nın bu bayram sırasında ku- caklaştığını ifade eden Demi- rel, bunun, dünyanın geleceği açısından ümit verici bir olay olduğunu söyledı. Demirel. "Dünyada banşdediğimizolay; çocuklan korumaobyıdr. Dün- yada banşı hâkim kılalım diye insanhk çırpınıyorsa, bu, ço- cuklann geleceğini teminat al- tınaalmakve onlan banşiçin- deyaşatmakbr" diye konuştu. Sokak çocuklannın sonınla- nna da değinen Demirel, ço- cuklann reşit yaşa gelinceye kadar korunması gerektiğini bildırerek şunlan söyledi: "Bu çocuklara insanlar mu- sallatbr. Bu korkunç bir şeydir, vBhim bir olavdır. Ama maale- sefmusaUatnr. Dümanın ber ye- rinde sokak çocuğu var. Biz de de var. Sokak çocuklan cina- yete, hırsızhğa her türtü ka- nunsuzluğa azmettirilmekte- dir. \'e bunlardan birisi de uyuş- tunıcudur. Çocukların hem uyuşturucu kaçakçıhgma, hem de uyusturucuya alet cdildiği- ni görmekten muzdaribim. He- nüz bunlann sayisı çok az. İn- şaüah bu yangınlan söndürü- rûz." Türk-Iş 3. Bölge Temsilci- liği bünyesinde oluşturulan Ça- lışan Çocuklar Izmir Eylem Komitesi, "Dünya Çocuk Hak- lan Günü" dolayısıyla tzmir Gumhuriyet Meydanı'nda Ata- türk Anıtı'na çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu. Cumhurbaşkanı Süley man Demirel, u Dünya Çocuk Haklan Günü" panetinin yapddığı Ankara Adliyesi Konferans Sa- lonu'na girişinde çocuklar taranndan kırniızı karanfülerie karşılandı. (Fotoğraf: AA) Sağbk bürokratıııa saldırı Bir süredir ölüm tehditleri aldığını söyleyen Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Vecdet Öz'ün arabasının lastikleri kesildi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Bir süredir ölüm tehditleri alan Sağ- lık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve tlaç ye Eczacıhk Genel Müdürü Vec- det Öz'ün özel aracı dün saldınya uğ- radı. Bakanlık yetkilileri, ilaç üretici- lerinin aralık ayı sonuna kadar yüzde 45 oranmdaki zam talepleri nedeniy- le gerginlik yaşandığına dikkat çek- tileT. Vecdet Öz, dün sabah özel aracının iki lastiğinin bıçakla kesildiğini, Sağ- lık Bakanlığı'mn bahçesinde duran makam otosunun da dış aksesuvarla- nnın kınldığını söyledi. Daha sonra evinin arandığını ve eşiyle konuşan kimliği belirsiz kişinin ölüm tehdi- dinde bulunduğunu belirten Öz, sal- dırganlann belirlenmesi için emniye- te başvurduğunu kaydetti. Öz, "Bakan- hktaki çahşmalarundanrahatsızolan birileri var demek ki bizegözdağı ver- meye çabşıyorlar" dedi. Öz, bu tür tehditlerden yılmayacaklannı, 1991 yılında da, Istanbul'da petrokok ve kaçak benzin konulanndaki çaltşma- lanndan sonra benzer saldınlara uğ- radığını anrmsatn. Öz, tehditlerin kim- lerden gelebileceğı konusunda açık- lama yapmaktan kaçınırken, bakanlık yetkilileri, son günlerde ilaç üretici- lerinin yüzde 45 oranındaki zam is- temleri nedeniyle kurum içinde konuy- la ilgili çalışmalarda gerginlikler çıîc- tığına dikkat çektiler. Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Türkiye ilaç Işverenleri Endüstrisi Sendikası aracılığıyla dün Sağlık Ba- kanhğı'na yapılan başvuruda, mevcut ekonomik koşullann gereği ilaç fi- yatlannda yüzde 45 aruş yapdması zo- runluluğunun doğduğu savunuldu. tlaç üreticileri. istemlerine gerek- çe olarak döviz kurlanndaki artış ve enflasyon sonucu üretım girdilerin- deki artışın imalat maliyetini yukselt- mesini gösterdiler. Sektörün olumsuz etkilendiğini kaydeden ûreticiler, yüz- de 45'lik zammı bu yılın sonuna ka- dar geçerli olmak üzere istediklerinı bildirdiler. Bakanlık yetkilileri, başvurunun incelemeye ahndığını kaydettiler. ilaç fiyatlanna bu yılın başından itibaren ocak ayında yüzde 18. hazi- randa yüzde 15, ağustos ayında yüz- de 15 oranlannda zam yapılmıştı. Sigara yasası için hazırlık süresi doluyor e-posta : tan (a prizma.net. tr ANKAR\ (Cumhuriyet Bürosu) - Sigara kullanımı- nı sınırlayan yasanın bazı hükümlerinin uygulanabil- mesi için yasanın tanıdığı 1 yıllık süre 26 Kasım'da so- na eriyor. ANAP istanbul Milletvekili BülentAkarca- h. sigara üretıcilerini uyara- rak "Kanunlan Philip Mor- ris koymuyor" dedi. Akarcalı. 26 Kasım 1996'da yürürlüğe giren 4207 sayıh "Sigara Yasa- sı"na. hazırlık gerekçesiyle tanınan 1 yıllık sürenin dol- mak üzere olduğunu anım- satarak "Hem yasanın işler- Bğmitemin bakımmdan hem de geiebilecek ağır cezalara maruz kalmamakbakımın- dan bu dunımu şimdiden hanrlatmayı görev bilmekte- yim" diye konuştu. Akarcalı, başta YÖK Baş- kanı olmak üzere; tçişleri, Sağlık, Sanayi ve Ticaret, Adalet, Milli Eğitim Bakan- lan ile Devlet Bakanı Yücel Seckiner. tüm vali ve bele- diye başkanlan ile üniver- siterektörlerinebu anımsat- mayı yaptığını bildırdi. Akarcalı, sigara paketle- ri üzerine sağlık uyanlan- nın yazdması, işyerlerinde si- gara içenlere özel odalar ay- nlması, satış yerlerindeki reklam panolannın kaldınl- ması ve 18 yaşından küçük- lere sigara sanlmamasını be- lirten uyan levhalannın asıl- ması uygulamalannın, en kısa zamanda tamamlanma- sını istedi. Yasada belirtilen hüküm- lerin bu tarihe kadar yerine getirilmemesi durumunda ağır cezalar uygulanacağını belirten Akarcalı, şunlan söyledi: "Bu ülkede,Türkiye Cum- huriyeti'nin,TBMM'nin ka- nunbın mı gecerfi,yoksa Phi- lip Morris ve Sabancı'mn kanunlan mı? Siyasetçiden kalitetsthoruzdiyen işadam- lanndan biz de halkın ve gençlerin sağlığına öıen gös- tenmelerini istiyonız." Tüzüğe üçyeni madae eklendi TGC basın senatosu kuruyorİstanbul Haber Servisi - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC), basın senatosu kurmaya karar verdiği bildirildi. Basın senatosunun, TGC Tüzüğü'nde yer alan özellikle ve öncelikle meslek amaç ve ilkelerinin korunmasını, kollanmasını, basınla ilgili olaylan ve gelişmeleri izleyeceği kaydedildi. TGC'den yapılan açıklamada, TGC'nin önceki gün yapılan olağanüstü tüzük kongresinde, yürürlükteki tüzüğün 23. maddesinde değişiklik yapıldığı ve 3 yeni maddenin eklendiği belirtildi. Divan başkanlığını genel yayın yönetmenimiz Orhan Erinç'in yaptığı toplantıda Erinç'ın yardımcıhğma Selami Turgut Genç seçildi. Toplantı için en az 20 üye gerekli Tüzüğe eklenen maddeye göre basın senatosu, görevde bulunan yönetim kurulu, denetim. onur ve balotaj kurulu üyelerinden ve tüzüğün 30. maddesine göre kurulan meslek ilkelerini izleme komitesi üyelerinden oluşacak. Aynca yönetim kurulu gerek gördüğünde cemiyet üyeleri arasından 10 kişiyi geçmemek üzere basın senatosuna üye çağırabilecek. Basın senatosu gündemınde görüşülmesi söz konusu olan kişi senato üyesi ise senatonun o toplantısına katılamayacak. Basın senatosu en az 20 üyenin katıhmıyla toplanacak. Senato, basın özgürlüğü ve meslek ilkelerine aykmlık durumunda başvuru üzerine ya da doğrudan harekete geçerek durumu başkanı aracılığıyla yönetim kunıluna bildirecek. TGC'den yapılan açıklamada, yeni tüzüğün kanuni işlemlerin tamamlanmasıyla yürürlüğe gireceği bildirildi. SÖYLEŞİ ATTİLÂ İLHAN Ya İnsan Unsunu'? ğle üzeri, Porte d'Oriean'dan Cite Univer- ^J sitaire'e yürüyorum: buz mavisi, açık bir gök- yüzü; kampüs yeşilliğinin gözalıcı zenginliği (1950). Etrafta, her milletten öğrenciler, kızlı erkekli, do- laşıyor. Birden, gözlerime inanamadım: az ilerde, etrafında bir seyirci çemberi, iki kişi, altalta, üs- tüste dövüşüyordu. Oralarda yaşayanlar bilecektir: Batı'lı, vücut dalaşını sevmez; o güne değin, Paris'te, -Ceza- yirliler hariç- kimsenin böyle kavga ettigini gör- memiştim, bu ilk olacaktı: olamadı! Dövüşenler, meğerse iki Türk değil miymiş? Hem de kimler? Toplam üye sayısı, iki elin par- maklanndan dahafazla sayılamayacak. İJTB'de- ki ('ileri Jöntürkler Birliği), iki ayrı grubun yan- daşları!.. Aklıma geldikçe utanınm: hatırlayan çı- kacaktır, bu 'biriik' Türkiye'deki sosyalist sol'un 'tezlerini' savaş sonrası Avrupası'ndan dünya- ya duyurmak iddiasındaki, ilk gençlik örgütü idi; 'Nâzım Hikmet'i Kurtarma Kampanyası'nı - FKP ile birlikte- o düzenlemiştir, ne var ki, bir avuç 'sosyalist' öğrenci, aralannda bir türiü ge- çinemiyorlar; dedikodunun envaı, dizboyu; kara- lama, gündelik vazife! Meşrutiyet sosyalistliğinden Komintem komü- nistliğine, aynı illet; hemen her devirde, her çev- rede mevcuttu; o kadar ki, Kısm-ı Siyasi'nin 'Parmaksız' Hamdi Bey gibi eski kulağı kesik- leri, bu 'dekikodu' ortamını hem beslemeye hem de kullanmaya çalışmıştır. Başarmıştır da! Nedir söylemek istediğim?.. Aynı sene, 'Kampanya'n\n Türkiye'ye intikali için istanbul a gelmiştim; 'gizliliğin' türlü çe- şitsaklambaç oyunundan sonra, Çemberiitaş'ta bir sabah 'partili' sorumluyla buluşuyoruz: saat onbuçuk filan, o bulut gibi sarhoş, gözleri kan ça- nağı; beni, neler yapılabileceğini konuşmak üze- re, en yakındaki 'şarapçıya' götürüyor. Adı gerek- siz, hepimiz uzaktan tanır, saygı duyardık; oysa al- kol, onu çoktan tahrip etmişti; söylediklerini din- ledikçe, taş taş, yıkılıyordum: dünyadan habersiz biri, küçük ve içine kapalı bir 'yeraltı azınlığının' tür- lü çeşit 'yanılsaması' içinde; onu besbelli akşam- ki alkol masrafı, Paris'te binbir belaya uğramış çoluk çocuktan, çok daha fazla ilgilendiriyor. Nedir söylemek istediğim? Sosyalist Sol'da 'in- san malzemesi'riın, gerektiğince 'işlenmemiş' ol- duğu mu? Bazı hallerde, ciddi şekilde 'kalitesizli- ği mi? Bazı hallerde, 'aşın şişirilmişliği' mi? Yöne- tim kademelerine heves edenlerin; -sık sık ve yer- li yersiz-, bireysel iç hesaplannı; ideolojik ve örgüt- sel 'zorunluluklar'rruş gibi takdim etmeleri mi? Bu çoğaltılabılecek soruların, ne anlama geldiğini; sağlam ve sağlıklı sosyalist ya da komünist parti- leri görmüş, bir nebze çevresinde yaşamış olan- lar, çoktan anladılar: Sosyalist Türkiye Solu'muz, maalesef, Türk intelligentsia'sının malûldur. 'Tembelliğinden' mi?.. Obirisi daima vardır, sözün tam burasında kan- şıp, der ki: "-...sen de söylüyorsun, Sosya- list Sol faşizan baskıdan nefes alabildi mi ki, ada- mını, adam gibi yetiştirebilsin?" Bunun iki cevabı var: 1/ llki, tokat gibi bir cevap- tır ki, Santiago Carillo der demez akla gelir: 'mu- maileyh' Franco Ispanyası'ndaki gizli komünist partisinin lideriydi; öylesine bir örgüt kurmuş, öyle- sine adamlar yetiştirmişti ki; yeryüzünde sanınm ilk defa yurtdışında, (Italya'da), -hem de bilmem kaç yüz delegenin katılımıyla-, bir genel kurul toplantı- sı yapmayı başarmıştı. Aradaki fark, muazzam; he- le Türkiye'nin alttarafı 'faşizan', oysa Franco Is- panyası nin 'falanjist', kısacası 'faşist' olduğu he- saba katılırsa!.. (İkinci Cevap öncesi, bir hatıra; eski KUTV nes- li, iyi Rusça bilirdi: 'San' Mustafa'nın, Gerçek Ida- rehanesi'nde istanbul'daki TASS Ajansı'ndan bir muhabirle, nasıl Rusça tartıştığını gözlerimle gör- düm, kulagımla işittim; sonradan başımıza türlü iş açan o olayın, yaşayan tek şahidiyim. Tuhaftır, 'Sa- n' Mustafa, Rusça öğretmeyi asla düşünmemiş- tir! TKP'nın 'gizli' tarihini, belleğim güçlü diye ba- na günlerce anlatan adam; ne kadar meraklı oldu- ğumu göndüğü halde, Rusça öğretmeyi -nezaket için olsun- teklif etmiyordu. Neden dersiniz?) Tembelliğinden mi?.. 2/ Affınızı dilerim, bu 'vasfı' ben saptamış deği- lim; ikinci cevap, saptamanın dolaylı olarak Râsih Nuri Bey tarafından yapıldığını gösterecek: 'Ata- tûrk ve Komünizm' adlı eserinde, o dönemde bas- kının hafıfliğınden söz ederken, demiştir ki: "...bugün toplattırılan birçok krtap Atatürkza- manında serbestçe satılabiliyordu. Şunu çekin- meden söyleyebiliriz ki, eğer 1930/1938 döne- minde bugünkü bollukta sol klasiklerin çeviri- si basılmamışsa bunun sorumluluğu rejime ait değil, 'sol yazarlara' aittir.f...) Solcu yazariar o dönemde klasikleri dikkatlice çevirmedense veya Türkiye'nin sosyal ve tarihsel yapısı hak- kında ciddi araştırmalar yapmadansa, sadece sert eleştirilere ve tartışmalara girişmeyi tercih etmekteydiler..." (Rasih Nuri İleri, 'Atatürk Ve Ko- münizm', s. 362/363, Anadolu Yayınlan, 1970) Demek ki, Sosyalist Türkiye Solu'nun adına lâ- yık olabilmesi, aynı platformda birieşebilmesi; da- ha önce saydıklanma, aynca 'insan malzeme- si'nin sağlıklı ve kaliteli yetiştirilmesine; bunun için de, o işi yapabileceklerin işi tembelliğe vur- mamasına; gizli açık 'sidik yarışından' vazge- çebilmesine bağlıdır. http^/ www. prizma.net. tr/ A İLHAN http://www.eda.tr/-bilgiyay/yazar/ailhan.htlm
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog