Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

ECumhurİYet kitap kulübü ÇAĞ PAZARLAMA A.f "utocagı Cad No 3&41 (34334)CağaloğlıVlstarbU Tel 212)512 05 05/527 F*s (212)514 01 85 Cumhu CumhuriYet kitap kulübü ÇAĞ PAZARLAMA A.Ş. ^ No 33/41 (34334)Ca£jaloğlu4stantxjl Tö (212)512 05 05/527 Faks.g12p14 01 95 74. YIL SAYI: 26343 / 1OOOOO TL (KDVıçmde) KURUCUSU- Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI. NADİR NADİ (1945-1991) 21 KASIM 1997 CUMA C U M H U R İ Y E T ' İ N K Ü L T Ü R H İ Z M E T İ Kılıç Ali'nin lstiklâl Mahkemelerinin hangi amaçla ve nasıl kurulduğunu anlattığı kitabı Bugün Cumhurİyet 'le... Dokunulmazlıklarla ilgili anayasa değişikliğinin TBMM'den geçmemesine Baykal'dan tepki 4 MecKs haHdan koptu9 Tepkiler Partilerden karşılıklı suçlama ANKARA (Cumhurİyet Bü- rosu) - Mıllervekılı dokunul- mazhğını sınırlayan anayasa de- ğışıklığıne parlamentonun gös- terdığı dırenç, sıyası partılenn bırbırlennı suçlamalanna neden oldu. DYP, ANAP ve DTP mıl- letvekıllen bırbırlennı "kaçak- lıkla" suçlarken "Herkes parti- sinesahipçıksıır mesajlanver- dıler. Cumhurbaşkanı Süley- man Demirel. ovlamalann so- nucuylaılgılı "'MedisMedis'tir. Meclis'i sokaktan idare edeme- M Arkası Sa.17, Sü. 3 te • CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, halkın yüzde 9O'ı dokunulmazlıklann sımrlandınlmasını isterken Meclis'in bunu engellemesinin, "parlamento ile halk arasında önemli bir çelişki" olduğunu söyledi. Parlamentonun halkın istemlerini yerine getirmek zorunda olduğunu kaydeden Deniz Baykal, kamuoyunu dokunulmazlıklann sınırlandınlması konusunda baskı yapmaya ve hesap sormaya çağırdı. ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu)-CHP Ge- nel Başkanı Deniz Bay- kal, dokunulmazlıkla ılgılı anayasa değışıklı- ğının TBMM'den geç- memesının, "parla- mentonun halktan kop- tuğunun göstergesi ol- duğunu" soyledı Bay- kal, CHP'nın. muhale- fet partısı olduğunun altını çızerek "Aktam- zın ermediği hiçbir konuya destek vermeyiz. Bu- nun da hesabmı onlann yapması laznn r diye ko- nuştu Cumhuriyet'in, dokunulmazlıklann sı- nırlandınlması gınşıminın bozguna uğraması ıle ılgıli sorulannı yanıtlayan Baykal, parlamentoy- la halk arasında önemli bır çelışkı olduğunu kay- Ikinci sınav 3 Aralık'ta yapılacak M 17. Sayfada I Meclis'te beyaz kurdele kavgası U 17. Sayfada dettı Halkın yûzde 90'ının mılletvekılı do- kunulmazlıklannın sı- nırlandınlmasını ıste- dığını, ancak parla- mentonun bunu yenne getıremediğını anlatan Baykal, sözlennı şöyle sürdürdü "Pariamen- terierin kamuoyunda açıkça takındıklan ta- vuia o> yüzdesine ta- kındıklan tavir arasın- da çelişki vanur. Türkiye'nin nk-in soruıuannj çö- zemediği, sryasetin sorunlan çözmesi gerekirken nasıl olupda sorunlann kaynağı, kökü halinedo- nûştüğü böytece ortaya çıkmısür. Kamuoyunda M Arkası Sa. 17, Sü.3'te KÖRFEZ'E ABD YIĞINAĞISÜRÜYOR Rusya krizi bitiriyor• Irak'ın, kitle silah programmı denetleyen BM ekibindeki ABD'lileri kovmasıyla patlak veren krizde önce asken güç kullanımına kaYşı olduğunu bırkaç kez vurgulayan Rusya, daha sonra Irak Devlet Başkanı Saddam yönetimiyle doğrudan temasa geçerek uzlaşma sağladı. Irak, ABD'li uzmanlara ızin verdi. • ABD'nın BM Büyükelçısı Bill Richardson, Rusya ile Irak'ın girişıminın ABD ve BM'yi bağlamadığını belirterek, BM yaptınmlanna tam olarak uymadan Irak'a uygulanan yaptınmlann kaldınlması yönündekı her gırişimi veto edeceklerini açıkladı. • 9. Sayfada HUKUMET Ekonomide ortak görüşyok • Toplumsal uzlaşma arayan hükümetın büyük ortaklan ANAP ve DSP arasında sosyal güvenlikten özelleştırmelere, vergı reformundan stand-by anlaşmasına kadar çeşıtlı konularda görüş aynhklan bulunuyor. • Görüş aynlıklannın bakanlar düzeyındeki açıklamalara yansıması ekonomıyı belırsızlığe ıtiyor ve spekülasyonlara neden oluyor • 7. Sayfada İSTANBUL CHPçöp ihalesini inceliyor • Istanbul Büyükşehir Beledıyesı'nın, 7 tnlyonluk çöp ışını, yan kuruluşu ISTAÇ aracılığıyla RP yanlısı şırketlere vermesi CHP tarafından takıbe alındı. • CHP'h Çarboğa, "Beledıye çöp ışinı bır protokolle ISTAÇ'a vermışse o ışı İSTAÇ yapmalıdır Yan kuruluşun ıhale açması De\ let Ihale Yasası'na aykındır" dedı. • 3. Sayfada 'Kapatma davası bize ders oldıTYolumuza devam ederiz' Anayasa Mahkemesi'ne 3 günde toplam 11 saat konuşan Erbakan, sözlü açıklamalannı dün tamamlad!. RP lıderi, "Bu dava Türk hukuk ve demokrasısinin bir imtihanıdır" diye konuştu. Istanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin, "RP kapatılırsa Anayasa Mahkemesi'ni basacak halimiz yok. Kimseye kınlmayız. Biz doğal olarak buradan dersler çıkararak meşru zeminde yolumuza devam ederiz" dedi. İhtiyaçlan İÇİn İZİn Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan, partinin hukukçu milletvekilleriyle birlikte dün saat 17.30'da Anayasa Mahkemesi'nden aynldı. Erbakan ve RP yöneticileri mahkeme heyetine karşı oldukça ılımlı mesajlar vermeye özen gösterdiler. RP lideri Erbakan, ihtiyaçlan için Yüksek Mahkeme'den iki kez izin istedi. Bu süre içinde korumalannın getirdiği seccadede ikindi ve akşam namazlannı kıldı. Özden. Bize güvenln Anayasa Mahkemesi Başkanı Özden, Erbakan'ın sözlü açıklamalannı tamamlamasınm ardından gazetecilenn sorulannı yanıtladı. Özden, "Erbakan namaz kılmak için sizden izin istedi mi" sorusuna "Hayır" diye yanıt verdi. Davada ilgisi ve bilgisine başvurulabilecek insanlann olabileceğini, gerek duyulursa dinleneceğini söyleyen Özden, "Kimse şüphe etmesin, biz sizin güvencenıziz" diye konuştu. • 5. Sayfada Protestocu öğrendlere gözaltı S şanan faşist saldınnın ardından dün poüs yoğun güvenlik önlemi aldı. Sol gö- rüşlü öğrenciler olaylarla ilgili suç duvıınısunda bulunmak üzere toplanırken saldırgan ülkücü gruplar okuliara gelmemeyi tercih etti. TÖDEF'e bağh öğ- renciler suç duyurusunda bulunmak üzere ütanbul Adliyesi'ne gelerek yürü- mek istediler. Pankartian açan gruba müdahale eden polis. ögrencüeri döve- rek gözalûna aldı. İstanbul L rüversitesi Öğrenci Koordinasvonu'na bağfa yak- laşık 150 öğrenci de merkez kampustan tophıca adli>e\e gelerek suç duyuru- sunda bulunmak istedi Polis gruptan 15 kişiyi gözalûna aldı. Işçi Partisi Ön- cü Gençlik Genel Başkanı Sadık Usta da, saat 12.00 sıralannda 15 kişflik bir gruplaEdebiyatFakültesi önünegelerekönceki gün \aşanan olaylarlailgili ba- sm açıklamasj okumak istedi l'sta'nın açıklaması da polis taranndan engel- lendi Kısa bir itiş kakışın ardından gözaltı tehdidi üzerine grup dağıldı. ELAZIĞ^DA İŞÇİ OLARAK ÇALIŞTI Devlet 'Yeşil'e aylık ödedi• Susurluk skandalının en çok tartışılan ısımlerınden olan "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldınm'ın, Elazığ Ferro Krom Tesisleri'nde 20 yıl ışçı olarak çahştığı ortaya çıktı 1977'de ışe gıren ve 1991 'den ıtibaren ışyenne uğramayan Yıldınm'a, çalışmadığı halde düzenlı para ödendığı ve SSK primlennin yatınldığı belırlendı. • Emnıyet Genel Müdürlüğû tarafindan 1987 yılından bu yana yasadışı TKP' ML-TİKKO adına faalıyet gösterme suçundan aranan Mahmut Yıldınm'ın ışine, Şubat 1997'de, Susurluk olayıyla birlikte ılişkıleri deşıfre olunca son verildi. I 5. Sayfada Zonguldakspor Denizer'in madeni • Bır süre öncesine kadar başkanlığını yaptığı Zonguldakspor Kulübü için Genel Maden-lş Sendikasfnın bankalardaki yatınmlannı ıpotek ederek kredı çeken Şemsi Denızer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulurken Kırmızı-Lacivertlı kulübün eski yöneticilen, "Futbolculara dağıhldığı iddıa edılen bu 50 mılyar ortada yok" savında bulundular. • Spor'da SINAVA DOĞRU Soru ve yanıtlar • 10. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Kutlu Olsun! DSPSIUMSİ işbh'iyiyte Temız toplum mu? Anlaşıldı. TBMM'nın 198 üyesı temız toplum iste- mıyor. Oysa Meclis'in tam sayısı 550 Basıt bır hesapla madalyonun öteki yüzune baka- lım- 550'den 198 çıkınca gerıye kalan 352 nerede? • ArkasıSa. 17,Sü. l'de Telefon konuşma ücretine zam GUNDEM ANKARA (Cumhurİyet Bürosu) - Türk Telekom Genel Müdürlüğü, telefon konuşma ücretlennı yüzde 5.6, tesıs ücretlennı ıse yüzde 7.1 oranında arttırdı. Türk Telekom yetkılilennden alınan bılgiye göre telefon göruşmelennde bır kontürlük konuşma ücretı 7 bın 100 lıradan 7 bın 500 lıraya yükseltıldı Cep telefonlan kontür ücretlen de yüzde 5 6 BORSA ûDun 2969 öncekı 2915 DOLAR ûDun 189.600 öncekı 189.500 MARK ODun 109.700 Öncekı 109.700 ALT1N Dun 1.857.000 Öncekı 1.872.000 arttınlarak 7 bın 500 lıraya (dakıkası 75 bın hra) çıkanldı. Yenı düzenleme sonrasında, daha önce 16 mılyon 800 hra olan telefon tesıs ücretı yüzde 7 1 oranmda •"ttınlarak 18 mılyon lıraya yükseltıldı Yapılan zam sonrasında cep telefonlanmn daha önce 22 milyon 400 bın lıra olan tesıs ücretı de yüzde 7 1 'lık art$şla 24 mılyon lıraya çıkanldı. MUSTAFA BALBAY Meclis Yakışam Yaptı... Dokunulmazlıklar gündeme geldikçe, gerçekleş- memesini dileyip çeşıtlı senaryolar üretmıştık. Bun- lann hiçbınnde kamuoyunun beklentılerine yanıt ve- recek bir çözüm öngörmemiştık. Beklenen oldu.. Ama bunu öngörmek ıçın muneccım olmaya gerek yoktu. Ne demışler: • Arkası Sa. 17,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog