Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

C g Ç A Ğ D A Ş Y A Y I N L A R Oryal Gökdemir EFEBOS 250 000TL Ojr#ıur!yeKıtapKulubuÇağPazarlamaA.Ş Tırkocagı Cad Cagaioğlufeanbul Postaçekıno 666322 CumhuriyefcE Ç A Ğ D A Ş Y A Y I N L A R \An11 Çeçen İLUSAL SOL 350 000TL PazaftamaAŞ Tutoca^Cad No 3*41 ' I Postaçekıno 666322 74. YIL SAYI: 26340 / 100000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) l 18 KASIM 1997 SALI Islami Cemaat Örgütü, turist otobüsünü taradı Vbsır'da şeriatçı katüam: 67 öHi• Ingiliz, Japon, Fransız, Alman ve îsviçreli olan 57 turist, Luksor kentinde şeriatçı militanlann saldınsında yaşamını yitirdi. Olaydan sonra çıkan çatışmada, güvenlik güçleri 6 saldırganı öldürdü. 67 kişinin yaşamını yitirdiği dünkü saldınyı, Islami Cemaat Örgütü üstlendi. Turist otobüsüne saldın Radikal islamcı militanlar otobüse ateş açtı 1,6 km Tutankamonmezan Knaftçelfeds Soykı neıarian Dış Haberter Servisi - Mısır'ın tan- hı Luksor kentinde, şenatçı Islami Ce- maat Örgütü, bır tunst otobüsüne sal- dın düzenledı. Saldında 57'sı tunst ol- mak üzere 67 kışı yaşamını yıtırdı. Ölen tunstlenn İngılız, Japon, lsvıçre- lı, Fransız ve Alman olduklan bıldınl- di Saldınrun, radikal İslamcı militan- lann Mısır'da 1992 yılında başlattıkJa- n ve bugüne kadar gerçekleştırdıklen en kanlı eylem olduğu belırtılıyor Polıs yetkılılen, saldınnın gerçek- leştığı tapınak önünde ikı mesaj bu- lunduğunu, kâğıt üzenne yazılmış bı- rinci mesajda eylemın Islami Cemaat tarafından üstlenıldığını belırtırken, kırmızı kurdele üzerine yazılı ıkınci mesajın ıse orgütun bır kolu olan' 4 İm- ha Taburu" ımzasını taşıdığını açık- ladılar Islami Cemaat'e aıt bıldiride, örgütün ABD'de tutuklu bulunan dini lıderi Şeyh Ömer Abdul Rahman'ın serbest bırakılmasını ıstediğı belırtıl- di tmha Taburu bıldınsınde ise, saldı- nnın Mısır Devlet Başkanı Hü$nü Mubarek'e karşı 1995 yılında Su- dan'da gerçekleştırilen başansız su- ıkast gınşımınden sorumlu tutulan Mustafa Hamza'nın dün mahkemede görülen davası nedeniyle gerçekleştı- rîldiğı ıfade edıldı Halen yakalanama- ya Mustafa Hamza daha önce gıyabın- da ölüm cezasına çarptınlmıştı. Güvenlik yetkılilerinın verdıği bil- gıye göre saldın, tunstik Luksor ken- tınin Kraliçe Vadisi'ndekı Dır El Bah- ri Tapınağı'nın yanında gerçekleştı. Boş bır otobüsü ele geçiren saldırgan- lar, söz konusu bölgeye gelerek turist otobüsüne ateş açtılar ve kendilerini • Arkası Sa. 15, Sü. 3 'te Türkiye silah alımında yedinci • Birleşik Arap Emirlilden'nın başkenti Dubaı'deki silah fuarının başrol oyunculan ABD, Rusya ve Fransa. Bu üç ülke müşten portfbylerini genişletmek ıçin kıyasıya bır rekabetin içindeler. • Özellikle Ortadoğu ülkelerine yönelik fuarda silah alıcısı ülkelenn arasında Tûrkıye, 1996 yılında silahlanmaya ftarcadığı 1 mılyar 66 milyon dolar ile dünyada 7. sırada yer alıyor. • 8. Sayfada Erbakan bugün sözlü savunma yapacak Refahhlai'yine mcydan okudıt Yeniparti kurulacağı işareti verildi RP Grup Başkanvekili Temel Karamollaoğlu. olası kapatma karan- na meydan okuyarak RP'nin "50 MKYK üyesi ve 150 milletvekilin- den ibaret olmadığını" söyledi. Medyanın kapatma davasıyla ilgili ha- berlerini sert biçimde eleştiren Karamollaoğlu, "Kapatırlarsa 4 mil- yon üyemiz arasından ideallerimizi sürdürmek üzere harekete geçe- cek yüzlerce, binlerce insan çıkar" diyerek yeni parti kunılacağının işaretini verdi. Evren 'in davası örnek gösterilecek Erbakan, sözlü savunma öncesi, Evren'in, 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası'ndaki, "partiden ihraç" hükmünün anayasaya aykınlığı savıy- la açtığı iptal davası ile ilgili Anayasa Mahkemesi'nin İcarannı, ek sa- vunma olarak dün mahkemeye sundu. Mahkemenin 1987'de verdiği ret karannda, bir partinin yöneticilerinin ihracının, ancak hüküm giy- me durumunda söz konusu olabileceği hükme bağlanıyor. • 5. Sayfada lOKasım eylemcileri tutuJdandı • 10 Kasım törenleri sırasında gösten yapan ve kendilerine "Tebliğ Memurlan" adını veren 4 sanık, Mahmut Kaçar, Bekır Özbal, Bahattın Toprak ve Recaı Gökalp, yedek hâkimlikteki yaklaşık bir saat süren sorgulanrun ardından tutuklandı. • Recai Gökalp'in babası Yusuf Gökalp, "Oğlum Atatürk'e kurban olsun" derken Toprak'ın kayınpederi Halil Keskın, mahkeme çıkışında Savcı Nuh Mete Yûksel'e sözlü sataşmada bulunduğu için gözaltına alındı. I 5. Sayfada UNEYDOGU Askerler sivifleri göreve çağırıyor • Genelkurmay Başkanlığı'nın Güneydoğu gezisinde, PKK ile yapılan asken mücadelenın son aşamasına gelindiğinin altı çizildi ve bundan sonra sivil otoritenin bölgeye ağırlığını koyması gerektiği vurgulandı. DENtZ SOM VAN-Genelkurmay Başkan- lığı'nm her kesımden gazeteci- len davet ettığı Güneydoğu ge- zısinin ılk durağı Van'dakı kısa brifingde mesaj şöyle verildi: "Türk Silahlı Kuvvetleri P- KK'yi tasfrye aşamasına geldi Şimdi yapılması gereken devte- tin öteki kurum ve kuruluşlany- ia topyekûn mücadeleye kaüJ- ması." Genelkurmay Genel Sekrete- ri Tümgeneral Erol Ozkas- nak'ın da katıldığı geziye. bu- güne dek askerlenn herhangi bır törenıne bıle da\et edilmeyen gazetecilerdeçağnlıydı Anka- ra'dan hareket eden 26 basın mensubuna, Van'daki bnfıngde önce PKK ile olan mücadele konusunda bilgı venldi ve şu sa- tırlann altı çizildi. "PKK, 1984 Ağustosu'nda Enıh ve Şemdinli baskuüanyla eylemebaslamışu. 1987'de tasfî- ye aşamasına gelindi. Ancak sı- kryönetimden olağanüstü hale geçiş tasfiyenin tamanılanması- na engel oldu. 1990'da yine tas- fîye aşamasına gelindi. Bu kez Körfez Krizi olumsuz etki yap- b. 1992'de birinci Kuzey Irak harekâü sırasında PKK'yi, im- hadan Talabanı kurtardı. Mart 1993'te PKK'nin sözde ateşkesi bir kararsızlık ortamı yaratü ve askertik süresinin kısaltılması da olumsuz bir etkiv di Bu süreç içinde ekonomik ve sosyal ted- birierin alınmaması nedeniyle m Arkası Sa. 15, SiL6'da Gazi davasında müdahil avukatlar ve aileler mahkeme salonuna sokulmadı ^Hepsi aynı çetenin îşf• 12-13 Mart 1995'te meydana gelen ve 17 kişinin ölümüyle sonuçlanan Gazi olaylannda 7 kişinin ölümünden sorumlu tutulan 20 polisin yargılandığı davada. Trabzon'a gelen ailelere zorluk çıkanldı. Sık sık durdurulan avukatlar ve ailelerin otobüsü, önce Trabzon'a sokulmak istenmedi. • Duruşmaya katılan CHP'li Mehmet Sevigen ve Sabri Ergül, davalann, olaylann meydana geldiği yerde görülmesi gerektiğini belirterek "Başbakan'ın tehdit altında olduğunu söylediği bir yerde vatandaş ne yapsın. Susurluk, Gazi ve Irfan Ağdaş olayı hepsi aynı çetenin işidir" diye konuştular. Istanbul Üıüversitesi'nde karşrt görûşlü ögrenciler arasında çıkan çaüşma sonunda poiis, yine sol görüşlüleri gözaltına akk Universitede çatışmaİstanbul Haber Servisi - İstanbul Üni- versitesi (IÜ) Fen-Edebıyat Fakültesı'nde karşıt görüşlü ögrenciler arasında çatış- ma çıktı. Taşlı sopalı kavgaya müdahale eden çevik kuvvet, 14 sol görüşlü öğren- cıyı gözaltına aldı. IÜ Öğrencı Koordinasyonu ve Türki- ye Öğrenci Derneklen Federasyonu'ndan (TÖDEF) yaklaşık 80 kadar sol görüşlü öğrencı dün, geçen cuma günü Atatürk Öğrencı Yurdu'nun önünde Banş Ateş adlı öğrencinin ülkücüler tarafindan bı- çaklanmasını protesto etmek amacıyla fakültenın önündekı havuzun yanında fo- rum düzenledi. Forum sürerken kendıle- nra Nızam-Âlemcı olarak tanımlayan sağ görüşlü ögrenciler, toplanan öğrencı gru- bunu tahrik etmeye çalıştı. Yeterince ger- gin olan ortamda bırden taşlı sopalı kav- ga çıkınca, sol görüşlü ögrenciler Nizam- ı Âlemcileri kampusun dışına kadar ko- valadı. Ancak gen döndüklerinde 14 sol görüşlü öğrenci, içen gınnelerine izin venneyen çevik kuvvet tarafından gözal- tına alındı. Içeride kalan ögrenciler de m Arkası Sa.15, Sû.5'te AHMETŞEFİK TRABZON - İstanbul'da 12- 13 Mart 1995 günlerinde mey- dana gelen ve 17 kişinin ölü- müne, yuzlerce kişimn de yara- lanmasına neden olan Gazi Ma- hallesi olaylannda, 7 kişinin ölümünden sorumlu tutulan po- lislenn yargılanmasına devam edıldı. Trabzon Ağır Ceza Mahke- mesı'nde görülen davanın üçüncü duruşmasına 5'ı tutuk- lu 15 sanık polis de katıldı. Du- ruşmayı izlemek içın tstan- bul'dan gelen mağdur yakınla- n ve avukatlann defalarca po- lis tarafından durdurularak kımlik kontrolünden geçirihne- si gerginlik yarattı. Akçaabat ve Trabzon'da mağdur yakınlan ile küçük ülkücü gruplar ara- sında söz düellosu yaşandı. Gazi davasında geçen duruş- mada, sanık polislerden Adem Albayrak. MehmetMetin Gün- doğan, Hamdi Özata. Hasan Yavuz, İsa Bostan. Sedat Özenir, Hayrullah Şişman ve Metin Çakmaz'm tutuklanmalanna, Süleyman Memişçi, AH Doğan, Yakup Murat, İbrahim Serdar, Orfaan Durmuş. MehmetTürk, Mustafa Keleş, Uğur Duman, SeiçukBiçer,Ali L lukış,Anmet Tûrkmen ve Yeddn Korkut'un tutuksuz olarak yargılanmala- nna karar verilmişti. Dünkü du- nışma nedeniyle Trabzon'da geruş güvenlik önlemlen alın- dı. Duruşmada sanıklann tutuk- luluk hallennin devamına karar verilirken mahkeme başkanı Dursun Kaya Güleç, davanın sağlıkJı bır bıçımde ele alma- bihnesi için tstanbul'a yakın bır yerde görülmesi ıstemıyle Adalet Bakanhğı ve Yargıtay'a • Arkası Sa. 15, Sü. 3 'te KÖRFEZ^DE GERGİNLİK Diyalog çağrısı ABD'den döndü • Irak Başbakan Yardımcısı Tank Aziz, BM Özel Komisyonu UNSCOM'daki ABD'li elemanlann sayısının farklı ülkelerden BM elemanlannın sayısına eşitlenmesi durumunda, ABD'li uzmanlann ülkeye dönmesine izin verileceğini açıkladı. Bu açıklamadan hemen sonra, Saddam Hüseyin de "ABD ile karşı karşıya gelme çabasında olmadıklannı" kaydetti. • Irak'm, ABD'li uzmanlann geri dönmesini sağlamak için önerdiği formüle ABD'den ret yanıtı geldi. Irak'ın önerisinin "kabul edilemez" olduğunu belirten ABD'li yetkililer, inceleme heyetlerindeki elemanlann seçiminin, teknik uzmanlıklanna göre sadece UNSCOM tarafından yapılabileceğini söylediler. • 9. Sayfada PKK'ÜLER 3 KORUCUYU ÖLDÜRDÜ Kuzey Irak'ta Kürt çatışması • Kuzey Irak'ta Mesud Barzanı ile Celal Talabani güçleri arasında çıkan çatışmada 34 kişinin öldüğü bildınldi. IKDP'nın Sesi Radyosu'nun haberinde, IKYB ve onlan destekleyen PKK'lilere karşı bir saldın başlatan Barzani gûçlerinin, Kuzey Irak'taki 11 yerleşim bölgesinde denetimi ele geçirdikleri açıklandı. IKYB kaynaklan haben doğruladı. Viırt Haberleri Servisi - Irak Kürdistan Demokratik Parti- si'nin (IKDP) Sesı Radyosu, Irak Kürdistan Yurtseverler Bir- liği (IKYB) peşmergelerinin etkin olduğu 11 ayn bölgenin tekrar Mesud Barzani lıderhğmdeki IKDP denetımıne geçti- ğini bildırdı. Radyo, bu bölgelerde çıkan çatışmalarda, arala- nnda teröristlerin de bulunduğu 34 kişinin öldürüldüğünü du- yurdu. Batman'm Ha- sankeyf ile Elazığ'ın Ancak ilçelerinde P- KK'Iilerle çatışmaya gi- ren üç korucu şehit oldu. Barzani liderlığındekı IKDP'nın Sesi Radyo- Hükümette 41ü ırak zirvesi • 75. Sayfada su, IKYB peşmergelen- mn elıne geçen Çoman ilçesi. Sideka kasabası ile stratejık öneme sahıp olan Sefin, Bınıheriz, Dolasımokol, Dolihıran, Dolaalan, Çiyayıroli, Çiyayıgoşin, Gerevan ve Do- liveres bölgelennın tekrar IKDP denetımıne geçtığını de du- yurdu. Radyo aynca Sideka kasabası yakınlannda 10, söz ko- nusu diğer bölgelerde ıse 24 olmak üzere 34 IKYB peşmer- gesi ile terönstin öldürüldüğünü, 4 IKYB peşmergesinın de M Arkası Sa.15, Sü. S'te 4 i ARAPLARLA RP PROPAGANDASI • 4. Sayfada 'TÜRKİYE'DE DtN FAŞİZMİ VAR' • 4. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK TÜSİAD'IN ABD TEMESLARJ • 7. Sayfada BOHSA ûDır âncakı OOtAR ûOun 18S600 Oncekı 187 700 MAflK ûDun 10»800 AU1N ûi.aeo.ooo Öncokı 1836 000 Hareketsizliğin Bedeli... Refah Partisi'nden hukukçu olan, olmayan millet- vekilleri, kapatma davasıyla ilgili soruları hafıfçe gü- lümseyerek ama altını çizerek aynı içerikte yanıtlıyor- lar: "Türkiye'de hukuk var, Türkiye'de hâkimler var!" Bu söylemin aksinı öne süren yok! Evet, Türkiye bır hukuk devletıdır. evet Türkiye'de hâkimler var. m Arkası So. 15, Sü.Vde Turgut Yılmaz: ATA uçağma yeterli özen gösterilmiyor 'Kırcı'ınn giicü yetmez' GUNDEM MUSTAFA BALBAY tSTANBUL/ANKARA(AA)-Başbakan Me- sut Yılmaz'm kardeşi Turgut Yılmaz, Başba- kan'ın içinde bulunduğu uçakta meydana gelen anzalarla ilgili olarak, "Ben bu uçağm bakımı- na daha fazla özen gösterilmesi gerektiğini düşü- nüyonun. Yeterli özenin gösterildiğinden emin değiliın" dedı. Adalet Bakanı Oltan Sungurlu da bu olaylann "sevflir şeyler" olmadığını söyledi. GSD Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tur- gut Yılmaz, GSD Eğitim Vakfı'nın yaptıracağı ilköğretim okulunun İstanbul Valiliği'nde dü- zenlenen protokol ımza törenıne katıldı. Turgut Yılmaz, burada, Başbakan Yılmaz'm yolculuk ettiğı uçaklarda ortaya çıkan son anzalar ve dün bir gazetede yer alan, Bahçelievler kathamı sa- nıklanndan ülkücü HalukKırcı'nın Başbakan'ı öldürme planı yaptığı jOİundakı ıddia konusun- da gazetecilerin sorulannı yanıtladı. Söz konusu uçak anzalanyla ilgili olarak Yıl- maz, "Kazalardan Allah korusun. Allah deva- • Arkası Sa. 15, Sü. 8 'de Petrol RasUantıları... Konu Ortadoğu ve Kafkaslar olunca arada bir vur- gularız: "Başrol petrolündür..." Önce, hiç yorum yapmadan Irak ve Azerbaycan'da- ki iki gelışmeye değınelım. Birleşmış Milletler, Irak'a uygulanan petrol ambar- gosunu, "insani" gerekçelerle belli ölçülerde kaldır- • Arkası Sa. 15, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog