Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 13 KASIM 1997 PERSEMBE EKONOMI / PARA RAPORU BORSA VERİLERİ Endeksler Bıleşık Endeks Malı Endeks Sanayı Endeks Hızmetler End Oncekı 2918 3512 2482 3323 1 Seans 2903 3491 2469 3336 Değışım (%) 0 51 -0 60 0 56 0 39 2. Seans 2801 3350 2385 3238 Değışım (%) 3 51 4 04 -4 45 -2 94 Işlem Hacmı 47 215 331 264 800 BORSA (1. SEANS) 12 KMM ias7 HrsseSfflKlı bpaııs Eı Eı dBşnk jtfBk üpanş OOMragraioA 16000 U03WK£<dk OOO 3Wtaaûm*C JOO X AUTteS SİOC ÛMton 12 50 W < t a n a 29D0C 310 AörFras 2.-50 r «tagm 11X0 H3 « a 1İM I* «KasBamı S.030 ttfllaUTıMB SSH H8 HmSsmkf (JOO » « S8 CSSBonSan 390C 0 6 9 $ * * ssoc G»CEÖTASÇ«*ırc tCCC 06 Certrt&vr S60C "• s a . .»ajrı tWTc 0M 44JD0 S750 aa» rzo 24500 »750 4330 093 Erans »6ta 397 E^sanott » M & m r O * OCEsarSocrGMrı O E ' D '43 (M '5 OOC 140C <İ5C H-Koüa 1550C t « K m M s 3CJ0C 15< KaaTateS 6.700 152 Kutafasftısatr 5300 154 MaransAHnyuıiB 4150 155 M S r e T a * ı <JT5 156 Mara 14-50 i r UUIIHJTMJIÇUU 4353 IŞteştaj '603 21 J50 I | «BsMssıiâ' yoo taiıûranfc 5,700 Marsüf 32XC 3.650 174 b p Ç n e * Ü00 17= U ^ S n g uOO ITİSS^HBbr*. ilnS 13C0tsai 62JO0 31 dRnansFacamc 3.&0 I&nm 11 Si 133 PEC Protıc DCC 1S4Mbn 13CO0O 1S5PİBB "75C îi- H39 PrarSjt 230C Mtark H.19 194W8OİS 403! 196fieBİ*.E»l*» 5T0 r Srah ?2Ta; v a 2 j Ta <mser* 216Tesar 2T TırtHM»ob 218rreUsan 219TKtoB OOO tooo «0 iCOO 933 iOOO 560 2261903 2SS) 22 TjtDemrCtour 130OO 22«Tj« 3300 229 TjrrteksTacö '300 230'jrj; U50C 231 TjcasPstofcJiK • o5C 232USAS (30.300 233 JQ KcrttSKn 1028) TJSÜiRCaali (.711 24 Vakı'3aynTOrttı>ı j SCOC xnftm issto 543 fjısa S30C «1X0 10"5C «300 90C J&330 Hifi !2*4 1 sOO f i - ö ) <5 s.n «600 485C 1«0OO V5C 43» İ4DC 8200 2 96. 2 12750 13 554816 12737 29X0 5690CC 2932S 2.D0 123900! 2 41 CTO 1,3 .5CC 3602 c J)0 29*0CC 5 36 14T0 3 ' T C '891 5E.CC0 388.IK 42X0 . "" »M 1 i 61 'jCO 3.550 J1S 4ESC 41XC 465J 18 SÜΫ1 US 5C 543O0C 4 57 MÛC 000. 6507 2.TC 5SO0C ı T O İ3Ö0 39000 18,966 3.500 T4380 15/1 » 2ZX0 60UJ 21383 " X 64T 0OfJ £93 ı m TSJiE 10991 23-1 1 3 IW ı518 ... >y3aC ~ A £392 «7» ı«il «m ZGCC XC 32« 35 İ300 H M J ,SC J5DX :i5i ıw A 3630 J T C İs «i sî 0 2 i 0.50 *x joa 5100 6JOO J50 ^ 5^ 5 14JM 4400 4S=C 3300 345C 41 =00 <25X 5OC 80OC M& UHNI 9000 2CCO0 0 3 H8 1 ış ım 4 3CC 1 X 0 lîû330C -3C 330C 14X0 463C 4-OC 3KC J S O iıooc îsjoc BOflOC 91X0 12J0C 'üOO !5X " — 6MC -.5X 492X0 361 ~ n 3650 4c'JX 33X0 B960OO 4150 2C000 5TC 4946X0 9600 KM 93X 57Î.3O0 c5sX T2000 îaır 34M 63ÛD 142.000 JJ 2ÎXO 1IJ9 » M 121 İMJOO mz^ 180C T4»0 6sOC ı8*3. s 90C i691XC «30C 2XX0 !7M 94 M i'~x 3X lu 5b 4 H 6J0C 3 G H ) i 300 • ' M » 1 4 6 89B JB113282036 ^DOO 2BS0CC 1.6K 20CC0C •C750 32400C 44 OOO 683 E 3 600 102)6 OK ^ ss303 502*5 24:00 ?CXC 1'750 2662« 24500 CÜ33O: 14500 506OX 4T0 J82446 163» t C !XC 1J9 IHH 330 400C 35.300 53 00! JOO 4-405O0 iM ısyjı 4X0 ^OOC 6.500 13a OOC Û30 SBCC - ı * 509300 40CD 3İB0C 450C ^54JX '45t 95XC 42.DK iB6J0C 8OXC 3534C 179 1174M »,5ji ttS TC '9911)00 725E 3106 1 3330 t î l t u a MHM47«I 5X • 303 E.63 F3 £4433 B700 .... m 54O0 ' 8 X 225. tijOO 4052 «250 iM t125 4503 14750 4S0 4SC0 ıa ıms 6O0 =600 İ3 İ3 ;: 'j3B0O 4 T O 2S50 2350 5300 5,3QC 5İ0O 3J0C 1X0 3253C 630C J50C 1 » 1|7İ i k6S0C 6 ^ 100 3503 \1 -« 1ÜI ,'3 155000 1625a 1171 , • 17^ ı«X ' 5 0 Ü 000 CO3iCO3 7« 3*000 10 50 430 20 1 203 M ÎO0 'ım r ^ i'io 4 OCO 4İ500 43u 44Ü0 liOOO 1i OOO 3CCCC 3=X« 1 l ü 1 1 M a* <nm4500 3 I X 13300 3 ı X ""rjr 235C 12250 3300 511IC S i\ 32.X. 10SIC 7986.400 «11 4 ^ X 0 13.000 2380.132 İ3CT 3İ96.0O0 SOC 300 CC03 ! OCC 2530 lOtGCC 9D3 9-sOCC II 12' 34" 534 1925* «59C «860C 10245 JOO 3 3 C 34J00 360CC i425 2 4 7 1 1(29 SM 247 (29 1SM 4/50 48CC 'SCO 3 X 1EJ0O 16İ0C 1XC 102' 33.30C j4BX 2.75C J 2 5 OCO 3.CD0 369C 3 X C 43CC 2890CT 39CC 404COC o.XC =6.000 1325 23,476 j53 3asX C 003 Î3X 7X000 6300 2 £ '0OO BORSA (2. SEANS) n KMM I«7 HoseSeıw4ı ÖKt*ı k ti&V», D 2 2 A a S * 327 * £ n J2£Aısnaf 029Aalsan ]XAfHUtiE S31 AaYam 032 A» sS C33<to( Bos* 042 9 S B > S $ 'UBosaTcSar «BcrjsnYjrr 350 3IÇmen3 i BırsaOnen: ^J Bİre3rig''iCrt 354B^t 058 JSBsvaSar H1 CfjHiGÎ 062 ~Js OEJyMbH OT ŞmKaJtS» OEE CMijTaBlı JTCDmnm 171 DOBC &• iTîûmoa ^ssja 220OE 2251 190C 500 OOC &60C 360C 363. rxo HSSraHYatOr 16 GdnFjttiaan 1ı7GcruaMi 122 rtazneojr T jt^B 23hasEv«eSı i4hasr «ns 23NsH9dng t2SldslFnrs 28 TJsta_ 129TSBar*s 1A| COCCOOC 1 710.00C 132 i t o P a r 133tYa&n»a«ü 134 6wDMrÇar 135 tocan •'* >aparr».-t3a 1 tartmsr 138 «a» 139«DÇHCOI; •K*thrjOs üösar 2&QX tO5u iiOO T T3 6.JO0 0O3 4^50 7<DX 36,000 «cooo »m 3>aete*W3 3,400 4 « K i S b 5 0« a s n ! < 4 6 ( Ç 30bâ?Kı* '51 Kısı'MI 155 *hraTakrı 156 IM b/50 4E00 ^ 90C 15X0 £X İ55C 3,551 25,3Ût " 3 X ı5X ı3X 250 4 taçrm 76 l«Tjra "Ctoı « a 1lOra«sa noMiMUi S2P3TST ISsftıas 86PmBu 3 Pmkaıtlran 38 PrarB SPraStf 90PwL»ı 9 P a m 92 P i T B 196 ftKt Fsıasa Kîr 4650 197 FtaSgorâ 3,503 •98*1*Er*e!er 5500 201 iao*PaBarara i40C KİMrUfsan 1910 2ESASA 10500 »Sta, 4toc 2C6 TjfySsCam 13X0 20ESeMsr« Z300 2C & c s ,JOt 2tes?Ss isjoo 2CSorrsFâ™r< 16250 214TjtIlJ»3 215 TüsJtar* 1 216 Tgsr 218 Tre Kjtsar 219 TKatamaaa* 220Tarus 23 JSPsrakjıU 380 232 1SAS 49a330 21 l*üto*sm 0250 234W!jımUrirtsı 8303 235 UneCfflefl] -.31 236 U # & Î0O3 237 ÜSlttoBSarajif 3jXC 238V*'Fraısall& t 4 ? (SVesö 5 OCC İİİİ 1600C 32 ; 750 ^ 3,950 1Ϋ 930 3,360 •ii 800 .,., 1925Ü suıctâUOCOOC E9O0 a500 HJ5I ^300 10J3O07 700 . .. «1000 44003 °0OO 9JO0 'OOO 1 6 0 0 6.700 rjoo £4JOC 19X0 13TC 22/50 ( 45X 14300 450C 4550 4 i 15X0 16İ0C 13J0O 1400C «350 4 İ X 125C 1325 HM a.» 22.300 '35OO0 Xu 400 "300 29CO0 1 « SS 900 £600 ^00 3.00E joo jn 25OS 13.10 ;IC 3 00 2000 200 4653 2450 3,500 2.600 450C jJOC ICJOO 116400C 4190J9E 13X0 20 432000 3J00 310Ü0C 243X384. 000 43x ,49 000 4350 1235.000 7250 2253,000 21250 679000 J50 5 « 4 3 9 «a» 3174000 5*1 64000 ijÖO 168S000 9İO0 139 000 'JOO 16176,696 21000 313000 £75 T6.O0O 1Oİ00 91<525 21250 ^SLJtl 12"^ «69,XC 365C (24J00 30 OOC 015.600 105 XC 3,T4,X« 21İ0C 'ÎO00 1 S » 4231.003 850C 4 7000 495J10 29-Ü00 6«00 4 000 3İO0 8.869 ««4 s& 2T300 39003 142C0OO "503 3H0O3 9203 525,300 = 503 3S50C 25000 f * 74 3C5O0 11300C 6100 11TJ0C 1 2 5 1 ' * 9 J X 10900 B4J0C 900'45feXC 9D0 (İ9O300 10336 19338 11083 c 573 m 39 T 244 6 4 7B 1 4İ86 1 96 20982 4J1' 6J28 12J33 1 303 21133 1.5)0 O520 21İ30 1J68 ».747 3431 3JS3 29,488 K«38 21386 •1529 "7«2 49Z.09C t<9- 3355 '=71 3J05 9416 24512 32154 S.52S •4i 9864 'JB 9672 1295 3T 6 8762X İBTtOBO 37300 1W0CC 36 4* 95üt 824X0 95:74 2C75D 365000 23931 'S0 9^250 1692 40CJBO j.36 9- «03066 •'JB3 463000 1006C = 530 1-10000 5.506 4450K2 "OCO 4İ33 27500 5S6« 3JO0 826003 13430 4350 1923003 4406 275 İ.3270O3 1 ^ 6 a]» Mİ iıw 30000 33 000 128387 200 263 000 223 3J-3 1479 5\610 19.8U 4™ 3950C 6 7 5i300 80300 1 72jX0 160C 2961 OOO 10000 27tiO0 3203 4B4706O ''JM L 'X 4JB0 59G,0X 4803 647X0 23 0001628Î'26 2T0 6,442,000 6JO0 8.112.0» 0 c a S9C00C 3XC 68'466 18,50019SS4«C "•" ın 1M4 1 OCS 1664 5 36 36.753 '415 14349 4'44 1323 0 20X0 652.XG 2,025 4O2.X 205028,161609 10750 3.İ69.000 «150 '5*9000 7«J00 2$m 255» 2B51000 .800 1İC0OC ıTO ^299.000 4400 199&K '"50 4,JC10OO i'JDO 2394300 IJDO 4 1 M 1' 750 11336779 ?JO0 344 X 6603 761 OOC 5,300 a116,XC 12250 476.MC 4050 135 "0C 2 5C 190C 2J5ı S00O JİOC 0 9457 ü& 2080 7430 5998 H 7 7S 25 1. «22295 * » 7 » 1280C 41-4 3-*. 14130 ~0« H607 8163 6495 İ31 1 J09 14,466 4743 2706 5.39? 3B32 3J002S5: »3 3659 ı i i 11206253 2 T 0 4700 1378000 « T 9 ı « 0 5.343000 5 4 6 M ^ı> ^S 30 133000 1,507 3303 375 OOC jJ24 2E0CC 1268XC 25.631 10CC i r 6 4 9 TSAU 65.C 13866 6533 49CC2aT 0*3OC «JB9 55CC «933XC 5.-8 «15C 2JJ7«64 4189 n si i.&ijü 117Îİ 525X mOOO 51385 ı a rîL KM i«K OOC 525,000 1133 $kmımmrim 5JM B00C 2O7J0C " X 2 9750 050D 1TC 4 I X 12Ü00 J 0 0 2125 ı275 600 7700 1W0 IELCOO 1C753 1 1 ^ 0 14500 C 75S zxc 2.55u 29X 1750 2JOD JOO 1430 5J00 5.303 250 192S 4400 4600 7HM0 490 OOC 2200 2 2 4XC 14 5, 2 23 21 6 6687 C9O2 15,025 1 360 26 9 12 41 3931) «343 11328 39J60 1026' 50,655 4S6C 2İ68 12268 '266 5123 18,142 4444 47774o r.n S16 '6J 3624 34330 2356 4258 6 D K 4 »nK 24!Yj-s Bileşik endeks 117 puan düşerken, bono faizi 1 puan yükseldi Borsa beklenti fakiriEkonomi Ser\isi - Istanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda kan kaybı süru- yor Bıleşık endeks ıkı seansta toplam 117 puan değer yıtırerek 2801 puana ka- dar genledı Duşuşte, daha once 15 Ka- sım'da açıkJanacagı bıldınlen enerjı ıha- lelennrn Danıştay ca ıptal edıldığı ve Devlet Bakanı Güneş Taner'ın "IMF'ye stand-by için gitmi>oruz" açıklamasının etkılı olduğu belırtılıyor Borsacılar, beklentısı kalmayan yatı- nmcılann hısselen ellennden çıkara- rak paraya çevırdıklennı behrtıyorlar Beklenti sıkıntısı çekılen borsada to- parlanma çabalan, sıyasüenn ve söylen- tılenn kuıtıanı oldu Durgun bır ılk se- ansın ardından 15 puan düşen endeks ıkmcı seansta stand-by yapılmayacağı \e enerjı ıhalelenntn Danıştay tarafın- dan ıptal edıleceğı soylentısı nedenıy- le hızla genledı Ozellıkle enerji ıhalelenne teklıf ve- ren hısselerde beklentılenn sona erme- sı, bırkaç gundur hareketlı olan bu kâ- ğıtlarda yoğun satışlara neden oldu Bu borsacı, borsada artık y abanci \a- ttnmcıların değıl spekulatorlenn yoğun ışlemler yaptığını, bunun da kâğıt ba- zında hareketlere neden olduğunu dıle getırdı Sermaye ve para pıyasalannda hükumetın atacağı olumlu adımlann beklendığını ancak henuz hıçbır somut uygulamanın ortaya konulmamasının pıyasalan olumsuz etkıledığuu one su- ruyorlar Faizler yûksek Bır suredır >aşanan TL sıkışıklığı bugun de surdu Merkez Bankası, pıyasa- nm ıhtıyacını hem bugun açtığı repo ıhalesı> le hem de repo pıyasasında gece- lık vadede Interbank'ta fonlamaya çalış- tı TLfaızlendündeyıneyuksekdûzey- deydı Repo pı>asasmda ışlemler yuz- de 80, bankalararası para pıyasasında yüzde 80-85 olarak gerçekleştı Merkez Bankası'nın 7 günlûk repo ıhalesınde ortalama >ojzde 81 26 faızle 89 5 tnlyon lıralık satış gerçekleştınl- dı Bono pıyasasında da faizler 1 puan yukselırken ışlem hacmı de arttı Uzmanlar, heyetm IMF ıle yaptığı goruşme sonucunda stand-by anlaşma- sma zemın hazırlayacak mesajlar ver- mesı halınde ozellıkle para ve sermaye pıyasalanmn bır mıktar toparlanacağı- nı, aksı bır karann ıse herhangı bır de- ğışıklıye yol açmayacağım ılen surdu- ler Hısse senedı ve tahvıl pıyasasımn tamamen kendı dınamıklenyle hareket ettığını soyleyen bır bankacı, faizler yuksek seyrettığı surece hısse senedı pıyasasında bır ıyıleşme gorulmeyece- ğını belırttı Do\ ız pıvasasında ıse talep ağırlıklı bır gun yaşandı Pantede ya^anan artış- la bırlıkte fiyatlar bankalar arasında alışta 185 bın 900'lere kadar yûkseldı Merkez Bankası, bu duzeyden pıyasaya dov ız satarak ateşı düşürmeye çalıştı Iran da küreselleşiyor Ekonomi Servisi - Iran da yabancı şırketlere kapılannı açıyor 1979'dakı "lslami Devrim"den sonra ılk kez, Iran Parlamentosu > abancı şırketlenn Iran'da kendılennı resmı olarak temsıl etmelennı serbest bırakan yasayı kabul ettı AFP'nın habenne göre kabul edılen yenı yasayla, ken- dı ulkelennde yasal olan şırketler, tran'da temsılcılıkler açarak faalıyet gösterebılecek Ancak yıne aynı yasayla, Iran- lı şırketlenn ulkelennde temsıl edılmesıne ızın vermeyen dev letlenn fırmalan Iran'a gıremeyecek Aynca, Iran'da fa- alıyet gosterecek yabancı fırmalann meclıs kararlanna ve Iran hukukuna tam olarak uyum göstermesı ongorulüyor Iran'da şu anda oze! bır statuyle 30 yabancı şırket temsıl- cılığı bulunuyor MERKEZ BANKASI KURURI 13 KASIM 1997 CİNSİ DÖVİZ ALIŞ SATIŞ EFEKTİF ALIŞ SATIŞ 1 ABD Dolan 1 Alman Markı 1 Avustralya Dolan 1 Avusturya Şılını 1 Belçıka Frangı 1 Danımarka Kronu 1 Fransız Frangı 1 Fın Markkası Hollanda Flönnı ngılız Steriını rtanda Lırası spanyol Pezetası sveç Kronu svıçre Frangı 1OO Italyan üreti 1 Japon Yenı 1 Kanada Dolan 1 Kuveyt Dınan 1 Luksemburg Frangı 1 Norveç Kronu 1 S Arabıstan Rıyalı 1 Avrupa Para Bınmı 184,910 107,820 128110 15,344 5,223 28 359 32 184 35 432 95,598 315,880 281 100 1,273 24,558 132,690 10,953 1,468 131,280 605 010 5,223 26 349 49 450 212 580 185,800 108 340 128 950 15404 5 256 28 499 32 369 35 972 96185 317 530 282 510 1284 24 814 133 540 11074 1478 131 870 612 980 5 256 26 527 49 539 214 470 184 690 107 690 126 830 15,306 5,210 28,254 32,104 35 301 95.359 315500 278,290 1,268 24 467 132,360 10,898 1459 130,470 590,010 5,158 26,252 48,832 186,260 108,560 130,240 15,443 5,269 28,607 32,450 36,109 96 425 318,320 285,340 1,289 24 908 133 870 11 144 1487 132 700 628 430 5 322 26 628 50158 ÇAPRAZ tOJRLAR 1 ABD Dolan ngı Borsada sistem değişikliği Ekonomi Servisi - Sermave Pıyasası Kurulu (SPK) Başka- nı Prof Dr Muhsin Mengütürk guvence fonu ıle ılgılı dü- zenlemenın 1-2 ay gıbı kısa surede çozumleneceğını soyledı Menguturk, aracı kurumlann ışlem hacmı ıçın yapılacak dü- zenlemenın de aracı kurumun nsk derecesıne göre yenıden şe- kıllendınleceğını belırttı SPK Başkanı Muhsin Menguturk ve Istanbul Menkul Kjy- metler Borsası Başkanı Osman Birsen'ın goreve atanmalan nedenıyle dun bır tanışma toplantısı düzenlendı Sorulan ya- nıtlayan SPK Başkanı Menguturk spekulasyon ve manıpulas- yon yapılmasıyla ılgılı olarak dıger ülkelerdekı standartlan esas alacak dûzenlemeler uzennde çalışıldığını belırttı Mengu- turk, kısa zamanda kaydı sısteme geçıleceğını bıldırdı BÖLGESELPAZARLAR K»SMİ 0D1 AAnOmrts OOSCkna W GMslfri 306 HafcSgorta 006 ktsrma}o 0 K * kjpanı; 68.300 3200 ia750 M İ b.700 2125 42X (1. SEANS) it tafHkıı Bnw*« tacnkı 6610 C 1025C M İ 551 207 1 <xc 69000 66,000 C L 1500 IO50C nm "•5,600 6.5CC 2175 2125 «300 «00C rjkn Ut* «5.1«6 0 «J6&507 OJI •OJCC 2JS7JK0 1000 BÖLGESELPAZARLAR(2.SEANS) n NestSMMlı X »aa-^nem 302 »onfinjs y^ne X3 Ons X4 [jorton isd 305 Haksücfia Hırm GOZALTI OC ADn3a4CTaa)i 004 F/TsarBejYtt Ksmu Önctkı 6600C S2I 0500 ox6J0C 2 ? 'XC PAZARI V i . 3250 1J300 JOO ;a Bufiahı Bıı dusıfc yı 5C3O. Ü)L 9J00 S70O3 6200 5-3 ] 12.000 23,500 300 2J» |t»Uı tmmkı E5OO0 53.300 8200 300 0250 'U250 72000 6SOO0 6JO0 62X t G0 tCK 0 0 123OC 1151 KSH) 23,'bO 1X0 34C tiTİ 1X0 İŞİM1 «dn» 36X0 •»m 41flB 30C «819a» 1İ 1535,000 59.934 5.861000 579,000 LMM um\w Ff* 67111 0 10370 ^IM Oİ50 2122 «IOOO uaıt» Fıyıt 62694 11X1 9J31 68 21 6271 2JJ31 0 IMÜ1H7 12.175 23.754 542 ( W ISTANBUL ALTIN BORSASI 12 KASIM 1997 Kapanış Fıyatı i/ ons Toplam ş)em Sayısı Toplam Işlem Mık (Kg) TL/Gram 1849000 57 898 Dotar 30910 14 352 SERBEST DÖVİZ CİNSİ AUŞ SATIŞ ABD Dolan Alman Manu Isvıçre Frangı Fransız Frangı Hollanda Flonnı Ingılız Stertmı SArab Rıyalı Avusturya Şılını 1001ta! üretı 186000186500 10850C108900 133250134000 32300 32550 96000 96600 316750319000 49200 49700 15375 15500 11050 11150 MERKEZ BANKASI Ennsyon 672 tnfyon 673 rmlyar TL Interbank fader 58 78 GecelıkRepo %7997 7GunlukRepo %80 36 30GunlukRepo %8O71 ALTIN CİNSİ ALIŞ SATIŞ Cumhunyet 12200000 12400000 Reşat 12800000 13750000 24 ayar attın 1843000 1858000 22 ayar Meak 1660000 1840000 Yeter artık! Erozyona, çölleşmeye sellere, ölümlere seyirci kalmayın! Olanlara ve olacaklara seyırcı kalmayın! Bu toprakların sahıpsız olmadığını gosterıni Çocuklarınız yakanıza yapışmadan yakanıza bır yeşıl yaprak takın, TEMA'ya destek olun Uzennıze vazıfe olmayan ışlere kanşın, Turkıye çol olmasın Çav rTenSok C n a K e d Bokar A-2 Blo* O 6-10 1 Le ent !«ts*ul Tel 3-212) 28-78 16 (5 1 ıat) Fa« 0-212) 28'11 32 Ban<a hesap No Vakftar* Leve^t 3101 2OH292 Yap fced Vsrkez 254-4 00^14^ - EKONOMİYE BAKIŞ TANER BERKSOY Enflasyon ve İki Uyarı Istıkrarkonusunun gundemı ışgal etmesı enflasyo- nu yenıden ılgı odağı halıne getırdı Neredeyse ka- derımız olarak benımsenmış ve gundemın dıbıne rtil- mış gıbı gorunen enflasyon olgusu, son gunlerde yı- ne ana konulanmızdan bırısı halıne geldı Enflasyona karşı uyanan ılgı bu kez bıraz değışık- lık gostenyor Farklı goruşler farklı bıçımlerde ıfade edılerek gundeme taşınıyor Resmı kımlıklı gırışımle- nn yanı sıra ozel gınşım kokenlı tezler onenler de ses- lendınlıyor Bunlar henuz sozel aşamanın otesıne ge- çebılmış değıl Şımdılık ses ve sozle enflasyon mu- cadelesı yapmayı surduruyoruz Son gunlerde tır- mandığı gozlenen enflasyon duyarlılığının farkı ıse ses ve sozun çeşrtlenmış olması Ses ve soz çeşıtlenmesı kuşkusuz bır toz bulutu da kaldırıyor Uzerınde duşunulmesı gereken onerı- lerle, butunuyle saçma kategonsıne atılacak soylev- ler bırbırıne karışıyor Nıtelıkten uzaklaşılıp, daha gn renklı bır alana gırıhyor • • • Sanırım bu kez da boyle oldu Dıkkate değer go- ruşler grı alanda kaybolma tehlıkesıyle karşılaştı Bu kargaşadan sıyrılıp son gunlerde ortaya atılan ıkı go- ruşun uzennde duşunulmesının yararlı olacağını sa- nıyorum Bunlardan bırısı bır burokrattarafından ya- pılan çok yennde bır uyarı Hazıne Musteşarı bır soy- ieşıde ıstıkrar arayışımızdakı çozumsuzluk sendromu- nun sonuçta demokrası ve sıyası rejım değışıklığıne kadar uzanabılecek olası yansımalanna dıkkatı çek- tı Ilk kez bu denlı açık ve net bıçımde seslendırılen bu uyannın uzennde duşunmemız gerekıyor Ikıncı goruş ıso ozel sektorun doruklanndan Koç grubunun patronundan geldı Rahmı Koç çok değı- şık bıçımlerde algılanıp, yorumlanan bır onen attı or- taya Benım yorumuma gore Rahmı Koç ıstıkrar ara- yışı surecıne ozel sektorun de kâr ıştahasını dızgın- leyerek katkı yapmasını onerdı Bunu belkı amacını aşan bır ıfadeyle seslendırdı, belkı dızgınlemenın do- zunu abarttı Âma sonuçta dıkkate alınması gereken onennın bu dızgınleme eylemı olduğu açık Hem ıs- tıkrar ıçın gereklı ortak aklın oluşturulmasına, hem de ıstıkrar arayışının malıyetının ortaklaşa sırtlanmasına donuk olarak sanırım ılk kez ozel sektorden boyle açık ve net bır onen gelıyor Bu onerının de kısır hesapla- nn ve saçma polemıklerın otesıne taşınıp, nesnel bı- çımde değerlendırılmesının gerektığını duşunuyo- rum ••• Hazıne Musteşarı'nın uyarısını doğru buluyorum ve katılıyorum Enflasyon ve ıktısadı ıstıkrarsızlık ol- gusunu genellıkle ekonomi alanına hapsederek tar- tışıyoruz Oysa bunlar hayatın bır gerçeğı olarak ev- lerde, sokaklarda burolarda, okullarda, kısacası her yerde yaşanıyor Istıkrarsızlık kronık nıtelık kazanın- ca bır nesılden otekıne taşınıyor Bıreylerın ve kurum- lann ufkunu karartıp, guvenlıgını sarsıyor Bunun top- lumsal ve sıyasal yansımalannın olmaması mumkun değıl Kronık boyuta ulaşmış olan ıktısadı ıstıkrarsızlık, bıreyın toplum ıçındekı konumunu belırsızleştırıp, toplumsal dokuda ınanılmaz hasar yapıyor Orselen- mış toplumsal doku, çarpıtılmış sıyasal tercıhlere yol açarak sıyaset duzlemını de ıstıkrarsıziaştırıyor Top- lumun kendısını yonetme ınancını torpuleyen bu su- reç, demokrası ınançsızlığını pekıştırerek, totalıter sı- yaset anlayışına kapı aralıyor ve sıyası rejıme tepe- den ınme mudahalelen ozendfrıyor " ıri Çoğunluk yaşamını enflasyona ayarlayabılıyor, W nedenle enflasyon karşıtı bır sıyasal talep gundeme gelmıyor toplum ıktısadı ıstıkrarsızlığı umursamıyor turunden saçmalıkları bır yana koymamız gerekıyor Sıyaset alanında yaşadıklarımız daha kapsamlı bır ıs- tıkrar talebının sureklı gundemde olduğunu gosterı- yor Hazıne Musteşan'nın burokrat kımlığının elver- dığı olçude soylemek ıstedıklerının bu çerçevede de- ğerlendırılmesı gerektığını duşunuyorum Rahmı Koç'un, 'Kâriardan vazgeçelım" şeklınde seslendırdığı onenyı de bu çerçevede değeriendır- menın doğru olacağı kanısındayım Kımsenın kârla- rından vazgeçeceğı yok Bunun mumkun olabılece- ğını de sanmıyorum Zaten kastedılen de bu değıl sa- nınm Tersıne kronıkleşmış ve daha da yukselme eğılımı taşıyan ıstıkrarsızlığın sonuçta toplumsal ve sıyasal bır yıkıntıya yol açabıleceğı gerçeğını kavra- mış deneyımlı bır aktorun, surecın tersıne çevrılebıl- mesı ıçın kendısıne bıçtığı rolun ıfade edılmesı ola- rak duşunmek gerekıyor bu onerıyı Kamu alanı ve çalışma hayatında dağıtılan yenı rollerın yanı sıra, ılk kez ozel sektorun de yenı bır rol ustlenmesı gerektı- ğını soyluyor sanırım Rahmı Koç Yıllarca uzlaşmaz bır tavır sergıleyerek ıstıkrarsız- lığı muhterıs kazançlara çevırme duyarsızlığını taşı- yan ozel sektorun, yaklaşan tehlıke karşısında uzlaş- ma ve paylaşma refleksı gosterdığıne ılk kez tanık oluyoruz Bunun altında çapanolu aramaktansa, doğ- rulayıp, ozendırmek gerektığını duşunuyorum YATIRIM FONLARI 12 KASIM 1997 Katılma belgesı adı ATİPİFONLAR tşBann HKseFocı k Bam lşWakİ=C<1 işBar* 3s>şteıFtn lntaton-6 lnterion-7 IktKatATpıDeğışkefiF GarantıATpıKamaFocı G A - D ğ F Gûnluk Deg % 1848821 -0 94 933274 4 6 4 155777 -€40 19601 -0 70 21640 -fl54 1686072 -047 505180 043 3 Katılma belgesı adı Garant B Tp Karma Fon YoncaFon-1 EsbankBTpDe$sken EsbankB Tıpı Karma Fon YKB B Tp üklt Fon Gûnluk Deg % 857860 -018 112037 017 2678570 0 01 810874 -031 3114760 019 Vaklf Hese Fon DDrtAT-KD ı ş D a p Dışfiaı* PemBe YaşafbarttAT p Gararo A-p Değışnen F 1323988 013 E t r t A ^ D Ş k 64^fc9 049 966860 048 3995378 003 1158236 C " Y a ş a b a t p D e ğ ^ k a ı 689175 071 FnansArpDeaşkenFon 2173315 016 CUSnoftaATıpDegışken 218409 018 H*Fon-3 843494 -O21 PamukbankATıpıDeğı^efi 10673 1İ9 Emökbar* Hısse SenSiF 497561 116 EmlakbankOeğrşkerF 54103 -056 SumerKamaToü 26669 107 EgeFon-2 164628 -03s KatonmaATpDeJşkenF 142735 -054 DemrFon-1 5'9030 018 Tırtbaı* Hısse SenedFon 3765=7 126 TSKBATpDeğKkefiFon 222928 -039 AttankATinOeŞşkenFaı 55266 -046 TeksUATdJiHls^Fon 1452" -0 38 Aölon-1 411796 -0o7 Ata»»-3 21067 1 29 KoçbankATipıDeğışkenF 590062 -014 Koçtai*KarmaFon 155522 -027 KocbankHsseFon 22767 -059 GİoSiArıpıDeöşkefiFor 385669 -013 KâlteATpDeSŞkaı 229827 -007 KorfezYaLATıplKarmaF TEB Değışker A TEBKarra A TEBYat DeğjşkenA Kentbank A T p Karna Fon AltematıfF 1 Hak A Tra Değışüen Fonu ŞekerATipıC«$ışken Oyakion-1 gaobasıA Tıpı Değısken BCSCRS Fon-1 Ge3kAT«ıKarmaFon KapıtalATpOeOış«enF Toprak A Tıpı Degtşxen Teklen Fon-1 Nurol Fon-1 Is* Fon-1 Alfa A *npı C^âsksn Fonu YKYATpıHısseFon Evgm Fon-1 YaOnm Rn Değışken Fonu Tacırter Fon-1 Slrattş A Değışken F IşYat DetekenFon CJsmanlı Karma Fon Halk Sgprta Özel Fon EGS A Tıpı Karma Fon ABN Amro Karma F Inter Yatınm A T p Karma BTtPtFONLAR Iş Bank Uot Fon I; Bank Değışken Fon ş Bank Yabancı M K. Fonu ş Bank Tahvıl ve Bono ^or InterforM lnlerfon-5 Ikttsat B T p Tahvıl-Bono Garar* B Tpı Tahvıl Fon Garant] B T p ükp Fon 95 0 212661 43122 13709 97344 98061 115826 43248 60686 44834 26-77 46114 23945 33703 20997 23173 23254 23679 21928 23711 1735C 272 J2 20997 14919 15350 14516 11330 14385 12297 3020895 49296T 286573 1036020 1213299 2^9719 1569216 3872838 1362945 014 -046 025 -016 0"8 -0 46 •058 -035 043 -022 -041 024 -032 -054 -023 -0 52 -Q 82 -3 78 •026 -O1O -0 36 0 71 •096 -015 0 01 "25 62 T66 0 81 019 016 047 011 010 021 -0 05 004 0 29 O 9 YKB B Tpc Değışken Fon 2695762 -0 02 YKBFon-j 2583118 0 03 YKBFon-4 2973155 013 YKB Fon-5 1925974 021 YKB Fon 6 2652548 013 YKB Fon 7 1618056 012 YKB BTp Tahvıl Bono Fon 1134095 013 YKB B Tp Yab M Krym F 1045160 032 Vakr-Tahvfve Bono Fonu 6197525 036 VafcıfDeğlşkenFon 1160680 003 VatafYabaro Menkul Fonu 768943 0 59 VakjfLJotFon 521448 017 DısbankB-pDeaskenF 2806003 026 Yasarbar*BTpöajişkerı 558509 049 YasartankLjkıtFon 56074 020 RnansBTpTahvıl-eono 1564248 014 Fnans B Tp Deteken Fon 1031002 011 RnansBTplJkSFonu 962402 020 2jraatFon-1 1868940 -018 2jraatFon-2 1339904 010 ZjaatBaşakF 1333163 008 ZJraatFoM 1220069 009 MalkFon-1 1503759 -015 HalkFon-2 846822 -003 PamukBTpLMCon 11227» 020 PamukBTpDe&şkenFor 86'354 020 EmlakbankTahvırBonoFonu 1390526 0 1 4 Errtakbank Deöışken Fon 4543T8 0 21 EmlakbankUkftFon 14663'T) 015 SumerDeğışkaıFon 673568 ^150 SumerLMFon 131T 018 SumerTah.1 Bono Fonu 13000 -008 EgeFon-' 699206 019 KalkınmaBTipı Değışken F 87771 9 019 DemrFon-2 540599 022 TanşFon-1 898242 019 TanşFon2 339339 -012 TurkbankTahvıl ve Bono Fo 45045 090 B15302 0 32 Fon 31328 012 326975 020 Ebfon TSKB B Tn [ Akba-ık B Tp Akbank B Tpı Tahvll Bono 155-64 019 Teksa B Tp üta* con 197563 019 Teksa B Tp Değışken Fon 159758 028 Aiafon-2 23812 006 KocbankBTıptDeğçkenF 242607 020 KoçbankTahvi Bono Fon 26463 035 KörfezBTıpOeğıskenFon 85585 020 KateYat BTİnDeSBF 10547 021 TEB Değışken 9 54389 0 03 Ken*anVTahvıl-eono Fonu 16275 0 08 AltematlfF2 5^7/0 010 Altematrf F 3 27749 035 Şe*erBTpDe$şkenFon 16766 0O8 SzaciaaBTpDeğçken 91912 020 BŞresFon-2 ^ ^ 30019 0 30 SYB Dejsken Fonu 53175 022 3ed k S v p ı "ahvıi-Bono f 26606 0 56 tıKinctle' Değışken Fon 39669 0 1 8 Kapıtal B Tp Deaşker F 40923 0 6 ToprakBTpDeğısken 27992 021 MYZFon-1 18474 018 AtfaBTjpıDeğlskaıFoılu 19716 006 YKYBTpüBtFon 18078 019 YKYBTp Tahvl-BonoFonu 19122 011 Taaner 8 Tp Değışken F 13192 018 OvakbankFon-' 15613OyakbankFbn- Bayınoır B Tp Oeğışken F Osrrant Tahvıt-Bono Fonu FGSBTp Tahvıl Bono Fon ABN Amrc Değışken For 15613 010 16783 017 14813 016 1867 014 2674 0 09
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog