Bugünden 1930'a 5,464,858 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 13 KASIM 1997 PERŞEMBE 16 SPOR Darüşşafaka, Galatasaray ve PTT Avrupa kupalannda rakiplerini yendiler Baskette gıırıır gecesi Darüşşafaka: 68 Buducnost: 59 SALOS: Avhan Şahenk HAKEMLER: H'ıllıam Coller(Slo)<4), Mar- co Gmnsantı (tta)(4) DARÜŞŞAFAKA: Orhan(S). Strothers(7)15, Murat(6)12, Recep/5), Anslev(8)20, Ne- dim(5)2, Mehmet(7)17, Serdar(5), Deniz(5)2. BUDUCNOST: Skeponavıc(6/6. Papvk(5) 7, Vukce\!\c(~î)ll. A.ıvanoviç(6)10, M.tvano- viç(5)2, Ostojic(5)3. Jovanovic(4), Peko- vıc(6)8, Dragutınovic(7)12. tLKYÂRI: 38-28 D.Şafaka lehine 5¥AVL:Mumt(39.10) ASLIDURU Darüşşafaka zoru başardı... Avrupa Koraç Kupası'nda Türkıye'yı temsıl eden Yeşıl-Sı- yahlı ekıp. deplasmanda 69-64 mağlup oldu- ğuYugosla\ Buducnost'uzordaolsa68-59ye- nerek grubunda lıderlığe yükseldı. 2. tura grup bırincısı olarak çıkacak takımı belirleyecek maç gerek Darüşşafaka v e gerek- se Buducnost ıçın büyük önem taşıyordu. Bı- rakın yengi yenilgı hesabını. averajın bile dü- şünüldüğü 40 dakıkalık heyecan fırtınasından son saniyelerdekı akılcı oyunu ıle ıstedığı skor- la galıp aynlan Darüşşafaka, hem rövanşı aldı hem de 2. turda iyi bır eşleşme ıçın büyük avantaj sağladı. Galatasaray 'ın Benston'ı fark- lı mağlup ettiğı maç sonrası gözler Darüşşafa- ka'nın Buducnost'la oynayacağı karşılaşmaya çevnlmişti Gerçı Dacka'mn işı daha zordu Adam adama savunmanm ön plana çıktığı ilk dakıkalarda A.Ivanoviç'm etkılı oyunu Darüş- şafaka'nın skorda üstünlük kurmasına engel oldu. Aşın top kayıplanna Nedim' ın de erken- den 3 faul alması eklenınce moraller bozuldu. Ancak çabuk toparlanan Darüşşafaka, 15. da- kıkayı 29-20 önde geçıp devTeyı de 38-28 ga- lip kapadılar. Ikıncı yanda konuk ekip farkı kapama ça- basındaydı DarüşşafakaıseMehınet'ın3'liik- lenyle üstunlüğünü sûrdürdü. 30. dakıkayı 51 - 39 önde geçen Darüşşafaka'ya Buducnost son dakıkalarda baskılı savunmasıyla yanıt verme- ye çalıştı. Fark azalırken büyük bır stres altına gıren Darüşşafaka bıtıme 18 sanıye kala 65- 59'luk üstünlüğü buldu. Bu sonuçYeşil-Sıyah- lılara yetıyordu. Ancak Yugoslavlann yaptığı faul sonrası Strothers'm serbest atışlan da sa- yıya dönüşünce Darüşşafaka 68-59'luk skor- lagalıp aynlıp grup birincılığıne yükseldı. Strothers, zaman zaman başardı oyunuyla göz doidurdu. (Fotoğraf: KEREM KAÇARLAR) Efes ve Ülker 7. maçına çıkıyor Spor Servisi - Basketbol Avnıpa Süper Lıgı'ndekı temsilcılenmız Efes Pılsen ve Olkerspor bugün grup- lannda 7. maçlanna çıkıyorlar. Grubunda ıkincı sıra- dabulunan Efes Pılsen. fstanbul Abdı Ipekçı Spor Sa- lonu'nda saat 19.45"te Fransız Limoges Geant'ı ko- nuk edecek Maçı VDfiam KoDer (Slovakya) - Marco Giansantini (ttalya)hakem ikilisı yönetecek. Olker ıse yıne Abdı tpekçı Spor Salonu'nda saat 18.00'de Israıl'ın Hapoel Jerusalem takımını ağırla- yacak. Karşılaşmayı, Polonya'lı Krzystof Korsüews- ki ile Litvanya'lı Kestutis Püipuskas yönetecek. Av- rupa BayanlarLıgi'ndekı temstlcımızG.Saray, Ukray- na'nm Kozachk Zalk takımını konuk edecek. lstan- bul Abdı lpekçi Spor Salonu'nda saat 16.00'da başla- yacak maçı Marjan Stojocski (Makedonya) - Dimi- tarGotoganov (Bulganstan) hakem ıkılısı yönetecek. GÖRÜŞ / DOĞAN HASOL Futbol Federasyonu ve Naklen Yayın Kargaşası Futbol Federasyonu'na başkan dayanmıyor. Şenes Erzik'ten sonra seçımle gelen başkan Abdullah Kiğılı da istifa ettı, daha doğrusu istifa etmek zorunda bırakıldj. Geçiş döneminde ata- ma yotuyla kısa bir süre gorev yapan Özkan Olcay da aynı sı- kıntılan yaşamış, o da istifanın eşiğinden dönmüştü. Kiğılı'nın istifasıyla yeniden başa dönmüş olduk. Şimdi, genel kurul sı- kıntılan yeniden yaşanacak. Yaşanacak da sorunlar bitecek mi?. Hayır. Sorunlar sürüp gıdecek. Çünkü bunlar sporun ya da federasyonun doğal sorunlan olmayıp, sporun medyatık yö- nünden kaynaklanan ve TV'ler arasında kavgaya değin varan ticari rekabet sorunlan. Daha önce de bırkaç kez değindiğimiz durumu bir kez daha özetlemeye çalışalım. Şenes Erzik federasyonu naklen yayın gelirierinin topluca sağ- lanması ve kulüpler arasında olabildiğince adaletli bir şekilde paytaşımı amacıyla bir havuz sistemi oluşturmuş ve naklen ya- yınlar için ihale açmıştı. Bu ihale bütün TV'lere açıktı. Ancak ne yar ki TV'ler, federasyona karşı kendi aralannda anlaşarak bu ihaleye katılmama karannı aldılar. CINE 5 bu anlaşmayı deldi, ihaleye katıldı ve naklen yayın tşini üstlendi. CINE 5'in daha ön- ce dört büyük kulüple ımzaladığı sözleşmelerdeki haklar saldı kalacaktı. Havuz sistemi böylece başlamış oldu ve geçen lig sezonun- da düzgün bir şekilde yürüdü. Ancak bu sezonun başında, Fe- nerbahçe Başkanı Ali Şen, kulübünün CINE 5'le olan anlaşma- sının bittiğini, aynca Fenerbahçe'nin havuz sistemine girmemiş olduğunu ileri sürerek daha yüksek bir bedel karşılığında Inters- tar'la anlaşmak istedi; ancak Interstar, yayın yetkisi alınacağın- dan kuşku duyduğu için anlaşma gerçekleşmedi. Yıne bu dönemde Kanal D ve atv ticari bazı konularda ışbir- liği için BİMAŞ adlı bir şirket kurmuşlardı. Amaçları arasında şif- reli bir kanal kurmak da vardı. Bir şıfrelı kanalın yaşama şanş- nın ağıriıklı olarak maç yayınlanna bağlı olduğunu bildikleri için CINE 5'in koşullanndan daha çekici önerileıie federasyona baş- vurdular. Federasyon, CINE 5'le geçerli bir sözleşmesi olduğu- nu, süresi dolmadan bu sözleşmenin bozulmasının olanaksız- lığını belirtince kıyamet koptu. Işte, bu aşamada Şenes Erzik kö- tü adam ilan edildi. BİMAŞ, federasyonun ret karanna karşın, Fenerbahçe ve Beşiktaş'la üç yıllık sözleşme imzaladı. Sözleşmeye göre anılan kulüplerin maçlarını yayımlasa da yayımlamasa da kendılerine birinci yıl için toplam 25.2 milyon dolar (bugünkü kuria 4.5 tril- yon lira) ödeyecekti. Aynca, BİMAŞ şifreli kanal kumaktan da vazgeçmişti; yayınlan açık kanallardan Kanal D'den ve atv'den yapacaktı. Ancak onay yetkisi federasyonda olduğu için fede- rasyon onayı olmadan bu sözleşmelerin geçeriiliği yoktu. UE- FA'nın statüsüne göre "Lig maçlan o ligdeki bütün kulüplerin kolektifürünüdürve haklarortaktır. Bu haklan düzenleyecekyet- kili kuruluş da ülke federasyonlandır. Ligde her maç iki kulübün ortak hakkıdır. Buna göre kulüpler, lige ilişkin yayın haklannı ken- di başlanna pazariayamazlar." Federasyonun, havuz sistemine son vermeden BİMAŞ'ın iki kulüple olan anlaşmalannı onaylaması olanaksızdı. Hem CINE 5'le imzalanmış geçerli bir sözleşme vardı hem de havuzdaki kulüpler, sıstemin dağılmasına kesinlikle karşıydılar. Bu neden- le de hiçbir federasyon yönetimi bu sorumluluğu üstlenip söz- leşmeleri oyaylamadı ve yayın için BİMAŞ'a gerekli yetki belge- sini vermedi. Veremezdi.. Onaylayamazdı. Rakip TV kuruluşlannın karşılıklı açtıklan davalar çoğu kez ay- nntılarta ilgili olduğu için genel bir sonuç aiınamıyor. Tahkim Ku- rulu ise yalnızca Fenerbahçe'nin CINE 5'le sözleşmesinin sona erdiğine ve havuzun içinde olmadığına karar verdi, ama karan BİMAŞ'a yayın yetkisi sağlamadı. Yıne Tahkim Kurulu'na göre Beşiktaş havuzun içindeydi ve CINE 5 sözleşmesi devam edi- yordu. Anlaşılıyor ki sorunlar yumağını federasyon yönetimleri çö- zemedikleri gibi kısa sürede yargının da çözmesine olanak gö- rünmüyor. Taraftarlar maçlan TV'den seyredemedikleri için öf- kelilen ancak onlann bütün yakınmalanna karşılık Fenerbahçe ve Beşiktaş. durumlanndan memnunlar, çünkü yayın yapılma- dığı halde BİMAŞ'tan paralarını alıyorlar. Stadlar şimdiye değin hiç olmadığı kadar çok doluyor. Fenerbahçe, seyirci rekorlan kı- nyor, maç biletleri karaborsaya düşüyor. Buna karşılık BİMAŞ, hem yayınlan gerçekleştiremediği hal- de iki kulübe verdiği paralara hem de reklam geliri sağlayama- dığı için kârdan zaranna yanıyor ve bağlı olduğu güçlü iki med- ya grubunun basın ve TV'ler dahil bütün olanaklanndan yarar- lanarak bastırdıkça bastınyor. Federasyon uzunca bır süreden beri bu kargaşadan kurtulup kendi doğal işlevini sürdüremiyor. Kargaşa sürüp giderken bundan politik iktidar bile etkileniyor. Spordan Sorumlu Devlet Bakanı, ifederasyonun özerkliğini gö- zardı edıp, anayasanın haberleşme özgürlüğü maddesinden yararlanarak soruna el koyacağından söz ediyor. Kanımızca, bu çözümsüzlük yumağı, taraf olan TV kanallan kendi aralannda uzlaşmadıkça daha, çok federasyon başkanı, çok bakan yakılır. Estudiantes: 71 PTT: 73 SALON: Estudiantes HAKEMLER: Facchini 0ta) (6). Vaut- hier (Frs) (6) ESTUDİANTES: Thompson (6)8. Whisbv(7)14, Escudero (6)12. Barche- nas (5)3. Azofra (5)3, De Miguel (6) 10. Vecina (7)21 TÜRKTELEKOM PTT: Kemal (6)15. Scott (7)22, Bazarevıch (6)6. Tunç (6)6. WinsloH (7)20, Mihçevtç (5)4 ÎLKYARI: 39-36 (Estudiantes) MADRİD (Cumhuriyet)- Basket- bol Avrupa Süper Lıgı'ndekı temsılcı- mız Türk Telekom PTT, kendi e\inde 8 sayı farkla yenıldığı güçlü lspanyol ra- kıbini, bu kez deplasmanda 73-71 yen- me başansını gösterip gnıpta dördüncü- lüğünü garantıledı. G.Saray: 79 Benston: 60 SALON: A\han Şahenk HAKEMLER: Koralewsh(6) Pol, Pı- Hpauskas(6) Lıh: G.SARAY: Orhun(6)7, Dameb(7)20, Bonner(7)I8. Miüs(7)14. Yiğit(5)3, Gökhan(6)l3, Selim(5), Kerem(5), Te- oman(6)4. BC BENSTON: Erjaec(6)7. Malo- ca(5)3. Krumc(5)2. Zemljıc(7)19. Ba- garic(5)4. Gnjıdıc(5)3, Vujıcıc(6)l2, Samardzıc(5)2. Papıç(4). Mehes(6)8 tLKYARI: 40-28 G Saray 5F\\JL:Maloca(28.08) KEREM KAÇARLAR Galatasaray'ın Avrupa farkı: 79-60. Koraç Kupası'nda başan ıle müca- dele eden Cim-Bom deplasmanda mag- lup ettiğı Hın'at temsılcısı BC Bens- ton'ı bu kez de kendi evınde 79-60 ye- nerek 2 ruru büyük ölçüde garantıledı. Koraç Kupası'ndakı diğer temsilcıle- nmız Tuborg ve Kombassan deplas- manda rakiplerine yenildiler. Tchemo More: 92 - Tuborg: 83 (Uzatmada) Ve- rona: 77 - Kombassan 74. Bayanlar Ronchetti: Bnsa: 68 - Elıtzunamla: 54, R. Hasharon:104 - Beşiktaş: 95. Naklen yayın kargaşası sürüyor Federasyon yine karar veremedi • Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun, naklen yayın konusunda dün yaptığı toplantıda da bir karara vanlamadı. Naklen yayınla ilgili karar pazartesi gününe bırakıldı. Spor Servisi - Futbol Federasyonu'nun dün naklen yayınlar konu- sunda yaptığı toplantı sonrasında yine bir ka- rara vanlamadı. Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yaptı- ğı toplantıda, federas- yonun rutin konulannı görüşürken naklen ya- yınlarla ilgili karannı, 17 Kasım Pazartesi gü- nü yapacağı toplantıya bıraktı. Futbol Federas- yonu Asbaşkanı Mete Kıhç, 6 saat süren yöne- tim kurulu toplantısın- dan sonra yaptığı açık- lamada, federasyonun gündemindeki rutin ko- nulan görûştülderini, maçlann nakJen yayını- nın gündeme gelmedi- ğini ve bu konuyla ilgi- li bir karar da almadık- lannı söyledi. atv'ye ceza Kıhç, maçlann nak- len yayını konusunda. tahkim kurulunun ver- diği karar doğrultusun- da bir şey yapamaya- cakJanru da kaydederek şunlan söyledi: "Bugün yapacağımız toplantıda da a>nı şekilde rutin ko- nulan göriişeceğiz. Pa- zartesi günii bütün yö- netim kurulu üyelerinin kaülımrs la yapacağuıuz toplantıda. Fenerbah- çe-Kocaelispor maçın- daki olavian inceiemek üzere oluşturduğumuz komisyonun bize suna- cağı rapor doğrultu- sunda aK'ye vtrilecek cezavı belirleyeceğiz. Bu komisyonun raporu doğrultusunda yayın yetki belgesini verip ver- meyeceğimize karar ve- receğiz." ICılıç, aU'ye verile- cek ceza konusunda ise şimdiden bır şey söyle- yemeyeceğini kaydetti. MiHilere prim Bu arada Mete Kılıç. dünya kupası eleme grubu maçlannda elde edilen başanlı sonuçlar dolayısıyla (A) Milli Futbol Takımı'nın oyunculanna 1.5'ar mılyar. Avrupa şampi- yonası fınalleri maçlan dolayısıyla da Ümit Milli Futbol Takımı'nın oyunculanna 100'er milyon lira prim vere- ceklerini sözlerine ek- ledi. 28 milyon dolarlık borç ve hacizler yönetimi terletecek G.Saray'da hesap ARtF KIZILYALIN Galatasaray'ın 28 milyon dolara yaklaşan rekor borcu ve kulübe gelen hacizler bugünkü dıvan ku- rulu toplantısında. Faruk Süren yönetimıni zor du- rumda bırakacak. Galatasaray Lisesi'nin büyük amfisınde gerçekleşecek olağan divan kurulu top- lantısında, gündemin ana maddelerinı kulübün ıçınde bulunduğu borç batağı ve Airtour'la Incırlı Hastanesı'nin ödenmeyen faturalan oluşturacak. Sparta Prag maçına kadar nakıt sıkıntısı çeken ve futbolculann transfer taksıtleriyle personel gı- derlerini banka kredisı çekerek ödeyen G Saray, Terim, Dortmund'u izledi Taraftar korkusu Spor Servisi - Borussia Dortmund'un Bayern Münıh'e 2-0 yenildiği maçı ızleyen Galatasaray Teknık Direktörü Fatih Te- rim. 27 Kasım'daki Şampiyonlar Lıgı karşılaşmasıyla ilgili ola- rak "Şanslar eşit" acıkljunasuıda bulundu. Fatih Terim. "Dort- raund 11 eksikk o\TiadL Fazia bir iztenimim otmadı. Ancak Doıt- Diund'un taraftan. rakibe büyük bir baskı kuruyor. OzelMkJe ka- le arkalanndaki seyircilerin taşkınlıklan söz konustt" dedı. G.Saray'ın PAF takımını 7-1 yendiği maçta sakatlığı süren Hakan Şükfir forma giyemedı. Filipescu ıse ilk kez oynadı. UEFA'dan gelen 140 mılyarlık 'puan-para' ıle ra- hat bir soluk almıştı Ancak Popescu ve Osman'ın bonservıs bedellen için yaz başında çekilen kredı- nin geri ödeme tanhinin yaklaşması. yönetimi ye- niden zor durumda bıraktı. Transfere harcanan pa- ra nedenıyle borcu 28 milyon dolar sınınna yakla- şan G. Saray yönetimınin denetçı üyeler tarafından sıkı takibe alındığı ve kulüp üyesi Kemal Onar'ın aynntılı bır rapor hazırladığı öğrenıldı. Bu raporu aralık ayindakı olağanüstü genel kurula yetıştırme- yi planlayan Onar'ın bugünkü toplantıda da yöne- timi terletmesi bekleniyor. Yönetim ıse Aırtour ve tncırli Hastanesı'nin borçlar nedenıyle hacız kara- n aldırmasını kınadı. Basın Sözcüsü Ateş Ünal Erzeu, G.Saray'ın maddı açıdan darboğaz- daolmadığını söyledi Erzen. "Bor- cumuz var ise alacağunız da var" derken söz konusu rakamlann doğ- ruyuyansıtmadıgınıbelırtrı.G Sa- ray'ın alacaklannı tam olarak tah- sil etmesi halınde kâra bile geçece- ğini vurgulayan Erzen. "Eğer bü- >ük kulüpseniz alacağınız da. bor- cunuz da olur. Kulübü yipratmak is- teyen türde açıklamaJan şaşkınlık- la Lzlhoruz. Diğer kulüpler bizim borcıunuzla uğraşacaklanna, kendi harcamalanna baksınlar" açıkla- masını yaptı. Filede Eczacıbaşı rüzgân Eczacıbaşı: 3 Güneş Sigorta: O HAKEMLER;Orhan Utkan (8).AhmetKeten (8) ECZACIBAŞI: Arzu (7), Penka (7), Özlem (6), Mesude (8), Pelın (6). Emilıa (8). Berat (?) GÜNEŞ SİGORTA: Necla (5), Serap (5). Kravest (6),Alla (6), Hande (5). Victoria (6), Avşen (5) SETLER: 15/13, 15/2, 15/4 ALEVANAKÖK Türkiye Bayanlar A1 Voleybol Ligi'nde Ec- zacıbaşı, Güneş Sigorta engelinı kolay aştı. Di- ğer maçlarda şu sonuçlar alındr Erkekler: Sö- kespor Lee: 3 - PTT Türk Telekom: 0, Bursa: 0 - Emlakbank: 3 Bayanlar: Karşıyaka 0 - Be- şiktaş: 3. DSİ Nilüfer: 0 - Enkaspor: 3, Koca- elispor: 3 - Deniz Nakliyat: 0, Dnarese Orta- köy 3 - SSK: 0. Yeşilyurt: 0 - G.Saray: 3 F.Bahçe Başkanı Ali Şen basın toplanOsı düzenledL (ASLAN YILD1Z) Şen jübile maçı için çağnda bulundu Sedat için el ele ASLAN YILD1Z Amansız bır hastalığa yakalanan Se- dat Balkanh'ın 29 Kasım'da yapacağı jübılesi nedenıyle dün TSYD'de bır toplantı yapıldı Fenerbahçe Başkanı AUŞen yönetımındekı toplantıya Mns- tafa Denizli, Rıza Çalımbav \e(a Kü- çük,Orhan Keceü. Cem Pamin)ğlu»\d- nan Sezgiıı,Turga\ Şeren ve Sema Kü- çüksöz katıldı 'SedatTürk futboiuna büyük hizmener verdi. Şimdi sıra biz- de' düşüncesı altında toplanan davetlı- ler, "Sedat'm 29 Kasım"daki jübttesine tüm sporsaıerierin gelmesini; tribün- lerin dolmasını istiyoruz'' dedıler Sedat'ın yardıma muhtaç olmadığı- m söyleyen Fenerbahçe Kulübü Baş- kanı Ali Şen. "Bu önemlijübikyi Fener- bahçe kulübü tek başına yapabilirdLA- ma biz istedik ki tüm spor camiasımn ortak üriinü olsun.Vefa boraımuzu bu şekilde ödeyefim" dedı. Dart sporu Türkiye'de Spor Servisi- EKinya'da 90 milyonun üzerin- de lisanslı sporcu tarafından oynanan elektro- nik dart Türkiye'ye de geldi. Eski Beşiktaşlı futbolcu Ali Gültiken'in girişimleri ile ve Olimpiyat evinde yapılan bir tanıtınüa spor ka- muoyu ile taruşan dart sporunun Millet Mecli- si Başkanı Hikmet Çetin'in ilgı alanı içine gir- Açıbşa, Hikmet Çetin ve Beşiktaşh fiıtbolcular da kaüldı. (GONCA ÖZDEN) diği açılıştaki konuşma- sında ortaya çıktı. Hikmet Çetin yaptığı konuşmada "Avrupa'yı gezerken bir çok gurbetçimiz bu sporun Türkiye'ye gel- mesi ile Uluslararası s- por platformunda çok başanlı sonuçlar alaca- ğımızı söylemişlerdi. Yurda döndükten son- ra bu sporun Türki- ye'ye geldiğini öğrenin- ce sevindim" dedi. Dart sporu bir asbaş- kanlıkla Okçuluk fede- rasyonu bünyesinde yer alıyor. Hazırlanan tüzüğü MDK'dan geçtikten son- ra lisans verme ışlemi başlayacak. Jübıleden önce oynanacak veteran- lar futbol maçında kendısmın de top koşturacağını belırtenAlı Şen. "Buko- nuda herkes kendine düşen görevi yap- mah.Tek kişinin değil Türkiyt'nin mut- lu olacağı bir organizasyon" dıye ko- nuştu. F.Bahçe Stadı'nda gerçekleşecek jü- bıle maçı saat 20.45'te başlayacak. Ve- teranlar maçı ve birçok sanatçının ka- tılacağı konserle zengınleşecek bu onemli günde Sedat'ı yalnız bırakmak ıstemeyen sporse\erlen beledıye oto- büslen ücretsız taşıyacak Show TV'nin naklen yayımlayacağı karşılaş- mada tüm oyuncular, '4' numarası ve •Sedat' yazılı forma gıyecek. Tekelleşme kalksm Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Şen, naklen yayında tekelleşmeye karşı ol- duğunu söyledi. CtNE 5 tekelinde fut- bol ürünümüzün ucuza satıldığmı be- lirten Ali Şen. "TekeUeşme spor ku- lüplerinin zarannadır. Ben istiyorum ki rekabet obun; çok savıda televiz- yon şirketi maçlan yayınlasın. Sonuç- ta kulüpler kazansuı. Bu düşünceyle BİVlAŞ'ı CtNE 5'in karşısna dik- tik'dedı. Futbol Federasyonu'nun naklen yayın konusunda yapacağı tek şeyin BtMAŞ'tan teminat mektubu iste- mesi olduğunu ıfade eden Şen, "Bİ- MAŞ kanallanndan federasyon teminat mektubu isterse.Anadolu kulüplerinin 'F.Bahçe maçı birbaş- ka kanaldan yayınlarursa gelınmiz azalır' şekündeki endiseleri giderile- bBmir" diye konuştu. TENİS KULİS /İZZET ZÎYA Tenis Federasyonu'nun is- tanbul'da, kulüp başkanlanyla yaptığı toplantıda, Türkiye Bı- reysel tenis Şampiyonası tur- nuvasının kaldtnlması günde- me gekii. Federasyon bu tumu- vayı kaldırmaya fazlasıyla istek- li görünürken ENKA ve TED yö- neticileri başta olmak üzere ıti- raz edenler, bunun çok yanlış bir düşünce olduğunu vurgula- dılar. Federasyon, kulüplerden bu konuda yazılı görüşlenni An- kara'ya göndermelerini istedi. durumu bir kere daha gözden geçireceklerinı ve ona göre ka- rar vereceklerini bildirdiler. Bu olay, akla bir anektodu getiri- Türkiye Şampiyonası Kalkar mı? yor. Osmanlı döneminin Maarif Nazırlanndan bıri "Şu okullar olmasa maarifi ne güzel idare ederim" buyurmuşlar. Aradan uzun yıllargeçmiş. A- ma yöneticilerimizin pek çoğu hala aynı kafa yapısında. Daha öncede bu konuya değinmiş, bütün dünyadan örnekler ver- miştik. Öyle sanryoruz ki sevgi- li federasyonumuz gerçeklerin sesinden çok bazı hatırlı dost- lannın sesine kulak vermeyı ter- cih ediyor. Istanbul toplantısından aldı- ğım en sevindirici haber, satel- liteturnuvalannın sayısının ye- niden üce çıkanknası ve Arı- met Gülçelik'in TÜTEGEV'in başına getirilmesi oldu. TüTE- GEV "Türk Tenisini Geliştirme Vakfı" Türk Tenisine gerçekten yararlı hizmetler verebilir. Bu da Vakfın iyi yönetilmesiyle müm- kündür. Oyle ümit ediyoruz kı Ahmet Gülçelik başkanlığı, is- mınin önüne ekleyeceği bır sı- fatgibi kullanmayacak, olanak- larölçüsünde iyi işlerbaşarma- ya çalışacaktır. Bugüne kadar sergilediği kişilikten beklenen budur. Yeterki kulüplerde iyi nı- yetli olsunlarveetkinlikleretam anlamıyla katkıda bulunsunlar. Üç satellite turnuvasının Türk tenisi için bir hayat öpücüğü ol- duğunu söylemek yanlış değil- dir. Ancak bu konuda teşhisin doğru konması gerekiyor. Bu turnuvalar, seyircilerin yabancı tenisçi izlemesi için değil, genç profesyonellerin yetişmesi için yapılıyor. Bu turnuvalara katıla- cak Türk tenisçilerinin sayısını ve kalitesini mutlaka arttırmak zorundayız. Teniste birarpa bo- yu bile yol almanın yolu bu tur- nuvalardan geçiyor. BinicilKte Avrupa 3/süyüz • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkıye Bmıcıİik Milh Takımı, 1997-98 genel ülke sıralamasında. Avrupa üçüncülüğünü elde etti. Binıcilik Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Uluslararası Binıcilik Federasyonu (FEİ) nezaretinde ve Samsung fırması sponsorluğunda, dünyada binıcilik sporuyla uğraşan ülkelerde her yıl bir kez yapılan yanşmalardan sonra, Lozan'da yapılan değerlendırmeler sonucunda Türkıye'nın, trlanda ve Hollanda ile birlikte üçüncü sırayı paylaştığı bildirildı. Açıklamada, Türkiye'nin bu yıl yapılan Samsung uluslararası yanşmalannda, 21 ülke arasından 3. sırayı aldığı kaydedildi. TMOK'ta görev boluşumu • Spor Senisi-Turkıye Ohmpıyat Komitesı, 1997-99 dönemi için Olimpiyatevinde görev bölüşümü yaptı. Buna göre bu dönemde görev yapacak Yöhetim Kurulu Uyeleri ve görevlen şu şekilde oluştu:Başkan Sinan Erdem, Doğal üye Tevfık Sarpkaya, Genel Sekreter Togay Bayatlı 1. Başkan Yardımcısı Jerfi Fıratlı, 2. başkan yardımcısı Erdoğan Anpınar, Sayman Cevdet Bereket, genel Sekreter yardımcılan Türkay Peker, Azız Başdoğan, OyeleT, Altan Ayanoğlu, Nezih Demirkent, Erdem Saker, Haluk Dinçer, Rıdvan Menteş, Uğur Erdener. Bu arada Türkiye Milli Olimpiyat Komitesı Genel Sekreten ve aynı zamanda Uluslararası Spor Yazarlan Demeğı (.MPS) Genel Başkanı Togay Bayatlf nın IOC Avnıpa Olimpiyat Komiteleri Bırliği Yönetim Kurulu Cyelığı'ne aday olduğu açıklandı. İşitme Engellilen ligi I Spor Servisi - lşıtme Engellıler Bınncı Futbol Lıgi 1. haftasında oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:lzmırspor - Adanaspor: 2-2, Kocaelı Antalyaspor: 2- 3, Yıldınmspor - Karşıyaka: 1 -1, Ankara - Dıyarbakır: 3- 2, Elazığspor - Rize: 1-2, Sivas - Konya: 2-2. Başkent - Adryaman: 6-2. Gunun icinden • UEFA Hakem Komitesi FIFA kokartlı hakemlenmızden Ahmet Çakar'a Manchester Unıted - Kosıce şampıyonlar li- gi karşılaşmasını yönetme gö- revi verdi. Çakar'ın yardımcı- lıklarmı ise Turgay Güdü ve Serdar Çakıroğlu yapacak • bdhafta önce oynanan Hır- vatistan - Ukrayna Fransa '98 play off maçında Ukraynalı Na- hornyak'ın dopinglı çıktığı be- lırlendı. I Dünya Idasmanuun ilk 8 ba- samağmda yer alan ünlü raket- lerin mücadele ettiğı Hanno- ver'dekı 3 milyon 300 bın dolar ödüllü ATP Dünya Şampiyona- sı Tenis Turnuvası'nda ABD'lı Pete Sampras, Ingilız Greg Ru- sedski 2-0, Rus Kafelnıkov da Isveçli Bjorkman'ı 2-1 yendi. • 23 Kasım'da deplasmanda Bulganstan ıle karşılaşacak Ba- yan Milli Futbol Takımı açık- landı.. Kadroda şu futbolcular bulunuyor: Necla, Çilem, Me- lek (Delphı), Ayfer, Reyhan, Meral, Ilknur, Yelda (Zara Ekin- li), Necrmye (Bursa). Ayfer (Adana Yataş), Reşan (Adana Sağlık), Yıldız (Mersin Cams- por), Alev, Ayşe, Esmeray, Sey- han, Melahat (Dinarsu), Dön- dü (Klinge Seckach) • At yanşbuında2-3^-5-8-3 kombınesini bilenJer 89 mıh/on 49 bin 750'şer lira kazandılar. TV'de spor CINE 5 18.00 Ülker - Hapoel, 19.45 Efes -Limoges TRT3 22J 0 Atletıco Bilbao - Barcelona. t FİKRET DAĞLIOĞLU 1. KOŞU: F Hahtbey (2), P: Baba Akın (1), PP: Sertacım (6),S:Maşrib(3). lKOŞU:F:VillaReal(l),P: Sessiz Sultan (2), PP: Silver Grey (4). S: Cosset (3). 3.KOŞU:F:GrandChild(3), P:Muski(7),PP:Bayoğlu(l), S: Mercan (6). 4.KOŞU: F: Civaner(2), P: Ka- sabalı (6), PP: Rey (7), S: Ro- yal Gait (1). 5.KOŞU:F:Gabya(3),P:Bel- laVısta(4),PP:TomCat(l),S: Fikrim (2). 6. KOŞU: F: Akdonat (8), P: Gınza (4). PP: Bababozan (1), S: Cons (2), SS: Dorukbey (3). 7. KOŞU: F: Buğrabanaz(4), P: Çimen 1 (7). PP: Rula (2), S: Sedoş (3). Günün tkilisi: 1. Koşu 1/2 TabelaBahis: 8.4.1.2.3.7 ALTILI GANYAN 1 I I 4 4 7 1 Z t-1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog