Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 13 KASIM 1997 PERŞEMBE 14 TELEVIZYON GüNÜN FîLMLERİ Duvariann_ 08.30 TGFTT Macera / ^ \ Hapisten kaçıp zengin bir işadamının kızını ^CV rehin alan yedi idam mahkumunun öyküsün- de Belgin Doruİc, Tanju Gûrsu ve Özden Çelik oy- nuyor. Yönetmen: Orhan Elmas. Film saat04.00'te de ekrana gelecek. Mısük 10.00ShowTVMasal (Z7\ Hasta annesinin derdine şifa bulmak için do- VÜV laşırken zalim bir kral tarafından zindana atı- lan bır köylünün öyküsünün anlatıldığı fılmin yö- netmenliğini Ülkû Erakalın üstlenmiş. Başrolle- rinde ise Müjdat Gezen, Cahide Sonku ve Mine Mutlu yer alıyor (1971). Afrikah Skiyton 12.00 TRT 3 Tarihsel /T7N (Scipione I'Africano) - Tarihsel bir olayı ^ 3 / konu alan filmde; M.S. 3. yüzyıl sonunda iki önemli güç olan Kartaca ve Roma'nın mücade- lesi anlatılıyor. Yönetmen: Carmine Gallone. Oyun- cular: Annibale Ninchi, Camillo Pilotto. Cemil Dönöyor 16.00 Interstar Macera /"İTN Ülkedeki silah satışlannı arttırmak isteyen ' O ' bir holding, anarşi ve terör olaylannı körük- lemekte ve getirdiği silahlann pazarlamasını yap- maktadır. Bır çatışmada komıser Cemil'in adam- lanndan birinin öldûrülmesi ve bunun sorumlu- sunun holding olduğunun ortaya çıkanlmasıyla işler kanşır. Yönetmen: Melih Gülgen. Oyuncu- lar: Cüneyt Arkın, Ahmet Mekin, Yalçın Gûlhan, Memduh Ün. Bitirim Kardeşler 17.15 Kanal D Güldürü Bıri sahtekâr. dolandıncı, çapkın; diğeri ise mert, güçlü, sevdiği kıza kavuşabilmek için ömrünü başlık parası biriktirmekle geçiren, iki zıt karakterli delikanhnın tanışmalanyla gelişen olay- lann konu edildiği fimin yönetmenliğini Zeki Ök- ten üstlenmiş. Başrollerinde ise Kartal Tibet ve Kadir tnanır yer alıyor (1973). 17.30 / Show TV / Acele... Aynnta yanda Gremlinler 2 20.00 Kanal D Gerilim (Gremlins 2) - Gremlinlerle geçirdikleri kor- ku dolu günlerin ardından kasabalannı terk ederek New York'a yerleşen ve büyük bir şirket- te kendilerine önemli yerler edinen Billy ve Ka- te'in yaşamı, küçük arkadaşlan Gizmo'nun yeni- den ortaya çıkmasıyla altüst olur. Yönetmen: Joe Dante. Oyuncular: Zach Galligan, Phoebe Cates, John Glover. 20.30 / İnterstar / Fanatik Aynnt yanda Sherlock.. 22.00 Kanal 6 Macera ı (Return of Sherlock Holmes) - Sherlock Holmes, başından geçen esrarengiz olaylara bir açıklama getirmek için elinden geleni yapar ve karşılaştığı olaylara bir çözüm bulmaya çalışır. Yönetmen: Kenneth Johnson. Oyuncular Anthony Higgins, Debrah Farentino. Çapkın Prens 00.25 Kanal 6 Macera • (Beau Brummel) - Politik görüşleri nede- niyle ordudan atılan George, dürüstlüğü ve iç- tenliğiyle Galler Prensi'nin ilgisini çeker ve kısa sürede en iyi dostu olur. Fakat, parlamentonun, kra- lın haklannı kısıtladığını savunan George'un gu- ruru ve kral için yaptığı fedakârlıklar onun sonu olacaktır. Yönetmen: Curtis Bernhardt. Oyuncu- lar: Stewart Granger, Elizabeth Taylor, Peter Us- tinov (1954 ABD-ingiltere, 113 dk). 00.30/Show/ Arkadaşlar... Ayrmtı yanda Çöpçüler Kndı 00.40 atv Macera ©(The Garbage Man) - ltalyan asıllı Jo Jo Spaza, lrlanda asıllı Paulie ve Afrika asıllı Le- on hayatlannı çöpçülük yaparak kazanmaktadır. Jo Jo'nun sosyetenin ünlü siması Chrissie'ye âşık olmasıyla birlikte her şey kanşır. Jo Jo'nun arka- daşlan, bu aşkın mutlu sona ermesi için ellerinden geleni yapmaya söz verirler. Yönetmen: Giorgio Serafini. Oyuncular: Cie Allman, Frank Stallone, Richard Lynch. Miras Pfeşinde 00.50 Interstar Güldürü /f>. (Missing Pieces) - Wendel, son derece iyırn- viv ser ve iflah olmaz bir fanatiktir. Hayattaki en iyi arkadaşı Lou ise bır gün ünlü olacağına yürek- ten inanmış, başansızbirmüzisyendir. Buikili bir ev tutup beraber oturmaya başladıklannda, garip ve karanlık tiplerin kendilerini izlediğini farkeder. Göz hapsine alınmalannın nedeni ise Wendel'in Çinli isim babasının bıraktığı esrarengiz mirastır. Yönetmen: Leonard Stem. Oyuncular: Eric Idle, Robert Wusl. Hızh Tatil 01.40 Kanal D Macera /Ç2\ (Overkill) - Los Angeles narkotik şubesine v ö ' bağlı polis memuru Jack'e, tropikal bir sahi- le tatile gitmesi, aksi takdirde disiplin cezasına çarptınlacağı söylenir. Fakat tatile çıkmaya ka- rar veren ve San Carlos'a giden Jack'in, aksilik- ler peşini bırakmayacak ve kendini yine kanşık olaylann içinde bulacaktır. Yönetmen: Dean Fer- randini. Oyuncular: AaronNoris, Michael Nouri. İzleyin Orta Değmez Q Yabancı O Yerli UYDULAR RTL 11.30 Reich und Schön 12.00 Marimari 4.30 Hör mal wer da hammert 15 00 Barbel Schafer 16.00 llona Chrısten 17.00 HansMeisef 18.00 Jeopardy 18.30 Unter uns 19.00 Guten Abend 19.30 Exptosiv 20.40 Gu- te Zeiten Schlechte Ze- iten 21.15 Dr. Stefan Frank 22.15 Schreıne- makers TV 01.00 RTL Nacrrtjoumal 01.30 Che- ers 02.00 Tekrarlar. 10.00 Cannon 11.00 Hast duVVorte 11.30 Bu- be, Dame, Hörıg 12.00 Kerner 13.00 Vera am Mittag 14.00 Sonja 15.00 Trapper John 16.00 Star Trek 17.00 Picket Fen- ces 18.00 Jeder gegen Jeder 18.30 Regıonalre- port 19.00 blıtz 19.30 Nachrıchten 19.40Wet- ter 19.50 ran 20.00 Ge- liebte Schwestem 20.30 Glücksrad 21.15 Kom- misar Rex 22.15 Für al- le Falle Stefanie 23.15 Alphateam 00.15 Dte Ha- rald Schmidt Show 01.15 Friends 01.45 Tek- rarlar. EUR05P0BT 09.30 Sabah Programia- n 15.00 Tenis 18.30 Ral- li 19.00 Futbol 19.30 Te- nis 20.30 Tenis 22.30 Boks 23.30 Futbol 00.30 Futbol 01.30 Segein 02.00 Motor Sporları 02.30 Kapanış. TV5 07.00-19.25 Tagesprog- ramm 19.25 Le Grand Jeu19.30JoumalMeteo 20.00 Paris Lumieres 20.30 Journal Suisse 21.00 Poussiere d'empi- re 22.45 La lune troub- le 22.55 Meteo / Joumal 23.30 Le Grand Jeu 23.35 D2un monde a l'autre01.00Alice01.30 Journal / Meteo 02.00 Special Sommet Fran- cophone 02.15 Journal belge 02.45-07.00 Nachtprogram. Filmi, başroldeki Mary Tyler Moore ve Christine Lahti'nin performanslan sürüklüyor Aynı erkeği paylaşan iki kadın MURAT ÖZER İki kadın arasındaki dostluklan anlatan Susan Sarandon ve Geena Davis'li "Thelma & Louise-Thel- ma ve Louise" (1991), Bette Mid- ler ve Barbara Hershey'li "Beac- hes-Kumsaldaki Şarkı" (1988), Mary McDonnell ve Alfre Wo- odard'lı "Passion Ftsh-thtiras Ba- hğı" (1992) gibi filmlerin arasına gi- ren ve onlardan daha önce çekilmiş olan "Arkadaşlar Arasında" (Just Betvveen Friends), gecenin ilerle- yen saatlerinde olmasına karşın iz- lenmeye değer bir yapım. Film, yıllar boyu süren arkadaş- lıklan sırasında aynı erkeği paylaş- tıklannı bilmeyen ve sonradan öğ- renen iki kadının (Moore ve Lah- ti) öyküsünü anlatıyor... TV dizi ve şovlanyla. bir de Ro- bert Redford'un ilk yönetmenlık denemesi olan "Ordinary People- Sıradan tnsanlar"la (1980) ün ka- zanan Mary Tyler Moore ve Chris- tine Lahti'nin yanı sıra erkek oyun- cular Ted Danson ve Sam Waters- ton'ın da etkili göründükleri film- de, eskilerden Jane Greer da üstü- ne düşeni fazlasıyla yerine getin- yor. Bu tür "kadın dayanışması" fılmlerini el üstünde tutan izleyici- lerinkeyifalacaklan "Arkadaşlar Arasında", her şeyin mümkün ola- bileceği tezinden yola çıkılarak çe- kilmiş. Yönetmen Allan Burns'ün ılk yönetmenliği olduğunu da hahr- latalım... Ggl ShowTV 00.30 Arkadaşlar Arasında - Just Betvveen Friends / Yönetmen: Allan Bums / Oyuncular Mary Tyler Moore, Ted Danson, Christine Lahti, Sam VVaterston, Salome Jens, Jane Greer, James MacKrell/1986ABD yapımı, 110dakika. TRT1 21.40 'Dosya' TV Servisi - Yunanistan ile ilişkiler ve Türk dış po- litikasının tarhşılacağı "Dos- ya"yı Nurzen Amuran su- nuyor. Programa Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit. Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel, Emekli Büyükelçi Osman Ofcay, Gazeteci Fa- tih Çekirge ve Gazeteci Yal- çın Doğan katıhyor. atv 23.30 'Bam Teli' TV Servisi - "Bam Te- li"nde bu hafta Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı Çi- menli Köyü insanlarının dramı anlatılıyor. Tayfun Talipoğlu'nun sunduğu programa, Ayşenur Yazıcı da bir şarkıyla katıhyor. ShowTV 23.00 'Aynalar' TV Servisi - Tekrar bö- lümleriyle ekrana gelen "Aynalar"da, sinemanın "çirkiıı krah" YılmazGü- ney'in yaşamı anlatılıyor. Belgeseli Can Dündar ha- zırlayıp sunuyor. TRT2 22.30 Müzik Festivali TV Servisi - Prof. Özer Sezgin'in sunduğu "Festi- vallerden" programının bu bölümünde 25. Uluslarara- sı Istanbul Müzik Festivali etkinlikleri içinde yer alan Gülsin Onay konseri yer alıyor. '3. köprû, tüp geçit' TV Servisi - 107.4 fre- kansından yayın yapan Rad- yo Manşet'te her perşembe saat 11.15-12.00 arasında "Kent ve Yaşam Saatin- de" adlı prograrnda konuşan gazetemiz yazan ve yüksek mimar Oktay Ekinci. bu- gün "Boğaziçi'ne3. köprü yerine neden tüp geçit" so- rusunu yanıtlayacak. Oyunculanyla göz dolduran filmde, Robert De Niro (üstte), beyzbol delisi Gil Renard karakteriyle, Wes- ley Snipcs'in (sağda) canlandırdığı beyzbolcu Bobby Rayburn'un başına olmadık dertler açıyor... Bu da bir beyzbolfanatiğiıt TV Servisi - Geçen yıl sinemalar- da gösterilen ve Türkiye'deki fana- tik boyutlardaki futbol taraftarlığı- nın ABD'deki karşılığı sayabileceği- miz beyzbol fanatizmi üzerine kuru- lu "Fanatik" (The Fan) şimdi de tnterstar ekranında boy gösteriyor. Gil Renard (Robert De Niro) ka- pı kapı dolaşıp artık hiç satılmayan eski model bıçaklar pazarlayan Los Angeleslı sıradan bir satıcıdır. Sıkı bir beyzbol tutkunu ve L.A. Giants takımının taraftan olan Gil, sırayla kansını, çocuğunu ve işini kaybe- der. Tuttuğu takımın beyzbolun en bü- yük yıldızlanndan Robby Rayburn'le (Wesley Snipes) anlaşma sağladığı- nı öğrenen Gil'in, hayatındaki başa- nsızlıklar onun Bobby'ye duyduğu ilgiyi ruhsal bir desteğe dönüştürür. Ve Gil, uzun süre Bobby'yi takip cgr Interstar 20.30 Fanatik - The Fan / Yönetmen: Tony Scott / Oyuncular: Robert De Niro, VVesley Snipes, Ellen Barkin, Benicio Del Toro, John Leguizamo /1996 ABD yapımı, 110 dakika. eder. Çünkü Bobby artık Gil'de bir takıntı haline gelmiştir. Gil'in Bobby'yi yönetmeye kadar götüı"dü- ğü oyun, zamanla tehlikeli boyutla- raulaşacaktır... Sırtını ünlü oyBncuHobdrf De^Ji-"" ro'ya dayayan "Fanatik"; "Top Gun", "True Romance- Çılgın Ro- mantik" gibi filmlerin yanı sıra klip ve reklam fılmlerinden yetişme ln- giliz yönetmen Tony Scott imzası- nı taşıyor. 30 yıllık kariyerinde "Fanatik"te- ki takıntılı. sorunlu ve de beyzbol delisi Gil Renard gibi birçok karak- teri perdeye taşıyan yönetmen Scott'ın yapımı, parlak oyuncu kadrosuyla da göz dolduruyor: Radyo program- cısı güzel sanşm Ellen Barkin. beyz- bol stan Bobby Raybum rolündeki VVesley Snipes ve spor ajanını oyna- yan John Leguizamo, yakışıklı Be- nicio Del Toro... Tony Scott'ın fanatik taraftarlık üs- tünde dunıp alışılmış bir "kaybe- den" portresi çizerek gerçekçi me- sajlar verdiği filmde, yıldız beyzbol ' "oyuhcularmın tâkirh içindekı sürtüş- meleri, rating kaygısına düşmüş rad- yo programcılan, sporcu menajerle- riyle zenginleşen fılm bir cinayetle birlikte psikolojik gerilime kayıyor. Abartıh yanlanna karşın ilgiyle iz- lenebilecek bir film.. TRT 2 20.00 'Ve Sinema' Yeni Türk filmleıi TV Servisi - "Ve Sinema". geçen günlerde Istanbul Gaziosmanpaşa'da açılan CINEMASS sinema kompleksinin tanıtımıyla başlıyor. Sevin Okyay'ın sunduğu yapımda, gösterime giren iki Türk filmi "Kuşatma Altında Aşk" ve "LJsta Beni Öldürsene" adlı fılmler de tanıtılıyor. TRT yapımı "Yazılar Filmatik"in yönetmeni AJtuğ Savaşal'la yapılan röportajı "Hamam" filminın klibi izliyor. TRT2 2L20İ Gerçeker sunuyor 'Yaşamla İç Içe' TV Servisi - "Yaşamla İç İçe"nin bu haftaki konuğu Istanbul I)evlet Operası solistlerinden bariton Mesut tktu. Canlı olarak yayımlanan ve Mustafa K. Gerçeker'in sunduğu programda; tsrailli Yair Dalal ve The Alol Ensamble konserinden görüntüler, Istanbul Devlet Operası'nca sergilenen "Midas'ın Kulaklan" adlı operadan bir bölüm ve yeni çıkan kitaplann tanıtıldığı "Kitap Köşesi" yer alıyor. NTV 22.05 'Güncel' Turkıye nın • enerji politikasi TV Servisi - Canlı ya- yımlanan "Güncel"de "enerji politikasi" tar- tışıhyor. Yalçm Doğan'ın sunduğu ve Enerji ve Ta- bii Kaynaklar Bakanı Cumhur Ersümer, Çev- re Bakanı îmren Aykut, Elektrik Mühendisleri Odası Istanbul Şube Baş- kanı Hüseyin Yeşil ve es- ki Enerji Bakanı Ersin Faralyah'nın konuk ola- rak katıldığı programda, Türkiye'nin enerji politi- kasi ele alınıyor. Programda aynca "Önümüzdeki günler- de elektrik kesinrileri olacak mı", "Elektrik kesinrilerinin alternati- fi termik santrallar mı" ve "Termik santrallar yöre halkının sağlığım tehdit ediyor mu" soru- lanna yanıt aranıyor. Kanal D 01.00İ 'Alkişlar' Müzik, tiyatro, opera ve sergiler TV Servisi-Kültürve sanat programı "Alkiş- lar", "Saat Dokuz Sıfir Beş" adlı tiyatro oyu- nundan görüntülerle baş- lıyor. Serap Aksoy'un sunduğu yapımın konu başlıklan arasında. "Blu- es Festivali", Istanbul Devlet Opera ve Bale- si'nde sahnelenen "Mi- das'ın Kulaklan" adlı opera, Fransız çizer En- ki Bilal'ın tanıtıldığı çız- gi roman dosyası, Füre- ya Koral'ın "Bir Usta, Bir Dünya" başlıklı ar- şiv sergisi, Izmit Büyük- şehir Belediye Tiyatro- su'nda Işıl Kasapoğ- lu'nun sahneye koyduğu "Hamlet" de yer alıyor. Aynca. Björk'ün "Ho- mojenic" adlı albümü, Ayşe Kulin'in "Adı: Ayu'n" ve tnci Aral'ın "Hiçbir Aşk, Hiçbir Ölüm" adlı kitaplannın tanıtımlan da ekrana ge- liyor. Film için acele 4 koca' arandı..' ı ShowTV 17.30 Acele Koca Aranıyor - Yönetmen-Senaryo: Muzaffer Aslan / Oyuncular: Türkan Şoray, Bülent Kayabaş, Deniz Erkanat, Hulusi Kentmen, Mürüvvet Sim, Sami Hazinses, Turgut Boralı, Muzaffer Hepgüler/ 1975, Sine Film. TURHAN GURKAN Uçak kazasında öldü- ğü sanılan bir kadınla, beş yıl sonra ikinci kez evlenen kocanın gülünç öyküsü. Muzaffer As- lan'ın 1975'teki filmi "Acele Koca Aranı- yor", Türkan Şoray'ın romantik döneminden kalma şatafatlı, eğlence- li, hoşça vakit geçirten ancak hiçbir özelliği ol- mayan sabun köpüğu tü- rü evlilik güldürülerin- den biri. Koca rolü için se- çilen Ediz Hun, afişlere adının eşitsiz yazıldığını öne sürerek aynlınca, ye- rine acele bir koca aran- mış ve Bülent Kayabaş bulunmuştu. Bir müzik gnıbuyla Japonya tumesine çıkan şarkıcı Melike'nin (Şo- ray) dönüşte bındiğı uçak, okyanusa düşer. Kitzada., kurtulan olmadığı sanıl- ) maktadır. Kadının koca- sı Abdı Bal (Kayabaş), beş yıl sonra yeniden ev- liliğe hazırlanırken Me- like düğün günü çıkage- lir. Genç kadjn ölmemiş, ıssız bir adada bir adam- la beş yıl kalmıştır. Bala- yına çıkan Abdi ile yeni eşi Azra'nın (Erkanat), peşlerine düşen Melike de kaldıklan otele yerle- şir. Abdi, aralannda kal- dığı iki kadını birden ida- re etmeye kalkınca başı derde girer. Melike, kay- nanası SeherHanım'dan da güç alarak eski koca- sına ecel terleri döktürür. İki gazinocu, eski şarkı- cı Melike'yi yeniden sah- neye çıkannca, tam bir curcuna başlar. Tv PROGRAMLARI 06.05 Açılış 06.10 Bu Toprağın Sesi (Tek- rar) 07.00 Haber Gündemı 09.00 Çocuk Saati (Tekrar) 10.00 Haberler 10.10 Öğ- leden önce 12.00 Habeıier 12.10 Dizi: Fertıunde Hanım ve Kızlan 13.00 Haber 13 13.40 Yansıma 15.00 Haberler 15.05 Dizi: Hüsnü Bey Amca 15^5 Müzik Pınan 16.00 Haberler veBorsa 16.15Bu Top- rağın Sesi 17.05 Çocuk Saati 18.00 Haberler 18.30 Inanç Dünyası 19.10 Dizi: Bizimkiler 20.00 Haberler ve Hava Durumu 20.45 Spor 21.00 Dizi: Tersine Akan Nehir 21.40 Dosya 22.50 Anılarla Mü- zik 23.30 Orhan Ayhan'la Spor Yorum 24.00 Ha- ber 24 00.35 Gece Başlarken 02.35 Kapanış (0 312 428 22 30). 06.15 Açılış 06.20 M.E.B. Açıköğretim Lisesi Ders Programlari 08.25 M.E.B. Açıköğretim Lisesi Ders Programı (Tek- rar) 09.00 GAP TV'ye Geçiş 18.58 GAP TVdenGeçiş 19.00 Akşam Bültenı 19.30 Gelece- ğinToplumu 20.00 Ve Sinema 20.30 AkşamaDoğ- ru 21^0 Yaşamla İç Içe 22.00 Gece Bultenı ve In- gılizce Haberler 22.30 Festivallerden 23.30 Dizi: Se- aforth 00.20 Kapanış (0 212 259 72 75). 09.58Açıhş 10.00Telegün 12.00Yaban- cı Film: Afrikah Skipyon 13.30 Hayvanlar Dünyası 14.00 TBMM TV 19.00 Dizi: Es- mer Clara 20.00 Belgesel: Niçin Savaşıyoruz? 20.50 Rock Maket 21.40 Dizi: Isyan Bumu 22.30 Dünya- dan Spor: A. Bilbao-Barcelona 23.15 Albüm (Tek- rar) 23.55 Kapanış. 09J58 Açılış 10.00 M.E.B. Açıköğretim Li- sesi Ders Programlan 12.00 Yurttan Ses- ler 12^0Asya'danMüzıklıEsıntıler 13.00 Arrnonı 14.00 Konser 15.00 M.E.B Açı- köğretim üsesi Ders Programlan (Tekrar) 16.40 Bir Solist 17.00 Devlet Korolan 17.50 Bir Solist 18.10 Dolunay 19.00 Gençleıie Türk Sanat Müziği 21.00 M.E.B. Açıköğretim Lisesi Ders Programlan 23.00 Kapanış. 06.00 Öğrendikçe 07.00 Haber Gündemi 09.00 Çocuk Saati 10.00 Haberler 10.10 Sizin İçin 11.10 Dizi: La Nena 12.00 Dört Mevsim Kadın 13.00 Haber 13 13.40 Mü- zik Pınan 14.05 Dizi: Dönemeç 15.00 Haberler 15.05 Anadolu Mücevher Sanatı 15.45 Muzık Pınan 16.00 Haberler ve Borsa 16.15lzmir'den 17.05 Çocuk Sa- ati 18.00 Haberler 18.30 Merhaba 19.30 Inanç Dünyası 20.00 Dizi: Snowy Nehn 21.00 Haberler, Almanca-lngılızce Özet 21.45AkşamaDoğru 22.30 Yörelenmiz Türkülerimız 23.00 Arayış 24.00 Haber 24 00.40 Gece Başlarken 02.40 Telegün. 07.00 Show Başlıyor 09.00 Dizi: Kassandra 10.00 Yerli Fılm: Mrstık 12.00 Çizgi Fılm: Küçük Cadı 12.30 Çızgi Film: Robın Hood 13.00 Dizi: Tarzan 14.00 Dızr Sıkı Dost- lar 15.00 Yerli Film: Çaba 17.00 Dizi: Gökkuşağı 17.30 Yerli Film: Acele Koca Aranryor 19.30 Show TV Haber 20.30 Spor Sayfası 20.45 Yasemınce 22.00 Dizi: Ana Kuzusu 23.00 Aynalar 24.00 Haber Hattı 00.30 Yabancı Film: Arkadaşlar Arasında 02.30 Games- man 03.00 Kapanış (0212 286 35 35). 6 07.00 Bu Sabah 09.00 Yer- li Film: Enayiler Krah Mur- taza 10.30 Nur Erturk'le Ka- dınca 12.20 Hipodrom'da Bugün 13.00 Haberter 13.15 Yanşa Doğru 16.15 Dizi: Şeyh 17.15 Ha- berler 17.25 Dizi: Tropikal Güneşi 18.25 Mottoo 19.10 Sporsever 19.30 Rana Elik'le Sıcak Gündem 20.00 Ar- dan Zentürkla Bugün 20.30 Arka Pen- cere 20.40 Spora Bakış-Hava Duru- mu 20^0 Mottoo 21.00 Spormarket 22.00 Yabancı Film: Sherlock Hol- mes'in Dönüşü 23.50 Güne Bakış 00.25 Yabancı Film: Çapkın Prens 02.30 Kapanış (0 212 283 02 83). 05.00 Kültür-Eğitim 07.00 Yabancı Film: Bi- limkurgu Sineması 3000 08.10 Yabancı Film: Yeniden Adalet 10.00 Yabancı Fılm: Annemi Hatııiıyo- rum 1255 Yabancı Film: Grease 14.20 Yabancı Film: 1941 16.25 Yabancı Film: Happy Gilmore 18.00 Ülkers- por-Hapoel Kudüs Basketbol Karşı- laşması (Nakten- Şifresiz) 19.30 CINE 5 Ajanda (Şifresiz) 19.45 Efes Pılsen- ümoges Basketbol Karşılaşması (Nak- len-Şifresiz) 21.15 Yabancı Film: Se- kizınci Gün 23.05 Yabancı Film: And- roid 00.35 Yabancı Film: Mektup Ev- m\q\ (0 212 225 55 55). 07.00 Güne Başlarken 09.00 Haber 09.20 Li- -"" festyle 09.30 Haber Özeti 09.35 Ekonomı. Gundemdeki- ler, Yurtta Bugun 12.00 Günün Için- den 14,00 Haber 14.20 Lifestyle 1 4 ^ Haber Özeti 14.35 Dünyada Bugün, Yurtta Bugün, Ekonomide Bugün, Dün- yada Bugün i a i 0 Gece Gündüz 18.35 Gündemdekiler 19.00 Haberler 19.20 Ekonomı 19.30 Sporda Bugün 20.00 Haberler 20.10 Haberlenn Içınden 20.50 Spor Gündemı 20.54 Ekonomı 21.05 Ekonomi Dünyası 22.05 Yalçın Doğan'la Güncel 23.35 Gündemdeki- ler 24.00 24 Saat (0 212 213 03 33). 09.05 Bu S a b a h 10.05 Su- sam So- kağı 10^5 Okuyalrn Ko- nuşalım 10.55 Dizi: El Kızı 11.40 HalkOyunla- rı 12.00 Dört Mevsim Kadın 13.00 Müzik Nos- talji 13.30 Belgesel: Dö- vizYolu 14.00 Kamber Ağa14.15SızinlçinSeç- tiklerimiz 14.30 Haber- ler 14.45 Türk Silahlı Kuvvetler Saati (Tekrar) 15.15 Düşünelim Konu- şahm Yanşalım 16.00 Gözlem 16.50 Türkü Türkü Türkiyem 18.00 Gide Gıde GAP 19.00 TRT 2'ye Geçış. 10.00 Gü- ne Merha- ba 11.X Videone 12.45 Zeynep 13.45 Burçin - Pınar 15.45 Piren Tıme 16.45 Dünyayı Kurtaran Bayan 17.45 UçAs 18.00 Şehir Rehben 18.30 Number OneMega5'li 19.00 Gül- man Sportslıne 19.45 Haberler 20.30 Top Ten 21.00 Haberler 21.15 Seç Bir Numara 22.00 Haberler 22.15 Geveze Shovv 04.30 VldeoMix (0 212 288 75 75). 09.50 Eko Start 10.35 Borsanın Şir- ketieri 11.10 Para Raporu 12.10 Pa- raRaporu 12.35 Dünya Modası 13.00 Haber 13.35 Dünya üstelerin- den 14.35 Sinemaskop 15.35 Piyasalar 17.10 EkoFinish 17.35 Dünya Ustelennden 18.35 He- defüniversite 19J3S Dün- ya Modası 21.05EkoFi- nish 2135 Belgesel: Dün- ya Döndükçe 22.05 Tü- ketici(D 212 282 51 00). HBB 06.30 Aerobik 07.30 Bugün 10.00 Haber- • • • • • • ler ve Hava Durumu 10.10 Politika Gündemi 11.00 Ha- berler ve Hava Durumu 11.05 Dört Mevsim 12.00 Haberler ve Hava Durumu 12.05 übero 13.00 Haber- ler ve Hava Durumu 13.15 Dizi: Aş- kın Yüzü 14.00 2den 4'e 16.00 Ha- berler ve Hava Durumu 16.05 Bel- gesel: Hayvanlar Âlemi 16.25 Çizgi Film: Küçük Soytanlar 17.00 Haber- ler 17.05 Tüketici Dosyası 18.00 Müzik Bahçesi 19.00 Ana Haber Bültenı 19.45 HBB Spor 20.20 Kon- ser 22.00 Onda On Haber 22.30 Müzik Dünyası 24.00 Haberier ve Hava Durumu 00.30 2'den 4'e (Tek- rar) 02.30 Kapanış (0 272 287 48 00) 06.30 Sabah Haberleri 08.30.Yerli Film: Duvarta- rın Ötesi 10.05 Sinan Ozen'le Sabah 11.30 Huzura Doğru 12.00 Haberler 12.15 Hanımeli 14.00 Sıyaset Vrtrinı 15.00 Çizgi Film 16.00 Neco Vızyon 17.00 Haberler 17.20 Di- zi: Cosby Ailesi 18.00 Yarışma: Tek Mi? Çrft Mi? 19.00 Ana Haber Bülteni 20.00 Dizi: Bizim Ev 21.00 Mehmetçik 22.00 Haberter 22.20 Tefsır 23.00 Den- ge 24.00 Gece Bültenı 00.30 Yaban- cı Film: Gece Takibi 02.00 Sinan Özen'le Sabah 03.30 Muzık 04.00 Yer- li FHm: Duvartann Ötesi (Tekrar) 05J0 Huzura Doğru (0 212 652 25 60). _ 06.30 Gönül Nağmelen 07.00 Kahval- Sk ¥ 1# tı Haberleri 09.00 Çızgı Film: Süper Dıs- « • * W ney-Goof Troop 09.30 Çızgı Film: Sü- per Dısney-Bonkers 10.00 Medya Dünyası 10.45 Ay- şe ÖzgünTalk Shovv 12.00 Dizi: Celeste 13.00 Gun Ortası 13.30 A'dan Z'ye 15.10 Çızgı Film: Süper Disney-Goof Troop (Tekrar) 15.35 Çizgi Fılm: Sü- per Disney-Bonkers (Tekrar) 16.00 Gelin Kaynana 16.45 Dizi: Süper Baba 18.00 Dizi: Yalan Rüzgân 19.00 atv Ana Haber 20.10 Spor Haberleri 20.20 Ibo Shovv 22.10 Reyting Hamdı 23.30 Bam Telı 00.10 Son Durak 00.40 Yabancı Fılm: Çöpçüler kralı 0Z30 Gönülden Nağmeler 03.10 Uzaklar 03.30 Dıreksı- yon 04.00 Ayşe Özgün Talk Shovv (Tekrar) 05.00 Kadınlar Matinesi (0 212 655 00 00). 06.00 Gün Işığı 07.00 Çalar Saat 09.00 Çızgi Film: Jetgiller 09.30 Çızgi Film: Cas- per 10.00 Çızgi Film: Taş Devn 10.30 Çizgi Fılm: Sevımlı Kahramanlar 11.00 Dizi: Luz Cla- rita 12.00 Dizi: Hayat Ağacı 12.30 Sen Her Şeyı Düşü- nürsun 13.00 Haber 13.10 Dizi: Ilk Aşk 14.10 Dizi: Ge- celer 15.10 Işığa Çağn 15.40 Dizi: Evımiz Hollyvvood'da 16.40Çızgi Film Şinnler17.15Yer1i Film: Brtirim Kar- deşler 19.00 Kanal D Ana Haber Bültenı 19.45 Gune- ri Cıvaoğlu'yla Günün Yorumu 19.50 Spor Gündemi 20.00 Yabancı Film: Gremlinler 2 22.00 Dizi: Davaro 22.40 Dizi: Ilk Aşk 23.40 Spor Manşet 00.25 Good Ye- ar Güvenli Trafikler 00.30 Gecenin Içınden 01.00 Alkiş- lar 01.40 Yabancı Film: HızJı Tatil 03.10 Sigaranın Za- rarlan 03.30 Kapanış (0 212 215 51 11). 4 x 07.00 Dizi: Saygılar Bizden 07.40 Çizgi Film: Jayce 08.10 Çizgi Film: Zorro 08.40 Çizgi Film: Hayalet Avcıları 09.10 Dizi: Komşu Koşmu 09.50 Dizi: Manmar 10.30 Dizi: SüperYıldız 11.20 Yerli Fılm: NamusSözü 13.00 Gün Ortası 13.20 Çıtır Şekerler 15.00 Dızı: Zühre 16.00 Yerli Film: Cemil Dönüyor 18.00 Dızı: Ce- sur ve Güzel 18.40 Dızı: Fertıunde Hanımlar 19.30 Star Haber 20.20 Star Spor 20.30 Yabancı Film: Fanatik 22.20 Dizi: Köstebek 23.20 Paparazzı 00.20 Gece Hattı 00.50 Yabancı Film: Miras Peşinde 02.30 Müzik... Muzık... Müzik... 04.00 Mızrap 06.25 Zirve Defterı (0 212 448 80 00). 08.30 Clips 09.00 Yabancı Film: Rio Grande 11.00 Türkülerimız 12.00 Gerçek Kesıt 13.05 Kurdele 13.15 Banş'la Müzik 13.45 Süper Hediye 14.05 Tüketici Köşesi 14.45Ya- şamdan 15.05 Gençlerle 15.45 Kadınca Haber 16.05EIEmeğıGözNuru 16.30 Süper Hediye 16.45 Soframızdan 17.00 Son Dakika 17.05 EvtilıkOkulu 17.30 Banş'la Muzık 18.00 Son Dakika 18.05 Eko Bugün 18.30 Süper Final 19.05 Bizim Kahve 21.00 Işığa Çağrı 23.00 23. Saat 24.00 Gerçek Kesıt 01.00 Yabancı Film: Isyan Gemisi (0 212 256 82 82).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog