Bugünden 1930'a 5,485,115 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 1 KASIM 1997 CUMARTESİ EKONOMI / PARA RAPORU BORSAVERİLERİ Endekster Bileşik Endeks Mali Endeks Sanayi Endeks Hizmetler End. Önceki seans 2717 3170 2400 2949 1. Seans 2745 3205 2408 3036 Değişim (%) 1.03 1.10 0.33 2.95 2. Seans 2846 3321 2476 3171 Değişim (%) 3.68 3.62 2.82 4.45 Işlem Hacmi 72.299.240.494.000 BORSA(1. SEANS) n HiseScK« hctki Eı U kJfMi? tipk |ikat hpant; 011 -- CZJA 1(8 1350 1500 fffaYaoBa 'İ2C !» i ı m M 3.40C î'YtOrt. 1.12 1300 İ40C '01 Fıct Rnar» 32 f A OEGeb; nlâHl •3( Kav yuananstol îsr•6EI**Y 179 OzFinarıs Facamg 3.300 IK Pısaı '1500 !S£k "ÎS 15! !34RaiFrasaKr 1CBS iMSiafiPsaiara 6,11 2.55C 1I.M IU9 l» 13 um Î'OCC 2S.O3C 1,8 1.H 6.60C 5 1 1 Î 2 TüRıO 213 Tsator 214 Tssai 22! TSKB m TMDmHâı 1!.» »1.1 İ 227 T i p a '!,DOC jrnaı 232 UryeCrnente 233Uş*&* 22 Vao! tînBnSiS- 16 VM 25,501 43C.0O0 13150 1.136,000 II Iİ IJ0.SM 3,'S !MXt i4jî50 4,acr.ax * İÎS: mi;:r İ1.İB 3r= 1<ao IM HM 21.000 22İÛ0 2J5O 1230 4,150 E.tOO 4.45C . .. 65)0 1-750 -275Û 5,1)0014,>38.li0C' ( W I.IB.M «,» L1«M 22.5CC İ4J.X0 3,100 22,3i:,T 4,350 3.382.396 6,500 33E.IXC m M_ . -.753 1L250 -0753 um nı» 1,3» -360 S.70O 9İ00 3.200 1503 3,350 3750 3.5OC 360: 730c 3 İ.41IM 1K«•yOO 7700C ı l sâ M 1O750 3.500 1ÜOX 42İH0 36.5CC 405X um M tm 2Z25C 23253 5.6CC 6200 3350 36OC «500 42SC UtJX •960 1,300 - H 2*0 2.65C 2550 •1250 11.D0C 12250 3200 2J0C 3233 r S 3517 ,3CC 6203 5.4S0 6053 '9J0C 260)3 1«.8C 1:500 490C E.«00 ffl S i f 23,XC 2*503 "8 "H:.«3 H8 3-COO 1(7S esM 2,900 3JO0 235C 2.703 15OC 13.753 "" 3.300 İMü iâ i 1.55C' 1,475 '. •1500 12.50C 13503 5JO0 4900 ' 1 0 0 24.50C 22İ50C 24İO0 1400 2200 2J5O '000 6,300 ES3C l ÎJCC SSOC 10 H.30C 15253 I 4,300 6.000 . X) 3,750 4230 •55)0 14,000 1525C Kooo mn sijoc •2#0 11330 11.75C 8J930 7J0O 6100 7100 E.83C I B X 5100 5,500 6.503 12.» 12,1i 1121 •,«• u i i un J . : :1400 ZJ75 Z.«C 4800 4,400 4.750 5JO0 54CC 6.00C _T*^S u i = S —Î'^H 7.1 4.55C 520C IM 77J •1:2 £ 3 ^ 6JZO0 4100 4,300 iıp 11» t i , * 1İ.5İ 2İ00 2700 4.757 4.H «713 21369 2İ96 4i?, 5.434 n,M 2.7Ü.M ı,« ;ı rs* • 3a ac.xc K.M « • 3000C I.H , ".338 1,113 5.343 251: U.İT 5a 1.171 li ıl Ymnm7h 22.30C 24503 23153 863 2GC 11.» iiü 14,51 I M İ m 4,303 i»3 4-0C1OK1.XC 7).M Î7IMI r'I ^.S '.8251J.3M.DX •2.500 '2)£IC 74R M6.M i^813550 ' .051300 5.-00 1.962.DC0 24500 13.435.4-6 1350 €.537.XC' 6,700 3.113.K 3 0 1505 IS53 •2311 İ3C2 !\M 1.I11.M UifflS3O3 ->:.3CC' 'İOX '322ÎCC 5,300 2.117İ5O0 4,-DO 9.T2E.000 '520 3.447.CC0 79.000 2.CCC - ToO 1Z497.456 1500 1.CCÜ 6703 234.000 5903 6537.000 9.M u.'Z 5.39 412! 146C »3303 -1.554 Î563 ^ ^ 1|l 5800 52033X0 : * •8253 7 255!lC "1363 4-OC -.ly.ttC 4556 m ICTJII ı,«n H75I S.II?M tua 3,3031İS6C.3CC' 2338 9,733 *,:CC 3531 •8İ53 -ffi.IC -756i 4203 556.XC 1 3 1 7 •600 33,75c 1575 İM 12«.M JJ4S 12,51 1.!S.5« 11.M 1-750 5733,30C '035a 1.21 n . M 7!7J 4,45(3 -3E,3X 433' Î1 1İİ» 5.11! 6,'Oü •J-3.BC 5,946 <,mm Î7Ü S1S 1II* İ17A 1i,» U.M nm 11» n,» s i l MS 93CC 2094000 9.CSC 3,400 1+40.000 2.272 2,550 532.363 2.522 12,500 32İ300 '3,574 38,000 727.300 37,382 . _ t - '3,566 <>,••« I.H^B 71,W 12250 39.6-3.350 ",736 41Î0O «'İ330 31646 I İ M 1JC1İ K.31I 1.825E054İ2D3 -.796 3.D0C 7'ılrâ 7» 1: .5X S-000 '? .2S2 ' * X,tnjM I.H fm 2415K ü,m U30C 1D5-.'3I Ii'36 5«1«.44IM' İİÜ BORSA (2. SEANS) 31 B*MSJ7 Onceı; Eı Eü Islenıion. •5JJ0C 15.75C 1525C 2.4O2JI 15,322 S.2O3 4-3 K 3,-75 11.75i \,mm n,m m I4.1H.M 1111 a.ı.. !4 «oiısOşTcaret ' 1 2 i _: ta* 2-J5C i.» •» 1125Î U.750 2Î.5CC 21.75ü rE «tnianı 1t») ta 36C Cayjn tttÜB mnaca I * •35 KaanrArcaa 7303 ifiÜSâSs, 1 8IC {MMUIp )M )fl anaBBSwr 1i M 144Kyfrjl3xJa :3O3 ytümtmtı 41i «ii* «.a 152LJSÖ* »BünlMlhl 172 I 174H!nı 175 ttaUI trsso lüfraJı ISPaMn i« •!: ÜUıltaam m rııtlim nmafcrf ail^jTTo 2211*1 CM 222 JnmM 22i "SKB 22i"i> •a '•3,5.x Î1.75İ 178 •1İO0 12İ5C •SÎK 12281 2C.5CC 755151 2037 ! İMS 1S7H 25.1 » 44N il» 17! taTÜ : 'T« mOMB 77» 17ipılUnbfL mSâ irjOzFfaıs 1İ PK» ır1MI>w\ı ı»5>mBiIü IKFvB ilitaSi "« 13.50C 2.349-1 1i.aSe 313.203 4.-352I 3D2J12 îî,i r1.7ü 414Jİ 323C «COOC 45M ( » l « ttM !45I »• l « İM ' : nm ».M a,m 23.2M •:5o: -3,31 I7i 111 2E 1.4i 1W 1.525 jsm cm ?).• r.n E.OOC 33X 13.2a u.a fSİM 571» 117SI t l » !M İ4M S.» ».» 4.H 4?i i.» İM 11» D.5İ i i2.553 3.33C t » BM IB,M :3 II» tl» <» ı.a 57X 5,400 1TT51 1179 İM 1.G5 3.IC ÎŞ Tjk» _ 2.7M ffl UaSlSSln İM "~ MTtta 5JM .r" a... -?3 H J - s.« IM Yliss 6,703 17.M I I » £.500 S.333 6,733 i» ır<» i4i \mim •C.ODC 3- 303 ... rsi 15 n » «mı HJM 1B7.» « 5 E E75İ 417.» ÎİSt ^5 ^ t » 11H.M U4J 111 1177.M 12C 43 M : a S24» iH 13.M !'5I» 13.H ?3ia7SlM MB 13 İ;S8 ^m mttı (435 IM T » 113 s 3i as ^,s as =^•İ.00C 431=25: Ü.-48 nm 51 K2.5I 2101 15751 K » 1S43S 1S İİSS I15115 mi5i 1S İİ15251 1.M5I sja uia ım sTiJi ti5i 24.000 32 03: 23.B6S ffisi :«» 121.İK ııca t i Î175» n « . M B211 ÜCC 175»: E.-B6 UM : t i l n.(n -ııaı ja 17.75144.357.» 17.4C _ 1,171» 1471 7.203 531,003 E.7E8 ( İ m cim r ii C.ı'JJ St.UU. t W J i » 1775.» 117! 1İB0O 2SO0C 1LS54 41i 147ü î» \miDS11IB.M 1171 SH iuc:« İM 11C1.» (İM ıa I »»11» 120» 4351 N M 1.7i 12JM4B ... KS'IİI» '!r( :ZC 225.CO3 3,153 34.» '7,riJ3l 14» S1.M ! . « • H.B7 (.a ıa» ı.M Z1S 15i 5JSİ U.1I 11.530 415,800 -1.722 15.000 33',3O0 16.'O81 Iİ» 4İC» 17 5.000 33,3O0 İ» 4İC» m J1I"" m WM Z,7« 4 , » M 13,7ü 714.» .22 16.'O81 171 """ ım 1İ247 HMI 13.251 C7.M 1!«1 1,S751Z3.4M,M t , f l 3,303 1,te,3-8 3,ı356 5.300 133 •5533 612 i,» 7.1 14J5I 1U1İS İ H 1.CIM U l LB2» "ÎSJBff 5J78 Mali krizin etkisiyle geçen hafta yüzde 22 gerileyen İMKB, dün yüzde 4.75 arttı Borsaıun kalbi dünyayla atüEkooomi S«rvisi - Uzakdo- ğu'dan yayılan mali krizin et- kisiyle birhafta içinde yüzde 22 oranmda değer kaybeden ls- tanbul Menkul Kıymetler Bor- sası (IMKB) bileşik endeksi dün yüzde4.75'lik bir artışla 2.846 puandan kapandı. Bor- sa uzmanlan genel olarak salı gününden perşembe gününe dek yaşanan hızü düşüşü, iki ay- dır aşın biçimde yükselen en- deksin bir düzeltme hareketine girmesi ve yabancı yatınmcı- lann uluslararası krizin etki- siyle yoğun biçimde satışa baş- lamalanna bağladılar. Yoğun satışlann etkisini yi- tirmesi beklenen borsada dün yaşanan yükselmede de fiyat- ların düşmesine yönelik tepki alımlannın etkili olduğu görü- şü dile getiriliyor. Uluslarara- sı piyasalarda krizin etkisini yitirmesi durumunda endeksin yatay bir seyir izlemeye başla- yacağı öne sürülerı görüşler ara- sında. Bazı uzmanlar ise hızlı inişin ardından hızlı bir çıkış ya- şanabileceğini ifade ediyor. Bu arada 27 Ekim'de göre- ve getirilen tMKB Başkanı Os- man Birsen. borsayı "Hızla büyüterek spckülatif hare- ketlerin nispi etkisini azalta- caklarını" söyledi. AA'run haberine göre Birsen. spekülatif hareketlerle müca- delenin hızlandınlacağını ayn- ca tMKB"nin mevcut büyüklü- ğünün borsa yoluyla özelleş- tirme uygulamalan açısından darboğaz teşkil ettiğini belirtti. MB rezervden yiyor Döviz piyasasında hareket dün de sürdü. Merkez Bankası (MB) döviz satarak hafta başmdan bu ya- na yaşanan talebi karşılamaya çaba- ladı. Merkez Bankası ters repo iha- lesi açarak piyasalardaki likidite sı- kışıklığını bir miktar gidermeye ça- lıştı. Hafta başından bu yana dövize olan talep dindirilemedi. Merkez Ban- kası. bir aydır talep olmadığı için alı- Borsa krizi mutedil dalgalı Ekonomi Senisi - Etkileri tamamen geçme- mekle bırlikte borsa krizinde düşme ve yük- selme oranlan küçülmeye başladı. Wall Stre- et'te Dow Jones Endeksi'nin perşembe günü- nü 125 puan gerileme ve yiizde 1.7 değer kay- bıyla kapamasının ardından, New York'ta bu- lunan Çin Devlet Başkanı Ciang Zemin'ın borsanın açılışını yapması dün ilk seansın yük- selişle başlamasına neden oldu. Zarara uğrayan spekülatörlerin, fonlannı Brezilya'da realize edecekleri söylentisi Wall Street'te krizin Latin Amerika"ya yayılacağı kay- gılannı arttırdı. ABD'den başlayarak giderek yaygınlık kazanan borsalardaki düşüş. şirket- lerin değerlen düşen hisselerine hücuma yol açı- yor. Bunun da etkisiyle Asya borsalannda dün yeniden bir toparlanma eğilimi görüldü. Hong-Kong Borsası yüzde 2.5 oranında ar- tışla 10 bin puanın üzerinde kapandı. Artışta, derecelendırme şirketi Standard and Poor's'un Hong-Kong'un notunu aynı düzeyde tutacağı- nı açıklaması ve Hong-Kong Para Idaresi Baş- kanı Joseph Yam'ın geçen hafta piyasalara yapılan müdahaleye karşın bu ay döviz rezerv- lerinin artacagını bildümesinin etkili olduğu bıl- dirildi. Ana gündemini Güneydoğu Asya'daki kri- zin oluşturacağı zirve öncesinde yapılan top- lantıda Şili ve Malezya, uluslararası döviz pi- yasaianndaki işlemlerin sıkı kontrol altınaalın- masını ve bu konuda kapsamlı düzenlemelere gıdılmesini istedi. Maliye Bakanı Temizel 'Asya krizi bizi etkilemez' ANKARA (Cum- huriyet Bürosu) - Ma- liye Bakanı Zekeriya Temizel, Güneydoğu Asya ülkelerinin 1997 yılında ekonomik bu- nalımla karşı karşıya kaldıklarını, aşırı de- ğerlenen kurlannı ko- ruyamadıklan için de- valüasyon yaptıklanna dikkat çekerken, Tür- kiye'nin bundan etki- lenmeyeceğini kaydet- ri. Temizel. Türkiye'nin model oluşturmada ör- nek almaya çalıştığı As- ya Kaplanlan olarak ad- İandınlan Güneydoğu Asya ülkelerinin bütçe ve cari işlemler denge- lerinin bozulduğuna dikkat çekti. Temizel. bu ülkeler- de. büyümenin yurtdı- şından sağlanan kısa va- deli krediler ile finan- se edilmesi ve bu kre- dilerin verimsizalanla- ra yatınlması, sabit kur politikasının cari işlem- ler dengesinin bozul- masına neden olduğu- nu belirtti. cı olduğu para piyasasında dünya borsalannda yaşanan krizle birlikte satıcı konumuna geçti. Uzmanlar haf- ta başından bu yana Merkez Banka- sı'nın. rezervlerinin 1 milyardolan- nı döviz satarak erittiğini tahmin edi- yor. Merkez Bankası güne 204 tril- yon liralık eksi rezen'le başlayan pa- ra piyasalannda sıkışıklığı azaltmak için bir de ters repo ihalesi açtı. tha- lede faizler yüzde 81-82 arasında ger- çekleşirken piyasaya 90 triryon lira ve- rildi. Döviz satışı yapan Merkez Ban- kası. yaptığı satışlarla piyasalann tah- min ettiği yüzde 5.5-5.8 aylık deva- lüasyon oranını da tutturmuş oldu. Yabancılar bono satıyor Güne yüzde 79-80 düzeyınden açı- lan repo faizleri Merkez Bankası'nın piyasayı yüzde 78"le fonlamasına kar- şın önceki güne göre yüksek kapat- tı. Yabancılann ellerindeki bonolan çı- karmalan bono piyasasını da olum- suz etkilemeye devam ediyor. Uzun vadeli bonolarda yıllık bileşik faiz yüzde 106-108 aralığında işlem gö- rürken daha kısa vadeli kâğıtlarda yüzde 110 düzeyınden satış yapıldı. ONUK Prot. OSAML NARİAİ (*) KÜçÜk bir bunalim 'Kriz sizi kötü etkilemeyecek' Dünyadaki bunalim kü- reselleşme sürecinin ola- ğan bir devresi. Yaşanan bunalim eski krizlere göre çok küçük boyutlarda. Bu nedenle küreselleşme sü- recinin krize girdiğini söy- lemek yanlış. Amerika'da bunalıma yaklaşım farklı. Amerika'da bulunduğum temaslarda edindiğim izle- nimlere göre, çogunluk pi- yasalara şüphe ile bakma- ya başladı. Hatta bazı eko- nomistler Amerikan eko- nomisinin tekrar güç ka- zanamayacağını düşünü- yor. Çünkü Amerikan eko- nomisi hızlı gelişirken or- taya bu dalgalanma çıktı. Bazı ekonomistler ise ar- tık "yeni ekonomi"n\n yer alacağını düşünüyor. Ço- ğunluk yakın bir gelecek- te iş dünyasının rayına otu- racağına inanıyor. Tayland Bahtı'nın, dola- ra bağlanması hatalıydı. Doların bahta bağlı olarak hareket etmesi, Tayland'ın rekabet kabiliyetini düşür- dü. Ancak Tayland, Türki- ye için yabancı sermaye- yi iç pazara sokmanın yet- meyeceğini, ülkelerin sana- yi kalkınmalarına da hız vermeleri gerektiğini gös- teren iyi bir örnek. Öte yandan Hong- Kong'un Çin yönetimine geçmesi, bu piyasadaki yabancı sermayeyi kaçır- maya başlayınca Çin yöne- timi kaçışı engellemek için özelleştirmeye yöneldi ve elde edilen geliri Hong- Kong'a akıttı. Bütün bu ça- balara karşın insanlar Hong-Kong'un eski gücü- nü koruyacağından şüp- he duyuyor. Çin, kaynak- larını bu bölgeye kanalize etmeye başladı. Fakat ka- çış bundan önce başla- mıştı. Çünkü birçok insa- nın gelecekten fazla bek- lentisi yok. Pazardaki in- sanlar gelecek hakkında bilgi ve beklentilere göre hareket eder. Bu yüzden de piyasalarda dalgalan- malar yaşanıyor. <*)Japqnya Reitaku Üniver- sitesi Öğretim Üvesi ANKARA/LONDRA (AA) - Ulusla- rarası danışmanlık kuruluşu SalomonBrot- hers. dış piyasalarda Türkiye'nin 'siyasi risk' puanının olumlu düzeyde seyrettiği- ni. mevcut ortamda Türkiye ekonomisine ilişkin daha uzun vadeli tahmin imkânına kavuşulduğunu bildirdi. Salomon Brot- hers'ın uluslararası sermayepiyasası uzman- lan, rating kuruluşlannm son birayda, eko- nomide doğru kararlann alınması nede- niyle kredi notunu yükseltmeseler bile Türk ekonomisine yönelik 'olumlu bakış" trendi içine girdiklerini ifade ettiler. Salomon Brothers uzmanlan uluslara- rası piyasalardaki kriz ortamında İMKB'yi değerlendirirken de hafta başında ÎMKB'de yaşanan krizin, küresel düzeyde yaşanan şokun direkt yansımasından kaynaklandı- ğını ifade ederken, lMKB'nin kuruluşun- dan bu yana ilk kez. küresel bir krizden et- kilendiği görüşünü de dile getirdiler. Ser- maye Piyasası uzmanlan, birçok şirketin ön- ceki yıllarda kapasite arttırımına yönelik yatinmlan nedeniyle 1998 yılından başla- yarak. kârlannı yükseltmeye başlayacak- lannı tahmin ettiklerini belirttiler. Sıkı pa- ra politikasının bile büyümeyi önleyeme- yeceği. şirketlerin büyük bir krizi atlatabi- lecek yapıya sahip olduklan öne sürüldü. Raporda. özelleştirmelerin geciktirilme- sinin borsanın küresel krizden etkilenme ris- kini arttıracağı ifade edildi. Uzmanlar. Türkiye'deki yabancı yatı- rnncı oranının, birçok gelişmekteolan pi- yasadaki yabancı yatınmcının sayısından daha yüksek düzeyde olduğuna işaret eder- ken. raporda şu görüşe yer verildi: "2 ay öncesine kadar. Türkiye'de bu seviyede yabancı yatırımcı bulunmu- yordu. l luslararası piyasalardaki çal- kantı durumu devam ederse bu, İMKB için de olumsuz biretki yapacaktır. Ger- çi Asya borsalarının düşmcsinden çok New York Menkul Kıymetler Borsasının düşmesi İMKB'yi daha çok etkiler. ama şu sıralarda dünya genelinde, gelişmek- te olan piyasalardaki hisse senetleri de- ğerlerinin, olması gerekenin üstünde ve çok yüksek olduğu kanısı var. Bir de bu negatif beklentinin devam edeceği ka- nısı yerieşirse yıl sonunun yaklaştığı şu dönemlerde, birçok uluslararası fon yö- neticisi, kârlannı bir an evvel realize et- mek amacıv Ia, daha büyük oranda ve er- ken çıkışta bulunabilirler." Uzmanlar. uluslararası fonlann, tMKB'den çıkmaya karar vermeleri durumunda, top- lu çıkışın ekonomiyi olumsuz etkileyebile- ceğini ifade ederken, Türkiye'nin, kurum- sal yatınmcılan cezbedecek yatınmlar yap- ması gereğini vurguladı. Uzmanlar, "Ku- rumsal yatırımcılann girişleri de çıkış- ları da zordur. Kurumsal yatırımcılar spekülasyonu da önlerler" dedi. KISA KISA • SERMAYE Piyasası Kurulu ÎMKB'de ışlem yapmalan yasaklanan Halil Güvener ve Zuhal Gazioğlu tarafından hesabı kullanılan Emin Öztürk için ÎMKB'de işlem yapma yasağı getirilmesini kararlaştırdı. m Tüst- A D ' ı n düzenlediği *.. . •> "Avrasya'da TUSIAD Sorunlârve Fırsatlar" başlıklı toplantıda. Türkiye- Avrasya bölgesi ve Avrupa arasındaki ilişkiler tartışılacak. Toplantı Çırağan Sarayı Balo Salonu'nda, 3 Kasım Pazartesi günü 09.00'da başlayacak. • ENDONEZYA Maliye Bakanı Ma'rie Muhammet dün Endonezya'nın IMF'yle anlaştıgı müjdesini verdi. Ulke zor durumda olan ekonomisini kurtarmak için imzaladığı '"kurtarma paketi" anlaşmasının ardından Endonezya rupisi dolar karşısında değer kazandı. • İ Z M İ R Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, İ M K B n i n "mega kumarhane" gibi çalıştığını söyledi. Demirtaş, "250 firmayla olursa, sığ olursa elbette kumarhane gibi olur" diye konuştu. • TÜRKİYE Iş Bankası bünyesinde artık bir Sanal Alışveriş Merkezi var. 31 Ekım tarihinden itibaren hizmete giren bu uygulama ile Iş Bankası müşterileri ınternette açılan iki yeni mağazadan özel fiyatla yazılım ve donanım ürünleri satm alabilecekler. Toplam 66 değişik yazılım- donanım ürünü satışa sunuldu. Adres:www.isbank.com/ tr • TÜKETtCtYİ < Koruma Derneği i (TÜKODER) yaptığı basın açıklamasında, Uluslararası Tüketiciler Örgütü 15. Dünya Kongresi'nin 3- 7 Kasım tarihleri arasında Şili'nin başkenti Santiago'da yapılacağını açıkladı. 15. Dünya Kongresi'nin ana teması "Tüketiciyi 21. yüzyıla hazırlamak" olarak belirlendi. • TÜRKİYE Motorlu Taşıt Işçileri Sendikası (TÜMTtS). örgütlenme çalışmalannı sürdürdükleri, Gaziantep'te Doğu'ya sevkıyat yaptıklan için "Doğu Ambarlan" adıyla anılan 15 ambann. 13 Ekim 1997 gününden itibaren yasadışı lokavt uygulayıp işçileri işten çıkararak işyerlerini kapattıklannı iddia etti. BOLGESEL PAZARLAR (2. SEANS) HouSenedı X1 ifiür ^rerto 032 %ynjsÇeşt X3 3ma MErtaU KHSpk '336 rmretoi ÖK«kl B kaput; 61Ü0C 190C 1700 (7.» 7,» 2403 451 55JJO0 5.300 !.i«0 «.a 7.» 2225 4,'X ct kap3nu Hedi 62:300 57,300 55J00 8900 :.50C 49000 8300 3.730 '5.764301 S1.» 51» 111» ı» 7» vm 2.453 2J75 1784J03 4400 4 J X 5000 H B*IM7 ttort Frrrtı 5720C 8,46? 8521 4UD 7.4K 2J06 430 BOLGESEL PAZARLAR (1. SEANS) Önceki 8 ilfeafnaU S7.» KUBJURÜJK 1.» •!(•) 171 mu*v si.» KHSpk 7.» Kbnrip Î.J75 KlıpMrİBBİL 4.» JCÛOÛ B« 57» ım 17i a» 7 » 2.3SI 4JN M i B» set lu 8.» 171 M 54» I2İ !4SI ıa Mi«; «itdi ii.» a » 1.» 1«2W !.» n.145.K 54,» a » I2İ İM 2.425 2.M.M 4351 5 M HBM1H7 Mort. R»a6 5)371 1444 1.1H S3.M 7.H 1.412 «a GOZALTIPAZARI n a n » 301 taraEetemBaılı 13.503 '2İS3 ;3i5C -1Î5C 6E.'5C "2.57C K M J S T 25,000 22J00 22J10C aOOC «,XC 2Z0CC XC E-sr^asanro^fc 1.0C0 350 950 950 539.0K 96C' OMBnsan-Seşria: 2İ50 1050 2.100 2,*00 1.321.0DC- 2.CS OKSOSJ 2.800 ı m ı m ı m nstooc 2,sz MERKEZ BANKASI Emisyon: 677 Myon 465 milyar TL Intefbankfaizfen: 58.00-77.75 3 Günlük Repo: %79.96 31 Günlük Repo: %79.02 ALTIN CİNSİ ALIŞ SATIŞ Cumhunyet 12100000 12300000 Reşat 12700000 12300000 24 ayar altın 1830000 1845000 22 ayar bilezik 1648000 1840000 SERBEST DÖVİZ CİNSİ AUŞ SATIŞ ABDDolan 182000182500 AlmanMarkı 105400105700 Isviçre Frangı 129000130000 Fransız Frangı 31350 31600 Hollanda Florini 93100 93700 Ingiliz Sterlini 304000306000 S.Arab.Riyali 48200 48600 Avusturya Şılini 14900 15050 100 ital. Lireti 10700 10800 MERKEZ BANKASI KURLARI CİNSİ 1 ABD Doları 1 Alman Markı 1 Avustralya Dolan 1 Avusturya Şilinı 1 Belçika Franaı 1 Danimarka Kronu 1 Fransız Frangı 1 Fin Markkası 1 Hollanda Florini 1 Ingiliz Sterlini 1 Irlanda LJrası 1 Ispanyol Pezetası 1 Isveç Kronu 1 Isviçre Frangı 100 Italyan Lireti 1 Japon Yeni 1 Kanada Dolan 1 Kuveyt Dinan 1 Lüksemburg Frangı 1 Norveç Kronu 1 Portekız Esküdosu 1 S. Arabistan Riyal 1 Avrupa Para Birimi DÖVİZ ALIS 181,240 104,940 126,940 14,939 5,085 27,601 31,321 34,606 93,059 303,050 271.850 1,238 24,023 129,050 10,635 1,504 128.980 593:600 5.085 25,913 1.025 i 48,455 206.120 SATIS 182,110 105,450 127,770 14,997 5,117 27,737 31.501 35.133 93,630 304,630 273.220 1.249 24.273 129.880 10.752 1.514 129.560 601/120 5,117 26.088 1.034 48.542 207İ950 1 KASIM 1997 EFEKTİF ALIŞ 181,020 104,810 125,670 14,921 5,072 27,463 31,243 34,433 92,947 302,690 269,130 1,207 23,903 128,900 10,569 1,489 128,010 578.880 5.072 25.783 1,000 47,849 SATIS 182,570 105,710 129,370 15,034 5,136 27,876 31,621 35,309 93,986 305,390 275.950 1,280 24.394 130.200 10.820 1.529 130.530 616.580 5.136 26.218 1.060 49.149 ÇAPRAZ KURLAR 1 ABD Doları 1.7269 1.4253 12.143 35.590 6.5655 5.7810 5.1835 1.9450 145.82 7.5025 1.4021 1693.66 Alman Markı Avustralya Doları Avusturya Şilini Belçika Frangı Danimarka Kronu Fransız Frangı Fin Markkası -lollanda Florini spanyol Pezetası sveç Kronu sviçre Frangı talyan Lireti 120.30 1.4056 35.590 6.9805 176.10 3.7516 1 Kuveyt D.: 1 Slerlin: 1 irlanda L. 1ECU: 1SDR: 1SDR: Japon Yeni Kanada Dolan Lüksemburg Frangı Norveç Krou Portekız Esküdosu S. Arabistan Riyali 3.3025 ABD Dolan 1.6728 ABD Dolan 1.5003 ABD Doları 1.1419 ABD Doları 1.3826 ABD Doları 251.790 TL. İSTANBUL ALTIN BORSASI 31 EKİM1997 Kapanış Fiyatı $/ ons Toplam Işlem Sayısı Toplam Işlem Mik. (Kg.) TLVGram 1.843.000 59 1163 Dolar 313.00 18 1670 YATIRIM FONLARI 31 EKIM 1997 Katılma belgesi adı Günlük Değ. % Rtetft»6 lnterfon-7 IktisatATipiDeS.F Garantı A f pi Karma F Garanü A Tıpı Dcfl.F Esbank A ^DI De? Vakil Hisse For, DışbarkATipiKar.F D^bankPemt» Y^aÂankATpi^aÂankApiDe F«nansATipiDe8.F Hak Fctı-3 PamukbankATipiDeS Entakbank Hisse S.F Brtakbank DeAişken F. Sûmer Karma Fon Ege Fon-2 KataımaATpiDeğ.F Demir Fon-1 Tûrkbank Hisse S.F TSKBATİpiDeâişkenF Akbank A Tipi Cfeî F Te«stil A Tipl His.r Atafon-1 Ataton-3 KoçbankATıpDeg.F Koçbank Karma Fon Koçoank H«se For Gtooaı Fon KörtezATipiDeğ. Körfez Yat. A T.K.F TEB Değişken A TEBKarmaA TEBYatDeğışkenA Kentfor-1 CUSıgortaATıpiDeğ Altematıf F-1 Hak A Tıpi Oeğisken F ŞekerATipirSŞ Oyaldor-1 Eczaabaşı ATpı Değ Ekspres For-1 Gedık Hisse F K l A Ti Dö FO p Toprak A Tıpı Oeg Tekfen Fon-1 Murol Fon-1 İS* Fon-1 AfaATpiDeg.F YKY A Tıpi Hisse F Evgın Fon-1 YaSnrr, Fin. Değ.F Tacirler Fon-1 Stratej. A Dea.F '5 Yat. Değtşken Fon Osmaniı Kanrja Fon Haik S>qorta Ozel Fon EGS A Tıpi Karma Fon ABN Anro Karma F. ınter Yatmm A T.K B TtPl FONLAR ış Bank. L*it Fon Iş Bank. Değişken F Iş Bank. YaBbM.K.F Iş BankTanvil ve B.F tr1ef1on-4 lnterton-5 ktisa!BTıpiTan-B IktisatBTmDeği.F GaranS B Tıpi Tafıvil Garant> B Tıpi ükıt 1818532 967235 154243 19098 20818 1679940 496357 1277709 622795 920687 3750286 1077780 673093 2152627 817621 10661 490131 49821 25532 162817 142207 558453 372646 217279 54729 137480 401774 20644 589535 154144 22959 356314 226772 9098 203983 40535 13057 94297 232524 99743 110104 43377 59328 41745 54S09 43676 24267 31420 2123- 23414 21974 23161 21288 22727 16559 26494 20491 14837 15075 14159 11194 13966 11558 -1.87 -2.70 -1 11 -0.10 -0.08 0.56 -0.24 -O.70 1.63 -0.77 •1.13 •0.94 -0.89 0.12 -0.59 -1.48 -O.20 -0.24 -1 14 -O.10 3.17 •2.62 -0.91 0.22 0.57 -0.95 -0.92 -2.06 -1.01 -1.14 -1.64 2.87 0.67 0.03 -0.16 0.93 -0.21 -0.59 0.17 -0.88 -0.37 -0.42 -0.43 0.68 -0.73 0.33 0.00 0.21 -O.06 -0.61 -1.30 -0.72 •1.24 -0.28 -0 47 •0.94 •2.72 -0.91 -0.85 -0.43 -0.50 -0.45 -0.04 2954739 0.16 480840 -0.12 279489 -1.41 1017186 0.02 1190621 0.37 272924 0.21 1547051 0.78 1772019 0.83 3829039 0.23 1332298 0.19 Katılma belgesi adı Garantı B Tıp: Karma Yonca Fon-1 Esbank B Tıpı Dej EsbarkBTipıKanraF YKB B T>pj LıVit Fon YKB B Tıpi Değişken F YKB Fon-3 YKB Fon-4 YKB Fon-5 YKBFon-6 YKB Fon-7 YKB B Tıpi Tahvi B YKBBTiDİYab. M.K. Vakıf Tahvii ve Bono Vakıf Deûisken Fon Vakıf Yaoana Menkul Vakıf ükıt Fon Dışbank B Tıpı Defi.F YaşarbankBTıpiÖeS Yaşarbank Likit For Finans B Tipi Tah.-B Finans B Tıpi DeİF Fmans B Tıpı LJkT Ziraat Fon-1 Ziraat Fon-2 Ziraat Başak F. Ziraat Fon-4 Halk Fon-1 Halk Fon-2 Pamuk B Tıpı ükit F Pamuk B Tıp. Oefi F Emlaksa^k Tahyif-B F Emlaloank Değişken F EmlakOank üks Fon Sûmer DejjBken Fon Sûmer ük!I Fon SümerTahvılBonoF Eoe Fon-1 Kalkınma B Tıpı Değ F Demtr Fon-2 Tanş Fon-1 Tans Fon-2 Tûrkbank Tahvil ve B. Etiion TSKB B Tıpı Değ F AkbankB Tıpı Değ.F Akbar* B Tıoı Tah-B Tekstı B Tıpi ükıt F Teksti BTıp Değ.F Atafon-2 Koçbank B Tıpı Değ.F Koçbank Tahni Bono F KörfezBTİpıDea.F Körfez Yat. B T.öeğ.F TEB Değşken B Kenfon-2 Alterratıf F-2 Alternatif F-3 Şeker B Tıpı Değ F Eczacıbaşı B Tipi Değ Ekspres Fon-2 SYB Değişken Fonc Gedik Fon-2 Ekinciier Değişken Fon Kapital B T p Defl.F Toprak B Tıpi Deî MYZ Fon-1 AHa B Tjpı Değişken F YKY B Tıp. ülttFon YKYBTp. TaM-B.F Tacrler B Tıpı Değ.F Oyakbank Fon-1 BayındırB Tıpı Değ.F Osmaniı Tahvil-Bono F EGS B Tıpi Tahvii B.F ABN Amro Değşken Fon Günlük Değ. % 851370 •09535 2628709 803195 3041792 2607221 2507801 2911428 1877607 2598055 1585037 1125938 1026711 6204536 1138018 752649 510615 2718042 539686 54783 1534768 1&C8680 94(3180 1802348 1307006 1308684 1197874 1463758 832'18 1396578 94'246 1359390 435923 1435448 655362 12831 12801 683006 857615 531874 382736 343007 44275 796757 30625 319201 151848 193105 157197 23416 236447 26013 83562 10312 53308 15981 56402 27017 16470 89756 29213 52025 26084 39047 40053 27286 18040 19441 17666 18787 12783 15273 16413 14574 11662 12420 020 -0.67 0.13 •0.34 0.20 -O.07 -0.O4 0.09 0.21 0.09 0.09 •0.11 -2.43 -O.10 0.03 0.55 0.18 0.48 -0.17 0.23 -025 0.00 0.19 -0.30 0.23 -0.01 -0.05 -0.51 -0.05 020 0.31 •1.00 -O.O8 0.16 -328 3.19 -0.37 0.20 0.15 3.30 3.05 -0.13 0.37 -0.90 023 0.11 -0.57 0.20 0.03 -0.18 0.21 •0 34 0.20 0.30 0.34 -0.21 001 -0.79 0,03 0.22 -0.62 0.21 -0,07 056 0.36 0.21 0.20 0,01 0,19 -0.07 0.13 0.20 0.20 -O.02 •0.56 •0.02
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog