Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 1 KASIM 1997 CUMARTESİ 14 SPOR ABD kampı dönüşü 'jet-lag'a engel olmak için alınan 'melatonin'in futbolculan olumsuz yönde etkilediği iddia edildi G.Saray'm lııznu üaç ım kesti? ARÎFKIZILYALEV Geçen yıl bin lig. 2'si Cumhurbaşkan- bğı Kupası olmak üzere 3 şampiyonluga adını yazdıran G. Saray, yeni sezona da 'formda' girince fiıtbol çevreleri, San- Kırmızılı ekıbe. '2000 yınnın takımı' adı- nı takmıştı. Ancak F.Bahçe yenilgisiyle başlayan düşüş Sparta Prag bozgunu ile bardağı taşınnca fiıtbol dünyası şaşkınlı- ğını gizleyemedi. Kirni, sucu takım için- deki iki başlılığa. kimi Türk-Rumen ay- nmcılığına attı. Spor hekimleri ve uzman- lar ise G.Saray'tn yanlış ilaç kullanımı nedeniyle bu hale gelmış olabıleceği gö- rüşünde birleşti. ABD kampı sonrası kı- talar arası uçuş yapanlarda görülen 'jet- lag'a (kıtalararası uçuşlarda saat farklılı- ğından meydana gelen fonksiyonel bo- zukluk) karşı futbolculara verilen mela- tonin adlı haplann. aradan bir buçuk iki • Uzmanlar yan etkisi bulunmadığı bilinen, ancak son 15 gündür çeşitli iddialar üzerine ABD'de satışı durdurulan melatoninin Galatasaraylı futbolculann performanslannı düşürdüğünü öne sürdü. ay geçtikten sonra San-Kırmızılı ekibi temekfen' sarstığı iddialan ortaya atılır- ken. söz konusu ilacın satışının durdurul- duğu yolundaki duyumlar da camiada hu- zursuzluğa neden oldu. Uslu: Hepsi içmedi G.Saraylı fütbolculann, ezeli rakipler Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynayacakla- n TSYD Kupası maçlarından sadece 10 saat önce ABD'den Türkiye'ye döndüğü ve hava değişimınden etkilenmemek için vitamin-uyku ilacı ve melatonin kullan- dıklan öğrenildı. Kulüp doktoru Burhan Uslu. futbolculann hepsinin bu ilaçlardan almadığını söylerken, "Bu ilaçlar kesin- likle zararb değil.Vrtamin ağırhklı haplar verdim. Uyku ilacı da kullanan oldu.An- cak CSaray'uı kötü sonuçlar almasıyla bu ilaçlann bağlannsı yok" dedı. Uzmanlar ne diyor? Cumhuriyet'ın sorulannı yanıtlayan farmakolojı uzmanı Prof. Dr. Aykan Can- berk. jet-lag'dan kurtulmak için melato- nin bazlı haplar alan G.Saraylı fütbolcu- lann bünyelerinde bazı anonnalliklerin meydana gelebileceğini söyledi. Prof. Canberk, "Bu tür ilaçlar sporeular tara- findan kullanılmamalı. Melatoninin uyku sistemini önce dü/enledigi.sonra ise harap ettiği söyleniyor. Bu ilaç bazı bünyeierde Rüştü: Sakat oynuyorum Spor Servisi - Rüştü, ye- nıden sakatlık pençesinde. Geçen yıl sol diz dış menüs- küsündeki zedelenme nede- niyle bıçak altına yatan mil- li kalecinin şimdi de baldı- nndaki sakatlık F.Bahçeli teknik adam ve yöneticileri zor durumda bırakırken, Rüştü. "Sakaüm. ama Fe- nerbahçe'yi zor durumda bırakmak istemcm. Gidece- ği yere kadar gider" dedi. Ordu Mıllı Takım kam- pında sakatlandığı yolunda- ki iddialan da reddeden mil- li kaleci. "MR'ım çekUdi. Sonuçlar temizmiş. Ancak ben bacaşımdaki ağnlardan şikayetçiy im. Adaiemde yır- ük olabilir. En az 3-4 hafta dinlenmem şart F.Bahçe'yi z»r günlerde omuzlamak zo- rundayınT dedı. ENKA ilkyenilgisini aldı ENKA: 2 - Kızılyıldız: 7 SALON: Cemal Kamacı ENKA: Yasin 13). Farih (3). Banş (3). Özgür (2), Em- re (4)1. Stepan (3), SerdarA (5)1, Emanuel ı3). Ca- ner 13), Radoen (2). Serdar 13), Mavk (3). Tolga (3) KIZILYILDIZ: Mılankovıç (5). Saziç (4). Slavco (5)1, Statıc (7)2. Davanm (7)2. , Srnıç (5)1, Esıç (5)1, Navakavıç (3), Çetkovıç (3). Kavaviç (3/ SETLER:(0-0), (1-2), (0-2), (1-3) GONCAÖZDEN ENKA ılk yenilgisini Kızılyıldız'dan al- dı. LENTropyTurnuvasrnın 3. maçmdaYu- goslavya'nın güçlü temsılcısı karşısında et- kısiz bir oyun ortaya koyan ENKA, rakıbıne 7-2 yerulmekten kurtulamadı. Dığer sonuç- lar şöyle: VK.Koper-H.Moon Dublm :9-2. Werzburg 04-Heındı Lınz: 12-2, VVS.Han- nover Lınden-H.Penguin:! 6-4 '2004 Olimpiyat panolan kaldınlsın' Spor Servisi - Istanbul Erkek Lisesi'nden bir grup öğrenci, ga- zetemize gönderdikleri 41 imza- h bir yazı ile Istanbul'un çeşitli yerlerine asılan 'Istanbul 2004' panolannın kaldınlmasını istedi- ler. Istanbul Lisesi Beden Eğitimi öğretmenleri Aslan Kuş ve Ne- cati Şolt başta olmak üzere bir grup öğrencinin hazırladığı yazı- da, "2004 OBmpiyatJan Atina'ya verildi. Biz ise halâ 2004'ün rekla- mını yapryoruz. Bu panolar he- men kakünlmahdır" deniliyor. hormonal bozukluğa yol açabilir. Uyku- suzluk. düzensizlik. agresiflik gibi sonuç- lar beklenebilir" dedı. Prof. Canberk. G.Saray'ın psikolojik olarak zayıf düştü- ğu görüşünü de savunuyor. Canberk. "Jet- lag olayı için ahnan ilaçlar belki bir düşüş yapar, ama G. Saray'ın temel sorunu psi- kolojik. Bu ekibe bir psikolog lazım.G.Sa- ray'da birey lerin kendine olan güveni kay- bounuş durumda. G.Saray "ın grup teda- visine ihtiyacı var" diye konuştu. Eczacı doktor Erday Baykal ise melatonin adlı maddenin yan etkisinin olmadığını, ancak sporcu bünyesini etkileyebileceğini söy- leyerek. '•Kısabirsüreöncesine kadarAB- D'de reçetesiz saühyordu. Ancak Avru- pa'da yasaklandL Dünya Sağlık Birliği de bu ilacı onaylamadT dedi Renklikurt: Olabilir Görüşlerini aldığımız Futbol Federas- yonu Eğitim Daıresı Müdürü Turgay Renklikurt ise kesın bir açıklama yapa- mayacağını söyledi Renklikurt, *G.Sa- ray sürantrene durumu De karşı karşıya mı? Jet-lag'a önlem amaayla ahnan ilaç- lar performans düşüklüğüne yol açar mı?" şeklindekı sonılanmızı ise. "G.Sa- rayerken forma girip sürantrenedurumu De karşı karşıy a kalmışolabflinAynca ilaç- lar da söz konusu tahribata yol açmış ola- bilir. Ama bunun için geniş çaplı araşür- ma yapıp konsültasyonlara başvurulma- bdır. Ancak G. Sray'm psikolojik sorun- lan olduğu da bir gerçektir. Bu kulüp en kısa süre içinde psikiarr denetinüne girme- Bdir"dıyeyanıtladı. Niçin durduruklu? ABD'de kısa bir süre öncesine kadar reçetesiz olarak satılan ve 'mucize' ilaç olarak adlandınlan melatoninin doğal maddelerden oluştuğu ve henüz insan üze- rinde bir yan etkisi bulunmadığı bildiril- di. Ancak Dünya Sağlık Birlığı'nın (FDA) onaylamadığı bu ilacın msan bünyesine zarar verdiğı iddialan üzerine harekete ge- çen ABD'lı uzmanlar melatonin için şu görüşleri ortaya attılar: "Bu ilaç ilk başlar- da uyku düzenini istenilen ölçulerde ayar- hyor.Ancak aradan 15-2 ay geçtikten son- ra da hormonal bozukluğa. strese ve ger- ginliğe yol açıyor. SaOşı durdurulan (henüz yasaklanmadı) bu ilacın tam etkileri önü- müzdeki günlerde ortaya çıkacak." Harun vefbrahimskoryükünütaşryacak.(KEREM KAÇARLAR) Haftanın maçı F.Bahçe - ÜlkerSpor Servisi - Basketbol Bi- rinci Ligi'nin 10. haftası bugün dev bir maça; Ülkerspor-Fener- bahçe karşılaşmasına sahne ola- cak. Istanbul Abdi Ipekçi Spor Salonu'nda saat 17.00'de başla- yacak maçı Mehmet Keseratar- MuratBiricikhakem ıkılisi yöne- tecek. Karşılaşma Prima TV'den naklen yayımlanacak. Zafer Kalaycıoğlu'nun ıstifa- smdan sonra göreve gelen Hakan .\rüş'la kötü gidişe dur demek ıs- teyen San-Lacivertli ekipte göz- ler son dönemlerin formda ısmı Beşiktaş A.Gücü ile oynarken, G.Saray Samsun deplasmanmda puan anyor Dd büyügün dönüm maçıSporServisi-Türkiye Bırin- cı Futbol Ligi'nin 11. haftası- na bugün oynanacak 2 maçla devam edilecek. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Gala- tasaray, Samsun deplasmanın- da, Beşiktaş ise Ankaragücü önünde üç puan anyor. Samsun 19 Mayıs Stadı 'nda saat 19.00'da başlayacak Sam- sun-Galatasaray maçmı Erol Ersoy yönetecek Karşılaşma- yı CINE 5 naklen yayımlaya- cak. Teknik Dırektör Fauh Te- rim, bu karşılaşmada Vedafın yerıne kaptan Bülent, K.Ha- kan'ın yerine ise Osman'ı oy- natacak. Şampiyonlar Ligi'nin flaş takımı Beşiktaş, bu çıkışını lig- de de sürdürmek ıstıyor. A.Gü- cü karşısına sıyahi futbolcusu Amokachi 'den yoksun çıkacak olan Sıyah-Beyazlılann Anka- ragücü ile tnönü Stadı'ndakı karşılaşması saat 19 00'da baş- layacak Maçı Sadık llhan yö- netecek. 6.5 MİLYON DOLAR TAZMİNAT İSTİYOR BİMAŞ'tan federasyona dava BİMAŞ avukatları Istanbul Aslıye Ticaret Mahkemesi'ne başvTirarak Futbol Federasyonu hakkında 6.5 mılyon dolarlık tazmınat ve 3 dakı- kalık görüntü alımı için "ihtiyati tedbir" karan alınması ıstemıyle dava açtı. Aynca Futbol Federasyonu görevlileri hakkın- da ceza davası açılması için iki ayn suç duyuru- sunda bulunuldu. Avukatlar, yaptıklan savunmada "Fenerbah- çe'nin anlaşma yaptığı kurum nerede ise. bu ta- kımın evincfe oyriadığı maçlarda bu kurum görün- tü alabilir" karanna rağmen buna federasyonun uymadığı ve BİMAŞ'ın Fenerbahçe'nın evınde oynadığı 5 maça gıremeyerek zarara uğradıgı için 6.5 milyon dolarlık tazmınat davası açılmasma karar venldığinı belirttıler. GÖRÜŞ / HALİT DERİNGÖR Sorun Üstüne Sorun Ülke insanları olarak sorun yaratmada üstümüze yoktur. Yaşatmasına yaşatırız da çözmesini bir tür- lü beceremeyiz. Çözmeye kalksak bile daha çok dü- ğümleriz!. Bu anlamda, sorunsuzyaşayamıyoruz... Polrtika- da, sosyal hayatımızda hep sorun, sorun... Binlercesinden birtanesi, maç nakli karmaşası... öyle bir düğümlenip sorun oldu ki işin içinden ne Ba- kanlık, ne Federasyon, ne de hukuk kurallan çıkabi- liyor. Sorunlar bir türiü çözülemiyor ve çözümlenme- si de istenmiyor. Galatasaray'ın Hagi, llie, Filipes- cu ve Popescu gibi dört futbolcusu. Hem de seç- mece Rumen milli takım oyunculan... Hatta bir ikisi de enternasyonal... Bu futbolcular Galatasaray'da- ki sorunlann çözülmesi için alındı. Fakat sorun oldu- lar, daha doğrusu sorun yapıldılar. Zamanında Yugoslavlar da böyle alındı. Bir tane- si sorun, dört tanesi ise daha büyük sorun oluyor- lardı. Neden? Çünkü büyük transfer ücretlerinden sonra ülkemize gelince bir atımlık barutlarını kulla- nıyorlar, sonra da yan gelip yatıyorjar. Böyle olunca da ne yapacaklar. Ülkedaşlık ve po- litika... Geçen yıl Galatasaray iki Rumen futbolcu ile şampiyon olmuştu. İşin en ilginç yönü de koskoca şampiyonluk sadece Hagi'ye bağlanmıştı! Keşke bağlanmamış olsaydı. Bir Hagi ile "lig şampiyonlu- ğu", dört Rumenle Avrupa Şampiyonluğu gibi bir düz mantık çıkmazdı ortaya. Ama bugün Hagi top oyna- mak için sahada gölge noktalan ararken diğerlerinin de yürüyecek halleri yok! Bugün için değil Avrupa Şampiyontuğu, lig şam- piyonluğu bile hayal gözüküyor. Batı'da neden oy- nuyorlar, sorusu olabilir. Doğrudur. Ama her olayda olduğu gibi futbolda da aramızda farklılıklar çoktur. Öncelikle onlar yabancı oyuncuların gençlerini ve tazelerini alıyoriar. Biz ise bayatlannı tercih ediyoruz, hem de ikinci elden alıyoruz. Onlardatransferler; bil- gili-yetenekli manager'lertarafındanyapılıyor. "Hem de uzun incelemelerden sonra." Bizde ise bu görevi müteahhitler, tüccarlar ve ba- zı esnaf yapıyor. "Medyanın ve komisyonculann da hakkını yemeyelim." Hem de 12'ye 5 kala... Onlar, birer müessesedir. Kâr ve zarar önemlidir. Biz, he- nüz müessese değil aşiretiz. Bu işler bizde bir rıobi- dir. Daha birçok örnek vermek olası... İki yıldır; "Dört yabancı, dört yabancı" diye yeri göğü inlettik. Bir bardak suda fırtına yarattık. Yıllarca basında pole- mik konusu yaptık... Işte 4 oyuncu... Ya 8'ine izin verilseydi, kulüpleri- mizin hali nice olurdu? Hâlâ birçok kimse sporda, özellikle futbolda, Avrupa daki ölçülerle Türkiye'de- ki ölçülerin bir türiü birbirierine uymadığı ayırdına va- ramadılar. Varmaya da çalışmıyorlar. Girit Adası'nda yapılan yat yanşmda büyük başan elde etti Provezza X Avrupa 3.'süGİRİT (Cumhuriyet) - Yunanistan'ın Gint Ada- sı'nda yapılan Avrupa yat yanşında, son günkü eta- bı bırinci bıtıren Provezza X, genel klasmanda Avru- pa üçüncüsü oldu. 27 Ekim'de başlayan v e dün sona eren yanşmalar- da, binncıligı Yunanis- tan'dan Okyalas ısimli tek- ne kazanırken, Italya'dan Speedyx adlı yat ise ikin- ciliğı elde etti. 5 gun süren yanşlar sı- rasında oldukça sert ve rüzgârlı olan hava zaman zaman tekneleri zor du- rumda bıraktı. Bu kötü ha- va koşullanna rağmen Provezza X ekibinin son etabı birinci bitirmesı se- vinçle karşılarurken. genel klasmanda ikinciliği ave- rajla Italyanlara kaptırma- sı ise üzüntü yarattı. Tür- kiye adına yanşan bir baş- ka tekne The Marmara ise yanşmalan 10. sırada tamamladı. Yelkende kupa günü Spor Servisi - Yelken Federasyonu tarafından organize edilen optımist, laser ve pirat sınıfı Fede- rasyon Kupası yat yanş- lan bugün yapılacak fi- naller ile sona erecek. F.Bahçe açıklannda saat 11.00'de başlayacak son yanşta tekneler. Cadde- bostan - Kınalıada par- kuru arasında mücadele edecek. Elektronik dart şimdi Türkiye'de Avrupa'da ilk kez 19. yüzyılda ortaya çıkan ve günumüzde 90 milyon lisanslı oyuncusu bulunan dart sporu. arnk Türkiye'de de boy göstermeye başladı. Okçuluk Federasyonu'na bağh olarak faaüyete geçen bu branşıa bölgesel ve ulusal bir lige kavuşması için çahşmalar yapıhrken, dartın daha geniş bir potansiyele sahip olabilmesi için yurdun dört bir yanında hazırhklar sürüyor. 16 yaşuı üzerinde herkesin yapabileceği ve hatta erkeklerle bayanlann buiikte yanşabilecekleri bir "aile sporu" olarak tanunlanan dartta. aikler de yarışma nrsaü bulacaklar. Bu spor dalını Türkiye'ye getiren ve tanıtan BeşDOaş'uı eski futbolcusu Ali Gültiken'üı verdiği bügiye göre dartın bir başka özelliğL özürlükrin de yanşmalara tek kategoride katılmalan. (Fotoğraf: KEREM KAÇARLAR) İbrahim Kutluay'a çevrilirken. Ülkerspor'da da gıda zehirlenme- si nedeniyle antrenmanlara katı- lamayan coach Çetin Yümaz'ın iğneyle de olsa tâkımının başın- da sahaya çıkması bekleniyor. Menajerler iddiah Potadaki zorlu randevu öncesi her iki takımın da menajerlerine sorduk: Yeniden San-Lacivertli takımın menajerliğine getirilen Hakan Ardş oldukça iddiah. Ar- tış. "Ülker maçı Fenerbahçe için bir dönüm noktası olacak. Tüm oyuncular da bu maçın kendDeri için > ı eni bir başlangıç olacağını be- lirttUer. Aynca bizim bu maçta en büyük silahımız her zaman oldu- ğu gibi genç şutörümüz İbrahim Kutluay olacak" diye konuştu. Ülkerspor menajeri Lütfi An- boğan da, bu maç için şu anda ta- kımın en formda oyuncusu olan Harun Erdenay'a güvendiğini be- lirtırken. sözlerine şöyle devam etti: "Fenerbahçe üe bu maçı çok kritik bir dönemde oynuyoruz. Onlar ligde arkaya arkaya maç kaybettüerve bir menajer değişik- liği yaşadılar. Bu nedenle bizim maça çok iyi konsantre olacaklar. Ancak biz yine her zaman olduğu gibi mücadelemizi son dakikaya kadar sürdüreceğiz.Ama bu maç ortada. Maçın sonuna kadar mü- cadeleeden, bu karşılaşmadan ga- lipaynhr." BEŞİKTAŞ BİNİCİLİK / ZERRİN BİLİMER Cuma namazı antrenman saatini değiştirdi ASENAÖZKAN Cuma namazı Be- şiktaş 'ta antrenman saatinin değişmesine neden oldu. Siyah- Beyazh ekibin kap- tanı Recep ve deneyimli oyuncu- lar Mehmet ile Ertuğrul, cuma namazlannı antrenman saati ne- deniyle kaçırdıklannı teknik di- rektörJohnBenjaminToshack'a bildirince Galli teknik adam. füt- bolculann bu isteğine olumlu yanıt verip dünkü antrenmam akşam saatine aldı. Bu akşam tnönü Stadı'nda Ankaragücü ile karşılaşacak Beşiktaş'taki bu ge- lişme üzerine futbolcular kendi- lerine anlayış gösteren Toshack'a teşekkür et- tiler. İzmir'e Gitti, Atını (stanbul'da Unuttu Izmir'de 29 Ekim'de her yıl oldu- ğu gibi Cumhuriyet Kupası koşul- du. Daha önce ve sonra da Izmir Bu- ca Atlıspor Kulübü'nün düzenlediği yanşlar yapıldı. Son yıllarda Izmir'de düzenlenen yanşmalar bınicilenn il- gısinı çekmiş ve organizasyonun da iyi olması onlara Izmir müsabakala- nnı özenihr kılmıştı. İlk defa bu yıl binicilerin şikâyet- lerine tanık oldum. "Altı sınk" gibi bir müsabakanın son turunun ve sa- lı günü koşulan büyük müsabakanın hayanın karardığı saatlere kalması binicilen bir haylı tedirgin etmiş, bu- nun haricinde hava şartlannın iyi ol- ması onlan biraz keyiflendiımiş. Altı sınkta yükseklik bu yıl 1.70 cm'de kaldı. Bu yarışlann birincisi Armağan Özgürkey oldu. Ikincılik ise, Dr. Av- ni Atabek ve Sencer Can arasında paylaşıldı. Buyıl izmıryanşmalannın büyüklerde dereceye giren ısimleri, Dr. Avni Atabek, Sencer Can ve Ar- mağan Özgürkey'di. Dereceler bu üç kişi arasında paylaşıldı. Dr. Avni Atabek'in Mr. Pomp adlı yeni atı da beklenenın üstünde çok iyi bir per- formans r 3rgiledi. Gençlerde ise Galatasaray Bınicilik Kulübü'nden Onur Coşkun başanlı yanşmalar çı- kanp birinciliğe otururken genel klasmanda, Klassis Golf Country Kulübünden Dilek Hanoğlu ve Bar- tu Nuken başanlı binişleriyle göz doldurdular. Istanbul Atlı Spor Kulübü'nden Idil Kıral'ın atının istanbul'da unu- tulması hayret vericiydi. Idil Kıral'ın atının özel bir vanla Izmir'e getiril- dıkten sonra girdiği 110 cm engelli yanşmada çok iyi koştuğu gözlen- dı. İzmir yanşmalan bugün son bul- du. Kışsezonunagirildiğibu günler- de binicilik dünyası sakin bir döne- me girme hazırlığı içinde. Klasıs'in muhteşem kapalı maneji ve Ke- mer'in bu yıl tamamlanması bfkle- nen kapalı manejinin kış sezonun da diğer sahnelere göre bir hareket ge- tırmesı beklenmekte. Istanbul Atlıspor Kulübü'nün he- yecanı ise bir başka. Spor Bakanı- mız Sayın Yücel Seçkiner'in Mas- lak binicilik tesisleri için vereceği ka- rann sonucu heyecanla beklenmek- te. Şu ana kadar önemli gelişmele- re gebe olan karar şu günTerde bek- leniyor. Eski milli atlet olan, disiplin- li davranışlan ve her zaman olumlu görüşlerini sporcudan yana koyan Sayın Yücel Seçkiner'in vereceği bu karar binicilik dünyasının kalbınde kendine apayrı bir yer bulacaktır. Amokachi yok Beşiktaş'ta sağ diz yan bağlanndaki eski sakatlığı yineleyen Ni- jeryalı yıldız Arnokac- hi'nin Göteborg maçın- da da forma giyemeye- ceğinin kesinleşmesi teknik kadroyu zor du- rumda bıraktı. Ankara- gücü maçı için Amo- kachi'nin yerine Ertuğ- rul'u hazırlayan Galli teknik direktör John Benjamin Toshack, IFK Göteborg karşı- sında da bu oyuncuyu forvette görevlendire- cek. San kart cezalısı Erkan'ın yerine ise Is- veç'tekı maçta Salih, Yusuf veya Letchkov görev yapacak. Istanbul ' tek gole boyun eğdi G. Birliği : 1 Istanbul: 0 STAT:/9.Vfavu HAKEMLER: AIı Aydm (2), ŞerefKüskün (3), Bayram Ki- raz(4) CBtRLİĞİ: Kubilay (6), Er- kan (5), Geremi (6), Taner (5)(Dk 62Onat5), ÜmıtÖzat (5). tlker (5), Mehmet (6), Ni- hat (5), Pascal (5)(dk 68Kris- tansen 6), Metin Diyadin (5), Ümit Karan (5)(dk 68 Hakan Demir 4) İSTANBULSPOR: Zidravkov (5), Fuat (6). Emre (4), Gök- han (5)(dk 70Atakan 4). Oğuz (6), Haliloviç (6). Hamza (4), Nesım (5). Musiç (5)(dk 70 Salenko 4), Sergen (6). Saffet (4) GOL: Dk. 86 Knstansen SARIKARTrFua/ MEHMET AÇnCTAN ANKARA-11. haftanın ılk maçını lstanbulspor'u 86. da- kikada Kristiansen'ın attığı golle geçen Gençierbırlığı ka- zandı. Karşılaşmanın ilk yan- smda Sergen'ın kullandığı bir serbest vuruşta ceza alanı içe- risınde Geremi'nın topu elle müdahalesıni maçın hakemi AB Aydın'ın görmemesi şaş- kmlık yarattı. Cünün icinden • Balkan Gençier Masate- nisi Şampiyonası'nda Tür- kiye genç bayanlarda ikin- ci, genç erkeklerde üçüncü oldu. • Trabzonspor'un defans oyuncusu Kazım Izmir ta- kımlanndan Göztepe'ye transfer oldu. • Bay-anlarVoleytolAl Li- gi'nde yapılan maçlarda Beşiktaş, D.Ortaköy'ü, EN- KA da Yurtkur'u aynı so- nuçla 3-0 yendi. • 1999 Dünya Aerobık Şampiyonası'nın İstan- bul'da düzenlenmesi kara- nndan sonra Türkiye Cim- nastik Federasyonu ile Po- vver FM arasında 4 yıllık sponsorluk anlaşması yapıl- dı. • Alülı ganyanda 4-6-5-1 - 13-11 kombinesinı bilenler 1 mılyar 253 milyon 230 bin 500'er lira ikramiye kazan- dılar. Cünün programı FUTBOL 1. ÜG: (lnönü) 19.00 Beşiktaş - A.Gücu, (19 Mayis) 19.00 Samsun- G.Saray 2. LtG Kemerspor - Konya BASKETBOL (Abdi Ipekçi) 15.00 Emlakbank Ortaköy - Beşiktaş, 17.00 Fenerbahçe - Clker, (Ayhsn Şahenk) 13J0 Galatasaray-İTÜ, 15J0 Efes Pilsen - Darüşşafaka. (Bursa Ataturk) 17.00 Oyak Renault - Meysu, (lzmirAtatürk) 17.00 Tuborg - Turk Telekom PTT, (Konya 100. Yü)16J0 Kom- bassan Konya - Karşıyaka HENTBOL: (BayTampaşa) 1230 Beşiktaş - Kara Kuvvet- lengücü, 14.00 Istanbul - Çan- kaya Belediyesı. (Ânkara Cebed) 13J0 Anka- ra B.Ş.Bld. - Anadolu Üniv., 15.00 Türk Telekom PTT - Kı- hçoğlu Toprak. 1630 ASKİ - MKE Ankaragücü, (Trabzon 19 Mayıs) 14.00 Trabzon Bld. - Halk Bankası, 1530 Trabzon 24 Şubat - Milli Piyango SUTOPU:(Cemal Kamaa Yüzme Havuzu) Avrupa Kupa Gahplen Kupası : 1630 H. Moon (Irlanda) - Heindl Linz (Avusturya), 18.00 İYİK - VK.Koper (Slovenya)15.00 Hammer Penguin (Ingiltere) - Szegedi (Macanstan), 1930 Redstar Belgrade (Yugoslav- ya) - WS. Hannover (Almanya) TVde spor TRT3 18.00 İYİK - VK Ko- per (sutopu - naklen) CINE519.00 Samsunspor- Galatasaray PRİMA TV' 17.00 Fener- bahçe - Ülkerspor l.KOŞU:F:Mıstık(l),P:Flo- ria (5). PP: Bay Balcı (4). S: Sü- zenhan (2). 2.KOŞU:F:LastGuard(3).P: Nevres(4). PP: Raın Fall (5), S: Baranovıçı (6). 3. KOŞU: F: Testarosso (2), P: Nursultan (4), PP. Golden Mane (6),S: GüneyYıldızı(8). 4.KOŞI": F: Şövarye (6), P: Wo- odPecker(2). PP: The Sıgn (7), S:Pıanıst(l). 5.KOŞU:F:LastQueen(3),P: ,\salet Müeddısı (2). PP: Avizim (l),S:Sarsala(7). 6. KOŞU: F: Hürsoy (10). P: Ge- lınkız (1). PP: Buğrabanaz (6), Buldozer(4), SS: Banazlı (3). 7. KOŞU: F: Şahbanaz (4), P: Egebatur(9),PP:Karaca5(l).S: Şerefbey(2). Günün tkilisi: 3. Koşu: 2/4 Tabel» Bahis: 10.1.6.4.3 ALTILI GANYAN I 2 4 4 H a » 2 1 1-7 M
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog