Bugünden 1930'a 5,476,064 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 1 KASIM 1997 CUMARTESİ 12 TELEVIZYON GÜNÜN FtLMLERİ Tnrist Ömer 09.00 Interstar Güldürü Kimsesiz bir gariban olan Ömer'in tek iste- ği, çok parası olunca fakir insanlara yardım etmektir. Bir gün, banka reklamı için basılan sah- te paraların eline geçmesiyle bu hayalini gerçek- leştirme firsatını yakalar. Yönetmen: Hulki Sa- ner. Oyuncular: Sadri Alışık, Mualla Sürer. Tepedeki Kız 14.20 TRT 2 Dram ©(La Fille Des Collines) - Angelina fakir bir köylü kızıdır. Babasımn bo>Tinduruğundan kurtulup özgürlüğünü ister. Vincent adında zen- gin, evli. toprak sahibine âşık olur. Vincent ise ken- dine güveni olmayan. sürekli yeni kızlarla gezen bir alkoliktir. Yönetmen: Robert Davis. Oyuncu- lar Florent Pagny, Nathalie Cardone. 15.40 / atv / Kalbimdeki... Aynntı yanda Evde Beş ... 16.00 TRT 3 Güldürü (Don't Tell Mom the Babysitter's Dead) - Annelerinin evden a>Tilmasıyla hayatlannın tatilini geçireceğini planlayan beş kardeşin hayal- leri, eve gelen yaşlı ve despot bir bakıcıyla birlik- te suyadüşer. Yönetmen: Stephen Herek. Oyun- cular: Christina Applegate. Joanna Cassidy, John Getz(1991 ABD, 105 dk). Yüzleşme 17.10 Interstar Macera Mümtaz, zengin ve ünlü bir işadamıdır. KJ- zmın nişanlanacağı gece, eve gelen komiser intihar eden bir kız hakkında bilgi almaya çalı- şır. Konuşmalar ilerledikçe, genç kızın ölümün- den tüm aile fertlerinin sorumlu olduğu ortaya çı- kar. Yönetmen: Ömer Uğur. Oyuncular Aydan Şe- ner, Yalçın Dümer, Metin Serezli, Kaan Girgin. 19.55 / Kanal 6 / Samson... Aynntı yanda Tatil 20.00 Kanal D Güldürü (American Lampoon's European Vacati- on) - Yönetmenliğini Amy Heckerlıng'in yap- tığı. başrollerini Chevy Chase. Beverly D'Angelo ve Dana Hill'in paylaştığı filmde: bir televizyon yanşmasından Avrupa tatili kazanan bir ailenin, bu yolculuk sırasında yaşadığı olaylar anlatılıyor. 22.45 / TRT 2 / Camdan... Ayrıntı yanda Vahşi Doğu Tath Batı 22.50 atv Macera /T7\ (VVagons East) -Phil Taylor ve ailesi. büyük N3/ umutlarla gelinin Eski Batı'nın aslında sa- nıldığı kadar cazip olmadığını düşünür ve dogu- yagöçederler. Yönetmen: PeterMarkie. Oyuncu- lar: John Candy. Rıchard Lewis. John McGinley. Tehlikeli Arzular 23.50 Interstar Gerilim /T7\ (Dangerous Desire) - Yönetmenliğini Paul ^3/ Donovan'ın üstlendiği, başrollerinde Richard Grieco ve Maryam D'Abo'nun yeraldığı filmde; genetik bir hastalıktan dolayı gittikçe ölüme yak- laşan. hayvansal içgüdüleri olan Tom'un neden olduğu olaylar anlatılıyor. Belah Para 00.45 Show TV Macera , (Hand Gun) -Jack McCallister, tüm hayatı boyunca yasadışı işler yapmış bir suçludur. Sonuçta, polisle girdiği birçatışmada yaralanırve yaka.lamr. A,ma, bir dolaba kilitleyerek sakladığı çalıntı olari'~5\)0 bin dolann yerini kimse bilme- mektedir. Bu para herkesin başına büyûk dertler açacaktır. Yönetmen: Whitney Ransick. Oyuncu- lar: Treat Williams, Seymour Cassel. Cesur Itfaiyeciler 01.30 TRT 1 Macera (Smoke Jumpers) - Orman yangınlannı sön- dürmekle görevli olan bir itfaiye timi, hayat- lannı hiçe sayarak büyük bir orman yangınında bölgelerini kurtarmayı başanrlar. Yönetmen: Dick Lowry. Oyuncular: Adam Baldwin, Lindsay Frost Izleyin Orta Değmez (~) Yabancı O Yerli İMZAGÜNÜ OKTAY VEREL 2 Kasım 1997 Pazar günü 14.00 -19.00 saatlerinde kitabını imzalıyor. Sertaç Kitap Sarayı Bayar Cad. Bahçeli Sok. Sahrayıcedit Sabit Paz. No: 77 Erenköy - İSTANBUL Tel: 0216 -467 11 91 GEBZESULHHUKUK MAHKEMESİ'NDEN Sayr 1993-387 Davacı Haluk Pekuz vekıli Av. Şemistan Bekiroğlu taranndan da\ alılar Mefküre Tekin ve arkadaşlan aley- hine açılan ortaklığm gıderilmesi davasının yapılan açık duruşmasmda venlen ara karan gereğınce. Davalı Ayşe Kızılgüa'ün açık adresi kolluk güçlennce araştınlmış, ta- mnıp bilinmediğı, mahkememizce davalının ikâmet ad- resı olan Federal Almanya'ya. Adalet Bakanlığı Ulusla- rarası Hukuk ve Dış tlişkiler Genel Müdürlüğü kanalı ile teblıgat yapılmış. gelen tebligatta Almaya adresınden Türkiye'ye dönmüş olduğu bıldırilmiş, adı geçenın adre- si tespit edilmedığınden ilanen tebliğine karar verilmiş- tır. Gebze-Kadıllı köyû 1 pafta. 48 parselde kayıtlı taşın- maz ıçin ortaklığuı giderilmesı davası açılmış olup, mah- kememizde yapılacak olan 4 11.1997 tanh saat 9.30'da- ki duruşmada hazır bulunması veya kendısıni bir vekılle temsıl ettirmesi. aksı takdırde yargılaraanın usulûn 510. maddesı gereğince yokluğunda yapılacagı \ e ayn bir teb- lıgat yapılmayacağı dava dilekçesi ve duruşma günü da- vetıye yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. Basm: 46472 SARIYER SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Sayı: 985,1331 Mahkememizin 9851331 Esas, 985'1090-l karar sayılı ve 22.10.1997 tarihli karan ile Giresun. Görele, 58'cilt, 49 sayfa. 109 121 hanede nüftısa kayıtlı Hamza Kaya'nın vasisi Aslan Kaya'nm görevıne son verilerek yerine aynı yerde nûfusa kayıtlı 1953 doğumlu eşi AYSER KAYA"nın VASİ OLARAK ATANMASINA karar verilmiştir. llan olunur. 22.10.1997. Basın: 47754 Eleştirmenlerin fazla itibar etmediği yapım, izleyiciden ilgi görmüştü tncirden alınmış öykü Kanal 6 19.55 Samson ve Delilah - Samson and Delilah / Yönetmen: Cecil B. De Mille / Senaryo: Jesse L. Lasky Jr, Frederic M. Frank / Görüntü: George Bames / Müzik: Victor Young / Oyuncular: Hedy Lamarr, Victor Mature, Angela Lansbury, George Sanders, Henry Wilcoxon, Olive Deering, Fay Holden / 1949ABD, 128dakika. TV Servisi - Dinine bağlı. gücüyle ün yapmış Samson'un reddettiği Delilah, ona gücünü veren saçlannı kesip Samson"u düşmanlarının eline teslim eder. Sena- ristler. Samson'un aslında hayli kısa olan hikâyesine, bolca tutku ve aksiyon ekle- mişler. Ruhsuz. ağır bir sekilde anlatılmış. aynı şekilde yönetilmiş. Görüntüleri ve kur- gusu da monoton. Ama, finalde tapınağın otuz saniyede yıkıldığı sahne müthiş. Ne var ki De Mille'in hemen hemen bütün fılmleri gibi "Samson ve Delilah" bir sü- per yapım. Öylesine muazzam. öyle faz- la renkli ve gösterişli ki, eleştirmenler film gösterime girdiğinde "Samson ve De- lilah'"ya hiç önem vermedikleri halde görmezlikten de gelememişlerdi. Yönet- men (ve elbette yapımcı) De Mille, konu- lannı genellikle Incil'den seçtiği için ken- dini Tann ile ittifak kurmuş sanmakla bi- le suclandı. Ama izleyiciler aynı fıkirde değildi. "Samson ve Delilah" büyük gişe yaptı, hatta yönetmeninin en fazla izlenen film- lerinden biri oldu. Incil uyarlamalannın yanı sıra "Cleopatra" ve "The Crusa- des" gibi tncil dışı tarihi fılmleri ile de tanınan De Mille, kalabalık sahnelerin üstadı. Burada da sayılan binlere varan fi- güranı büyük bir rahatlıkla yönetmiş. Hans Dreier ve VValter Tyler sanat yö- netimi ile Hollywood'un meşhur kostüm- cüsü Edith Head de muhteşem kostüm- leriyle birer Oscar aldılar. Kanal 7'ye bir günlük kapatma TV Servisi - Kanal 7 bu gece saat 24.00'e kadar ka- palı kalacak. RTÜK"ün, YDP Genel Başkanı Hasan Celal Gfizel'in açıklamalannın yer aldığı "Haber Saati" prög- ramında, yayın ilkelerinın ih- lal edildiği gerekçesiyle 13 Eylül'de verdiği bir günlük yayın durdurma cezası bu- gün uygulanacak. TGKT 16.00 'Evimizin Insanlan' TV Servisi - TGRT'de bu haftadan itibaren, yönet- menliğini Tunca Yönder'in üstlendiği "Evimizin In- sanları" adlı yeni bir dizi film ekrana geliyor. Başrol- lerinde Kemal Bekir, Ke- nan Işık, Ani İpckkaya. Alev Emre, Rana Cabbar ve Süer tzat gibi oyuncu- ların yer aldığı dizide: 194O'lı yıllarda büyük bir konağın odalannın tek tek kiralanmasıyla bir araya ge- len insajılann yaşamlan bir çocuğun gözüyle anlatılı- yor. Kanal D 14.20 'Sinyal' TV Servisi - Sunuculufu- nu Ahmet ve Canan Oz- gün'ün yaptığı trafık-ma- gazin programı "Sinyal"in bu haftaki konuğu Izel ola- cak. Programda. Izel'in son albümünde Mustafa Sandal ile çalışması hakkında açık- lamalara yer verilirken "Hollywood" köşesinde "Face'OfT; fılmi anlatılı- yor. Canan Özgün'ün. Böl- ge Trafık Müdürü Murat Kurt'la yaptığı otobüs de- netlemelerinden görüntüle- rinde yer aldığı "SinyaT'de aynca, geri geri gıderken dikkat edilmesi gereken ku- rallara ve lzmit Körfez Pis- ti yanşına da yer veriliyor. Hırs, aşk ve nefret atv 15.40 Kalbimdeki Düşman/ Yönetmen: Ümit Efekan / Oyuncular: Cihan Ünal, Harika Avcı, Fatoş Sezer, Mesut Sürmeli, Mesut Gümüştaş / 1987, Erler Film. TV Servisi - Babasımn intihanna neden olan acı- masız işadammın yanına sekreter olarak giren bir kı- zın aşk ve öç öykûsü. Ümit Efekan'ın 1987'deErdo- ğan Tünaş'ın senaryosun- dan çektiği "Kalbimdeki Düşman", tiyatro köken- li Cihan Ünal'la alımlı şar- kıcı Harika Avcı'>ı bir ara- ya getiren zenginlik, hırs, güç, intihar, aşk, nefret, öç gibi gösterişli sinemanın tüm beylik öğelerinin peşpeşe sıralandığı iyi iş yapmış, tecimsel aşk dram- lanndan biri. Katı kurallara bağlı hol- ding sahibı sert ve güçlü işadamı Cemil Hasman (Ünal), borçlannı ödeye- meyen karşıtı Yusuf Çi- çek'in fabrikasını icra yo- luyla elinden alarak canına kıymasına neden olur. Yu- suf un Paris'te öğrenim gö- ren kültürlü kızı Dilek (Av- j cı) yurda dönüp, Cemil'in ı yanına sekreter olarak gi- * rer. \ Fotomodellik de yapan * Dilek'in güzelliğinin bü-J yüsüne kapılan Cemil ve { on sekiz yaşındaki oğlu Fa- [ ruk (Gümüştaş). onu elde» etmek için yanşırlar. Baba İ ile oğulun aşkı arasında ka-» lan Demet, âşık olup birlik- * te tatile çıktığı, babasımn { ölümünü hazırlayan Ce-| rrüre karşı aşk ve öç duy- • gulan arasında bocalarken J adamın karısı Leman'ıni1 (Sezer) araya girmesiyle» olaylar ivme kazanır. [ Özgün bir ilkyapıt örneği olan ( Camdan Kalp'pek çok ödiil kazandı Yardım etmek isterken TRT 2 22.45 Genco Erkal'ın başanlı bir oyun sergilediği film, içtenlikli anlatılmış başanlı bir çalışma. Rating endişesinin TV'lerde kaliteyi düşürdüğü belirtildi Sınırlı, kaliteli yayın • Izmir'de gerçekleştirilen "Televizyon-Kültür Ilişkileri" konulu konferansta, televizyonun insanlan tek boyuta indirerek geleneksel ve kültürel yapıyı yok ettiği öne sürüldü. İZMİR (AA) - Televizyonlarda kesin- tisız ve kalitesiz yayın yerine sınırlı ve kaliteli yayın yapılması istendi. tzmir Kültür Müdürlüğü'nce düzenle- nen "Televizyon-Kültür tlişkileri" ko- nulu konferans, Arkeoloji Müzesi Konfe- rans Salonu'nda yapıldı. Yazar Yahya Akengin. televizyona karşı çıkmanm müm- kün olmadığını. ancak her zaman eleştiri >apılabileceğini söyledi. Televizyonun in- sanlan tek boyuta indirdiğini. geleneksel ve kültürel yapının tele\ izyon yüzünden yok edildiğini belirten Akengin. şöyle ko- nuştu: "Televizyon yüzünden anadilimiz de büyük hasarlar alıyor. Ekrandaki insanlann konuşmasına değil, mimik- lerine ve yüzüne daha çok dikkat edili- yor. Özel televizyonlann yaygın olarak ortaya çıkmasından sonra televizyonlar. Camdan Kalp / Yönetmen-Senaryo: Fehmi Yaşar Oyuncular: Genco Erkal, Şerif Sezer, Deniz Gökçer, Füsun Demirel, Aytekin Özen, Cemal Şan, Macrt Sonkan, Nurettin Şen, Jülide Kural, Erşen Ersoy, Tuncer Sevi, Nuran Oktar /1990, Moda Filmcilik. zah desteğiyle çeşitli kesit- ler veren içtenlikle anlatıl- mış, insancıl duyurusuolan güldürücü ve düşündürücü. özgün bir ilk yapıt ömeği. 10. lstanbul Film Festiva- li'nde en iyifilm.yönetmen, 27. Antalya Şenliği'nde üçüncüfilmödülleriyle, Ber- gamo (ltalya) Film yarış- masında Gümüş Halk Ûdü- lüaldı. Tiyatrocu eşi Naciye'yle- iyi gitmeyen evliliğinden bunalan yaşı 4O'ı aşkın se- naryocu Kirpi, gündelikçi kadın Kiraz'm sorunlanna çare ararken istemeyerek kanştığı onun uyumsuz ya- şamıyla kendininkı arasın- da bağlantı kurar. Kocasının çok kötü davTanıp, üstüne kuma getirdiği Kiraz'a yar- dım etmek amacıyla lstan- bul'daki küçük burjuva ya- şamından çıkıp Kars'm Gö- »ltilışertıiıl bir köyürfc doğ- ru uzanan sürprizlerle dolu trajik bir tren yolculuğuna yönelir. Yazann amacı, ye- ni yapıtında hizmetçisinin yaşamını düzene ko>Tnaktır. TLRHAN GURKAN Senarist Fehmi Yaşar'm tek yönehnenlik denemesi "Camdan Kalp"te, evli- lik yaşamı örselenmiş, orta yaşlı yan aydın bir senaryo yazannın. hizmetçisinin is- teğiyle Kars'ın köyüne dek uzanan trenle yaptığı sürp- rizlerle dolu yolculuğun öy- küsü anlatılıyor. Sinemasal özellikler taşıyan, karmaşık toplum yaşantımızdan mi- ticari zihniyetle işletilen mekanizmalar haline geldiler. Rating kaygısıyla her yola başvurur oldular." 24 saat. keşirttjsiz yayıu fletoç'le Jca-î litesiz yâyinlarâ ağırlık verildiğini anlatan* Akengin. kesintisiz ve kalitesiz yayın ye- rine. sınırlı saatte ve kaliteli yayın yapıl- masını istediklerini kaydetti. Televizyon izleyerek büyüyen çocuk- larda şiddete yönelmenin fazlalaştığını belirten Yahya Akengin, ABD'de yapılan araştırmada, bir çocuğun dogumundan 18 yaşına gelinceye kadarortalama 15 bin sa- at televizyon izlediğinin ortaya çıkanldı- ğını söyledi. Akengin. "Sürekli televizyon izleyen çocuklar. iyi ve kötüyü ayırma yetene- ğinden yoksunlaşıvor ve kavgacı olu- yorlar" diye konuştu. Televizyonun kişılerde yaptığı tahriba- tın ar.cak kaliteli televizvon programlany- la yok edilebileceğini kaydeden Akengin. "Televizyon, okumanın zevkini de yok etti. İnsanlan pasifize etti ve önlerine sü- rülen fılmleri izlemekten başka bir şey yapmayan bireyler oluşturdu" dedi. NTV 10.451 Akyol sunuyor Savaş sonrası Japon başansıTV Servisi - Mete Akyol'un hazırlayıp sunduğu "Solmuş Kupürler" programı, tarihin sayfalan arasmda kalan olay ve kişileri günümüze taşımaya devam ediyor. Programın bu haftaki bölümünde, "Ikinci Dünya Savaşı ve Japonlar" konu ediliyor. 2. Dünya Savaşı yenilgisı ile Japon endüstrisi arasındaki ilişkinin anlatılacağı programa. Japonya'nın Türkiye Büyükelçisi Atsuko Toyama konuk oluyor. Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombasıyla korkunç bir yenilgıye uğrayan Japonya'nm savaş sonrasında izlediği politikalann bir intikam olup olmadığının ele alınacağı programda. Japon endüstrisinin bugünkü düzeyine ulaşmasınm ardındaki gerçekler ekrana getiriliyor. TRT 2 20.051 'Günebakan Çiçeği' Çağdaş eğitim ve fırsat eşitliği TV Servisi - Sekiz yıllık kesintisiz eğitime destek amacıyla hazırlanan belgesel program "Günebakan Çiçeği"nde bu ak^am, eğitımırt anayasal bir hak olduğu v e eğitimde fırsat eşitliği konusu ele ahnacak. Feride Bilgin'in yapım ve yönetmenliğini üstlendiği programa konuk olarak Prof. Dr. Ayla Oktay. Prof. Dr. Mahmut Adem, •• Prof. Dr. Çiğdem Kâğıtçıbaşı, eğitımci Niyazi AltunyaipzeJecj»^ yazar Öztin Akgüç. ressam İsmail Gümüş ve Bilım Merkezı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Arıoğlu katılacak. TRT2 11.00 Biret konseri TV Servisi - Sunuculuğunu Ekrem Ta- mer'in üstlendiği "Konser Salonlanndan" programında bu hafta, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın konseri yer alıyor. Canlı olarak yayımlanacak konseri şef Gü- rer Aykal yönetirken solistliğini ise tdil Bi- ret yapıyor. Konserde. VVeber'in (Abu Has- san Uvertürü). Rahmaninofun piyano kon- çertosu ops. 18 ile Sibelius'un 2. senfoni ops. 43 adlı eserleri seslendirilecek. TRT1 21.00 'Sayısal Gece' TV Servisi - TRT 1 "de bu haftadan itibaren "Sayısal Gece" adlı yeni bir program başlıyor. Milli Piyango Idare- si'nin katkılanyla TRT Ankara Televiz- yonu tarafından hazırlanan programda, Sayısal Loto çekilişleri müzik ve eğlen- ce eşliğinde canlı olarak yapılacak. Sa- yısal Loto çekilişleri program içerisin- de saat 21.30-21.35 arasında gerçekleş- tirilecek. Vatandaşlar. aynı gün 20.45'e kadar oyuna katılabilecekler. Tv PROGRAMLARI 07.00 ÇocukveGençlikKuşağı 11.00Ha- berler 11.15Dızi:ZılÇalınca11.40Stop10 12.30 Dızı: Baş Belaları 13.00 Haberler 13.20 Yerli Film: Ya Devtet Başa Ya Kuzgun Leşe 15.00 Haberler 15.15 Gündoğusu 15.40 Dizı: Anna 16.30 Hafta Sonu 17.00 Haberler 17.10 Hafta Sonu 18.00 Haberler 18.15 Aydın Boysan ve Konukları 18.45 Dizı: Denız Fatihı 19.30 Yarışma: Joker 20.00 Haberler ve Hava Durumu 20.40 Spor 21.00 Sayısal Gece 22.30 Müzikal: Luküs Hayat 24.00 Haber 24 00.30 Dizi: Omerta, Sessızliğin Kanunıı 01.30 Yabancı Film: Cesur Itfaiyeciler 03.00 Stop 10 04.00 Dizı: Anna (0312 428 22 30). 09.00 Yabancı Film: Onurlu ve Lanetli 11.00 Konser Salonlanndan 13.00 Kurtaıma 911 13.50 Dunya Dosyası 14.20 Yabancı FHm: Tepedeki KH 16.05 Çağdaş Türk Bes- tecıleti 16J5Buyük Macera Televizyonu 17.05 Yalnız Gü- vercin 17.50 Saltanatın Kaldınlması 18.15 Cafe Maga- zin 19.00 Haberler 19.30 Karalama Defterı 20.05 Bel- gesel: Günebakan Çiçeği 20.35 Yeni Türk Harflerinin Kabulü 21.05 Askerler 22.00 Haberler 22.30 Sanat Bi- enali 22.45 Yerli Rlm: Camdan Kalp 00.15 Bilkent 4. Uluslararası Anadolu Müzik Festıvali (0212 259 72 75). T»T"7 10.00 Telegün 12.00 Yabancı Film: Mut- r-OJ luluğun Sırn 13.30 Amatör Korolar 13.55 >—S Belgesel: Dünya Coğrafyası-Kâşifler 14.45 Bir Kelime Binşlem 15.15 Müzik Dünyasından 16.00 Yabancı Film: Evde Beş Başına 17.30 Belgesel: Be- beğin Dünyası 18.00 Avrupa Kupa Galıplerı Kupa- sı Sutopu Karşılaşması- iyik-VK Koper (Canlı) 19.00 Dizi: Esmer Clara 20.00 Klıp Saati 21.30 Ispanya Futbol Ligi 23.20 Ankara Rüzgârı 00.30 Kapanış. 09.58 Açılış 10.00 MEB Açıköğretim Lise- si Ders Programlari 13.00 TSM Bir Solist 13.30 THM Konser 14.10 Devlet Koroları 15.00 Klasik Türk Müziği 15.50 Konser 16.40 Kültür Penceresi 17.10 Fasıl 17.40 Bir Solist 18.00 MEB Açıköğretim Lisesi Ders Programlari 21.00 Din Saati 23.00 Kapanış. 06.00 Konser Muazzez Ersoy 07.00 Çocuk ve Gençlik Kuşağı 11.00 Haberler 11.10 Dizi: Savaş ve Anılar 12.10 Stop 10 13.00 Haberler 13.20 Yabancı Film: Gurur Dünyası 14.45 Müzik Pınarı 15.00 Haberler 15.15 DınSohbetı 15.40 Dizi: Anna 16.30 Hafta Sonu 17.00 Haberler 17.10 Hafta Sonu 18.00 Haberler 18.10 Nutuk: Türk De- mokrasısinin Destanı 18.45 Dizi: Deniz Fatihi 19.35 Cumhuriyete Kanat Gerenler .20.05 Parantez 21.00 Haberler, AJmanca- Ingilızce Özet 21.45 Yerli Film: Belki Yann 23.25 Zaman Içinde Bir Yolculuk 24.00 Haber 24 00.30 Yaşasın Sanat 01.15 Tele Tempo 02.30 Belgesel: Yayla Dağı'ndan Knidos'a. 07.30 Yerli Film: Ayşe- cik 09.00 Çizgı Sınema: Son Mohıkan 10.30 Yer- li Film: Yanaşma 12.00 Top 20 13.00 Yabancı Film: Özgür Yunus 15.00 Dizı: Küçük Arkadaşım 15.45 Yerli Film: Berberiye 17.30 Yer- li Rlm: Saadet Gürveşi 19.30 Show TV Haber 20.30 Spor Sayfası 20.45 Di- zi: Küçük Ibo 21.45 Maraton (Canlı) 22.30 HülyaAvşarShovv 23.30 Şaka- matik 00.15 Haber Hattı 00.45 Ya- bancı Film: Belalı Para 02.30 5te 5 03.00 Kapanış (0212 286 35 35). 6 07.30 Yerli Film: Ağlama Sev- gilim 09.00 Sevılen Klipler 10.00 Yabancı Film: Ali Ba- ba'nın Oğlu 11.50 Hıpod- rom'daBugün 13.00 Haberler 13.15 Ya- rışa Doğru 16.15 Müzik Seti 17.00 Çız- gi Film 17.15 Haberter 17.25Sınemas- kop 18.00 6da 619.00 Ana Haber 19.40 Spora Bakış 19.50 Hava Durumu 19.55 Yabancı Film: Samson ve Delilah 22-20 Müzikhol 2330 Gece Haberleri 23.40 Ya- bancı Film: Korkusuz Kardeşler 01 ^5 Life Style 02.25 Belgesel: Pasifik Ada- lan 03.20 Kapanış. 05.00 Kültür-Eğitim 07.15 Yabancı Film: Kurtar Aileni Stuart 08.50 Yabancı Film: Küçük Afacan- lar 10.15 Yabancı Film: Savaş 12.25 Cine Sinema (Şifresiz) 13.00 Yaban- cı Film: Carla'nın Şarkısı 15.10 Ya- bancı Film: Korku 16.50 Yabancı Film: Ateş Tuzağı 18.30 CİNE 5 Ajan- da (Şifresiz) 18.45 Başlama Vuruşu (Şifresiz) 19.00 Türkiye 1. Futbol Ligi Karşılaşması: Samsunspor- Galatasaray (Canlı) 21.00 Yabancı Film: Happy Gilmore 22.35 Yaban- cı Fîlm: Protest'o-Nefret 00.15 Ero- tika: Tavan Arası (0212 225 55 55). ^ f e . _ _ r 08.00 Haberler 08.20 a M T V Sporda Bugün 08.30 Yurtta Bu Hafta 09.00 Haberler 09.15 Ufesryle 09.30 Dün- ya Hali (Tekrar) 10.00 Haberler 10.10 Olips Motorsports 10.45 Solmuş Ku- pürler 11.00 Haberler 11.20 Krıtik 11.35Gündemdekiler 12.00 Haber- ler 12.05 Belgesel: Simurg (Tekrar) 12.35 Pasaport (Tekrar) 13.00 Haber- ler 13.10 7 Gün Spor 19.00 Haber- ler 19.20 Yurtta Bu Hafta 19.35 Spor- da Bugün 20.00 Haberler 20.35 Spor- da Bugün 21.05 Sesler ve Renkler 21.30 Dizi Dizı Reklamlar 22.05 Köy Enstitüleri 22.45 Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri 23.50 üfestyle 24.00 Ha- ber Bülteni (0212 213 03 33). 0 9 . 1 5 S t a r t 10.45 Elif 13.00 Rejoice Şehir Reh- berı 13.30 Videone 14.30 Jess 16.00Siga- rasız Toplum 16.30 Pro- fesör 18.00 Number One Hıts 19.00 Kapalı Gişe 20.00 Philips Inc- rediple Hits 20.30 Num- ber One Hıts 21.00 Mert- le Mertçe 22.45 En İyi Türkçeler 23.00 Geyik Parkı 01.00 Chill Out Zone 02.00 Geceyansı (0212 288 75 75). 09.30 Ana Haber Bülte- ni 11.05DO- KANAIE ğanın Tarihi 12.10 Spor Çılgınları 12.35 Son Düzlük 13.00 Ana Haber Bülteni 1035 AB Hattı 15.05 Yüksek Devir 15.35 Belgesel: Anılar 16.35 Finans Dünyası 17.35 Belgesel: VahşiYaşam 18.10 Eği- tim Kürsüsü 20.00 Ana Haber Bülteni 21.05Bay Reklam 22.05 Iz Bıra- kanlar (0212 282 57 00). 09.40 M a r v ı n Gaye 10.30 Yabancı Film: Üç Silahşorler 12.40 Kuğu Göiü-Spar- tacus-Çeşmebaşı Kar- ma-Bale 14.10 AcilSer- vis 15.10 Yabancı Film: NoısesOff 17.00 Fener- bahçe-Ülker Basketbol Karşılaşması 19.00 Kon- ser: Boston Pops 20.00 Belgesel 21.00 Yerli Film: Bir Sonbahar Hi- kâyesi 22.50 Dönemin Rengi 23.40 Yabancı Film: Bolero 01.40 Ku- ğu Gölü-Spartacus-Çeş- mebaşı Karma-Bale (0212 655 00 00). ^m mm M 07.30 Çizgi Film: Alvin n D D ve Arkadaşlan 07.55 • • • • • • Çızgi Çocuk Klasikleri 08.40 Çizgi Film: Genç Yanşçılar 09.15 Çizgi Filmler 10.00 Haberler 10.15 Çizgi Filmler 11.00 Haberler 11.05 Mavi Dünya 12.00 Haberler 12.05 SonKlips 13.00 Haberler 13.15 Pop Genç 14.30 Konser: özdemir Erdo- ğan 16.00 Haberler 16.05 Metro- nom 17.00Check-Up 18.00TopMix 18.25 Kangoo 19.00 Ana Haber Bül- teni 19.45 HBB Spor 20.00 Yaban- cı Film: Yabancılar 22.00 Yabancı Film: Gençlerin Sevgilisi 24.00 Ha- berterOO.ŞOFilminDevamı 01.O0HÜI- ya Abla Sizlerie 02.00 Gece ve Mü- zik 02.30 Kapanış (0212 281 48 00). 06.00 Sabah Haberleri 08.30 Klip Show 09.00 Çızgi Film 10.00 Genç Ya- şam 10.45 Adam Olacak Çocuk 11.30 HuzuraDogru 12.00 Haberler 12.15 Sağlık Olsun 13.15 Müzik Çarşısı 14.30 İş Dünyamız 16,00 Evimizin İnsanlan 17.00 Haber- ler 17.20 Yerli Film: Kızım ve Ben 19.00 Ana Haber Bülteni 20.00 Iz- zet-i Ikram 2220 Klas Magazin 2320 Şaka 24.00 Gece Bülteni 00.30 Ib- rahim Sadri 02.00 Yabancı Film: Gerçek Itiraflar 03.30 Müzik 04.00 Sağhk Olsun 05.00 Belgesel 05.30 Huzura Doğru (0212 652 25 60). m 06.30 Gönül Nağmeleri 08.20 Çizgi 9 T W Film: Dragonball 08.55 Çizgı Rlm: Sa- • * • • ilormoon 09.30 Çızgi Film: Disney Club 11.00 Pembe Çerçeve 11.30 Elifnağme 13.00 Gün Ortası 13.25 Cumartesi Keyfi 14.50 Dizi: Melrose 15.40 Yerli Film: Kalbim- deki Düşman 17.10 A La Luna 18.00 Magazin Fo- rever 19.00 atv Ana Haber 19.50 Spor Haberleri 20.00 Dizi: Çiçek Taksi 21.20 Yanşma: Iner Misin Çıkar Mısın? 22.50 Yabancı Film: Vahşi Doğu Tat- lı Batı 00.35 Şok 01.15 Gece Haberleri 01.35 Ya- bancı Film: Kayak Okulu 03.20 Bam Teli 04.00 Ayşe Özgün Talk Show 05.00 Habercı 05.50 Ka- dınlar Matinesi (0212 655 00 00). 06.00 Türk Halk Müziği 06.30 Belgesel 07.00 Çizgi Film: Neşelı Çızgiler 08.00 Çizgi Film: Çocuk Hikâyeleri 08.30 Çiz- gi Film: Yer Kurdu 09.00 Çizgili Harika- larDiyan 10.00 Çizgi Film: RedKit 10.30 Yerli Film: EvcilikOyunu 12.00 Zirvedekiler Pop 13.20 Dizi: Renegade Kara Şahin 14.20 Sinyal 15.10 Karne 15.50 Dizi: Tarzan 16.00 Çizgi Film: Batman 17.20 Çizgi Film: Rambo 18.00 Dizi: Herkül 19.00 Kanal D Ana Haber Bülteni 19.50 Spor Gündemi 20.00 Yabancı Film: Çılgın Tatil 22.00 Dizi Acı Günle- rim 23.10 VVendy's Beyaz Show 24.10 Taksi 01.00 Haber Saati 01.10 Yabancı Film: Şanslı Âşık 02.50 Türk Halk Müziği 03.10 Sigaranın Zarartarı 03.30 Kapanış (0212 215 51 11). 07.00 Belgesel: Harika Dünyalar 07.40 Çiz- gı Film: Hayalet Avcıları 08.10 Çizgı Film: HulkHogan 09.00 Yerii Film: Turist Ömer 10.50 Yarış Başlıyor 11.20 Yerli Film: Mıymıntılar Kralı 13.10Çizgi Film: Zorro 13.40 On- beş Gün 14.30 Dizi: Gözlerinde Son Gece 15.20 De- niz Kuvvetleri Komutanlıığ Tanıtım Bandı 15.30 Yerli Film: Tarkan 17.10 Yerii Film: Yüzleşme 19.00 Dizi: Neşeli Köpekler 19.30 Star Haber 20.10 Star Spor 20.30 Dizi: Fırat 21.40 Cumartesi Gece- siAteşı 23.40 Gece Hattı 23.50 Yabancı Film: Teh- likeli ArzularO1.3O Müzik... Müzik... Müzik... 04.00 Mızrap 06.25 Zırve Defterı (0212 448 80 00). 08.00 Clips 09.00 Çizgı Film 09.30 Masal 10.00 Belgesel: Ay Prensesi 10.30 Cümbüş 11.30 Sigara Sağlık 12.00 Trafik 12.30 Yabancı Film: Çaylak Ha- fiye 14.30 Star Saat 15.30 Gerçek Kesit 16.30 Mozaik 18.00 Gülümse 18.30 Yabancı Film: Hırsızlar Kralı 22.30 Ana Haber 21.00 Yaban- cı Film: Kara Yürek 22.30 Beyaz Masa 00.30 Yabancı Film: llham Perisi 02.00 Kapanış (0272 256 82 82).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog