Bugünden 1930'a 5,384,236 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 18TEMMU2 1996 PERŞEMBE 18 SPOR Fenerbahçe ve Galatasaray, Almanya'daki Vatan Kupası maçında beraberliğe oynadılar Gurbet derbismden gol sesi yokDENİZ İNCEDİKEN FRANKFLRT - Vatan Kupası. bu kez Türk futbolu- nun ıkı dev ısmi; Fenerbahçe ve Galatasaray'ı karşı karşı- ya getırdi. Frankfurt'un ünlü Vald Stadfnda oynanan maçta her ikı ekip de kazanmaktan çok. kaybetmemeyi düşündü. Böyle olunca da ortaya tatsız tuzsuz bır futbol çıktı \e kar- şılaşma. başladığı gıbı 0-0 sona erdi. Aşınya kaçan top kayıpla- rı ve ısteksiz futbol. tnbünlerdeki gurbetçilere adeta 'eziyet'çektırdi. Kapılann geç açılması ve trıbünle- rin dolmaması nedenıyle geç başla- yan maçta. hakemin formasında >a- zılı "Arkadaşun yabancı" yazısı ılgi çekti. Ancak maç oynanırken yapılan anonslar. futbolculann motivasyonu- nu olumsuz yönde etkiledi. G.Saray: 0- F.Bahçe: 0 STAT: Valdstadion HAKEMLER: Thorsten Basticın (4). GALATASARAY: Friedel (6) - Van Gobbel (6). Bü- lent (5), Vedat (5), L'fıık (3)(L'mit 5), Evren (3)(Suat 5), Tuga\(4)(Mapeza 4). K.Hakan (4), Ergün (4), B.Hakan (4), Knup MjfAlp 6). F. BAHÇE: Rüştü (5) - tlher (5), Saffet (4), Högh (5), Kema\euin(5). Tavfun (6), Tuncav (5), Biilent (5), H tbrahım (4)(Erol 5). Tarık (5)(Öner 4). Boliç i4)(Özkan 6). SARI KART : Van Gobbel. Özkan Zaman zaman sertleşen maçın ılk yansında Fenerbahçe daha atak gö- zükmesine karşın Van Gobbel,Vedat ve Bülenften kurulu Sarı-Kırmızı defans. pozisyorlarda daha başanlıy- dı. Özellıkle Hollandalı Van Gobbel. savunmanın 'can simidi'v dı Şampi- yon olduktan sonra Oğuz»Aykut,Em- re, Engingibi aslannı satan F. Bahçe ıse Kostadinov'suz. Okac- ha'sız \e Uche'sız 1 l'yle hem lig hem de Maccabi Tel-A\iv maçına hazır ol- madığını gösterdı. Karşılaşmanın başlannda Boliç ve Tank'la iki pozis- >on bulan F. Bahçe. kaleci FriedePı geçemezken Ga- latasaray da Tugay ve B. Hakanİa şans yakaladı. Aynca44. dakikada K.Ha- kan'ın ceza alanı içınde ye- re düşürülmesi penaltı ıti- razlanna neden olduysa da Alman hakem, o>unu de- vamettirdi. Ikınci yarıva Galatasaray, Ümit, Alp ve Suat'ı alarak başlarken Fener- bahçe. avnı 1 l'de ısrar etti. Bu dev- renın başlannda Galatasaray, son 15 dakikasında ıse Fenerbahçe daha üs- tün gözüktü. Özellikle 78. dakikada Özkan ve Bülent. elvenşli pozisyonları değer- lendiremedıler. Yardımcılarını belirlemeye başladı Mustafa Denizli kollan sıvadı • Milli takımda birlikte çalışacağı antrenörleri belirlemeye çalışan Denizli, "Bu bir ekip işidir. Başarı, ekiple gelir. Geniş bir teknik kadro oluşturacağız" dedi. ARİF KIZILVAHN Fatih Terim"den boşa- lan (A) Milh Takım Tek- nik Direktörlüğü'ne getı- riîen Kocaelıspor Teknik Dırektörü Mustafa Deniz- li. Avrupa Futbol Şampı- yonasfnda mücadele e- den kadronun korunaca- ğını açıkladı. Yoğun ısrarlarkarşısın- da hem Kocaelıspor hem de mılli takımda görev alan Denizli. önümüzde- kı hafta başından itıbaren kollan sıvayacağını ve çalışmalara başlayacağmı belırttı. Hazırltk maçları ıle TSYD Kupası karşılaş- maları sonrası kadronun belirleneceğını söyleyen Mustafa Denızh. öncelik- le 1998 Dünya Kupası fi- nallenni hedefledıklerini \urgularken Türkıye'nin gruptan fınalıst olarak çı- kabılecegını de sözlerine ekledı Denizli şövle ko- nuştu. "Türkiyebirönce- ki elemelerde gösterdiği performansla başanlı ol- du. Avnı kadro ile de\am MAÇIN ELEŞTİRİSİ- MAHMIT SERT Almanya'da da BerabereFenerbahçe ve Galatsaray, hazıriık dönemi çalışmala- n içinde oynadıkları derbi maçında yenişemediler. İki eki- bın de geçen sezonki kadrolarını büyük ölçüde koruduk- lan görüldü. Fenerbahçe'de Tuncay, Galatasaray'da ise Vedat ve Knup, yeni transferlerden takımlarında yer bu- lan oyunculardı. Galatasaray, karşılaşmanın ilk yansında çok dağınık bir futbol oynadı. Savunmada adam paylaşma ve yardım- laşma anlayışlannın yetersiziiği, Boliç ve Tank'ın tehli- keli ataklar geliştinmelenne neden oldu. Fatih Terim'in savunma oyuncularına tiberosuz sistemi benimsetmesi, zaman alacağa benziyor.San-Kırmızılı orta aian oyuncu- ları, özellikle rakip ataklan karşılamada çok zayrf kaldt- lar. Üstlerine gelen rakiplerinden top kapma yerine on- lann arkasından koşmayt tercih ettiklerinden Fenerbah- çeli oyuncular, bu alanda fazla bir dirençle karşılaşma- dılar. Aynı dagınık futbolu ataklarda da sürdürmeleri. Knup - B. Hakan tkilisinin sportif koşular(!) yapmalanna neden oldu. Fenerbahçe, bundan önce oynadığı hazır- hk karşılaşmalannın tersine. derii toplu bir futbol sergile- di. Oyun alanında tek yabancı (Högh) ile mücadele et- melerine karşın, geçen sezonki anlaşmış ekip kimliğini sürdürdüler. Högh, Uche ile oynamadığı zaman, sanki dengesini yitiriyor. Gerek ikilı mücadelelerde gerekse oyun kurarken zorianıyor. San-Lacivertliler, orta alanda ayağa çok pas yaparak oyunu kontrol etme düşüncesini Cim-Bom karşısında da başarıyta uyguladı. Ne var ki, kazandıklan topları, atak organizasyonlannda aynı beceriyle kullanamadılar. Oy- sa Boliç ve Tank, aldıklan her topta Galatasaray defan- sına zor anlar yaşattı. Dün geceki karşılaşmada iki eki- bin de -daha hazırlık dönemi içinde olmalanna karşın- oyun anlayışlarında büyük eksikliklergöze çarptı. Futbol- cular, yavaş düşünüp yavaş oynuyorlar. Savunmaj.orta aian ve atak bloklan arasında uyum sorunlan var. Özel- likle hücum organizasyonlannda belli bir taktiksel uygu- lama yerine, rastgele bir oyun anlayışı var. Sonuç olarak Almanya'daki Türk derbisinde Fener- bahçe, oynadığı futbolla yandaşiarına umut verirken Ga- latasaray, ciddi rakibi karşısında başansızdt. Uzmanlar, yeni sezon hazırlıklanna başlayan takımlan uyardı 4 Kamplarııı yaram yok'ADANA(Cumhuriyet Biirosu)-Çu- kurova Üniversıtesı Tıp Fakültesı Fiz- yoloji Anabilim Dalı Ba^kanı Prof. Dr, Tunca> Özgünen, 21 günden az yapı- lan hazırlık kamplannın "aldatmaca" olduğunuönesürerek "Bugibikısasii- reli kamplann fıziksel \aran olmaz, belki zihinsel favdaları \ardir" dedı. Yüksek rakımlı >erleri tercih eden kulüplerin. istemeyerek sporcuların sağlığıyla ovnadıklarını öne süren Prof. Dr. Özgünen. yaptıgı açıklama- da şunlan söyledi: "Adana ve Mersin'in deniz sevive- sinden \ ükst'kliği. 20-25 metredola> ın- • Uzmanlar, "Isı ve coğrafi farklılıklar nedeniyle adaptasyonu zor olur. Bir de bu sporcuya yükleme yaptığımızda, beklenmedik tehlikelerle karşılaşılır" diyorlar. dadır. Burada vaşavan bir sporcın u 3- 4 bin metre rakımlı verlere çıkardığı- nı/da \ücut fonksivonlannda değişik- lik gözlenir. Isı ve coğrafi farklılıklar nedeniyle adaptasyonu zor olur. Bir de bu sporcuva vükleme vaptığımızda, beklenmedik tehlikelerle karşılaşılır." "Hazırlık kamplannda en biivük a- maç. vital kapasitevi ve kanda hemog- lobin miktannı arttırmak olmalıdır" dıven Özgünen. "Buiş.dağa \evaya>- lava çıkmadan da yapılır. Hazırlık kamplannda antrenör ve yöneticilerin tekamacusporcunun alkol vecinselya- şamını frenlemek v e kamplara ziyaret- çi akınını önlemektir^^eklinde konuş- tu. 'Hekim bulundurulmair Transferiçıntnlyonlarharcayanku- lüplenn spor hekımı bulundurmalan- nm zorunlu hale aeldıöını belırten Prof. Dr. Özgünen, Futbol Federasyo- nu yönetıcilennın, katı kurallar kova- rak cavdıncı olmalan gerektiğini \ur- guladı. "Sporcular duyarsız' Özgünen. spor fizyoloğunun yanı sı- ra. beslenme uzmanının da kulüplerde göre\ alması gerektiğini savunarak şövle devam etti: "Ne kuliipler ne de futbolcular sağ- lıklan için hiçbir girişimde bulunmu- yoıiar. Hazırlık kamplannda \e sezon boviınca sporculan yakın takibe almak gerekiyor." Mustafa Denizli. "Başarı ekiple gelir" dedi. edeceğiz.TSYD Kupası maçlan son- rası kadro belli olacak. 13 yada 14 ağustosta İsviçreiledeplasmanda bir maç v apacağız. tlerisi için alt> apıdan gelecek sporculara kapımız açık. Şimdiki hedeflmiz ise Fransa 98. Türk futbolu belirli bir çizgide. Bu çizgiyi siirdüriip daha ilerive gitmek istivonız.Lmutsuzlukdiyebirşev ka- buietmiyorum.*" Vüzde 5Fe devam Galatasaray ve Kocaelıspor'da gö- rev aldıgı dönemierde dıhnden dü- şürmedığı yüzde 51 şans faktörünün mılli takımda da devam edeceğını söyleyen Denızh. "Elbette işi şansa bırakamavız. ama sahava. rakip kim olursa olsun. vüzde 51 şanslı çıkaca- ğız" dedı. Öncelıkle birlikte çalışacağı antre- nörleri belırlemek için görüşmeler yaptığını da açıklavan Mustafa De- nizli. Cumhuriyet'e vaptığıaçıkla- mada. "Çaüşmalanmızvar.Öncelik- le progranıımızı belirlevecegiz. Bir- likte verimli olabileceğimiz isimlerie bir arava gelmemiz önemli. Bu ekip işidir, başarı ekiple gelir. Geniş bir kadro kurup her maçı izkmeve çab- şacağız"dedi. Mustafa Denizli ile birlikte (A) MılliTakım"dagörev alacakantrenör adaylan arasında eskı Galatasaraylı futbolcular Erdal Keser,CüneviTan- man. Fenerbahçeli Cem Pamiroglu ve jübıle kararı aian Rıza Çalım- ba>"ın adı geçiyor. Mustafa Denızli'nin, tek yardım- cı yerine 2-3 kişiyle birlikte çalışma arzusunda olduğu, bır de kaleci ant- renörü ıstediği öğrenildı. Yarışlara çıkmayan atletler gözden çıkarıldı Boykotçular kadro dışı DENİZ DERİNSU Kendılenyleılgılenıl- medıgi ve maaşlartna zam yapılmadığı gerek- çesiyle geçen hafta so- nu Cezmi Ör Kupası ve 2. Kademe Gençler Lıgı AtletizmYanşmalan'na katılmayan 5 Galatasa- raylı atlet, kulüpleri tara- fından kadro dışı bıra- kıldılar.Cihan Kaplan. Serdar Çetin, Deniz Gezgin, Ahmet Sünge- riçlioğlu \ e Fecri İdinın kadro dışı bırakılmalan- na gerekçe olarak sport- menlik dışı davranmala- n gösterildi. G.Saray Atletizm Şubesı Baş- kanı GiingörAkhan, belli sıkıntılar yaşa- dıklannı kabul ederek. "Yönetici oİarak eiimizden geleni vapmava çalışıyoruz. Ma- aş konulannı her fırsatta yönetim kurulu üyeleriyle göriişüvoruz. Elimize gecen tüm malzemeleri onlara dağıttık. Bir tek çivili ayakkabı konusunda vardımcı olamadık. Ancak ne olursa olsun prensipler her şev- den önce gelir.Yanş giinü Wi> le bir hareket- te bulunmalan. spor ahlakına uvmaz. Bu • Cezmi Or Kupası ve Gençler Ligi'ne ilgi görmedikleri gerekçesiyle çıkmayan San - Kırmızıh 5 atletin bu hareketi, camia tarafından "Galatasaraylılığa ve sportmenliğe uymayan davranış" olarak nitelendirildi. atletlerin başanlı isimler olduklan kaçınılmaz bir gerçek. Ama yaptıklan çocukça ve vakışıksız bir hareket Onlara tav iz ve- ripşampivonolacağımı- za, prensipleri önplanda tutarak daha alt sıralan tercih ederiz" dedı Akhan. adı geçen spor- culann başanlı oldukla- nnı inkâretmediklerını. ancak son dakikada al- dıklan kararın gözardı edilemeyeceğinı so\ ler- ken. "Büyük kulüpler- den bir sporcunun avnı uvgulamayı vaptığını düşünün. Sanıvorum ki kimse onu affetmez. Av nı durunı atletleri- miz için de geçerli" dedı. 'Af bizden çıkmaz' Af konusuna da değınen Güngör Akhan. "Ceza verilmeden önce bu sporculan da dinlemek şart Ancak af bizden çıkmaz. Bu.vönetim kurulunun işi. Çıkacak karar Galatasaray gibi bir kulübe yakışır olacak- tır. Karar ne olursa, biz uymaya hazınz" dedi. G Ö R Ü Ş HALÎT DERtNGÖR Eteklik Giymek! Utanma, arlanma, kızarma, onurlu olma, sözüne sadık kalma gibi birtakım özellikler insanlara özgü- dür. Bu özellikleri hayvanlarda görmek mümkün de- ğildır. Ancak insanlarımızda artık utanma, arlanma, kızarma diye kavramlar kalmadı. Eskiler böyle ın- sanlar için "Alnının damarı çatlamış" derlerdi... Demek ki alın damarı; utanmanın, şerefin, dogru- luğun bir sigortası. Ama bu sigorta bir atmayagör- sün. O zaman bireylerin yapamayacağı iş yoktur. Görünen odur ki bizim toplumsal boyutlarda alın damarı sigortamız atmış. Bunu parlamentodan en küçük birimlere kadar görüyoruz. Utanmazlığın. ar- lanmazlığın; bugün söylediğini yarın inkâr etmenin, çifte kavrulmuş olmanın bir politika olduğu bir dö- nem içindeyız. Böyle insanlara da politik ınsan diyo- ruz. Bunundışındaki insanlar hiçbir zaman politik ol- muyor. Bunlarada "apolitikadam, odun gibi bükül- meyen insan" diyoruz. Sanırım yalanın, dolanın, utanmazlığın, pişkinliğin politika sayıldığı ender ülkelerden biriyiz. Nazar değ- mesin bu konuda hiçbir uygar ülke bileğimizi büke- mez. Bız hepsine fark atarız. Söylediklerimiz sade- ce politikada değil, spor hatta diğer olaylar için de geçerli. Geçen günlerde, tarihsel Fenerbahçe'nin ikinci başkanı Vefa Küçük'ün manşetten verilen açıklamalarını hep beraber okuduk; bu demeçten birkaç gün önce Vefa Küçük'ü hedef alarak "Ben eteklik giymiş ınsanlarla değil, erkeklerle konuşu- rum" diyen Şadan Kalkavan'a, Küçük, "Ben baş- kan olayım, sen de ikinci başkan ol" diyordu. Anla- şılan Küçük'te bu eteklik giyme önerisi bir nokta ka- dar bile iz bırakmamış! Duyarsızlığın, çifte kavrulmuşluğun bu denlisi az görülür. Böyle bir durum karşısında Fenerbahçeli olarak üzülmemek elde değil. Küçük, ilerideki olası başkanlığı için pey olarak 35 milyar sarf edip kulüp binası yaptı. Ne var ki-bu yapıda olan bir insan, Fe- nerbahçe'ye değil bina, Kâbe bile yaptırsa benden kırmızı oy alır. Bayer Uerdingen'de oynayan Zlatko Iankov'la anlaştılar Beşiktaş 9 a da Bulgar • Beşiktaşlı yönetici Serdar Bilgili. Zlatko ile anlaştıklarını bildirirken, arada bir iki ufak pürüzün kaldığını vurguladı. Bilgili, Uerdingen'den bonservis konusunda indirim yapmasını beklediklerini söyledi. santrfor Pavel Kuka'nın durumunu iseaskıvaaldı. Hazırhk maçı Spor Servisi - \'e Beşıktaş. >a- bancı oyuncu sıkıntısını Bulgar Zlatko Iankov 'la çözümledı. Avru- pa Futbol Şampıvonası fınallerin- de başan gösteren Stefan Kuntz'u Bıelefeld"e satan Sıyah-Beyazlı ekip. dün menajerler aracılığıyla Bayer Uerdingen'de top koşturan 30 yaşındakı Bulgar futbol- cu Zlatko Iankov'u tstan- bufa getırdi. Bu transfer uzunca bir süre başından aızlı tutuldu. kez mılli olmuş Mılli formayla 4 gol atan futbolcunun hem defans hem de ofans özellıklerine sahıp ol- duğu bıldınldı. Zlatko'nun bır dönem de Cher- nomorets'te top oynadığı bildınl- dı.Beşıktaş. aynca Rus mılli takı- mının golcüsü Kriakov'la Çek Öte vandan yeni sezon hazırlık- lannıAlmanva'dasürdürentakım- lardan Beşıktaş \ e Bursaspor, In- terstar Kupası için A!man>a"nm Hannover kentınde karşı karşıya gelıvor. Siyah-Beyazlı ekıpte sa- katiığı süren Recep, forma gıve- meyecek. Bursaspor'da ıse Türkı- ve'de kalan kaptan Adnan dışında sakat futbolcu bulunmuvor. Goldfread. geçen sezon Ülker'e karşı mücadele etti. Ülkerspor yeni sezona iddialı giriyor Süper kadro• Ülkerspor Başkanı Orhan Özokur. "Biz Ülkerspor olarak üzerimize düşen görevi yerine getirerek yıldızlan transfer ettik. Türk basketbolü renkli maçlara sahne olacak" dedi. ASLI DLRL Transfer sezonunun hızlı takımı Llkerspor. Godfreadlı. Alibegoviçli. Rankinlı. kadro- suvla hem lıg. hem de Avrupa kupalannın iddialı ekiplerı arasına girdı. Özellikle Barcelona'dan transfer edilen Godfread. Ülkerspor için büvük kazanç olarak değerlendırilırken. Albaberlin'den gelen Alibegovıç'in de pota altındakı sorunu çözümleyeceğı bildirildı. Daniel Godfiiead. geçen vıl Barcelona takımının Clkerspor'u Avrupa"da fınal-four'dan elediğı maçta başanlı oyunuyla dikkatı çekmışti. Başanlı pıvot bir maçta ortalama 18 sayı, 10 ribaund ile oynuyor. Slovenlerin dünyaca ünlü Müslüman vıldızı, Ülkerspor'un yeni transferi Teoman .\libego\ic, 1984 v ılından beri Türk basketbolünü takip ettiğini veTürkiye'de çok kaliteli basketbolcüler olduğunu belirterek "Bu kaliteli basketbolcülerin başında kendi takımımda oynayan Orhun geliyor. Orhun'la aynı takımda oynamaktan mutluluk duvacağım" dedi. Ülkerspor Kulübü Başkanı Orhan Özokur da "Biz Ülkerspor olarak üzerimize düşen görevi yerine getirerek Türk basketbolüne dünyaca ünlü yıldızlan transfer ederek takımımızı güçlendirdilc Ben inanıyorum ki bu yılki Türk basketbolü çok renkli maçlara sahne olacak" şeklınde konuştu. Öte yandan. Turuncu-Yeşilli ekip. yeni sezon hazırlaklan ıçın dün Gerede'de kampa girdı. Ülkerspor coachu Ercüment Sunter "Gerede'de yapacağunız hazırlık kampında genellikle kondisyon çalışması yapacağız" dedı Sıkıpazarlık Sılıvri Klassis Otel'e ver- leşen orta aian oyuncusu ıçın Alman kulübüyle yo- ğun bır pazarlık yapan Be- şıktaş. bu transfere "bitti' gözü ıle bakıvor. Beşiktaşlı yönetici Ser- dar Bilgili, Zlatko ıle anlaş- tıklannı bıldınrken. arada bır ıkı ufak pürüzün kaldığı- nı \urguladı. Bılgıiı. Uer- dıngen'den bonserv is konu- sunda ındırım yapmasını bekledıklennı söyledi. Bul- gar mılli takımında 6 numa- ralı formavı gıyen ve Avru- pa Şampıyonası finallerın- de veralan ünlü futbolcu 49 TENİS - KULİS/ IŞIK f STÜN "Bedava sirke baldan tatlıdır" demiş, geçmişteki büyüklerimiz. Bu herhalde biraz hafif kalmış olacak ki daha sonra "Beleş kefen bulsa ölür" sözü, gelip sosyal yaşantımızın göbeğine oturmuş. Bazı vatandaşlanmız. hiçbir zaman okumayacaklan promosyon ürünü bir kitabı almak için kitabın değerinden fazla yol parası ödeyip dağıtım yerine giderler, bir de kuyrukta çıle çekerler. Amaç, bedava bir şeye sahip olmaktır. Bütün bunları, bayanlar uluslararası tenis tumuvasını izlerken düşündük. Önce çok sevinmiştik. Çünkü bir tenis Promosyon Tenise de Seyirci Buldu maçında tribünleri böylesıne dolu görmek, şahane bir olguydu. Ama ortada bir soru vardı!.. Aynı gün Türk bayan genç millı takımı Yunanistan'ı yenerken, bu tenisseverler. acaba neredeydiler? Daha önceleri, Avrupa Şampiyon Kulüpler Turnuvası'nda, yedi milli maçın altısını kazandığımız Davis Kupası'nda neredeydiler? Tenis adına içimize bir hüzün çöktü. Çünkü bu kalabalığı buraya çeken, iki Çek kızının oynayacağı maç değil. sponsor firmaların dağıtacağı hediyelerdi. Bedava tatil, oyuncak Mercedes otomobil, matkap gibi şeyleri kazanmak hırsı ve ümidi onları tribüne çekmişti. Yoksa o cehennem sıcağında, kim olduklarını bilmediklen. ne oynadıklarını pek anlamadıkları kızları seyretmek için, saatlerce tribüne hangisi böylesine çakılıp kalırdı? Evet: önce üzüldük. hatta kızdık. Ancak, daha sonra olayı bır de başka yönden ele alınca, aksi tezin de savunulacağını gördük. Promosyonla gazete okuyan bir ülkenın halkı, elbette tenisi de promosyonla seyredecekti. Bu bakımdan organizatörlerı kutlamak gerekiyor. Esasında, bütün dünyada tenis seyircisini çekmek için çareler aranıyor. Monte Carlo toplantısında da, bu şekilde hediye çekilişleri önerilmişti. Anlaşılan bundan böyle teniste de en iyi tenisçiyi değil, en iyi promosyonu ayarlayan seyirciyi çekecek. Olsun.. bugün, promosyon için, biraz gene bu güzelliği görmek için gidenler, bakarsınız, arada tenis oynandığının farkına varırlar. Belki de bu oyunu severler. Böylece birkaç tane daha tenis seyircisi kazanmış oluruz. Trabzonspor yenildi • Spor Servisi - Yeni sezon hazırlıklarını Almanya'da sürdüren Trabzonspor, 3. lig takımlanndan Biberach'la yaptıgı özel maçı 3-2 kaybettı. Trabzonspor"un gollerını Iskender ve Osman attı. Bursaspop'da Engin sorun oldu • BlRSA(Cumhuriyet)- Sezon bıtımmden sonra Bursaspor ve Istanbulspor'a ımza atan Gençlerbırlığfrun orta saha oyuncusu Engin'in "yılan hıkâyesi'ne dönen transferi henüz çözümlenemedi. Engin'ı renklenne bağlamak ısteyen takımların bu tanhe kadar bonserv ıs bedelını ödememesı halınde • • Gençlerbırlığf nın 30 • temmuza kadar bonservis , bedelının vüzde 4'ü olan 8 milyar lıravı Futbol Federasyonu"na yatırması ve bonserv ıs bedelının yüzde 20 sı olan 40 milyar lirayı da bu futbolcuya ödemesi gerekışor. Voh/o Binicilik Yarışları • Spor Servisi - Volvo Dünv a Kupası Orta Avrupa . Lıgı Istanbul Horse Show *96 Bınıcılık Yanşmalan. 13-15 eylül lstanbul'da gerçekleştmlecek. Avnı Atabek, Ata Zorlu, Tunç Çapa, Sencer Can gibi pek çok ödüllü Türk bınıcının de bulunduğu yarışmacılar arasında başanlı olanlar Volvo Kupası Orta Avrupa Lıgı finalıslennı temsılen Volvo Dünya Kupası finallerine katılmava hak kazanacaklar. Diskte Tüpkiye rekoru • İZ.MİR (Cumhuriyet) - Izmır'de öncekı gün başlayan Naılı Moran Atletizm Yanşmalan nın son gününde, dısk atmada Türkıve rekoru kınldı. Atatürk Stadı Atletizm Pıstı'nde 11 bölgeden 500'e vakm sporcunun eğıtım bursu kazanmak ıçın mücadele ettığı yanşmalarda. küçük bayanlar dısk atmada Asiye Şevketoğlu. 28.26 metreyle >enı Türkıye rekorunun sahıbı oldu RFA'dan Vlaoviç'e ceza • ZÜRİH (Cumhuriyet) - F1FA. 3 ayrı kulüple sözleşme ımzalayan Goran N'laovıç'e belirsiz süre ceza \erdı. FIFA sözcüsü Manus Schneıder. isvıçre'nın Zürih kentınde verdığı demeçte, konuyla ılgıli açıklama bekledıklennı söyledi. Bır ara Fenerbahçe'nin de transfer etmek ıstediği Vlaov ıç. Ingıltere'de 8-30 hazıran tarihlerı arasında yapılan Avrupa Futbol Şampiyonasf nda Türkiye'ye attığı golle Hırvatıstan'ın çevTek finale çıkmasında büyük rol oynamıştı. Altlh 41.5 milyon verdi • Spor Servisi- Istanbul at yanşlarında altılı ganyan. 1- 7-7-1-15-12 kombınesını bilenler.41.569.800'erlira kazandılar. fnterstar: 21.10 Beşiktaş- Bursaspor (Futbol) Kanal D: 00J0 ABD Rüya Takımı- Av ustralya (Basket- bol) 1. KOŞU: F: Gürsel (6), P: Eliz (5). PP: Kırbenazir (7), Koroâlan (4). 2. KOŞU: F: Küçükmatra 1 (8), P: Şebı (9). PP: Esma- can (6). S: L'rfaşahını (4). 3. KOŞU: F: Delı Mavi (7). P: Alize 6), PP: Vefasızâlem (4). 4. KOŞU: F: Anselmo (1), P: Mert 2 (2). PP: Eastern- baby(7), S: Şenfe 1 (10). 5. KOŞU: F: Shahame (10), P: Toma Havvk (11). PP: Nurdoğan (5). S: Tıkma (9). 6. KOŞU: F: Kazakbeyi (6). P: Gözde 2 (7). PP: Marin (3). S: Flush 1 (1). 7. KOŞU: F: Küçükmatra (10), P: Canan 3 (4), PP: Canverbey (1). S: Nazanye (11). SS:Neslıgül(2). 8. KOŞU: F: Yalaz (4), P: Artemıs (5). PP: Tufanbey (1). S: Pertevnıyal(2). Günün İkilisi:S Koşu: 4/5 TabelaBahis: 10 4. I. [1.2. ALTILI GANYAN 7 1 10 6 10 4 6 2 11 7 4 4 3 1 1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog