Bugünden 1930'a 5,476,491 adet makaleKatalog


«
»

VJSA...VISA Premter/Gofd. VISA International... EMLAK BANKASI" D ı h a Uyg*r B > r Y j j ı m I ç . n Cumhuriyet72. a SAYI26661 / »000 Tl (KDViçmde) KURUCUSU: Y1MU8IUDİ f/924-J945J BdSVAZAffl; NAOİR HMOİ (1945-1991) EHLAK BANKASI 90CJIiri886MU • İNCELEME Tütünde ABD egemenliği Yarın Cumhuriyet'te DİZİ YAZI Menderes'in siyasal oyunu • 12. Sayfada SİNEMA Gerçeğin aynası paramparça • 15. Sayfada TELEVİZYON • ZAM YAĞMURU SÜRÜYOR ?/ Köylü kızın yıkımı M 17. Sayfada BORSA 0Dun 39344.99 Ûncekı 40.366.72 DOLAR 0Dun 59.400 Oncekı 59.600 MARK oDun 41.300 Oncekı 41.500 ALTIN DDun 760.000 Öncekı 760,000 Ekmek 13bin lira oldu • 9. Sayfada Mitterrand yaşamını yitirdi Bir so, öttimü• Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand, dün sabah TSÎ 09.30 sularında Paris'te, bir süreden beri tedavı görmekte olduğu prostat kanserine yenık düşerek hayata gözlerini yumdu. 79 yaşındaki Mitterrand'ın son ana kadar bilinçli ve sennkanlı olduğu belirtildi. Mitterrand. perşembe günii, doğum yeri olan Jarnac'taki aile mezarljğında toprağa venlecek. • François Mitterrand, 1992 Nısanf nda Istanbul'u zıyareti sırasında da hep Kürt sorunundan söz etmişti. Kendisine ev sahipliği yapan dönemın Cumhurbaşkanı Turgut Özal'la düzenledigi basın toplantısında Mitterrand, Özal'dan Kürtlerin kültürel kımliğının korunacağı konusunda güvence aldığını söylemiştı. • //. Sayfada RP'liler Meclis'teki ilk grup toplantılanna duayla başladılar Refalı'taıı clualı açılış'İslam âlemine hayırlı olsun' 24 arahk seçimlerinden birinci parti olarak çıkan Refah Partililer ilk grup toplantılannı Şevket Kazan'ın başkanlığında yaptılar. Toplantıyı duayla açan Gümüşhane Milletvekili Lütfü Doğan, "bu güzel toplantının Islam âlemine hayırlı olması" dileğinde bulundu. "Allah hepimize hayırh hizmetler hayır eylesin" diyen Doğan, RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan ve diğer milletvekilleriyle birlikte fatiha okudu. 'RP'sİz hükümet 2 ay dayanabilir 1 Duah açılıştan sonra kürsüye gelen RP lideri Erbakan, toplantıyı dua ile açmanın insani bir davranış olduğunu söyleyerek "20. dönemdeyiz. Meclis'in 1. dönem toplantısı da dualarla açılmıştı" dedi. Erbakan, duah açılışın tarihi bir görev olduğunu vurgulayarak "Bu tarihi görev böyle ifa edildi" diye konuştu. Erbakan, 24 arahk seçim sonuçlânnı bir devrim olarak nitelendirerek RP siz bir hükümetin en fazla iki ay dayanacağını savundu. • 5. Sayfada HÜKÜMET SÜRECf BAŞLADI Köşk'ten RP'ye olumsuz yanıt • DemireFin, diğer lıderlerle görüşme yapmaya gerek duymadan hükümet kurma görevini kendilerine \ermesinı ısteyen RP'liler. Köşk'ten olumsuz yanıt aldılar. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Hem Sayın Necmettin Erbakan için hem de diğer lıderler ıçin hükümet kurma görev ı açısından bir engel yok" denildi. flj 5. Sayfada AIVAP İMZAYA AÇTI Anayasada değişiklik önerjsi • Mesut Yılmaz'ın seçimler öncesinde verdıği söze uygun olarak milletvekillerinin dokunulmazlıklarının sınırlandınlmasını öngören bir anayasa değişikliği önerisi, imzaya açıldı. Öneride, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'na, yolsuzluga kanşan miliervekillen hakkında, önceden izin almaksızın doğrudan dava açma yetkısi verilmesi ıstendi. B 7. Sayfada Koafisyon, ÇEAŞ'ta TV'ye yenildiUzanlar'm, özel televizyonlannda, DYP ve Başbakan Çiller aleyhine yaptıklan yayınlara son vermelerinin ardından DYP'lı Enerji ve Tabiı Kaynaklar Bakanlığı, eski yönetımın "taahhütlerde bulunduğu" gerekçesıyle yönetıme el koyma kararını kaldırdı. Uzanlar'ın başka iştıraklerine kaydırdığı 7.6 tnlyonun sıfır faizle, dört yılda taksitler halinde ÇEAŞ'a gerı ödenmesı konusunda anlaşıldığı bildirildı. El koyma kararı kaldırıldı SPK devre dı$ı CHPIi Sanayi ve Ticaret Bakanı Fuat Çay, SPK'vi devre dışı bırakırken eski vönetimı üstü kapalı olarak savundu. 4 a> önce "'kartel oluşturacağı" gerekçesiyle Rumeli Çimento'nun, Uzanlar'a satılmasına karşı çıkan bakanlık, geçen hafta, Van Çımento için Rumeli kabul edilebılır olacağını" belirtti. Uzanlar'a aitHoldıng'ın önerisinin lnterstar telev izyonunda CHP'ye aynlan sürenin arttığı da gözlendi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca "özel denetçi" olarak atanan ve ÇEAŞ'ta olağanüstü genel kurulu toplantıya çağıran Prof. Dr. Hüseyin Ülgen'ın. yüksek tirajlı gazetelere 1/4 sayfa boyutunda verdıği ilanların faturasının, lnterstar televizyonu tarafından ödendiği öğrenildı. llanda, şirket hissedarları 24 ocak çarşamba günü Çınar Oteli Marmara Salonu'nda toplantıya çağrıldı. B 8. Sayfada İlanların faturası Uzanlar'a ÖZEL HASTANELERLE ANLAŞMA SSK'IL, ameliyat sırası beklemeyecek • Ameliyat olabılmek için aylarca sırada bekleyen SSK'linin çilesi bitecek. SSK Genel Müdürü Kılıçdaroğlu, devlet, üniversite ve özel hastanelerle sözleşme imzalamaya başladıklannı belirtti. • Sözleşme yapılan hastanenin söz konusu ameliyatı gerçekleştirmek için yeterli personel, cihaz ve diğer husus.ir yönünden yeterliliği araştınlıyor ve SSK'ye mensuj. üç kişilik bir heyet tarafından denetleniyor. GÜNDÜZ MŞİR Sosya' :.'£. rtalar Kurumu (SSK), en vok Heştıri aldığı ameli^ \ Dekleıru. ennın önüne geçmek ıçin ür rsıte. devlet ve özel hastanelerle oaket prog- ram sözleşmesi ınvalamaya başladı. Yeni sözleşme.enn Tür- ki>e genelinde rağbet ^örmesi halinde artık vetersız an eliyat- hane. hekım ve teknık do ıanım gerekçesıyle haftalar. aylar hat- ta bir yıl bekleyen sigortal lann amelıyatlan en kjsa sürede ger- çekleştınlmış olacak. SSK Genel Müdüru Ktmal Kılıçdaroğlu. yenı uygul ıma sayesınde sıgortalılann an elı- yat ıçin çektıklen sıkıntıya neş- ter vuracaklannı söyledı Yenı uygulama, kalp ameliyatlann- dan kulak. burun. boğaz amelt- yatlanna kadar çok geniş biryel- pazede gerçekleşecek. SSK ye- ni uygulama için yönetim kuru- lundan karar çıkmasından son- ra bırgenelge vayımladı. Türkı- ye genelindekı rüm SSK, ku- rumlanna gönderilen yazıda. SSK'nin ameliyat vedetaylıtet- kikler içyı öngördüğü kurallar ile fiyat listesi sıralandı SSK Genel Müdürü Kemal Kılıçdaroğlu. paket program sözleşmesinde yer alan fıyatla- UArkasıSa. 19,Sü. l'de Orhan Özen'in annesi Elif Özen, boş tabutun başında gözvaşlannı futamadı. (Fotosraf: KLBÎLAY TÜNTÜL) özaltına ahnanlar karakollara sığmadı • Cmraniyecleki Üsküdar E Tipi Cezaevi'nde meydana gelen olaylarda yaşamını yitirenlerden Orhan Özen ve Rıza Boybaş'ın cenazesini polisler toprağa verdı. Ölenlerin ailelerinin gözaltına alındığı gerekçesiyle cenazeyı kaldırmak istemeyen akrabaları ve Alibeyköy Cemevi önünde bekleyenlerin büyük kısmı polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan 500'den fazla kişı karakollara sıgmaymca Eyüp Spor Salonu'na götürüldü. Spor salonundakıler daha sonra serbest bırakıldı. Diğer cezaevlerinde başlayan eylemler de yayılıyor. Cezaevlerinde eylemler biter bitmez büyük bir nakil operasyonuna başlanacaöı bildiriidi. H 3. Sayfada Yemin töreni TBMM'de yeni dönem • TBMM'yi "Allah'ın iznivle" açan RP'li geçici başkan Süleyman Arif Emre, Atatürk'ün adını anınca alkışlandı. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in de izlediği törende yemin etme sırası Ankara mületvekillerine gelınce Atatürk için saygı duruşu yapıldı. • 19. Sayfada Baykal 6 Kararlı ohııalıyız' • CHP Grubu dün tanışma amacıyla kısa bir toplantı yaptı. CHP üenei Başkanı Deniz BaVkal, yaptığı konuşmada seçim sonuçlânnı değerlendirdi. Baykal, "Elde etmeyi düşündüğüınüz başanya ulaşamadık. Bu gerçek bizı umutsuzluğa değil, bir ölçüde kızgınlığa ve kendi inançlarımızda kararlılığa yöneltmeli" dedi. • 4. Sayfada Yılmaz 6 Tansu Çiller dikkat etsin' •• Olası bir erken seçimde MHP ile ıttifak yapabileceğine büyük olasılık tanıyan Çiller'in yanılabileceğini ima eden ANAP liden Mesut Yılmaz, "Sahip olmadığı kozlara güvenerek yola çıkanlar, sonunda en istemedıkleri çözümlerle karşı karşıya kalabilırler" dedi. • 4. Sayfada ANAP-MHP yakınlaşması • MHP'de 4 eski ANAPMı, genel başkan yardımcılığma getinldi. Türkeş'ın 9 yardımcısından 4'ünün ANAP kökenli olması, bir erken seçim ıttıfakında etkili olabılecek. I 5. Sayfada OLAYLAR1IV ARDEMDAKt GERÇEK Zorlu Bir Yaşam Fransa'nın eski Cumhur- başkanı François Mitter- rand. 79 yıllık yaşamına ger-ek kişısel, gerek ulusal ve gerek- se uluslararası alanlarda veril- miş onurlu savaşımları sığdır- mıştır. Burjuva bir ailenin ço- cuğu olarak ve Birinci Büyük Paylaşım Savaşı'nın son dö- nemınde doğan Mitterrand, gençlik yıllarında, Avrupa'da hızla yükselen aşırı sağ akım- ların etkısıne kapılmıştır. Fransa'nın, Nazi Almanyası tarafından işgal edildiği Ikıncı Büyük Paylaşım Savaşı'nda, 1943 yılında Fransız Direniş Örgütü'ne katılan Mitterrand. 1946-1958 yılları arasındakı Fransa hükümetlerinde 11 kez bakanlık yapmış ve Ceza- yir'in, Fransa'dan bağımsızlı- ğını kazandığı ıç savaş sıra- sında da adalet bakanı olarak gorev almıştır. General de Gaulle'ün 5. Cumhuriyet'i kurmasıyla bir- likte munalefete geçmiş ve kurucusu olduğu Sosyalist Parti'nin lideri olarak 1965 se- çimlerinde de Gaulle'ü zorla- mıştır. Mitterrand'ı Mitterrand ya- pan süreç ıse 1972 yılında Fransa'daki sol partıleri bırleş- tırmesiyle başlamaktadır. Bir- leşmenın ardından 1972 se- çımlerıni açık farkla kaybet- mesine karşın, 1981 'de Fran- sa Cumhurbaşkanlığı'nı kaza- nan Mitterrand, bu başarısını • • • • Arkası Sa. 19, Sü. 9 'da Borsacımn 6 devri âlem'i 51 yaşındaki ABD'li borsacı Fossett, dünyayı balonla dolaşan ilkkişi olmak için20günlükyolculuğaçıkıyor VVASHINGTON (AA) - Amenkalı bir borsa sımsarı. "tek başına" dünyanın çevresinde ba- lonla dönen "ilk kişi" olmak ıçin bugün yola çı- kıyor. Seyahatmın 20 gün kadar süreceğinı tah- mın eden 51 yaşındaki Steve Fossett. meteoro- lojık koşullar uygun olduğu takdırde. South Da- kota eyaletındenbugün havalanacak. Bırdızıuz- man, uzun bir süredır. Fossett'm balon volculu- ğu ıçm çalışmalarda bulunuyor.'Fossett'ın. 15 metre enınde ve 45 metre uzunluğundakı balo- nu. 5.500 metrekup helvum gazı ile 1.700 mei- reküp sıcak hava ta^ıyabılecek kapasıteye sahıp. Geçen yıl PasifikOkyanusu'nu tek başına ba- lonuyla geçen Fossett. hava durumundaki geliş- melere göre. 5-9 bın metre yüksekhkte uçmayı planlıyor. Foss>ett'ın.gıineşenerjısındendeyarar- İanılan balonunda. kapalı bir bölüm. uyku torba- sı. oksıjen maskesı ve elekrronık haberleşme cı- hazlan da bulunuyor. Steve Fossett. Atlantık Ok- yanusu ve Avrupa'yı aşarak Çın ve Pasıfık Ok- yanusu üzerinden ABD'nın kuzeybatısı ya da Ka- nada'ya inişyapmak istıyor Fossett'ı, dünyanın çevresinde döndürecek olan balon. acıl durumlar ıçin çeşıtlı donanımlara sahıp bulunuyor. GUNDEM MISTAFA BAL8AY Uzanlap-DYP-ÇEAŞ-CHP... Uyanık girişimci, iktidar boşluğunu sever. Istediği de- ğişiklikleri arada geçirir. Bu tür ortamlarda gemı karada da yüzer, denizde de. Yazıya Uzan ailesinı kutlamakla başlayalım. Gerçek- ten soyadlarına yaraşır bir tavır sergıledıler. Uzanama- yacakları yer olmadığını gösterdiler. Cumhuriyet okurları, konunun yabancısı değil. Uzan- lar'ın yönetımindeki Çukurova Elektrik AŞ'nin (ÇEAŞ) bu aile tarafından "kötüye kullanıldığı", kuruma ait trilyon- lann Uzanlar'ın sahibi olduğu Adabank ve Imar Banka- • Arkası Sa. 19,Sü.3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog