Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

5 OCAK 1996 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Emekli Sandığı dolandırıldı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Güneydoğu'da gazi olan er ve erbaşlann adlanna düzenlenmiş sahte sağlık kurulu raporlan. faturalar ve noter vekaletnamelerini kullanan Mehmet Koca adlı kişi tarafından, Emekli Sandığf ndan milyarlarca lira tahsil edildiği ortaya çıkanldı. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sırasında gözetim altına alınan Mehmet Koca"nın ev ve işyerinde yapılan aramalarda, yolsuzluk amacıyla bastınlmış sahte fatura ve saglık kurulu raporları ile sahte kaşe ve mühürler ele geçirildi. Rahmanlar'da gözaltı • İstanbul Haber Servisi - Kartal Rahmanlar'daki evlerinden terörle mücadele görevlileri tarafından gözaltına alınan Se\gi ve Metin Kürecik'in yaşamlanndan endişe edildiği bildirildi. Sevgi Kürecik'in kardeşi Abdullah Kürecik, önce Kartal Emniyet Müdürlüğü'ne, oradan da Aksaray 'daki Terörle Mücadele Müdürlüğü'ne görürülen kan-kocanın avukatlanyla görüştürülmelerine izin verilmediğini söyleyerek durumun kendisini endişelendirdiğini söyledi. Akyüztopraga verildi • İstanbul Haber Servisi -Ankara Ünıversitesi Eğitim Fakültesi eski dekanlanndan Prof. Dr. Kenan Akyüz, dün Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Akyüz için Teşvikiye Camii'nde düzenlenen cenaze törenine, yakınlan. öğretim üyesi arkadaşlan ve öğrenciler katıldı. Sabah'a üç dava • ANKARA (AA)- ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz. çeşitli tarihlerde yayımlanan üç haberde kişilik haklarına hakaret edildiği gerekçesiyle Sabah gazetesi hakkında l "er mılyar liralık üç ayrı tazminat davası açtı. Yılmaz'ın avukatı Erden Arısoy tarafından hazırlanan dava dilekçelerinde, aazetenin 5 Arahk I995tarihli sayısında 'Şeriatçılarla işbirliği vapan. aptessiz namaz kılan Mesut Yılmaz" başlığı kullanıldığı. 14 Aralık 1995 tarihli sayısında yazar Sedat Sertoğlu'nun "Mesut Yılmaz yalan söylüyor" başlığı ile yazdığı yazıda Yılmaz'a hakaret ettiği ve 22 Aralık 1995 tanhli Sabah gazetesinde ise 'Yılmaz'a mason suçlamasf ifadelerinin kullanıldığı belirtildi. TEM otoyolunda iki ceset • İstanbul Haber Servisi -TEM otoyolu Hasdal Köprüsü altında 34 PDS 20 plakalı birotomobil ıçensinde bin kadın iki kişinin cesedi bulundu. Silahla öldükleri belirlenen kişilerin emekli astsubav Suat Oflaz ile Şükriye Güçlü olduğu bildirildi. Emniyet yetkilileri. saat 20.30'da meydana gelen olayın cinayet ya da intihar olabileceğini belirtirken soruşfurmanın sürdürüldüeünü bildirdi. Açıklama • Haber Merkezi - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Karar Kurulu üyesi Mehmet Kaytanbıyık, gazetemizde 26 Aralık 1995'te4. sayfada yayımlanan habere ilişkin bir açıklama yaptı. Söz konusu haberde Kaytanbıyık'ın, seçimden önce DYP-MHP ittifakının engellenmesi ıçin MHP Genel Başkan Yardımcısı Rıza Müftüoğlu'nun. ANAP Grup Başkanvekili Eyüp Aşık'tan 6 milyon dolar aldığına ilişkin iddialan yer almıştı. Kaytanbıyık, açıklamasında haberdeki beyanın kendisine ait olmadığını savundu. Yılmaz açık çek verdiğini, Çiller ne zaman isterse görüşeceğini söyledi MHP lideri arabuhıcu• MHP lideri Alparslan Türkeş, dün ANAP Genel Başkanı Yılmaz'ı ziyaret ederek, Başbakan Çiller'in ANAYOL için başbakanlık ve diğer konularda önşartı olmadığı ve çok ılımlı bir havada olduğu mesajını aktardı. Yılmaz da Başbakan'ın önşartı olmamasının kendisini umutlandırdığını belirterek görüşmeye hazır olduğunu bildirdi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Mi1let- vekili erken genel seçimlerde barajı aşa- mayarak Meclis dışında kalan MHP liden Alparslan Türkeş. ANAYOL için arabulu- cuîuğa soyundu. Türkeş. önceki gün Baş- bakan Tansu ÇUler ile yaptığı görüşmeden sonra dün de ANAP lideri Mesut Yılmaz'ı ziyaret ederek. Çiller'in bu konuda hiçbir önşartı olmadığını aktardı. ANAP lideri Yılmaz da Çiller'in mesajının umut \erici olduğunu belirterek "Açıkçek verdim, Baş- bakan ne zaman isterse görüşürüm" dedi. Alparslan Türkeş. dün ANAP lideri Yıl- maz'ı parti genel merkezinde ziyaret ede- rek yaklaşık 1 saat görüştü. Türkeş. görüş- me öncesinde seçimler üzerine sohbet ede- Mesut Yılmaz'ı ziyaret edenTürkeş "Arabuluculuk görevim yok, niyetim de yok" dedi. ceklerini belirtirken. Yılmaz da ANAP ola- rak MHP'yi kardeş parti gördüklerini. Tür- keş'in de saygı duydukları büvük bir siya- set adamı olduğunu söyledi. İki milyonu aşkın oy almasına karşın MHP'nin Meclis dışında kalmasını "bir dahaki seçimlerde mutlaka dü/eltilnıesi gereken seçim sistemi yanlışı" olarak değerlendirdiklerını kayde- den Yılmaz. Türki\e'nin büvük bir sivası krizle karşı karşıv a olduğunu. bu krizin aşıl- ması konusunda üzerlerine düşen göre\i verınegetirmeveçalıştıklannı bildirdi. Yıl- maz. bu konuda Türkeş'in "ifşaatlanndan" yararlanmaya çalışacaklannı bildirdi. Tür- keş de olası bir seçimlerde ittifak yapıp vapmayacaklarına ilişkin bir soru üzerine. "Balıkdenizdeyken pazarlık vapılmaz" de- di. DSP lideri Ecevitten ANAP lideri Yılmaz'a 'Refah Partisi varsa DSP yok'ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-DSP Genel Başkanı Bülent Ece\it, ANAP yönetımince seslendirilen. "ANAP-DSP bloktur" ve "A.NAP- RP-DSP hükümeti kurulmalT görüşlerine, "RP varsa biz \okuz" yanıtını verdi. Ecevit, ANAP'ın en kolay anlaşabilecekleri parti olduğunu. ancak bunun hükümet arayışlarında DSP'yi bağlamadığını söyledi. Ecevit. Türkiye Ziraat Odalart Birliği yöneticilerini kabulünde hükümet arayışlanna ve erken seçim olasılığına ilişkin görüşlerini açıkladı. Hükümet arayışlanna ilişkin formülleri dışandan izlediklerini ve her gün yeni bir gelişmenin ortaya çıktığını ifade eden Ecev it. hükümet sorununun siyasal bunalıma dönüşmemesıni istediklenni belirtti. Yapıcı davranış içinde olacaklarmı. ancak DSP'nin doğrultu tutarlılığı ve sağlıklı yapılanma ilkelerinden ta\iz vermeyeceklerini vurgulayan DSP lideri. "Bunahmı önlemek için taviz vermeden elimizden gelen katknı \apmaya çalışacağız" dedi. Ece\it. sözlerini şövle sürdürdü: "Formüllerle ilgili bir şey söyleyecek durumda değilim. Bizim katkınıızın somut biçimde ortaya konması gereken aşanıada, grubumuzun görüşiinü alıp parti meclisimizin kararına başvuracağım." ANAP \e DYP'nın tavırlanndan sapma göstermemeleri durumunda RP'nin bir hükümet kuramavacağının ortada olduğunu sa\unan Ece\it. "Zaten milletinü/ RP">e de \etki vermedi. RP'nin bir hükümet kurması \a da bir hükümet içinde yer alması şansını za\ıf görihorum" dedi. Ecevirten yalanlama Ecevit. «azetecilerin. ANAP'ta tartışilan "ANAP-RP-DSP" formülünü ammsatmaM üzerine, "RP'li bir hükümette şu \e\a bu biçimde >er alama.vı/ ve katkıda bulunamayız" nörüşünü dile getirdi. ANAPİıların, DSP'vle blok olunduğuna ilişkin görüşlerine de katılmadığını ifade eden Ece\it. şunlan söyledi: "O tabiri ben kullanmadım. ANAP'ın vakınlık göstermesi bize mutluluk \erir. ANAP'la öteden beri sıcak divaloğumuz \ar. ANAP'ın en kola\ anlaşabikceğimiz parti olduğu sö>lenebilir. anıa bu, >eni hükümet ara> ışlarında DSP\\e bir bağımlılık getirmez.*" Ecevit, milli mutabakat hükümeti kurulması önerilerine de karşı çıkarken demokrasilerde iktidar kadar muhalefetin de önem taşıdığını \e nıuhalefetin olmadığı bir ortamda demokrabi açiMndan sikıntı doğacağını sövledi. Ece\it. "Türkiye'nin. koalisvonlara, hatta azınlıktaki koalisvon hükümetlerine kendisini alıştırması gerekir" dedi. Ecev it. ıkı partınin aralannda anlaşmak zorunda olduklarını bildirdi. Ecevit. Başbakanlık sorununun da Mesut Yümaz \c Tansu Çiller'in "kişisel konumlanndan özveride bulunmalanyla** çözüleceğini kavdetti. İki lider görüşmeden sonra düzenledik- leri basın toplantısında. ANAYOL konu- sunda -umut verdiler. Yılmaz, görüşmede hükümet sorunu vanındaTürkiye'nin için- de bulunduğu iç ve dış sorunlan da değer- lendirdiklerini söyledi. Türkeş'in Başba- kan Çiller'le vaptığı görüşmeden edindiği ızlenimleri de aktardığını belirten Yılmaz, "Sayın Türkeş, Çiller'den olumlu izlenim edindiğini aktardı. Ben de bundan memnu- nivet duydum. l mutlarım arttı" dedi Ge- lecek günlerde Çiller'le görüşeceğini kav- deden Yılmaz. ANAP'ın. sorumluluğunun bilinci içinde olduğunu söyledi. Yılmaz. v alnızca hükümet boşluğunun doldurulma- sı değil. ülkenin içinde bulunduğu sorun- ları çözebilecek gerekli programa sahip ııyumlu veveteri kadar Meclis ile halkdes- teğine sahip hükümetin kurulması gerekti- ğini bildirdi. Mesut Yılmaz. Başbakan Çiller'in gaze- telere yansıvan ANAYOL konusunda hiç- bir önşartı olmadığı yolundaki açıklamala- nnın anımsatılması üzerine. "Zaten önşar- tı olması yanlış olur. Seçim sonuçları hiç kiınsese bu hakkı \ermi\or. Çiller'in de ön- şartı olmadığını söylemesi olumlu bir geliş- medir™ dedi. Yılmaz. başka bir >>oruyu ya- nıtlarken de ne kadar güçlü hükümet kuru- Iursa. sorunlann çözümünün o kadar kolav olacağını belirtirken "milli mutabakat" ko- nusundaki sözlerinin de basına vanlışyan- sıdığını söyledi. Millı mutabakat hüküme- ti kurulmasının pratikte zor- lukları bulunduğunu belir- ten Yılmaz. Türikve'nin bu- günkü koşullarında son çare olarak milli mutabakat hü- kümetinin gündeme gelebi- leceğini. ama çözüm içın tek modelın bu olmadıSını söy- ledi. Seçimlerde en fazla oyu alan iki sağ partinin bir ara- ya gelmesi \ e hükümette bir sol partınin de yer alması ge- rektieinı anlatan Yılmaz, ANA>-DYP-DSP veya ANAP-RP-DSPvada DYP- RP-CHP hükümet formülle- rinin gündeme gelebileceği- ni söyledi. Üç modelde de halk desteğinin >üzde 50'nin üzerine çıktığını \ urgulayan Yılmaz. en çerçekçi mode- linANAP-DYP-DSPformü- lü olduğunu söyledi. Yılmaz. "RP ya bana \e partime iftira ettiğini kabul edipözürdilemekdurumun- dadır > a da bizi ortak olarak görmemelidir. \ a bizi ibra et- sinler >a da özür dilesinler" dedi. " Keskin'den Gürkan'a tepki 'Çamur atanı perişan ederim' ANK.\R.A (Cumhuriyet Bürosu)- Bayındırlık ve lskân Bakanı Adnan Keskin. bakanlığı döneminde hiçbir bürokrata. herhangı bir firma ve müteahhit ismi vermediğini belirterek "İspat etsinler. siyaseti bırakınm" dedi. Siyaseti bugüne kadar "namusuyla" yürüttüğünü söyleyen Keskin. "Bana çamur atanlan perişan ederim" dedi. Adnan Keskin. CHP Genel Merkezi'nde dün düzenledigi basın toplantısında. DSP Ankara Milletvekili Uluç Gürkanın. TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde yer alan iddialan yanıtlarken Gürkan'ı "yalancıük" la suçladı. Gürkan'ın soru önergesinin üslup ve zamanlama açısından siyasi nezaketle uyuşmadığını savunan Keskin. buna karşın Gürkan'a teşekkür ertiğini söyledi. Keskin, siyasete hiç kimsenin dürtüsüyle girmediğini belirterek şunlan söyledi: "Kimsenin himavesindc bulunmadım. Sivasetin dışında bazı çe\Telere danışmanlık \e müşavirlik gibi görevim olnıadı. 30 MİIık sivasi yaşamımda kimsenin eteğinin altına üirmedim. Halkla siyaset vaptını. kimseye diyet borcum yok." Adnan Keskin Görev süresi içinde yasal zorunluluk dışındaki ihalelerin tamamına yakınının ilan yoluyla verildiğini ve ihaleye katılan firma ve müteahhitlerle hiçbir şekilde temasının olmadığını anlatan Keskin. "Hiçbir bürokrata, bir tek firma ve müteahhit ismi vermedim. Bu konuyla ilgili en küçük şeyi ispat etsinler, siyaseti bırakırım" dedi. Keskin. Gürkan'ın Gülbahar Barajı ile ilgili soru önergesindeki iddialan da şöyle yanıtladı:'*Bu kişi yalan söylemektedir. İhale\e 41 firma çağrildı. 28 firma teklif verdi. 16 firma ihaleye girdi. 13.78 kırımlı ihale verildi. Bir v urttaşın bana telefon açması üzerine, müsteşan çağırdım \e ihaleyi inceletmek üzere, Teftiş Kurulu'na verdün. Bu önergeyi veren arkadaş, milletvekilliği mazbatası almak için çaba sürdüriirken biz bunlan yaptık. Ben sivaseri bugüne kadar namusumla >aptım. Bana çamur atanlan perişan ederim. Bir zamanlar müteahhit Ali Özcan'ın yanında müşavirlik yapan kişi, şjmdi bana çamur atmaya kalkıyor. Ben iki > ıldır Ali Ozcan'la konuşmuvorum bile." Keskin, Denizli'de kooperatife verilen arsa ile ilgili iddialann da ciddiyetten uzak olduğunu belirterek başvurunun, bakanlığından 10 ay önce yapıldığını ve arsalann başvııru sırasına göre verildiğini söyledi. ÇtZMEDEN YUKARI MUSA KART Malvarlığı Yûmazhn YüceDivan çar/a ANKARA (Cumhurhet Bürosu)-ANAP Genel Baş- kanı Mesut Yılmaz. belgele- re davanan iddialara hedef olan kuşkulu serveti için se- çim öncesinde ağır eleştinler- de bulunduğu Başbakan Tan- su Çiller'in maharlığına iliş- kin sa\lan >argıya götürme görüşünden uzaklaştı. Yıl- maz. RP'nin Çiller için gün- deme getirdiği "Yüce Divan" uyansını "çiğ lafolarak de- ğerlendirdi. DSP Genel Baş- kanı Bülent Ecevit ise yol- suzluk savlarının. hükümet görüşmelerinde üstü kapah olarak pazarlık konusu ya- pılmasını eleştirirken. "Gö- rünen o ki bu dönemde bun- ların gündeme getirilmeme- si yarar sağlıjor" dedi. ANAP lideri Yılmaz. 24 Aralık seçimleri öncesinde. Başbakan Çiller'in serveti- nin kaynağı konusunda yoğun eleştirilerde bulundu. Özer L'çuran Çiller'in bir dönem genel müdürlüğünü yaptığı istanbul Bankası'nın batma- sının ardından Çillerçiftinin mal varlığındaki artışa. Tan- su Çiller'in Devlet Bakanlı- ğı döneminde ABD've dö- v iz transfer etmesine v e aile- sinden "verasatle kaldığını" söylediği malların kaynağı- na ilişkin kuşkulara dıkkat çeken Yılmaz. hükümete gel- meleri durumunda bu sav !a- rı araştıracaklan vaadini sık sık yineledi. Yılmaz. Çiller çiftinin sahibi olduğu Marsan Marmara Holding'in kuşku- lu işlemleri ile vergi kaçak- çılığı konusunda Cumhuri- yet'ın belgelerle yayımladı- ğı haberlere de dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Demirel'den liderlere davet AıNKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cum- hurbaşkanı Süleyman Demirel. hükümet kurma görevini vermeden önce gerçekleş- tireceği liderlerturundaDYP'yi. RP'nin ar- dından ikinci sıraya >erleştirdi. Başbakan Tansu ÇUler. RP lideri Necmettin Erba- kan'ın ardından Çankaya Köşkü'ne davet edilmesini doğal karşılayarak "Yorum ge- tirmeve gerek görmüyorum. Teamüller, ku- rallar işleyecektir" dedi. 50. hükümetin gü- venoyu alamamasının ardından. "Güveno- yu koşulu aranm"diyerek 51. hükümeti kurma görev ini yeniden Çiller'e veren De- mirel. ziyaret sıralamasıyla, seçimlenn ar- dından çıkan tabloda görev verirken "gü- venojıı arama>acağı" izlenimı verdi. Demirel. TBMM'de 8 ocak pazartesi ya- pılacak yemin törenınin ardından planladı- ğı liderler turunda sıralama yaparken mil- lervekili sayılannı esas aldı. Cumhurbaşkan- lığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklama- ya göre Demirel. 9 ocak salı günü. 09.00- 09.45 saatleri arasında Necmettin Erba- kan'la. 10.00-10 45 saatleri arasında Tan- su Çiller'le. 11.00-11.45 saatleri arasında ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'la. 12.00-12.45 saatleri arasında DSP Genel Başkanı Bülent Ecevifle, 13.00-13.45 sa- atleri arasında CHP Genel Başkanı Deniz Bavkalla bir araya gelecek. Demirel'in yaptığı sıralama. hükümet kurma görev inin, Erbakan'ın ardından. ge- lişmelerin gerektirmesi durumunda ikinci aşamada Çiller'e verileceği yorumlarına neden oldu. Çüler Köşk'te Demirel. liderler turundan önce dün Çan- kava Köşkü'nde Başbakan Tansu Çiller ile yaklaşık yannı saat görüştü. Çiller. görüş- meden avrılırken vaptığı açıklamada. DYP'nin 2. sıraya konulmasını doğal kar- şıladı. Çiller. "Bu,hükümet kurmadaikin- ci göre\in size verileceği anlamına mı geli- >or?" sorusuna " Ben hiçbir \orum getirmi- yorum, bu yorumu getirme>e de gerek gör- müyorum. Ülkemizde teamülle, kurallar var. Bunların hepsi işle\ecektir" yanıtını verdi. Demirel'le hükümet modelleri üze- rindedurmadıklannı savunan Çiller şunla- rı sövledi: " Böyle bir yetkim yok benim. Ben. şu aşa- mada devletin çarklarının işlemesine. böy- le bir çıkma/ın reel gerekçeler ortada olma- dan bö>le bir paniğin çıkmasını önleme çabası içinde>im." POLİTtKA GLTNLUGÜ HİKVIET ÇETİNKAYA Yağmur Yağıyor... İstanbul Erkek Lisesı'nin görkemli yapısı, kahveren- giye çalan bir yalnızlığın ortasında duruyor... Ağaçlar siyah gövdeleriyle insanları selamlıyor gi- bi... Yağmur inatçı... Yeşildirek'e inen dar sokağın başında yeşil sarıklı, cüppeli, sakalh bir genç adam, arkadaşına sesleni- yor: "Birhafta sonra iktidarızinşallah..." Tam o sırada üç turist kadın Rusça konuşmaya başlıyor. Sanırım yeşil sarıklı, cüppeli. sakalh adama adres soruyor. Adam. gözlerini kısarak bakıyor üç Rus kadına. Sonra hızla yürümeye başlıyor. Bir hafta sonra iktidara geleceklerine inanan ada- mın ardından bakıyorum... Yağmur daha da hızlandı... Gazetelere göz atıyorum... Bir başlık: "Ya ANAYOL ya seçim..." Haberi okuyorum. Bize göre bayat. Çünkü üç gün önce yazmıştık. Olası senaryolardan birisi... Meclis'e giremeyen MHP ve lideri Alparslan Tür- keş. dün sabah bir kez daha ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'la görüştü zaten... Havada bir erken seçim kokusu dört-beş gündür var... Ne diyor Türkeş: "Balık denizdeyken pazarlık yapılmaz..." llginç biryanıt... O zaman ne olacak? Yani olası bir erken seçimde Türkeş, Tansu Hanım'a mı yanaşacak yoksa Mesut Bey'e mi? Pencereden bahçeye bakıyorum... • • • Kurşunî birçizgi. 'Pembe Konak'\n üzerine düşmüş. Karmakarışık duygular, karşıdaki tarihi taş binanın o yalnızlığı çağrıştıran kahverenginin orta yerinde bu- luşmuş... Yağmur hınzırca yağıyor... O yeşil sarıklı, cüppeli ve sakalh genç adam ne de- mişti: "Bir hafta sonra iktidarız inşallah.." Sakalh adamın gazetesine şöyle bir göz attım... ilginç birgazete.. Şeriatçı terör örgütlerine her zaman arka çıkan bu gazete, dinci-dinsiz ayrımıyla insanları kapıştırmak için elinden ne gelirse yapar... Işte bir haber başlığı: "Laik provokasyon tekrar sahnede..." Bir başka haber: "Gözaltı sayısı 18 7 geçti..." Haberi okumaya başhyoruz: "Yaklaşık bir haftadır süren operasyonlarda, em- niyet tarafından gözaltına alınan Müslümanların sa- yısı 18 oldu. Daha önce ismi açıklanmayan 5 Müs- lümanın daha ismi tespit edilirken gözaltındakilerin aileleri yasal başvurulannı sürdürüyor. Bir haftadan beri evlerinden alınıp götürülen yakın- larının hayatlarından endişe eden aileler, kendilerine açıklama yapılması talebini tekrarladılar. Önceki gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'na yasal başvuru- lannı yapamayan aileler, dün dilekçelerle bu başvu- rulannı yaparken çeşitli mercilere yönelik ziyaretleri- ni de sürdürüyortar. Dün, Kanal 7 televizyonunda, so- runlanyla ilgili bir programa katılan bazı aileler, daha sonra Mazlum-Der'e giderek derneğe resmı başvu- ruda bulunup gözaltındaki yakınlarının selameti için gerekli girişimlerde bulunulmasını istediler." Bu gazete Refah Partısi'ni destekliyor. Ama her za- man olduğu gibi 'şeriatçı terör örgütleri'ne toz kon- duımuyor. Biz de bu köşede zaman zaman onlara soruyoruz: "Teröristin dinlisi, dinsizi, sağcısı, solcusu olur mu?.." Aynı gazete bugünlerde ANAP lideri Mesut Yıl- maz'a çatıyor. Yazarları Yılmaz'ı eleştiriyor. Neden mi? Mesut Yılmaz, RP ile ortaklığa yanaşmadığı için... • • • Yağmur iyice hızlandı... Yeşil sarıklı, cüppeli, çember sakalh genç adamı dü- şünüyorum... Ne demişti: "Bir hafta sonra iktidardayız inşallah!.." Ben yine olası senaryoları düşünüyorum.. Bir ANAYOL formülü gerçekleşebilir mi? Şu aşamada o biraz zor... Çünkü şu anda birinci parti RP, ikinci parti ANAP. üçüncü parti DYP... Tansu Hanım diyor ki: "Cumhurbaşkanımız hükümeti kurma görevini Nec- mettin Erbakan'a vermelidir. RP en çok milletveki- li çıkarmıştır..." Burada bir kurnazlık var... DYP üçüncü parti olmasına karşın. milletvekili sa- yısı bakımından ikinci partidir... Tansu Hanım şöy\e düşünüyor olmalı: "Necmettin Hoca, hükümeti kuramayınca sıra ba- na gelir. O zaman da Mesut Bey kaçar. Böylece 45 gün dolar. Bir erken seçim ortaya çıkar..." Yağmur hâlâ dinmedi... Tarihi İstanbul Erkek Lisesi, kahverengi yalnızlığı için- de bakıyor gelip geçenlere... Siyah gövdeli ağaçların dallarına ise kuşlar bile konmuyor... TBMM Başkanı Aydın'da 'GB ile Avrupa'ya entegre olduk' AYDIN(AA)-TBMM Başkanı İsmet Sezgin, Türkiye'nin gümrük birliğine girmekle Avrupa'ya entegre olduğunu söyledi. Sezgin. Aydın'ın Koçarlı ilçesi Bıyıklı beldesinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, Avrupalılaşma çabalannın ürününü aldığım belirterek. şöyle konuştu: "Türkiye gümrük birliğine girerek > ıllardır çektiği özlemine kavuşmuştur. Nihai hedef de Avrupa Birliği'ne üve olmaktır. Günümüzün hükümeti. bu konuda vıllar önce başlatılan çalışmalara sahip olarak hı/landırılmasını sağlamış ve gümrük birliğine girmede bü>ük rol oynamıştır. Bundan sonraki hükümetlerin de aynı çaba içinde çalışacaklarına inannorum." Geçen dönem TBMM'de çıkarılamayan yasaların bir an önce çıkanlması için yeni oluşan Meclis'e büyük görev ler düştüğünü kaydeden Sezgin. "Enflasyonla mücadeleyi \e gelir dağıhmındaki eşitsizliği ortadan kaldıracak yasalar başta olmak üzere, birçok vasanın çıkanlması gerekmektedir. Türk halkı. soruniarının büvükbir bölümünü çözmüş olarak 21. yüzyıla girecektir" dedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog