Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 5 OCAK 1996 CUMA OLAYLAR VE GORUŞLER Düşünceler MELİH CEVDET ANDAY E kım 1930 da Einsteinonu- runa \enlen \emekte Ber- nard Shaw şovle dıvor 300 > 11 \e\vton'unevrem- ne inandık başka hıçbır kuralabudenlı ınandığımı- zı anımsavamıyorum Sonra bır genç profesorçıktı orta>a Bırsuruşev sovle- dı bızdekâtırdedıkona Nevvton'unel- ma kuramının yanlıs olduğunu da soy le- dı Onagore dunvadoğrusal değıl eğ- rıseldı Lzavdakı ne^nelereğnseldı on- ların gıdebıleceklerı tek doğrusal yol bu\du Bırden \euton un evrenı çok- tu Bavanlar baylar en buyuk çağda:>ı- mız Eınsteın ın sağiığına Sonra ^unlan eklıyor " Dın hep doğrudur herbınmızınkar- şı karsıy a kalabı leceğı o bu> uk sorundan korur bızlerı Insanoğlunun bır varatiM olan bılım ıse hep >anlıştır On yenı so- run daha ortaya çıkarmadan tek bırsoru- nu bıle çozemez bılım Bır haftadır dostum Şakir Eczacıba- şı nın "Bernard Shaw: Gulen Duşunce- Ier"adlı buvuk \apıtını okuyorum oku- dukça >a^ı\orum Sen kalk >3 ouınu bınlen.edenemevı konusmavı mcktubu tara. Shau un bellı konularda soyledığı ılgınç sozlerı derle kolay mı7 Telefonuaçtım "Birader, nasılgiriştin bo\lebirişe?'"dedım Çunkuboylebırışe gınşmek, bu ışı başarmaktan daha guç- tu bence Dostum kahkahavı bastı Otuz beş yıllık bır çabanın urunuydu buyapıt sabnn \e dırencın urunu Şımdıokurlanmabukıtaptan Bernard Shau'un essız zekâsını \e olağanustu mızah yeteneğını sergıleyen kımı sozle- rını alıntılamak ıstıyorum İnsan \e Lstıin İnsan Budunyada ılerleven kışıler kollan si- va\ ıp ıstedıklen ortamı arayan, bulama- yıncada yaratan kısjlerdır Hıç du^kırıklığına uğramavanlar hıç umut beslememıs olanlardır Budalalar ulusunda dâhıler tannlaşır Herkes ona tapar ama kımse onun dedı- ğını yapmaz Bır ınsanın at olmasını gerektırmez, ahırda doğmak Bır gun gelecek ınsanlar olma>acak. yalnız duşunce kalacak Çağdaş Yaşam Çağımızın u\garlığına havran olanlar uygarlıgı buharlı makınevadatelsıztelg- rat sayanlardır Çağdaş bır toplumda her gun bır kı\a- met gunudur Vırmıncı yuzyılda hıçbır sey olmadı ımkânsiz olanlardan ba^ka Siyasal Duzen, Özgurluk \e De\rim Ozgurluk, sorumluluk getırır Insanla- rın çogunun ozgurlukten korkmasi butı- dandır Enguzel ozgurluk kolelennduşlenn- de gorduğudur ozgurluğun korkutueıı yanlarını bılmez koleler llen gorusjer ılerı sorumluluklar getı- rır Sanaftan anla>an bır ulus uretmek bı- le, ne yazık kı, daha kolaydır sıyaserten anlayan bır ulus uretmekten Demokrası duzenbaz bır azınlık tara- fındanatanmayerıne vetersızbırçoğun luk tarafından seçılmeyı getırır Siyasal ılkelere bağlılık. gerçekte, seç- kın kı^ılen putlaştırmanınbırmaskesıdır Hukumet y onetme sanatı. putperestle- rın i:>ıdır Arslandan ne dıye korkuyorsunuz7 Onun ne ulkusu ne tîını. ne siyasal ınan- u neahlakı ne de dıplomasi vardır Sa\aş\eBarış Sava> -.algını çok ganp bır hastalıktır \e çok bulaşıcıdır Ulusiararılargıbıdır Başkalarını ken- dı ya^amları pahasına oldurebılırleran- cak Hıçbır askerden duşunmesını bekle- meın ben - Bu suba\ı ne vapacağız1 Hersoyle- dıgı vanliş - Onu general yapın, her soy ledığı doğ- ru olurozaman Savaşları kazanabılır kentlen zapt edebılırsınız amaulusları fethedemezsı- ııız Hala anlamadınız mı bunu1 Zengınlerle Yoksullar Dış ağnsıçekenlerdıslen sağlamolan- ları yoksullar parası bol olanlan mutlu sanır Iyı yetışmenın temelıdır eşıtlık. ama tum ıktısatçıların bıldığı gıbı. eşıtlıkle mulkıyet bır arada vuruvernez Para açlığı gıderır mutsuzluğu değıl Yemek mıdeyı dovurur ruhu değıl - Ben bır eskıvayım zengınlen >ova- rak geçınıyorum -Bensebırcentılmenım yoksullanso- yarakgeçımvorum Suç \e Ceza Cezae\lerı \ar oldukça hangımızın ıçınde olduğu hıç onemlı değıldır Bırtutukluyubağışlayabılırsınız ama ona mahpusluğun bır anını bıle gen ge- tiremezsınız • Yazıma Bernard Shau un Eınsteın us- tune bır sozu ıle başlamıştım, Eınsteın'ın Shavv ıçın sovledığı bır sozle son vere- vını "kişiselliği aşan bir sanatsal anlatım gucuvle Shaw, nevnimLzi eğittı \e kut- sadır ARADA BIR YAVVZGÖR EmeU,E!(l Galileo Galilei... Galıleı (1564-1642), her şey Vatıkan'ın kontrolun- de ıken ortaya çıkıp da "Dunya, Guneş 'ın etrafında donuyor' der demez papazlar yapıştı ensesıne Yapmadıkları kalmadı bu unlu fızıkçı ve gokbılım- cıye "Inkâretyakâfır'Yoksa "dıyegurledı engızıs- yon yargıcı Bu kadar buyuk gunahı ne ıdı Galıleı'nın'' Bakınız Katolık kılısesının savına "Dunya, evrenın merkezıdır ve her şey onun etra- fında doner, Dunya olduğu yerde durur Çunku, Tan- n, buranın evrenın merkezı olduğunu, 'Oğlunu' bu- raya gondermekle kanıtlamıştır ve bunun aksını ıd- dıa etmek, Tann'ya karşı gelmektır " ister ıstemez, bır uyduruk yalanlama ıle yakasını kurtardı Galıleı Otekıler de yıne cennet anahtarları satmaya kralları bırbırıne duşurmeye 'kâfırler" uze- rıne Haçlı orduları gondermeye devam ettıler Butun bunları da "Herkesı Sewn'"mesajını verdıgı ıçın çar- mıha gerılen Isa nın dını namına surdurduler Bu bağnazlıklar suredursun, ınsanlık şımdı uzay- da ne var ne yok araştırmasında ılerlemekte 2000 yılına gırılırken orneğın bır Cızvıt papazına, "Galıleı haklı çıktı, muhterem peder' dıyecek olsa- nız, sıze oyle bır bakış fırlatacaktır kı • • • Kudus tekı "AğlamaDuvarı"n\n onunde sıyahgıy- sılerı takkelerı ve kollarındakı bandlarla durmadan ıle- rı gerı sallanıp dua eden bağnaz Musevıler sallana- dursun, tepelerınde Israıl yapısı jetler uçuşuyor 40 yıldan fazla suren savaş ortamını ortadan kaldırıp Fı- lıstın de yaşayan herkese bır nefes aldırmak ıçın, bu- tun karıyennı ortaya koyan bır başbakan, ışlerın yo- lunda gıtt/ğı bırsırada bağnaz bır genç tarafından ol- duruluyor • • • Tek Tannlı dınlerın en yenısı olan Islam dını kadar hoşgoru temasını ışlemış bır dın yoktur Bu açık go- ruşe bır de "bılım"\n ovgusu eklenmıştır 'Tesamuh ve Hıkmet " Parola budur Islam/ kabul etmış uluslar ve toplumlar arasında hıçbırısı Anadolu Turklerı kadar bu "parola"ya sadık kalmak becerısını gosterememıştır Mevlana ıle Hacı Bektaş ın oğretılerı ve felsefele- rı hem Selçuk hem de Osmanlı devletlerının başka dınden olan "reaya" karşısındakı ovguye değer tu- tumlarını yonlendırmıştır Atalarımızın bıze bıraktıgı mırasın en degerlı madalyalarını oluşturur bu tarıhsel gerçek Osmanlıların, Anadolu'da ve dışında bıraktıkları, camıler kopruler kullıyeler vb yapıtlardan daha us- tun olan 'yapıt' bızı sevenın de sevmeyenın de ın- kâra kalkışamayacağı ve gerçek Islam dınının hoş- goruye dayalı ve bağnazlıktan uzak felsefesını yan- sıtan bu tutumlandır Yazının bu aşamasında "Laıklık nedır ne değıldır? "tartışmasına gırmenın ne yararı vardır ne de geregı Asıl onemlı olan, Galıleı yı ışkenceye tutan, Ağla- ma Duvarı onunde sallanıp duran Menemen'de Ku- bilay ın kafasını kesen "bağnazlar"dan uzak dur- maktır TARTIŞMA Ben Atatürkçüyüm Diyenlere... emen konuya aırerek sıze 1919 \e 1995 Turkıvesı nHdekı benzerlıklen \e aynlıkları anlatmak ıstıvorum \ıl 1919 Ulkeyıdusman ışgal etmı^durumda Bu normal bır olay Ne de olsa Mondros Anla^masi ımzalanmış En kotu olan üe ulkedekılerın bırbırlenne ıhanet etmelen Ineılız Muhıplen Cemıyetı (Ingılız SevenlerCemıyetn kurulmu^ L\elen ıçınde Osmanlı padısahını Refah'ın Kadın Sömürüsü gorebıleceğımız gıbı Said Mollagıbı unlu adlara rastlamak da olasi Rahip Fre\» \e Saıd Molla gıbı ıkı farklı dınden olan ıkı kı>ının bagınisizlık mueadelesını bolmek ıçın gosterdıklerı bu\uk <,aba Ingılızlerı çok menınun etmış. olmalı Padı^ah ıse bu\uk bırolasılıkla kurtulus mucadelesıne yardımcı olmak Kin casus olarak bu cemıvete gırmı^ olmalı <") Tealı Nlam Cemıvetı Bu temıyet \sUm de\ letı kurmak amacını ta^ıvor Ozellıkle Konva \e çe\resınde orgutlenmı^ durumda Islam de\ letı kurmak ıçın kurulmu^ Şatak Bans gıbı kuçuk dernekler de \ar Kurt Tealı Cemıvetı Ozellıkle dı^guçlerın kı^kırtmasi ıle kurulan bır (.emı\et \dn bağımsız bır kurt de\letı kurmayı amaçlıvor Iç ı^lennde bağımsiz dı> ı^lerınde \e ozellıkle de petrolun kullanılmasında dısarıya bagımlı bır kurt de\ letı \aratılmak ıstennor Sıl 1W5 ArtıkbdgıniMz bır Turkıye C umhurıvetı kurulmu^tur Baöınısızlıûımız Lozan da kabul edılmış hukuken uluslar arasindakı venmızı almışız Laıklık ka\ramı ıse anavasamızın 2 maddesinde \erını almıştır Ne\le\elım kı gunumuzde ^erıat \anlısi turedıler gıttıkçe kuvvetlenmektedır Laık olanlar sındırılmeye \a da vok edılmeye çalışılmaktadır Lğur Vlunıcu. Ali Gunday bu kısjlerden sadece son ıkisıdır Okullanmızın durumu îse ortada' Bağımsız bır kurdistan kurnıa hayalı ıle \ola çıkan Pkk nın yarattıgı terorden \alnız bolge halkıııın değıl tum Turkıve nın efah Partısı'nın erkeklen, kadınlanmız y ıf ve yumuşak kalplerını, lançlarına olan îağlılıklarını, parasal ıhtıyaçlannı kendı çıkarlan ıçın ne guzel kullandılar \e kullanıyorlar Kadm mıllet\ekılı seçmemelerıne neden Meclıs'ın ba^ortulu kadına henuz hazır olmadıöı ıçınmıi; 1 Inanır mısınız buna' Retah Partısı başa geçtığınde >erıatı getıreceklerını goğuslerını gere gere her yerde soyluyorlar Ne demek şerıat 9 Once kadınlarjıj _ - erkeklerdcn tamamı^la ay rılarak e\ lerınden dışarı çıkmamalan okumamalan. çalı^mamaları. boylece 'ktısadı guçten yoksun olup erkeklere kole olmalan demek Cumhurı\etten once bırkadının evlenecegı erkeğı gormesı yasaktı Nıkâhtabıle perde arkasından gormedığı jdjmt kocalığa kabul ederdı -ha\ ır- para karşılığı kendını satardı satılırdı kole olmak ıçın Erkek kadını beğenmezse bır^Boşordemesıyle kadını sokağa atabılırdı ama kadm kole olduğu ıçın her ne olursa olsun omru boyunca yazgısına boyun eğmek zorunda ıdı Para gucu olup şımarmasın dıye mıras hakkı da yoktu Soz hakkı ıse asla' Şenat uelınce. kadınlanmız bır ba^ortusu ortup blucın pantolon vırtmaçlı etekler gıyıp okumalarına çalıi)malarına, para kazanmalanna goz yumulacağını sanıyorlarsa çok aldanıyorlar Yuzyıllardan ben insan bıle sayılmayan kadınlanmıza \tattirk'un kellesını koltuğuna alarak \erdırtmeye uğras,tığı ınsanlık haklannı. kendı ellenyle gerı çe\ ırmelerı ıçın Refah ın erkeklen izuzel \ollarbuldular Ne etkılendığı unutulmamalıdır Çatı^malarda uç bını a^kın sıvıhn oldurulmesı goz onunde tutulması gereken en onemlı nokta olmalıdır Batı hayranlığı gıttıkçe daha tazla artmaktadır Oysa bız seklen Batı nın değıl bılımsel. ozgurlukçu Batı'nın yolunda olmalıyız 1995 vılında "Ben Ataturkçuyum" dıyen kısıler olarak bu gerçeklerı gormelı bunun buvuk sa\a>ımını vermelıyız Ben Atatürkçüvüm dhenlerden yazık kı uyusturulan o akıl dolu beyınlerını uyandırmaya çalı^mayan bu kurnazca oyunlara alet olan kadınlanmız \ar Fakat onların da yakın zamanda uyarıarak Tann'nın \ermış olduğu akıllannı kullanıp buyuk zorluklarla elde ettıklen haklannı gerı vermeyeceklerınden emın olabılırız Muazzez İlmive Çığ Sumerolog Side'nin Çöp Sorunu ve Ciddiyetsizlik •^•V^^B uriznı f H lsektorünun • diğer • sektorlerden ^ 1 çokaynbir - J ^ L . >apısı \e ozelliği vardır: Başkalannın gore\ aJanlan da tun/mi yakından ilgilendirir. Verel \onetimlerin, diğer bakanlıklann ilgi alanlanna giren hususlar turizm ıçin de buyuk onenı taşır. Orneğin yerel yonetimlerin bir olumsu/lukları karşısında furizm sektoru vetkilileri B A S I D A V BASISEMILER DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA VAKFI DUYURU MİLLİ PİYANGO İDARESİ'NİN 31.12.1995 TARİHLİÇEKİLİŞİ ESAS ALINARAK; ÇEKİLİŞ LİSTESİNDEKİ EN BÜYÜK İKRAMİYEDEN BAŞLAYARAK ILK DOKSAN İKRAMİYE RAKAMININ SON BEŞ RAKAMINA GÖRE EŞYA PİYANGOSUNDA İKRAMİYE KAZANAN NUMARALARIN TAM L İ S T E S İ 1996 MODEL FORD ESCORT SEDAN CL OTOMOBİL 13653 1996 MODEL RENAULT SPRİNG R 9 OTOMOBİL 37783 ARÇELİK NO-FROST815 NF BUZDOLABI 32683 51862 91755 ARÇELİK FULL AUTOMATIC 4300 ÇAMAŞIR MAKİNESİ 37627 57171 72623 81471 89028 ARÇELİK T. MULTİMATİK FIRIN 15370 16873 16962 40539 41927 45827 51948 87127 89843 99371 ARÇELİK 37 EKRAN 8037 TELEVİZYON 02009 10097 14946 15002 23289 26317 29037 32152 34872 45165 56304 56853 62358 63307 66416 79654 86028 91253 96067 98292 ARÇELİK CD PORTABLE MS-2610 MÜZİK SETİ 00920 02365 03260 06047 06592 10687 11036 11449 15823 16493 20243 20539 23544 30025 30726 35096 35571 36122 37460 38324 38823 41875 42094 42412 45975 47288 49573 51611 52917 54257 60471 67394 67914 68777 69906 74090 75388 80150 80727 80764 83454 86219 89806 90575 92074 95134 95360 96990 97263 99925 Bu pıvango Mıllı Pvangc Idâresı Genel Mudurtugu nun 2 11 1995 tarıh ve B 07 1 MPI 0 13 00 02 1620 10044 ssyıl Icşler Bakanlpğ n n 26 1C 1995 tarh « B 0 3 C1 EGM 0 12 02 C8 2860 95 244^8<! say l ızn le duzen enm şt r "Bizi ilgilendirme/' yanıtı \eremezler. İşbiriiği >e eşgudum kanallan fazla olan bir sektordiır turizm. Nitekim bu bağlamda turizmci de çe\ resiy le yakından ilgilenmeli. etrafında olup biteni izlemelıdır. Orneğin 'Ben kendi işime bakanm. politika ne\ime' turunde bir yaklaşımı \arsa. çop sorununun sektorune olumsuz bir etki \apmasi noktasında tikanıp kalabilir. Bu çerçevede Side-Sorgun sahil bandına \e kumullara yayılmış olan çöpluk. turizm sektöru yanlılan tarafından kaygıyla izlenmektedir. Aslında bu çirkin gorunume salt turizm açısından bakmak gerekmez. insan sağlığı. çe\ re, peyzaj orneği bakış açılan da onenı taşır kuşkusuz. \e\arki ulkemizin tanıtımı söz konusu olduğu için turistler açısından buyuk ilgi goren Side'nin ozenli olması değişik bir anlam taşır. Geçen y ıllarda Anadolu "nun başka bir koşesinde rastladığım bır İngiliz turist ~Side"nin çop yığınları hâlâ duruyor nıu" sorusunu sorduğunda ne tur yanıt \ereceğimi şaşırmıştım. Belki bu çop yığınlarını biz kanıksadık. ama >abancılar unutmayacak kadar etkilenmişler. Turizm vetkilileri. Turk turizminin gelişmesi yaklaşımı ile tanıtım boy utuna artık bu pencerelerden bakmalıdır. Bir işbiriiği \e eşgudum sağlanma/sa 'e\ in içi" dağınık kalır \e gelen misafirler memnun olmayabilir. Sadece otellerin beş \ ıldızlı olması yeîmıyor. Eğer yollar. çe\re, sağlık kuruluşlan orneği yakJaşımların yıldızlan da çoğaltılamıyorsa onemli bir eksiklik \ar demektir. L nutmayaiım ki gelen turistler memnun donuyorsa bu biraz da ucuz bir ulke oluşumu/dan. biraz da insanımı/ın içten da\ ranışından ka\ naklanmaktadır. Ancak sektorun bu tur subjektif unsurlara bağL kalması sağlıklı olmaz. Eğer Sıde'nin çop sorununu. Alanya-Antalya karayolu konusunu. yuruyuş yolları. sağlık istasyonları. rekreasyon alanları orneği \aklaşımları çozumleyemiyorsak turizm sektörunu kendi akışına bıraktığımız sonucuna ulaşınz ki bunun adına ciddiyetsizlik denir. Bu ciddiyetsizliğin onlenmesı için yıllardır goze çarpmayan turizm politikalan oluşturulmaya kalkışıldığında dikey yaklaşımlann yanı sıra yatay boyutlu çaba ve çalışmalara da buyuk onem \erilmesi gerekir sonucuna ulaşmaktayız." Bu \azı Cumhunyet'te 21 3 1993tarıhmde yayımlandı Neredevse 3 vıl olacak Aradan geçen bunca zamana kar^ı Side'nin çop iûrunu de\am edıyor Denız kıyisında oluşan çop tepecıklen hem \erdıklen pıs koku, hem gorsel çırkınhk hem de çe\re sağlığı açısından olumsuz tablolar sergılemektedır Gerek Side'nin çop sorunu. gerekse ba^ta ha\aalanları olmak uzere ulaşımla ılgılı vaklavmlar ve verel \onetımlerın alanına gıren üjler çozum a^amasına kola\ ulaşamıvor Merkezı-verel kamu-ozel kurutn \e kurulu^ları arasında bır eşgudum \e entegrasyon gozlenmedığıne gore turıstık yoreler ıçtn daha ozel çozumler uretmek gerekmektedır Bu yaklaş,ım çerçevesınde ılgılı kurum \e kuruluşlann temsılcılerınden oluşan ve yaptınm gucu olan bır ust kurul olu^turulabılır Mevcut tablo ışığında gozlenen su kı devlet Sıde'nın çop sorununu çozemtyor Bır bakıma bınılen dal kesılıyor de denılebılır Oy sa Sıde onemlı bır turizm merkezıdır ve Turk tunzmı açısından farklı bır kımlığe sahıptır Turızmı salt gıren tunst say ısına gore değerlendınp algılamak venne. onemh sorunlara el atarak çozum şeklınde du^unmelıyız Bunu dusunmedığımız surece bu yazı heryıl tekrarlanır ve çop goruntusuv le kokusıı bılınçh tunstı Sıde ve çevresınden uzaklaştırır Tıpkı lngıhz tunstın Sıde'den uzaklarda çopun durumunu sorduğu gıbı Abdullah Tekin Merkez Sağ ve Merkez Sola Uyan ™ ™ Ikemi/ın iç \e "^•^ "T"dış siyasal H I durumu. • I çağdaş, • I demokratik. ^ ^ ^ ^ hukukun iıstıinluğune, laıkliğe \e çağdaş insan haklarına odunsüz bağlı bir dev let duzeninı gerekli kılmaktadır. 24 Aralık ta vapılan seçımler sonucunda ulusumuz yuzde40 oranında merkez »ağ yuzde 25 oranında sol ve yuzde 21 oranında radıkal dıncı partılere oy vererek bır demokratik toplum orneğını gostermıştır Turkıvemızın onunde enflasvon teror demokratıklesme gıbı temel sorunlann bulunduğu bu sorunlann da Cumhuriyetin temel ilkelerıne \urekten bağlı, \ uklendiği tarihsel sorumluluklann bilincinde, uzmanlığa \e uzun erimli planlamaya onenı veren, kişisel hırs \e beklentilerden uzak. ortak paydası ulke varan" olacak bir hukumetle çözulebileceği çok açıktır. Sıvasetçılerımız çok ıyı bılmelıdırler kı kutsal değerlerın somurulmesı yetkıle'rın kotuye kullanılması. sıyasetın çıkar ılıijkılenne insan satın alınmasına kar^ılıklı suçlama ve aşağılamalara. yalan vaatlere ındırgenmesı butun bu duzevsızlığı hak etmeven halkımızı ve ıçınde >er aldığımız kurumlarımızı încıtmekte. buyuk bır rahatsızlık vermektedır Ulke geleceğınde soz sahıbı olan ve çağdaş demokratik laık Turkıye vı sonsuza dek ya^atacak yurtta^ gırışımlerını kapsayan demokratik kitle örgiıtleri olarak bizler. kışısel zıtia^malar dışında bırbırlennden hıçbır farkları olmayan merkez sağ ve sol partılenn tabanlanndan ve ulkenın yuzde 80'ını oluşturan seçmenlerınden gelen sağduyulu uyannın ısığı ve vol gosterıcılığınde tek bir merkez sağ ve tek bir sol parfive donuşmelerini \c aydınlık geleceğiniize hediUkle sahip çıkmalarını istiyor, aksi dav ranışlarının yaratabileceği tarihsel sorumluluklarını anımsatıvoru/. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Merkez >e Tüm Şubeleri PENCERE Merkez Sağ Ulkeyi Neden Yönetemiyor?.. Kavramlar, zamana ve mekâna gore ıçerık de- ğıştınr, Turkıye'de "merkez sag" Batı'dakınden farklıdır; bızım 'merkez sağ' demokratik değıl Çok partılı rejımden bu yana 'alaturka merkez sağ 'da, once DP (Demokrat Partı) sonra AP (Ada- let Partısı) belırleyıcı oldu Ceza Yasası nda 141- 142'ncı maddelerle sola, 163'uncu maddeyle şe- rıatçı sağa kapatılan kısıtlı rejımde, merkez sağ partılerı, siyasal ıktıdarı sureklı elınde tuttu 1950'den 1980'e degın suren bu donemde mer- kez sağ partılerı 1) Şerıata odun verdıler. 2) Demokrasıyı engelledıler 3) Devletçılık yaptılar Şerıatçı sağ merkez sag partısının kanadı altın- daydı, sola kapalı sağa açık çok partılı rejım, Batı demokrasısının ozgurluklerınden yoksundu Mer- kez sağ sanayıleşme atılımlarını devlet elıyle ger- çekleştırdı Ozel sektoru devlet elıyle besleyen merkez sağın "ıthal ıkamesı"nüe KIT yatırımlarıy- la kalkınmayı ongorduğu bır gerçektır 1980 yılı bu modelde bır donum noktası oldu, merkez sağ eskı dayanaklarından artık yoksundur • Şoyle kı 1) Şerıatçı siyasal akım, merkez saga karşı ba- ğımsız partısını kurdu 2) Demokrasıyı engellemek, dış baskılar yuzun- den gun geçtıkçe zorlaşıyor 3) Devletçılıkten vazgeçıldı Şenatçılar, eskıden merkez sağ partılerın (DP ıle AP) seçım tabanını oluştururlardı 1990'larda bu guçten yoksun kalan merkez sağ, zayıfladı Dış baskılar nedenıyle, merkez sağ, çok partılı rejımı demokratik ıçerıkten yoksun bır duzen olarak sur- durmekte guçluk çekıyor Devletçılıkten vazgeçıl- dı ama, ozel sektor ekonomının lokomotıfı olamı- yor, yatırımlaryeterlı değıl, ışsızlık buyuyor, toplum- da derınleşen çelışkıler, etnık ve dınsel renkleıie sı- yasetı belırlıyor, teroru beslıyor • 198O'lı yıllarda, Evren-Özal ıkılısının (bırı Cum- hurbaşkanı, otekı Başbakan) ortaklığında, "Turk- Islam sentezı" ve "merkez partısı" deneyımı tut- madı Refah bugun bırıncı partıdır Refah yukseldıkçe sol dırendıkçe merkez sag çaptan duşecek, tabanı erıyecektır Buyuk sermayenın cılız yatınmları devletçılığın boşluğunu dolduramıyor buyuk holdınglerın kâr- ları, faız ve rant gelırlerınden oluşuyor merkez sa- ğın yaşadığı bunalım, gulunç sıyaset goruntulerı yaratıyor, DYP ıle ANAP arasındakı kayıkçı kavga- sı, merkez sağın yaşadığı temel bunalımdan kay- naklanmaktadır Merkez sağ, ulkeyi yonetebılecek gucu, modelı cıddıyetı ağırlığı topluma sunamıyor Nasıl bır merkez sagdır bu? Zengınden yuksek fa- ızle borç alarak devlet yonetılır mı ? Butçe kavra- mı yok edılmıştır Merkez sağ KIT'lerı satarak kı- sa vadede çokuntuyu atlatacağını sanıyor ama ozeHeştırme Turkıye'de yağmaya enflasyon eko- nomık duzene donuştu Ikı merkez sağ partısı, anlaşsalar bıle solu koalıs- yona katmadan hukumet kuramıyorlar Aralarında anlaşmaktan da yoksunlar, ufukları dar, sıyasetle- rt kısır, ekonomık modellen açmazda Buyuk sermayenın ve medyanın tam anlamında gudumune gıren merkez sag partılerı solcu ıle şe- rıatçı arasında beynamaz kalmıştır • Bugun Turkıye'de ne sagda ne solda halka çı- kış yolunu gosteren lıderlık var Medya, kamuoyuna yalan soyluyor. buyuk ser- maye ekonomıyı taşıyamıyor, merkez sagın Turkı- ye'de ortaya koyduğu yatırım ve uretım modelı çoktan çoktu Sol once bu gerçegı gormelı, merkez sağın kuy- ruğuna takılmaktan vazgeçmelı TARİŞ 1 Tanş Zeytınyağı Kombınası Mudurluğumuzun ıhtıyacı olan, -lOtonTASFIYETOPRAĞI kapalı zarf teklıf almak suretıyle satın alınacaktır 2 Bu ışe aıt ıhale 11 01 1996 gunu saat 14 00 te yapı- lacak olup şartnamelen Tarış Genel Mudurluğu Satınalma Mudurluğu ALSANCAK / İZMİR (Tel 421 00 56 Fax 421 00 66) adresınden temın edılebılır 3 Bıriıgımız 2886 sayılı kanunatabı değıldır Ihaleyı yapıp yapmamakta kısmen yapmakta veya kısmen dıledığıne vermekte serbesttır Postadakı gecıkmeler kabul edılmez DUYURULUR AYMAAJANS TURK DILI DERGİSİNİ OKITOR MUSITVUZ? 1996 OCAK SA\ ISI BAV İLERİNİZDE Dılde \ozlaşma(l)(Prot Dr Hamza ZL LFIK4.R) Oznevle lleılı Sorunlar (Nurettın koç) Neden1 (\ecat BIRf\Cl) ^abancı Kehmelere Karsıhklar (TDkl 1896'da Bır Imla Anketı (Cem Şems TL V1ER) Nevavı nın Sedd-ı tskenden Adlı Eserınde Tabıat Tas\ ırlerı (Hatıce TOR.EN) fCara kam ın Şıırlerı ( Ahmet B ERCİLASLN \lanas Destanında Kırk \ ısıt (Prot Dr Emıne GlRSOVNASKALlı Çevın Olaubu Lzenne(\ard Doç Dr Altan ALPEREM Asaf Halet Çelebı nın Sıdharta Şıırı (Nurullah ÇETİ\) Co>kun ERTEP1NAR Fuat BA> RAMOGLL Nuzhet ERMAN ZuhtuÇATIk Semıh SERGEN Erdoğan U\V ER. Suat ENGL LLL Dağistan klLK ASLAN. Faıka SARP Alı SE\ l\1 ve A Kadır ANG1N ın şıırlerı Degerendırmeler Haberler HALITZİY \Zt\A IŞAKLIGtLOZEL BÖLIMI Prof Dr Ismaıl PARLATIR Prof Dr Incı ENGİNUN. Prof Dr Sadık kemalTLRAL Prot Dr Şenf AKTAŞ Prof Dr ZevnepKERMAN Prof Dr Bılge ERClLASLiN Prof Dr OnderGOCGUN Prof Dr Omer Faruk HLYLGLZELın vazılan TLRKDILKLRI\IL Fıyatı 80 000 TL Abone şartları V ılhk 800 ÜOU TL »Oğreımen ve ogrencılere 600 000) Altı avhk 400 0OÛ TL logretmen ve oğrencıiere 300 000) Postat,ekı no 128236 Adres Ataturk Bulvan.2P Kavaklıdere ANK.ARA Ba-ın 6464s
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog