Bugünden 1930'a 5,452,219 adet makaleKatalog


«
»

5 OCAK 1996 CUMA CUMHURİYET SAYFA VJÜNÜNPİ TELEVIZYON 15 ÜN F İLMLERİ Balavı 10.00 Kanal D Dram Genç bir kadın. sevgilisinin ısrarı üzenne. zengın bir ışadamını tu- zağa düşürür. Yönetmenliğini Nazmi Özer'in yaptığı filmde, Kadir Inanır ile Nazan Şoray var. Gercek Karşısında 10.00 TRT 3 Macera ©(La Verite En Face)- Ikinci Dünya Savaşı'nda Fransız direniş ha- reketıne katılan Paul. savaştan sonra ev lendiğı eşiyle 35. vılını kut- lar. Yn: E. Perier. Oyn: D. Darrieux, Claude Rich. Ölmiiş Bir kadının... 10.30 Show TV Melodram ^İ7\ Genç bir kadının hüzün doluaşk öyküsü konu alınıvor. Yönetmen- \^J liğinı Ülkü Erakalın'ın yaptığı filmin başrollerinde, Hülya Koçyi- ğit ile Edız Hun var. Yayla Kızı Yıldız 11.10 GAP TV Dram /^T^Anadolu'nungüzel yörelerinden birinde yaşayan Yıldız. zengin bir \& çiftlik ağasının tek kızıdır. Semih Evın'ın fllminde. Yıldız Tezcan ile Göksel Arsoy var. Patroniçe 2 11.25 atv Dram Genç yaşta kaçırılarak kötü yola düşürülen bir kadının. mafya ile mücadelesinin anlatıldığı filmin ıkinci bölüniü. Melih Gülgen'in fllminde, Serpi] Çakmaklı ile Ünsal Emre var. 12.001 Show TV I Günü Yakalamak Aynntı yanda İstanbul Geceleri 12.10 İnterstar Dram /İ7\ Kimsesiz v e yaşlı ıki arkadaş olan Ömer ile Erol, Suna Abla'nın pan- \5v sıyonunda kalmaktadır. Samim L'tku'nun yönettiği filmde. Münir Özkul, Erol Günaydın ve Suna Pekuysal var. Güngörmüşler 12.55 Kanal 6 Güldürü (,~î\ Zengin bir işadamı olan Murat Bey 'in aynı zamanda gönlü de zen- v^Vgındir. Yaşadığı köşkü çalışanlara hediye etmiştır. llhan Engirı'in tllminde. Izzet Günay. Ayşen Gruda ve Hadi Caman var. Kara Pençenin İntikamı 13.30 TRT INT Macera ©Osmanlılardöneminde Kara Pençe'nin karısı öldürülüp. oğlu kaçı- rılır. Yücel Lçanoğlu'nun yönettiği filmde. Serdar Gökhan ile Gö- nül Hancı var. Belalı Torun 14.00 Show TV Güldürü ©Erkek torun ısteyen birbüyükbabay la. erkek kılığınagırmekzorun- da kalan bir genç kızın öyküsü. Nİemduh Cn'ün yönettiği filmde. Ayhan Işik ile Fatma Girik var. İntikam Görevi 15.15 TGRT Macera /T>) (Mission Dvnamo)- Vietnam sa\aşında Torosky ile terörist çetesi- Vly nın îşbırlığı. Yönetmcnliğini Charles Lee'nin yaptığı filmde. Jonat- han James ile Gregory Rivers var. Yirmi Dört Saat 15.40 Show TV Dram ®KS yıl hapse mahkûnı olan genç adam. anııesinin ölümü üzerine 24 saat ızinli olarak bırakılmıştır. Filmin başrollerini, Selçuk Özer ile Sevtap Parman paylaşıyor. Baldız 16.10 Kanal 6 Duygusal Beşik kertmesı olduğu kızın kız kardeşıne âşık olan bir gencin öy- küsü. Yönetmenliğini Temel Gürsu'nun yaptığı filmin başrollerin- de. Kadir Inanır ile Müjde Ar var. Ka>ip Kızlar 16.15 atv Macera /7İ\*Daha iyi yaşamak için evlerinden kaçıp. sonra da kötü yola düşen v İ ' kızların övküsü. Orhan Elmas'ın yönettiği filmde. Tarık Akan. Ahu Tuğba ve Çiğdem Tunç var. Evlidir Ne Yapsa Yeridir 17.50 Kanal D Güldürü /J~iN Leyla ile Mecnun. Ferhat ile Şınn ve Kerem ile Aslı aynı apartman- vTV da oturan üç e\ li çifttır. Şerif Gören 'ın yönettiği filmde. Hülya Koç- yiğıt ile Kadir İnanırvar 18.00/ TRT3/Klasiklerden Parasızlar Aynntı yanda 18.20ShowTV? Zulüm Treni 20.05 HBB Dram ^ \ Bulgarisîan'da yaşayan Türk vatandaşlannın dramı ele alınıvor. Yö- Vrx netmenliğini OğuzGözen'in yaptığı filmin başrollerini. Murat Soy- dan ile Perihan Savaş, paylaşıyor. Davaro 20.30 Kanal D Güldürü /İ7^\ Almanva'da çalışıp başlık parası birıktiren Memo. bir gün kövüne j \5V döner. Yönetmenliğinı Kartal Tibet'in yaptığı fllmin başrollerinde. Kemal Sunal. Şener Şen ve Adile Naşit var. Yalancı Yarim 20.35 Show TV Güldürü @ Yoksul bir kız. zengın bir gence âşık olunca, bütün rnahalle halkı bu ıkı geııci birleştirmek ıçin kolları sivar Ertem Eğilmez'ın filmin- de. Tank Akan ile Emel Sayın var. Benim İçin Öldür 21.10 Kanal 6 Macera ©(Pla> Murder For Me)- Paul Slater. Buenos Aıres'debirbardasak- sofoıı ealarak hayatını kazanmaktadır. Hector Olivera'nın filmin- de. VVıllıam Burns. horv Ocean \e Jack VVasjnervar. 23.001N. One TVI Yankilerin Hazinesi Aynntı yanda Aşkın Bedeli 23.45 TRT 2 Dram ©(Tout Ca Ne Vaut Pas L'amour)- Eczacı Jules Renaudin. dükkâ- nına yarı bavgın halde gelen bir kıza yardımcı olur. Jacques Tour- neur'un fllminde. Marcel Levesque ile Jean Gabin var. Rabia 00.10 Show TV Dini ®Evlıya kadın Rabia'nın öyküsü konu alınıyor. Yönetmenliğini Os- man Seden'in yaptığı filmin başrollenni. Fatma Girik ile Tugay Toksöz paylaşıyor. İbrahim Ethem Hz. 00.20 TGRT Dini İbrahim Ethem Hz.'nin çıledolu hayat öyküsü konualınıyor. Zafer Davutoğlu'nun yönettiği filmde. Tuğrul Meteer ile Haluk Kurdoğ- lu var. Prenses ve Korsan 0T7İ5HBB? üçlü .4şk 01.15 Kanal 6 Duygusal ©(L'homme Fragile)- Metin yazarı iki arkadaşarasındaki duvgusal ilişkinin övküsü. Filmin başrollerinde. Richard Berry ile Françoise Lebrun v ar. Plaj Vampirieri 01.30 Kanal D Güldürü ©(The Malibu Beach \ ampires)- Malibu Plajı'nda bir evde sevgi- lileri olan üç adam. kızların vampir olduğundan habersizdir. Yn: Franeis Creighton. Oyn: Becky Le Beau. 03.001 TRT11 Ikinci Ölüm Aynntı yanda İzleyin Orta Halli (_ ) Ycıhuncı Değmez DÜZeltme: Gazetemizin dünkü sayısında 'Radvolara verilen ek süre sonaerdi' başlıklı haber HÜLYAKARABAĞLCyaairtir. İmzasıyan- lışlıkla İsyan' fllminde çıkmıştır. Düzeltir, özür dileriz. Neredeyse heryıl bir ülke oluşturacak kadar toprağın kaybolup gitmesini seyredemeyiz. Bu sebeple erozyonla mücadele edelim. T.E.M.A. Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı Tel.:(0212)28110 27 268 09 85 JTRT2 21.05\ 'Ve Sinema' TV Servisi- Metin yazarlığını ve sunucukığunu Se\in Okjay'ın yaptığı "\'e Sinema" adlı program, bu hafta 1995 yılının en iyi filmlerinden görüntülerle başlayacak. Geçen yıl "En İyi Yabancı Film Oscarr'nı kazanan Nikita Mihalkot'la ilgili bölünıün ardından. "sinema dergileri" ele alınacak. Programın bu bölümünde. "Başlangıcından Günümüze Sinema Dergileri" adlı birkitabı bulunan Burçak E^ren ile Antrakt Dergisi'nden Saim Vavuz. Sinema Dergisi'nden Mehmet Açar ve Sibel Yiice. 25. Kareden Ali Karadeni/. Görüntü Dergisi'nden Bülcnt Göriicü ve Zahif Atam'la yapılan ropörtajlara yer verilecek. Program. Binnur Karaevli'nin "Çöllerin E\el\n*i" adlı kısa filmıvle sona ereeek. shmvîv i2.oo\ Saul Below'un romanından uyarlama Doğal olan Robin Williams 23.15 'Siyaset Meydanı' T\ Servisi- Ali Kırca'nın sunduğu cunıa geceleri yayımlanan ve çoğu zaman da sabahın ılk ı^ıklarına dek süren canlı tartı^ma programı "Si>aset Me\danı"nda bu hafta "nıini meclis" var. Türkiye Büvük Millet Meclisi heniiz toplanmadan "Si>aset Mejdanı". minı meclisini topluyor. Parlamentodaki her partinin katılacağı prograında koalisyon olu^umundan. Meclis Başkanlığı'na. ülkenin siyasi gündeminı belırleyen çeşitli konular ele alınacak. Halkın soruları ve eleştirılerı doğmltusıında ilerlevecek proğramda hükümet knzinın çözümüne ıli^kın öııeriler de yer alacak. GÜnÜ Yakalamak Seize the Da\ Yönetmen. Fielder Cook Oyuncular: Robin NNilliams. Joseph \\ isenıan, Jerr> StilJer, Glenne Headlv 1986 ABDyapınıı. 93 dakika. TV Senisi- Uilliams. ya^ı kırka varmıv toplıım Ntandanlarına göre basarisiz bir adam olan Tonımy \\ ilhelm'i oynuyor. İflasduru- nuında. herke» tarafından aşağılanıyor, sevgiye muhtaç. Amaçlarına ula^amamış bir aktör. yas kemale erdiği hulde. lıâlâ hayatını kazanabilmek için çocuk mobılyası satıyor. (,'ok iyi birkompozisyonçizenbasroloyun- ctiNUiıun yanı sıra Joseph \\ iseman ve Jer- ry Stiller de kahramanın ta.ş kalplı (ba^arıhı doktor babasi v e >atlıyı y üzündeıı giiv endığı. tek dosttı saydığı yasadı^ı ^alıısta ivi perf'or- manslarMinuvorlar. \V illıams'ı bu tllmdebel- ki dc en fazla. VVilliams s.e\ meyenler.sevecek. Çiinkü \\illiam>. \llah vergisı komik ki^iliğinden M>rılmı>. dahadoğnısuokişiliği rolün taleplen ıçine sikıştımıış. Sonuç olarak \\illiams. başarısız bir adamı oynuyor. en doğal performanslarından birıııi sunuyor. Belkı de VVilLiams'ın en etkıleyıci rolü. "Günü \ akalamak". uyarlandığı Saul Bel- lov» romanıgibi küçükbirbasyapıt. Tabıi Bel- lovv lüründe nevrozu sevenler için. Kanal D 23.oo\ '32. Gün' ve 'Devriye' karşı karşıya TRT 2 22.45 Testivallerden' T\ - Servisi- TRT 2 de her hafta ekrana gelen "Festivallerden" kuşağının bu bölümünde Uluslararası İstanbul Müzık Festivali'nde ver alan "Genç Solistler Dizisi" ıçınde konser veren gençler yer alıyor. Bunlardan pıyanıst Julie Erkoç, kemanda Bahar Biricik. baritonda Cengiz Sayın var. Laf haberle açılıyorT\ Ser\isi- .Sunucukığunu Cem Özer'in yaptığı "Laf Lafı Atıyor" programının bu haliakı konııkları "32.Gün"ü hazırlavıpsu- nan Mehmet Ali Birand ve "De\ri_\e" prog- ramının nuıhabirlerı Ebru Keser ile Bilge Egemen olacak Cem Özer'in stand-up'ıy la başjayacak olan proğramda ilk olarak Mehmet Ali Birand. "32. Gün" programına na.sıl ba^ladığını. ga- zetecilik ya^arnmı \e ba'jindan geçen ılginç olayları anlatacak. Ayrıca. proğramda Birand hakkında yapılan sokak röportajlarına da yer verilecek. Ebru Keser ile Bilge Egemen ise önce gazeteciliğe sonra da televizyonculuğa nasıl başladıklarını anlatarak geleceğe yöne- lik prpıelerinden söz edecekler. Program. Cem Özer'in anlatacagı "Vastıkaltı Hikâye- si"\le sona ereeek. repertuvarlarmdan çesitli eserler seslendirivorlar. Mehmet Ali Birand. Ebru Keser ve Bilge Egemen 'Laf Lafı Açıyor"da. N.One 23.00 Sevimli bir hazine avı masalı Derken Diyanet işler günü Radyo ve Televır. diğı bir yazıda, özel •-.. izinsiz düzenlenen ve • yımlanan izlencelere e- Radyo ve Televiz>o MERCEKLE BAKINCA >IAHMUT T. ÖNGÖREN İletîşim Sorunları Radyo ve Televizyon Üst Kurulu durmadan "ya- yını durdurma" ve "uyarı"cezası veriyor. Radyola- nmız ve televizyonlarımız bu denli çok usulsüz ya- yın mı yapıyor? Radyo ve Televizyon Üst Kurulu. TRT Genel Mü- dürü'nü yanlı yayın yapıldığı ge eKçesiyle görev- den alıyor. Mahkeme aynı TPT I-enel Müdürü'nü görevegeri veriyor. Sonuçta k••" laklı anlaşılmıyor. Bu arada. mahkeme kara' yia görevıne dönen TRT Genel Müdürü görevıne r ->i!amıyor ya da Baş- bakanlıkça başlatılmıyoı - • vden alınmasında haklılık bulunup bulunmao :• • Dir türlü anlayama- dığımız TRT Genel Müdür.. rcn mahkeme kararın- dan sonra göreve başlaf^-namasının nedenini ise hıç anlayamıyoruz. vKanlığı, 27 Aralık 1994 :' Üst Kurulu'na gönder- jlar ve televizyonlarda, r-.ıilı olarak camilerden ya- ;el olunmasını ıstiyor. Jst Kurulu. henüz kurulu- şunu tamamlayamad.'jı için tüm özel radyoların ve tetevizyonların yayınlarını denetleyemedığini söy- lüyor. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun henüz ku- ruluşunu tamamlayamadığı bu dönemde gündeme "MED TV" giriyor. Millı Güvenlık Kurulu, Londra'dan uydu aracılığıyla Türkiye'ye yönelik PKK yanlısı pro- paganda yayını yaptığı ileri surülen "MED TV"nın ülkemize ulaşan izlencelerinin durdurulup durduru- lamayacağını Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na soruyor. Aynı sırada özel radyolar ve televizyonlar yayın- larını sürdürüyorlar. Sürdürmemelerı için özel bir neden mı var? Hayır, yok. Anayasa ve yasalar artık özellere ızin veriyor. Veriyor: ama, önce Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan "izin" almak gereklı. Izin almak için başvurular çoktan yapıldı. Henüz kımseye izın verilmedi. Çünkü başvurular ınceleme- ye alındı. Sonuçlar bir türlü açıklanmıyor. Atı alan Üsküdar'ı çoktan geçmiş ve kendi çıkarına uygun yayın düzenıni. ortaklıklarını ve reklam ağını kur- muş. En sonunda Radyo ve Televizyon Üst Kuru- lu'ndan çıkacak ızinler ile özellerin çoktan kurduğu düzen arasındaki aykırılıklar nasıl düzeltilecek? Bu soruların yanıtlan hiç belli değıl. Bugüne dek yapılan işlerin ve işlemlerin nedenlerını anlamanı t olanağı yok. Türkiye'nin radyo ve TV alanlarındakı koşulları, dığerleri gıbı tam bir çıkmazda. Sorunla- nn nasıl çözümleneceğinı bilenler sankı ortadan yi- tıp gitmişler. Oysa giderek tekelleşen ve tekelleş- mesinı önlemek için en küçük bir önlem alınmayan medya, Başbakan Tansu Çiller'in yılbaşı tatilinde hangi yemeklerı yiyeceğini tüm ayrıntılarıyla anlatı- yo' da kuşkulu serveti ve eşi Özer Çiller'in batırdı- ğı banka davasıyla ilgili gelişmelerı gözden kaçırı- yor. Hem de büyük bir ustalıkla... '996 yılında iletişim sorunlarıyla mı ilgilenelim. yoksa dığerleriyle mi? Işin içinden çıkabilene bra- vo! Uluslararası istanbul Film Festivali'nin koşuştur- masına ayak uyduran bir yazar bu festivalin on yı- lına, yâzdığ'ı "günlüklerle ayna tutuyor: Atilla Birkiye, "Perdelerden - Bir Festivalin On Yı- lı". Çınar Yayınları, İstanbul, 1995. TRT1 Sudan hikâyeye aksiyonlu dopingTV Servisi- Bu >ev ımli hazine av ı masalının YankeeZephyr'i. 1944 yı- lından berı kayıp alan bir ABD do- nanmasınakliyeuçağı. Içındebırsü- rü madalyj. birsandık Old C'ro» ve 50milyondolarlıkdakülçealtm var. Bu uçağı çıkanııa hakkı ıçıngırışılen yarışa ise jet tekneler. helıkopterde- meye bın şahit isteyecek helikopter- ler. hatta bu da yetıniyortTRiş gibi bunların parçalanndan yapılmı^ hıl- kaî garibesi birtakım araçlar dahi! oluyor. 1995 yılı içindeölen İngiliz aktör Pleasence, batık uçağı keşfe- den yaşlı ayyaşı oynuyor. Onu ve maço ortağını (NVahl). ijadamı Pep- pard'la karşı karşıya getıren Hem- mings. yanşı bir duraıı. bir hızlanan r Yankilerin Hazinesi O3.oo\ Film, özellikle 'uykusu kaçanlara' ilginç gelebilir Psikopat bir suç ortağı Race for the Yankce Zephyr \önetnıen: David Hemmings Oyuııculai" Ken >>ahl. Lesle.v Ann Warren. Donald Pleasence. George Peppard 1981 Yeni Zelanda-Av ııstralya yapııııı. 1()X dakika. birtempoyla kotarmı^. Ama tllmının stereotiplerını de. pek parlak olma- yan esprilerini de hoşgönnek müm- kün. Hikâye o kadar Miduıı ki aksı- yonadevtekolsıındiye-.enaıyodaia- ir aksesuv ar hay li zengin mtulrauş. ŞEA JN_O KVAV Yınce (Michael Madsen) ile Fay (Joanna W halley - Kilmer) bırini öl- dürür. elindekı para dolıı çantayı da alıpkaçarlar. \ınce. Idaho'yagitmek ıster. Fay ise La.s Vegas'a gitmekten yanadır. Paranın yarısını alıp Vin- ce'den .lyrılacağını söyler. Vince bu- na şiddetle karşı çıkar. Fay de mola verdikleri yerde onu başına taşla vu- rarak bayıltır \e parayla arabayı ala- rak kaçar. Zaten asıl amacı da psiko- pat suç ortağından kurtulmaktır. N'önetmen Dahl'ın "İkinci Ölüm"ü 1940'lıyılları yenıdenhaya- ta geçıren. Hitchcock esıntıleri ve başka "noir" klasıklerinin esıntıleri ile dolu bir film. Sonrakı filmi "Red Rock\Vest" ise 19501i yılların rüz- gârlarını estiriyordu. \Iev cııt aktörle- rinen lyilerindenbinolan Val Kilmer. ne vazık ki herzaınanki düzev indede- ğil Gönııüş geçırmiş. feleğin sillesi- ni ycmış adam karakten. ifadeleri bu filmde hayli kısıtlı görünen bebek y ü- züne uygun düşmemiş. Doğrıısu "Tombstone"daki Doc Hollday'ini düşününce. buna şaşma- mak elden gelmiyor. Belki de mesele Kilnıer'ın. Vi\ien Leigh'den sonra Scarlet O'Hara ya yeniden can ve- ren karısı Joanna ile oynamasından kavnaklanmakta. Joanna. "femme fatale"ı iyi oynamak için çok çaba harcamış. ne yazık ki bu da belli olu- yor. Michael Madsen ise artık gözü kapalı oynayabileceği psikopat karak- terlerden birı olan Vince'te çok iyi: ama. bıraz fazla 'Metod' kokuvor. \e\ ada çöllerındeki kumarhane kent- lerinde geçen bu ihanet vealdatnıa fil- minin senaryosu. David \V. Warfield ile birlikte Dahl'a ait. Dahl. yer yer çok saölam bir atmosfer duygusu va- Kill Me Again Yönetmen: John R. Dahl Oyuncular: Val Kilmer. Joanna VVhallev- kilıner, Michael Madsen. Jonathan Gries 1989 ABD yapımı. 96 dakika. kalamış. Sımgelerle donanmış filıııı- ııin unutulmuz jnları var. Sinema ve televizyon izleyıcilcrı- nin (hatta eleştirmenlerin) pek tanı- madıkları John Dahl'ın bu ılk filnıı ile ikıncisi "Red Rock West"in bir sü- re önce aynı günde televizyon ekran- larına gelmesi. hoş bir ikili sürpriz ol- nıuştu. \'önetmenin son filmi "The Last Seduction" ise bu sezon sine- ınalarda ızlenebilecek. ITRT3 lH.00\ 'Klasiklerden" kuşağı önce güldürecek sonra düşündürecek 6 Zoraki Müfettiş' ve 'Ofke'T\Senisi-TRT3'ün "Klasiklerden" kuşağında. önce Claude Zidi'nın bir güldürüsü var: "Zoraki Müfettiş-Inspecteur la Ba>ure". Zidi'nın fıiınının yanı sıra sinema tarihının önemli filmlerinden biri de kuşağın ikinci filmi olarak ekranlaragelecek: "Öfke- Fun". Daha önce de ilan edilen "Öfke"ye nasip bu akşamaymış. Coluche, Gerard Depardieu. Dominique Lauanant ve Alain Motter'nın başlıca rollenni yaplaştıkları "Zoraki Müfettiş" de TRT'nin daha önce göstermiş olduğu fılmlerden birı. TRT filmlerı önce TRT 2, ardından da TRT 5'te bir döngü hjlınde dolaşıyor. Sinemaseverler için bir ">«niden izleme" olanağı sunuyor "Klasiklerden" kuşağı."Zoraki Müfetti^"nın konusu ise ^öyle: Kendı ıdeali olnıadığı halde babasinın zorlamasıyla polis akademısine gıren Mıchel. sonunda mezun olur. ancak ıv i niyetli ve de becerıksız bir polis olarak... Cani Morzıni'yı yakalamak için görevlendirılir. Fransız sinemasının tanıdık bırçok simasını barındıran film "Zoraki Müfettiş'. Kuşağın ıkinci tllmı "Öfke"nın konusu ise şöy le: Joe W heeler (Traey). çok sevdiği nişanlısı Katherine Grant (Sidney) ile ev lenecek kadar para kazanmaya çalışan dürüst bir genç adamdır. Bir gün arabay la onunla buluşacağı yere giderken, polısler tarafından durdurulur. Onu. bir adam kaçırma olayından suçlu olan kışiyle kariştınnışlardır. Joe küçük kasabanın hapishanesinde mahkemeye çıkmayı bekler. Ne var kı eldekı ipuçlan ve alıp yürüyen söylentileronu halkın gözünde mahkûm etmiştır bile. Halk toplamr, biryığın oluşturur. hapishaneye doğru yürümeye başlarlar. Tedirgin olan şerif. valiyi arayarak L'Iusal Muhafızları hazır tutmasını rica eder. Çiinkü küçük hapıshanesine yönelik büyük bir saldınyı göğüsleyecek kadar adam yoktur elinde. Ama danışmanları, valinin aklını çeler. Bu arada. hapishanede de olaylar hızla gelişmektedir. Amerikan topltımsal hayatının üst yüzeyı kazınmış. "Öfke" işin kökenine iniyor ve her şey i "olduğu gibi" gösteriyor. "Öfke". yalnızca cesur ve doğru toplumsal ırdelemeler yapan bir film oimakla kalmıyor. aynı zamanda sinemanın gerçekte bir sanat olduğunu kanıtlayan ılk sesli filnıler arasında yer alıyor. Cstelik. Fritz Lang'ın ilk "Amerikan"filmi olduğu halde bu ülkede yaptığı fılmlerin de en ıvılerinden bıri Belki de en ıvisı. En azından. kendi Amerikan filmleri içınde kendısınin en sevdiği film. Devrim liderinin öyküsü Lenin'in başından geçenler belgesel bir dille anlatılıvor. 'Lenin y in Büyük Yolculuğıı' TV Semsi- CINE 5'te bu hafta başında "Lenin'in Büyük Yolcu- Juğu" adında yeni bir dizi başladı. Şifresiz olarak cunıa günleri hariç hafta ıçi her gün ekrana gelen dizinin başrollerinde. Ben Kingsk'y. LeslieCaron ve DominiqueSanda var. Leslie Caron. dızideLenin'in pragmatik karısı Nadya Krupska>a"yı oynarken Dominıque Sanda ise Lenin'in eski sevgilisı Inesse Armand rolünde karşımıza çıkıyor. İtalya. Almanyave İspanyaortak vapımı olan dizi. Sovyet Devrıminin yaratıcısı Lenin'in başından geçenleri yarı belgesel bir tarzda işliyor. Önümüzdekı hafta salı akşamı .sona ereeek dizıde olayların gelişimi şöyle: 1917 yılının nisan ayında mühürlü bir tren. savaştan harabeve dönmüs Almanya'da hızla ilerlemektedir. Son yıllarını varanı Rusya'ya döneceği günü beklemekle geçiren bir adam. trende yolculıık yap- maktadır ve otuz arkadaşıvla bu dönüşü gerçekleştirecek adam Lenin'dır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog