Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

5OCAK1996CUMA CUMHURİYET SAYFA KULTUR 13 Bu kız herkese, her şeyi yapbrabıtir jnca yıl sonra yenıden ,r sınemaya donen Jean Becker, bu kez adını Serge Gaınsbourg'ün unlu ^arkısından alan \ e yıne ıntıkam teması ustune gelışen bır geçmışını arama hıkayesı anlatıyor Vanessa Paradıs, ışvelı, cılvelı. fettan ve seksı çocuk kadın hallenyle. melekle şeytan kanşımı. çekıcı havası>la ışı goturuyor 'Elısa'da. taın da ona gore bıçılmış kaftan nıtelığındekı bır rolde Bızım ıçın venı vılın ılk fılmı. 1980'lenn sonunda kulağımıza çalınmış 'Joe le Taxi" şarkısıyla dıkkatı çeken Fransız lolıtası Vanessa Paradis ıle usta aktor Gerard Depardieu'} u bır arava getıren "Elisa" oldu 1989'da Jean-Ciaude Brisseau'nun "Noce Blanche" fılmıvle sınemaya geçen vcnı keşıf-genç yetenek. o tanhten bugune serpılerek buvumuş. baştan çıkancı seksı bır atet-çocuk kadın kesı)mi;> adı gıbı tam bırcennet hurısı olmuş. çıkmış doğrusu' Uç albumluk şarkıcılıgı. Lenm Kravitz lerlc fılan kınştırdıgı ABD ıle Fransa arasında surdurduğu jet sosyete yaşamı \e erotızm ağırlıklı klıplenvle hâlâ çocuksıı kalmış sesıne şımdı d'e yenıden sınema ovunculuğunu ekleyen Vanessa Paradıs. ışvelı. cılvelı tettan \e seksı çocuk kadın hallemle. melekle seytan kanşımı. çekıcı ha\ası>la ışı goturuyor "Elisa"da, tam da oıu gore bıçılmış kaftan nıtelığındekı bır rolde Geçmişini arama övkiisü Katıksız bir Fransız filmi' sinemalarda \ onetmcn Jean Becker/ Senarvo J. Becker, Fabrice Cara/ol/ kanıera Frienne Becker/ Muzık Zbignie« Prehner. Sergt Gaınsbourg, Michel Colombıer/O\ unculaı \anessa Paradis. G'erard Depardieu. C iotilde Bisa C ourau, Sekkou Sall. Florence Thomassin, Michel Boquet, Philippe Leofard/ 1944 rransj (Standard F) Bevoglu Bevoğlu, Şıslı Kcnt Altunızade C apıtol. Fenerbahçe Pvramıd. Bakııkov '\\sar sinemalannda atesiy le yanmıs bır sokak fılozofu \a da ermış bır kloşar halındekı baba Gerard Depardieu'nun devreve gırmesıvle genlım kazanan psikolopk bır drama donuşuvor. kara fılm atmosfeny le karışık Annesımn bohçasından kalma eskı bır kartpostaldakı denız tenennden gıdıp babasını bulduğıı l'ıle de Seın de dunyadan kopmuş bıtık bır koyun delısı beklemektedır gozunu ıntıkam hırsı burumuş Marıe >ı 1990'lann BBsidenebüecek Vanessa Paradis Zaten 12 v ıl once Isabelle Adjani'yı populer vıldız katına yukselten "L'Ete Meurtrier-Olduren Yaz"dan bu yana fıltn vapmava ara vermış Fransız sınemasının deneyımlı vonetmenlennden Jean Becker şımdı de Vanessa Paradıs'yı sınemaya kazandırmava gırışıvor 'Elısa">la ^0 >ıl kadaronce. gencecık bır Jean-Paul Belmondo'nun oynadığı "'bn nomme La Rocea-Parmaklıklar Arkasında" adlı ılk fıinııyle (1961) mımledığımız. Fransız sınemasının varım vuzvıl oncekı ustalarından. Jean Renoir ın asıstanlıgından yetışme Jacques Becker ın oglu Jean Becker vıne Belmondo lu komedı \e macera fılmı "Echappement Libre~le (1964) "Tendre Voyou-Şahane Sersen'den (1966) sonra televızvona ı,dliştı dızıler çektı \e reklanı vonetmenlıgıne gomuldu 19"7 !) lerde I98^yapımı. ıntıkam temasi ı,eşıtlemesı Kabelle Adjanı lı Ölduren \az dan bunca \ıl sonra yenıden sinenıaya donen Jean Becker. bu kez adını Serge Gainsbourg'un unlu şjrkisindan aldn \e yıne ıntıkam teması ustune gelışen bır geçmışını arama hıkayesı anlatıvor Fılmın başında geçım derdınde» bunalıp kocasıvla, anııesı \e babasmdan destek bulamayarak ruhsal çıkmaza saplanmış. kuçucuk kızını da boğmava kalkiştıktan sonra ıntıhar etnıiş annesınııı sıvah beyaz bırgerıve donıı^ olarak \ jnsıtılan olumunu ızledıgımız Elisa ' vurtlardı \etımhanelerde buvumuş. acı ve vjlnızlıkijrla kuşatılmis koksuz 17 5vdşındakı cıvelek guzel Marıe nın (Vjnessj Paradıs) ovkusu Anııesı Elısa yı (Florence Thom.ıssını ııç vasındavken ka\betmıs pıvanist babasını hiç tnnımaınış \un jrkjddM Sol.ıoge Lı (Meraklısının lscques Doillon'ıın "I e Ptfif trinıinel-kuçuk Suçlu SLIIKI.UI haıırkı\ cKdgı C İotilde C ourau da ıımut \eren genı, bıı oyuiKiı olduğunu kaıııtlıvor) \e Ahmet'le (Sekkou Sail) kuuık Lit,kağıtv,ıhklar ve doKındııiLilıklarİj guııkııııı aıııı eden bolıenı takılan uçlu bır hıısız v,etesını oluşturaıı Marıe aıle se\gısını bu uıjude bulu\oı Gunumu/ dunvasının ozellıkle gençler ıçın ».esitlı tehlıkeler ıçeren labırentlerınde avakta kalma muLddclcsi \enrken. gerektıgınde sevtana bıle pabucunu ters gıvdıren Mdne cık. u\anık zamane veledı kotu ve gamsız zıılıının altında, çok kırılgan ve sc\gıye ılgıve aç. guzel bır melektıraslmda Aşkla. erkeklerle tıddı sorıınlan olan Marıe bedenını \e çekıcılığını kullanarjk vaşlı erkeklerı de pjrnıagında ovnatmaktadır -\rkdddslarivla vaşlı \e pıntı nıne-dede e\ ını basip Jdhişe jnııesının traj/k geçmışiııı kurı.alayan annesmın eskı ımı>tensını de ağına duşurup babasının ızını bulan Mane mız geçmışınm \e anncsının ocunu alacağı bır hesabı kapatmak uzere aradığı babdsının pesıne takılacdktırçok geçmeden İlk vansı cınsellık uyanışlanylayenı Nctmelık sorunlarına vönelık bır gençlık tılmı havasinda gelışen "Elisa" nın ıkıncı \ansı. alkolun engın denızlerıne velken açmış. kendı Babasinın peşıne duşmeden once, sonunda bedenını ıkram ertığı Ahnıet ı mutluluktan erkek delısı romantık arkadaşı Solange'ı da yoğun se\gı ıfadesi sozcuklemle dostluktan ağlatan altın kalplı kuçuk fahışe Mane'mız vıcdan azabıvla çekıp koy\ermış bırduşkun yaşamına talını eden en uzun ılışkısı 5 dakıka suren kadınlan fahışe olanlar \e fahışe olanlardiye ıkıyeayıran. Desmoulıns verıne Vahudı kokenını açık eden Lebovıtchy adını >eğleyen ınsan ve toplum kackını. ıçıp ıçıp yerlerde kusmuklar ıçınde surunen babasını olduremez bırturlu Veadıyla gı>sılen\le >uzuyle sureklı Elisa'yı hatırlattığı. arada bır danslı gençlık konserlennde fılan \ ıne pıvano çalan keş babasını cazıbesıvle baştan çıkararak cezdlandırmaya gınşır. enseste teget geçen duygusal bır fınalde Ancak Bır Serge Gaınsbourg esıntısinın duyumsandıgı. Philippe Leotard'in ılgınç bır Gaınsbourg kompo?ısvoııu çızdıgı \e zaten Gaınsbourg'a adanmiş. enseste kapı açan çetref ılh bır baba- kız ılışkısı ustune dallanıp budaklanan 'psiko-erotik gerilim' çeşıtlemesı nıtelığındekı "Elisa"da. bahtsız annenın ıntıhannı veren geme donuşlerebaşvuran Becker ası ve uyumsuz Mane"nın tcpkisel eylemlennı bu drama bağlıvorbazı çok başanlı sahnelerduzenleyerek "Ölduren Vaz'ı da çekmış olan. yonetmenın kameraman kardeşi Etıenne Becker'ın ımzasını laşıyan goruntulen. Kıeslowskı rılmlenyle tanıdığımı? Polonyalı Zbıgnıevv Preısner ın nıuzıgı ve Gerard Depardıeu"nun basını <,ektığı osuncıı kadrosunun katkılanyla lean Becker'ın vıllar sonra sinemd\a donuşıınun urunu "Elisa'. 1990 ların BB'sı dcnebılecek \anessa Paradıs'ın bıblo gıbı guzellığını sergıleyen ılgınç sayılabılecek bır Fransız fılmı sonuçta Başa güreşen, halef-salef iki kiralık katilin mücadelesi: 'Assassins' Stallone, hâlâ aksiyon fîlmlerinin kmllığına oynuyor Sogukkanlı denevımlı. kararlı. işının ustası olan. ancak artık yıllardır kapıldığı olumcul çemberden kendını çekıp kurtararak emeklı olma> ı uman I numdralı kıralık katıl Robert Rath la (S>hester Stallone). artık borusunu orrurme zamanının geldığıne ınanarak 1 numaranın yenne goz dıkmış, genç. zıpkın gıbı ateşlı. hırslı \e gozukara suıkastçı Mıguel Baın'ın (Antonio Banderas) çatışmasına dayanan 'Assassins-Suikasl Çemberi' yenı yılın ılk actıon'u Esrarengız bır ış\eren patrondan bılgısayararacılığıyla aldığı gorevlen eksıksız yenne getırmesıv le nam salmış son bır ış daha çıkarıp köşesıne çekılmeyı haval eden usta suıkastçının yoluna çıkıp ona meydan okuyan 2 numaranın vanı sira. bırtakım ozel bılgılen çalıp satarak geçınen bılgısayar uzmanı guzel \e kurnaz Electranın da (Julianne Moore) oykuye kanştırılmasıyla kadın oğesının de eklendığı. bıldık bır halef- salef mucadelesının maium heyecan ve genlım gırdaplanna çekıldığımız 'Suikast Çemberi'. surukleyıcı. elı yuzu duzgun becenyle tezgâhlanmış gurültulu. patırtılı. şamatalı. epey cıla çekılmış, 50 mıiyon dolar butçelı. tıpık bır HollyvAOod actıon'ı AlabUdiğirıe sürükle>ici, gerüimİjDİr film Oyunculuktan, reklam, belgesel. Kojak Cannon. \b gıbı kımı unlu TV dızılen yonetmenlığınden gelen, genellıkle farklı rurlere el attığı ve genış seyırcı kıtlesıne ulaşmış. yapımcısmın yuzunu guldurmuş. gışesi sağlam populer fılmler( Supermen- (Supermen 1978 bılımkurgu. Ladyhavvke-1984 destansı fantastık. Cehennem Sılahı I 2 V 1987 1989.1 ;92 polisive macera ve Maverıck-1984 vvestern vbgıbı) ortava koymuş mesleğe vakıf. başanlı teknısyen Richard Donner'ın yonettığı "Suıkast Çemberi", polısıye thnller turunun alışılmiş klışelennı peşpeşe kullanarak ve spagettı vvestemlerden Suikast Çemberi (Assassıns) Yonetmen Richard Donner Senaryo Andy ve Larry Wachovvskı. Brıan Helgeland Kamera' Vılmos Zsıgmond Muzık' Mark Mancına OyuncuJar Svlvester Stallone. Antonio Banderas. Julianne Moore 1995 ABD(WB) Bevoglu Emek. Istanbul Pnncess, Harbıye As. Etıler Akmerkez. Çemberlıtaş Şafak. Bakırkoy 74. Atakov Prestıj, Kadıkoy Kadıkoy, Erenkoy Apollon. Kadıkoy Broadway. Ortakoy Prıncess. Pendık Oscar. Avcılar Stardart sınemalarında gunumuzde venıden raŞbet goren kara rılm çe^ıtlemelenne French Connection tarzı kovalamdcalı suruklevıcı aksivonlara kadar uzatılabılecek çesitlı etkılere açık kalarak kotarılmış 'Dejavu'duvgusu veren bır SvKester Stdllone sevırlıgı ızlenımı bıraktı bızde Sıtırdan tımaklanvla kazıva kazıva zırveve çıkmıs. Rotkv Rdinbo serısı fılmlerının ardından komedıvı denevıp başansız olmuş ama aslına donduğu son ıkı vılın urunu 'Cliflfhanger- Dağcr,*Demolition Man- Cezalandırıcı'/The Specialist-I 'zman' \e son sevretmek bahtsızlısınd utzıadıgımız 'Judge Dredd - gç gıbı en venı fılmlerıyle avnı kulvarda kosup geçildığı koca Arıııe ye (ArnoM Schwarzene^er) yıne yetışmış "İtaKan a>gm' Slv hazretlenne pek fazla bır vakınlık duymasak da bu turdekı bunca vıllık hakkını da teslım etmeden geçemev ız kuşkusuz Ustat son YENİ BASLAYAN FİLMLER... YENİ BASLAYAN FİLMLER. Arkadaş Çevresi PatO'Connor'ın vonettığı. başrollerı ChrisO'Donnell, Minnie Dri\er ve Gcraldine O*Ra«e*m pav laştığı "Ar- kadaş ÇevTCSi" ılk aşkın ve uç ıvı arkadaşın sırljnnın ıhanetlerının ve erkeklennın ovkusu I9s7 sonbaharın- da Bann> ve Eve. Dublındekı unıversıteve gıtnıek ıçin yaşadıkları kasabanın sıkıcı yaşamından kaçarken ıçlen ıçlenne sığmaz Dublın dekı lıse arkadaşları Nan'le kar- şılaşırlar Lısede populer ve sosyal bır oğrencı olan Nan unıversıtehavatınaçabukavakuydurmuştur Onları rug- by takımının vakışıklı ve çekıcı yıldızı Jack ıle taniştınr ve romantık macera başlar Başlangıçta Jack guzel Nan e asik gorunse deçok geçmeden Bennv ıle arasındd bır kı- vılcını olıışur Sonunda vaşanılan nıaı-era gençlıgın sat duvgularının vetışkınlığın an gerçeklenvle çarpışması ustune karnidşık veacı dolu bırderstır Nan'ın duşunce- sızce dldığı kdrarlar vuzunden Bennv ıle lack ın ılışkı- sinın sevrı ve hepsmın .ırkddaslıklan sonsuz.) dek değı- setektır \ onetmen Pat Ü Connor "Arkadaş Çevre- si~nde kendı deneyımlennı anlatıvor kendısı de Irlan- dalı olaıı yonetmen bundan oncekı tılnılerınde de Irlan- da kultur ve polıtıkasını ozellıkle IRA terorunu vansıt- nııstı Oncekı çalişmalanndan oldukça uzaklaşt/ğı "Ar- kadaş Çe>resi" uç kadının arkadaşlığı ustune bır tılın \iKdk Irlanda halkı ıle ıılke polıtıkdsı Katolık kılısesı arasınddkı çelışkılere eleştırel bır bdkış avnı zamanda fılmlenndekı. ıvıce tek bovutluluğa ındırgenmış kahraman tıplemesmı bu kez yenılemeve. ınanılır ve çekılır kılmaya çabalamiş besbellı, uzun saçlarını sav ura sav ura her badırey ı atlatan. belırgın ispanvol aksanlı delıfışek kıralık katıl Mıguel Baın- Antonıo Banderas'tan fırsat buldukça Almodovar'ın gozde oyunculuğundaıı (Kuşkusuz herkesin dnında anımsayacdgı Baöla Benı dahıl 5 Pedro Almodovar fılmıyle parlamıştı ulkesınde) sınemanın kabc'sıne transfer olup başta Melanie Griffith yığınla Amenkalı kadın sevırunın gonlunde taht kurarak 1992 den bu yana Hollyvsood u mesken tutmuş. Phıladelphıa ve Vampıde Goruşnıe gıbı gorduğumuz NeverTalkto Stranger ve Desperado gıbı çok yakında goreceğımız fılmlerle kendını yenı latın loverolarak Amerıkalılara kabul ettırmış Antonio Banderas'm da vıldızını parlatan fılmın kadınını da The Fugıtıve-Kaçak va da Short Cuts fılmlennden hatırlanacak. Hollyuood gozde ve unlu kadın yıldızları arasına şımdıden karışmış gorunen venılerden Julianne Moore canlandınyor Seyırcıvı koltuğuna mıhlavacak cınsten. alabıldığıne surukleyıcı, başlıbaşına bırtakım hevecan ve genlım sekanslan halınde tezgâhlanmış "Assassıns" bu tur gurultulu patırtılı actıon ların alışılmış formullerıyle klışelennı harmanlıyor bır kez daha Son duellonun geçeceğı. Karavıpler'dekı egzotık ve bıldık bır fınale bağlanan fılm başta kurşun vızıltılarıyla güvercınlenn havalandığı I numaralı suıkastçımızın I s vıl once aynı otelde. en yakın arkdddşi Rus u vurmak zorunda kaldığı bes lık bır flash back'le açıldığı o baslangıç sekansı gıbı yığınla klıseden geçılmıyoraslında Ne var kı senarvo zaaflannı ort bas eden ıvızenaatçı. usta actıon yonermenı Richard Donner ışını lyı bıldığını bır kez daha ornekleyerek ıyı çalışacağa benzer surukleyıcı ve oyalayıcı venı bır gışe fılmı daha tezgâhlamanın ustesınden aelıyor ozetle Işveren meçhul patron surprızının de patldtıldığı('). malum fınale kadar kavga dayak kapışma. kovalamata aksiyon ve zıncırleme uzavıp gıden heyecan sahnelennden geı,ılmeven 'Suikast Çemben". çok onemsenmedeıı tuketılen Hollvvvood eğlencelıklennden. duzeylı bırornek sayılabılır sonuçta Uykulu gozlerı boğuk sesı ve ırıkıyım kalıbıvla zaman zaman eskılerden Robert Mitchum u çağnştıran yıllann ağırlığını gıtgıde daha bır hıssederek kendını >enılemeye çabalayan Sly hayranlarıyla actıon turunün meraklısının nabzına gore şerbet veren "Suıkast Çemben "nı gormesenız de olur bızce KEDIGOZU VECDİ SAYAR Yazanmız Vecdı Sayar'ın yazısı elımıze ulaşmadı- ğından yayımlayamıyoruz 'Kendiııi ifade edebihnek, bir oyuııcu için çok öııeııdi 9 Kultur Servisi - Onu ılk "Narolnıanın Davanılma/ Hafifliği"nde ızledık Mı- lan Kundera'nın unlu ro- mdiıının sınema uvarlama- sındd kdrsıldştıgımı/ bu za- rıt diıldmlı ve guzel uız Julıette Btnoche'den bdşka- sı değıldı Ddhd soııra Kks- kmsİd'nın "l ç Renk: Ma- >ı"*sınde Louıs Malle'ın 'Ölesiye' tılnılerınde vınc kdrşımızdaydı bjşarılı oy uncu Julıette Bıııoche soııola- rak C vrano de Bergerac ın yonetmenı Jean Paul Rap- penau'ıuın "The Horse- man »>n the RooP adlı f ıl- mınde Danıel Auteuil ıle bırlıkte kamera karşısına geçtı Bınoche kanıerj karşı- sında olabıldığıncc dogal davranaıı enderoyuncular- dan Bınoche'nın venı tıl- mı rransız epık sineması- nın tıpık orneklerınden bı- n 19 vu7vıljiıııosfen ıçın- de panoramık aı,ıdan nıu- kemnıel Proveıue'daçekı len tılmde Julıette Bınoc- he VdklŞlkll dt baklCIslllJ tutulan çıttlığın e^ sahıbe- sı Therese roîunde Julıette BınoJıe nın ba- bası da kendısı gıbı bır oyuııcu Ancak sınema de- ğıl tıvatn alanındı (,al's ı- yor Bınoche'nın devişivle "Bir suru işcgınp çıktı, ama şu sıralarda maskek'r uzeri- ne çalışıvor." O> unculuk ve- tenegı babdsındjıı geçmış olabılır mı' "Herşev etld- teşim u/erine kurulu zaten. Benı kesinlikle etkilemiştir, bundan kuşkum vok. Ama yasanı beni daha çok etkili- >or." Bınoche, kendını ıfa- deedebılmenın bırsan.ıtçı bıroyuncu ıçın çok oııenılı olduguna ınanıvoı "İnsa- nın icimle yı/ltdiği ne \arsa ortava dokmek. dışa \ura- rak içinde \aşartiklanna bir anlanı katmak." Kcııduıı anlatabılme kaygısı>la gı- nştığı ovuntuluk uğraşi vu- zunden bdşlangiçtd aılesın- dençoktepkıalmış "Anne ve babanı ovuncu olmanıı hıc istemediler. Ben de bu işin. koca bir colu vuru\e- rek aşmak kadar zor oldu- ğunu ta başından beri bıli- vorduın. AnıaoçnJunsunu- na ulaştığımda muthiş bir aşkınlık duv^usu ıle dolu oluvorum. Oleceğimı bil- sem de bu sonuçlıı karşılaş- mak çok gıi/el." Ozel vaşamınd ılışkın konusnıaktan genellıkle kaı,ııııvor Kıipruustu Aşıkları fılmındebaşrolu pavldstığı genç aktoı Leos C arav \.ı da 'Narolmanın Da\ anılmaz Hafifliği'ndek ı rol jrkaddsi Daniel Da\ Le- »iMİeol.ııı ılı^kisıne vone- lık soruldrı kesinlıklevanıt- lamıvor Bınoche aktor Cara\ ıle olan ılışkısinden olan oğlu Raphael ıle sakııı bır vaşam suıdurrııekten vana "Bir ovuncu. canlandır- dıgı karakter ilt vakın bir ilişkikurmalıdır"dıvoı Bı iHK-he "kendisıni*eokişi- vi geliştirnıek. daha ivivc goturmek icın uğraşmalı- dır." (jiızel ovuıuu kendı sını dennden etkılcyen rol- lerı araMiıda "Olesi_ve"*de canlandırdıgı dengesiz hastalıklı kadını gostenvor "Olesive. tam bana gore bir filmdi. O filmdc o/el vasa- ıııımla ış havatımın iç içe geçtiğıni fark ettim. Jererny lıoıis ve Louis Mallegibibir vonetmenle çalışmak çok onemlivdi benım H,in." Son iıimı "Horseman on rhe RooPıı,ınse ovunculuğu- ıid ılışkın bır deneve gınş- tığını belırtıvor "Ma>i"yı bıtırdıkten sonra hamılelığı vuzunden bır vıl sinemava ara veren Bınoche. venıden kamera karşısına geçerken bıraz urktuğunu ıtırat edı- vor ~HorsemanontheRo- of"un vekıııılerı bıter bıt- mez venı bır lılme daha başlamis Bınoche Micha- el Ondaatje'nm Booker odullu lomanı "The Fng- lısh Pdtient" Anthom Mınghella'nın vonettığı hlmde Bınothe nın rol ar- Ralph Fiennes. Von Trier'den 33 yıllık bir 'Avrupa pudingi' Külnir Senisi -Lars Von Trier son fılmı "Breaking The Waves"ın çekımlennı tamanıladı \onTrierçekıın- lerını Irlandada tamamladı- gı fılmını Cjnnes a vetıştır- meve çalışıvor Fılm Emih Hatson un canlandırdıgı Bessadlı bır kızın telepatıv- le baglı olduğunu ıddıa ettı- ğı kocasıvldolan ılışkılerını anlatıvor Breaking The VVa\ es vo- netmemn şıddet \e kotuluk temdsma egılen geçmıştekı filmlerının aksıne ılk defa sevgı ve ıvılık uzenne kuru- lu bırtılm 3^vjşındakı \on Trier uluslararası un vakald- van bırkaç DanımarLılı vo- netmenden bırı Bu arada Von Trier buv uk projesi uze- nnde çalısmavı da surduru- vorL'nünü Danımarka nın dişına taşıran bır kaç vonet- menden bırı olan Lars Von Trienn bu>uk tılnıını ta- nidinlamasına 28 >ıl kaldı Von Tner 1991 vılmdan be- rı uzenndeçalıştığı "Dimen- sıon" ı 2024 v ılında tamaın- lamavıplanlıvor Çekıınlen- nın toplanı ^' vılda tjmam- lanması duşunulen - her wli dakıka- tılm Avrupj nınçe- şitlı ülkelerındeçekıiıvor Elbette Tı vıllık ıı/un bır zaman dılımı yuzunden çe- ?ıılı sorunlaıla kdi^ılj>jrak. anid azıınle ^urıı\or çekını- ler Çekımlerebırlıkteba>l.ı- dıkları ovuncu EddıeCons- tann'ne 199^ \ ılında oluıue vennı venısi bd>ka bırovun cUdlmı^ Fakat Von Frıerbu tur aksilıklere lıı/ırlıklı uo- runuvor Eger okırseçekım- leıe hangı vonetmenın de- vanı edecegı bıle >ımdıden bellı Fıkat Vuıı Irıerbunun kım olduğunu saklıvor sd- dete bır Danınıarkalı olma- dığını sovlemekle vetınıvor Fılm Von Iııer ın clevı- mıvle tam bır~Avrupa pu- dingı"olacak Senarvosuhcı vıl gelıstınlen bu 33 vıllık film Von Tııeı e gore belkı de lOOvıl ^urecek bır fılmın ılk bolumu GÖSTERİMDEKİ FİLIVILERJN DEĞERLENDİRİLMESİ • • • • • • • • • • • • • Carrıngton Ehsa Fransız Opucuğu Golden Eye Guneş Yanığı Olağan Şuphelıler Su Dunyası/ Suıkast Çemben Shovvgırls Yargıç
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog