Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

VISA...VISA Premier/Gold. VISA International... EMLAK BANKASID a h a U y g a r B ı r V a j a m I ç n Cumhuriyef72. VISAYI 25657 / 25000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU YUNUS MADİ (7924-1945) BAŞYAZARI lUDff NAOİf1945-1991) • ÇEVRE KİRLİÜĞİ 1997'yi göremeyecek hayvanlar • 4rka Sayfada • HARÇLAR Öğrenciler açlık grevinde • 3. Sayfada KIBRIS Denktaş'tan Çiller'e sitem • 8. Sayfada BREZİLYA Sosyal yıkımların izinde • 10. Sayfada I ÖZELLEŞTİRME BORSA ûDun 39 839.58 Oncekı 38 960 94 DOLAR Dun 59 750 Orcekı 60 600 MARK V7 Dur 41 100 Oncekı 42100 ALTIN 767 000 Çimento fabrikalarına jet satış • ". Sayfada Başbakanlık koltuğu, liderler arasmdaki anlaşmazlığı su yüzüne çıkardı ANAYOL çıkmazdaYılmaz ve Çiller umutsuz Başbakan Tansu Çiller. CHP Genel Başkanı \e Başbakan Yardımcısı Denız Baykal ı!e yaptığı goruşmede ANAP'la koalısyon konusunda umutlu olmadığını belırttı ve "ANAP-RP hukumetı olmazsa seçıme gıdılır" dedı Demırel'ın, sol desteklı -\NAP- DYP koalısyonu ıçın RP Genel Başkanı Necmenın Erbakan'ın ardından ıkıncı kez gorev vermesınden once ıkı partı lıdennın başbakanlık konusunda uzlaşmalan gerektığı belırtılıyor Mesut \ ılmaz da hukumet bunalımının çozumu ıçın "Gerçekleşme olasılığı duşuk de olsa. Turkıye açisindan en ıvı çozunı mıllı mutabakat hukumetıdır" goruşunu dıle getırıyor \e "ANA'VOL koaiisyonu" kurulması konusunda umudunu yıtırmeve başladığını saklamıyor • 4. Sayfada Demirel, liderleri çağırdı Cumhurbaşkanı Suleyman Demirel. lıderlerın TBMM'dekı sandalye sayılannı esas alarak. 9 ocak salı gunu sırasıyla RP Genel Baskanı Necmettın Erbakan, DYP Genel Başkanı Tansu Çiller. ÂNAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz. DSP Genel Başkanı Bulent Ecevıt \e CHP Genel Başkanı Denız Baykal'la goruşecek Demırel'ın. yaptığı sıralamava gore hukumetı kunna gorevını. Erbakan'ın ardından Çıller'e \ermesı beklenıyor Demirel, liderler turundan once dun Çanka>a Koşku'nde Çiller ıle yanm saat goruştü • 5. Sayfada Üsküdar Cezaevi'ndeki olayda 67 kişi yaralandı. Buca Cezaevi'nde ise 18 görevli rehin almdı Cezaevinde çabşma: 3 öKiSaat 14 15 sıralannda koğuş kapılannı kapatan tutuklularla gardıyanlar \e ıç guvenlık gorevlısı jandarmalar arasında çıkan çatışmada Cengız Çalıkoparan. Abdulmecıt Seçkın \e Orhan Ozen yaşamını yıtırdı Olavlarda 1 uzman ça\uş. 20 erbaş \e er. 10 gardıvan ıle 36 tutuklu ve hukumlu de varalandı BllCa Izmır Buca Cezaevf nde de Uskudar Cezae\ ı'ndekı olaylan protesto etmek ıçın eylem >apan tutuklu ve hukumluler, 3 cezaevı muduru ve 15 gardiyanı rehın aldı İstanbul Haber Senisi - Lskudar E Tıpı Cezae\ı nde tutuklu vehukumlulerınceza- e\ lennde son donemde peş peşe meydana geJen olum ola> larını protesto etmek ıçın sa- vım vermemelen uzenne olaylar çıktı Us- kudar Cumhurıyet Savcısı Vusuf ^anık ın bıldırdığıne gore uç kışı yaşamını yıtırdı ' uzman çavuş 20 erbaş \e er. 10 ınfaz korı ma memuru ıle 36 hukumlu \e tutuklu ya- ralandı Buca Cezae\ ı nde de Uskudar Ce- zae\ı'ndekı olaylan protesto etmek ıçın ey- lem yapan tutuklu \e hukumluler 3 cezae\ı muduru \e 15 gardıyanı rehın aldı İstanbul "»enıbosna'da. cezaevındekı olaylar sırasın- da gu\ enlık guçlennın tutumunu protesto e- den gostencılerle polıs arasında çıkan çatış- mada çok sayıda kışı gozaltına alındı. bazı gostencıler de yaralandı Kamuoyunda 'Ümraniye Cezaevi' olarak bılınen Uskudar E Tıpı Cezaevi'nde. geçen gunlerde de goruş sırasındajandarmanın en- gellemesı uzenne olay çıkmış. 62 kışı yara- lanmıştı Dunku gergınlık ıse çarşamba gu • ArkasıSa. l~,Sü.8'de l sküdar Cezae\ i'ndeki ola> lann du> ulmasınıdan sonra İstanbul'da protesto gösteriJeri dü- /enlendi. ^enibosna'da gergin saatler vaşanırken, polis saat 23J0 sıraJannda gösteriye mü- dahaleetti. Çok sayıdagösterici gozaltına alındı. fFotoğraflar AYKUT KL'CUKKAYM Hükümet basınla promosyon pazarlıgında • Sanay ı \ e Tıcaret Bakanı Fuat Çay. gazete yonetıcılenyle toplantı yaptıklarını soyledı Çay. "Gazetelerın belırlı şıkâyetlen var Teblığı değıştıreceğız" dedı Gazetelerın yasa çerçevesınde duzenledıklen promosyonlarda dağıttığı mallar ıçın KD\' odemelerını ongoren uygulama kaldırıldı • Arka Sayfada SSK'den emekliye kötü haber• SSK Genel Muduru Kemal Kılıçdaroğlu. pnm tahakkuklannın yuzde 100'unun tahsii edılmesi halınde bıle aylık emeklı maaşı odemelerının karşılanamayacağını belırttı ve "Gereklı onlemler alınmadığı takdırde 1996 yılında odemeler açığının 201 tnlyon lıraya ulaşacağı tahmın edılmektedır" dedı GlNDİZtMŞIR Sosyal Sıgortalar Kurumu (SSK) 1996 y ılında da y ıne çeşıtlı darboğaz- larla karşı karşıya kalacak SSK Ge- nel Muduru Kemal Kılıçdaroğlu. pnm tahakkuklannın yuzde 100'unun tahsıl edılmesi halınde bıle aylık emeklı maası odemelennın karşıla- namayacağını belırttı Kılıçdaroğlu "Gerekli onlemler alınmadığı takdir- de 1996 y ılında odemeler açığının 201 trihon lira ula^acağı tahmin edilmek- tedir" dedı Kılıçdaroğlu venıyılda yataklı tedavı kurumları ıle ayakta tedavıyı farklı mekanlarda yapma duşuncelerını hayata geçırdıklennı belırterek bunu ılk kez Izmır de uy- guladıklarını soyledı SSK'yı yenı yılda nelerın bekledı- gını gazetemıze değerlendıren SSK Genel Muduru Kemal Kılıçdaroğlu. pnm tahakkuklarının vuzde 100'u- nun tahsıl edılmesı halınde bıle bır aylık emeklı maaşı odemelennın kar- şılanamayacağını açıkladı Kemal Kılıçdaroğlu herturlu ım- kânsızlıklara karşın yenı yıla umut- lu bakmalannın ardında yatan nede- nın ise tum sıyası partılenn sosyal guvenlıkle ılgılı sorunlara eğılecek- lennı taahhut etmelennden kaynak- landığını soyledı SSK'nın bugun ıçıne duştuğu du- rumun 1969'danbuyanadevameden M4rkasıSa. 17,Sü.3'te Eski MHP Diyarbakır tl Başkanı Ahmet Pektane'nin iddiası 'MHP (emr yuvası• DEP Mardın Mıllenekılı Mehmet Sıncar'ın oldurulmesıne karısan ıtırafçı Alaaddın Kanat'ın MHP'de uslendığını one suren Pektane, ıtırafçılarla bırlıkte, aralannda ordu mensuplarının da bulunduğu bır grubun MHP Genel Başkan Yardımcısı Servet Turgut'tan emır aldıklannı so> ledı Pektane. ıl merkezının cephanelığe donduğunu de one surdu YUSLFOZKAN \NKAR.\ - Eskı MHP Dı- yarbakır İl Başkanı Ahmet Pektane. kapatılan DEP'ın Mardın Mılletvekıh Mehmef Sincar'ın oldurulmesını plan- lamanın yanı sıra çok sayıda faılı meçhul cınayeteadı kanj- tığı belırtılen PKK lı ıtırafçı AlaaddinKanat'ın partı orgu- tunde uslendığını one surdu Kanat ıle bırlıkte çok say ıda ıtı- rafçının MHP Diyarbakır İl Merkezı'nı *cephanelige\ete- rör yuvasına" çevırdıklerını söyleyen Pektane. oğlu Emnıl- lah Pektane'nin ıl başkanlığına getınlmesinın ardından partı- dekı sılahların temızlendığını. Norunılulannın da polıse venl- dığını ancak emnıyetın bu kı- şılerı serbest bıraktığını savla- dı Pektane. "karanlık guçler" dıye nıtelendırdığı ıtırafçılarla bırlıkte, aralannda ordu nıen- suplannın da bulunduğu bır grubun MHP Genel Başkan >ardımciM Ser\et Turgut'tan emır aldıklannı ılerı surdu Turgut ıse Pektane'nin ruh has- tasıolduğunuonesurerek "*Bu adanıı muhatap almıyoruz. Kendisi parti uyesi bile değil, • ArkasıSa. l 7 , Sü. l'de 1995'te yıllık enflasyon Nısan Mayıs Hazıran Temmuz Agustos E^lul Ekm Kasım Aralık Enflasyona çare yok Yllllk yÜZde 78.9 KIT urunlenndekı fıyat artışlannın bu\uk olçude 1996'ya sarkıtılmasina karşın. enflasyon ekonomık krız yılı olan 1994'ten oncekı düzeye ınmedı Dev let Istatıstık Enstıtusü'nun yaptığı açıklamaya gore 1995 yılında enflasyon, tuketıcı fıyatlarında yuzde 78 9. toptan fıyatîarda ıse yuzde 64 9 olarak gerçekleştı Slkl para pOİİtl'kaSI 1995 yılınm arahk ayındakı fıyat artışları toptan eşyada yuzde 4 1. tuketıcıde de yüzde 3 5 oldu <\ralık ayı enflasyonunun duşuk çıkmasında. hukumetın IMF'nın uyansiyla 6-7 eylül kararlan çerçevesınde uygulamaya koyduğu sikı para polıtıkası etkılı oldu Ancak hukumet. Hazıne'nın kaynak sıkıntısmı hafıfletmek ıçın geçen hafta bu onlemlerden tav ız verdı KIT zamlannın da yılın son haftasmdan başlatılmasi, aralık ayı artişinın hesabın dışında kalmasını sağladı Toptan e$ya Fıyat artış hızı geçen yıl kamu tarafından uretılen mal ve hızmetlerde yuzde 48 2 duzeyınde kalırken ozel sektorde yuzde 71 8'e ulaştı 12 aylık ortalamaya gore de toptan eşya fıyatlan 1995 yılında yuzde 88 5 oranında arttı • 7. Sayfada OLAYLARIN ARDEVDAKİ GERÇEK Senaryo Enflasyonu... Yenı hukumetın oluşmasına ılışkın sureç, 9 ocakta başlı- yor Cumhurbaşkanı Süley- man Demirel, TBMM uyele- nnın 8 ocaktakı yemın torenın- den bır gun sonra sıyası partı lıderlenyle ayrı ayrı goruşecek Demirel, once RP Genel Başkanı Necmettin Erba- kan'ı kabul edecek Ikıncı sı- rada DYP Genel Başkanı Tan- su Çiller var Bu sıralama, sı- yası çevrelerde Demırel'ın hu- kumetı kurma gorevını once Erbakan'a vereceğı, RP lıderı başaramazsa Çıller'ı gorev- lendıreceğı yorumlarına ne- den oldu Gorunen o kı gundemı bır sure daha "senaryo tartışma- lan" belırleyecek Çıller'ın tutumu, bellı olçu- lerde netleşmış gorunuyor Çıller'ın ızledığı polıtıkayı, "Ya benım başbakanlığımda hu- kumet kurulur ya da seçıme gıdılır" bıçımınde ozetleyebılı- rız MHP lıderı Alparslan Tür- keş, son uç gun ıçınde ıkı kez Yılmaz'la, bır kez Çıller'le yuz yuze goruştu Bu goruşmeler sonrası yapılan açıklamalara gore Turkeş, ıkı lıder arasında "arabulucu " Ancak ulke ba- rajını aşamayan MHP'nın bu senaryoların ortasında yer al- ması "ANAP ve DYP, olası bır erken genel seçımde MHP'yı yanlarına çekme yanşında mı" sorusunu gundeme getırıyor • • • • ArkasıSa. 17 ,SÜ. 9'da ABD tecavüzde de lider Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Konseyi raporuna göre ABD'de her yıl 100 bin kadından 118'i tecavüze uğruyor GUNDEM MUSTAFA BALBA\ ANKARA (Cumhuriyet Burosu) - Birleşmiş Milletler (BM) Avrupa Ekonomık Konseyi (ECE) tarafından yapılan bır araştırmada. 4BD kadınlann tecavüze uğrama rıskının en yuksek olduğu ulke olarak saptandı Kadınlaraçısından en guvenılır ulkelerın ttalya. Portekız. Malta ve Israıl olduğu kaydedılen raporda. Izlanda'dado- ğumların yuzde 53'unun evlılık dışı gerçekle^- tığıne dıkkat çekıldı Rapora gore Ispanya. yuz- de 24 2'lık ışsızlıkoranıylabu kategorıde bınn- cı sırada yer aldı "A\rupa ve Kuze> Amerika'da Eğüimler" baş- lıklı raporda. Muslumanlannyoğunlukta bulun- duğu eskı Sovyetler Bırlığı cumhunyetlerınden Ozbekıstan Turkmenıstan ve Kırgızıstan'dado- ğum oranının bınde 28 ıle 32 arasında olduğu bu oranın Katolıklenn voğunlukta bulunduğu Italva ve Ispanya'nın ya da Mmanya ve \una- nistan ın uçkatı olduğu kaydedıldı Dunyanınen yuksek yaşam standardına sahıp olan ulkeler- den Isvıçre'de kadınlardakı eğıtım duzeyı du- şukluğune dıkkat çekılen raporda. araştırmaya • irkastSa. H,Sü. l'de Interstap-Çillen Atışkesi... Interstar adlı ozel yayın kanaiının akşam haberlerının başladığını, sunucunun sol arka tarafından ağ(r çekım yu- ruyen Özeroviç Çilertsin ın ruzgârda dalgalanan seyrek saçlarından ve bol dokumlu beyaz gomiegınden tanırdık Kısa bır sure sonra Çilertsin gozlerının altına kadar ya- yılan gulumsemesıyle ekranı doldurur gunun nakarat ha- berlennı ızlemeye başlardık Aynı ıddıalar çok yenıymış gıbı art arda sıralanır, ızleyıcı enayı yerıne konurdu Bır ara ışı lyıce azıtmışlardı. Çılertsın'ın askerdekı oğlu • ArkasıSa. 17,Sü.3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog