Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makale



Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 25 OCAK 1996 PERŞEMBE 8 EKONOM/PARA RAPORU BORSAVERİLERİ Endeksler Bıleşık Endeks Maiı Endeks Sanayi Endeks 56561.01 Önceki seans 49167.42 37481.49 1. Seans 49049.56 37482.28 56389.04 Değişim (%) -0.24 0.00 -0.30 2. Seans 47838.45 36378 43 55068.31 Oeğişim (%) -2.46 -2.94 -2.34 işlem Hacmı 9.598.809.074.400.00 BORSA(1. SEANS) *4oc« im KtoaraÇmrto» 62)0 >H3ttw(Sıw*pl 1,675 tt.1» &• vm 1J75 •ttfaok W H F F X6ta, 1.6» «,19 SJİ Ui 4.783 S90C 1.B) Mi 4,750 Ititoüh* 290,11) 295,003 sji a* 1.875 1,875 nm ujrn { MlnartKC» 01« AraMıBn* ç C!8Vden MJİ KJS Blkfrt S 1200 6.M 9500 -S.«0 SJİ 2.850 1.300 S2 23.000 İX0 2J50 İSOO 17750 1&2S0 11.79 l» jfy 7000 (MftmarçYtOı 719 £20 ı <75D 6,100 91400 SJO 4200 6.400 95O0 1500 Ui OSMıttn 0Z7B*Çm* g » B 7 S 029 te 01 flBÇmr* • ftnfto* 333 B f c f y * Ü36 ÇSSBopS» a7pîbh|M 71» 8,100 2.175 Ui 4,700 OCÇtas 32.SU MIÇııMa) 36.000 OCÇMUkÇmfc 6.500 0<3 C S ç 430 0MÇ*ıma«tt »,000 K{MBl#Ia 11« M 3.15C <J» l « «Orata* MtariCa MStentt 080*rt 2175 2775 06* DonrnCn 710 BO+gı l.W EatfV 062 E*k* BEpfa 05S Cur.0tM İ.7O3 USO 9.100 H» i» « I * 072 Erta 16.750 073 Ege teft '4,20 MSpt P I E M PSbopln* SJİ ffiCÇ 6710 IJSJ ta 1075 1175 24.500 U8 vm »fnjoPaGıJsllal 23J00 OBTGanrttate İ.M m G ^ Ron OVSMIhMIC iS» 2Jİ «a IJffl M S t a F M * l * IJSI ttlH m S H n i r t r l * UOO 09 ItaHMg RfflO • Ittta 1JB 1 ^ (KHftSott mtmvmmm - Tlş&rtat»! :JH0O9 - Mi «TijfctojCl Ui u 1.375 1Jİ '6.750 iaxoo SJİ 101 traıDamf Çcft 11la 11X0 p 1300 !1İ KapÇMs İOOO I7IMB lt25C M00 3.450 17JB 1909 122 U f c t a * 5.000 125 HH 113 1129 U75 4550 } 2,450 129Ugra «6.009 130 MM 1175 IJS un a mm l UtHAa 149 P*n i5s n» 151 P S SMMlBl SNilk j Ui S.MC w 13)0 1.M »Ji 2ÜC '« OS*»Oö»l(jr ^ 255)0 Ktaı 6Jİ KOıFiaıUnı 1J75 ICtaı Ui UOO Ui SJOO 5JO0 5J00 l « 1351 MİE !.• ittt IJM 14^50 4^00 170 SomtiRarart 1S75C 171 T J K m m 41.000 37.000 flllMM L« 174 TM) ;<M Mttl m TjkHanrold 17500 tT?T.ltHMY«-'M16.75C 175 rnKıoı UOC 179TJUmıBa*a l.TtG 7600 7310 Ui HUFMSflİ tSHMa I 119 MTSKB 2J5D 185 TMDnrODluıı 7.tD9 Illia ua 18Î I*«5T*sB 11250 14J00 14253 190 Mrt»* UCC ««f mji aıı* 3.603 '96 V*3 7,701 «HIMa 1JE Mi 720 1300 2250 Ui 4JO0 24,500 27.500 31000 31500 31O0O 36.500 6200 6500 5,500 9905 37J00 39J0O «.» B * 1050 1*50 4Ü0 4.350 7Jİ L« 10250 10,750 2.125 2.17! 1575 İ025 220 m 710 m 2450 Ui 6JO0 4.709 1200 1.M 2375 Ui '400 7500 ujoo i'Joo Ui Ui İSOO 1900 1620 16ZO ıa 1J7S 14000 1420 Ui M> ui m 1620 ÜJOO ası Mmo ?2oo 'SD »m um 1600 6J00 (02 tXffi M t» ıffl5 1875 1025 2.150 24,000 24,300 !.«5 Ui 22.000 23X00 İSOO 5J0D 13,750 14X00 1200 5.490 t350 - a t9tSD TSLJOD SJİ Ui ta «a 0 0 ıa ım 11500 13,79 ijrs m um M.1SI a : Ui H1Jİ ia ui 0 0 Ui t* 1J0O 1.375 m m 112» 17X00 17750 11500 nm nm lasoo iııs 11500 1 1 » tflhpaiM u i u i aji • •" 6,000 ia 1100 İ M SJOO 6X00 16X00 1620 31X0C &O00 3.400 I S B 15,750 17X00 İK X300 6.000 6.100 ta 2jı ! 150 '.175 1520 İi» •JSO 1.400 430 4.İO0 2.450 1 5 0 0 64000 61000 1150 125 1,19 m (700 Ui m ajoo Ui SJİ 790 5.100 77C 4J0C nm nm 6J00 6JDD ijn tjTi ta nji 2.750 3X00 %m tm 24.500 25.000 va vm \m m tm ım 11000 820 45J0O 47,500 9J00 1400 £600 6.700 ım ui 3.700 uoc 5.600 ıso 7X00 5.700 Ui vm 17.500 1U0G Mi Ui 1520 15JD0 1JB l . « i,a ija 11750 11J0D 1600 3J00 8JO0 9000 110CO 11250 H.000 1435 4.M0 4 2 0 1O500 ioao «.000 41.000 37İH 3730 Ui U» aSOO 24X00 D,SÛO 45X00 1İ75C 1730 1(100 ».750 uoo uoo 1.650 1,701 7200 7.700 7,200 7,400 SJOO 8,400 17» Ui 2.750 2J00 7J00 7.490 MJİ SJİ 11JB0 11,500 1320 13,755 1250 12*5 mji aa 3J50 201 «»KmlYî.0n 870 232 Tro 5SC 1500 1J75 1,425 7500 m U B 1550 1300 830 5.708 1603 t,m 1.475 770C 1J1S IB 1600 îsoo 2j» 1.300 1,325 3C.5O0 3-500 2500 21500 1303 5,400 2.300 1350 SJOO SJOO 1720 17.750 15.150 «20 11,750 11750 İa ıa 5J00 7100 ] 1.700 64298 8734 5JO0 95,000 5 3 5 6.900 31X00 6946 17* 7 1 » 1U7I SM Kim XK ım una ta 4.7X 812200 4,W vm *» njı 93.000 9&O7O 29CL51Ö aa 4a.it an 'J75 25630C 1875 nm ma nv» RSI I.7KM H4S 6OT 691JO0 6JI74 4.M0 423J» 4,!43 &20C İMJsû 5J4O 9400 241000 9500 İ400 666A0 5.400 2J50 45OJ3O0 2537 '300 <BS3D 1J06 ra FIM m xsm Uİ154 3'oy 23000 805J100 22393 5J00 '9O&0 5362 1325 357,760 2J07 İ600 1ffi4fl)0 İ 7 ' 3 17JO0 I46JIO0 17(74 1620 I45JH) Iİ959 11750 12.000 11750 ıa vm ıa 7J00 22JCC :.23 710 1,304:000 8^00 ısajn 2İ25 1İ47.35C ım ım ım 4.75C 6239.441 4311 2İ500 301000 25.443 3J.00G ^ü30 32J 7 ! 36jn) 2S.30C 36C1İ 6JO0 42J00 5464 9JCC ttflOJ 3^25 3100012JS5JH0 38.481 nm u u s IIJB 3.'00 9«1idO 536 4.350 771000 4298 ıa tfTi.in ıiv 1O500 4000 10500 Z1S010.1SZ.106 2.14; 1375 13OJ0D 1JB 220 35431 2İ44 ım mm 710 315,000 ıa sıa 2,400 36İ36JÛ0 ıa \cm 6.600 366J0D 7-0 1160 m 699 IH8 2.410 ım 67S3 4.» 9J12 4ÜC 1220J0D CS65 6.500 5I2J00 SJOO nm iMMi n,<i J40C '0Üİ3DC "* 497 nm mm nm 1720 368.006 17.246 119 tUUİ 9JO '46J00 1620 200O 1620 UB 711li 1JM 1420 4,300 '4125 ta «ta ım m *m '« 1620 1455 ie.491 14JS0 614.000 -3JM 7300 51000 7239 57O024fcJi: İS97 'sa 373,11 ı« U Mfl U 1J25 54101 1,0(7 2J75 4I5J50 2JB5 24JH 125J0C 24100 ta UBJC ua ıa üMji !.ei 23JI00 246J0 22.484 İ500 2,7*100 m 14JJ00 162,190 I13S7 5^00 I6SJ00 52: 1J50 257JO0 1J65 II ti »I ••i£6 414,456 1121i 4ji uom tm nm »m »a im v» im 0 0 c lauui m U00 45J0O SÜU 11750 ' » 4 6 7 13.737 !,»vmm ım 0 aa ıa na ı«,is itifi 122 5,468.156 1J44 m mm ım 1620 4145.0GG 16.463 18J00 17247OE 11050 aji ısm tua 10,750 841700 10.743 135» 25W8 11543 Mi ıjsji &ın 1000 537JD0 6^333 8200 593)0 8251 6JH3 231X0 5^99 16J0C 4EEUJDD '6,315 j ı a » 3(003 31203 14O0 9,72(000 1433 1(500 T1J0C 16Ü5 3J00 SOIflt U09 6JK ıa 5J0C ui mm 1150 7466W 1520 27M0 1520 U7S '4*7X0 ',JB3 4.SS0 20S20 4572 2.45i 6JE718C 2,4(7 tUOB '717O0 640S2 1.13S1SSM00 Mff ijnji İ.17S 1 5 7 ttl l U SJOO 133J00 1725 ıa nji ue 1JH 7K J54JJ0C Vi 5JJO0 3flH?|]nO 4 ^ 9 E.000 39İDC £062 1,78 8JMS 11S ttS UUİ (1J77 1300 ısaa ısa u u w ıta Tiui t.a i.7Ui ı* »a 122C 20-«0 11216 4EJ0C 9.4S6JT5 46İ86 9.400 33JCC İM SStt 22.3CC 5SS6 ıa SJI u» 9J00 474J53 SJOO 223000 5.100 8CJS2 ıa uı ırnnmm K0OO 1.714JBC H S Z 17,750 1J71fl« 1774S ıa uı a 'İ50C 12JİO5 (5J22 1JI 8363 UM 9.30C ı«s 11.000 716X09 10JE9 3,70011JW«1 3 İ24 1900 412,471 1100C JBJ300 1420 «1.000 1<İ46 <200 425JO0 4222 10500 TJOO ioao 4O500 «1000 40531 37J100 14X00 37,107 İ275 mm vs 23500 SJ000 23İC1 S1Ü00 32126 8U74 1720 İ276J» 17219 16JW m 16İ47 S4oo i.m,n 1374 1İ50 24.100 1J8f 7.300 '151X00 M'5 7JO0 S&000 7312 2J27J00 123 US 2JO0 39.03? 2.774 7,400 11331 7JS3 un snıv tı.a 11250 ' 157X00 1 1 » 1330 7331ÜO0 13,499 14X0C 1J66J0Û 14.1i: 127S 114000 '«4 »a ımsi tiıısi 40S3 154,750 (,S7< 3,550 200550 3354 1.7S (.«a 1.45C 2 U K 7J00 TtOOO ta ma ijst UİS.1J4JE l « 3Ü0 1J8S0OC 3 İ K 3,350 92İ29 713 İX 96'BCO 5.70D 656376 1.74i 1446 3403 847 5774 C94Haa; »«s BORSA (2. SEANS) 24oc«,m ç M I U I M 005 « ı m 0O6*ıÇ»!WB 07 tfftF 015 V«a,Car» 018 Msn 019As*an 1700 ia '7.30C 2SO0 290,000 011 h K M ; 295» 012 %na»a*H? ı •« 22J00 S.0O0 roc İ20C ΫX 5400 6^00 2350 IM 7* K50C 23JÛC 5JX 2225 5,600 175» 162C '] 750 Î.SCC 7JK0 71S 8200 037Ç8SBıi)aSar.(rrt 2 » C3BÇAHM 4,750 027 8 * Ç r a * 3SBosa1t5ar 029 Bma 030 Borusan 031 SaÇmrto {BZaÇta 040Ç«B 32J3O0 34-Çnrn» 36 XC 0 HCamflMı IM 0 4 4 Ç B t t 8M Ç 0« Oranı MOsviO 049 Dım 9S5 DoOsao 056 DoOr H**ç O57Dtt% NOmnOlse 060 Ecac*a(iY0 063 E ? 3 r a * MEpMb 0S7E9eSram 072 &*a 12500 3.'! 4250 9200 IC5S g 2150 051 DmHottagnraı) 1375 9S0M 22C 713 1150 2400 920C 6İX (600 6JO0 1320 ı.a 21SK! '7250 iX IM 162C 1.175 1(250 7,1i '620 '4J0C '.300 6730 1J350 p 1350 OTSEmnranCK 1125 24J)X 2250 30O3 21000 55» '4,003 5200 '25G 11500 4JO9 I05C 5.50C 9.10C iojno 2.703 IM 11750 2225 145» '300J0C '3000C :30C ar Estst 081Fra«m|in O F F 036 GaOf »ÛOtB>9«3 Ü9 G (52 üntoı 103 Mn 10 K» Ü.6OC 1325 1(003 23JX 1C75C 135X cüOC S2O0 ^ Ç 6.30C ' Kada '£»: 31Ü0C 140C '6J0C <21 Kûlal>3Ptn«r 2300 50C0 2JO0 124 IMra 1*111 1150 52SC 126Med)>Hodrç '275 127 «»»cGffi ( Ü C 129 IKf 2450 I29ltjra 640X 130 MM3 1175 01% 1-175 132MgnansU»Okl 2175 133 U a * ç ™ * 8300 >34t<MK 1200 11.50C 78C 6203 172; H2C 2J0C ı*7 Parsr '48 PeçPK* l4SPtton I5Î Pra; fît ftrarft 152 P»*rtTiB3» '53 PnrP 156 Pıalin IV POyter f58P(M0fa 59 »*S 164 Snuısr 165 S 167 S«SS 168 Stan 163 imwPm«ı 73 ScnnzFlmil 72Tj*Tıi»5 73T*s»rt 74 ı«Ba 122C 1300 3.7OC 1220 46.3K 9400 SSOO 33DC 930C :St 5703 ÎSC 3450 1400C 1775C 130 '5JO3 '275 m "İ»C 3.70C 8303 •SİBO 1420 4200 1S5C <50C 37Ü00 2275 21503 i'000 1720 183 TcnsMUtng 184130 340C <6» 7200 7200 UOC 3.3OC 2300 ffi IMOmffibn 740B 186 Tıias 'iODÛ 1-250 189 IırasPatbflı 143O0 «HİM 1J7Î 191USAŞ 125301 4ÛK 3550 t9(V*fFranaKr '725 '9" V*<T«m 13C mnmim ıa «»asaj 1550 200VaoKniBanlas 3260 201 İBİntV*.Qt S3C 160C E.700 1600 HXC S.7İ Ui S.B i a U00 1 6 2 1625 »S4J0O ı« >a m «m 16.75C '7000 16.750 SO360 25500 2C500 26JB0 551OOB İ500 2.550 İ550 995000 4J50 4100 4600 8534)00 77.» nm 2ta aua 7*5000 261000 2KLO0G 3419<C 28,500 2UO0 29J00 246JDC 1775 U 2 5 !JO0 IJ41JS0 2150C 22J00 21,500 62.410 '1.T0 '425C HX00 S9İİ00 İE II ! K 117S.330 4X0 4,100 4900 3.4OEJ0O 6X00 6100 6.000 7Ü3U77 SJOO J.SJO 1400 5Kax İ1OS 5SC -.108 1(2740: S.O0O 6.130 6,000 4JO0 2.700 2JO0 2,300 UTOıtOO ıa 1J7S 1175 sma 7i a a tina 29.500 31300 3OD00 164X00 22X00 21000 22JO0 2 1 2200 İ(W SJOO 5100 3SKM 2275 2325 U T IJÖ.MO SJOO İSOC İ400 1212,300 172» 1730 '7jO0 3HOT 15,750 1620 16X00 1,091X00 11250 11,'5C 11250 93J30 9,600 3 T ; 9,600 77800 6,700 6JO0 6J00 56X00 680 " 0 63C IJO&OOD ajm i'oo sjoo *ouoo UZ 2200 2.175 IMOO0 0 3 0 1 4453 4.700 445C 4,4'6JB 2iooo xso Kom rs.3oc 31 jOO 32.30C 3 U d ) '1XC 36J10C 36.3CO 36OT 207,000 630C 6 « «390 nst ıa na u ı na ÎSB 38 M 35^00 6İ44J54 12.900 13.000 12250 3J32JD0 2j» i ' i uıctım.as 4.150 4J00 4,150 IJÜSffi 7.300 !200 Î300 2.7477S «250 10250 10250 <4.SX 105C 2.125 2JB0 H«751î 1J25 1975 IJSB 55100C 2200 2225 2200 94493C 6JT 7.IO1 6100 720X24 660 700 690 330.300 1050 3,100 3050 341JR 2275 13ü 227332,1915» 19X İ'OD 9,000 137X00 630 6600 £500 508.000 (400 4.600 4.450 2211O0O a a m s»2oo 11750 13.500 13.300 5 f t W m ıa m »m •W !2M 2U00 56AT 11750 r a c 16.1S »ı,oi4 4.600 4.75C 4 J B 835X00 tM tm tm ijsa '6000 '6000 liooc aooo us ı.a ıa tu-aa 0 3 0 0 1550 3J0O 3 S 0 151X00 ıa m ı.a zui •:soo 16250 ijioc trje- 13,500 13 Tt 135» 544J0O 6J0O '3CC 7.'0D 44.330 31.20 33JO0 33.500 611000 6.4J0 6.50C Ü0027.477İB 1025 lOSt • 1X50 «,153 1020 10,750 11500 1771J0C IM 1X50 1,000 1J14İ00 138 2.053 IJK 1561100 23X00 2330 23.500 HO00 2275 2.400 2275 30UOO ım asso mixm 22X00 2Z500 21000 ISIOH iflO 5600 İSOO 601000 1325C 11750 11500 249X00 5200 5200 5200 »JOO 1.30C 1J50 :J50 991J» U30C 1320 «3,000 ( M ..«an »20 11000 « a 400 4JK 4J50 3207^10 "\m 1150c lasoo rasoc '5400 S4DC i t C 53J0C 1500 İM Î70OII.1O6İ63 0 0 0 1 2J5C 2,700 160014'TSıOOO ıa ıa ıa nji 1100C Iİ3Û İ3JI0 3J81733 2.18 2275 vnnmm 14S0C » 2 9 14250 «74X00 : ! 0 { 9İ000 990CO 9600C U7Z200 İ60C SJOO 5J00 1174JEI Î7İJİ0OC 2750C.OOK75İB1000 ' 2 nar U5oc '020 330700c 1JO0 1350 JOC 166'003 UOC 7200 1SO, 436,454 '5X00 16XÛC 1525C 15S2X00 17510 11000 1750! 4221500 22X00 &SÛ) 22499 £484400 10250 11750 1520 1233J00 11750 H S B '1000 S3624 33İ00 37OO0 34JO019J63J0O SJOO 100C Ü 0 0 7402K 'B00 110C 7JO0 74JO0 57130 1900 1930 547000 Îİ75G Î6JZ 16XQû 1 I^IHI 3030! 3CL5EB K.UI 71000 320 İ M 3 E SJHO0O MT 1620 1620 54X00 1700 3.J0C İ*O 76J0OO 5J0C 1000 İ K 65.000 1600 2J00 2J00 2.474X00 1,'X " 5 0 '12510155,164 'im '5JJ0O '5X0C 31X00 1275 1J50 1JO0 K47&OT 4400 4J5C 4453 25JJ00 1350 1425 2.350 1SÜSSS 61300 64000 64JD0 44t5ff 1.100 : 1 3 1,'25 KWOXO0 ıa ta ta ü.raa 212 2275 112531132X00 İ600 i , 1 - ü '52,000 6X00 6JBC Ü300 O.001 1175C 1120 11030 1401000 75Û İK 5 ! 6K000 4JDP 4JDD 4J5L 3J5İ333 vm nm nm mm İ900 6J00 İ 9 X 21000 165C 1725 '70019211040 4750 11000 '1750 160X00 ım laoo iTse issm 1İ250 1İ500 'İ250 321000 24X00 25J0C itST. X.3X 12.000 1220 12250 msm 1İ75 -JH '900 1460X00 6300 1600 1400 6C0DD iM» H2B aaoo 12101 43500 «JOC 44X00 6.403J5D 911 9 2 1 9.130 2-00T £4X 150C 1400 1£X0C 2JS5 1 » 2J00 51000 9.401 SJOO 3.400 497,100 1609 6.800 c S T «4.O0D 1500 5.700 İSOO 260,000 5200 1403 U00 12U0B İM 1400 325011I5ÎE2 13.İS !4jOO liOOC 1973,406 1720 17500 I'25O 2239000 1453 1500 1*50 48X00 Misj 152c -iooo raxoo 13tt m '.325 4J52JBÎ ıa ija m ımm 1O50B X^> «759 HUtt 1550 1660 3J0C 4.432X00 1600 8.30C i m t 2J1745C 18500 1900C 11/50 63,000 14,000 14253 14000 36100C 4X5! 4.150 (100 171J0C 1020 10.500 K 2 C 91X00 40X05 4C50O «330 65520 3İSH 36JO0 36JO0 24X00 l'50 130C i'75 3 ' i m 22.B0TJ 23İ0C 21000 1801000 10») 91X00 75X00 511X00 16.750 1720 U25C11311J60 1530 15,750 15J0C 10X22 ftûOD S400 İ20C 4570X00 :,650 U X 165C B000 1300 7300 6.300 756000 7XC 7290 7(00 43X00 100C 1330 1:00 1J1İ032 15SC 1750 1650'2237135 1750 2JO0 Z.75C U213 7100 7400 '400 121388 1*,000 14'50 1 4 2 0 33t,S0C 10750 11000 '1750 850,000 11750 1320 ;«0011,748X00 13250 14 005 11500 IJ1MO0 12a ıa ıa m» 1Ü00O 00X00 128X00 833,500 1900 4.05C 3İ00 561SO0 3.4CC 3ÜC 1550 ' 1 9 2 0 165! 172S 'J50 222X00 1.42 1.47i 1.47i flJH "0X 7,530 71X 266.000 iffi 1,525 14?! 2FİDJ ıa «,« 1450 3550 İ453 320 1350 İ3O0 51JB1663 310 340 820 13)7000 İ6O3 î M ;70C 'J61003 1)9 1(873 2(052 2548 Wi nsn 282141 28309 ırs 21726 11884 5316 4336 (040 9266 5.231 (025 2.75S IM m 3B.-25 22J5 5,167 228 5.464 17272 e.000 1123 9.648 (779 692 1002 1171 o 4366 2<«0 313C2 3(000 (377 m 36333 '2263 1X4 4.195 SJB1 1020 2J8B '343 2İ20 6363 690 1077 2J2? 1392 (561 4313 (4» 13,118 m 21462 1(974 <B8 HJ77 16.300 ı» 15315 11623 7027 «290 6J27 1O0 13285 1.C22 13G 23.482 2202 «73 22256 1496 UJp 520 !3I 11125 H011 4366 '0.475 5.400 9İ27 0 2644 ıa 13270 İ2B3 14.106 0 9(7t3 5,727 7İOELOO0 -0180 1310 17.894 22İ1I «419 U153 35.141 5352 7343 5İ17 11333 30.064 1319 li»1 1735 5177 İ68S 1,i2£ HJOO 12« 4.459 2J92 0.5- -135 IB 2.1S3 1655 İ M 11Ü53 752 W nm 5330 IJ87 «,774 2795 '5.377 2<J42 '20(6 1890 W 12.165 ««' l'S (427 2300 5.586 i» 1571 (294 1288 14.17! '7257 1471 -1027 1236 Ui 'Î5SB 1599 8T2 11T6 I4J44 4,104 «423 40.109 35338 2.180 2261' 77 4J65 HJE2 15.725 1212 ÜTS 7.10? 7112 (135 1628 271? '254 U425 «906 SJ09 13.677 1,271 '11495 196" '24 1494 m 1*S 1283 827 562* Hazine rahat bir dönemde olmasına karşın, 66 trilyonluk bono sattı Borçlanma değil,faiz operasyonuEkonomi Servisi - Hazi- ne, para sıkıntısını gidermek yerine faizlerdeki düşme eğilimıni sağlamlaştırmak amacıyla açtığı 104 günliik bono ihalesinde istediğini gerçeldeştirdi. Bono faizlerini birönceki ihaleye göre 29 puan puan aşağı çeken Hazine, yıliık ortalama yüzde 111.99 faiz üzerinden 66 trilyon 360 milyartiralıksatışyaptı. Kı- sa vadede ödeme güçlüğü bulunmadığı halde ihaic açan Hazine, 19 ocak tari- hinde düzenlediği ihalede yüzde 193 olan yıliık bileşik faiz oranını yüzde 164*e in- direrek faiz oranlarındakı gerilemeyi sürdürdü. Bankalara satılan bonola- nn Hazine'yeolangeriöde- Bonoların yıliık bileşik faiz seyri mesı. kaynaksıkıntısıçekil- meyen bugüne denk geliyor. Hazine'nin uzun bir sürcdir ihalclerini geri ödeme gün- lenne denk getirdiğini hatır- Iatan bankacılar " Hazine,fa- izlerdeki düşme egilimini sağlama almak istediği için ihale a*^" yorumunda bu- lundular. Hazine'nin bu nedenle sattığı miktan fazla önemse- mediğini belirten bankalar bu nedenle karşılanmayan tekliflerin miktannın fazla olduğunu belirttiler. Vadesi 8 mayıs olan bono ihalesine bankalann yüksek miktarda tekJif vermesi dikkit çekti. İhalede 161 trilyon 383 mil- yar liralık teklif verilmesine karşın 66 trilyon 360 milyar liralık satış yapıldı. Satış miktanndan 2-3 kat daha fazla tekJif verilmesi, fon yöneticileri tarafından 3 mayıs vadeli bonolara ikin- ci el piyasada yüzde 111 net faiz üzerinden yoğun talep olmasına karşın satıcı olma- masına bağlanıyor. Yangından kaçınr gibi yapılan genel kurulda yönetim Uzanlar'a geçti ÇEAŞ, Uz.anl.ar 9 a peşkeş Ekonomi Servisi - Sana- yı Bakanlığf ncaatanan özel denetçı Çukurova Elektrik'i Uzanlar'a teslim etti. Dün bakanlık denetçisi Prof. Dr. Hüscvin İ Igen'in çağnsı ile toplanan olağanüstü genel kurulda, yönetim adeta yan- gından mal kaçınrcasına Uzanailesınegeçti. Hüseyin Özbek başkanlığındakı eskı yönetim kadrosu tamamen değiştinlirken yeni yönetım- de KemaJ Izan'ın oğlu Mıı- ral Hakan Uzan yer aldı. ÇEAŞ"ın olağanüstü ge- nel kurulu, dün yanm saat gibı bir süredejet hızı ile so- nuçlandı. Genel kurulda ge- rek SPK'den gerekse eskı yönetim kurulundan hiç kımsenın yer almadığı göz- lendi. Uzan gnıbunun baş- kanı Kemal Uzan ve Cem t'zan'ın hazır bulunduğu olağanüstü genel kurula. Uzanlar'm televizyonu In- terstar dışmda hiçbir basın kuruluşu alınmadı. Yüzde 67'lik çoğunlukla toplandığı ileri sürülen genel kurulda "oy birBgi" ile seçildıği ılen sürülen yenı yönetim kurulu, şu isimlerden oluşuyor: Murat Hakan lizan, M. Mete Türkoglu, Cemal Tü- fekçi, Bülent Kuşaksızoglu, Ramazan Sonül, Mııstafa Akar, Serra Tekand ve Lüt- fiye Gü^ermez. ÇEAŞ'ın Uzanlar'a dev- rinde önemli bir payı olan "gend kunıhın olaysız gecti- ği için mutlu olduğunu" ifa- de eden hususi murakıp Prof. Dr, Hüseyin Ülgen'in görevi ise tutanağın imzalan- ması ile sona erdi. Denetçi Hüseyin Ülgen. KemaJ L'zan kazançİL Cem Uzan da kuruldaydı. SPK Başkanı Karacan isyan etti Siyasetçi, devlete darbe indirdi _ ANKARA (Cumhuriyet Börosu) - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın Çukurova Elektrik AŞ'de (ÇEAŞ) ge- nel kurul yapmak üzere özel murakıp atayarak Uzanlar'm yeniden yönetime gelmeleri- ne olanak veren uygulamala- n, Sermaye Piyasası Kuru- lu'nu (SPK) isyan ettirdi. SPK Başkanı Aliîhsan Kara- can, bazı siyasetçilerin "dar görüşlülüğü^ yüzünden ser- maye piyasalannın güvenilirliğine dar- be vurulduğunu be- lirttı. Sanayi ve Ti- caret Bakanlığı ise I I H ~vasalanngereğinin I I M jerine getiriJdiği T ' • • "> savunmasını yaptı. SPK'nin, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın ÇE AŞ 'ta genel kurul yapıiması için özel de- netçi atamast işlemininin ip- tali için açtığı davada, yüriit- meyı durdurma istemini 7 gün sonra karara bağlayacak olan Ankara idare Mahkeme- si, bakanlıktan 7 gün içınde yanıt vermesini istedi. Karacan, dün yaptığı yazı- lı açıklamada,ÇEAŞ'dageli- şen olaylann SPK'nin u aln> nın ala" olduğunu belirterek "Ankara'daki ban si\asetçi- lerinve bazı bürokratlann tu- tumunu ve bunun nedenini kamuoyunun takdirine bıra- kıyorum" dedi. Karacan, açıklamasına şöv le devam et- ti: "Hak, huknk, adalet ve dcvlerin güvenilirliği konu- sunda SPK'nin sergiiedrği tu- tum, devlet ve halk adına gu- nır verici iken bazı siyasetçi- lerin ve bazı bürokradann tu- tumu kavgi vericidir. GeKnen noktanın ileri\t \ onelik bazı önemli kaygı \amtıa sonuçla- n vardır. Birincisi devietin gü- venilirliği, devletin hak ve adalet yanında yer alması, birkaç ki?' vüzünden I zedelenmiş vc gelece- ^m, ğeoianumutlaradar- I MBI be vurmustur. İkinci- l a a l si, daha yeni geliş- • BHl mekte olan sermaye "^™ piyasalanna birkaç siyasetçinin dar gö- rüşlülüğü önemli darbeler vurmustur. (çüncüsü, mer- kez sağ ve merkez sol siyaset- çilerin ileriye y onelik dürüst çözûmler üretnıe ve icraat yapmalanna yönelik kuşku- lar artacaktır. Bugün (dün) 24 ocak. Bu tarih ileride yal- nızc* 24 ocak istikrar tedbir- leriyle anılmayacak. Devletin güvenilirliğine, küçük hesap- iar peşindeki birkaç si>asrtçi- nin darbe indinfiği gün oia- rak da haürianacaktır.*' Sanayi ve Ticaret Bakanlı- ğı Müsteşan Ersan Yavuz. bakanlığının ÇEAŞ olayında yasalar çerçevesınde hareket ettiğini savundu. YÖNETİM, GENEL KURULUN İPTALİ tÇtW DAVA AÇMA HAZlRLlClNDA ÇEAŞ'ta huloık savaşı sürecek ADANA (Cumhuriyet)-ÇEAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Ozfoek, genel kurulun iptali için dava açacaklannıkbunun yanı sıra tedbir konulmasını ısteyeceklerini bildirdi. Özbek, "Bu mahkeme benim tedbir istemimi reddedecek. Ama ben Yargrtav'a da «Jdtteğim. Yargıtav'dan karar aldığım zaman da herkes kendi hesabını verecek. Hukuk savaşına devam edeceğiz. Karann fa/la uzun süre alacağını zannetmivorum. Muacceliyat dilekçesi vereceğiz. 15-20 gün içerisinde karara bağlaıur" dedi. Küçük ortaklar adına hareket eden avukat Zafer Saka,Uzanlar'ın yaptığı genel kurulda seçilen yeni yönetim kurulunun, Yargıtay, mahkeme karannı onaylayıp kesinleştirmedikçe göreve gelemeyeceğini, SPK görevden almadığı sürece şimdiki yönetimin göreve devam edeceğini, çünkü atama karanna dayanak oiu^turan 558 sayıh KHK'nin 24 marta dek geçerli olduğunu vurguladı. MERKEZ KURLARI CİNSf lABODotan lAhıanMarkı 1 Avustratya Dolan 1 Avusturya Şim 1 Betçıka Frangı 1 Danimarka Krontı 1 Fm Markkası 1 Fransız Frangı 1 Hoüanda Flonnı 11spanyol Pezetası 11sveçKronu 1 (sviçre Frangı 100 ttalyan üretı 1 JaponYenı IKanadaDotan 1 Kuveyt Dinan 1 NofveçKronu 11ngıiiz Steffinı 1 S. Arabtstan Riyali BANKASI DÖVİZ AIJŞ 61.440 41.385 45.300 5.879 2.012 10.698 13.502 12.074 36.925 486 8.947 51.457 3.863 572 44.912 205.143 9.447 92.750 16.384 SATIŞ 61.749 41.593 45.528 5.909 2.022 10.752 13.570 12.135 37.111 493 8.992 51.716 3.882 578 45.138 206.174 9.494 93.216 16.466 25 OCAK 1996 EFEKTİF AUŞ 61.256 41.261 44.621 5.850 2.002 10.645 13.367 12.038 36.556 474 8.902 51.303 3.824 559 44 463 201040 9.400 92.472 16.138 SATIŞ 61.934 41.718 45.665 5 927 2.028 10.784 13.611 12.171 37.222 501 9.019 51.871 3.894 586 45.273 206.793 9.522 93.496 16.515 SERBEST DÖVİZ CİNSİ ALIŞ ABO Dolan AJman Marfcı Isvıçre Frajıgı Fransz Frangı Hollanda Ftorıni Ingilız Sterünı S.Arab.Rıyalı AvusturyaŞilinı 100 ItaJ. üretı 61400 41400 51200 12025 36750 92650 16250 5840 3835 SATIŞ 61650 41600 51500 12100 37000 93300 16500 5900 3875 ALTIN CİNSİ ALIŞ SATIŞ Cumhunyet 5250000 5400000 Reşat 5300000 5450000 24 ayar attın 797000 800000 22 ayarMerk 716000 785000 ÇAPRAZ KURLAR 1.4846 1.3563 10.4500 30.5400 5.7430 4.5503 5.0885 1 6639 125.13 6.8674 1 1940 1590.70 106.77 1.3680 6.5040 3.7500 1 Steriin: 1ECU: 1 SDR: 1SDR: 1 ABD Dolan Alman Markı Avusturalya Dolan Avusturya Şilini Belçıka Frangı Oanimarka Kronu Fin Markkası Fransız Frangı Hollanda Florini Ispanyol Pezelası Isveç Kronu Isvlçre Frangı Itafyan Lireti Japon Yeni Kanada Dolan Norveç Kronu S. Arabistan Riyali 1.5096 ABO Dolan 1.2383 ABD Dolan 1 4548 ABD Dolan 89.832 T l . YATIRIM FONLARI 24 Kablma belgesi adı ATİFHFONLAR Iş Yatmm 2 Iş Yatmm 3 te Yaönm7 tkttsatYat.4 GarantıYat.4 GarantıYal5 Esbank Fon 3 Vakıf Hısse DışbankBeyaz OışbankMavi Oışbank Pembe TütûnFon 1 Fınans Fon 2 Frnans Fcxı 4 Halk Fon 3 Emlak Fon 2 Emlak Fon 5 Ege Fon-2 Kalkmma Fon-2 rjemır Fon-1 Türkbank Fon-1 TSKB Uzman Fon AkbankATipı Tetaiıf Fon-3 Atafon Koçbank Fon-1 Koçbank Fon-3 Global Fon Korfez Fon-1 Tebınfon Kentfbn CU Sıgorta Fon Altematıf F-1 Hakfon-1 Şeker Fon-1 Oyakfon-1 Ekspfes Fon-1 Gedık Hısse F B TİPİ FONLAR Iş Yatınm 1 Iş Yatmm 4 Iş Yatınm 5 Iş Yatınm 6 Interfon4 Interfon 5 Ikteat Yat.3 ikt. Atılım F Garanfı Yat 1 Garantı Yat 2 Garantı Yat 3 Yonca Fon-1 Esbank Fon 1 DUNYA Bugünku Değ. Kablma 524641 339738 53704 392539 133449 302307 141160 228566 791409 846888 266607 305305 637173 299496 207700 243763 24137 63300 36806 İ54479 97181 105358 34718 49630 102117 146260 43674 79711 65316 51472 29416 45889 24535 26208 23097 21490 13247 11618 949393 147474 105640 314099 301632 77925 392241 460773 151344 415567 264579 30769 846597 % belgesi adı Esbank Fon 2 -0 24 YKB Fon-1 0.83 YKB Fon-2 -0 42 YKB Fon-3 0.88 YKB Fon-4 -0 13 YKB Fon-5 -1.31 YKBFon-6 -0.24 YKB Fon-7 -010 YKBFon-8 1 04 YKB Fon-9 0.64 Vakıf Fon 2 0.83 Vakıf Fon 3 0.77 Vakıf Dunya -0.55 VatafFon6 0 67 TDtün Fon 2 -0.62 Tutun Fon.3 -0.20 Finans Fon 3 -0.40 Fınans Fon 5 0.37 Zraat Fon 1 -0 68 Ziraat Fon 2 0 80 Zıraat Başak F -1.24 Ziraat Fon 4 018 Halk Fon 1 -0.62 Halk Fon 2 -0.15 Pamuk Fon-1 -0 01 Pamuk Fon-2 0.58 Emlak Fon 1 0.38 Emlak Fon-3 0 31 Emlak Fon-4 0.63 Sumer Fon 2 51 Ege Fon-1 -0 15 Kalkmma Fon-1 1 19 Demır Fon-2 0.68 Tanş Fon-1 -0.58 Tanş Fon-2 0 39 Türkbank Fon-2 0.25 Etrfon -0 93 Akfon-1 -0 84 Ak Karma Fon Tekstıl Fon-1 0.40 Tekstıl Fon-2 018 Koçbank Fon-2 0.45 Körfez Fon-2 0.40 Tebınfon-2 0.22 Altematıf F-2 010 Eczacıbaşı F-1 0.29 SYKB Yatmm-1 0.45 Ekın Fon 0 77 OCAK 1996 Bugünkü Değ. 274741 953685 756146 831704 827160 590982 74046- 446617 324441 246420 1600115 317519 274417 151117 17132S 1695i 444752 280664 450952 344087 378707 349981 409795 25CO86 344586 250208 326017 11967i 361103 197843 212951 253991 138253 252472 114886 13024 22328S 99855 47436 62385 47548 66486 23688 15209 16137 26186 13754 12749 018 AA FON ENDEKSLERİ 0 69 A.A BİLEŞİK 021 AA(A)TİPİ 0 23 AAPTİPİ BORSALARI Altının onsu: 402.70$ Dolar-Martt Paritesr 1 4825 Doiar-Yen Paritesı: 106.60 Sterlın-Doiar Paritesı: 1 5100 Ham Petrol (varıl) 16 87$ 23.99 7.15 41.52 MERKEZ BANKASI % 0.32 0.22 0.90 -0.56 1.63 0.25 161 1.63 1.77 044 0.69 0.25 0.30 0.57 0 70 1.70 0 71 0.30 029 043 0.31 0.31 0.33 0.69 0.89 0.82 0.39 0.90 0.67 0.77 0.19 0.09 2 03 1.10 0.99 0.62 013 038 0 42 0.93 0.19 096 0.87 1.38 0.64 1.82 087 1.11 10-21 13.28 8.23 Emısyon (23 Ocak) 213.723.6 mrfyar Interbank faızlen %70-100 işlem Hacmı 38 960 milyar Gecelık %83 68 Haftakk repo- % 94 52 Aylfkrepo: % 102 93 EKONOMIYE BAKIŞ TANER BERKSOY Temiz Kaf alar Uğur'un ölümünün üçüncü yılı da bitti. Cinayeti çevreleyen sis perdesi aynen duruyor. Ölümü hâlâ faili meçhul. Değişen bir şey yok. Içinde yaşaaığımız günlerin olay yoğunluğuna ba- kıp toplumsal yaşamımızda da bir şeyin değişme- diğini düşünebilirsiniz. Umutlannızı bir kez daha tü- ketebilirsiniz. Oysa buna gerek yok. Toplum değişiyor. Ağır ak- sak da olsa Uğur'un ve dostlarının ektiklerinin ha- sadını yapmaya hazırlanıyor toplum. Gelişen tepkilere, dayanışma dürtülerine, payla- şım düzeyi artan söylemlere bakın. Toplumun hasat hazıriığında bir hayli yol aldığını göreceksiniz. Temiz eller söylerni bu türden bir adım, adeta ha- sat hazırtığının bir ön ürünü. ••• Temiz eller; kamu alanı ve ış çevrelerinde akçalı işlerdeki iç içe girmiş kirlenmeyi, çarpılmayı, namert- leşmeyi vurgulayan, bu pisliğin temizlenmesini ta- kip eden bir çığlığın sesi. Bu sesi ilk kez Uğur'un yapıtiannda duyduk. Alın teri, göz nuru ürünü olan yapıtiannda işlediği ana temalardan birisi bu tür akçalı işlerdeki pis ko- kulu labirentlerin yapısı ve aynntısı oldu. Bir çıglıkla başlayan araştırmalan gittikçe gür bir haykırmaya döndü. Son yıllarda akçalı kirienmenin sayısız örneği so- mut biçimde ortaya çıktı. Failleri belki yargının elin- den kurtuldular; ama kamu vicdanında lekelendiler, mahkûm oldular. Temiz ellertalebi gündemın baş kö- şesine oturdu. Şu, Uğur'un açtığı yönde mesafe alındığını gös- teriyor. Toplumsal bilinç, akçalı kirfenmenin karşısı- na dikilip pis ellerin temizlenmesıni talep ederken Uğur'un ektiklerinin hasadında bir ön ürünü devşi- riyor demektir. • • • Temiz eller doğru, ama eksik bir talep. Yeterfi de- ğil. Kirienmenin, çarpılmanın, namertliğin tüm boyut- larrnı kavramıyor. Toplumsal ve siyasal kirlenme, ak- çalı işlerdeki bireysel ya da ailesel pisliğin ötesine ta- şan bir ölçeğe sahip. Uğur, akçalı işlerdeki kirtenmenin boyutlannı tari- he yazan ilk tanıktı. Ama bunun yeterlı olmadığının, siyasetin kapalı kapılarardında kalan parçasının çok daha beter ve tehlikeli ölçüde kirlenip çarpıldığının farkındaydı. Tarih önünde bunun da tanıklığını yaptı. Devletin içine yuvalanmış örtülü ve o ölçüde na- mert güç odaklannın iktidar hırsından kaynaklanan baskı ve şiddet eğiliminin, akçalı işlerdeki kirlenme- nin çok ötesinde bir pisliği simgelediğini ilk haykı- ranlardan birisi oldu Uğur. Yazdıklann/n bir böîümünü kirii ellere ayınrken bel- ki daha büyük bir böîümünü kirii kafaları, bu kafala- nn beslediği baskı ve şiddetin toplumsal dokuda açtığı yaralan, siyasette yarattığı kirlenmeyi sergile- meye ayırdı. Gün geldi, bu tür kirienmeyi kendi yaşamından verdiği örneklerie gündeme getirdi. Gün oldu, kirii kafalan temizlemeden ellerin temizlenmesinin kalı- cı biçimde gerçekleşmeyeceğini söyledi. Son yıllarda temiz olmayan kafalann yol açtığı kir- lenmenin de somut örneklerine tanık oluyortoplum. Kirii kafalann körüklediği baskı ve şiddetin karşı şid- deti beslediğini, topluma öfke ve kin aşıladığını, he- pimizı çözülme noktasına sürüktediğini görüyor. Si- yasi kirtenmenin toplumsal gündemi kifitlemesinin sonuçlannı yaşıyor. ••• Kirii kafalara kıyasla kirii elleri gızlemek daha güç. Toplumsal bilincin, Uğur'un temiz eller çığlığını da- ha çabuk algılayıp kirti ellerin temizlenmesini talep eder hale gelmesi daha kolay oldu. Kirii kafalann marifetlerini kavramak bu denli ko- lay değil. Ama hiç olmaz bir iş de değil. Toplum, Uğur'un kirii kafalar haykmşını da algılayıp gerekli te- mizliği talep etmek üzere. Bu da olacak. Uğur'un ek- tiklerinin tümünün hasadını yapacak bu toplum. Hiç kuşkunuz olmasın. TBB Baskan Yardımcısı Karacam: Faiz oranlan çok yüksek İSTANBUL (AA) - Tür- kiye Bankalar Birliği (TBB) Başkan Yardımcısı ve Yapı Kredı Bankası Genel Müdü- rii Burhan Karaçam, reel faiz oranlannın çok yüksek olduğunu söyledi. Karaçam, faizlere ilişkin gelişmeleri değerlendirirken, oranlann ini^li çıkışlı. ancak yüksek seyrettiğini bildir- di. "Faizler yüksek seyredi- yor" derken söylemek istedı- ğinin enflasyon üzerindeki reel faiz oranı olduğunu bil- diren Karaçam, bunun bütçe açıklan nedenıyle devletin fı- nansman ihtiyacından kay- naklandığım ifade etti. Burhan Karaçam. şunlan söyledi: "Devlet finansman ihtiyacını iç piyasadan te- min ediyor. Yurtdışından o kadar büyük fonlan bula- madığı ve yüksek taleple de iç piyasaya girdiği zanıan, faizler yüksek noktada olu- şuyor. Aşağı çekebiimek için, devletin iç borçlanma intiyacının daraltılması la- zım. Hazine. bu kadar yük- sek fiyatlarla kaynak arar durumdayken, bankalann da o se\iyelere yakın yerle- re gelmesi faizler açjsından kaçınılmaz." Nemalar yine iııızaya açıldı ANKARA (ANKA) - Zo- runlu tasarruf hesaplannda biriken nemalann altıncı dö- nem ödemelerinin şubat ayın- da yapıiması için gerekli olan Yüksek Planlama Kurulu (YPK) karan nihayet yeniden YPK üyesi bakanlann imza- sına açıldı. Maliye Bakanı İs- met Attila, şubatta yapılacak yüklü iç borç geri ödemelen- ni gerekçe göstererek altıncı dönem nema ödemelerini şu- bat aymda yapılmasını öngö- ren YPK karannı imzalama- dan iade etmişti. Hazine'nin yaptığı ikinci girişim sonucu, Attilla'nm ia- de ettiği YPK karan, ödeme- lerin zamanında yapıiması için eksık imzalann tamam- lanmasını sağlamak üzere üye bakanlara sunuldu. Baş- bakan Tansu Çiller'in başkan- hğıni yaptığı YPK, uzun bir süredirtoplanamadığı için ka- rar elden imzalatılıyor. Karar, daha önce üç YPK üyesi ba- kan tarafından imzalanmış, Attilla imzalamadığı için ya- nm kalmıştı Nema ödemelerinin şu- batta yapılmasını öngören YPK İcaranntn dün Devlet Bakanı Aykon Doğan'a su- nulduğu, diğerimzalannın da bir-iki gün içerisinde tamam- lanacağı ve ödemelerin Hazi- ne ile Ziraat Bankası'nın na- kit olanaklan çerçevesinde şubat ayı içerisinde yapılaca- ği bildınldi. İSTANBUL ALTIN Toplam İşlem Hacmı Toptam işlem Sayıa Toplam İşlem Mik. (Kg.) Kapanış Fryatı BORSASI 1. Seans 4.607 13 355 24 OCAK 1996 2. Seans 0.908 1 70 403.30 $/ons 402.70 Vons
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog