Bugünden 1930'a 5,476,064 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 25 OCAK 1996 PERŞEMBE 12 HABERLERÎN DEVAMI OLAYLARIN ARDEVDAKİ GERÇEK • Baştarafi 1. Sayfada DYP'nın olağan genel kurulunun en geç onu- muzdekı hazıran ayında yapılması gerekıyor Çıl- ler'ın amaçı, genel kurula başbakan sıfatıyla grtmek AJ<sı durumda, genel ku- ruldan guçlu bır genel başkan olarak çıkması çok zor Çıller, partıde gereklı "temızlığı" yaptı, ancak yı- ne de dıkensız bır gul bah- çesı yarattığı soylenemez DYP gıbı, lıder adının on planda olduğu krtle partı- lerınde kadroların yonu "guçlu" olana donuktur Çıller'ın bır dığer açma- zı, malvarlığı Kamuoyu onunde "onemsemez"gı- bı gorunuyor, ama başba- kanlık koltuğunu kaybet tığınde dosyalann yenıden açılacağını tabıı kı bılıyor Çıller'm "A takımım"de- dığı 40-50 kışılık mılletve- kılı grubu ıçınde partı or- gutunden gelen kışı yok Bu mılletvekillerının çoğu, devlet kadrolarındakı kol- tuklannı bırakıp geldı "A takımı", Çıller'ın başba- kanlığının surmesını istı- yor Çıller'ın, "Turkıye ıçın 20 kattan atlamasına" gerek yok Başbakanlık koltuğundan "atlayıp",ye- nı hukumet olanaklarını guçlendırmesı yeterlı Ancak bu, yukarıda sı- raladığımız nedenlerle guç gorunuyor Polisten teröristlere•• •• ovgıı EVtVGÖKTAŞ ANKARA - Emnıyet Ge- nel Mudur Vekıh Cemil Ser- hadh, Avrasva fenbotunun kaçınlması konusunda "Te- röriin sağcısı solcusu olmaz" dıyerekeylemcılenn İBDA- C ve Hızbullah gıbı şenatçı teror orgutlenyle bağlantıla- nnı belırleme>e çalıştıkJan- nı belırtırken Terorle Muca- dele Daıre Başkanı Cevdet Saral ı(e Bolu Emnıyet Mu- duruL'ğurGur e\lemcılenn "teronst olmadıkJaraıı" sa- vundular Saral fenbotu kaçıranla- nn şenatçı teror orgutlenyle herhangı bır ılışkılennın bu- lunmadığını bıldırerek eyle- mı gerçekleştırenlenn "terö- rist" değıl "fanatik Çeçen miliıyetçısı gençler" olduğu- nu ıfade ettı Saral, eylemcılenn teslım olmadan once denıze attıkla- n sılahlann bulunmasının ımkânsız olduğunu kaydettı Avrasya fenbotunu Trab- zon'dan kaçıranlann sayısı- nın 9 olarak saptandığını anımsatan Saral, halen go- zaltında bulunan eylemcıle- nn sorgulamalarına devam edıldığını belırttı 'Onlar iyi çocuklar' Eylemcılenn lıden Mu- hammet Tokcan'ın >oğun bağlantıları olduğu Duz- ce'dekı Hızbullah operasyo- nunu gerçekleştıren Bolu Emnıyet Mudurû Uğur Gur de Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada eylemcılenn "terörist" olmadığmı savun- du Gur, "Onlar iyıçocuklar, terörist falan değiller" dıye konuştu Evlemcılenn her- hangı bır şenatçı teror orgu- tüyle bağlannın olup olma- dığını belırlemek ıçın araş- tırma yaptıklannı belırten Gur, bu doğrultuda bır bul- guya ulaşamadıklannı anlat- tı Uğur Gur Muhammet Tokcan'ın kardeşı Ebtıbekir Tokcan hakkında, "haraçal- maya çakşma, olümle tehdit etmevebombalama" ey lem- lenne kanştığı savıyla Trab- zon Savcılığı'nca soruştur- ma yapıldığını soyledı G Ü N D E M MUSTAFA BALBAY • Baştarafi 1. Sayfada vazgeçılmez, O okuldur gazetecılığe, Û'ye ve olume sıtem, Ppenceresı gu- nebakan çıçeğmın, R resmıdır halka adanmış yaşamın, S'dır solun gur sesı, Ş şafağı Anadolu'nun, T'dır ak tebeşı- rı oğretının, U'ya ne guzel yaraşmtş Ulusal Kurtuluş Savaşı, U ıle uvez acı- yı, burukluğu tadar, V vanz, Yyığınlar- la, Zzorbalığa karşı Açın alfabenızı çocuklar, gençler llk sayfasından başlayalım " • ANAP'la DYP arasında hıçbır fark bu- lunmadığı, Çıller-Yılmaz goruşmesınde bır kez daha kamuoyunun gozu onun- de kanıtlandı Çıller durumu netleştırdr "Bız, bır elmanın ıkı yansıytz " Tek sorun şu '70/77, hangı yarısı?" Her ıkı lıder de çok iyi bılıyor kı olası bır ANAYOL'da altta kalanın canı çıka- cak Bu nedenle de taraflar, bınncılığı kar- şısındakıne kaptırmak ıstemıyor Başta ış âlemı ve medya kalemı olmak uzere pek çok kesım kayıtsız şartsız bır ANA- YOL ıstedığı ıçın kımse "kaçan taraf" ol- mak ıstemıyor Deyım yenndeyse, hem Tarzan hem Ceyn zor durumda Eğer ANAYOL ku- rulmazsa faturayı odeyecek tarafın ışı zor Zıra, tez zamanda seçım de gun- deme gelebılır "Kaça/c"Mesut'abırde Elmayı Top Top Yapalım... "haın" Mesut eklenebılır Tersı de olası "Yalancı" bacıya, "hır- çın" teyze eklenebılır "Elma" teoremı bır sure gundemde kalacak Anadolu kulturunde elmanın yerı dığer meyvelerden daha fazladır Deyımlenrnız arasında, "Bır elmanın ıkı yansı"n\ bılmeyen yok Çıller buradan yola çıkıyor Anadolu'da iyi nıyetle başlanan bır ışın sonunun da iyi olabıleceğını anlat- mak ıçın, "Elmayı havaya at, duşühce- ye kadarAllah kenm" deyışı kullanılır Şu deyım de fazla elma yemenın mı- deyezarar verdığını anlatır "Elmayı say da ye, armudu soy da ye " Elma ağacı fazla su ıster, armudun ıse suyla pek ışı yoktur "Elmayı çayıra, armudu bayıra" deyımı de bunun ıçın- dır Halkımız elmalaria annutlan ayırma- sını bılıyor Bır de polıtıkacılanmız ayır- sa Turkulenmızdekı "elmaiar" da sankı ANAYOL'a selam yollar Işte Dıyarba- kır'ınkı "Elma attım nargeldı, dondum baktım yâr geldı, sağ yanaktan oper- ken, sol yanaktan ter geldı " Sakarya'nın, "Elmayı Top Top Yapa- lım, Kızlara Bahşış Atalım" turkusu de ANAYOL'un jenerığı olabılır "Elma attım yuvariandı, gıttı beşığe dayandı" dıye başlayan Tuncelı turku- sunun ıkıncı dortluğu çok sevımlı değıl "Devegelır katargıder, çamuriaraba- targıder, bu da nasılanaymış, yavrusu- nuatargıder " Halkımız elmayı farklı anlamlarda da kullanır "Sabah guneşı doğmuş ayna- lı konaklara, yâr bızı davet ettı elmalı yanaklara " turkusu tabıı kı ANAYOL ıçın değıl, aşkı anlatmak ıçın "Ûptum şekerlendı, teptım tekerlen- dı" bılmecesının karşılığı da "elma "dır Adem ıle Havva'yı anımsarsak yeryuzu- nu elmaya borçluyuz Ayvaya devam... Masallann sonunda da hep gokten uç elma duşer Ama, Eflatun Cem Gü- ney'ın "Uç Elma" adlı masalında elma padışahla kansını yenıden yaşama don- durur Zengın mı zengın bır padışah, güzel mı guzel bır kızla evlenır Ama çocukla- n olmaz Kaf dağının ardından ılaçlar, yetmış yedı ulkeden hekımler getırılır, çare yok Padışah sınırlenır, saray ının çevresın- dekı tum ağaçları, yeşıllıklen darmada- ğın eder Kansı dal'arı kınk bır elma ağa- cının altında ağlarken ağaç dıle gelır - Dalımdan bır fılız alıp dıkersen, ye- dı yıl bakar buyutursen, ılk meyvesını alır tam ortadan ıkıye bolersen, yansını padışah yansını da sen yersen Nur topu gıbı bır çocuğunuz olacak Sultan soylenenı yapmış Ağacın de- dığı olmuş Halk edebıyatının onde gelen ısmı Ef- latun Cem Guney'ın masalı boyle bıtı- yor Bakalım bızım elma masalımız na- sıl sonlanacak ANAYOL trafığı dun de vızır vızırdı Cumhurbaşkanından aldığı hukumetı kurma yetkısını kımseyle paylaşmaya yanaşmayan Çıller, dun sabah DSP lı- den Bülent Ecevit'ı aradı DSP lıden, "eşıt boluşumcu" bır du- zen onerdı Ecevıt saat 16 OO'da da Yılmaz'la go- ruştu Elmayı konuştu Yılmaz dun akşam saatlerınde Çıl- ler'e, "Bence de bır elmanın ıkı yansı- yız Ama bız batansıyız Önce ben sonra sen Yersen " dedık- tensonra, "Ya da bız DSP ıle azınlıkhu- kumetı kuralım, sız dışandan destekle- y/A7"onensını getırdı RP, sotada beklıyor Yılmaz, Çıller'ın elmasını resmen gen çevırdıkten hemen sonra hoca, Yılmaz a gıdecek "Bızım elmadan buyur " ANAP'ın ışı zor Elmalardan elma be- ğen Yarım elma, lıderfıkten olma Buyuklenmız elmayı paylaşadursun Halkımızın sofrasında değışen bır şey yok Ayvaya devam 'Katfllerin bulunamaması devletin ayıbı 9 • Ba}tarafı 1. Sayfada reter \ardımcısı Eşref Erdem de dun du- zenledığı basın toplantısıntia, Mumcu cına- yetının faılı meçhul cınayetlenn "piknok- tası" olduğunu >>oyleyerek "Sıyaset adamı olarak Mumcu'nıın katillerinin bulunama- masından utanç duvu>orum. Turkıve hız- la bu aviptan kurtulmabdır" dedı Kultur Bakanı Fikn Sağiar, Mumcu'nun yanı sıra iYluammer Aksoy, Turan fhırsun, Bahriye Üçok, Çetin Emeç gıbı toplumumuzdakı sımge ısımlenn katillennın faılı meçhul olarak kalmasının çağdaşlaşma savaşımı ıçensındekı Turkıye'nın alnına sürûlmüş 'kara bir leke' olduğunu vurguladı Turkıye Gazetecıler Cemıyetı, Mumcu suıkastının aydınlatılması konusunda dev- let adına venlmış namus sozlennın yenne getınlmesını ıstedı 'Namus sözJeri yerine getirilsin' Cemjyet adına yapılan yazıh basın açık- lamasında, aradan uç yıl geçmesıne rağ- men olayın faıllennın bulunmaması, za- man zaman belıren gelışmelenn ve ıpuçla- nnın soruşturmayla yukumlu devlet gorev- lılen tarafından saptmlması ve ortbas edıl- mesmın bu olayda devlet giçlennın sorum- luluğu olduğu ku^kusumı artatdığınâ dık- kat çekıldı N Açıklamada, "Devlet, Lğur Mumcu'ya suikasta banndıran bir karanügın sahibi ve sorumlu.su durumunda bırakılamaz. Bu an- lavışla artk dcvletm sorumJulan mutlaka bu suıkastın uzenne venı bır tutumla gitme- ü ve faiUerini ortaja çıkarmalıdır" denıldı Samsun Ondokuzmayıs Gazetecıler Ce- mıyetı Başkanı Necdet Uzun yayımladığı mesajda, Uğur Mumcu gıbı bır büyük ın- sanı olduren canılenn yakalanamadığı su- rece, toplumun tum kesımlenndekı endışe- nın artacağını, hergeçen gun bınlennın da- ha faılı meçhul cınayetlere kurban grdece- ğını bıldırdı Teröru nereden ve hangı maksatla gelır- se gelsın kınadıkiannı bıldıren Uzun, "Bu nedenle Uğur Mumcu'yu öldürdükkrini sananlann. aslında kendilerinin oldulderi- ni bilmelcrini istKoruz" dedı Turk-Iş Genel Sekreten Şemsi Denizer, Uğur Mumcu'nun katıllennın bulunmama- sının "de\1eti yönetenlerin ayıbı" olduğu- nu behrterek"bemokrasi guçleri bu >on- temlerle susturulamavacaktır. Demokrası düşmanlan Mumcu'vTi fiakı olarak voket- mıştır ama, duşuncelennı > ok edeme>ecek- lerdir"dedı Lastık-lş Genel Sekreten Halil Altunay, Uğur Mumcu'nun kalemıyle verdığı de- mokrası mucadelesının emekçı halkın yu- reğınde yaşamaya devam edeceğını söyle- dı Altunay, Uğur Mumcu ve son olarak katledılen Metin Göktepe ve dığer faılı meçhul cınayetlenn bır an once ortaya çı- kartılması ıçın yetkılılen bır kez daha go- reve davet ettı Tez-Koop-fş Sendıkası'ndan yapılan açıklamada, Mumcu'nun oldürulmesının demokrası mucadelesını sındırmeye yet- meyeceğı belırtılırken Turk Eczacılar Bır- lığı Genel Başkanı Ecz Mehmet Domaç da Uğur Mumcu'nun "aydınuğuıdan ka- ranbğa kaçanlar" tarafından katledıldığını soyledı Domaç, yayımladığı basın açıklamasın- da "Devletin tûm ileri gelenJerinin söz ver- mesine karşın ortaya çıkanlmavan cınaven ortavaçıkaracak l ğur Mumcu gibi gazete- cileri anyorum. Lğur Mumcu'yu arıyo- rum" dedı Otel Lokanta Eğlence Yerlen Işçılen Sen^riası'uca (OLEYİS) yayımlanan me- sajda-*.se yetkıltlerc scsleflilerck "Artıkıö- ze gerek yok. Sozierinizie insanlan nyalayıp Mumcu'lan bir kez daha katletmeyin. So- ze gerek yok. Katiileri bulun" denıldı 3 yıl önce kaçınldıktan sonra ölü bulu- nan OzgürGündemgazetesı muhabın Fer- hat Tepe'nın annesı ZübeydeTepe ve baba- sı İshak Tepeıse gazetemızı zıyaretlen sı- rasında yaptıklan açıklamada, bütun faılı meçhul cınayetlenn faıllennın bır an once bulunmasını ıstedıler CHP 11 Mechs Başkanlığı, Hacı Bektas Velı Anadolu Kultur Vakfı Antalya Şube- sı, Atatürkçü Duşunce Derneğı Sılıfke Şu- besı'nden yapılan açıklamalarda da Mum- cu'nun katıilennın hâlâ buJunamaması kı- nandı Anadolu Ajansı haber servısınce Uğur Mumcu'nun oldurulduğu saatte "Sönme- \en Bir 'muın', Uğur Mumcu Anısına" başlığıyla servıse konulan yazıda şöyle de- nıldı "Gazeteci-Yazar Lğur Mumcu'vu kay- bedeli tam 3 yıl oldu. Mumcu, karanbgın ya- nı sıra, vureğı kara'landaaydınlatan, ba- rısı aklıyla ve kaiemıy le savunan, yılmaz bir Atatürkçü "vdu... Biz basın çalışanlan; He- pimiztek yürek,onun bıraktığı yerden, Ata- türkçü bir çizgide gorevimizı surdıirmeye kararlıyız. Kalemin, kalemimiz olacak Uğur Mumcu... Senin ve ulkemiz uğnına hayatını kaybeden tum basın şehitlerinin huzurunda savgı.vla eğiliyoruz." UBA Haber Merkezı de servıse koydu- ğu "Basımız sağoisun, katiileri bulun" baş- lıklı yazıda şu mesajı geçtı "VuruMuk ey halkım, unutma bi/i - diye haykıran, basın şehidi meslektaşımız Uğur Mumcu'yu ölümunün üçüncu yıhnda say- gıvla anarken, ha\kınvoruz: Ünutmadık sevgıli Mumcu seni, Bahn\e Üçok'u, Mu- ammer Aksov'u, Çetin Emeç'i ve Turan Dursun'u ünutmadık. Ama, sizieri unutan- lar, 'dun dundur' espnsı>le; 'Uğur Mum- cu'nun kanlinin bulunması bu devlet için bir haysiyet meselesidir' deyip de sonra unu- tanlar var dostunı. Sevgili Uğur, meslek- taşlann olarak seni saygıyla anarken üç yıldır katillerini bulamayanları da kını- yoruz." ANKARA EMNtYET MÜDÜRÜ 4 Munıcu cinayetini çözmek polis için bir idealdir 9 ALPERBALLI ANKARA - Ankara Emnıyet Müdürû Raraa- zan Er. yazanmız Uğur Mıınıcn"nun öldürülme- ,*ıylc jlgıh soruşturmanın "sfirdögûnü, sonışturmayı yürüten ekıbm dağıtılma- sının söz konusu olmadığı- m soyledı Ankara Emnıyet Mu- dürluğü'ne atanmasının ardından "Mumcn Cina- yeti Dosyası''nı ınceledığı- nı belırten Er, soruşturma- nın bır yerde tıkandığını kaydederek, - Mumcu su- ikastını çözmek potis için bir ıdeaidir" dedı fcr, Cumhuriyet'e yaptı- ğı açıklamada, uğradığı bombalı bırsuıkast sonucu yaşammı yıtıren yazanmız Uğur Mumcu ıle ılgılı so- ruşturmanın rafa kaldınJ- masının soz konusu olma- dığını vurguladı Mumcu'nun •*değerfi bir iasan ve çok iyi bir ga- zeteci" olduğunu beiırten Er, 3 yıl geçmış olmaMnın cınayetm çozülemeyeceğı ve katıllenn yakalanmaya- cağı anlamına gelmedığını vurgularken, "Hepimiz için, her poüs için Mtuncu i d b i i Ög ^ ç mek bir idealdir" dedı Fr. cınayetm çeşıtlı çev- relerce tartışıldığmı ve TBMM'nm bır komısyon kurarak cınayetı araştırdı- ğını behrterek, "Herkes kendi kuhannda olayın çö- zülmesi için katkıda bulun- ma çabası içındc. Otay bır yere geüyor \e ükanıyor. O tıkanıkiığı aşma>a çakşıyo- rnz" dıye konuştu. Er tıkaruklığın nerede olduğu konusunda açıkla- raa yapmanm mumkun ol- madığmı ılen sürerek, "Bu kofluda fazla bir şey söyie- mek Btemijorum. Soruş- turmanın gûveıüiğini gdz önönde bulundurmak ge- rekir"dedı 1989 yılmdan bu yana Ankara'da sıyası olduğu tahmınedıîen 11 cınayetm yaşandığını kaydeden Er, olaylann bırbınyle bağlan- tilı olup olmadığı konu- sunda kesın bulgular bu- lunmadığını belırttı Er,"Vİumcu'ya yöneBk suikastta C-4 bomba knü»> nıldığı belırlenmıştı. 3 ay kadar önce Terörie Möca- dde Şubesı ekiplerinın ger- çekleştirdiği operasvonda de geçirflen ve PKK'de ilk kez rastianıidıği Ueri sürû- len RDX patiayıcı maddc- si ile olay arasında bir bağ- lanb saptanabildi mi?" M~ rusu uzennc, henuz bu yonde bır bulguya ulaşıl- madığını. tahmınier ve varsayımlar ûzenne senar- yo ürermenın de doğru ol- madığını soyledı Mumcu suıkastı ıle ılgılı dosyanın DGM'ye venldığını a- nımsatan Er, "Yargıya in- tikal etmiş diyerek olayuı arkasına sığınmıyoruz. Türkiy e Cumhunveti dev- fetinın polisi bu oİayı çöz- meJidir. Bunun için çalışı- yoruz" dedı EHiğümü, Irfan Çağırıcı çözecek • Baştarafi 1. Sayfada lıler, olaya kanştığı belırtılen Isla- mı Hareket Orgutu nun(tHÖ) ha- len firarda olan "genel enûri" İr- fan Çağıncı'nın, (Mustafa Kaya- can sahte kımlığı, Mesut ve Huse- yın Galıp kod adlarmı kullanıyor) yakalanmasının, başta Mumcu su- ıkastı olmak uzere Muammer Aksoy, Bahriye Üçok ve çok say ı- dakı faılı meçhul cınayetm aydın- latılması konusunda onemlı katkı sağlayacağını bıidırdıler Mumcu suıkastının ardından, Is- tanbul polısının başlattığı operas- yon sonunda, İHÖ üyesı 16 kışı ele geçınldı Pohs, suikastta kullanılan C-4 tıpı plastık patlayıcıyı Istan- bul'dan Ankara'ya goturen kışının yakalandığını bıldırdı Suıkast son- rası ortaya çıkan "surpriz tamk" Ayhan Aydın'ın, Uğur Mum- cu'nun arabasına patlayıcı madde yerleştırdıklennı one surduğu İHO uyesı Mehmet AJi Şeker ve Ayhan Usta'yı teşhıs etmesı, dıkkatlen bu orgutun üzennde yoğunlaştırdı Pohsm, 25 Ekım 1995 tanhınde Istanbul Usküdar Altunızade'de 3 IHO uyesı ıle gınştığı çatışma so- nucu başlattıği operasyonlarda, aralannda orgutun yasama şûrası uyesı avukat Hüsnu Yazgan, İHO kuruculanndan Adil Ateş ıle Çetin Emeç ve Turan Dursun suıkastla- nna katılan TamerAslan'ın da bu- lunduğu Istanbul'da 26, Bursa'da 7, Van'da 15, Adana'da 2, Hatay'da da 1 kışı gozaltına alındı Sorgula- malar sonucu, yakalanan 51 kışı- den 14'u tutuklandı Operasyonda, İHÖ mılıtanlany- la bırlıkte 4 adet Kalaşnıkof mar- ka tufek, 2 adet tabanca, 2 bılgısa- yar, 1 adet fotokopı makınesı, mu- hur baskı makınelen çok sayıda muhtarlık, kaymakamlık ve dığer kamu kuruluşlanna aıt muhur ve kaşe ele geçınldı Örgut uyelennın 27 oto hırsızlığı olayına da kanştı- ğı belırlendı Yakalanan mılıtanlann, sorgula- nnda, 1991 yılındanbu yana Turan Dursun, Çetin Emeç ıle Iranlı re- jım muhalıflen Abbas Golizade v e Ali Ekber Gborbani cınayetlenne katıldıklan belırlendı İHO uyele- n, Iran'da asken eğıtım aldıklannı, alınan profesyonel eğıtım dogrul- tusunda eylem yapılacak kışı veya yerlerle ılgılı her turlu ıstıhbaratı yaptıktan sonra olayı gerçekleştır- dıklennı de anlattılar Gerçekleştırdıklen suıkastları hangı amaçla duzenledıklen yo- lunda net bılgı vermeyen tHO uye- len "öldürme" emnnı, halen firar- da bulunan İHO'nun genel emın trfan Çağıncı'dan aldıklannı soy- ledıler Operasyon sırasında, Dur- sun, Emeç, Golizade ve Ghorbanı cınayetlennın tetıkçısı Kemal kod adlı Nezih Beyret'ın gerçek kımlı- ğının de Muzaffer Dahnaz olduğu ve bu mıhtanın, halen Bosna-Her- sek'te bulunduğu belırlendı Cumhuriyet'ın Mumcu suıkas- tına ılışkın bılgı aldığı polıs kay- naklan, Irfan Çağıncı'nın yakalan- masının, kıhtlenen soruşturmanın ılerlemesı konusunda onemlı kat- kılar sağlayacağını bıidırdıler Bır- çok suikastta emn Çağıncı'nın verdığının belırlendığını kaydeden kaynaklar, "Yakalanan militanJar. doyurucu bilgı \ernıedı. Olay trfan Çağmcı'da duğumlenıyor" dedı- ler Kaynaklar, Çağıncı'nın yaka- lanmasıyla başta Mumcu suıkastı olmak uzere, aralannda Aksoy ve Uçok cınayetiennm de bulunduğu çok sayıda faılı meçhul olayın ay- dınlatılması konusunda buyuk adımlaratılacağınıkaydettıler Ça- ğıncı'nın yakalanması ıçın yoğun bır çalışma yurutulduğunu bıldı- ren kaynaklar, Mumcu suıkastı ıle dığer faılı meçhul cınayetlenn kesınlıkle avdmlatılacağmı savun- dular 'Cephane PKK'ye gidiyordu' ŞAMJURFA (Cumhuri>et) - Içış- len Bakanı Teoman L nusan, son yıl- lann en büyük cephane kaçakçılığın- da, Hatay ve Şanlıurfa'da ele geçın- len 6 TIR dolusu cephanenın vasadı- şı bolucu orgüt PKK'ye gondenldı- ğının orgutun telsız konuşmalanndan saptandığını açıkladı Emnıyet Genel Mudur Yardımcısı Kamil Tecirlioğlu ıle bırlıkte Şanlıur- fa ya gelen Içışlen Bakanı Unüsan, kentte ele geçınlen 3 TIR dolusu mu- hımmatın sergılendığı Çevık Kuvvet Şube Mudurluğu'nde bır basm top- lantısı duzenledı Hatay'm Cılvegozu SınırKapısı ve ŞanJmrfa'da, E-24 Karayolu'nun Ak- kabe kesımınde ele geçınlen 6 TIR dolusu cephanenın Kum kentı yakın- lanndakı Behram rafinensınden 'mum parafîn ve motor vağı' adı al tında vuklendıgının belıriendığıne dıkkat çeken Içışlen Bakanı, cepha- nenın gıdış yennın manıfestoda Lüb- nan gorundüğunu, ancak teslım adre- sının paravan çıktığını soyledı Şan- lmrfa'da ele geçınlen TNT kalıplan- nın kentı tamamen tahnp edecek güç- te olduğuna dıkkat çeken Unusan, "Söz konusu silah ve muhimmatin gerçekte Sunve'nın kontrolundekı P- KK orgutu kamplanna ve dığer radi- kal unsuıiara goturülduğu teronstle- nn telsız konuşmalanndan ortaya ko- nulmuştur" dedı Cephane kaçakçılığıyla ılgılı Sun- ye'yı suçlayan tçışlen Bakanı şunla- n soyledı "Terörü oteden beri bir polrtika aracı olarak istısmar eden Sume'nin bölgedekı teror orgutlennı taşeron olarak kullanarak çeşıtb ulkelenn iç guv enlıklerinı tehdit ermesi j eni bir o- Ia> değıldır." TIR'lann yuklendığı Iran da cep- hane kaçakçılığıyla ılgjh soruşturma başlatıldığını belırten Ünusan, Iranlı yetkılılenn kaçakçılık olayıyla ılgılı bılgılennın bulunmadığını aktardık- lannı soyledı Unüsan'ın verdığı bılgıye gore, Cılvegozu sınır kapısında yakalanan 3 TIR'da 410 bın 200 adet Kalaşnı- kof ve Bıxı mermısı, 10 bın 748 adet TNT kalıbı, 3 adet plastık maym, bın 132 torba barut, 38 bın 834 adet ha- van ateşleme barutu ele geçınldı Bu olaydan ıkı gun sonra bır ıhbar uzenne Şanlıurfa'nın Akkabe kesı- mınde yakalanan 3 TIR'da ıse 14 adet 81 mm'lık havan mermısı, 6 adet uçaksavar, bın 696 adet havan mermı- sı, 168 adet RPG roketı, 2 bın 262 adet RPG-7 ve RPG-9 roketatar sevk fışeğı, bın 433 adet TNT kalıbı bu- lundu 6 MaRarum getirmeyeceğim' ANKARA (Cumhuriyet Burosu)-ABD 'de bulunan malvarlığınıTurkıye'yegetırerek bır vakfa bağışlayacağını açıklayan Başbakan Tansu Çiller, dun boyle bır soz v ermedığını one surdu Malvarlığını Turkıye'ye getırmek konu- sunda bır açıklaması olmadığmı ıddıa eden Çıller, ABD'dekı servetını, "Dunyaküçüidü. Herkesin, her yerde, her şeyi var. Bunu hiç kimse benim mecburiyetim olarak görmesin" sozlenyle savundu Kuşkulu servetının kamuoyuna yansıması- nın ardından, ABD'dekı mılyonlarca dolarlık malvarlığı da ortaya çıkanlan Başbakan Çıl- ler, yaklaşık 580 gun once, ABD'dekı malla- nnı Turkıye'ye getıreceğını bıldırmıştı Çıl- ler, 24 aralık seçımlen oncesınde Erzurum mıtıngmden donerken de gazetecılenn sonj- lan uzenne, ABDdekı malvarlığını Turkı- ye'de bır vakfa bağışlayacağını açıklamıştı Çıller, seçunden 1 ay sonra, bu sozlennı unu- tarak "Böyle bir şey soyiemedim" goruşunu öne surdu Kanal D teievızyonunun dun akşamkı ana haber bultenınde canlı yayma çıkan Çıller, ABD'dekı malvarlığını Turkıye'ye getırece- ğı yolundakı goruşlennın anımsatılması uze- nne, "Ben böylebir şey söylemedim. O zaman boyle bir şey so>lendLKamuoyundahoşkar- şılandL Ben de 'Olabılır'dedim" dıye konuş- tu Dunyanın kuçulduğunu ve herkesin her yerde, her şeyı bulunduğunu kaydeden Çıl- ler, "Marvarlığımı getırip getırrriemem, yol- suzlukla ilgili bir mesele değıl" dedı TB- MM'de. yurtdışında malvarlığına sahıp olan çok sayıda mılletvekıh gosterebıleceğını one suren Çıller, "Bunu hiç kimse benım mecbu- riyetim, kanunsu/luğum. aykınlığım olarak görmesin. Bunlarta kimseyı Yuce Drvan'a fa- lan gonderemezler. Hiç korkum yok" goruşunu dıle getırdı ANKARA NOTLARI MUSTAFA EKMEKÇİ Uğur Mumcu'ya Yazriar... (1) Uğur Mumcu'nun haberını aldığımda, Sydney'de ko- nuk olduğum dost evınde yatmaya hazırlanıyordum Ar- kadaşlanm ağır ağır soylemeye çalışıyorlardı - Turkıye'yı bırarayalım1 dıyorlardı, galıba Uğur Mum- cu'ya bır şeyler olmuş' - Ne olmuş0 Bır şey mı yapmışlar? Aşkın Baran, bır soylemeye, bır soyiememeye uğra- şıyormuş gıbı Cumhunyet'ın, evın telefonlannı soruyor- du Insan Haklan Vakfı'ndan Fevzı Argun, Ankara'dan Mel- bourne'u, oradakı İnsan Haklan Komıtesı Başkanı Dr Gökhan Sayram'ı aramış, o da kara haben Aşkın Baran'a bıldırmış Uğur Mumcu'nun arabasına bomba konmuş Uğur Mumcu olmuş' Avustralya ıle Turkıye arasında dokuz saat fark var Sydney'de gece saat 02 00 ıken Turkıye'de oğleden son- ra saat 17 00' Gazetecılığın, yazarlığın en acımasız yanı, ınsanın uzuntusunu bıle ıçıne bastınp olen arkadaşının, sevdığının ustune yazı yazmak zorunda olması değıl mı' Bugun Turkıye'de de burada da pazardı Oğleden son- ra denıze gınp çıktık Bıraz kestıreyım dedım, bırduş gor- dum, uyanır uyanmaz arkadaşlara - Turkıye'de onemlı bır şeyler oluyor1 dedım Anlattım duşumu Kenan Bey'ı gormuştum duşumde ErolSima- vi'nın koluna gırmış Koşk'te yuruyorlardı Neye yorabı- lırdım7 Erol Sımavı, Uğur'u çok severdı Onu Humyet'e almakısterdı Sımavı, basını sımgelıyordu Kenan Beyde sılahı mı' (O zaman kısa yazmışım Ben, "Turkıye'de onemlı bır şeyleroluyor" dedığımde bır arkadaş hemen, "Ihtılal mû" dıyesoımuştu "Turkıye'yıbırarayalım1 "demeden, "Abı, kalp ılaçlann yanında mı7 Dıl altı ılacını da al'" uyansın- da bulunmuşlardı Gozlerı çakmak çakmaktı ) Çok geçmedı, Uğur Mumcu'nun canavarca bır planın kurbanı olduğu habennı aldık Bırden Ipekçı, Turan Dur- sun gelıverdı gozlenmın onune Avustralya'ya gelırken y- ol boyunca, Turan Dursun'un yaşamoykusunu okumuş- tum Ankara'da bırkaç "Ankara Notlan" yazıp bırakmıştım. Otuz saate yakın suren uçak yolculuğu boyunca nasıl ya- zı yollayabılırdım'' Gazetenın telefonlan -neredeyse- kılıtlenmıştı Evı ara- dım Aldoğan ağlıyor - Başın sağoisun' dıyordu Şımdı Yakup Kepenek ge- lecek, onunla Uğur Mumcu'nun evıne gıdecegız' Ardın- dan Metın Aksoy, Saniye Başer, Hasan Metın, Işık Kansu aradılar Istanbul'dakı arkadaşlar, Ankara'ya gıtmek ıçın uçak- larda yer anyorlar Ben ne yapabılınm dunyanın bır ucun- da 9 Avustralya anakarasında! (kıtasında) Abdı Ipekçı'nın olusu, dınsınden guçlu çıktı, Turan Dur- sun'un da oyle, Muammer Aksoy'un da Bahriye Üçok'un da Uğur Mumcu nun da olusu, dınsınden bın kat guçludur Ona kıyan canılenn bunu bılmelerını oyle ıs- terdım kı Nereden bılecekler? Uğur'un takılmalan gelır usuma - Ekmekçı, sen dort ayaklı domuzlaıia uğraşıyorsun, ben ıkı ayaklı domuzlaha, aslında aynı ışı yapıyoruz' "ûlenle olunmez" derter, bızler aksıyız, Uğur da oyley- dı, bu yaşanası dunyada olenle olurdu Uğur Mumcu, Cumhunyet'te yazgılarımızı paylaştığı- mız arkadaşım Yıllar var, ta Yenı Ortam'dan ben bırlıkte yazar çızerız O, Cumhunyet'e benden once geçtı Cum- hunyet'ten bırlıkte aynldığımız beş altı ayda yaptığımız tum konuşmalan banda almıştım Takılırdı Uğur - Ne yapacaksın bu konuşmalan banda alıp da kıtap mı yapacaksın^ derdı Uğur'un heyecanları, sıcaklığı, espnlerı bu ses bantlanndaydı Totga Çandar da Avustralya'daydı daha uzun bır^su- redır; cumartesı gecesı Sydney'dekı "Nâzım Hıkmet 91 Yaşında" toplantısında bır aradaydık Gelebılselerdı be- nım yenme belkı llhan Selçuk ya da Uğur Mumcu, bu gece ıçın Sydney'de olacaklardı Onlar, "Bu yıl geleme- y/z'"demışler, ben Frenk Mustafendı'nın torunu olarak "Pekıgelıyorum'"demıştım Tolga Çandar, Canberra'dan aradı - Abı, ben bır gun açlık grevıne yatıyorum' dedı Sol orgutler hâlâ bu dağınıklıktan bır ders almayacaklar mıy- dı' Uğur'a, Nâzım Hıkmet gecesının çok guzel geçtığını soylemek ısterdım Once Server Tanılh'nın Nâzım Hık- met ustune yolladığı ıletısı okundu Ardından Fikn Sağ- lar'ın ıletısı Sonra da Istanbul'da 15 ocakta yapılan Nâ- zım Hıkmet gecesının vıdeosu ızlendı Burada Fikn Sağ- lar, ardından llhan Selçuk'un konuşmalan çok, çok be- ğenıldı Uzun uzun alkışlandı Boyle guzel bır gecenın ar- dından, daha bır gun geçmeden senın olum habennı ala- cağımı soyleseler, dunyada ınanmazdım Sen olsan ına- nır mıydın Uğur^ 1 Zaman zaman Uğur'a, dıkkat etmesını, kendısını kol- lamasını soylerdım - Ne yapayım Ekmekçı 0 derdı, Ne yapabılınm 0 Nâzım Hıkmet'ı anma, 91 yılını kutlama toplantıları su- recek burada Sydney'den sonra, bu hafta Melboume'de bır gece duzenlenecek Bu gece, Nâzım Hıkmet'le Uğur Mumcu'nun gecesı olacak Ne dıyor Nâzım Hıkmet "Ama daha çok dunyaya acıyorsun I Büyuk bır ınsan oldûdıye "(AnkaraNotlan, "DunyanınBırUcundan Uğur Mumcu'ya ", 26 Ocak 1993 Salı) • • • Uğur Mumcu'dan sonra, daha kımler hangı gazetecı- ler oldurulmuş9 Kemal Kılıç, M. ihsan Karal, Ercan Gürel, Reza Guneşel, Ferhat Tepe, Muzaffer Akın, Nazım Babaoğlu, Erol Akgun, Onat Kutlar Son ola- rak da Metın Goktepe 1 BULMACA SED4T \AŞAYA\ 1 2 3 4 5 6SOLDA.N SAĞA: XI "Açıkgoz, kurnaz. akıllı" anlamında argo sözcük II Ka- nşık bır ış ya da so- runun çozumlenme- sıne yarayan du- rum İlenme 3/Btr ılunız Parlaklığı geçıcı olarak artarak c patlayan >ıldız 4/ Kımyada basıt şe- 7 kerlenn genel adı g Kımı çıçeklenn ıçın- de bulunan, anlann 9 bal yapmak ıçın em- dıklen tatlı sıvı 5/Dış köklen- nı kaplayan sen madde Kan- şıkrenkJı 6^Yaptığı bır ışın ver- dığı ters sonuçtan uzüntu du- >an kımse II Başlangıçta yer alan Yeryüzü parçası Sl tran'dabırkent Yabancıpara- lann ulusal para cınsınden de- ğen 9/ Bır çeşıt füze Bır so- ru ekı YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1/Herdızenın ılkharfi yukandan aşağıya dogru okununca or- taya bır söz çıkacak bıçımde duzenlenmış şıır 2/ Eskıden şa- ırlenn kasıdelennde ovgusunu yaptıklan kışılerden aldıklan para ya da armağan Kınşlı bır çalgı 3/ Bır kımsenın, baş- kalan tarafından dokunulmaması ve saygı gostenlmesı gere- ken ıffetı Yapısına gırdığı sözcüğe "çok küçük" anlamı ka- tan yabancı önek 4/lkjyıldabırdüzenlenengösten Bırrenk 5/Lahza Altmış beş santımetre bo'vunda bır uzunluk ölçüsü 6/ Balya Rütbesız asker 7/ llaç vererek hastalığı ıyı etmek 8/Lydurmasoz Optık kaydırma 9/Japonlar'aozgüıntıhar bıçımı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog