Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

VISA...VISA Premier/Gold. VISA Internationai... EMLAK BANKASI• D a h a U y g a r B . r Y a ş j m İ ç i n " umhurıyei:7Z. Y l SAYI 25654' 25000 Tl (KDVıçmde) KURUCUSU: YUNUS NAOİ (1924-1945/ BAŞYAZARI: NAOİR NADİ (1945-1991) 2 0CAK1896SAU 95'in IzleriÖ z e l e k b u g ü n b a y i n i z d e • S. ARABİSTAN Kral Fahd görevini devretti • 10. Sayfada • SİNEMA Bir Kadın Dört Nikâh • 17. Sayfada FUTBOL Ajax'ın ikinci altın dönemi • Spor 'da RP-ANAP koalisyonu arayışı partide huzursuzluk yarattı DYP'de • RP, ANAP'la alt düzeyde sürdürdüğü koalisyon girişimlerine yeni yıl tatilinde de ara vermedi. RP Tanıtım ve Propaganda Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Ceylan, RP-ANAP koalisyonu ile bunalımın aşılacağını belirterek "Biz ANAP'la Kıbns, PKK, Çekiç Güç. OHAL, KEİB, Kuzey Irak ve petrol boru hatları konulannda mutabıkız. Mesut Yılmaz'ın konuyu özür dileme şartına bağlaması başka yerlerin baskısından kaynaklanıyor" dedi. • Hükümet kurma inisiyatifini elinde bulundurmak için ANAP'a resmen çağrıda bulunan Çiller, RP'nin 'Yüce Divan' tehdidi nedeniyle bu temaslardan rahatsız oldu. Seçimin hemen ardından "RP- ANAP hükümeti kurulmah" diyen DYP kurmayları da "Hükümeti inşallah biz kuracağız" görüşünü dile getirmeye başladılar. • Mesut Yılmaz'a, "ANAYOL hükümeti kurulmah" yönünde mesaj gönderen Çiller, RP lideri Necmettin Erbakan'ı, kendisini tehdit etmekle suçladı. ^{iöyle bir tehdidi ciddiye almam" diyen Çiller, "RP ile koalisyon yapmak, Türkiye'ye ihanettir" sözleriyle de üstü kapalı olarak ANAP'a gözdağı verdi. kurma inisiyatifini Çiller'de tu- tabilmek ve RP-ANAP koalıs- yonunu önlemek için çaba gös- termeye başladılar. RP, ANAP'la alt düzeyde sürdürdüğü koalisyon gırişim- lenne yeni yıl tatilinde de ara verrnedi. RP'nin, "Çiller'in malvarlığının kaynağı konu- sundaki savlan Yüce Divan'a götürelim~ önerısine ANAP içinde bazı kesimlerin sıcak bakması DYP'de rahatsızhk U Arkası Sa. 19,Sü.3'te BÜLENT SARIOĞLL ANKARA-Seçımden birin- cı partı çıkan RP'nin, ~Başba- kan Tansu Çiller'i Viice Di- van'a götürme" önerisivle ANAP'la koalisyon kurma ara- vışında bulunması DYP'de ra- hatsızhk yarattı. Başbakan Çil- ler "Erbakan beni tehdit etti" derken seçımın hemen ardın- dan muhalefete vakın durarak "ANAP-RP" hükümeti öneren DYP kurmavlan da hükümet BOŞANMA İSTEĞİNİ KABUL ETTİ Diana, saraya boyraıeğdi Prenses Diana. kraliçenin isteğine uvacak. • BBC'yeyaptığı açıklamalarla şimşekleri üzerine çeken ve Kraliçe Elizabeth'in boşanma çağnsı yaptığı Prenses Diana'nın, ayn yaşadığı eşi Prens Charles'tan boşanmaya karar verdiği belirtildi. tngiliz Daily Mirror gazetesinde yer alan habere göre Diana'nın boşanmak için koşullan olduğu ve etkin bir resmi görev beklediği ifade ediliyor. Dış Haberler Senisi - ttiraflany- la Ingilız kamuoyunu şoke eden Prenses Diana'nın ayn yaşadığı ko- cası Prens Charles'tan boşanmaya karar verdiği öne sürüldü tngiliz Daily Mirror gazetesinde yer alan habere göre. Kraliçe Elizabeth'in her iki tarafa da zarar veren bu ilış- M Arkası Sa. 19, Sü. 9'da Istanbul Bankası davasmda, sahtecilik suçlamasıyla yeniden yargılanacak Ozer ÇîIIeryine saınk• Başbakan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller. genel müdürlüğünü vapmasının hemen ardından batırılan Istanbul Bankası için açılan \e Ziraat Bankası'nca "sahtecilik"le suçlandığı davada bir kez daha sanık sandalyesıne oturtuldu. • Aralarında Özer Çiller'in de bulunduğu sanıklar lehine Istanbul Aslıye 7. Ticaret Mahkemesi'nın verdiği kararı bozan Yargıtay, Başbakan'ın eşinin itirazını oybırliğiyle reddetti. DOĞAN AKIN Vergi incelemesi zaman aşımına uğruyor • Marsan Holding'e ilişkin usulsüzlük ihbarının Maltye Bakanlığı'nca 2 yıldır sonuçlandırılmaması, Vergi Usul Yasasrnınv l 14. maddesi uyarınca, Başbakan'ın şirketi için 1989 ve 1990 yıllarına ilişkin olarak hesaplanacak vergi farklarının da zamanaşımına uğramasına neden oldu. ANKARA (Cumhurhet Bürosu) - Başbakan Tansu Çiller'in sahıbı bulunduğu Marsan Marmara Holding Anonım Şirketı'nın hesaplannın denetlenmesıne ilişkin Malıye Bakanlığı'na yapılan yazılı ıhbarın 2 > ıldır sonuçlandınlmaması; holdingin vergi sıcilının 1989 ve 19% yılı bölümünün ıncelenmesinı zamanaşımına uğrattı. ABD'de mil>arlarca liralık yatınm yapmasına karşın. Türkiye'de son 7 yıl içinde ödedıği kurumlar U Arkası Sa. 19, Sü. Vde Başbakan'ın eşi Özer Çiller'in yargılanması sürecek. ANKARA - Başbakan Tansu Çiller ın eşi Özer Uçuran Çiller. genel müdürlü- ğünü > apmasının hemen ardından büyük biroperasvonlabatınlan Istanbul Banka- sı davasında yeniden "sanık" sandalye- sıne oturtuldu. Aralannda Özer Uçuran Çiller'in de bulunduğu sanıklar lehine İstanbul Aslıse 7. Ticaret Mahkeme- sı'nin karannı bozan Yargıtay, Başba- kanın eşinin "karar düzeltme" ıstemini "•oybirüğT ile reddetti. Özer U. Çiller. böylelikle bir dönem Istanbul Banka- sı'na danışmanlık yapan eşi Tansu Çıl- ler'le birlikte bittiğini iddia ettıği ve Zı- raat Bankası'nca "sahtekârtık"la suçlan- dığı da\ada venıden vargılana- cak. Çiller çıftının kuşkulu serve- tı ve büyük bir skandalı sergile- yen vergi sıcıhnı belgelerle orta- >a çıkaran C umhurhet. Özer U. Çiller'in vargılandığı Istanbul Bankası davasındakı son gelış- meyı de gözler önüne seriyor. Yargıtav'ın. aralık ayının son günlerınde verdiği karar. Çil- ler'in yeniden sanık sandalyesine oturtulmasıyla sonuçlandı. İstan- bul Bankası. Özer U. Çiller'in 11 Ocak 1979-19 Ekım 1982 tarih- lerı arasında vaklaşık 45 av sü- reyle genel müdürlük vaptığı M- rada kuşkulu işlemler nedeniyle Malıye Bakanlığı tarafından çe- şıtlı kereler ıncelemeve alındı. Özer U. Çiller. BankalarYe- mınlı Murakıpları Kurulu'nca hazırla- nan müfettış raporlarında. "çıkarilişki- siyle bağlı butunduğu şirketlere vasadı- şı kredi dağıtmak, bankanın serma- • Arkası Sa. 19, Sü. Vde Ekonomik sıkıntılar ağırlaşacakZorlu borç maratonu 1996'nın sadece ılk altı a\ lık dönemınde ödenmesi gereken 955 trilyon liralık iç borç tutan, "konsolidasyon" tartışmalarım gündeme getirecek kadar ağır bir borç yükünü ifade ediyor. tlk 4 ay içinde Hazıne'nin aynı günde iki ödemesi bulunan tarihler var. Ödemelerı içinde arslan payını Hazine bonolarının geri ödemeleri tutuyor. • S. Sayfada 96da karamsar tablo Türkivc. 1996"nın ılk gününe 1.4 katrilyon lira iç borç, 73 milyar dolar dış borç, vadeli döviz işlemlerinin etkisi ile 9.5 milyar dolara gerileyen rezerv, patlamaya hazır dış ticaret açığı ve yüzde 85ı aşan enflasyon devretti. Gümrük birliğinin yol açtığı belirs'îzRk ve hükümet bunalımının henüz açılamaması da endişelen arttınyor. • 9. Sayfada Mutfakta yangın sönmedi Geçen yıl aralık ayında yaklaşık 8 milyon liraya geçinebilen 4 kişilik bir ailenın bu yıl karnını doyurmak için mutfak harcamasını 3.5 milyon lira daha arttırması gerekıyor. Asgari ücretlinin ayda 5 milyon 547 bin lira aldığı günümüzde, mutfak masraflannın 11.5 milyon liraya ttrmanmast ortadireğin belinı büküyor. • 9. Sayfada yılına coşkulu karşılama Yılbaşı eğlencesi tehditlere aldırmadı Haber Merkezi - Yılbaşı kutlamalan Türkıye genelinde oldukça sakin geçerken büyük kentlerde eğlence sokağa taştı. Yıl- başının coşkusuna kapılanlardan bazılan yeni vılı direklere tırmanarak karşılarken ocak a\ının ilk sabahında. sokaklarda yal- nızca eğlence yerlerini temizleyen insanlar vardı. Bazı kentlerde Refah Partıli beledi- yelerle. kimi şerıatçı ve ırkçı gruplann yıl- başı eğlencesını engelleme çabaları ıse et- kilı olmadı. İstanbul'da yılbaşı kutlamala- n Taksım ve Ortaköy'de yoğunlaşırken ts- tiklal Caddesi'nde toplanan insanlar za- man zaman. 8-10 kişilik gruplar halinde gezen \e caddedekilere "Pis sarhoşlar", "Siz gâvur musunuz. kutladığınız Hıris- tiyan bayramı" dıye laf atanlann tacizıy- le karşılaştılar. Beyoğlu'ndakı kimi içkili lokantalann beledıyenın tehdidi nedeniy- le ışyerlennı açmadıklan görüldü. • YENİ YILI KUTLAMA HABERLERİ • Arka Sayfada Cumhuriyet Vakfı yanşması 2 yaşında Gençler düşüncesini aktaracak • Cumhurıvet \akfı Genel Müdürü Oktay Kurtböke, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ilk, orta, lise ve dengi okullararası resım. şiir ve kompozisyon yanşması düzenlediklerinı belirterek bunun genç neslin düşüncelerini aktarması için fırsat olduğunu söyledı. IMYA TOPCU'nun haben • 3. Sayfada Işçinin yıldızı hükümeüe banşmadı • Koalisyon döneminde 3 Türk-İş yöneticisi hakkında, 4 milyar lira tutarında tazmınat davası açıldı. İlk dava.SHP lideri ve Başbakan Yardımcısı Karayalçın'ı "emeğe. alınterine ihanet etmek'le suçlayan Türk-İş Genel Başkanı \leral hakkında 2. milyar lira tutarında tazminat istemiyle açıldı. GÜNEŞ GÜRSOnrım haberi • 3. Sayfada OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK Çocuksu Şeyler... Medyamız yapısal açıdan bozuktur. Sağlıklı bir yayın yaşamına kavuşmak ıçın, Türkiye'de "basın-radyo-televizyon "dan oluşan, "yazılı-sesli-görsel" iletişimin yapısını düzeltmek gerekiyor. Bu iş kolay değildir; ancak demokrasinin gerçekleşme- siyle birlikte başarılabilecek bir ıçeriği vardır. Her şeyden önce, ekonomiye musallat olan tekelleşmenin önüne ge- çilmesi zorunludur. Yoksa si- yasal iktidarlar bir yana, eko- nomik çıkar gruplan ülkeyi bi- linmeyen serüvenlere sürük- leyebilir; özgürlüklehn, işleriik kazanması düşlem olur. Yaşadığımız ortamda, de- yim yerindeyse "pireyi deve yapmak" ya da "deveyi pire yapmak" kolaylaşıyor; bir incir çekirdeği doldurmaz konular, ülkenin gündemini birdenbire kapsayabiliyor. Bunun son örneği, Tansu Çiller'in dünkü konuşmalan- dır. Sayın Çiller, yeni yılagirer- ken tatile gittiği yöreden açık- lamalar yapıyor. Söylenenlere bakılırsa, Refah Partısi lideri Sayın Erbakan, "el altından haber yollaytp" DYP Genel Başkanı'nı tehdit etmış, "Be- nimle koalisyon kurmazsan ANAP'la bir olup senı Yüce Divan'a göndehr, sürüm sü- rüm süründürürüm" demiş. Sayın Çiller, şantaja pabuç bı- rakır mı!.. Hemen açmış tele- fonu ve kımı gazeteciye de- miş ki: "Türkıye satılık değildir, • • • M Arkası Sa. 19, Sü. l'de Onafldi kutlanan yeni yıl Mezarlık yokuşunun imansızlığından Piyerloti'nin kalabalığına dek gözler dün sabah hep Kutlar'ı aradı DİNÇ TAVANÇ "Se%gili Cumhurivet okurları" dıye başlı- yordu Onat Kutlar'ın I Ocak 1995 sabahı ga- zetede yayımlanan yazısı ve "Sizler bu yazı\ı okurken ben, büyük olasılıkla Haliç'e tepeden bakan bir ycrdc, E>üp sırtlarındaki Piverlo- ti Kah\esi'nde, >eni >ılın ilk kahvesini >u- dumlu>or olacağım" dıve sürüvordu "olasılı- ğı" bilmeden'. Olmadı... Oldurtmadılar! 1 Ocak 1995 saba- hı Onat Ağabey. sonunda yenık düşeceğı ölüm- le pençeleşıvordu! Bıze kala kala. tam bir yıl sonra. 1 Ocak 1996 sabahı. veni yılın ilk kahve- sini Onat Kutlar'sız yudumlamaİc kaldı; onunla düşsel bir sohbet yapmak ve de Onat'çasına yok edilen istanbul'a bakmak düşüyie' Avılmamış Istanbul'un sabahında mezarlık- lar arasındaki yokuştan, Onat Kutlar'la buluşa- cakmışım coşkusuyla tırmanıyorum soluk solu- ğa. İçımde "şimdiyedek nice dostu. nice aydını- mız tepe> i bulmuş \e sohbeti koyultmuştur kim- • Arkası Sa. 19, Sü. 3 'te GUNDEM MUSTAFA BALBAY Yeni Oyunlar.••• Yenilen lider seçime doymazmış. Siyaset senaryoları içinde yeni bir erken seçim istemi ön plana çıkıyor. Seçim dönemindeyaşanan. "oyuniçindeoyun"anlayı- şı, seçim sonrasında da devam ediyor. Yerine göre alımlı bir at olacaksınız. Baktınız bu durum aleyhinize; masum, haksızlığa uğramış, ezılmek istenen bir at görünümüne bürünmelisiniz. Durum değişti mi, "ka- (;r"lığın zamanıdır. Bazen kurt, bazen kuzu. Yerine göre tilki, yerine göre kar- tal... • Arkası Sa. 19,Sü.3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog