Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURlYET 19OCAK1996CUMA 18 SPOR Avrupa Kulüpler Şampiyonası'ndaki temsilcimiz, Yunan rakibi Olympiakos'a boyun eğdi Ülkerspor işi zora soktuLEVENTYUCELMAN Avrupa Kulupler Şampıyonası'nda Ul- ker, sahasındakı 2 yenılgısını Olympı- akos'dan aldı ve yan fınal şansını tehlıke- yeattı llk yanda Ulker adam adama savunma- da baskılı oynama.sına karşın boşluklar verdı OzeliıkleOlympıakos2 13'lukFas- soulas ıle bırlıkte 2 10'luk Tarlach ı ıçe- n yerleştırdı Ulker'de Shackleford'a yar- dım gelmeyınce bu ıkı oyuncuya karşı zayıf kaldı Olympıakos bunu ıyı kulfanarak her fırsat- ta topu ıçen geçırdı llk 10 dakıkada skor 14-14 geçılırken Ulker Shack- leford'u kullanmasının faydasını gördu ki bu ayuncu bu surede 12 sa- yı attı llk beşınde 4 oyuncu- su 2 metre \e ûzennde olan rakıbıne karşı Ul- ker, boy dezavantajı ne- denıyle kaybettı dıyebı- lınz 13 dakıkadan son- ra denedıklen alan sa- vunmasında pek fayda bulamadılar Çunkiı Olympıakos'u çember- den uzak tutma duşuncesı gerçekleşmedı Rivers'ın Orhun "ayaptığı yakın savun- ma nedenıyle hucum organızasyonlannı yapamamalan Yeşıl-Turunculuekibın skor sıkıntısina gırmesındekı en onemlı neden- dı Set hücumunu uygulayamayınca nba- unt alıp organıze hızJi hücumla kolay sayı yoluna gıtme düşüncelennın de fazla ye- rıne ulaştığı soylenemez Yunan takımı Tolga ve onun yenne gıren Vusufun hu- cum kapasıtelennı bildığı ıçın bıroyuncu- yu boş bırakıp Shackleford'u onlu-arkalı ıkı kışıyle savundu Aynca top pota altına geçtığınde ıçenyı ıyı kapamalan da Ul- ker'ın kısır skorda kalmasını sağlayan et- Ülkergpor: 60 Olympiakos: 72 HAKEMLER: Cazzam (lta)(4), Vauthıer (Fra)(3j ULKERSPOR: MAlı (5), Orhun (4)9, Tolga (5)9, Yusuf (4)2, Serdar (6)13, Shackle- ford (6)20, Haluk (6)7 OLYMPIAKOS: Bakatsıas (">), Sıgalas (6)13, Papanıko- laou (7)10, Soults f>). Nahç (5)4, Fassoulas (7)12, Tomıç (4), Tarlach (7)19, Rrsers (7)14 ILK YARI: 36-26 (Olympı- akos) 5 FAUL: Tolga (39 13) ken oldu 2 yanda Ulker, baskılı adam adama sa- vunma uyguladı Belkı de rakıbını yaka- layabıleceğı dakıkalarda ıçen gömulu bır alan savunması yapmalan, dış şutu kım et- lı olmayan Olympıakos'a karşı etkılı ola- bılırdı Bu sayede tehlıke sınınndakı faul- ler de artmayabılırdı Ancak baskılı adam adama savunmayı hakemler de çabuk ce- zalandınnca faul sorunu kendını gosterdı IIk 5 'dekı 4 oyuncunun 3 ve 4'er faule ulaş- ması, savunmanın bıraz gevşemesı anlamını ta- şıyordu 29 dakıkada açıian 12 farktan sonra uygulanan zone press ve ıkılı sıkıştırmalarla Ul- ker farkı kapama yoluna gıttı Bunda bır olçu ba- şanlı oldu ama hucum- da çok basıt sayılan ka- çırmalan ve yeterlı or- ganızasyonu kurama- malan skorun denge>e taşınmasmı onlcdı Far- kı kapama sonucu gın- len panık de takıma za- rargetırdı Kısaeası Ul- ker, boy dezavantajı ne- denıyle pota altını ıvı kapatamadığı, Orhun a uygulanılan baskı sonu- cu hucumda organıze olamadığı ıçın bck- lemedığı bıryenılgıaldı Dun VVilliamsse Harun'u çok aradık Kntık anda sorum- luluğualabılecek, skorusırtlayabılecekve busayededığeroyunculannuzenneçoken savunma> ı hafifletebılecek bır Harun, po- ta altını Shackleford ıle ıyı kapatabılecek ve rakıbını dışandan oynamaya zorlavacak bır NVıllıams olsa maçın sonucu daha fark- lı olabıhrdı Fızıksel olarak ezıldıklen \e yuzde 33 ıle hucum edıp 60 sayıda kaldık- lan bır maçta fazla şanslan yokru Zor bır donemı ka/asız atlatırken bu maçı kazan- sa>dıyan fınal ıçın vuku bıraz daha hafıf- leyecektı Yınedeherşey bıtrmşdeğıl Efes coachu temkinli Ors: Her şey bitmiş değil Shackleford da İlker'in venilgisini önleyemedi. (rotoğraf ALİ tSLR) E Bahçe'nin tadı yok Spor Servisi - Ispanya'da kamp çalış- malannı surduren San-Lacıvertlıler dün Valencıa B takımı ıle oynadıkları ıkıncı maçta 1-1 berabere kaldılar Fenerbahçe. Valencıa karşısında vasat bır futbol ortaya koydu 5 dakıkada penaltıdan yedığı gol- Ie yenık duruma duşen San- Lacıvertlıle- n beraberhğe oyuna ıkıncı yanda dahıl olan Aykut gotürdü Emre ıse kırmızı kart gördü Kemalertin de bu karşılama- da sınırlı hareketlennden dolayı Parreıra tarafından oyun dışına alınırken, Futbol Şube Sorumlusu Şadan Kalkavan, bu fiıtbolcuyla göruşeceklennı, gerekırse de bırsuredınlendıreceklerınısöyledı Fener- bahçe yarın Istanbul'a dönecek Ote yandan ünlü menajer Bayram Tu- tumlu'nun dun kampagelerek Rüştü'nun menajen olmak ıstedıgını soylemesı ve bu futbolcuya G Saray'ın talıp olduğu söy- lentılennın çıkmasından sonra yönetıcı- ler, Aykut, Oğuz ve Ruştu ıle görüserek bu futbolcularla onümüzdekı sezon ıçın ön anlaşma ımzaladılar Milli piyango biletlerinde fotoğraflan yer alacak Talilı kıışıı şanıpiyonlara kondu ANKARA (AA) - Talıh kuşu. Dun>a ve Olımpıyat Şampıyonu sporcuların başına kondu Mıllı Piyango Idaresı, Gençlık ve Spor Genel Mudurluğu (GSGM) ıle ımza- ladığı protokolle biletlerinde. şampıyon sporcuların resımlennı kullanmaya karar verdı. . ~m Biletlerde fbîd§jafi çıkacak sporcular, Mıllı Pıy ango Geneî Mudurluğu tarafından 20 Cumhurıyet Altını ıle odullendınlecek Turkıye Spor Yazarlan Demegı Ankara Şubesfnde basın toplantısı duzenleyen Gençlık ve Spor Genel Muduru İhsan Coş- . kun ıle Mıllı Pı>angoldaresı Genel Mudu- ru İlham Kusmenoğlu, protokolle ılgılı açıklamalarda bulundular Turk sporunun gelışmesı ıçın katkılannın artarak devam ettığını belırten Mıllı Pıvan- go Idaresı Genel Muduru Kusmenoglu, Mıllı Piyango Spor Kulubu'nu de kurarak ıdare olarak, sporun ıçıne faal olarak gırdık- lennı soyledı • Gençlık ve Spor Genel Müdürü İhsan Coşkun, Mıllı Piyango Idaresf yle protokol yaptıklannı, bıletlenn üzerinde yer alacak ^ampıyonlara 20'şer Cumhunyet Altını verileceğinı açıkladı. Bıletlere. Dunya ve Olımpıyat Şampıyo- nu sporculann fotoğraflannı basarak bır ve- fa orneğı sergıledıklerını belırten İlham Kusmenoğlu "Vtilli Piyango İdaresiola- rak, gençliği teşvik ve eski şampivonla- rı hatırlamak temel dü^unccmi/dir ve bu duşünceyi her /aman taşıyacağız" dedı Gençlık ve Spor Genel Muduru İhsan Coşkun ıse Mıllı Pıvango Idaresı'nın bu davranışımndığcrkuruluşldraornekolma- sı gerektığını belırterek "Dev let olarak amatör spora elden gelen desteği veri- yoruz ve buna devam edeceğiz. Dışarı- dan gelecek vardımlar ve sponsorluk- larla Turk sporu daha da ileri gidecek- tir" dıve konu^tu Ödüller verildi Toplanlıya katılan ve resımlennın Mıllı Piyango bıletlennde çıkmasına ızın veren Dunya ve Olımpıyat Şampıyonu Haltcrcı Naim Süleymanoğlu, Dunya Şampıyonu Halil Mutlu, Fedail Güler vc eskı >ampı- von gureşçıler, odullennı, Genel Mudur İl- ham Kusmenoğlu ndan aldılar GSGM ıle Mıllı Pıvango İdaresi Genel Mudurluğu arasında yapılan protokole go- re. Dunva ve Olımpıyat şampıyonlan re- sımlennın Mıllı Pıvango bıletlen uzerıne basılmasını kabul ettıklen takdırde, ıdare tarafından 20 Cumhunyet Altını ıle odul- lendınlecekler BASKET YORUM / AHMET KIRT Medyavşak! Sevgılı Efes Pılsenlı, Fenerbahçelı ve Ulkerlıler 1 Hepı- nıze teşekkur edıyorum Sayenızde kendımı cıddıye al- maya başladım Ne zevklı şeymış , ılgı odağı bır sporun yazan olmak Kan tadını aldım bır kez Bundan sonra ben de futbol yazacağım Futbolun tatılınde Efes Pılsen-Fenerbahçe maçına gelıp eleştın yapan futbolcu eskılerıne ınat, ben de futbol yazacağım artık Gundemde olmak ıçın ne ge- rekırse onu yapacağım, çunku, hoşuma gıttı bu ılgı Buyutun basketbolu çocuklar' Sayenızde basketbol, gazetemızın koşe yazarlan toplantısına bıle gırebıldı Ko- nuşuldu... Yazanmız Ahmet Taner Kışlah'nın basketbol bılgısı ve ılgısını gormek benı şaşırttı Mest oldum. Sız kazandıkça HBB'dekı "serbestatış"programımtz da da- ha çok ızlenıyormuş Zevkten dort koşeyım Kazanın dostlar kazanın! Basketbol sevılınce Daruşşafaka-Tofaş maç\an bıle ızlenıyor tetevızyonlarda Ve Benım orada yaptığım yorumlar da daha çok dınlenıyor dolayısıyla Bazen yuzume gozume bulaştırıp, tuzaklı alan savunma- sı ıle baskılı yanm saha alan savunmasını kanştınyorum ama olsun Begenılıyormuş ya soyledıklenm; sız ona ba- kın Ilgı hoşuma gıdıyor doğrusu Gevşıyorum . Sızın yuzunuzden ganp bır ınsan oldum ben Hasan Pulur Mıllıyet'tekı koşesınde "zevkle okuduğum" dıye pışpışlayıp, ardından "pat" alnıma yapıştınyor "ınsafsız" damgasını, ama kızamıyorum.. Butun polıtıkacıları bır kalemde sılıp atan bır yazıda ınsafsızlıkla suçlanmanm pa- radoksuna bakıp gulemıyorum Yalnızca koyu harflerle yazılmış adıma bakıp sıntıyorum Yavşadım galıba ben Medyavşak oldum! Bundan boyle ben de kanal kanal dolaşıp her konuda fiknmı soyleyeceğım. Basketbol tatıle gınnce hukuk ya- zılan yazıp sayfalara sızacak, hıçbır odul torenını kaçır- mayacağım Hatta belkı, ıyı dostlarımdan bınnın firma- sı adına oluşturacağım "büyukjün"der\ kendıme "Avru- pa'da yılın en ıyı basketbolyorumcusu" odulu bıle ayar- layabılmm. Sevdım çunku bu ışı! Hey, Turgay 1 Gel senınle el ele tutuşup poz verelım Fa- tih Terim'ı de dığer yanımıza alıp çıkalım ortaya Rekla- mımız olur" Merak etme Ben arkasından "basketbolun noşgorusu" filan dıye bır şeyler uydurup, bızı uzlaşmacı- lıkla suçlayanlan ıdare edenm Bır onen de sana sevgılı Aydın Örs1 Eğer finale kalır- sanız, maçı oynayacağınız salona senın yerıne ben gıde- bılınm onceden Gıdıp penguen gıbı gıyınır "Örs'un on- cûsü Italya'yı fethettı" pozunu vennm dıleyen gazeteye Okullar, dernekler, çocuklar' Uç kışı bır araya gelırse- nız bana haber verın Hemen çantamı kapıp gelır, sızınle dıledığınız konuda söyleşınm Soz! Uşenmeyecegım ar- tık Bu ışın gereğı neyse hepsını yapacağım Yola çıktım bır kere Baksanıza, hıç aksatmadan gazetedekı haftalık yazılanmı yazıyorum. Aynı gun aynı yerde bulunmaktan nefret ettığım halde, her çarşamba 17 15'te HBB'ye koşup Erman Kunter ıle bırlıkte basketbol programını yapıyorum (haftaya yokum, sakın dedıkodumu yap- mayın) Bazen, geç saatlerdekı spor programlanna bıle katılıp, sekız konuğun arasından gelecek konuşma sırasını beklıyorum Goruyorsunuz ya! Sağlam adımlar- la gıdıyorum seçtığım yolda Basketbolumuz buyumeye devam etsın yeter Balkan üçüncüsü olan buz patenci Aslıhan Canan Aydın: "Hakkmn arayacağnn" ASLI PURL Adı Aslıhan Canan Avdın 17va- şında buz patenınde Balkan uçuncu su Bu s>pora 9 va^ında yınc kendısı gıbı eskı bır şampıyon olan ablasının tejjvıkıyle başlamış Arkadaşlan so- kakta oyun ovnarken o Katerina Witt gıbı başanlı bırbuzpatencısı ol- mayı duşleyerek gece gunduz çalış- mı% Henuz yaşı daha genç olmasına rağmen başanlan ve aldığı madalva- larla buz patenınde >ıldjzla>an bır ısım Aydın, geçenyıl Ankara"dadu- zenlenen Artıstık Buz Patenı Balkan Şampıyonası ndabronzmada!>aala- rak kursuye çıktı Antrenöru Fehmi Tekelioğlu ve ablası tarafından yetıştınlmeye bas- lanan \slıhan, once Istanbul Galle na'dakı buz pıstınde o kadar olum- suzluğa rağmen çalışarak Balkan Şampıvonuoldu ŞımdılerdeıseBul- ganstan ınbaşkentıSofva'da vapıla- cak olan Avrupa Senıorlar Şampı>o- nası'na federasyon tarafından çağnl- mamanın buruklugunu yaşıyor Bun- ca başansına karşın bugune kadar fe- derasyondan maddı manevı hıçbır destek almadan çalışmalannı surdu- ren \slıhan Buz Patenı federasvo- nu nunkendısınıaramayabıletenez- zul etmc>ıp kendı ıstedıgı ısımlen belırlemesıne bır anlam veremıvor Genç patencının bu konudakı goruş- len şoyle "Federasvon beni şam- piyonaiara vcçenr kadar a\ m hırs- la bu spora devam cdeceğim. Av- rupa "daki bu/ pateni hakemleri evimi arayıp benim sampivonala- ra niçin katılmadığimı soruvorlar. Bir de federasvonun bana olan tavrına bakın. Arkadaşlarım üni- »ersitoc ha/ırlanırkcn ben bura- da durmadan çalışıvorum." Aslıhan son olarak gorev venldığı zaman >ıne Turkıye"yı en ı>ı şekılde temMİ edeccğını belırterek mucade- lesıne devam edeceğını soyledı Aslıhan Canan Avdın (sağda) Balkan üçüncüsü oldu. Buz Pateni Federasyonu Başkanı Ali Aytemiz: "Aslıhan'dan daha iyisi var Spor Servisi - Aslıhan Canan A>dın'ın >akınmalanndan sonra gorüşlennı aldığımı/ Bu/ Patenı Federasyonu Başkanı Ali Aytemiz ıse bunun tam tersını söyluyor Ali Aytemiz, Aslı'nın ıyı bır patenci oldugunu kabul ettıklennı, ama Istanbul'da oturmasından dola> ı kendılerıne goıe yeterlı çalışamadığını sö>ledı Aytemiz, Aslı'nın Balkan uçuncusu olmasını tcsadufı bularak şunlan soyledı "1995Türki>e şampivonalaıında \slı"nın aldığı derece ortada. I ürkive üçüncüsü. Biz federasyon olarak bavanlar ve erkeklerde bîrincilerı Avrupa Şampivonası'na gonderiyoru7. Bu nedenlc bu vıl Bulgaristan7 ın Sofva kentinde yapılacak olan senıoriar sampivonasına bavanlarda Hcc, erkeklerde ise Ycler'i yolladık. Ece, Sofva'ya herhangi bir nedenden dolayı gidemeseydi bile Aslı yıne şampiyonada yer alamayacaktı, çunku sıralamada üçüncü olmuştu ve bunu hak etmiyordu." Buz Patenı Federasyonu Başkanı Ali Aytemi7, son olarak Buz Patenı Federasvonu nun tavrında hıçbır art nıyet aranmaması gerektığını vurguladı Spor Seoisi - Koraç Ku- pası çeyrek fınalı ılk maçın- da Efes Pılsen, Fenerbahçe'yı 95-68 >enerek 2 turayaklaş- manın keyfinı yaşarken şan- sını azaltan San-Lacıverth ekıp, gözunu rovanşa çevırdı 24 ocakta ovnanacak ro- vanş maçını Fenerbahçe, 28 sayı farkla kazanamadığı tak- dırde Efes Pılsen Turk bas- ketbol tanhmdebu kupada ya- n finale yukselen ılk takımı- mızolacak Koraç'tayanfinal sensının ılk maçı 7 şubatta Is- tanbul'da. 14 iubattakı rovan- şı ıse Italya'da o>Tianacak Çok onemlı bır fark yaka- ladıklannı vegalıbıyetın ken- dılennı morallendırdığını be- lırten Efes Pılsen coachu Aj- dın Örs, "llk maçın skoru- na hiç bakmadan avnı cid- divet ve disiplin ile ikinci maçı oy nay acağız. Turu ge- çen taraf ikinci maçın bitiş duduğüyle ortaya çıkacak. Bu nedenle henu/ 'turu geç- tık" diyemem. Şimdi Fener- bahçe maçını unurtuk. Ha- zırlıklarımuı Llker maçına yoğunlaştırdık. Famamıyla bu nıaça motive olmaya ça- lışıyoruz. Ligde daha once mağlup cttigımiz güçlu ra- kibimizi yenerek ligde de önemli bir virajı geçmek ar/usundavı/. Fenerbahçe maçında bizlcri destekle- yen seyircimi/e teşekkur ediyorum. Bugünlere gel- memizde onların payı çok büyüktu. Aynı desteği Ul- kerspor maçında da bekli- yoruz" dedı Efes Pılsen karşısında alı- nan 27 sa>ılık 'şok' yenılgı nedenıyle Fenerbahçe cephe- sınde tam bırşaşkınlık hâkım San-Lacıvertlı takım yonetı- cılen Efes. Pılsen karşısında ıvı oynamadıklannı ve bunun da farklı yenılgıv ı hazırladığı goruşünde bırleşıyorlar Aynca Efes Pılsen onunde tur şanslannın çok azaldığını da kabullenıyorlar Fenerbah- çe coachu Murat Ozgul ıse 27 farkın kendılen ıçın büyük bır surpnz oldugunu belırte- rek "Gerçekçi olmak gere- kir. Efes Pilsen'i bu skor- dan sonra elemek hayalci- likten öteye gidemez. Ama en azından ikinci maçta ra* kibimizi yenerek prestiji- mizi kurtarmak istiyoruz. Seyircimi/e de mahcup ol- duk. Efes'i kutluyorum" dedı Murat Özgul hakemlenn de bazı hatalı kararlanyla oyunculannın demoralıze ol- dugunu belırttı ve İbra- him 'ın erken faul probfemıne gırmesınm savunma duzenını etkıledığını sozlenne ekledı Koraç Kupası çeyrek fına- lının dığer maçlan da yapıldı Oynanan 3 maçta da deplas- man takımlan galıp gelerek yan fınal ıçın buyük bır şans yakaladılar Efes Pılsen- Fe- nerbahçe eşleşmesının galı- bıyle yan fınalde karşılaşa- cak olan Scavolmı Pesaro-Te- amsvstem Bologna maçında konuk takım 84-81 galıp ge- lerek avantaj sağladı Stefanel MılanoıseCagıva Varese'yı deplasmanda 81- 72'lıkskorladevırerekyan fi- nal ıçın bır adım öne çıktı Bu kupada geçen yılın şampıyonu Alba Berlın ıse Fransa'nın ASVFL (Vılleur- banne) takımını deplasman- da 79-75 maglup ederek yan fınaıe çok yaklaştı Bu maç- lann rövanşlan 24 ocakta oy- nanacak ve jan finale (,ıka- cak 4 takım belırlcnecek Trabzonspor 'da kongreye doğru • Başkan Faruk Özak, "Bugünü değıl geleceğı de duşunüyoruz. Bu nedenle güçlü bır kadro kuracağız" dedı ÖMERGU1NER TRABZON"- Trabzonspor Başkanı Faruk Ozak, "Bu- günu değil, geleceği de duşunüyoruz, bu nedenle kong- rede guçlu bir yönetim oluşturacağız" dedı Pazar gunii yapılacak olan kongrede. "Islanbul kana- dı" olarak nıtelendınlen yönetıcılen belırlemek uzere bır suredır Istanbu! 'da temaslarda bulunan Trabzonspor Başka- nı Faruk Özak, bugûn Trabzonspor'a donecek tlk yanyı h- der olarak kapatan Trabzonspor'un, ozellıkle lıgın ıkıncı ya- nsında da başanlı olarak hem lıg hem de kupa şampıyon- luklannı kazanabılmesı ıçın kulube maddı ve manevı kat- kılarda bulunacak yönetıcılen belırlemek ıçın Istanbul'da temaslannı tamamlayarak bugün Trabzon'a donecek olan Faruk Özak'ın. liste dûzenleme;.! ıçın bazı zorluklarla kar- şılaştiğı ılen suruldu Istanbul'dakı ışadamlanndan yönetim kurulu lıstesıne gırenlerın başını Trabzonlu ı^adamı armatör Muhittin Öz- türk çekıyor Istanbul ka- nadında lısteye alınması kesınleşen isımler arasın- da Hamdi O/can, Önder Karaduman, Engin Ka- lafatoğlu, Ya>uz Ozyar, Mehmet Cengiz v e Mus- tafa Çebi gıbı Trabzonlu ışadamian bulunuyor Pa- zar günu yapılacak olan kongrede, oy kullanma hakkına sahıp 1393 uye bulunuyor Bu arada Trabzonspor Rızespor'la oynadığı ozel karşılaşmayı 3-1 kazandı Faruk Ozak Salih Alpaslan 'a tepki Spor Servisi - Trabzons- por'un eskı yonetıcılen, Bor- do-Mav ılı kulubun olağanus- tü genel kuruluna kısa bır su- re kala mev cut yönetımı suç- layan Salih Alpaslan'a tep- kı gosterdı Eskı yonetıcılerden Erdal Atalay, Salih Alpaslan'ın şov peşınde oldugunu savunarak "Bu arkadaşımız. kendisi- ni her /aman alternatif muhalefet olarak goruyor, buna karşın kendisine one- rilen kuliıp başkanlığı gö- revini ise kabul etmiyor. Aynı zamanda Fenerbahçe Kulübıı kongre üyesi olan Alpaslan, durum boyle iken kongrede sorulması gereken hesapları soramı- yor, hayali rakamlarla ve şova donük tavırlarıyla kendisini gundemde rııt- mak istiyor" dıye konuştu Erdal Atalav, yaptığı açık- lamada. "Trabzonspor'an kimseye diyet borcu yok- tur. Bugüne dek yonetim- de olan herkes, Trabzons- por'a verdiğinden çok da- ha fazlasını alnııştır" dedı Avrupa Birliği'nden UEFA'ya rest GÜRHAN UÇIC\N Avrupa Futbol Bırlığı UE- FA, Avrupa Bırlığı Komıs- yonu tarafından yuksek mık- tarda para cezasıyla tehdıt edılıyor Komısyon Başkanı Klaus van der Pas, "L'EFA dahil hiçbirorgut, kendisi- ni AB yasalannın üzerinde goreme/. Eğer UEFA yö- netimi tavnnı değiştirmez- se kendilerini dava edece- ğiz ve yuksek mıktarda pa- ra cezası verilmderinisağ- layacağız" şeklınde konuş- tu LnluBosmandavasından sonra AB ıle UEFA'nın ara- sı açılmıştı UEFA. AB u!ke- lennde futbol oynayanlann ışpıvasasındakı serbestdola- şımına v e kuluplerde yaban- cı futbolcu sayısmdakı smı- nn kaldınlmasına karşı Anımsanacağı gıbı Belçıka- lı oyuncu Jean-Marc Bos- man, kulübüyle sozleşmesı- nın dolmasından sonra bıle takım değıştırmesıne ızın ve- nlmemesınden oturu AB mahkemesıne çıkmış ve hak- lı gorulmüştü Belçıka'nın La Dernıcre gazetesıne geçenlerde bır de- meç veren Bosman. mahke- me karannın boyutlannın büyüklüğünden oturu şaş- kınlığa dûştüğünu belırterek ^öyle demıştı "Karardan çok hoşnu- tum, ama ctkilerinin böy- le olacağını duşünmemiş- tim. Karar birçok avuka- tın umduğndan çok daha ağır oldu. Kuralların bu şekilde derhal geçersiz ilan edilmesini hiç bekiemiyor- duk." Olimpiyata gidecek atletler açıklandı Spor Servisi - Atletızm Fe- derasyonu. 1996 yılında tek hedefolarak gosterdığı Atlan- ta Olımpıyatlan'na katılacak mıllı takım aday kadrosunu belırledı Olımpıyat barajını geçmışte elde ettıklen derece- lerle aşan 16 sporcudan olu- şa/ı çekırdek kadroda bulunan atletler, derecelen ıle B kate- gonsı barajını geçmış bulunu- yorlar Atlanta Olımpıyatla- n'na katılacak Mıllı Takım aday kadrosunda şu atletler yer alıyor Husnıye Keskın (çekıç atma), Murat Ayaydın (yuksek atlama), Bıllur Dulkadır (uç adım atlama), lşık Bayraktar (yuksek atlama),Reşat Oğuz (100 metre). Ekrem Ay (gulle atma), Bülent Eren (200^00 metre), Aksel Gurcan (100- 200 metre). Gulsun Durak (yuksek atlama), Aysel Taş (cı- nt), Fıkret Özsoy (cınt), Zekı Özturk (maraton), Cıhangır Demırel (maraton), Haydar Doğan (maraton), Nurten Taş- demır(maraton), Serap AJctaş (maraton) Beşiktaş da Istanbul'a döndü BELEK (AA) - Antalya nın Belek Tunzm Merkezı'nde yaptığı hazırlık kampını, dansözlu veda partı- sı ıle kapattı Teknık dırektor Chnstoph Daum'un futbolcu- lara moral vermek amacıyla AttalıaTatıl Koyu'nunyemek salonunda duzenledığı moral geceMnde sahne alan dansoz, futbolculann neşelı dakıkalar geçırmesını sağladı Futbol- culardan Ah'nınorglaşarkılar söyledığı gecede Alman ça- hştıncı çeşıtlı anımasyonlar- la oyunculannı eğlendırdı Yorucu kampın son gününde gerçekleştırılen gecede fut- bolcular hem moral buldular hem de hazırlık kampının yor- gunluğunu ûzerlennden attı- lar Beşıktas'ın. Antalya dakı ıkıncı yan hazırlık kampı dün sona erdı Kayak'ta atama ANKARA (AA)-Boş bu- lunan Kayak ve Dağcılık Fe- derasyonu başkanlıklanna atama yapıldı Dev let Bakanı Ömer Barutçu nun yaptığı atamalarla, gorevden aynl- mayla boşalan Kayak Fede- rasvonu Başkanlığfna Murat Dedeman vefat nedenıyle bo- şalan Dağcılık Federasyonu Başkanlığı'na da Zıya Men- genecıoğlu getınldı Kocaelispor'da hedef KOCAELJ (Cumhuriyet) - Kouaehspor'da UFFA Kupa- sı'na katılma hesaplan yapılır- ken, Kaptan SafTet. "Bunu ba- şanrsak kımse şaşırmasın" de- dı SafTet, dev rearasıçalışma- lannm çok ıyı geçtığını ve ta- kım olarak ıstenılen dûzeye ulaştıklannı ıfade ederek he- deflennı LEFA Kupası olarak belırledıklennı soyledı Lıgın ıkıncı yansında fırtınagıbı ese- ceklennı ıddıa eden SafTet şunlan kaydettı "îkıncı yany ı sabırsızlıkla beklıyoruz Her- kes Kocaelıspor'un nasıl bır ta- kım olduğunu görecek Inanı- yorum kı takım olarak hedef- ledığımız UFFA Kupasfna, taraftarlanmızm da desteğıyle gıdeceğız " Ataman'ın dedesi vefat etti Spor Servisi - Efes Pılsen takımı yardımcı coachu Ergın Ataman ve PTT'lı mıllı oyun- cu Tunç Gırgın'ın dedesi olan Şemı Ergın. dün sabah geçır- dığı beyın kananıası sonucu hayata gozlennı yumdu Eskı Demokrat Partı mılletvekılı ve Mıllı Savunma. Ulaştırma ve Dev let Bakanı Şemı Ergın, 1956-1969 yıllannda Kızılay Genel Başkanlığf nı da yap- miştı Hastalığı nedenıyle 5 aydır hastanede yatan Er- gm'ın cenazesı bugûn öğlen naınazı sonrasında, Ankara Kocatepe Camıı'nden kaldı- nlacak Cezayir, B Grubu lideri BLOEMFONTE^ (Cumhuriyet) - Guney Afrı- ka'nın çeşıtlı kentlennde de- vam eden Afhka Kupası'nın 6 gunünde Cezayir. Sıerra Leone'yı 2-0 yenerek B gru- bunda 4 puanla lıderlığe yük- seldı Şampıyonaya bugün C Grubu'nda Zaıre - Gabon, D Grubu'nda da Gana - Tunus maçlany la devam edılecek Altıh 252 milyon verdi Spor Servisi - Dun koşulan Izmır At Yanşlan'nda 5 6-4 - 14 - 1 - 4 - 1 '8 kombmesını bılenler 252 milyon 46 bın 200 lıra ıkramıve kazandılar TV'de Spor TRTl 20.45 Gunün Spor Ha- berlen EL'ROSPORl 20.00 Gabon- Zaıre (naklen) 22.00 Gana- Tunus (ozet). 15.00 Avustral- ya Tenıs Turnuvası
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog