Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

19 OCAK 1996 CUMA CUMHURİYET SAYFA VJÜNÜN J ÎLMLERÎ TELEVİZYON 17 Dört Köşe Dünya 09.30 atv Duygusal ®Biri şofor, diğeri zengin çocuğu olan iki arkadaşla iki gecekondu kızının öyküsü. Yön: Ünal Küpelı. Oyn: Serpil Çakmaklı, Hakan Ural, Osman Cavcı. Açlık 09.30 Show TV Dram /^\ Ağanın iğfal ettiği kız, köydeki fakir bir delıkanlıyla evlendirilır. ' Ö ' Yönetmen: Bilge Olgaç. Oynayanlar: Türkân Şoray, Mehmet Kes- kinoğlu. Alnımdald Bıçak Yarası 10.00 Kanal D Dram /^\ Mütevazı bir balıkçı, arkadaş zoruyla pavyona gıder ve burada dan- fe' söze âşık olur. Tabii tutucu ailesine kız arkadaşını kabul ettirmek zor olacaktır. Yön: Şahin Gök. Oyn: Serpil Çakmaklı, Hakan Ural. Aşk Bu Değü 11.10 GAP TV Dram /JJ\ Karşılıksız aşk yaşayan bir adamın başından geçenlerin öyküsünün ö ' konu edildiği filmin yönetmeni Osman Nuri Ergün. Başlıca oyun- culan ise Murat Soydan ve Sema Özcan. Fırsat kapıyı Çalmca 11.30 Show TV Güldürü /fN (Opportunıty Knocks) - Soygun için bir eve giren iki sevimli ser- vi/ seri, telesekreterden ev sahibinin yurtdışında olduğunu öğrenince buraya yerleşme karan ahr. Yön: D. Petrie. Oyn: Todd Graff, J. Camp- bell. Aşağı Yukan 12.10 Interstar Güldürü ©Levent Kırca ve Oya Başar, okullardan hapishanelere kadar mem- lekette yaşanan çarpıklıklan hicvetmeye devam ediyorlar. Filmin yönetmeni de Levent Kırca. Bir Sevgi İstiyorum 12.55 Kanal 6 Dram /J^\ Yasak Dir aşk ve bu aşk yüzünden çöken bir evliliğin öyküsü. Kar- \t5s tal Tibet'ın yönetmenlığinde Türkan Şoray ve Cihan Ûnal rol alı- yor. Silinmeven Anılar 13.10 Shovv TV Dram /77\ (Cornered) - ikinci Dünya Savaşı sırasında kansını öldüren katili v i ' bulmaya kararlı olan bir adamın öyküsü. Yön: Edward Dmytryk. Oyn: Dick Powell, Walter Slezak. Yaşarken Ölmek 13.30 TRT INT Dram /J7\ Anneleri öldükten sonra Istanbul'a taşınan kardeşlenn yaşadıklan vy zorluklar üzerine acıklı bir film. Yön: Yücel Uçanoğlu. Oyn: Cey- lan, Bahadır Tok. Mücadele 15.15 TGRT Macera ©(The Right Of The People) - Silahlı saldın sonucu kansını ve kı- zını kaybeden savcı, sabıkasız yetişkinlere silah taşıma ızni veril- mesi konusunda mücadeleye girişir. Yön: Jeffrey Bloom. Oyn: M. Ont- kean. Yann Yann 16.10 Kanal 6 Dram Genç ve güzel kadın, monoton hayatmdan sıkılmıştır. Bu arada sol- cu bir gençle tanışır. Bu olaydan sonra hem hayatı renklenir hem de düşünceleri değişir. Yön: Sami Güçlü. Oyn: Hülya Avşar, Selçuk Özer. Bizhn Sokak 17.50 Kanal D Güldürü /^> Kenarmahallede yaşayan saf ve fukara delikanlının mahaJlenin ka- VÜ' badayısıyla yaşadiği gülünç olaylann öyküsü. Yön: Ihsan Yüce. Oyn: MüjdatGezen, MünirÖzkul. Bir Araya Gelemeyiz 18.00 Interstar Melodram ®Hapishane'den besteler yapıp sevdiği şarkıcı kadına gönderen bir bestecinin öyküsü. Yön: Orhan Aksoy. Oynayanlar: Orhan Gence- bay. Hülya Koçyiğit. Klasiklerden 18.00 TRT 3 ©"Klasiklerden" kuşağının ilk filmi "Afrika Macerası-Lost In Af- rika", Kenya'da safariye çıkan turistlerin, kaçak fil avcılan tara- fından rehin alınmasımanlatiyor. Yönetmen: S. Rafill. Oyn: Jennifer Mc- Comb. İkinci film isesinemanın başyapıtlanndan "Roma Açık Şehir- Roma Citta Aperta". İkinci Dünya Savaşf nda faşistlere karşı direnen insanlann öyküsünün anlatıldığı film, Italyan yeni gerçekçilik akımının da habercisi sayıhyor aynı zamanda. Elveda Dostum 18.20 Shovv TV Duygusal ®Evli bir öğretmen, kocasıyla arası açık olan şımank bir kadınla iliş- ki kurar. Yönetmen: Zeki Alasya. Oyanayanlar: Kadir Inanır, Ahu Tuğba. Âşıksın 20.30 Kanal D Duygusal ®İkı âşık, aileleri ve mafya yüzünden birleşemez. Zaten onîar birle- şemeden film de sona erer. tbrahim Tatlıses yönetip başrolünü oy- namış. Hülya Avşar da var. Afacan 20.35 Shovv TV Duygusal /ÇŞ\ Kundağıylaparkabırakılanbebeği.başkalanbüyütür. SafaOnal'ın ^ V yönetiminde Menderes Utku ve Sadri Alışık başlıca rolleri payla- şıyor. Talih Kusu 21.05 atv Güldürü @Hamallıkyapan gariban, yılbaşı çekilişi için aldığı bileti kaybetmiş- tir. Çekilişte, bûyük ikramiye çıkan bileti, onun bilet aldığı bayinin sattiğı anlaşılır ve olaylar gelişir. Yön: Kartal Tibet. Oyn: K. Sunal. İskocyalı-3 22.45 Interstar Fantastik ©(Hİghlander 3) - Hiç ölmeyen adamlar, dünyaya hükmetmek ıste- yen büyücüler, çeşit çeşit mahlukat... Bütün bunlar filmde bir ara- ya gelmiş. Yön: Andy Morahan. Oyn: ChristopherLambert, Mario Van Peebles. Aşka Zaman Yok 23.45 TRT 2 Dram /Çs (No Time For Love) - Birbirlerinden çok farklı toplumsal konum- vü' larda bulunan iki insanın aşk öyküsü anlatıhyor. Yönetmen: Mitc- hell Leisen. Oyn: Claudette Colbert, Fred McMurray. 01.00/ Kanal D /Aşçı, Hırsız... Aynntoyanda Aşk Isınklan 01.10 Shovv TV Korku /TTN (Love Bites) - 'Ölümlü' kadına âşık vampir, insan olmaya karar ve- vi/ rir. Ancak kadın evlidir. Kocası ise olaylardan şüphelenerek bir de- dektiftutmuşturbile. Yön: M. Marmorstein. Oyn: Kimberley Foster. Altin Operasyonu 01.45 Kanal 6 Macera /C7\ (Operation Golden Phoeniı) - Bir gemi dolusu tarihi eser çalınır. <y Ajan Mark Assante de olayı çözmekle görevlendirilir. Jalal Merhi yönetip başrolünü oynamış. Masum Cinayet 03.00 TRT 1 Gerilim iOı (Murder of Innocence) - Yeni evli çiftin bırsorunu vardır: Gelin \zJ hanımın krizi tuttuğunda kimseyi tanımaz. Üstelik bu duruma çö- züm de bulunamamaktadır. Yön: Tom McLaughlin. Oyn: Valerie Ber- tinelli. Stephen Caffrey. Orta Halli Yabancı vDeğmez YALOVA SULH HUKUK MAHKEMESt Sayı: 1995/252 Davacı A. Bedrettin Bilgin vekili Av. M. Sait Müftüoğlu tarafın- dan davalı Koru köyü Çiftlik mevkii Alp Nurettin Bilgin Apartmanı No: 150/9 Çınarcık adresinde oturan Güllü Kurum aîeyhine açılan projeye uygun hale getirilmesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda verilen ara karan geregince: Çınarcık Koru köyü Çiftlik mevkiinde pafta 15, parsel 1627'de kayıtlı taşınmaz üzerine ınşa edilen apartmanda davalı tarafından kat mülkiyeti yasası ve yasalara aykın olarak ortak yerlere vaki te- cavüzünün önlenmesine taşınmazda projeye aykın olarak oluşturuf- muş kaçak kat, duvar ve bölümlerin yıkılarak taşınmazm projesine uygun hale getirilmesi halinde dava açılmış, duruşma 9.2.1996 günü saat 11.00'e bırakılmış olup, belirtilen günde duruşmaya gelmesi, geimediğiniz takdirde yokluğunuzda karar verileceği davalı Güllü Kurum'a dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 15.12.1995 Basın: 66180 Kanal D oı.oo\ Greenaway, 'Filmlerim mahremiyet ya da teselli sunmaz' diyor Seks, açfak ve de şiddet Aşçı, Hırsız, Kansı ve Aşığı The Cook, the Thief, his Wife and her Lover / Yönetmen ve Senaryo: Peter Greenaway ' Görüntü: Sacha Vierny/ Müzik: Michael Nvman / Oyuncular: Richard Bohringer(Richard- Aşçı), Michael Gambon (Albert- Hırsız), Helen Mirren (Georgına-Kansı).Alan Hovvard (Michael-Aşığı), Tim Roth (Mitchel), Ciaran Hinds (Cory), Gary Olsen (Spangler), Ewan Stenart (Harns), Roger Ashton Grifîiths (Turptn), Ron Cook (Mews) /1989 İngiltere-Fransa yapımı, 124dakika. SEVİN OKYAY Peter Greenaway'in 9. Istanbul Uluslararası Film Festivali'ndeoyna- yan fılmi, sınemalardan sonra bu ak- şam da Kanal D ekranlannda. "Ajçı, Hırsız, Kansı ve Aşığı", yönetmenin ta- nımlamasıyia, "tüketici toplumumuzda seks, açlık ve şiddetle - her şeyin ağızdan girip anüsten çıkmasıyla" ilgili. Yönet- men, gerçekten de ağız ile anüs, yemek ile dışkı, seksle ölüm arasında bağlantılar ku- ruyor. Çünkü ona göre, "çağdaş sinema- nın son on yılındaki en büyiik iki tema- sı, ölüm ve çiftleşmedir". Greenaway. kendine has üslubuyla alışı- iagelmişın dışında anlatım benimsemiş. Hi- kâyenin kendisi basit: Hırsız Albert, Lond- ra'nm yeraltı dünyasının adi katillerinden. Bir Fransız restoranı var. Perşembeden baş- layarak dokuz akşam süreyle konuklannı ağırlıyor. Müstehcen fıkralar anlatıyor, iğ- renç bir sofra adabı sergiliyor ve kansına herkesin huzurunda a|ır hakaret ediyor. Kansı da az ılerideki masada yemek yiyen sanşın, kibar adamla işi pişiriyor. Greenevvay alışılagelmiş anlatımı birya- na bırakırken fılmlerini kendi formüllcri üzerine kuruyor: Formalizm, yapısal simet- ri, mütemadiyen ortaya çıkan kalıplar ve simgeler. "Aşçı, Hırsız, Kansı ve Aşığı", filme adını veren dört karakter üzerine ku- rulu. Rivayet odur ki Greneaway, olup bı- tenleri gözleyen. \akurbirmesafeyi muha- faza eden, ama âşıklardan yana çıkan aşçı ile özdeşleşmiş. Diğer iki erkek kah^aman, hırsız ile âşık ise birbirinin taban tabana zıttı. Hırsızkaba, sadist, adi. Âşıkzarif, dü- şünceli. kibar. Hırsız hiç durmadan konu- şuyor, ama bir şey söylemıyor. Âşık ise ılk yirmi dakikada ağzını açmadığı halde. ko- nuştugunda zeki ve bilge olduğunu anlıyo- ruz. Greenavvay, herentelektüel, estet ve sno- bun kâbusu olan bir tip yaratırken grafik şiddetten yamyamlıga kadar. beyazperde- nin sınınnı da zorluyor. Tüketım furyası ile tamahı hedef aldığı, kendisi telaffuz et- mese de belli. Greeneway, gene muhteşem setler yap- mış. "Aşçı, Hırsız, Kansı ve Âşığı", onun tearral filmlerinden biri. Zaten film birper- denin açılmasıyla başlayıp kapanmasıyla 'Aşçı, Hırsız, Kansı ve Âşığı', yönetmen Peter Greenaway'e alışık olmayanları yadır- gatacak olmasına karşın hayranlarına hoş dakikalar vaat ediyor. bıtiyor (Bu arada, "Aşçı, Hırsız, Kansı ve AşığT'nın New Yorklu bir tiyatro top- luluğu tarafından oyunlaştınldığını hatırla- talım. Lee Strasberg dc yönetmenden "The Baby of Macon"ı oyun haline ge- tirmesini istemiş). Bu perde, filmin anah- tarrenginde, yanı kırmızı. Georgina, genel- likle kırmızı giyiyor. Tuvalete gittiginde oradaki her şey gibi giysisi de beyaz olu- yor, mutfakta ise yeşil. ıç ve dış mekânlar, mekân olma ötesinde (belki de tarihsel) bir ağırlık taşıyor. Kompozisyonanlayışı, Av- rupa resim geleneğine yakından bağlı olan revsam Greenaway, filmini tablolar halin- de düzenlerken sofra resmi geleneğinı de ihmal etmemiş. Yemek salonundaki muaz- zam boyutlu Frans Hals reprodüksiyonu, duruma tamamen hâkim. Sonuç olarak yönetmene ahşkın olma- yanlan yadırgatacak, filmi kaçırmış hay- ranlannı hoşnut edecek, daha önce görmüş olanlara da hasret gidertecek iyi bir Greena- way filmi bu. Kendisi, "Benim filmlerim çözüm sunmaz, mahremiyet ya da tesel- li sunmaz" diyor. "Feomenin kendisin- den uzaktadırlar, yargılamadan izlerler. Pis kokuları ortadan kaldırma, roman- tik ve duygusal hale getirme yaklaşımı- na karşı çıkarak cinsellik ve ölüme yak- laşırlar." Aynen öyle... Güner Ümit, yeni bir yanşma programına hazırlanıyor 'Turnike 'yigömdük' Güner Ümit martta yeniden ekranda. TV Servisi - Uzun_süredir sesi soluğu çıkmayan Güner Ümit. yeni bir yanşma programına hazırlanıyor. Yanşmanın adını ve anlaştığı televizyon kanalını şimdiden açıklamak istemediğını belirten Güner Ümit, yeni yanşmanın "Turnike" serilerinden farklı bir yanşma olacağını ve yanşmanın mart ayında yayına gireceğini belirtiyor. Beş aylık bir plan dahilinde ekrana geleceğini de söyleyen Ümit, "Turnike*\i tarihe gömdük. Yeni yarışmamız, hem eğlenceli hem de anlayanların anlayabileceği çeşitli mesajlar içeriyor. Minik minik sorular ve yanıtlardan oluşuyor. Elbette Turnike'yi aşan bir yanşma olacak. Bir aksilik olmazsa mart ayından itibaren izleyicilerle yeniden buluşacağız. Bu yılı pas geçmek istiyordum. Ancak böylc bir plan doğunca reddedemedim" diye konuştu. atv 22.45] 'Güven krizi' tartışılıyor 'Siyaset Meydam' TV Servisi - Ali Kırca'nın sundu- ğu ve canlı olarak her cuma ekranla- ra gelen "Siyaset Meydanr'nda bu hafta "gûven krizi" konusu ele alı- nıyor. atv'nın basın büitenine göre ele alınacak konu şöyle: "Peşpeşe gelen umnt kırıcı olaylar, hepinıi- zin toplumsal güveninin azalması- na neden olurken suikastlar, kaza- lar, tcrör olavları hatta kara kış koşullan her toplumun başına ge- lebilecek olaylar olmasına karşın, Türkiye'de birdenbire toplumsal morali bozmasıyla kalmı\or, ben- liğimizin dcriniiklerindeki gfiven- sizliğimizi pekiştiriyor." NumberOne 19.45 TV Servisi - Bugün yayımlanan sinema tanıtımı programlannın ikin- cısi Number One TV'den: "Kapalı Gişe". Programda, vizyondaki son film- ler. starlarla yapılan röportajlar, ka- mera arkası görüntüler, bir öncekı film listesı, sinema ve magazin ha- berleri gibı bölümler yer alıyor. "Kapalı Gişe". "Budala Dedek- tif" fılmınden ılginç sahneler ile fil- min başrol oyuncusu Jim Carrey ile yapılan röportajla başlıyor. BırWalt Disney yapımıolan "Po- cahantas" filmınin yapım aşamala- n ve karakterlerın bilgısıyardaki olu- şumları hakkındakı bılgıden sonra "Colors of the VVind" klıbının ka- mera arkası görüntülerü yer alıyor. "Kûçük Afacanlar"dan neşelı sahneler ve vizyona yeni gıren "Tı- patıp"dan görüntüler de var. MERCEKLE BAKINCA MAHMUT T. ONGOREN Görüntüler Görünen her şeye inanmamak gerekir. Görüntü kimi zaman insanı yanıltabilir. Ama kimi zaman öy- le görüntüler vardır ki olaylann en önemli tanığı on- lardır, Bir Ingiliz gazetesi çeşitli fotoğraflar yayımlamış. Türk askerleri ellerindeki kesik insan başlannı gös- teriyorlar. Bu Ingiliz gazetesi uyarıda bulunarak, "Böyle olaylar sürerse Türkiye Avrupa'ya zor gi- rer"demeye getiriyor. Resmi çevreler hemen bu ingiliz gazetesini ya- lanladılar ve gazetedeki fotoğraflarda hile yapıldı- ğını açıkladılar. Bu açıklamayla Türkiye'nin duru- mu kurtarıldı mı? Yabancı gazetelerya da televizyonlar, bizim özel televizyolann kimi görüntülerine yer verseler aca- ba neler olur? Bu görüntüleri de resmi çevreler ya- lanlamaya kalkarlar mı? Işin içinde fotomontaj var denir mi? Bunlar gerçek değil diye ortaya çıkılır mı? Görüntü insanı aldatır diye bir sav ileri sürülür mü? Hangi görüntülerdir bu özel televizyonların ya- yımladıkları? Belleklerinizi zoriamaya pek gerek yok. Son cezaevleri direnişleri sırasında tutuklula- nn yakınları suç duyurusunda bulunmak üzere savcılığa giderlerken kadın erkek ve genç yaşlı de- meden yerierde polisler tarafından sürüklenmedi- ler mi, dövülmediler mi, arkadan yaklaşan polisler tarafından insanlann başları ters çevrilmek isten- medi mi? Tüm bu ömekleri özel TV görüntülerin- de izlemedik mi? Şimdi belleğinizi tazelemeye çalışabilırsiniz. Ay- larca önce bir sokak gösterısi sırasında sokakta- ki insanları coplamaya başlayan, sonra da hızını alamayıp yere kapaklananların üzerinde tepinen polisleri anımsayın. Ya Gaziosmanpaşa olayları sı- rasında ellerindeki silahları karşısındaki insanlara çevirerek ateş eden polisler? Bu görüntüler de belleğinizde canlandı mı? Ya da zaten hep orada mı duruyordu? Bir de yerde yatan ve önündeki fıçıdan ötürü salt bacaklannı gördüğümüz biriyle ilgili görüntü- ler vardı. Orada dolaşan polislerin hiçbıri bu ba- caklannı gördüğümüz kişiye tekme atmadan, yumruk vurmadan ve sataşmadan geçmeyi ihmal etmedi. Daha çok sayıda ve aynı türde görüntüler var. TRT'nin hiç yer vermediği bu görüntülerin hep- sini özel televizyonlarda izledik. Son yıllarda polis son derece tutariı bir şekilde eğitilmiş ve donatılmış. Bu eğitimin ve donanımın neye yaradığını hem özel televizyonlann görüntü- lerinden hem de Metin Göktepe cinayetinden çok iyi anlıyoruz. Terör konusunda geçen hafta dü- zenlenen "SiyasetMeydam"adlı tartışma izlence- sinde, polisi korumak için her yerde bitiveren kişi- lere Türkiye Gazeteciler Dernegi Başkanı Nail Gü- reli çok iyi yanıtlar verdi ve sorunun özünü sergi- ledi. Ama neye yarar? Ingiltere'deki fotomontaj olduğu ileri siirülen re- simleri basan gazete de, diğerieri de, yabancı te- levizyonlar da, uluslararası kuruluşlar da insanı al- datmayan bu görüntüleri izliyorlar ve daha da iz- leyecekler. Sonunda da bu ülke hakkında bir ka- rara varacaklar. Ya da çoktan vardılar. Hadi bakalım, görelim. Bu görüntülerde de fo- tomontaj olduğunu ileri sürebilecek misiniz? Me- | tin Göktepe'nin gerçek katilini ortaya çıkarabile- cek misiniz? Hadi, hadi bakalım! EKRANSEPETI Bir sinema yazannın sinemaseverlere sinemanın 100. yılı dolayısıyla sunduğu bir armağan: Atilla Dorsay, "100 Yılın Yönetmeni", Remzi Kitabevi, Istanbul, 1995. 'A Takunı'nm 'eğlenceli' basın büttenleri TV Servisi - Gazetelerin TV sayfalanna her gün programlann içeriğinı bildircn birçok basın bülteni ulaşır. Bizce bunlar arasında 'A Takımı'nın bültenleri 'en renkli olanlan' Zaman zaman bu bültenleri haberleştirmekte zorlanıyoruz, ama okuması da çok eglencdi oluyor. Örneğin 'A Takımı'nın dün akşamki bölümüyle ilgili gönderilen basın bültenınin bazı bölümleri şöyle: "Malatyalı Donjuan Şükrü'nün inanılmaz maceraları... '3 kanm, 18 çocuğum var ama yetmez... Yakında dördüncüyü alıcaam, toplam 50 çocuk yapıcaam!..' diyen Donjuan Şükrü'ye büyük oğlundan destek, küçük oğlundan köstek... N'üfus patiatan talk-show'u kaçırmayın, mutlaka izleyin..." Programın bir dosyası da Camel Trophy uzenneymış: "A Takımı'nın zıpkın gibi, fişşek gibi gençlerinden Camel Trophy seçmeleri... Bu sene milli takıma bizim çocuklar girmeliydi, ama neyse... Yine de izleyelim, yine de genç kızlara. delifişek süper boylara helal olsun diyelim... 4 çekerli, ip cambazlı, komando eğitimli röportajlar... Haydi gençler A Takımı'na, haydi gençler ekran başına..." Programda Yluşlu Ertuğnıl'la ilgili bir araştırma da yer alıyormuş: "Film gibi bir gerçeğin inanılmaz öyküsü, canlı yayında 'A Takımı'nda... Düne kadar çöp döküp servise çıkan Muşlu Ertuğrul için Mahsun para> ı bastı, Zeynep Tunuslu rol aldı ve yanık sesli Ertuğrul, Idip çekip kaset yaptı... O şimdi Müslüm Baba'nın da, Ahmet Kaya'nın da en büyük rakibi... Kapıcı Muşlu Ertuğrul'un önlenemez yükselişinin öyküsünü mutlaka izleyin." Gördüğünüz gibı, magazin haberciliğinde girtikçe ilerleyen "A Takımı", komık basın bültenleri yazma konusunda ise hâlâ rakıpsiz... TRT2 22.45 'Festivallerden' TV Servisi-23. Uluslararası Istan- bul Müzik Festivali'nden bölümle- rin ekrana geldiği "Festivallerden" kuşağında bu hafta Kültür Bakanlığı tstanbul Devlet Türk Müziği Toplu- luğu yer alıyor. Necdet Yaşar yöne- tımindeki topluluğun festival kapsa- mında verdiği konserin ekrana gele- ceği programda, geniş bir repertuvar- dan seçilen klasik ve tasavvuf şarkı- lar ile klasik saz eserlenne yer veri- liyor. METROPOL«Sax % Kmetta Mutlu bir alışveriş Londra Asfaltı Uzerı, Avcılar - Islanbul Tel: (0-212) 509 54 79-593 37 18 Faks: (0-212) 591 90 48
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog