Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

i 72. YU- SAYI 25870 / H (KDViçinde) CumhuriyeliKURUCUSU: YUMBIUDİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NAOÜ N U İ (1945-1991) 70 Yılın Eseri Milyonlarca Ev Sahibi! EMLAK BANKASI .-z. «2 180CM1888POŞBMBE Cumhuriyet'i arayan teröıistier:AmacunızKafkas haUanın özgüriüğü Sabaha kadar durmadan yol alan gemıden, gazete ve tel«vızyonlar aranmaya başlanıyor Kod adı Muhammed olan eytemctlenn lıden, Türk kamuoyundan destek bekJetiiktennı yınelıyor IRKLARELİ KARADENİZ Karşılıklı uzun pazarlıkiar sonucu gemının harekete geçmesı onaylanıyoc Bınncı kaptan gelıyof ve gemı de 21.30 sıralannda Trabzon lımanından Istanbul'a doğru demır alıyor. Sözcu, yolculan bırakacaklarını söyledı. 5 dakıka sonra gemıdekı görevlılede temas sağlanıyor. Guvenlık guçten lımanı çevınyor Gemıden son anda kurtulan Rus kadın ıçende yaralılar olduğunu soyluyor. Eylemfn, Çeçenyadakı Russaldınlannakarşt olduğu açıklanıyor. İSTANBUL_ • • • • * EKİRDAĞ KOCAELİ SAKARYÂ Trabzon limanında sakın bır gun Tarıh 16 ocak. Avrasya Gemtsı 144 ; yolcusuyla Sochı'ye gıtmek ıçtn son hazıriıJdanm yapıyor. Saatler 18.20'yıgöstenrkefi sılahlı 6 kışı ateş açarak gemıyı ete geçmyor. BOLU GİRESUN y** -^ * •"-^^V. KaradenizVle caııpazarı Politikaya malzeme olmasın' • 'intikam peşinde değiliz' Eylemcilerin lideri Muham- med Topcan. Yamtsız sorular Kimden emir alıyorlar? • 6 kişi olduklan açıklanan eylemcilerin, Trabzon Limanı günırük sahasına otomatık tüfekleri ve ellerinde olduğunu iddia ettiklen patlayıcılan nasıl sokabildikleri açıklık kazanmadı. • Eylemciler gemiye el koyduklan anda Rusya'ya gitmek istedikierini açıkladılar. Amaçlannın, Ruslann elindeki tutsaklarla ellerindeki rehineleri değiştirmek olduğunu belirttiler. Daha sonra nederı rotayı İstanbul'açevirdiler? EyJem devam ederken herhangi bir yerden cep telefonuyia emir mi alıyorlardı? • 6. Sayfada Dağıstan'da son durum • Rusya'nın, Çeçen gerillalara karşi Pervomayskaya köyünde düzenlediği askeri harekât sürüyor. Dudayev'in emri ile Çeçen genJlalann rehıneleri öldürmeye başladıklarını iddia eden Rus yetkilıler, artık hedeflerinın rehinelerin kurtanlması değil, Çeçen gerillalann etkisiz hale getirilmesı olduğunu belirttiler. B 6. Sayfada • "însanlar, kendilerine karşı bir baskı söz konusuysa tepki göstermek zorundadırlar. Bunun adı da ulusal var oluş mücadelesi olur. Bugüne kadar Rusya'nın Çeçenya'da yaptığı devlet terörü değil midir? Bizim yaptığımız devede kulak! Hiçbir siyasi örgüte yardakçılık etmeyiz. Bizim davamızı kimse politik çıkarlanna malzeme yapmasın!" • "Biz intikam peşinde değiliz... Kendi hayatlanmızın bile önemi yok. însanlann siyasi görüşleri ne olursa olsun, rejimin hangi kanadına bağlı olursa olsunlar bu dava ulusal var oluş savaşı, Kafkaslann savaşıdır. Içinde Kuran hükümlerine göre yönetilen ülkeler, hükümetler var. Çeçenya gibi... Gereksiz ahlaksız tavırlar takınanlara mesajlar var." Panama bayrakiı Avrasya yolcu gemisi, >akıt almak için duracağı belirtilen Sinop'a uğramadan geçti. Gemi İstanbul'a doğru geJiyor. (Fotoğraf: AA) Kaptan: İyi davranıyorlar • "Iki tane sahil koruma botu bizi izliyor. Yolculann sağlık durumlan iyi. Onlara iyi davranıyorlar. Yakıt durumumuz yeterli. Perşembe gecesi saat 22.00-23.00 arası Istanbul'da oluruz. Bazısı Türk, bazısı sanınm Çeçen. Kaç kişi olduklannı sayamadım. Yolcularla birlikte kafeteryada herkes ve bazı yolculan tanıyorlar, diyaloglan var." • 6. Sayfada 'Yolculan Istanburda bırakacağız' • Avrasya adlı feribota baskm dûzenleyerek yolcu ve mürettebatı rehin alan eylemciler, gemiyi gerekirse Istanbul'da Rus yolcularla birlikte havaya uçurabilecekJerini açıklamışlardı. • Eylemcilerin lideri Muhammed Topcan, MİT Müsteşan Sönmez Köksal "ın basın açıklaması yapmalan konusunda güvence vermesi uzenne, gemıdeki yolculan Istanbul'da serbest bırakacaklannı açıkladı. • Eylemcilerin Dûzce nüfusuna kayıtlı Muhammed Emin Tokcan, Bolu nüfusuna kayıtlı Tuncer Özcan, Ertan Coşkun, Erdinç Tekin, Ceyhun Mollamehmetoğlu, Sedat Temiz ve Tataristan uyruklu Kanenan Zalzekebitze ile Rozan Ardenidza olduklan anlasıldı. • 6. Sayfada Rusya'dan nota, Türkiye'den güvenceEylemciler yargılanacak Rusya, eylemcilerin, Avrasya Feribotu'nu çoğu Rus olan yolculanyla birlikte rehin almalan üzerine Türkiye'ye, derin rahatsızhğını dile getiren bir nota verdi.Türkiye, rehin alma olayını "terörist eylem" diye nitelendirerekj Rusya'nın Çeçenya'daki olaylara Türk gönüllülerin de kanştığı yolundakı rahatsızhğını giderici mesaj iletti. Dışişleri Bakanlığı, Çeçenlenn Türkiye'de eğitilmesinin söz konusu olmadığını bildirerek eylemcilerin yargılanacaklannı açıkladı. • 4. Sayfada Baskın, Ankarayı karıştırdı Cumhurbaşkanı Demirel, Çeçen direnışçilerin, Avrasya femisini yolculanyla birlikte kaçırmasını değerlendirirken ürkiye'nin, bulunduğu coğrafyada, ekseninde olmadığı bazı sorunıann faturasmı da ödemek zorunda kaldığını söyledi. Demirel, alınabilecek tüm önlemlerin yerine getirildığini; ancak karşı tarafta muhatap bulamadığını söyledi. DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Çeçenya sorununun büyümesinden, bu küçük özerk cumhuriyetlere kapılannı kapatan Batı ile Türkiye'yi sorumlu gösterdi. • 6. Sayfada ABD: Rehineler bırakılsın Çeçenlerle Rusya arasındaki çatışmalann şiddetlenmesi ve sorunun Türkiye'ye de sıçraması, ABD başkentinde "ateş bölgeyi sanyor" kaygısına yol açtı. ABD TV'leri ye gazeteleri, Trabzon da yolcu vapuruna el konarak içindeki yolcularla mürettebatın rehin ahnması olayını birinci haber olarak duyurdu. Clinton yönetimi, Moskova'nın Dağıstan'da askeri güç kullanmasının durumu daha da kötüleştireceğine dikkat çekerek aynlıkçı Çeçenlerin rehin alma olaylannı "terörist bir eylem" olarak nitelendirdi. • 6. Sayfada • ANKARA-MOSKOVA HATTINDA GERGİN BEKLEYİŞ • 5. Sayfada • ÇEÇENİSTAN'DAKİ DİRENİŞÇÎLERDEN EYLEME TEPKİ • 4. Sayfada Gazetecinin ölümü Cinayete bekçi de tanık• Insan haklanndan sorumlu Devlet Bakanı Adnan Ekmen'in, Metin Göktepe'nin ölüm nedenini araştırmakla görevlendirdiği kişilerin hazırladığı raporda, fözaltına alınanlann toplandığı yüp Kapah Spor Salonu'ndaki taniKİar arasında salonun bekçisinin de yer aldığına dikkat çekildi. • Ekmen, emniyetin olayı aydınlatmak için olumlu bir çaba içinde olduğunu belirterek, raporun tamamlandıktan sonra Çıller'e sunulacağını söyledi. Ekmen, "Ben kışısel olarak suçlulann ortaya çıkanlacağına inanıyorum" dedi. • 19. Sayfada 3 bin suç duyurusu Metin Göktepe sahipsiz değil • ÇHD üyesı yüze yakın avukatm Eyûp Curnhuriyet Savcısı Erol Canözkan'a verdikleri dılekçede, Içişleri Bakanı Teoman Ünüsan, Istanbul Emniyet Müdürü Orhan Taşanlar ve olaya kanşan emniyet görevlilerinin "kasten adam öldürme"nin de aralannda bulunduğu 7 ayn suçtan cezalandınlması istendi. Haber Merkezi - Gözaltına alındıktan sonra götürüldüğü Eyüp Kapalı Spor Sa- lonu'nda öldürûlen gazeteci Metin Gök- tepe'nin öldürülmesine kanşanlann ce- zalandınlması için üç bını aşkın suç du- yurusu dılekçesi verildı. Göktepe'nin ai- lesi adına yüze yakın avukatın Eyüp Cumhuriyet Savcısı Erol Canözkan'a verdikleri dilekçede, Içişleri Bakanı Te- oman Ünüsan, tstanbul Emniyet Müdü- MArkasıSa. I9,SH l'de 'ESKJ TÜFEK' İDRİS AMCA ÖLDÜ • 3. Sayfada Başkanlık sistemi istiyor Çiller, Ozal'ın iziııcle• DYP Genel Başkanı Tansu Çiller, uzun vadede Türkiye'nin sistem değiştirmek zorunda olduğunu söyleyerek "Siyasi istikrar başkanlık sisteminde" dedi. • Çiller, seçim ıttifakına olanak tanınması gerektiğini belirterek, ülkenin, Refah Partisi'nin ıpoteğinde olmadığını söyledi. 4. Sayfada BAŞKANLIK SİSTEMİ NEDİR ? 4. Sayfada OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK Kafkaslar... Çeçenya'daki gerginlık, gi- derek Rusya'nın "iç işı" o\- maktan çıkıyor. Dokuz silahlı kişinin Trabzon-Soçı seferi ya- pan Avrasya adlı bır Türk ge- misine baskın düzenlemesi ve yolcularla mürettebatı rehin almasıyla birlikte Türkiye de kendisini gelişmelerin ortasın- da buldu. Gemideki silahlı kişiler, te- lefon bağlantılarında, "Kaf- kasya'nın kurtuluşunu ve Çe- çenya'nm bağımsızlığını iste- diklennı" yınelıyorlar. Öncelikle şu noktanın altını çizmek gerekiyor; bu türterör eylemleri, ulusal sorunların çözümü için sonuç veren bir yöntem değıldır. Rusya Federasyonu sınırla- rı içinde kalan Çeçenya'da, Sovyetler Birliği'nin dağılma- sından sonra zaman zaman yükselen bır "bağımsızlık" mücadelesi veriliyor. Rusya Federasyonu da bu amaca yönelik çabalara sürekli sert yanıt veriyor. Kafkaslar'da yaklaşık 30 milyon nüfus, 50 dolayında et- nik grup var. İç içe gırmiş ulus- lann yaşadtgı topraklann kesin sınırlannı çizmek olanaksız. Konunun bu yanı çok has- sas ve kanşık. Sovyetler Birliği'nin dağılış sürecinde Batı, Doğu Avrupa ülkeleri ve Baltık cumhuriyet- lerıyle çok yakından ilgılendi. Bu ülkelenn kaderi, bir bakıma Batı ile birlikte çizildi. Rusya'nın doğusunda ka- lan uluslann kaderi ise Rus- • • • MArkosıSo. 19, SiL 9'da B U G Ü N C u m h u r i y e t ' l e birlikte BORSA QDun 46.456.76 Öncekı 47.001.56 DOLAR ûOün 60.300 Öncekı 60.200 MARK Dün 41.250 Ûncekı 41.350 ALT1N ûOün 774.000 Öncekı 772.000 DPT'den İç borç isyanı Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı tarafindan hazırlanan raporda "Borçlanmada disiplinin azalması, özelliklc son 4 yılda iç borç seviyesinin artmasma, faiz oranlannın yükselmesine yol açtı" görüşü dile getirildi. DPT, borçlanmaya son verilmesini önerdi. • 8. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Mühendisler Goreve... Mühendisliğin ansiklopedik tanımı şöyle: Bilimselilketerin, doğadaki kaynaklann en verimlibi- çimdeyapılara, makinelere, ürünlere, sistemlere vesü- reçlere dönûştürülmesi amacıyla uygulamaya konma- sı sanatı." Mühendisliği, yaşamı yaşanabilir kılma uğraşları ola- rak da tanımlayabiliriz. Malzemeyi ve enerjiyi birieştire- rek hayal gücünü zorlayan ürünler ortaya çıkanyorlar. Kısacası mühendislik bir sanat. • ArkdsıSo. 19,SH3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog