Bugünden 1930'a 5,476,491 adet makaleKatalog


«
»

t*—*- . . . Cumhuriyet 70 Yılın Odülii MifyonlarcaMırtlu Yüz! EMLAK BANKASI ,-=, TL Yl SAYI26685 / 30000 Tl (KDViçinde) KURUCUSU: YIMÜS MDİ (1924-1945) BAŞYAZARİ: NüOh NMİ (1945-1991j 130CW1886C0MMTEri IBUGÜN MÜZİK Erkin Koray yol gösterecek • 14. Sayfada KÜLTÜR 46. Berlin Film Festivali M 15. Sayfada İTALYA Ağca'ya tahliye olasılığı • 4. Sayfada IÇEAŞ OLAYINDA SPK RAPORU Berke Barajı'nda yağma • 9. Sayfada BORSA ûDun 46.3ia44 Önceld 44.501.11 DOLAR ûDün 59.750 öncekı 59.550 MARK ODün 41.400 Öncekı 41.450 ALT1N ûDun 798.000 Öncekı 766.000 Uç Amerikan gazetesinin savı Bosna'da büyük saykmmMadene gömdüler Savaş sırasında Bosnalı Sırplann 8 bin Müslüman ve Hırvatı öldürüp demir madenine gömdükleri iddia ediliyor. Sırplann, katlettikleri binlerce sivili, Bosna'nın kuzeybatısındaki Ljubija yakınlanndaki bir madene attıklan ve cesetlerin bulunmaması için üzerlerine tonlarca kum ve toprak döktükleri bildiriliyor. Yüzlerine kezzap döktüler Üç Amerikan gazetesinde yer alan haberde, 1992 yılı yazında gerçekleşen katliamın görgü tanıklannın olduğu belirtiliyor. Sırplann öldürdükleri sivilleri, demir ezmede kullanılan makinelerle parçaladıklan, daha sonra da tanınmamalan için yüzlerine kezzap döküp derin maden kuyulanna attıklan öne sürüldü. Pentagon, konunun araştınlacağını bildirdi. • //. Sayfada uzlaşma olasılığı az Çeçen direnişçiler kuşatma altında Rus uçakları devriye geziyor 200 kişiyi iki gündür rehin tutan Çeçen direnişçilerle Dağıstanlı yerel ve askeri yetkililer arasındaki görüşmelere yeniden başlandı. Rus güvenlik güçleri olaylann daha kötü boyutlara varma ihtimali üzerine çevre köylerdeki kadın ve çocuklan bölgeden uzaklaştırdı. Bölgede üç Rus helikopteri ve bir Rus uçaği devriye geziyor. çeçenler kararlı Dağıstan yetkilileri rehineleri kurtarmak için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklannı açıkladılar, ancak görüşmelerden her iki taraf da fazla umutlu değil. Ruslar 'Çeçen direnişçilere karşı silahlı mücadeleye başvurmaya yalnızca Moskova karar verebilir7 derken direnişçiler 'Son kurşunumuza, kanımızın son damlasına kadar direneceğiz' diyorlar. • 10. Sayfada Yasal dayanak tartışması Su sorıınu BM'de görüşiilecek • Uluslararası baskılar karşısmda sıkışan Suriye'nin yeniden alevlendirdiği su sorunu, ekim ayında Birleşmiş Milletler'de ele alınacak. Fırat ve Dicle gibi smır aşan sulann kullanımının yasal dayanağa kavuşmasını sağlayacak Birleşmiş Milletler belgesi, Türkiye'nin tezleri doğnıltusunda smır aşan sulann ortak kaynak olmadığı ve paylaşılamayacağı ilkesini benimsiyor. • 23 yıldır üzerinde çalışılan çerçeve anlaşması niteliğindeki taslak metın, su israfını diğer kıyıdaş devletlere göre daha geniş ölçüde önleyebilecek teknolojiler kullansa dahi bu durumun o devlete daha fazla su kullanma hakkı vermeyeceği görüşünü içeriyor. • 11. Sayfada Sabancı Center'daki suikast sonrasında çelişkili açıklamalar Soruşturma çıkmazda video görüntüsündeki tarihler kafa kanstırdı • Sabancı Center'da suikasttan sonra başlatılan soruşturma kördüğüm oldu. Bazı basın organlannda çıkan fotoğraflann altındaki tarihlerle ilgili Sabancı Holding yetkilileri, açıklama yapmaktan kaçındılar. • Istanbul Emniyet Müdürü Orhan Taşanlar, 10 ocakta "Cinayeti işleyenlerin görüntüieri kayıtlarda yoktu, saldırganlar kontrolsüz D kapısından içeriye girmişler" dedi. Ancak Taşanlar, aynı günün akşamı iki özel televizyon kanalında "Saldırganlan kamera kayıtlanndan saptadık" diye konuştu ve saldırganlann kontrolsüz D kapısından girdiklerini tekrarladı. Bir gün sonraki gazetelerde yayımlanan fotoğraflarda ise D kapısının kontrolsüz olmadığı görülüyordu. duğuna' dikkat çekti. Şirket yetkilisi, "Otomatik zaman ayan, çok basit maliyeti olma- yan bir parçadır. Aynı zaman- da yeni bir teknoJaji de degü- dir" dedi. Sabancı Holding ise tanh degişiklığıyle ilgili açık- lama yapmaktan kaçındı. Emniyet yetkilileri gelen ih- barlar doğrultusunda 30 ayn eve operasyon yaptıklannı, 50 kişiyi sorguladıklannı ancak ZAFERAKNAR Sabancı Center'ın video karr.eralanndan aiınan görüntülerin altındaki tarihte, yıl hanesinde 95 yazdı olmast, birtakım kuşkulan da beraberindc gctirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Avni Bilgin, tarih yanlışlığı konusunda tutanak tutulduğunu belirtti. Sabancı Holding Yönetım Kurulu üyesi ve Otomotiv Grubu Başkanı Özdemir Sa- bancı, Toyota-SA Genel Mü- dürü Haluk Görgün ve başkan sekreten Nilgün Hasefe'nın ya- şamlannı yitirdıkleri suikast- tan sonra başlatılan soruştur- ma kördüğüm oldu. önceki gün bazı yayın organlannda yer alan fotoğraflann altında '9/1/96' yerine <9/l/9S' tarihi- nın yazılı olması, çeşitli kuşku- lan gündeme getırdi. Sabancı Center gibi benzeri yerlere gü- venlik sistemleri kuran bir şir- ket yetkilisi, 'böylesine mo- dern bir binanın güvenlik siste- minde, otomatik laman ayan- nın olmamasının olanaksız ol- MArkasıSa. 19,SH l'de MENTEŞE: HEDEF GÜMRÜK BlRLtĞl • 19. Sayfada ABD: KORKAKÇA VE KALLEŞÇE BtR SALDIRI • 19. Sayfada Sabancı suîkastı sanığının ağabeyî konuştu İsmail AkkoFun aflesi saskın• Akkol'un ağabeyi, kardeşinin böyle bir işe girdiğine inanmadığını söylüyor. Hasan Akkol şöyle konuşuyor: "Kardeşım suçluysa cezasını çeker. Kameralarda Ismail takım elbiseli görünüyor. Oysa o gün sabah evden spor kıyafetle çıktı. Evde bir sürü takım elbisesi olduğu halde onlan giymemiş. • "Basında babamın ağzından Ismail'i Alibeyköy'de gözaltına alınanlar arasında görenler var' şeklinde sözler yer aldı" diyen Hasan .Akkol, bunlann tümünü yalanlıyor. 'Göktepe'nin soruşturması zorlaştınlıyor' I 7. Sayfada Gazi Mahallesi'nde gerginlik • 5. Sayfada Istanbul Haber Servisi -Özdemir Sa- bancı'nın katil sanıklanndan İsmail Akkol'un evınde sevınç ve hüzün bir arada yaşanıyordu önceki gece. Aile- nın sevınci, bir gün önce kardeşi ile il- gili bılgı almak için gözaltına alınan bü- yük oğuIIan Hasan Akkol'un sağsaiim serbest bırakılmasmdan kaynaklanıyor- du. Hüzün ise küçük oğul Ismail Ak- kol'un kendisinden beklenmeyen veai- leyi sıkıntıya sokacak bir büyük suikas- ta adının kanşmasındandi. Babası, an- nesı, babaannesı olayın üzerinden üç gün geçmesine karşın şaşkındılar. "Geçmiş olsun"a gelen yakınlanyla, gözlerinin önünden hiç ayırmadıklan, ağabeyinin sıkı denetımi altında bulu- nan Ismail Akkol'un nasıl olup da böy- le bir işe gıriştiğini, diğer iki kişiyi ne- reden tanıdığını ve olayın planını ne za- man, nerede yaptıgını bilemediklerini söyleyip akıllanna takılan sorulara bir- likte yanit anyorlar. Annesi Hatun Akkol, küçükoğlu Is- mail Akkol'un kameralardan saptanan görüntülerine bakıp analık ıçgüdüsüy- le "Bu İsmail değil, baksanıza bu siv- ri burunlu biri, fsmaiJ'in burnu böy- le miydi?" diye soruyor. Kızkardeşle- ri de annelerini onaylıyor. Ağabey ve babası da bu sorulara yanıt vermek ye- rine kafalanna takılan "ncdenli, niçin- li" diğer sonılara yanıt aramakla meş- guldüler. Ağabey Hasan Akkol, "Ola- ya kanşacağı aklımın köşesinden bi- mArkasıSa.l9,SiLl'de Haluk Görgün de toprağa verildi Toyota-SA Genel Müdürü Haluk Görgün'ün cenazesi, Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Anne Müfide Görgün, Bebek Camii bahçesinde Sakıp Sabancı'dan oğİunun katillerinin bulunmasını isteyerek, "Halimi görün, başkalannın canını yakmayın" diyerek katillere seslendi. • 19. Sayfada DYP: ANAP tek seçenek değil ANAYOL formülü çıkmaza doğru • ANAP ve DYP, başbakanlık konusundaki ısrarlı tutumlan nedeniyle zora giren koalisyon formülüne karşı DSP ve CHP'ye yöneldiler. DYP'li Hasan Peker "DYP yönetimi ve teşkilatı, DYP'nin içinde olacağı bir hükümette kesinlıkle Çiller'i başbakan görmek istiyor. Tek seçenek ANAP değil. DSP ve CHP ile de koalisyon gündeme gelebilir. Bir DYP-ANAP hükümeti kurulacaksa, bunun adı 'ANAYOL' değil, DOĞRUVATAN' olabilir" dedi. • ANAP'lı Hayrettin Uzun "Önemli olan güç odaklannın değil, halkın ne istediğidir. Çözüm yeri parlamentodur. ANAYOL olmazsa başka formüller bulunur" diye konuştu. • 5. Sayfada Erbakan'ın 'nafile' turları • DYP lideri Tansu Çiller'den ohımsuz yanıt alan RP Genel Başkanı Erbakan'ın, bugün ANAP lideri Mesut Yılmaz'la yapacağı görüşmede, iki partinin ortak noktalan üzerinde duracağı öğrenildi. • Yılmaz'a, "Koalisyonu kurup yolsuzluklan birlikte araştırahm" önerisinde bulunacağı bildirilen Erbakan'ın, hükümeti kurmak için yürüttüğü ilk tur görüşmelerden genel olarak umutsuz olduğu kulislerde dile getırildi. Erbakan da ilk turun "prensip ve nezaket görüşmelerinden ibaret olduğunu" bildirdi. • 5. Sayfada CHP'DE BAYKAL'A TAVIR M4. Sayfada Isveç'te sınırdışı tarbşması • 1990'danberipolitik göçmen olarak Isveç'in Asele kentinde yaşamakta olan Sincari kardeşler ve ailelerinin sığınma başvurulan bir kez daha geri çevrilince kadınlar ve çocuklar polis zoruyla Türkiye'ye gönderildi. • Bölge halkı, Kuzey Iraklı Sincari ailesini korumak için polisle çatıştı. iki polisin haflf yaralandığı sokak kavgalanndan sonra Asele'de durum gergin. Başbakan Ingvar Carlsson sınırdışı etme olayınm yasal olduğunu söyledi. • 5. Sayfada OLAYLAREV ARDINDAKİ GERÇEK YeniSol?.. Ülkemizde sosyal demok- ratlar üzerine tartışmalar açı- lıyor. CHP'nin 24 aralık seçim- lerinde barajı güçlükle aşma- sı, partide sarsıntı yarattı. Seçim kampanyası sırasın- da kendısini 'yenı sol' diye ta- nıtmaya çalışan CHP'nin bay- rağında altı ok duruyor. DSP ile CHP parti programları ara- sında pek fark bulunmadığını anlamak için de uzman olma- ya gerek yoktur. Bu iki partinin seçmen taba- nı birdir; birisinin oy oranı yük- seldiği zaman ötekininki dü- şüyor, ya da birisinin düştüğü zaman öteki yükseliyor. CHP'nin 24 aralık seçimle- rinde kendisini 'yeni sol' diye seçmene sunmaya çalışması, alelacele kotarılmış bir özen- tiden başka anlam içeremez- di. Bu gibi değişimlerin içen- ği, yöneticilerden ve uzman- lardan oluşan bir kadronun özenli çalışmasıyla hazırlanır; partı örgütüne sunulur; sonra seçimlerde halka duyurulur. Türkiye'de ise özentiye eğili- min dayanılmaz hafıfliği ge- çerlidır. CHP'nin dört yıllık koalisyon ortaklığı, kötü yaşanmış bir evliliktir. Seçim arifesinde ive- dilikle kotanlan 'yeni sol' de- yiminin sandıkta dengeleri de- ğiştireceği umulamazdı. Bu konuda her şeyden önce söy- lenecek bir söz var: Sosyal demokrasiyi ya da demokratik solu bir yana bıra- kalım; Türkiye'de demokrasi geçerli mi?.. ••• MArkasıScL 19,Sü.9'da Ointon, iflastan korkuyor WASHEVGTON (Cumhuriyet) - ABD Başka- nı BiII Cfinton, cinsel taciz ve sarkıntılık davalan dahıl haklanndaki soruşrurmalann kendisini iflas ettirebıleceğini söyledi. 20 yıllık tasarruflannın dava harcamalanna gi- debileceği gerçeğinin kendisini rahatsız ettiğini açıklayan Amerikan liden, eşı Hillary Rodham Clintoa hakkında son zamanlarda gündeme gelen iddıalara ilişkin sorulan yanıtlarken First Lady'nin. Beyaz Saray Seyahat Ofisı elemanlan- nın işine son verilmesi ve arapsaçına dönen Whit- water olayındaki rolü konusunda "gerekli ber şe\i yapacağmj" bildirdi. Money Magazine dergisı, Clintonlar'ın, 1992 yılında 697 bın dolarolan malvarlıklannın, şu an- da sıfira yaklaştığını yazdı. Hakkındaki davalar- da kendisini saati 400 dolardan savunan avukat- lara ve mahkeme masraflanna büyük meblağlar ödedığı kaydedilen Başkan Clinton ve eşinin, yak- laşık 2 milyon dolarlık bır masrafla karşı karşıya olduklan açıklandı. Whitwater arsa skandalına da deginen Clinton, soruşturmanın, kendi başkanlığının faturasının bir parçası olduğunu savundu. Clinton. sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğersağlıklı kalırsam, faturala- runı öde>ebileceğim ve iyi bir yaşam için \etecek kadar kazanabikceğim. Bu görevde para için bu- hınmuyorum." Bayan Clinton, TV söyleşisi sırasında kocası- na kızgın bir anında Incil veya abajur firiattıgını öne süren eskı Beyaz Saray gıziı servis görevlile- rinin sürülmesıni emrettiği yolundaki suçlamala- n da "Kocama birş«yftrtatmadun'"diyerek yalan- ladı. GUNDEM MUSTAFA BALBAY Herkes İktidara Muhtaç... RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan, hükümet turlanna başladı. Görünüşe bakılırsa halim selim hoca, çok turiu bir dönem geçirecek. Hoca. önceki gün Baş- bakan, DYP'nin patronu Tansu Çiller'le göruştü. Bugün de Mesut Yılmaz'la buluşacak. Erbakan-Çiller görüşmesini yorumlamak oldukça güç. Zira, her iki liderin söyledikJeri birbirini tutmuyor. Yani ikisinden biri doğruyu söylemiyor. Böyle bir şey yapmaya her iki lider de açık olduğu için, Acaba han- gisi?.." sorusu havada kalıyor. MArkası Sa. 19,SH3 'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog