Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

VISA...VISA Premier/Gold. VISA International... EMLAK BANKASI Cumhu «.-*., 72. VL SAYI 25664 / 30000 Tl (KDVIÇ,nde) KURUCUSU: V O İ BflMDİ(1924-1945) BAŞYAZARt: IMOH NMtf (JS45-1997) EMLAK BANKASI 1ZOCM(1800CnU Bu acılarson olsunDursun Karataş 1 9 8 7 d e hedef g ö s t e r m i ş t i Sabancılar Dev-Sol'un ; listesindeydi• Yurtdışında bulunan DHKP-C'nin firari iideri Dursun Karataş, yargılandığı Istanbul 2 No'Iu Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi'nde 1987 Ekim ayında yaptığı savunmada, Koç ve Sabancı Holding'in de aralannda bulunduğu 30 holdingin sahipleri ile yöneticilerini, 12 Eylül'ü destekledikleri için "suçlu sermayedarlar" olarak ilan etmişti. Karataş'ın, bu holding sahipJeri ile yöneticilerinden hesap soracaklannı bildirmesine karşın, örgüt, o tanhten 9 Ocak 1996'ya kadar hiçbir işadamına yönelik saldında bulunmadı. • SEKRETER NÎLGÜN HASEFE'YE HAZÎN TÖREN • 19. Sayfada • SAKIP SABANCI: HAYKIRMAK İSTİYORUM« • 19. Sayfada • FRANSA, DEV-SOL LÎDERİ DURSUN KARATAŞ'IİADE ETMEMEKTE DÎRENDÎ • 19. Sayfada EVİNGÖKTAŞ ANKARA-Sabancılar, partı- leşerck Dcvnmcı Halk Kurtuluş Partısı Cephesı (DHKP-C) adı- nı alan yasadışı Devrimcı Sol (Dev-Sol) örgütünün listesin- deydi DHKP-C'nın Alman- ya'da bulunduğu belırtılen fıra- n lıden Dursun Karataş, yargı- landığı tstanbul 2 No'Iu Sıkıyö- netim Asken Mahkemesi'nde 1987 Ekım ayında örgüt adına okudugu yazılı savunmanın "Hesapsoracagız'" başlıklı bölü- münde. Koç ve Sabancı Hol- ding'ın de aralannda bulunduğu 30 holdingin sahipleri ile yöne- tıcılennı, 12 Eylül'ü destekle- dikleri ıçın. "suçlu sermayedar- lar'" olarak ı|an etmıştı. Karataş, MArkasıSa. 19,Sü.5'te KAROEŞ ACISI -Adana'ya getirilen Ozdemir Sabancı'nın cenazesi, Asri Mezariık'ta düzen- lenen törenle toprağa verildi. Sabancılar'ınçok ü/günolduğu teba/ıiannın fenalıkgeçirdiğigö- rüldü. Lskisehirden bir > urttasın, potts rnerke- âne, IGRI 'nin Adana Âsri Mezarlık'tan yap- tığı canlı yayın sırusında saldırganlardan birini defin \erinin yakınında gördüğü yolundaki ih- ban polisi harekete geçirdi. Nilgün Hasefe'nin cenazesi ise İstanbul Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi. (Fotograflar: SABİT ÖZKE- SER, UĞUR GÜNYLJZ) • 19. Sayfada Sanıklannparmak izleri bulundu İstanbul Haber Servisi - Sabancı Center'da gerçekleştınlen sılahlı saldında Sabancı Holding Yönetım Kurulu Üyesı Ozdemir Sabanct ile Toyota-Sa Genel Miidürü Haluk Görgiin ve Sekreter Nilgün Hasefe'yı öldürenlenn parmak izleri bulundu. Lmnıyet yetkilılennden alınan bılgiye göre salı günü Sabancı Center'ın 25. katında meydana gelen olay sonrasında yapılan incelemelerde, saldınnın gerçekleştiğı iki ayn odada erkek teröristlerin parmak izlenne rastlandı. Aynca terönstlerin sılahlan içeriye soktuklan sanılan ve ola> yennde bulunan çantada da ikı erkek terönstın parmak ızjen bulundu. Bu arada, lletışım Fakültesı Öğrencısı olduğu belırlenen çaycı Fehriye Krdal'ın, geçen yıl Yüksekogretım Kredı ve Yurtlar MArkasıSa. 19,Sü.8'de Gözaltında öldürülen gazeteci toprağa verildi Şimdi 'Metin' olma zamanı• Gözaltma alındıktan sonra dövülerek öldürülen Evrensel gazetesi muhabin Metın Göktepe, on bınden fazla kışinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Gazetenın okurlan, aydınlar, sanatçılar ve gazetecılerle vatandaşlann oluşturduğu kalabalık, beş saat boyunca Göktepe'nın öldürülmesıni lanetleyen sloganlarla 12 kılometre yürüdü. • Göktepe'nın naaşı iki ağabeyi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak saat 11.20'de Yenibosna'dakı Evrensel gazetesınin önünegetınldi. "Metın'lerölmez, Evrensel susmaz" yazılı büyük bır pankartın ve Metin Göktepe'nin dev bır postennin asılı olduğu gazete bınasının önündeki katafalka konan Göktepe'nın cenazesi, gazete ve kırmızı karanfillerle süslendı. • Törende konusan Çağdaş Gazeteciler Derneğı Başkanı Mustafa Ekınekçi. öncekı gün Ankara'da yapılan eylemleri anlattı. Ekmekçi, CHP'li iki Devlet Bakanı ile görüşerek mutlaka soruşturma açılmasını istediklerini, ınsan haklanndan sorumlu Devlet Bakanhği'ndan da olayı soruşturmak üzere bir heyet gönderileceğı sözünü aldıklannı söyledi. Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yonetmenı thsan Çaralan da Metın Göktepe'nın polis tarafından bılerek gözaltına alındığını \e öldürüldüğünü belırttı. H 3. Sayfada YKC Metin Göktepe'nin annesi Fadime Göktepe, sık sıkoğlunun tabutuna sanlarak ağJadı. (Fotoğraf: KbBİLAY TÜNTÜL) Kötfez ülkelenne sertuyan• Türkiye, Körfez Savaşı sonrasında Mısır ve Suriye'ye askeri yardım yapılması, koordinasyon ve dayanışma amacıyla oluşturulan Şam Ittifakı platformunda su konusunun gündeme getirilmesine karşı Körfez ülkelerini sert bir dille uyardı. • Dışişleri Bakanlığı'na çağnlan Körfez ülkeleri temsilcilerine "Türkiye'ye karşı cephe oluşturmanın ilişkilere yarar getirmeyeceği ve bu cepheleşmenin bedelinin ağır olacağı" bildirildi. • Dışişleri Bakanlığı'nın Ortadoğu ve Körfez işlerinden sorumlu Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Ali Tuygan'ın, Ekonomik Işbirligi ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve Arap Birliği üyesi ülkelere geçen hafta verilen su brifinginin hemen ardından Şam Ittifakı'na üye ülkeleri bakanlığa çağırarak Türkiye'nin haklı olduğu su konusunda Ankara'ya karşı cephe oluşturmanın sakıncalannı anımsattığı öğrenildi. UUfSJIRİBRAlİMOĞUJn» I //. Sayfada SURİYE, DİYALOĞA YANAŞMIYOR H //. Sayfada Suriye ve Irak, su zengini • Türk Dışişleri Bakanlığı'nın yayımladığı ulusal ve uluslararası bilgilere göre Ortadoğu'da kullanılabılir su kaynaklan açısmdan en iyi durumdaki ülkenin Irak olduğu, Suriye'nin ise Türkiye'nin hemen ardından geldığı görülmektedır. Bu veriler, Türkiye'nin, Ortadoğu ülkclerınin su açığını gıderebilecek kadar su zengini bir ülke olmadığını göstermektedir. Prof.Dr.lUfM(WCrnnyaa 12. Sayfada 1 yıl geçti, acısını unutmadık Onat'ı yaşatmak uygarlığı yaşatmaktır • Aşiyan'da mezarının başında düzenlenen bır törenle anılan Onat Kutlar ıçın akşam kurucusu ve ortağı olduğu Alkazar Sinema Merkezi'nde bir video gösterisi yapıldı. Hüzünlü törende konuşan anne Meliha Kutlar "Oğlumun katillerini bulun" dedi. • 6. Sayfada • ÇEÇENİSTAN Kanh taktik savaşı • 10. Sayfada FRANSA Mitterrand'a son görev • //. Sayfada • 1996YAZ Defilede jean şıklığı • Arka Sayfada UZANU\R ÇEAŞ'ta oyun tutmadı • 9. Sayfada HAZİNE NİSAN'A 410 TRİLYON AKTARDI Borç krizi erteleniyor • 8. Sayfada BORSA ûDün 44.501.11 Öncekı 42.49736 DOLAR ûDün 59.550 Öncekı 50500 MARK ÛDun 41.450 Öncekı 41.400 ALTIN ÛDun 766.000 Öncekı 760.000 OLAYLARIN ARDEVDAKİ GERÇEK Özelleştirme Skandalı Çukurova Elektrık AŞ, Tür- kıye'de elektrik üretim ve da- ğıtımı konusunda kurulan ım- tıyazlı ilk şırket Bugun şırket- te ışler arapsaçına don.-nuş görunüyor. Uç yıl önce bır ser- maye grubuna teslım edılme- den, amacına uygun biçımde çalışan şirket, örnek bir kuru- luş olarak tıcaret dünyasında- kı saygın yennı koruyordu. Ül- ke elektrık enerjisi üretimine büyük katkısının yanı sıra yüz- de 65'lık payırıa küçük ortak- lann sahip olduğu ÇEAŞ, yüz- de 125'lere varan kâr paylan dağıtıyordu. Şımdi gelınen noktada ise şırketın geleceğı pek parlak gorunmuyor. Bu noktaya nasıl gelindi? Gelışmelere kısaca bakmakta yarar var: Ne olduysa uç yıl önce oldu 1993 Martı'nda verilen sıyası karardan sonra ÇEAŞ, "spe- kulatıf" haberlerle kamuoyu- nun gündemınden düşmeme- ye başladı. Oysa şırket, 1950'lerın başında ilk lıberal program uygulamaya konul- duğunda "sermayenin taba- na yayılması" amacıyla Dün- ya Bankası uzmanlannın da danışmanlığında kurulmuştu. ÇEAŞ tam kırk iki yıl, gerek üretip dağıttığı enerji, gerek yaptığı barajlar ve ınşaatlar, gerekse aktif katkılanyla ulke ekonomisıne dınamızm geti- ren itıcı ya da çekıcı güç ol- muştu. Şırketın bu yapısı, bı- • •• MArkasıSa. 19, Sü. 9f da EÜBÎÎPEAIV gazetesinde 'çarpıcı fotoğraflar.'... 'Türkiye'nin AB'ye girmesi için bu görüntülere son vermesi gerekir' LONDRA (Cumhuriyet) - Çeşitli Avrupa ül- kelerinde birlıkte basılan ve merkezı Londra'da bulunan 'Europcan' adlı gazctcnın, dün yayım- ladığı 'Diinyavı Sarsacak Fotoğraflar' başlıklı haber ve bu haberle bırlikte kullandığı fotoğraf- lar büyük yankı uyandırdı. Fotograflarda, Gü- neydoğu Anadolu'da PKK mılitanlarına karşı mücadele eden askerler olduğu öne sürülen üni- formalı kı^ılerin L'llennde. oldurduklen mılıtan- lara aıt olduğu one surülcn kcsık ba^ları tuttuk- lan görülüyor. Ünlü basın imparatoru Rupert Murdoch'un sahibi olduğu haftalık 'European' gazetesinın dünküsayısındabınncı sa\famanşctınden sunu- lan haberde, "Türk yetkiiilerin de bu barbarca cinayederiinceiemeyeaJdıklan"şeklınde bırbaş- lık kullanıldı Habere konu olan ve Güneydoğu Anadolu'da adı venlmcyen bir yerde, 'kimliği bilinen ama nelirtilmeyen'askerlere aıt olduğu ıfade edılen fotograflarda, kar üzenndc yatınl- • Arkası Sa. 19, Sü. 1 'de GUNDEM MUSTAFA BALBAY Yeni Dönenuyanıklarımız... Günlerdir meraktaydım. TBMM'nin yenı dönem millet- vekillerı mevsımı nasıl açacak? Öncülük hangı ılde ola- cak? Hangi parti milletvekili birincıliği alacak? Nereye ne- reye geçecek? Nasıl geçecek? 25 aralık oldu yok... Yılbaşı yok... Seçim sonuçları ke- sinleşti... Bazı ipuçları var ama kesin bır şey yok... Yemin töreni yaklaştı, hâlâ bir dönenuyanık yok... Nerede bunlar? Yoksa, yoksa.. Bu dönem gelmediler mi? Hayırolamaz... Nasıl olur? Geçen dönem bu kadar verimlıyken, bırden • Arkası Sa. 19, Sü. 3 'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog