Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

VISA...VISA Premier/Gofd... VISA International... EMLAK BANKASI"Dıhı Uygir I ç ' Cumhuriyet72. WL SAYI 25663 / 3O000 Tl (KDVıçmde) KURUCUSU- YUNUS HUDİ (7924- LAK BANKASI Sabancı Center'daki cinayetin üç sanığı belirlendi Sııikastmldlidi temiztikçikadın Mustafa Du\ ar- Sanık. aranıvor Sabancı ve gazeteci cinayetine tepkiler 'Devlette çifte standart olmaz' • Başbakan Tansu Çiller, katillerin ortaya çıkarılacağını belirterek. "Birsivasi boşluktan yararlanma isteğı olmuştur. Ancak. devlette boşluk yoktur" dedi. CHP lideri Baykal da Özdemir Sabancı \e ikı personeli ile gazeteci Metin Göktepe'nın öldürülmelerinden duydugu üzüntüyü dile getırirken devletin bazı olaylara göz yumduğunu ima etti ve "Belli türolavlara karşı duyarsızlığı, terörolaylan arasında ayrım yapma hakkını kımsede görmüyoruz. Bazı olayların üzenne gıtme azmınin terörle mücadeleyi zaafa ugratacağına kesinlikle inanmıvorum. Bu olaylara göz yumulamaz, devlette çifte standart olmaz" dedı. • 3. Sayfada Ekonomi dünyası suikast şokunda• Sabancılar'a yönelik saldırı i$ dünyasında da tepkivle karşılandı Olayı Türk-lş. TlSK ve Hak-lş ortak bir açıklamayla kınadı. Türk-lş Genel Başkanı Bayram Meral, "Türk-lş. teröristlerin katliamını da, görevini yapma çabası içindeki bir muhabirın dö\ ülerek ölümüne yol açılmasını da lanetlemektedir" dedı. Cem Boyner, "Hedefin iş dünyasından seçilmesi çok manidar. Acılar geçtikten sonra bir degerlendirme yapacağız. Bu olay üzerinde çok konuşulacak dıye düşünüyorum" dedi. • Işadamı Kadir Has da açıklamasında, Özdemir Sabancı'nın "yeri doldurulamayacak, çalışkan bir insan" olduğunu ifade etti. DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak ise bir açıklamayla olayı kınadıklannı belirtti. İTO Meclis Başkanı Atalay Şahınoğlu. Özdemir Sabancı'ya yapılan saldınnın, Türk kamuoyunu tedirgin etmeye yönelik bir olay olduğunu sö>ledi. Istanbul Sanayi Odası, lstanbul Ticaret Odası, İstanbul Ticaret Borsası, Deniz Ticaret Odası, lktisadi Kalkınma Vakfı, Ankara Sanayi Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve Izmir Tıcaret Odası ortak bir açıklama yaptılar. • 3. Sayfada îş merkezlerinde güvenlik arttınldı • Sabancı Center'daki saldından sonra büyük kuruluşlar güvenlik önlemlerini arttırdılar. Sabancı Center'ın güvenlikte çok iddialı bir yer olduğunu vurgulayanyetkililer, saldınnın 'kanıksanmış ihmalden" kaynaklanabileceğini belirttiler. • 3. Sayfada Fahriye F.rdal-Temi/likçi,ka>ıp fsmail Akkol- Cina>et sanığı • Türkiye'yi sarsan saldırıda ölen Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Özdemir Sabancı, Toyota-Sa Genel Müdürü Haluk Görgün ile sekreter Nilgün Hasefe'nin katil sanıklan belirlendi. Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, cinayetin iki ayn silah ve üç kişi tarafından gerçekleştirildiğini bildirdiler. • lstanbul Emniyet Müdürü Orhan Taşanlar, cinayetleri kat görevlisi Fahriye Erdal'ın yardımıyla İsmail Aİckol ve Mustafa Duyar'ın gerçekleştirdiğini belirtti. Taşanlar, fai 1lerin yakalanması için 14- 15 operasyon gerçekleştirildiğini, ancak sonuç alınamadığını . kaydetti. • Taşanlar, tetikçilerin içeriye misafır kimlik kartıyla girdiklerini söyledi. Çok sıkı güvenlik önlemleriyle korunan Sabancı Center'a silahlann hangi yolla sokulduğu ve yönetim odasına nasıl ulaştıklan netlik • 3. Sayfada Anne Fadime Göktepe üzgün, bıkkın \e umutsuzdu... Yakınlannın yardımıvla yürüyebilen Fadime Göktepe inannıaz gözlerle etrafı izierken vürihüşekatılan gazeteciJer \e Göktepe'nin arkadaşlan öfkeli\diler... V ürü\ üş bo\ unca •Katil polis. Taşanlar istifa' sloganlan atıldı. (Fotoüraflar: KLBlLAY TÜNTÜL) Göktepe'nin ölümünde polis suçlanıyor • 'Basın Bayramı'nda gazeteci Göktepe'nin ölümü, binlerce kişinin katıldığı yürüyüşle protesto edildi lstanbul Valiliği'ne, üzerinde 'Metin Göktepe - Bu yürek susmayacak' yazılı siyah çelenk bırakıldı. lstanbul Vali Yardımcısı Nihat Kemal Eren, cinayetle ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nail Güreli de konuşmasında, "Adli Tıp otopsi tutanağı bize, bunun açık seçik bir cinayet ve sorumlularının da polis olduğunu göstermektedir" dedi. • Ankara, Izmir ve Adana'da da. Göktepe'nin öldürülmesini kınayan protesto gösterileri yapıldı. Evrensel gazetesinin dünkü sayısı, lstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından toplatıldı. üzerrne dün saat 10.30'da Tür- kive Gazeteciler Cemiyeti (TGC) önünde toplanan binler- ce kişi. Metin Göktepe ve dığer basın şehıtleri ıçın birdakıkalık U Arkası Sa. 7,Sü.2'de Haber Merkezi - Evrensel gazetesı muhabiri Metin Gök- tepe'nin dövülerek öldürulmesı. '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Bayramfnın kutlanmasına en- gel oldu. Çeşıtlı ıllerde düzenle- nen göstenlerde cınajet kınanır- ken sorumlulann yargı önüne çıkanlması istendi lstanbul Vali Yardımcısı Ni- hat Kemal Eren. olavla ilgılı 2 müfettışın soruşturma başlattı- ğını söyledi. İstanbul Emnhet Müdürü Orhan Taşanlar da öliimle ilgılı soruşturma vapma- sı ıçin müfettış ıstediklennı bil- dirdi. Göktepe'nin cenazesı. bu- gün saat 11.00'de Evrensel ga- zetesı önünde yapılacak tören- den sonra Güngörencle toprağa verilecek. Evrensel gazetesinin çağnsi BAKANLAR KURULUNDÂ GÖKTEPE TARTIŞMASI • 7. Sayfada • BASIN BAYRAMI KUTLANMADI H 7. Sayfada • GÖZALT1NDA ÖLÜME ÖFKE YAGDl • 7. Sayfada BUGÜN CUMHURİYET'LE • TV / HOOK Klasik masala uyarlama • / 7. Sayfada SAĞLIK Sigara içenler zor durumda • Arka Sayfada DİZİ Ortadoğu vesu sorunu • 12. Sayfada MERKEZ'DEN BANKAU\RA ÖDÜL Rüşvetsiz denge kurulamıyor • 8. Sayfada BORSA ûDön 42.497.86 Oncekı 39.998.33 DOLAR ûDun 59.500 Öncekı 59.300 MARK ÛOı-n 41.400 Oncekı 41.100 ALTIN ûDun 760.000 Öncekı 757.000 Yurttaş sahipsiz kaldıSPK, hükümeti dava ediyor Sermaye Pıyasası Kurulu, hükümet Uzanlar'la anlaşıp yönetımin iade edilmesi için Sanayi Bakaniığı müfettışi genel kurulu toplantıya çağırınca, yargıya gitme karan aldı. SPK yetkilileri. bakanlığın tutumunun Uzanlar'dan 7.6 trılyonluk alacağı tehlikeye soktuğunu vurguluyor. Başbakan Tansu Çıller'in Enerji Bakanı Şinasi Altıner'le görüşüp. "Bu işı halledin" dediği, Altmer'in ise ÇEAŞ'a el koyma karannın kaldınlması konusunda SPK'den de görüş ahndığını söylediği kaydedildi. B 8. Sayfada Emeklilik yaşını yükseltin' » Sosyal güvenlik !.isteminin yeniden yapılandınlması konusunda görüşmeler yapmak ûzere Türkiye'ye gelen Dünya Bankası heyetinin, hükümetin projeler için istediği krediye "Önce yasalan çıkarın" koşulu getirdiği öğrenildi. Hükümetin heyete, TBMM'ye gönderilen ve SSK'ye bağlı çalışanlann emeklilik sürelerinin uzatılmasını öngören tasannm yanı sıra Emekli Sandığı'na tabı çalışan memurlann emeklilik yaşının yükseltilmesini içeren ikinci bir çalışma daha sunduğu kaydedildi. • 9. Sayfada % Ekmelcte flyat oyunu İki ay önce çeşitli fırıncı kooperatiflerinin aynı çatı altında toplanması ile oluşturulan lstanbul Ekmek Üreticileri Üretim ve Pazarlama Kooperatifleri Birliği, yasal olarak hiçbir yetkisı olmadığı halde, siyasal kargaşadan da yararlanarak ekmeğe zam üstüne zam yapıyor. Anayasa Mahkemesi'nin karanndan sonra. ancak valiliğın onayı ile fiyat belirleyebilirkonuma gelen İstanbul Fınncılar Odası. zammı bu konuda yasal yetkisi bulunmayan kooperatiflere yaptırarak sorumluluktan kaçıyor. • 9. Sayfada Hükümet kurma çalışmaları sürüyor Refah odun vermeye hazırlanıyor Rahmi Koç, ANAYOL için devrede Çiller, Yılmaz'a sozunu hatırlattı 15. Sayfada I 5. Sayfada I 4. Sayfada OLAYLARIN ARDENDAKİ GERÇEK Devlet Boşluğu?.. Ülkemizde üretimı en yük- sek olan şeyin "laf" olduğu ra- hatlıkla söylenebilir. Özellıkle basın medyaya dönüşüp öze\ televizyonlar yaşamımızı renk- lendınp şenlendırdıkten son- ra, devleti yönetmek ve baş- kentte hükümet etmekle gö- revli kişileri süreklı olarak ek- ranlarda görüyoruz; böylece "laf üretimi" doruğuna tırma- nıyor. Açık rejim gereğınce, bu ko- nuşmaların kamuoyunu ay- dınlatma kapsamında değer- lendirilmesi olanağı da elbet vardır; ama, konuşulanların ıçeriği bu yolda bir iyimserliğe yer bırakmıyor. Konuşmalar söylenti, aynntı, temenni, pro- paganda, iddıa ve dedikodu üzerinedir. Hükümet kurutuşuna ilişkın gorüşlerın içinde kamuoyunu umutlandıracak bir ışık görü- lemiyor; "laf" çok; ama, ger- çekçi çözüm yolunda ortaya çıkan ciddi bir eğilimi yakala- makgüç... Bu noktada terör tırmanıyor ve ekonomide kaygılar yo- ğunlaşıyor; başkentte "med- yaya konuşan" Sayın Tansu Çiller, "Devlette boşluk yok- tur" diyor. Cezaevlerıni kapsayan te- rör dalgaları, günlerden beri ülkeyı çalkalamıştır; polis sor- gusundan geçen bir gazeteci- nin kuşkulu ölümü gündem- dedir; ülkenin en büyük kuru- • • • MArkasıSa. 19, Sü. 9'da Onat Kudar'ı amyoruz Onat Kutlar, iki ayn toplantıvla anılacak. İstanbul Haber Servisi -The Mar- maraOteh'nın altındakı Opera Pas- tanesı'ne yerleştırılen bombanın patlaması sonucu ağıryaralanan ve tedavi olduğu hastanede yaşamını yitiren yazanmız Onat Kutlar. ölü- münün birinci yılında ikı ayn top- lantıyla anılacak. Onat Kutlar ıçin ılk anma toplan- tısı saat 12.00'de A>>i>an Mezarlı- ğı'ndakı mezarı başındayapılacak. Kutlar için ikinci toplantı saat 18.45'te kurucusu olduğu Alkazar Sıneması'nda gerçekleştırilecek. Gazetecı-vazarZejnepOral'ınaçış konuşmasını yapacağı bu toplantı- da Onat Kutlar'la ilgili birde vıdeo göstensı yapılacak. Toplantıda ay- nca Mk'hael Radford'un "Postacr filmı de göstenlecek. The Marmara Otelı'nın altındaki Opera Pastanesi'nde 30 Aralık 1994 akşamı patlayan bomba. ar- keolog Yasemin Cebenoj'an'ın ölü- müne. va/arınıız Onat Kutlar'ın da ağır yaralanmasına >ol açmıştı. Onat Kutlar. bırkaç kezameliyatge- çirmesıne karşın geçen yıl bugün. tedav ı gördügü Amenkan Hastane- si'nde yaşamını yitırmıştı. Kutlar. • Arkası Sa. 19, Sü. 9'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY Terör, Gazeteci ve İşadamı... Dün, gazetecılerin bayramıydı. Gazetecılerin çalışma yaşamını düzenleyen 212 sayılı yasanın yürürlüğe gir- diği 10 Ocak 1961 tarihinden bu yana, bu gün "Çalı- şan Gazetecilerin Bayramı" olarak kutlanıyor. Bayram. ne yazık ki anlamını yıtırdı. Türkiye, gazeteciler için can güvenliğinin en az oldu- ğu ülkelerden biri haline geldi. Bosna'da üç yıl süren vahşi savaş boyunca öldürülen gazetecilerin sayısı 40 dolayında. Şerıatçı terörün, aydınları baş hedef seçtiği • Arkası Sa. 19, Sü. 3 'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog