Bugünden 1930'a 5,485,597 adet makaleKatalog


«
»

Türkiye'nin en çok kullanılan Bireysel" Kredisi! EMLAK BANKASI Cumhuriyet EMLAK BANKASI 7Z. n SAYI25638 / 20000 TL (KDV,ç,nde) KURUCUSU: VHÜIUDİ (7924- 7945J BAŞYAZARI: NAOİR NAOİ 8EYLÜM995CUM Dışişleri Bakanı, kongre öncesi tavnnı açıkladı Erdal lııöııü BaykaTa karsı Karayalçm'a destek Erdal İnönü, Hikmet Çetin'in yakırı çevresinin Deniz Baykal ile uzlaşma arayışlannı engellemek için devreye girdi. înönü, SHP-CHP bütünleşme kurultayı öncesinde son dakikada "Çatı CHP olmalı" diyerek en büyük darbeyi vurduğu Karayalçın'ı destekleyeceğini açıkladı. Karayalçın, "înönü'nün açıklaması bana güç ve onur verdi" dedi. înönü'ye yakınhğıyla bilinen Devlet Bakanı Onur Kumbaracıbaşı ise Karayalçın'ı desteklemesinin mümkün olmadığını açıkladı. Bu gelişmelerden sonra Çetin'in aday olmayacağı haberleri de yaygınlaştı. TÜREY KÖSE'nin haberi • 5. Sayfada Taraflar netleşecek' Înönü'nün açıklamasından sonra Baykal. Çetin'le görüştü. Baykal ekibi. înönü'nün açıklamasının taraflan netleştireceği ve kadrolannı daha rahat kurmasma neden olacağını savundu. Baykal ekibinin, Onur Kumbaracıbaşı, Abdülkadir Ateş, Ziya Halis, Fatma Girik, Türkkonut Genel Başkanı Oğuz Soydan ve yenilikçi sol kanattan Zeynel Öztürk'ü de parti meclisi listesine yerleştirmeyi planladığı bildirildi. Baykal'a en yakın kişilerden CHP'li Adnan Keskin. înönü'nün Karayalçın'ı desteklemesiyle ilgili olarak "Sayın İnönü, gönlünden geçen adayı destekleyebilir" dedi. • 4. Sayfada Livaneli'nin karar günü • Adaylığını bugün açıklayacak olan Zülfü Livaneli "Hiçbir örgüt içi pazarlık ya da grup hesabı içinde değilim" dedi. Parti liderini halkın seçmesi gerektiğini savunan Zülfü Livaneli, Dışişleri Bakanı Erdal Înönü'nün Murat Karayalçın'ı destekleme karannı, "Sürpriz değil. Ben, hiçbir zaman, beni desteklediğini söylemedim" diye değerlendirdi. Livaneli "Tabandaki destekten kuşkum yok. Bence genel başkanı halk seçmeli. Insanlar partiye küskün. Parti halktan koptu. Süleyman Demirel'i cumhurbaşkanı, Tansu Çiller'i başbakan yaptılar. Ben diyorum ki derhal hükümetten çekilelim" diye konuştu. AYŞE YUMWm haberi • 5. Sayfada Aziz Nesinli AnılarAtaol Behramoğlu, Aziz Nesin'i anlattı: "Yakından ve kişisel olarak tamdığım hiçbir yazarı Aziz Nesin'i sevdiğim kadar sevmedim. Hiçbirine Aziz Nesin'e kızdığım kadar kızmadım. Hiçbir yazar konusunda Aziz Nesin konusunda olduğu kadar çelişkiye düşmedim. Hiçbiriyle Aziz Nesin'le çatıştığım kadar çatışmadım. Hiçbiri beni Aziz Nesin'in şaşırttığı kadar şaşırtmadı. Hiçbiri Aziz Nesin'in etkilediği kadar etkilemedi. Ve hiçbirine Aziz Nesin'e duyduğum kadar hayranlık duymadım..." "Aziz Nesin, bende her zaman, hem yazar, hem bir insan olarak, dar anlamda bir gülmece yazarı değil, gerçek duygularını, duygululuğunu gizlemek için işi şakaya vuran, bundan sanki acımsı bir zevk alan çok duygulu bir insan izlenimi bırakmıştır.... Nitekim ölümünden sonra yayımlanan eski bir yazısında, 'gözyaşlarını kahkaya çevirmeyi başaran' bir simyacıya benzetir kendisini..." "Aziz Nesin, bütün büyük mücadele adamları gibi, büyük bir romantikti de... Soyu artık tükenmiş ya da çok geçmeden tükenecek olan büyük romantiklerdendi.." yazı drasi pazar günü Cumhuriyet'te 6 ay önce çıkan yasa bugün yürürlükte Tüketieiye yasalkorııma• Son 20 yıldır 10 kez Meclis kapısından dönen Tüketiciyi Koruma Yasası, sonunda yürürlüğe girdi. Ancak yeni yasayla birlikte tüketicilerin haklannı alabilmesi için mücadele etmesi gerekiyor. Hak nasıl aranacak? • Satın aldığı mal bozuk çıkan tüketici, satıcı firmaya giderek sorununu iletecek. Satıcı firmadan söz konusu malın yenisi ile değiştirilmesini ya da parasının iade edilmesini isteyebilecek. Satıcının yardımcı olmak istemediği durumda tüketici, üretici firmaya ulaşıp sorununu tekrarlayacak. Ithal ürünlerde ise bayi ve ithalatçı firmalar da sorumlu tutulabilecek. • Firma, sorunun çözümlenmesinde yeterince ilgili davranmazsa tüketiciler şikâyetlerini yasanın yürürlüğe girmesinin ardından kurulacak olan "Tüketici Sorunlan Hakem Heyeti"ne iletecek. Kapıdan satışlara yönelik şikâyetlerde ise tüketici, kendi oturduğu yerdeki hakem heyetine başvuracak. Yasadaki bosluklar • Yasadaki eksiklikleri şöyle sıralamak mümkün: Yasa, tüketiciyi, devlet kuruluşlanna karşı yeterince koruyamayacak. Zamanında gelmeyen ya da yüklü gelen telefon. elektrik, su ve diğer faturalar konusunda ne yapılacak? Ayıplı mal nasıl ispat edilecek? Yasada bu konulara yer verilmiyor. Özellikle imalat hatalı ithal otomobillerin değiştirilmesi sırasında birtakım kanşıkhklar çıkacağa benziyor. HÜtffl GBUÇIn baberi • 7. Sayfada 3 sıfır atılmayacak 5 milyonluk banknot geliyor • "Liradan 3 sıfır atma" projesi, Çiller'in onayı alınamadığı için rafa kalkarken Merkez Bankası. 5 milyon liralık banknotları yılbaşında piyasaya sürmek için hazırlıklara başladı. Dolaşımdaki 1 milyon liralann toplam paranın yuzde 50'sini aştığını kaydeden Merkez Bankası yetkilileri. emisyondaki hızlı yükseliş nedeniyle 2.5 milyon liralıklan atlayıp 5 milyon liralık banknot hazırladıklannı söylediler. ESM YBB'h haberi BORSA Dun 45.894.34 Öncekı 46.456.75 DOLAR oDün 47.500 Öncekı 47.700 • 6. Sayfada MARK oDun 32.200 Oncekı 32.400 ALTIN QDun 583.500 Oncekı 584.000 KUZEY IRAK Talabanfden PKK'ye üçüncü kamp • Kürdistan Yurtseverler Birliği lideri Celal Talabani'nin, partisinin denetiminde bulunan Soran bölgesinde Zele ve Karadağ"dan sonra Süleymaniye yakınlarındaki Bote mıntıkasında PKK'ye üçüncü bir kamp yeri daha sağladığı bildirildi. KDP'nin Siyasi Kanat Sorumlusu Neçilvan Barzani, Talabani'nin PKK'yi açıkça destekledigini öne sürerek, terör örgütünün Irak'lı Kürtlere yönelik saldınlannı kınamayan tek partinin KYB olduğunu belirtti. ERGÜNAKSOY/ HATİCE TLNCER DUHOK/ERBİL - PKK'nin Kuzey Irak'taki faaliyetlerini destekledigi öne sürülen Kür- distan Yurtseverler Birliği (KYB) lideri Celal Talaba- ni'nin, partisinin denetiminde bulunan Soran bölgesinde PKK'ye üçüncü bir kamp yeri daha sağladığı bildirildi. Barzan bölgesinde yuvalanan PKK'li- lere yönelik olarak 4 bin peş- merge ile büyük bir operasyon başlattıklannı belirten Mesud Barzani lideriığindeki Kürdis- tan Demokratik Partisi'nin (KDP) Siyasi Kanat Sorumlusu Neçilvan Barzani. Talabani'nin terör örgütünü açıkça destekle- diğini savundu. PKK'nin saldı- nlannı kınamayan tek partinin KYB olduğunu belirten Barza- ni. *Apo kendi mezannı kazı- yor" dedi. KDP ile PKK arasın- da önceki gün meydana gelen çatışmalarda 12 kişinin öldüğü • Arkast Sa. 8, Sü. 5 'te Milli takımın Macaristan'ı 2-0 yendiği maçın hemen ardından sokaklan "bozkurt" işareti yapan gençler doldurdu. (Fotoğraf: KAAN SAĞANAK) Yağış 5 can aldı • Marmara Bölgesi'nde önceki gece aniden başlayan fırtına ve sağanak yağış. 4 kişinin ölümüne neden oldu. Yağışın etkisiyle meydana gelen 194 trafik kazasında 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Haber Merkezi - IVfarmara Bölgesi'nde önceki gece aniden başlayan fırtına ve sağanak ya- ğış, 4 kişinin ölümüne neden ol- du; yağışın etkisiyle meydana gelen 194 trafik kazasında ise 1 kişi öldü. 12 kişi yaralandı. tstanbul'da önceki geceki şid- detîi yağış sırasında, Zeytınbur- nu'nda anza yapan trafonun ta- minne çalışan elektnk teknisye- ni. akıma kapılarak öldü. Istan- bul'da zaman zaman şiddetini arttıran yağışın etkisiyle mey- dana gelen trafik kazalannda ise 1 kişi öldü. 12 kişi yaralandı. Zeytinburnu. Gümüşsuyu Caddesi üzerinde bulunan • Arkası Sa. 17, Sü. Vde Sevinç, şiddete döndü• Maçın bitiminden hemen sonra üç ilin valisini arayan tçişleri Bakanı Nahit Menteşe, taşkınlık yapanlara müsamaha edilmemesini ve gerekli önlemlerin alınmasını istedi. Buna rağmen serseri kurşunlar, 33 yurttaşımızın yaralanmasına neden oldu. ZAFERAKNAR Ulusal fufbol takımımızın, Macanstan ulusal takımını (2-0) yenmesiyle başlayan sevinçf!) gösterilen yine kana bulandı Karşılaşmanın bıt- mesiyle, ortalığa çıkan -özellikle MHP kökenli gençler- biryandan bozkurt işareti yaparken. di- ğer yandan vatanın ve milletin bölünmez bütün- liığü için yanlannda taşıdıklan silahlarını yine amaçlanna uygun kullanıyorlardı! Türkiye. Ma- canstan'ı yenmese sanki vatan bölünecekti. Cad- delerde. esmer. bıyıklı. (doğulu yurttaşlanmızı andıran) insanlara da "Pis Kürt" diye bağırma- lan. bir spor karşılaşmasıyla ne kadar ilgili ol- duklannın en çarpıcı örneğiydi. "Ya sev, ya terket" sloganları ise bu vatanın tapusunun on- larda olduğunu göstenyordu!.. Vatanseverülkücülerimizsokaklardadolaşır- ken IstanbuPda serseri kurşunlardan kaçacak>- er arayan vatansevmez yurttaşlar, çareyi evlen- ne kapanmakta buluyorlardı. Ancak bu çare de vatansever kurşunlardan kurtulmak için yeterli bir önlem değildi; çizgi filmlerdeki gibi duvar- dan duvara. balkondan balkona. pencereden pen- cereye seken kurşunlar yine üzücü olaylara ne- den oldu. İştedoğalolmasıgerekenbirsevincın, ulusal bir felakete dönüşmesinin öyküsü: Saat 19.40 sıralannda, yazıişlerindeki televiz- yonun karşısına geçiyoruz. Ulusal takımımızın başansı en büyük ümidimız. Karşılaşma sonra- sı sokakta görev alacak arkadaşlar, biraz tedir- gin. Birbırlerine. "Kurşungeçirmezyeleklerne- rede" dı>e soruyorlar. Saaf 20.00 karşılaşma başladı. Çok heyecan- • Arkası Sa. 17, Sü. 6 'da Kııraıı kurslarma bilgisayar • Kuran kurslan, 1 yıllık 'yüzünden okumalf programlara konulan seçmeli derslerle adım adım ortaokul statüsüne yaklaştınlırken Diyanet Işleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz, kurslarda bilgisayar, dikiş ve nakış gibi derslerin de verileceğini söyledi. EMtNE KAPLAN ANKARA- Kuran kurslan, 1 yıllık "yüzünden okumalı' prog- ramlara konulan Türkçe. mate- matik. bilgisayar ve fen bilgisi gibi derslerle adım adım orta- okul statüsüne kavuşturuluyor. Diyanet tşleri Başkanı Mehmet • Arkası Sa. 17,Sü.l'de Maden ocağına baskın: 8 ölü • Hatay'ın Samandağ ilçesi Seldiren Köyü'ndeki krom madeni ocağmı basan kimliği belirsiz kişiler. maden ocağında çalışan 9 işçiyi kurşuna dizdiler. İşçilerden 8"i öldü. Tunceli'de üç gündür süren operasyonlarda 30 PKK'linin öldürü'ldüğü, 2 güvenlik görevlisinin de şehit olduâu bildirildi. • 17. Sayfada OLAYLARIN ARDEVDAKİ GERÇEK Tüketici Haklaru.. Tüketim mallarının satıldığı dükkânların girişinde görme- ye alışık olduğumuz bir uyarı yazısı vardır: "Satılan mal geri alınmaz." Bugünden itibaren, en azın- dan yasal olarak bu uygula- ma ortadan kalkıyor. 4077 sayılı Tüketiciyi Ko- ruma Yasası bugün yürürlüğe girdi. Cumhuriyet, yıllar önce ekonomi sayfasında "tüketici köşesi"ne yer vererek konuya öncülüketmişti. Cumhuriyet'i diğer gazeteler izledi. Bozuk bir ürününü değiştiren firma, bu köşelerde haber oluyordu. Yasa, sağlıklı bir biçimde uygulanabilirse böyle bir du- rum artık sıradan bir işlem ola- cak. Yasanın getirdiği iki önemli yenilık var: - Garanti belgesi. - Kullanma kılavuzu. Üretici kuruluşlar, piyasaya ürünlerini sunarken en az bir yıllık "garanti belgesi" vermek zorunda. Uzmanlar, yasanın bazı boşluklannın olduğu görüşün- de. Bunu, yasanın uygulan- masından sorumlu Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri de kabul ediyor. Örneğin. devle- tin verdiği hizmetlerde hakla- nn nasıl aranacağı belli değil. Tüketicilerin haklarını nasıl arayacağına ilişkin ayrıntıları ekonomi sayfamızda bula- caksınız. "Tüketici haklan" kavramı ilk kez 19. yüzyılın sonunda ABD'de gündeme geldi. Bu- nu, Avrupa izledi. 1960'lardan itibaren de uluslararası bir kavram oldu. Türkiye'de ise 20 yıldır, konuya ilişkin yasa çıkarılması tartışılıyor, ancak birtürlü gerçekleşmiyordu. Bu yasanın istenen sonucu vermesı için "anahtar", tüke- ticide. En iyi yasa bile uygula- • • • • Arkası Sa. 17,Sü.9'da Ihracat krediniz VakıfBank'ta hazır! Gelin VakıfBank'a. her türlü ihracat projeniz için VakıfBank :n size sağladığı kolaylıklardan ve kredi olanaklarından yararlanm .. Hem siz A kazanın. . hem Türkiye kazansın lnlUIIMHIK Nükleer deneme, ayaklanma başlattı Fransa'nın Güney Pasifik'te gerçekleştirdiği nükleer deneme, îahiti'de büyük bir ayaklanmaya neden oldu. • 8. Sayfada Yeltsin, NATO'ya rest çekti Rusya Devlet Başkanı Yeltsin, Bosna'daki NATO bombardımanlarının devam etmesinin, ülkesinin NATO ve Avrupa ile olan ilişkileri gözden geçirmesine neden olabileceğini açıkladı. • 9. Sayfada İnönünün mekik diplomasisi Dışişleri Bakanı Erdal İnönü, Paris'te, Batı Temas Grubu ile islam Konferansı Örgütü'nce oluşturulan Bosna Tpmas Grubu toplantılanna katıldı. • 8. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Sav'ın Savları... CHP kongresi öncesinde, ülkemizin üç önemli kuru- mundan, Türkiye'nin gündemindeki ciddi bir soruna iliş- kin çarpıcı açıklamalar geldi. Yargıtay Başkanı Müfît Utku, laikliğe karşı örgütlü ya da bireysel çıkışlar olduğunu vurguladı. Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Önder Sav, siya- si partilerin ve devlet organlarının laiklik karşıtı çıkışlar kar- şısında sessiz kaldıklan gibi. bazı tavırlarıyla bu girişimle- ri onayladıklarını söyledi. Diyanet Işleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz, Kuran kurslarının artık denetlenemez bir duruma geldiğini açık- ladı. Soruna en net biçimde yaklaşan Sav'dı. Yargı yılının açı- lışında, karşısında devlet protokolünün en üst düzeyde M Arkası Sa. 17,Sü.3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog