Bugünden 1930'a 5,486,121 adet makaleKatalog


«
»

Türkiye'nin en çok kullanılan Bireysel" Kredisi! EMLAK BANKASI Cumhuriyet72. Y l SAYI26634 / 20000 R (KDViçinde) KURUCUSU: YIHBS NUİ (1924-7945; BAŞYAZARI: NMÜ lUDt (W5- J997J EMLAK BANKASI 4EYLÜL1805MZMIBİ Hava akınlan yeniden başlayacak BM'den Sırplara ültimatom• BM Acil Müdahale Gücü, Saraybosna çevresindeki Şırp mevzilerini top ateşi altında tutmayı sürdürüyor. Pirleşmiş Milletler ve NATO, Bosnalı Sırplara Saraybosna ve dığer güvenli bölgeler çevresindeki ağır Silahlannı geri çekmeleri ıçin bugün saat 24.00'e kadar Süre tanıdı. BM Sözcüsü, verilen süre dolmadan Sırplann güvenli bölgelerden birini tehdit etmeleri halinde, hava operasyonunun sürenin dolmasını beklemeden yeniden başlayacağını bildirdi. • Gunness. Mladiç'e gönderilen mektupta, Bosnalı Sırplann Saraybosna çevresindekı ağır silahlannı gen çekmeleri, Saraybosna Havaalanı'nın açılmasına izın vermeleri ve BM tarafından ilan edilen güvenli bölgelere saygı göstermeleri gerektiği görüşlerinin yer aldığını belirtti. • BM Genel Sekreteri Butros Gali de yayımladığı bildiride, "NATO ve BM'nin istekleri BMpaponı: Bosna'da sistematik tecavüz • 8. Sayfada hemen ve toptan kabul edilmezse, NATO hava müdahalesi. BM'nin izniyle yeniden başlayacak" dedi. • ABD Dışişlen Bakan Yardımcısı Richard Holbrooke dün yaptığı açıklamada, uzlaşmaya yanaşmayan Bosnalı Sırplann Saraybosna kuşatmasını kaldırmalan için önlerinde çok kısa bir zaman kaldığını söyledi. • 11. Sayfada ÎSVEÇ TE BÜYÜK ÎDDtA 4 Nobel ödiüü satm alıııdr • lsveç'in etkin gazetelerinden Dagens Nhyeter, 1986 yılının Nobel ödülünün Italyan ilaç firması Fidia tarafindan kendi araştırmacısı Levi Montalcini için satın alındığını açıkladı. • ttalyan firmasmm bu amaçla Nobel Tıp Ödülü'nü veren Karolinska Enstitüsü'ne bağlı tsveçli doktorlara 410 milyar lira ödediği ileri sürüldü. Montalcini'nin Nobel'i almasından sonra, firmanın satışlan 4 kat arttı. GÛRIUN UÇMrfH Mnri • 3. Sayfada 'Barış umudu tükenmemeli 9 • Ortaköy Camii'nin yanındaki Japonya'nın geçen yıl armağan ettiği 'Banş Çubuğu'nun önünden uçurulan güvercinler, başta Saraybosna olmak üzere banşı arayan bütün ülkelere gönderildi. Haber Merkezi- Dünya Banş Günü etkınliklen sürüyor. îstan- bul'da "banşgüvercinleri'' uçuruldu. tstanbul ve Ankara'da "Ba- nş ŞenliğT, Mersin'de de "Haydi Banşa" mitingı düzenlendi Dünya Banş Günü çerçevesinde tstanbul Ortaköy Camıi ya- nındaki "BanşÇubuğu" önünden "barış güvercinleri" uçurul- du. Doğa Savaşçılan ile Fatih Güvercin ve Ötücü Kuşlar Derne- ğı'nin ortaklaşa düzenledıği kutlamaya, motorla bırgrup aydın ve sanatçı da katıldı. Avukat Ali Rıza Dizdar, Şanar Vürdatapan ve Yıldız İbrahimova. •*banşgüvercinleri* 1 uçurduktan son- ra banş ve kardeşlik mesajlan verdi- ler Japonya'nın geçen yıl armağan ettiği "Banş Çubuğu"nun önünden uçurulan güvercinler, başta Saray- bosna olmak üzere banşı arayan bü- tün ülkelere gönderildi. Kadıköy Meydanfnda 12.00-19.00 saatleri renedik, Hollywood 'a teslim Banş İçin S6iePD6PllK çağna • 8. Sayfada arasında düzenlenen "Banş Şenliğj" ise oldukça coşkulu geçti Her yaş grubundan insanı bır araya getiren şenliğe HADEP Is- tanbul ılçe örgütleri, Söğütlüçeşme'den yürüyüş yaparak katıldı. Mezopotamya Kültür Merkezi Çocuk Korosu"nun başını çekti- ği grup. "Ban$ istiyoruz" sloganıyla yürüdü. Yürüyüş sırasında açlık grevleri sırasında yaşamını yitırenlerin ve Vedat Aydın'ın mArkasıSa.l9,SiL3te Şoysal'ın adaylığa soğuk bakması sol kanadı tedirgin etti CHP'de adaybımalmıı CHP CHP'den kopma endişelerinin doğru olmadığını belirten Deniz Baykal'ın, il başkanlannın "göreve çağn" bildirilerinin ardından bir-iki gün içinde basın toplantısı düzenleyerek adaylığını açıklaması bekleniyor. Livaneli yandaşlannın Baykal'ın karşısına tek adayla çıkılması için kulisleri yoğunlaştırdığı bugünlerde, "Kimsenin lehine çekilmemiz söz konusu değil" görüşünde olan Karayalçın'ın da adaylığını açıklayacağı belirtiliyor. Ankara Milletvekili Mümtaz Şoysal'ın CHP Genel Başkanlığı'na aday olup olmama konusunda henüz karar vermemesi sol kanatta endişelere yol açtı. tstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ile bazı arkadaşlan Zülfü Livaneli'yi aday olarak çıkarma hazırlığına girerken, Mümtaz Soysal dün telefonla kendisini arayan Livaneli'ye, "karannı açıklama zorunluluğu hissetmediğini" söyledi. Soysal, "Benim ekibim yok, partim var" dedi. CHP lçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan, "Adaylık için adlan geçen Soysal'ı da, Livaneli'yi de sevinçle desteklemeye hazır olduğunu" açıkladı. Gürkan. "Farklı görüşlere sahip olsalar da Saym Soysal da, Sayın Livaneli de sol dünyamızın temel ilke ve değerlerini en iyi biçimde temsil etmektedirler. Her ikisi de partimizin değerlendirmek zorunda olduğu ciddi sol tezlere sahiptir" dedi. 1HREY KÖSTI* tatari • 5. Sayfada KDP'nin Ankara temsilcisi Dizayi, Barzani'nin kararlılığını vurguladı 6 Kış gelmeden PKK bitirilmeli'ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Kürdistan Demokratık Partisi'nin (KDP) Ankara Temsilcisi Sefin Dizavi, PKK'nin ağır sılahlı saldınlara karşı stratejik bölgelerde basanlı olduklannı, ancak kış aylan gelmeden örgütün kısa zamanda bitirilmesi gerektiğinı söyledi. KDP Ankara Temsilcisi Dizayi, dün Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada. PKK güçlerine karşı operasyonlann hızlandınldığını söyleyerek. KDP'nin bölgedeki kontrolü yeniden ele geçırmeye başladiğını kaydetti Dizayi. şöyle devam etti: "Bölgede çarpışmalar sürüyor. Shivagermik Vadisi ve Zaho'da dün (önceki gün) çarpışmalar oklu. Zaho'da 3 PKK'li ölü, 2'si de yaralı olarak geçirilmiştir. Stratejik bölgelere başlattığımız saldınlarda başan tlde edivoruz. Bizim iki amacımız var: Bölgevi PKK'den temizlemek ve bir daha bölgeve girmemelerini sağlamak. Bu konuda, Ankara ile temaslanmızı sürdürüvoruz." Dizayi, bölgenın coğrafık yapısından kaynaklanan güçlüğün kış aylannda daha artacağını ve PKK güçlenni izlemenın zorlaşacağını bildirdi. Dizayi şunlan söyledi: "Asü sorun, bölgenin coğrafik yapısı. PKK kuvvetlerini dağlarda izlemek ve oralarda çarpışmak zor. Üstelik birkaç ay içinde haşlavacak kış ile bu zorluk daha da artacak. Bu işin kış başlamadan sonuçlandınlması gerekivor. Bu koşullara ' jönelik olarak. Ankara ile temaslanmızı sürdiirüyoruz." PKK"nin tüm bölge için bir tehlike kaynağı olduğuna dikkat çeken Dizayi. "Bazı dış güçler PKK've destek olmaktadırlar. Ancak. bölgenin güvenliği için bu riir rutumlardan vazgeçmek gerekir" dedi Sefin Dizayi. PKK ile yürütülen mücadelede Türk Silahlı Kuwetleri"nden yardım ısteyip istemedikleri sorusuna ise. "Şu anda böyle bir şey yok. Sürdürdüğümüz mücadelede basaruar elde ettik. Bölgenin kontrolü bizim elimizde" yamtını verdi • Cannes ve Berlin'le kıyasıya rekabete girmiş olan Venedik Film Festivali, eski görkemine ve önemine kavuşmak için çareyı bol cilalı ve hareketli Hollyvvood yapımlanna yer vermekte bulmuş. • Ilk günlerden akılda kalan, 12 yıl moda fotoğrafçılığı yapmış, bu âlemi içinden tanımış Douglas Keeven'in " Unzipped-Feımuarsız"ı oldu. Robert Altman'ın moda dünyasını çalkalandıran filmi "Preta Porter-Hazır Giyim"den sonra beİdenmedik bir sürprizdi bizim için. Filmin, festivalde gösterilmesi nedeniyle Venedik'i şereflendiren Kate Moss'la Naomi Campbell, Cindy'le Linda dışında daha tanıyamadığım yıgınla ünlü boy gösteriyor. Tümü birer ikişer bütün podyum becerilerini ve cazibelerini ortaya seriyorlar. • Uzaktan da olsa görmek şansına eriştiğimiz (!) Holryvvood yıldızlanndan çok, bugün ve yann Wim Wenders'in takdim edeceği son film, "Par-dela les Nuages-Bulutlardan" ı sabırsızlıkla beklediğimiz, 81 yaşmdaki usta Michelangelo Antonioni'yi görmek basbayağı heyecanlandırdı bizi. HHGU ÇWwf ii btonBntarı • 75. Sayfada K. IRAK Etiıı kaderi özel sektöre bagh • ÖtB'nin. 3 yıl üretim şartı getirdiği EBK tesislerinin satış sözleşmelerine kapasite limiti koymaması, kombinalan alan özel sektöre, istediği miktarda üretim yapma imkânı tanıyacak. Böylece özel sektör, yılda 1 kilogram et üreterek 'Üretime devam ediyorum' diyebilecek. • Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca, satışlan 2 ağustosta onaylanan kombinalarla ilgili sözleşmeler henüz imzalanmazken, ÖİB yetkilileri üretim kapasitesini açıklığa kavuşturacak bir maddenin sözleşmede yer almasının mümkün olmadığını söylediler. • Üretim miktannın, yeni sahibin inisiyatifinde olduğu ve hayvancılığın bundan nasıl etkileneceğinin belli olmadığı belirtilirken, özel sektörün sözleşmedeki cezayı ödeyerek tesisleri ve diğer varlıklan satma imkânına kavuşacağına dikkat çekiliyor. • 9. Sayfada PKK, Zaho'ya saldırcb • Zaho kasabasındaki KDP karakoluna ağır silahlarla baskın düzenlemek isteyen PKK'liler 8 peşmergeyi yaraladı. Çatışmada 3 PKK militanının da öldüğü bildirildi. ERGLN AKSOV7 HATİCE TUNCER ZAHO-Kuzey Irak'ta Kür- distan Demokratik Partisi (KDP) peşmergelen ile PKK militanlan arasında 20 gündür süren çatışmalarda yaklaşık 50 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Bir grup PKK'li, dün gece Habur Kapısı'nın karşısındaki Zaho kasabasına saldırdı. KDP karakoluna ağır silahlarla baskın düzenlemek isteyen PKK'lilenn saldınsı sonucu 8 peşmerge yaralanır- ken 3 PKK militanının da ça- mArkasıSa.l9,Sü.l'de Saddam oğluile kavgah • Oğlunun koltuğuna göz dikmesinden ve "boynuz kulağı aştı" söylentilerinden rahatsız olan Saddam Hüseyin'in, oğlu Uday'ın biri ulaşım biri de gıda olmak üzere sahip olduğu iki şirket çalışanlanndan işlerine gitmemelerini istediği, şirket binalan çevresinde de bazı önlemler aldığı ve oğlunun tüm varlığma el koydurduğu ileri sürüldü. • 11. Sayfada OLAYLARIN ARDENDAKİ GERÇEK CHP'den Beklenen.. CHP'de genel başkanlıkya- nşı için son haftaya girildi. Ge- rek CHP ıçindekı tartışmalar gerekse kamuoyuna yansıyan gelişmeler gösteriyor ki kong- rede partınin geleceğınden çok, parti liderinin kim olaca- ğı sorusuna yanıt aranacak. Genei başkanlık yarışı için adı geçen çok, ama henüz kendisini ortaya koyan yok. Deniz Baykal'ın adaylığı kesin. Şu aşamada il başkan- lan kendisini *göreve"davet ediyorlar. Bu davetler, dün Nevşehir'de düzenlenen il başkanlan toplantısıyla da de- vam etti. Halen partinin genel baş- kanlığını yürüten Hikmet Çe- tin ise Baykal ve Karayal- çın'la ortak bir toplantı yap- mayı, karannı bu aşamadan sonra açıklamayı planlıyor. Karayalçın başlangıçta, "kolektif yönetim" önerisinde bulunmuştu. Bu çağnsı kabul görmeyince, adaylığını koy- maya hazırtanıyor. Mümtaz Soysal'la ilgili ge- lişmeler ise henüz netlik ka- zanmadı. Soysal, parti içinde belli bır kesimin değil, "genel eğilimin" adayı olma düşün- cesinde. Kadrosunu ancak bu yöntemle gelirse kurabilece- ğini düşünüyor. Son bir hafta içinde günde- me gelen bir diğer isim de 27 mart yerel seçimlerinde SHP'nin Istanbul Belediyesi başkan adayı Zülfü Livaneli. Parti içinde, Baykal'ın dışın- daki kesim Ljvaneli'yletemas-' ta. Livaneli, hafta içinde çeşit- li görüşmeler yaptı, destek aradı. İstediği desteği ne ölçü- de bulabıldiğıni şu aşamada söylemek güç. CHP kongresine bir hafta- dan daha az bir süre kala yu- ••• MArkasıSa. I9,Sü.9'da Şimdi, otomobil ya da araç sahibi olmak daha kolay: Otomobil ve Araç Krediniz VakıfBankta! VakrfBank, 1.5 milyar iiray* kadar Otomobil »• Araç Krotflsi voriyor, Gelin VakıfBank a, kredinizi heraen kullanın, 0 km otomobil ya da araca sahip olun! Hem de çok ^ . uygun ödeme koşullarıvla! ODTU 26 öğrenciye JÎTEM davası 15 Mart 1995'te îstanbul Gaziosmanpaşa'da meydana gelen olaylan protesto gösterisi sırasında, üzerinden Jandarma tstihbarat ve Terörle Mücadele Birimi'ne ait kimlik çıktığı belirtilen Ülkü Yalazlı'yı alıkoyan ODTÜ'lü öğrenciler hakkında dava açıldı. Öğrenciler için 5 yıldan 15 yıla kadar ağır hanis cezası istendi. • 5. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Inönüler'den Uvaneli'ye... Dışişleri Bakanı Erdal Inönü ile dün bakanlık konutun- da 2.5 saat kadar beraberdık. Konu zırveye tırmanmaktı. Nasıl çıkılır? Ne kadar zamanda, hangi desteklerle çıkılır? Netürtehlikelerie karşılaşılır? Inerken mi, çıkarken mi da- ha çok hata yapılır? Geçen aylarda Everest'in tepesine tırmanan ilk Türk dağ- cısı Nasuh Mahruki, Dağcılık Federasyonu'ndan birkaç yönetici ve üç gazeteciydik. Mahruki. tırmanış sırasında çektiği fotoğraflardan oluşan bir dia gösterisi yaptı. Sonra yemek yedik. Erdal Bey, 1953 yılında Erciyes'e tırmanmış. O günler- den gelen bir dağcılık merakı var. Dağcılarımızın söyledi- • ArkasıSa. 19, Sü. 3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog