Bugünden 1930'a 5,485,597 adet makaleKatalog


«
»

250 milyon kaparo ile ev aramakla bulunmaz! ^EMLAKBANKASI İ^^^V Daha Uygar • I r Y a f i m I ç ı n " Cumhuriyet EMLAK BA; 72. Yl SAYI2SK8 / 20000 Tl (KDViçinde) KURUCUSU: YUMK MWİ (1924-1945) BAŞYAZARI: HJOtR MOİ (1945-1991) 28EYLflL1985PBtpH Sağda ANAYOL bozgunu. Başbakan, Mesut Yılmaz'm servet araştırması istemini yanıtsız bıraktı... Çifler'mumuduyineCHPMenzirin istlfası gündemde Başbakan Tansu Çiller ve DYP kurmaylan, ANAP ile işbirliği girişiminin bozgunla sonuçlanması üzerine, azınlık hükümeti girişimlerinden önce, CHP ile yeniden koalisyon için Denız Baykal ile görüşülmesini gündeme getirdiler. Tansu Çiller' in, ANAP'ın ardından "hükumet arayışında ikinci tur temaslar" çerçevesinde görüşmeyi planladığı CHP ile buluşmadan önce, îstanbul Emnıyet Müdürü Necdet Menzir'in istifa edebileceği savlandı. ANAP'ın koşullanna yanıt yok Başbakan Tansu Çiller ile ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz arasında başlayan ANAP-DYP koalisyonu arayışı kavgayla noktalandı. îki parti arasındaki görüşmede ANAP'ın koşullanna yanıt vermeyen Çiller, kuşkulu servetine ilişkin araştırmanın sonuçlandınlması istemini de cevapsız bırakmasına karşın kamuoyuna bu konuda anlaşma sağlandığmı savlayarak tavnnı gizlemeye çalıştı. çiller yalan söyledi' ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, Çiller'in ANAYOL'dan kaçtığını vurgulayarak görüşme sırasında malvarlığı konusunun gündeme geldiğinde.Başbakan'm 'çileden çıktığım' söyledi. Yılmaz, "Üzerinde mutabık kaldığım tek konu, tahkikat komisyonunun hızlandınfmasıdır" diyen Çiller'in 'yalan' söylediğini belirtti. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - lş dünyası ve ıki par- tıdekı bazı milletvekillennın baskısı ûzenne Başbakan Tansu Çiller ile ANAP Gene! Başkanı MesutYılmaz arasında başlayan ANAP-DYP koalisyonu arayışı kavgayla noktalandı. îkı partı arasındakı görüşmede ANAP'ın koşullanna yanıt vermeyen Çil- ler, kuşkulu servetine ilişkin araştırmanın sonuçlandınlması istemini de cevapsız bırakması- na karşın kamuoyuna bu konu- da anlaşma sağlandığmı savla- yarak tavnnı gizlemeye çalıştı Yılmaz ıse kuşkulu serveri gün- deme gelınce Çiller'in 'çileden çıkbğını' vurguladı. Başbakan Çiller ve DYP kurmaylan. ANAP ile işbirliği girişiminin bozgunla sonuçlanması ûzenne, azınlık hükümeti gmşimlenn- den önce, CHP ile yeniden ko- alisyon ıçın Deniz Baykal'la gö- rüşülmesini gündeme getirdiler. Çiller'in, ANAP'ın ardından "hükümet arayışında ikinci rur temaslar'' çerçevesinde gorüş- MArkasıSa.7,Sü.6'da ÇİLLER, YILMAZ'LA SERVET KONUSUNA GÎRMEDÎ • 7. Sayfada Tansu Çiller ve Mesut Yıhnaz arasındaki görüşme 27 dakika sürdü. (Fotoğraf: RJZA EZER) YOLSUZLUKLAR RAFA KALD1RILP1 Başbakan'ı serveti korkutuyor• Tansu Çiller ile eşi Özer Uçuran Çiller'in sahıbı olduğu Marsan Marmara Holding Anonım Şırketi ve dığer varhklanyla ilgili belgelenen usulsüzlükler, TBMM Liderlerin ve Yakınlannın MalvarlıkJannı Araşnrma Komisyonu'nca rafa kaldmldı. • Ancak, sahte ortaklarla kurulduğu belgelenen, ABD'de büyûk yatınmlar yapan ve Türkiye'de vergı kaçiran Marsan Holding yolsuzluğu ile yurtdışına yapılan para transferlen, Başbakan'ı gelecek dönemde zorlayacak önemlı dosyalar arasmda bulunuyor. • Özer Çiller'in genel müdûrlûğünü yaptığı dönemde milyarlarca borç bırakarak batan îstanbul Bankası'nın Çiller ve yakınlanna kullandırdığı kredıler de Başbakan'ın açıklama yapmadığı konular arasında. • 4. Sayfada BaykalVlaıı sürprizyumuşaınaANAP'TAN KARSI HAREKÂT 'Çiller'siz geniş tabanlı hükümet'• ANAP Hderi Yıhnaz, Başbakan Çiller ile DYP-ANAP koalisyonuna ılışldn pazarlığa oturmadan önce, anlaşmazlık durumunda devreye sokulacak alternatif hükümet formülü konusunda nabız yokladı. "Çiller'siz geniş tabanlı hükümet'' için bir yandan DSP ve BBP liderleri ile görüşen Yümaz'ın, diğer yandan Cindoruk ve DYP'li bazı muhalif milletvekilleri ile dirsek temasına geçtiği bildirildi. • Yılmaz'ın, kurmaylannı da devreye sokarak yürüttüğü temaslar, Çiller'in ANAP-DYP ortaklığından kaçacağı tahmini üzerine yapıldı. BBP ve DSP liderleri, ANAP'la temasın ardından olası bir azınlık hükümetine destek venneyeceklerinı açıkladılar. Bu gelişmeler üzerine Çiller'in azınlık hükümeti kozu, ANAP'la koalisyon pazarhğına henüz oturmadan zayıflatıhrken, kulıslerde, yeni bir bunalım durumunda Cindoruk başkanlığında geniş tabanlı bir hükümet kurulabileceği olasıhklan da dile getirildı. Wk 5. Sayfada 20 eylüldeki önerilerfmiz geçerli CHP Genel Başkanı Denız Baykal, ANAP-DYP diyaloğunun kesilmesinin ardından yeniden CHP'ye yönelme olabıleceğinı belirterek "Bize tekrar teklif gelebılir. Eğer gelirlerse, bizım şartlanmızı kabuJ ederlerse 'hayır' dıyemeyiz. Yani 3 saat 10 dakikahk konuşmayı dınlemeye hazırlarsa tekrar gelebilırler" dedi. CHP Hderi Baykal, böyle bır olasılığın düşûk olduğunu, ancak seçıme dönük hükümet kurulmasını içeren 20 eylüldeki önerilennın geçerlılığini koruduğunu söyledi. • 6. Sayfada ANAP'll Çakir İStlfa etti ANAYOL formülünün yaşama geçirilememesi ûzenne CHP ve ANAP'ta yeni ıstifalar gündeme geldi ANAP Antalya Milletvekıli Hasan Çakır, partisınden ıstıfa ettı. Böylelikle ANAP'ın Meclis'tekı sayısı 95'e düştü CHP'de Dıyarbakır mılletvekillen Salih Sümer ve Mahmut Uyanık, Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in partilerinden istifaları bekleniyor. Salih Sümcr'in, seçim bölgesindeki yandaşlanyla birlıkte gövde göstensı yaparak DYP'ye geçeceği belirtildi. • 5. Sayfada BAŞBAKAN, PARTİ İÇİ MUHALİFLER İÇİN CİNPORUK'A ELÇİ CÖNPERDİ DYP'li muhalifler ANAYOL'u istiyor Deklarasyonyayımlandıçîiiere 'muhtıra' vermeye hazırlanan TBMM Başkanı Cindoruk'a yakın DYP'li muhalif milletvekilleri, ANAP-DYP ortaklığı için deklarasyon yayımladılar. Deklarasyon, Çiller'in, DYP Genel Başkan Yardımcısı Rıfat Serdaroğlu'nu Cindoruk'a göndererek 'yumuşama' istemesi üzerine sert ifadelerden anndınldı. İslamoğlu'na vaat cindoruk, DYFK muhaliflerle yaptığı toplantıda, pazar günü TBMM'yi açtıktan sonra istifa edeceğini bildirdi. Çiller'in hükümet kurma görüşmelerine katılan DYP'li şahinlerden Münif îslamoğlu'nun Meclis Başkanlığı'na aday gösterileceği bildirildi. Çiller'in de islamoğlu'na destek olacağı mesajı verdiği bildirildi. UŞt umm hatarf • 5. Sayfada Baro başkanının öldürülmesi Duruşma sonrası kavga • Gümüşhane Barosu Başkanı Ali Günday'ı öldüren şeriatçı katil tzzet Kıraç ile 5 kişinin yargılanması sırasında sanık avukatlanndan Abdurrahman Sanoğlu'nun oğlunun mahkemede bağırması gergin anlar yaşanmasına neden oldu. Bazı kişiler, mahkeme bitiminde iki ızleyiciye saldırdı. • Müdahil avukatJardan önder Sav, "Çağdaş toplumu, hukukun üstünlüğünü bir tarafa bırakıp teokratik devlet özlemcileri, laiklik yıkıcılan, dini siyasete alet edenler baro başkanını öldürdü, öldürttü" dedi. B 4. Sayfada MANUKYAN'A SALDIRI Beykoz Deri ve Kundura Sanayi tşletmesi Müdûrlüğü önünde başlayan Deri-lş Sendikası'nın grevi 2 bin 400 ijçiyi kapsıyor. (Fotoğraf: KUBÎLAY TÜNTÜL) Hükümet, işçi vememurlannkıskacındakaldı da e y l e m d e 300 bın kamu işçisinin başlatnğı grevler sürerken tüm yurtta Tüm Haber Sen, Tüm Bel-Sen ve Tüm Maliye-Sen üyesi kamu ça- lışanlan, "ek zam talebi, sendikalara ve çahşanlara yönelik baskı, sürgün ve soruşturrnalann durdurulması" için protesto eylemi yaptılar. Şemsi Denızer, grevlerin ertelenmesi durumunda genel greve gidebileceklerini, Rıdvan Bu- dak ise grevlerden yönetenlerin sorumlu olduğunu söyledi. • 3. Sayfada Şeker grevf aSklda 32 bin 500 şeker işçisinin 1 haftadır sürdürdüğü grev, şeker şirketi bürokratlan engeline takıhnca, yeni hükümet oluşana kadar ikin- ci kez buzdolabına kaldmldı. Sanayi ve Ticaret Bakanı Akyol'un, toplusözleş- menin imzalanması talimatına, "bakanı hukuken geçerli saymadıklan" gerek- çesiyle uymayan Şeker Fabrikası Genel Müdûrlüğü Yönetim Kurulu üyeleri- nin sözleşmeyi ımzalamamalan üzerine anlaşma askıya alındı. • 3. Sayfada Padaıııa^ emniyet île belediyeyi karşı karşıya getirdi • Genelev patroniçesi Matild Manukyan, evinin önünde meydana gelen patlamada ağır yaralandı. Şoförü ve koruması ise öldü. Patlamadan sonra emniyet, yaptığı açıklamada olay yerinde bomba parçalanna rastlamadıklannı bildirdi. Belediyeden yapılan açıklamada ise patlamanın doğalgaz nedeniyle değil, bombalama ile meydana geldiği ifade edildi. tstanbul Haber Scrvisi - Ver- gı rekodmenı genelev patroni- çesi Matild Manukyan, Şiş- li'deki evinin önünde meydana gelen patlamada ağıryaralanır- ken şoförü ve koruması öldü. Nedenının "saldın mı, yoksa doğaJgaz mı" olduğu netlık ka- zanmayan patlamanın ardın- dan apartmanda bırdizi doğal- gaz patlaması oldu. Bırbiri ar- dınameydana gelenpatlamalar sonucu çıkan yangın, yurttaşla- ra korkulu anlar yaşatırken apartman sakınlerinden ölen ya da yaralanan olmadı. Matild Manukyan'nın Şiş- li'deki evinin önünde meydana gelen olay şöyle gelişti. Vergı rekortmeni Matild Manukyan, saat 02.00 sırala- nnda 34 ECN 70 plakalı özel otomobıliyle Şişlı Abide-i Hürriyet Caddesı Hasat Sokak WArkasıSa.7,Sü.2'de GÜNDEMOLAYLARIN ABDENDAKİ GERÇEK Ne Olur?.. DYP Genel Başkanı ve Baş- bakan Tansu Çiller'le ANAP Genel Başkanı Mesut Yıl- maz'ın üçüncü görüşmesin- den de sonuç çıkmaması üze- rine yanıtı beklenen soru şu: - Bu aşamadan sonra ne olur? Siyasetin evrensel kurallan- nın ışledığı bırülkedeyaşamış olsaydık bu sorunun yanıtı netti: - Meclis'tekı sandalye dağı- lımı, güvenoyu alacak yeni bir hükümetin kurulmasına izin vermiyor. Meclis entasasüre- de toplanır ve seçim karan alı- nır. Ne yazık ki böyle bir öngö- rüde bulunmak güç. Çiller'in, iktidar koltuğunda kalmak için her türtü yöntemi deneyeceği anlaşılıyor. Aslında buna, "her tûrlü yöntem" demek güç. Çünkü şu aşamadan sonra Çiller'li bir hükümet ancak "azıntıkhûkö- meft"olabilir. Bunu gerçekleş- tirmenin yolu da diğer parti- lerden milletvekili transfer et- mek. DSP Genel Başkanı Bû- lent Ecevit'in de, "azınlık hü- kümetini desteklemeyeceği- nı" açıklamasının ardından "transfer" dışında bır seçenek görünmüyor. Yılmaz, Çiller'le yaptığı gö- rüşmeden sonra şöyle bir ifa- de kullandı: "Içinde Çiller'in yer almadı- ğı bir hükümetkurma seçene- ği de vardır." Kulislerde konuşulan bu olasılık şu: ••• MArkosıSo.6,SiL 9'da U G Ü N C u m h u r i y e t ' l e Kıbrıs'ta gizli çiller planı Avmpa Birliği ile gümriik birliğine girmek için Kıbns'ta odün üstüne ödün veren Ankara, Türkiye'nin AB'ye üye olması için verilecek takvim karşılığında Kıbns Türkleri ve Rumlardan oluşacak bir federal Kıbns cumhuriyerinin birliğe kendisinden önce üye olmasını kabul edecek. • //. Sayfada MUSTAFA BALBAY BORSA •rjDun 41.11&83 Öncekı 41.834.99 DOLAR ûDün 48.900 öncekı 48.775 MARK ûDün 34J25O öncekı 33.825 ALT1N ûDün 604.500 öncekı 602^00 Madem Oyle, Işte Böyle... Türkiye'de siyaset yapmak, satranç tahtasında dama kurallanyla tavla oynayıp 'gool' diye bağırmaya benziyor. Dört yıllık Demirel-inönü', Çiller-lnönü, Çiller-Karayal- çın, Çiller-Çetin iktidannda kimın kime 'mecbur' olduğu tartşma konusuydu. SHP ve ardından CHP'liler, DYP'nin başka şansı olmadığını, bu yüzden sosyal demokrat istem- leriıı daha güçlü gündeme getirilmesi gerektiğini söylüyor- lardı. DYP'liler de SHP-CHP'nin kendılerıne mecbur olduğu düşüncesiyle kaygısız hareket edıyordu. • Arkası Sa. 6,Sû.3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog