Bugünden 1930'a 5,485,930 adet makaleKatalog


«
»

VISA...VISA Premier/Goid... VISA International... EMLAK BANKASI Daha Uygar Blr Yı;ım tçln" Cumhuriyet72. «.SAYI26644/ Tl (KDViçinde) KURUCUSU: YBMB NAOİ ff924-?945] B^rAZ/V?/. NUİR NADİ (1945-1991) Başbakan'm ANAP'a yakın mesajlar vermesi 'siyası blöf' olarak yorumlandı ÇîDer'mANAP oyunu'DYP ve ANAP tabam aym' Başbakan Tansu Çiller, pazarhk öncesinde seçim kozunu ortaya koyan CHP lideri Deniz Baykal'a CHP'ye mecbur değiliz görüntüsü vermek için, "DYP ve ANAP kardeş partidir, yani tabanlan aynıdır. Böyle bir koalisyon gündeme gelirse hayır demeyiz" açıklamasını yaptı. Bu açıkJama, bazı çevrelerce 'siyasi blöf olarak yorumlandı. Cönlümüzden CHP geçiyor' DYP Genei Başkan Yardımcısı Rıfat Serdaroğlu, ANAP lideri Mesut Yılmaz'ın koalisyon önerisini çok ciddi bulduklannı belirterek "Ama tabii gönlümüzden geçen, CHP ile sürdürmek. 4 yıl bu kahn beraber yaşadık, çok yıprandık. CHP de, biz de iktidar yıpranmasına uğradık. Şu son bir seneyi icraat yaparak geçirelim istiyoruz'" dedi. • 5. Sayfada BAYKALA BAKANLARDAN UYARI • 19. Sayfada ANAP,ÇİLLERİ İNANDIRICI BULMADI • 5. Sayfada CHP: İKTİDAR KARŞITLARI SAF MI DEĞİŞTÎRDİ'? • 5. Sayfada DYPDE MUHALEFETE DARBE • 5. Sayfada •• •• Olümünden önce eşiyle banştıklannı bildiren CHP PM üyesi Ozden, eşinin arkadaşlannı suçladı: Eşimin ölüsüne de komplo yapıldı (Cumhuriyet)-CHP Panı Mec- lisi'ne (PM) birincı sırada gıren Tomris Özden'ın. şehıt edılen eşı Albay Rıdvan Özden ıle bo- şanma aşamasına ulaşan özel yaşamına ılışkın sorunlann ba- sın aracılığıyia siyasi tartışma ortamınaçekılmesi tepkilere ne- den oldu. Tomns Özden, daha önce hazrrlanan bir komplo so- nucu eşiyle boşanma aşamasma geldiğını, olümünden önce ba- nştıklannı, ancak silah arkadaş- Şehit albayın eşi Tomris Ozden, Deniz BaykaFın önerisi ile CHP PM'ye girdi ve en çok oyu aldı. lannın eşının ölüsüne ıkıncı bir • Tomris Özden, daha önce hazirlanan bir komplo sonucu eşiyle boşanma aşamasına geldigini, olümünden önce barıştıklannı. ancak silah arkadaşlannın eşinin ölüsüne Jkinci bir komplo yaptıklannı sövledi. Emin Çölaşan'm Hürriyet gazetesinin dünkü sayısında manşetten verilen ve Tomris Özden"in. frengili olduğu belirtilen eşi Albay Rıdvan Özden'e boşanma davası açmasını "Tomris şoku" olarak duvuran haben CHP'de de rahatsızlık yarattı. • CHP Genel Başkanı Deniz Baykal konuyla ılgilı olarak "Üzücü bir durum. Insani ve ailevi acılara saygı duyuyorum. Bu acılan sıyasal tartışma zemınıne çekmekte aracı olmak ıstemiyorum" derken CHP Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevıgen de olaydan üzüntü duyduğunu sövledi. Sevigen. "Polıtikaya girdıkten sonra insanlann ıçlerini araştırmak vanlış. Insanın özel hayatı ile politik hayatı arasında aynm vardır. Haksızlık yapıyorlar. Hem savcılık, hem hâkımlik yapıyoruz. Haksızlık" dedi. ANKARA / tSTANBL'L komplo vaptıklannı söyledi. Hutaîmet enflasyon paniğinde • Fiyatlarda ağustos ayında hedeflenenin üzerinde gerçekleşen artışlar hükümeti alarma geçirdi. Döviz kurunun ardından, tüketim ve yatınm harcamalannın da baskı altına alınması yönünde harekete geçildi. • Hükümet, ihracat ve teşvik kapsamında olan yatınm BORSA DOLAR Dun 44.230.72 Ûncekı 45.344.63 47.700 Öncekı 47.500 MARK ALTIN OÛOÛDun 32.200 Oncekı 32.225 Djn 591.000 Öncekı 586.500 Tomris Ozden, Mardın Jandar- ma Alay Komutanı Rıdvan Öz- den'ın PK.K ılegırdıgi çatışma- da şehit edılmesının ardından Güneydogu sorununun çözü- münde vanlış mücadele edıldi- ğını belirtmesı veyakını PKK'lı olan bir bayanla bırlıkte dostluk mesajları vermesıyle gündeme geldı. CHP Gene) Başkanı De- niz Baykalın önensi üzerine PM Iıstesınegirerek27 Olagan Kurultay'da bınncı sırada secı- len ve Güneydogu sorununa as- kerı yöntemler dışında çözüm önermesı nedeniyle bazı kesim- lenn tepkısını çeken TomrisÖz- den'ın, geçmışteki özel yaşamı- na ilışkın bılgılenn basın aracı- lığıyla kullanılması tartışmalara neden oldu. Gazetecı - yazar Emin Çölaşan'ın Hürriyet gaze- tesinin dünkü sayısında manşet- ten verilen ve Tomris Özden'ın. frengili olduğu belirtilen eşi Al- bay Rıdvan Özden'e boşanma davası açmasını "Tomris Şoku" MArkasıSa. 19, Sü. S'te kredileri dışındaki tüm banka kredilerine uygulamayı programladığı yüzde 6"hk fon oranını yüzde İO'a yükseltti. • Koalisyonun CHP kanadında ekonomiyle ilgilenen Devlet Bakanı Onur Kumbaracıbaşı, enflasyonun, sonbaharda yüksek artış eğilimine girdiğini vurgulayarak, "Döviz kurlanndaki artışla birlikte., tüketim harcamalan da denetim altına alınıyor" dedi. • 8. Sayfada YIL SOM TAHMtNtîVDE BELİRSİZLİK 1996 hedefleri MF'ye takıldı • IMF'nın yönetım toplantısında. 1996 genel ekonomik hedefiennin yanı sıra hükümetın şubat ayında yenılediği 1995 sonu hedefleri de değıştirilecek. Bu çerçevede, resmen 198 trilyon lira olarak belirlenen bütçe açığı tahmıninin 250 trilyon lıraya kadar yükseltilmesini beklediklerini anlatan yetkililer, enflasyon, döviz kuru, cari ışlemler dengesi ve büyüme hedeflennin de yenileneceğini anlattılar. • Yetkililer, yıl sonu hedeflennin yenılenmesiyle, 1996 yılı için öngörülen ılk tahmınlerin de açıga düştüğünü belirterek "Önce bu yılın hedefleri kesınleşsin, 19^6 daha sonra belırlenecek" açıklamasını yaptılar. • 9. Sayfada ANAP'LI SEVEN'DEN SUÇLAMA 'Çûüler ormanları yağmahyor' • TBMM Liderlerin Mal Varlıklarını Araştırma Komisyonu üyesi ANAP Bilecik Milletvekili Mehmet Seven, Başbakan Tansu Çiller"in eşi Özer Uçuran Çiller'in, Bolu'da daha önce aldığı yaklaşık 15 dönümlük arazinin yakınında, Milliyet gazetesinin reklam işlerini yürüttüğü bildirilen Güzel Sanatlar Reklamcıhk Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Yiğit Şardan'dan 30 bin dolara " 18 bin dönümlük" yeni bir arazi daha aldığını öne sürdü. interpol Esrarengiz ABD'li aranıyor • Ankara'da petrol hattı için Başbakan Çiller'le görüşen ABD'li işadamı Robert Tamraz'ın kırmızı bûltenle arandığj ortaya çıktı. • 19. Sayfada DÜRDANE KOCAOĞLL ANKARA - Başbakan Tansu ÇUler'in malvarlıgını incelemek üzere gıttıği Bolu'da 4 saat gö- zaltında turulan ANAP Bilecik Milletvekili Mehmet Seven. Bo- lu'dakı orman arazılerirun yağ- malandığını vurguladı. Bolu'da bir süre önce yaklaşık 15 dö- nümlük bir arazi alan Başbakan Çiller'in eşi Özer Uçuran ÇU- ler'in yine aynı bölgede 30 bin dolara 18 bin dönümlük veni bir arazi aldığını savunan Seven, Çiller aılesinin "arsa speküla- törlüğü" yaptığını söyleîdı. MArkasıSa. 19, Sü. 7'de arlem 'in kara Kültür Servisi - Hariem Dans Tivatrosu, Vapı KredTnin 51. kuruluş yıldönümünde önceki akşam Açıkhava Ti>atrosu'nda,3 performansuk bir gösteri sundu. Koreografısij dünyaca ünlü dansçı. eğhimci, sanat yönetmeni ve koreograf Arthur Mitchell tarafından vapılan gösterivi, oldukça kalabalık bir sevirci kitlesi Izledi. Tüm dümada, dansa gönül vermiş insanlan birieştinne>i amaçlayan bir projenin (Dance Through The Barriers-Dans Bütfin Engelleri Aşar) temeli olan ve birçok ülkenin dansçılannın katılımıyla oluşan •Hariem Dans Tiyatrosu", 16 eylüle dek İstanbul'da her vaştan insana dansla ulaşacak. (Foto&raf: DEVRİM BARÂN) SİLAHLA YAKALANPI Cezaevi 2. müdürüne suçüstü • Bayrampaşa Cezaevi 2. Müdürü Feşıh Güven. cezaev ine iki adet ruhsatsız Beretta marka silah, bir cep telefonu. 1600 mark ve 100 dolar sokarken yakalandı. • Güven'in. cezaevine girerken üzerinde ele geçırilen sılahlan. Bekir Kutmangirı öldürttüğü ıddıa edılen tutuklu sanık ibrahım Cicı'ye götürdüğü bıldırildi. M 7. Sayfada TRAFİK KAZASI Nilgün Kışlalı karayolları kurbanı • Gazetemiz yazan Prof. Ahmet Taner Kışlalf nın yaralanması ve eşi ıle birlikte 4 kişının yaşamına mal olan yolda ihmal olduğu açıklandt. Mıcırlı yolun asfaltlandığı ve soruşturma başlatıldığı bildirildi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu)-Bayındırlık ve tskân Ba- kanı HalilÇulhaoğlıı. gazetemiz yazan Ahmet Taner kışlalf nın varalanması, eşı Nllgün Kışla- ü'nın ölümüyle sonuçlanan ka- za için Karayolları Bölge Mü- dürlüğü hakkında ınceleme baş- MArkasıSa. 19,Sü.4'te OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK Tehlikeli Oyunlar Yaz aylarının ve yılın ilk altı ayında yaşanan yüzde 12.4'lük büyümenin getirdıği "rehavet" ve "lyımserlik" ya- vaş yavaş dağılıyor. IMF'nın (Uluslararası Para Fonu) son Ankara "ziyaretı"n\n ardından, 1995 hedeflerinin "revize edil- diği", 1996 yılı bütçe hedefle- rinin "yeniden gözden geçiril- diği" ve bu yüzden de çalış- malann askıya alındığı görülü- yor. Görünen bir diğer gerçek de IMF'nin bir kez daha Tür- kiye ekonomisini "denetime" aldığıdır. Geçen yıl büyüme hı- zında yaşanan yüzde 6lık "düşüşün"ardından bu yıl ya- şanan "aşırı hızlı" yükseliş, ağustos enflasyonunun he- deflerın üzerinde çıkması ve carı ışlemler açığının 41 milyar dolara ulaşması, bu denetimin gerekçeleridir. Gerçekten de Tansu Çiller hükümeti, IMF heyetinin gelı- şinden önce savunduğu eko- nomik politikalardan ansızın "dönüş" yapmaktadır. Örne- ğin; Türk bankalannın yurtdı- şından aldıkları kredilerdeki artışı, daha düne değin "ö- vünçle" açıklayan hükümet, şimdi bu kredileri "fonlandım- rak" kredileri pahalılaştırma yolunu seçmektedir. Dış kredilerin yanı sıra, yur- tıçinde vatandaşların banka- lardan çeşitli gereksınmeleri için aldıkları tüketıci kredileri • • • MArkasıSa. 19,Sü. 9'da B U G Ü N m zsfiflin sdmı Kentaieniıı Tuğaı C u m h u p i y e t ' l e b i r l i k t e PKK yine çocukları öldürdü Doğubeyazıt'ta bir mezraya baskın düzenleyen teröristler 2'si çocuk, 1'i kadın 4 kişıyi oldürdüler. • 19. Sayfada öğretim üyesine tez 1 suçlaması Doç. Dr. Murat Ferman, öğrencisinın mastır tezinin 99 sayfasını aynen kitaba aktardı. • 3. Sayfada Sorun turlstte mi. turizmcide mi? Bu yıl turizm verileri, uç yıl önce ortaya konan hedeflere ulaşmaktan uzak görünüyor. • Arka Sayfada Parrelra'mn büyük hataları var Brezılyalı teknik direktörun son zamanlardaki kararları yönetım tarafından eleştiriliyor. • SpoHa GUNDEM MUSTAFA BALBAY Hayat Pahalı, Can Ucuz... Bir ülkenin gelişmişliği, araçlarının son model olmasıy- la, en yeni teknolojiyi getirmesiyle, başbakanının lüks he- lıkopterle gezip dolaşmasıyla değil, insana verilen değer- le Ölçülür. Sıradan yurttaşı bir yana bıraktık, Başbakan Tansu Çil- ler'in gezilerinde de insan yaşamının hiçe sayıldığını görü- yoruz. Başbakan, bir okulun açıhşını yapacak. Yüksek binala- rın arasından helıkopterle gelıyor, dar bir alana iniyor. Çiller'in özel Kalem Müdürü Akın Istanbulluoğlu nun MArkasıSa. 19,Sü.3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog