Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 8AĞUSTOS1995SALI 16 SPOR Fenerbahçe ile Galatasaray, bugün Avrupa kupalarındaki ilk sınavlarma çıkıyorlar Yine Avrupa, yeni umutlarSpor Senisi - UEFA Ku- pası'ndakı temsılcımız Gala- tasaray. bugun Sparta Prag önunde 21 00'de başlayacak karşılaşma <VTV tarafından naklen yayımlanacak Karşı- laşmanın hakemlen ıse Porte- kız Ferderasyonu ndan Joao Pinto Correia. Joao Almeida EstevesveManuelOliveira. Galatasaray. ovnayacağı kar- şılaşma ıçın dun uçakla Çek Cumhurıvetı neaıttı Kartce- yıiksek. Ancak fırsatları da değerlendirmemiz gereki- yor"dedı Futbol Şube So- rumlusu Adnan Polat ıse bu karşılaşmada kazanmamaları ıçın hıçbır nedenlen o'madı- gını belırterek şunları soyle- dı "Mazeretimiz \ok. Eli- mizden gelen herşevi yapa- cağız. Şansımız daha fazla. TSV D Kupası'nda ust uste 2 yenilgi aldığımız için ta- raftarımızbizekırgın Onun Beklenen kadro Hayrettin Bülent Mert Venison Bekir Tuga> Okan Suat Yusuf Saffet Saunders zası nedenıyle Sparta Prag maçında oy nay ama) acak olan Mike Marsh Utanbul da ka- lırken Sarı- Kırmızılı kafıle şu furbolculardan oluştu Hay- rettin. Nezihi. Bülent. Mert. Nenison. Feti. Bekir. Tuga>, Suat. Nusuf. Okan. Ergun, Hakan. Osman. \rif. Kubi- lay, Saunders \ e Saffet. Tek- nık DirektörGreameSounes havaalanında yaptığı açıkla- mada Sparta Prag maçının çok zorlu geçeceğını belırterek "Biz bu maça fi/ik olarak hazırız. Tur şansımız çok Sparta iddialı PRAG (TSA) - Sparta Prag salıgecesı Prag"m"Let- na YazlılT" Stadı'nda Galata- saravlaoynayacagı UEFA Ku- pası on eleme maçında ken- dını favorı olarak göruyor Türk futbolunu \akından ta- nı\an\eG Saray ııkıuçkez ızleyen Spana Pıag ın Tek- nık Dırektoru J. Jarabinski. "G. Sara>*ı hiç de umdu- ğum gibi bulmadım doğru- su. Avrupa Şampiyon Ku- lupler Ligi'nde ılk sekize gi- ren Turk takımmı daha guç- lü duze\de göreceğımi sa- nıyordum. Turk takımı ve- nilmeyecek bir ekıp değil. Biz rovanşa gonul rahatlığı içinde gidebılmek için sa- hamı/da 2-3 farklı galibiyet almak zorundayız" dedı için hem Sparta'\ı e\inde vuracağız hem de taraftar- larımızın yüzünu giildure- ceğiz." Bu arada havaalanında fut- bolcular Konut Fonu ucretı skandalı ya>adı Prag'agıden taraftarlardan bu ucret alın- mazken gumrûkten geçıs sıra- Mnda futbolculardan bu ucret istendı Daha sonra araya gıren Ad- nan Polat ve Adnan Sezgin olayıçozduve futbolcuUrton ucretı ödemeden geçış yap- tılar r Spor Ser\ isi - UEFA Ku- pası on eleme ılk tur ılk ma- çında Fenerbahçe. geçen yıl- dan cezalı olması nedenıyle Partızanı Tıran maçtnı bu- gun İzmır'deoynay acak İz- mır Ataturk Stadındakı kar- şılaşma saat 20 00'de başla- yacak Karşılaşmayı Bulganstan Federasyonu'ndan Stefan Ormandjiev, Detelin Ba- İlker'ın yerıne bu maçta genç Saffet gorev y apacak Forvette ıse teknık dırektor Parreira'nın sakatlığı geçıp hazır olmasına rağmen y ıne oyuna Fe>>az la başlamasi beklenıyor Atkinson ıse kadroyaalınmadı Maçkad- rosunda yenı ısımler olarak Emre, \ygun, Ali Nail \e Gazıantepspordan gelen Mustafa da bulunuvorlar Beklenen kadro Rüştü Saffet Lche Högh Erol Oğuz Kemalettin Tarık Tayfun Feyyaz(Aykut) Boliç Saunders ile Boliç. G. Saray \e F. Bahçenin \\rupa kupalarındaki en bu>uk gol umutları. yaltzalieı, Latchezar La- zaro\ hakem uçlübu y onete- cek TSYD Kupası nda once Galatasaray sonra Beşıktaş'ı yenerek bu maç oncesınde büyük moral bulan San-La- cıvertlılerkazanmanın yanı sira Arna\ ut rakıbı karşısın- da fark aramaya çalışacak Dun sabah Dereağzı tesısle- rınde yaptığı çalışmadan sonra fzmır e gıden Fener- bahçelıler burada taraftar- lan tarafından buyuk se\gı gostensı altında karş\landı- lar Çıft sarı kartı bulunan Fenerbahçe bugune kadar A\rupa kupalannda Türkı- ye yı 24 kez temsıl etmış L'ç kupada oynadığı 70 maç- ta 22 galıbıyet 40 yenılgı alan Sarı-Lacı\ertlıler8 ma- çı da berabere noktalamı^lar Rakıp fılelere V gol gon- denrken kalelennde tam 137 gol gormutjler Ba^kan Ali Şen.yonetımkurıılu futbol- cular. teknık kadro ve taraf- tarlar, bugunku maçtan faz- lasıvla umutlular Sarı-La- cı\ertlı futbolculara turu geç- melen halınde ekstra pnm \enlecek CÖRÜS Galatasaray'ın sorunları çok M4HMLTSERT TSYD Kupası karşılaşmaları, 3 buyuk- lenn yenı sezona ve Avrupa kupalarına hazırlık çalışmalarının sonucunda gel- dıklerı duzeyı gostermelerı bakımından yararlı oldu G Saray, 3 buyukler arasında en faz- la soruna sahıp olanı Yenı teknık dırek- torle geçen yıl kaybettıklerı heyecanı ye- nıden kazandılarsa da bu kez oyun an- layışının sahada uygulanmasında onemlı problemler ortaya çıktı Kı bun- ların buyuk bolumu geçen sezondan berı suregelen yanlışlardı TSYD Kupası, Sarı-Kırmızılıları sa- vunmada sorunlu gunlerın bekledıgmı gosterdı Genel kanının tersıne Hayret- tin ve Nezihi ile -moral olarak destek- lenırlerse- kalede fazla sorun olacağı- nı duşunmuyorum Herıkısidesonde- rece deneyımlı ve G Saray ağırlığını taşıyacak kapasıtede Tek gereksınım- lerı kendılerıne guvenılmesı Savun- mayı oluşturan Venison, Bekir, Bü- lent, Mert ve Feti, psıkolojık olarak ol- dukça sarsılmış gorunuyorlar Bu ne- denle de kapasıtelerını zorlamadan nske gırmeden çok duz bır oyun ser- gılıyorlar Dığer yandan savunma pla- nı ıçerısınde ılk topa gırme ılkesı, topu rakıpten çalma -en azından ona kullan- ma fırsatı vermeme- duşuncesının ya- nında, atakları başlatacak gırışımler ol- ması açısından çok onemlıdır Çunku atağa kalkabılmenız ıçın her şeyden once -rakıpten once- topa sahıp ol- manız gerekır Sarı-Kırmızıh savunma oyuncularının bu eksıkhklen orta alan oyunculannın hızla gerıye donerek po- zısyon almasıyla çozumlenebılır G Saray ın uygulamak ıstedığı oyun planında orta alanın adeta bır bılgısa- yar gıbı çalışması gerekmekte Ozellık- le ıkı kenar oyuncusu, ataklarda adam eksılterek vereceklerı destekle hucum zengınlığı yaratırken, savunmada ken- dı bolgelennden gelen rakıp atakları - doğru pozısyon alıp ılk topa gırme ıl- kesını uygulayarak- karşılamalıdırlar Bu bolgede sol kenarda oynayan Ha- kan, atak organızasyonlarında yaptığı pas ve orta yanlışlıkları yuzunden et- kısız kalırken savunmada pozısyon yanlışlan yaparak gereksız kart gorme gıbı bır alışkanlık edındı Orta sağ kenarda oynayan Yusuf ıse oldukça deneyımlı ve bu bolgenın yu- kunu taşıyabılecek yeteneğe sahıp An- cak onun da fızıksel yetersızlığı atak- lara yuzde yuz destek vermesını engel- lerken. savunmada da onemlı yanlış- lıklar yapmasına neden oluyor Orta alandakı bu ıkı onemlı adamın aksama- sı Cım-Bom'un kağıt uzennde duşun- duğu pozısyon zengınlıklennın sahada oluşmasını engellıyor Ataklarda Sa- unders sureklı boş alanlara kaçarak hem kendısıne hem de arkadaşlarına pozısyon yaratmak ıstıyorsa da "bal yapmaz kör an" çalışkanlığında takı- lıp kalıyor Oyun organızasyonunda bu yıl Tugay ve Suat oldukça çalışkan Ama gerek Marsh gerekse Hakan ve Yusuf çok du- rağan oynuyorlar Onlerınde Saunders gıbı dar ve genış alanda çabuk ve hız- lı bır adam varken, çağdaş futbolun en onemlı sılahı olan verkaçlarla atak du- zenlemeyı neden denemezler bılınmez Orta alan oyuncularının goze batan onemlı eksıklıklennden bın de eğer ata- ğa kalktılarsa ılerıde, savunma yapı- yorlarsa gende kalıp anı açılımlan ger- çekleştırememek Futbolda başarı, oyun alanındakı uretkenlığınıze bağlıdır iyı nıyetlı ol- mak çok onemlı, ama yeterlı değtldır Uğur Mumcu Turnuvası'nda ödüller dağıtıldı Spor Servisi - Lğur Mumcu 3 Yıl Futbol Turnuvası sonuçlandı 16 y ıldız \e mınık takımin 200'e y a- kın sporcusunun 15 gunluk mucadele- sı sonunda. mımklerde Bayrampa^a \ ıl- dız bınncı Bayrampa^a tuna ıkıncı \e Fatıh ile Kumkapı bırlıkte uçuncu ol- dular \ ıldızlar kategorısınde ıse Bay- rampaşa Yenıyol bınncı. Langaspor ıkıncı \tışalanı \e Dobruca da bırlık- te uçuncu olduiar Bu arada K.umkapı ve Sarıçubuk 81, turnuvanın en centılmen takımları se- çıldıler Langa v e K.umkapı Sançubuk 81 ku- luplennın bırlıkte duzenledıklen "L'ğur Mumcu Kupası" boylece 3 yılını da tamamlarken odu! torenıne katılan Emı- nonu Beledıye Baijkan Yardımcısı Fa- ruk Tankişi. bır konuşma yaptı \e ta- kımlara odullerını \erdı Beşiktaş'ı Norveç'e uğurladık • Rosenborg teknık dırektoru Nıls Arue Eggen. " 10 vıl once bır Turk takımıyla eşleşseydık se\ ınırdım Ama. Turk takımları eskısı gıbı değıl, artık guçluler" dedı. ROSENBORG (CumhurKet)-Ya- rınak^am Lerkendal Stadı nda Rosen- borg la o\nayaeağı A\rupa Şampı\on Kulupler Kupası on eleme gurubu ılk maçı ıçın dun \or\eç"e gelen Be^ık- taş"ı vağmur \e serın ha\a karşıladı Recep. Gokhan \e B.Metin den vok- sun kadrosu\la dun oğle saatlerınde Rosenborg da olan Be^ıktaij kafılesi- nın oldukça neşelı olduğu. ancak ısı değısjmının sorun varatacağı gozlen- dı Rosenborg "da 3 gunden bu y ana ya- gan vağmur. karşılaşmanın oynanaca- gı Lerkendal Stadı nın zemınını de ufak kentı de \ıcık \ıcık yapmış durunıda Sı\ah-Bevazlılann rakıbı Rosenbonj un Beşiktaş. Norveç'e neşeli gitti. (Fotoğraf AA) ıse keyfı yok Çunku Ro-.enborg. pa- zar ak^amı oynanan Nor\eç Lıgfnın 17 hafta maçında Oslo temsılcısı Val- lerenga ya2-l venıldı Rosenborg bu yenılgıy le lıderlığını yıtırmedı ama 35 ya^ındakıdeneyımlıkalecısı Ola B> Ri- se'ı kısa bır sure ıçın ka\bettı Rosen- borg formasını en çok gıyen futbolcu olan takım kaptanı Ola Bv Rise Val- lerenga'ylaovnanan lıg maçında vedı- ğı kafa darbesıyle kısa suren bır ba\- gınlık geçırdı ve oy unu terk etmek zo- runda kaldı Bv Rıse nın Besıkta^ kar- ^ısında forma gı\ ıp gıvmeveceğı bugun bellı olacak ^ncak Ola B\ Rıse"nın yennı buvuk olasilıkla yarın aksam ye- değı Jorn Jamtfall alacak Rosenborg ve Beşıktaş. \\rupa Ku- palan'nda aynı kaderı paylasıvor Her ıkı takımın da kupalarda başansı yok Rosenborg tarattarları avnı Beşıktaslı- lar gıbı takımlannın Şampıvoniar Lı- gı"nde mucadele etmesını ıstıyor Ro- senborg Tdkımrnın teknık dırektoru \ils \rue Eggen ıse doğrusunu soy- lemek gerekırse Besıktaş maçından hıç deumutlu değıl "lOyılöncebirTürk takımıyla eşleşseydik se>inirdim. Ama. Turk takımian eskisi gibi de- ğil, artık guçluler" dıve soze başlay an Eggen konus,masını sovlesurduruvor. "Beşiktaş karşısında hem atantajı- mız hem de dezavantajımız var. Biz oturmuş bır ekibimız. Ligîn ortasın- dayız >e eksiğimiz yok. Beşiktaş kad- rosonu oturtmaya çalışan ancak din- lenmiş taze bir takım. Sahaya çıkıp elimizden geleni vapacağız" Kanadalı 100 metre şampiyonu Bailey, İstanbul'u unutmadı: F. Bahçelilere teşekkürler MlNİR^RAŞ GÖTEBORG - Krallaroldu.yasasın kral LinfordChristie.Leroy Burrell, Caıi Lewis. Dennis Mitchell yok artık \enı kral bır tanıdık bır eskı Fenerbah- çelı Donovan Bailey. ^jnerıkan etsanesıne son \eren Kara- yıplılenn en hızlisı Donovan Dunya Şampıvonasi nda 100 metre fınalmde 5 Karayıp âıdalan kokenlı \ardı Baılev Chnstie, Stewart Jamaıka. Surin Haıtı \e Boldon Trınıdatlı Fenerbahçe. 1993 yılında Şampıyon Kulupleı de A grubu- na çıkınca vönetıcılerı Fikret Çetinka- ya \e Tuncay Liman benden ı\ ı bır spnn- ter bulmamı îstedıler Afnka atletızmı- nın KenyaveGana nıngehşmesınebu- yuk utkılanolmus Alman menaıer \\al- ter Abmayer'e baş\ urdum Banayenıbır Kanadalı sprınterın olduğunu, 1994 yı- lında buy ük ısler y apacağını soyledı Ve anlasmay ı gerçeklestırdık. Donovan Ba- iley Fenerbahçelı oldu ve 1994 yılında 10 23 ile Vlalagada Avrupa Şampıyon Kulupler'de Fenerbahçe'ye 100 metre ^ampıyonluğunu getırdı Ve o yıl büyuk gelışme gosterdı Bailey 16 12 1967 Jamavca Manches- ter dogumlu 13 yaşında aılece Kana- da ya goçmüşler Atletızmle tanışması çokgeç 23 yaşında 1990 sonbaharında F Bahçe'v e transferınden sonra 1994 v ı- lına kadar atletızmı hobı olarak yaptığı- nı soylemıstı 10 34ılebaslavan 1994vı- h. 10 03 ile sonuçlanınca ışe daha da si- kı sanlmıs \e nısan 1995"te 9 99 Kana- darekoru aıdından 15 temmuz Kanada Cunün programıll Dünün sonuçları Spor Senisi - 5 Dunva Atkttzm Sampıyonası nda madalyalar teker teker sa- hıperını bulurken, yarışlar ızk.enlenn gerek tnbunler- de gerekse ekran başında neteslerını kesıvor Sampıyonada bugun. er- kekerde 400 metre engellı ve gul e atma seçmelen ile 800 meTe 10 bın metre veyuk- sekatlama fınallen \apila- cak. Bayanlarda. 400 metre en- gelneuç adım atlamaseç- mderı yapılırken 400 metre verınt atma fınallen deko- şulh-ak TRT3 18 00-20 45 saalerı arasında musabakd- lartnaklen ekrana getırecek Spor Servisı - Goteborgda suren 5 Dunva Atletızm Sampıyonası nda dundemadalvalarsa- hıplerını buldu 100 metre bavanlar fmalınde. bu yılın en \\\ derecesıne sahıp Amerıkalı atlet Gwen Torrence, 10 85"lıkderecesivlealtınma- daKayaula^tı Yarı>madagumu>madalyayı 10 94 ile Jameıkalı Marlene Ottey kazanırken bronz madalvaya 10 96 ile Rus İrina Pri\alova ulas- tı Bavanlar IOkılometreyuruvusvarısmda Rus İrina Stankina 42 dakıka 13 sanıye ile bınncı- lığe ulastı \ uruvu^te ıkıncılığı 42 16"lık dere- cesıyle ttaKan Elisabetta Perrone kazanırken, Rus Velena Nıkola\e>a 42 20 ile uçuncu oldu 10 kılometre bav anlar y uruvus yanvnda uzu- cu bır olay da vasandı Yarışı bastan sona onde goturen Çınlı atlet Hongmioa. son metrelerde uçuncu ıhtarı alınca dıskalıfıve edıldı Ancjk atletın yarısı terk etmemesi uzerıne hakemler sporcuvu zorla parkurdan çıkardılar Erkekter dekatlonda ı»e Amerıkalı Dan O'Bri- en altın madaKa kazandı Şamıyonası'nda 9 91 "le yılın en ıyı de- recesını yapmı^tı Işte bu Bailey. Göteborg 1995'te 9 97 ile dünya ^ampıyonu oldu Sempatık, konuşkan rakıplerı ıçın öl- çulu v e hep guzel şey ler soy ley en Dono- van pazarlamadanışmanı 1993yılıkıs sezonunda Amerıkalı antrenörü Dan Pfaf ile çalışmak ıçın Louısıana'yagıden Ba- ıley'ın basarısı bu noktada ba^lıyor 1994- 95 sezonunda y ıne ki!,\ Louısıana'da ge- çıren Donovan ın en yakın arkadaşı Ru- han Işim. Avnı antrenörle çahşıvorlar \arısmanın ılk gunu benı görûnce he- men Ruhan'ı soran Donovan onun sa- katlığının nuksettığını duyunca haylı uzüldu Ben Johnson hakkında konu>ma- yı se%me\en ve o gunlenn gende kaldı- ğını soyleyen Donovan tınal kos,usunu bana şoyle vorumladı "Teknik olarak çok kotü bir koşu çıkardım. \ntre- nörümun soylediklerini vapama- dım. Startta sondan ikinciydim. 70 metreye kadar ivi bir rvmelenme sağlamaya çalıştım. Son 30 metrevi ise istediğim gibi koşamadım. Kasıl- dını. ama kazandım. Pazar gunu ikinci bir başarıya arkadaşlarımla imza atmak \e4\ 100 metrey i de ka- zanmak istiyoruz" Sezon sonunda Turkıve ye tekrar gelmesi ıçın yaptı- gım davete çok sev ındı "\ ine F. Bah- çeli dostlarım \e arkadaşlarımla ol- mak \e dovamadığım htanbul'a gel- mek beni mutlu edecek. Basarıma beninı kadar scv ındiklerıne inandı- ğım Turk dostlarıma selam. Varış öncesi \esonrasi bana Turkiye'den telgraf vetelefnn açarakbeni hatır- lay an Turk dostlarıma teşekkurede- rim." Bailey ı bır kez daha ızlemek ıs- tevenler Pazar gunu Turkıye saatı ile 17 35 te ekran basına Bir zamanlar Fenerbahçe forması>la koşan Donovan Bailcv. artık 100 metrenin veni kralı. TUK VMİ >O«B«< 5TAHM TBİBB* MDBOIMMBA YtNl * « * l « AMLMSA F. Bahçe'den centilmenliğe çağrı Spor Sen isi - Bu hafta sonu baş- layacak Turkıye Bınncı Futbol Lı- gı oncesı Fenerbahçe Kulübu bırbıl- dırı \a\imlayarak, tum taraftarlan centilmenliğe çağırdı Kufürun onune geçılmesını ıste- ven \onetım Kurulu bıldırısı şoy- le "...Belki namaz kılan bir \aşlı ana, belki dev letine şerefle hizmet etmiş emekli bir baba. mut- fakta yav- rularına aş hazırlayan bir bacımız, analarımız, bacıları- mız. sıilale- miz ve kut- sal değerle- rimiz... Te- levizyonla- rımızdan genç di- mağlarm duyduğu çirkin söz- ler \e kızaran ebe\e>n yüzleri... Tepkide haklı olabiliriz ama kü- fürde asla... Gelin tepkilerimiz için başka yollar seçelim. Bu yıl sevgi yılı. Gelin daha hoşgönılu ol- maya çalışalım. Gelin statlarımı- zı spor salonlarımızı bir arena ol- maktan kurtaralım. El ele. gönül gönüle olalım, tribünlerde kötiı söze, kiıfüre son verelim" Bu arada Fenerbahçe Spor Eğıtım ve Sosyal Yardım V'akfı ile Fener- bahçe Kulubu maçlardan once da- ğıtacağı el ılanlanyla San - Lacıvert- lı taraftarlan statlarda centilmenli- ğe çağıracak Pistten notlar 18 daldkada 2 dünya rekoru GÖTEBORG (Cumhu- riyet) - Göteborg da devam eden 5 Dunya A.t!etızm Sampıyonası nda Ingılız at- let Jonathan Ed»ards, uzun atlamada 18 dakıka ıçınde ıkı duny a rekoru bır- den kırdı tlk atlavışında 18 16'tık bır derece elde eden Edvvars. ıkıncı hakkın- da daha uzaga uçtu ve 18 29"luk bır derece yaparak altın madalvaya ulastı Go- teborg"da ıkı dunya rekoru bırden kıran Ingılız atlet Jo- nathan Edvvars'ınyaşamı ıse bır haylı ılgınç Bır papazın oğlu olan Ed- vvards. dını ınançları nede- nıyle 1993 yıhna kadar pa- zar gunlen koşulan y arışlar- da yer almadı Edvvars ha- zıran ayında Uluslararası Amator Atletızm Federas- yonu'nun (IAAF) Lıllede organıze ettığı uluslararası atletızm şampıvonasında. 18 39ve 18 43İukatlavis- laryaptı ancak. siddetlı esen rûzgâr nedenıyle bu rekor- lar geçerlılık kazanmadı Dunya rekortmenı atlet. da- ha sonra Ingıltere de ıkı kez daha 18 metrenin ustune çık- masına rağmen ruzgar bu rekorların tekrar onune geç- tı Yarışta ıkıncılığı 17 62lık atlay ışıyla Bermudalı Mike Conley kazanırken Domı- nık Cumhunyetı den Jero- me Romain de 17 59"lu de- rece^ıv le uçuncu oldu Linford Christie sakatlandı Pazar gunu vapılan erkek- ler 100 metre koşusunda 6 gelerek dunya sampıvonu un\anını Kanadalı Donovan Bailey'e kaptıran Ingılız Linford Christie. varış bı- tımındekendını acıylayere attı Sağbacağındakıadale- nın gerılmesınden kaynak- lanan sakatlığının onem de- recesı henuz açıklanmadı Christie. stadvumdan sed- yeyleçıkmayıreddettı Ingı- lız atletın daha yan fınaller sırasında rahatsızlandığı fı- nal ıçın "Kendimi iyi his- setmezsem koşmam" de- dığı yakın arkadaşı llOm engellı ko^ucusu Colin Jackson tarafından açıklan- dı Christie. olaydan uzgun olduğunu belırterek $oyle konu^tu "İngiliz basını emininı çok mutlu olmuş- tur artık. Çunku ben ne zaman kazansam. ıngılız atlet im,ne7amankaybet- sem Jamaıka kokenlı bır yerlıvım onların gozunde. Atletizmi bırakmadan on- lar mutlu olmavacaklar." Basketbolda Fenerbahçe sezon açtı Spor Serv isi - Fenerbah- çe basketkol takımı yenı se- zonu dun akşam Hıllsıde Clup"ta duzenlenen torenle açtı Gecede yenı sporcularda- vetlıleretanıtılırken step.ae- robıc ve ha\aı fışek gosterı- len yapıldı Açılış sonrası Sarı-Lacı- v ertlıler 2 takım halınde gos- terı maçı yaptı Türkiye - Polonya Spor SerNİsi - Basketbol Genç Mıllı Takımımız. Is- panya"nınLeonkentınde 17 Avrupa Basketbol Sampı- yonası Challenge turunda bugun ılk maçını Polonya ile oynuyor Karşılaşma saat 19 00"da başlay acak Mıllı takımımız yarın 17.00'deEs.tonya. lOağus- tosta 17 00'de Portekız 11 ağustosta 19 00'daBelçıka. 12ağustosta21 00'deİspan- ya ile karşı karşıya gelecek Potada fıkstür çekiliyor Spor Servisi - Turkıye Deplasmanh Basketbol Lı- gı 9^-96 sezonu kura çekı- mı bugun Basketbol Fede- rasyonu İstanbul Buro- su'ndakuluptemsılcılennın katılımıyla gerçekleşecek Saat 10 00'daerkeklerl lıg. 11 00'de deplasmanh 2 lıg. 12 00"de Turkıye kupa- sı 2 lıg 1 tur bavanlar, 14 00 te Turkıye kupası. 2 1ıg 1 tur erkekler kuralan çe- kılecek Toto başlıyor \NKARA (AA) - Spor- Toto Teşkılat Mudurluğu. 1995-96 futbol sezonuna bu hafta gırıyor Spor-Toto. Spor-Loto \e Toto-Go!"de kuponlar dağıtılmaya baş- landı Spor-Loto'nunılkhat- tasında geçen sezondan dev - reden 26 mılyar lıralık ıkra- mıyenın 30 mılyar lıraya ulaşması beklenıyor Spor-Toto Teşkılat Mudu- ru Abdullah Topaloğlu, yaptığı açıklamada çok ba- şarılı ve verımlı bır sezon geçırmeyı hedefledıklennı belırterek. bu sezon Toto. Loto ve Toto-Gol'de kolon ucretlerıne zam yapılmaya- caSını sovledı TV'de spor TRT 1.20.45 Gunun Spor Ha- berlerı TRT 3,18.00 Dunya Atletızm Sampıyonası Interstar. 20.00 Fenerbahçe- Partızan (Naklen) CINE 5. 20.00 Fenerbahçe- Partızan (Naklen) atv 20.55 Sparta Prag-Gala- . tasarav (Nakien) 22.45 Real Zaragosa-Aja\ Show T\. 22.00 Fenerbahçe- Partızan (Bant) »ÖRTOTÖTAHMII SİRA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 MAÇLAR Fenerbahçe Karşıyaka Vanspor Galatasaray TraBzonspor A^karagucu Samsunspor Gazıantepspor Istanbulspor , Eskışehırspor Antalyaspor Bursaspor Gençlerbırlığı Kocaelıspor Kaysenspor Bes k'aş Alta> Denızlıspo' Çoriuspor Bak rkoy Soma ünyrt Goztepe KeTier Adanasoor Orduspor Duzcespc SıırtKoyHız YSE PTT Dıyarbakırspor Ş Ur'aspor Berganaspof Y Afyonspor TAHMİN 1 2-0 1 1-0 taai 1-0-2 1-0 2-0 1-0 1-0-2 0-1 1-0-2 1 1-0 1 1-0 NOT: Istanbulspor - Ebkışehırspor maçı cuma gunu oynanacağından To- to"dan çıkarıldı Bu maçın sonucu Loto"da ıse noter huzurunda çekılecek kura sonucu belırlenecek L0T01AHMİNİ 5-10-14-18-25-27-30-33 2-7-9-11-19-25-32-35 5-9. p . 17-24-26-29-3! 4-15-16-18-21-25-30-32 1-6-8-14-18-25-29-31 8-1O-13-18-25-28-3O-35
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog