Bugünden 1930'a 5,485,597 adet makaleKatalog


«
»

8AĞUSTOS1995SALI CUMHURİYET SAYFA VJÜNÜNTM TELEVIZYON 15 İLMLERİ Öimeden Once Son Kez 06.30 atv Macera (TS (Once Before I Die) - 2. Dünya Savaşı sırasında bir grup Ameri- * o ' kan asken. Filipınler'de yaşam mücadelesi vermektedir. Araların- da bir de kadın vardir. Yn: John Derek. Oyn: Ursula Andress. Kısmet 10.30 Show TV Duygusal Fakirbirşarkıcı kızla. tesadüfen zengın olmuşdelikanlının öyküsu konu ediliyor. Temel Gürsu'nun yönetıminde İzzet Günay ve Ne- şe Karaböcek başlıca roller paylaşıyor. Bitirim Şoför 10.30 atv Macera ©Baskasının taksisini işleten bir şofor, bir gün arabasına binen çeki- cı bir kadın yüzünden kendisıni. beklemedigi olayların içinde bu- lur. Oyn: Salih Kırmızı. Mervin lnal. Derbeder 10.30 İnterstar Melodram Çevrelerinin baskisı yüzünden bırtürlü birleşemeyen iki sevgilinın öyküsü. Temel Gürsıfnun yönertiği fılmde, başrolleri Ferdı Tayfur ve Canan Perver paylaşıyor. Sahipsizler 11.30 Kanal D Duygusal /^7\ Bırbalıkçı. küçük oğlunu büyütmek ıçın şarkıcılıkyapan bırkadın- ' O ' la ıyı niyetle ilişki kurar. Bu arada onları kötülerden de korur. Yn: Ertem döreç. Oyn: Kadir tnanır. Selma Güneri. Aşkın Kralı 12.00 Show TV Dram /T>ı (King Of Lo\e) - Cinsel ve siyasal özgürlüğü vurgulayan popüler v i ' yayınlar imparatorluğu kurmayı hayatınm amacı haline getiren med- yakodamanının öyküsü. Yn: A. VVilkinson. Oyn: N. Mancuso. S. Ward. 12.101 İnterstar I Aşka Geçit Yok Aynntı yanda Turist Ömer 14.10 Kanal D Güldürü ©Türk sinemasında klasikleşen Tunst Ömer filmlerinin ilkı. Hulkı Saner"in yönertiği fîlmde Sadri Alışık. Benan Öz veZuhal Tan baş- lıca rollerde. 14.301 Show TV I Sonsuz Çöl 15.30/atv/KırÇiçeği Aynntı yanda Aynntı yanda Yalnızun 15.30 Kanal D Melodram Genç bir marangoz. hamile olan bir kıza delıcesine âşık olur. İbra- him Tatlıses. kendi yönetimindeki filmde başrolü Derya Tuna'yla paylaşıyor. Sev Dedi Gözlerim 16.40 Show TV Melodram @lkı kız kardeşın askı arasında kalan bir gencin öykiisü anlatılıyor. Orhan Aksoy'un yönetiminde Orhan Gencebay ve Selma Güneri başlıca rollerde. Soğuk Alev 17.15 TGRT Macera /TT\ (Cold Heat) - Boşanan bir çift. çocugun kimde kalacağı konusun- v£/ da anlaşamaz. Babanın çocugu kaçırması üzerine, anne de çocuğu geri almak için birinı tutar. Yn: LJIIi Lomel. Oyn: J. Phillipe. B. Ekland. Hıçkınk 18.20 Show TV Melodram /Ç^\ Doktoruyla e\lenip. sonunda çocukluk yıllarından beri sevdığı er- *C' keğin kollarında ölen bir kadının acılı öyküsü. Yn: Orhan Aksoy. Oyn: Ediz Hun. Hülya Koçyığit. ÖlmeyenŞarkı 18.20 atv Melodram ®Beraberlikleri engellenen iki sevgılmın sonradan yaptıklan evlilık- lerden olan çocuİdarı. yarım kalan bir şarkı vasıtasıyla birbırlerini tanır. Yn: Orhan Aksoy. Oyn: Bülent Ersoy. Gülşen Bubikoğlu. Nefes Kesen İkili 19.50 Kanal 6 Macera ©(Breathing Fire) - Bir banka soygunu yapmayı planlayan çete. planlarını bozan adamı \e kansını öldürünce. kızları da intikam al- maya girişir. Yn: Lou Kennedy. Oyn: J. K. Quan. Gülüm Benim 20.35 Show TV Duygusal ®Bır kam>on %otorü ile zengın birailenin kızı birbırlerıne âşık olur. Ancak kıznişanlıdır. Ibrahim Tatlıses, yönertiği fılmde aynı zaman- da başrolü oynuyor. Diğer başrol oyuncusu ise Derya Tuna. 'Büyük Hesaplaşma', atv 'de saat 00.40ta ekrana gelecek. Rabia 21.00 Kanal D Dinsel /Z~?\ Ilk kadın evliyanın yaşamının konu edıldiği filnıin yönetmenlığını >Ü' Süreyya Duru üstlenmiş. Başrollerınde ise Hülya Koçyiğit. Orçun Sonat ve Hüseyin Peyda var. Postacı Kapıyı.- 21.55 interstar Güldürü ®Postacı Tayy'p bir kıza âşık olur. Ancak hem kızın abisı, hem de Tayytp'in annesi bu ilişkiye karşı çıkar. Yn: Ümit Volkan. Oyn: Si- nan Bengıer. Ruhsar Gültekin. Ezan Sesleri 23.10 TGRT Dram ®Zengın bir işadamtnın sosyetik kansı, bir mezar ziyareti sonunda hidayete erer. Yakın çevresi ise buna tepki gösterir. Yn: Mahmut Dinler. Ovn: Bülent Bilgiç, Nuray Kalpakarslan. 23.401 Show TV I Sinek Aynntı yanda Tutkunun Pençesinde 23.50 Kanal 6 Dram /C7\ (Power Passion Murder) - l930"lu yıllarda yıldızı parlayan bir ' o ' Hollyuood oyuncusunun. tesadüfen tanıştığı adamla yaşadığı aş- kın öyküsü Yn: Paul Bogard. Oyn: Michelle Pfeıffer. D. McGaven. Tuhaf Bir Öykü 23.50 TRT 2 Macera /C7\ (BestShots)- İçki mağazasındaçalışan Kid. birakşamsoygun ıçın ^ î / gelen adamla diyalog kurar ve ona tuhaf öyküsünü anlatmaya baş- lar... Yönetmen: Doug Lodato. Oyn: Marc Poppel. John Scort. Olüm Darbesi 00.15 HBB? Büyiik Hesaplaşma 00.40 atv Güldürü / O ı (BigDeal On Madonna Street) - 1950"li yıllarda mağazayı soyan Viî' ancak jakalanan iki amatör hırsızın, hapisten çıktıktan sonra yaşa- dLıklan anatılıyor. Yn: A. Todini. Oyn: M. Mastroianni. V. Gassman. CinayrtTohumu 01.00 Kanal D Korku (Z7\ (BadSeed) - 9 yaşındaki bir kızın etrafındakıler ölmeye başlayın- ^ Ü ' ca. oıun aslında azılı bir katilin çocuğu olduğu ve cinayetler işle- diği anlashr. Yn: Paul VVendoks. Oyn: Blair Brovvn. Lynn Redgrave. Saldırı 01.30 Show TV Gerilim fTT\ (Ranpage)- Birdızi cinayetin faili olan katilin yakalanması veyar- ^<zs gılanrjsını konu alan fılm gerçek bir öyküye dayanıyor. Yn: VVıl- 1 tiam Friedin. Oyn: Mihael Bıehn. Alex Mac. Havara Macerası 03.10 TRT 1 Gerilim Tî\ (AffarlnHavanna)-Kazasonucutekerleklı sandalyeye mahkûm kalarbir işadamı. karısının. eski sevgılisıyle ilişkiye girdiğini öğ- r-enir. Yn Casio Benedek. Oyn: J. Cussavetes. Raymond Burr. Jzieyin 0 YenYerli Orta Halli Ycıhcmcı vDeğmez TV 7 23.40\ Chris Wales ile Stephen Dupuis'nin ürperten makyajlanyla L)a\id Goldblum. gayet uygun olduğu bu rolde, yaptıgı deneyin kurbanı olan bir bilim adamını canlandırmır. Biliııı adaıtuınn trajedisiT\' Servisi- David Cronenberg. kendı icatettiğı birmakıneyleatomlan ayırıpbaş- ka bir noktava ıleten. sonra da yenıden bir araya getiren bilim adamımn yürek burku- cu hikâyesinı yeniden anlatıyor. B-katego- risi filmlere özgü bir malzemeye. yepyeni bir ağırlık kazandınyor. Gösterime girdi- ğinde hatın sayılır bir gişe yapan "Sinek", 'nahoş' olarak tanımlanan ayrıntılan nede- niyle hayli eleştirilmiştı. Ama bu tüyler ür- pertici aynntılarCronenbergüslubununhis- sedilmesinı de. ""Sınek"ın yürek burkucu biraşk hiküyesı olmasını da engellemiyor. '"Sinek"in fikri. George Langelaan'a ait. fılm onun bir kısa hikâyesinden beyazper- deye uyarlandı. Yoğun, çarpıcı >enaryo. Charles Ed\>ard Pogue ile Cronenberg"e ait. Seth Brundl. aynştınna makinesiyle kendısini birbölnıedenbirbölmeyeaktaran bir bilim adamıdır. Ancak bu işlenı sırasın- daikinci bölmedeki sineöin\arlığını farket- © Sinek The Fly Yönetmeıi" David Cronenberg Oy uncular: Jeff Goldblum, Geena Da\is, John Get/ 1988 ABDyapımı. lOOdakika. medığı için. atomları onunla kanşıp yavaş yavaş bir Sinek-Adam"a dönüşür. Cronen- berg bu değişımi bızden CNİrgemiyor. Son- lara doğrıı cıdtlen korkunç (lutta ıgrenç) ha- le gelen Seth-Sinek"i yakın plandan izlıyo- ruz (Chri> VVales ile Stephen Dupuis'nin makyajlan Oscar'a layık bulundu). Goldb- lum da bu role fc\kalade uygun. Bir bilim dergisinin nuıhabırinı oynayan (\e daha sonra evlenip bo^andıklan) Da\ is'le uyum- lan dayerinde. Getz. adıgeçen dergıninedı- törü. Yönetmcn Cronenberg ise. bir jıneko- loğu oynuyor. Tekrar yapımı Cronenberg tarafından gerçekle^tirılen "Sinek" ılk kez. Kurt Neunıann tarafından 1958de çekil- nıiştı. Senaryo. o sıralar henüz popüler bir romancı olmayan James Cla\ell"j aıtti. Bu küçük bütçeli. özel efekt fukarası. >iy ah be- yaz film garip bir şekilde etkıleyicıydi. Bir insan başının. bir sinek gö\desinin üstüne oturacak kadar küçülebilmesi gibi gariplik- ler kimseye garip gelmedi. Özellikle örüm- çeğın ağına düşen Sinek-Adam'ın "Imdat! İmdat! (Help nıc! Help me!) diye bağınşı içler acısıydı. Hatta o sıralar aynı mın\al üzre bir şarkı da haylı meşhur oldu. Neu- mann'ın fîlmindenbiryıl sonra "Returnof thcFlj" adlı birde\am-filmiçekıldı. Bunu. 1965"teki "Curse of the Fl\"ızledi. lkısi de kayda değer filmler değıldi. 1989"da ise, başka yönetmen \e oyuncular- la. bu sefer Cronenberg'in fılminin devamı çekıldı. atv 15.30 Üniyersitelinin aşkıTLRHANGIRKAN Büyükkentinyozlaşmışilişkilerindenbuna- lıpdoğadaki safvegüzel bir kıza âşık olan ünı- \ersitelı gencin öyküsü Artun Veres'ın 1985"te Ahmet Soner'in senaryosundan çek- tiğı "Kırçiçeği", fotoroman düzeyinde geli- şen. üniversıte gençliğinin sorunlarını yorum- layan düzgün anlatılmış bir aşk filmi. Video için yapılan bu gençlik fılminde, iki kadın ara- sında bocalayan bir öğrencinin sorunları ele alınıyor. Dargelirli birailenin hukuk fakültesıdeoku- y an oğlu Ercan (Tarık Tarean), bir gün eğlen- ce düşkünü sorumsuz sevgilisi Çiğdem'i (Gii- zin Doğan), eski erkek arkadaşıyla öpüşürken görüncc bunalıma düşüp arkadaşı Ahmet'le (Ömer Çolakoğlu) motosikletli bir yolculuğa çıkar. Yolda kaza geçırip. ayağından yarala- nan Ercan'ı. arabasına çarptıklan Hasan Dede (kostarika), evine götürüp. iyileşinceye dek koııuk eder. Ercan'la. arabacının saf ve temiz bir kız olan torunıı Zehra arasında duygusal bir ılişki başlar. Kenrtekı lüks düşkünü dejenere ol- muş kız arkadaşlarından çok farklı bulduğu Zehra'ya gerı dönüp e\leneceği yolunda söz veren Ercan. yaklaşan sınavlan için kente gi- dince büyük bir sürprizle karşılaşır. TRT1 23.00 Dormen ve Mine konuk TV S«rvisi- "Erol E\gin Show"un on sekizinci bölümünün konuklan Haldun Dormen ve Mine olacak. Program Erol Evgin'in "Ge- çer mi böyle Ömiir" adlı şarkısıyla başlıyor. Vapımın ılk konuğu Dor- men, Amerıka'dakı tiyatro eğitimin- den sonra yurda dönüşüyle başlayan tiyatro yaşantısında 1955'te kurdu- ğu Dorrnen Tiyatrosunu ve "Sokak Kızı İrma", "Şahane Ziiğürtler", "Yer Demir Gök Bakır" gibi önemli oyunlardan sonra yönertiği "Hisseli Harikalar Kumpanyası", "Şen Sazın Biilbülleri" müzikalle- nden söz ediyor. "Benim Sevgili Radyom" köşesinde Erol Evgin. Ti- mur Selçuk'un "Ayrılanlar İçin" şarkısın seslendirdikten sonra Dor- men'le birlikte "Hisseli Harikalar Kumpanyasf'müzıkalmden bir bö- lümü de beraber seslendirecekler. "Erol Evgin Show"un "Genç Yetenek" bölümünde bu yıl Kuşa- dası Altın Güvercin Şarkı Yarışma- sı'nı kazanan Mert Ekren yanşma- daki şarkısı "Aşkımı Çaldın"ı söy- leyecek. İkinci konuk Mine, öğrenci- lik yıllarında başlayan müzik tutku- sunu. Ajlan ile olan ortak çalışmala- nnı ve yeni çalışmalanndan sözede- cek ve " Hahhaninna". "It's only a paper moon", "GQnahımsın"ı seslendırecek. Yönetmen: Artun Veres Senaryo: Ahmet Soner Görüntü: Yılmaz Giirbiiz Oyuncular: Tarık Tarean, Nazan Ayas, Güzin Doğan, Ömer Çolakoğlu, Ahmet Kostarika, Ali Rıza Canoluk, EzgiAnıl 1985, Mine Film yapımı. MERCEKLE BAKINCA MAHMUT T. ÖNGÖREN Atatürk Konuşuyor (mu?) 1 ağustosgünüTRT'nın "GAPTelevizyonu"adıy- la yaptığı öğle yayınını izledinız mı? Ekranda Anıtkabir. Anıtkabır görüntüsünün üze- rine Atatürk'ün devınimli bir filmi düşürülmüş. Ga- lıba, Türkiye Iş Bankası arşivlerinden, TRTTelevız- yonu'nun ilk yayın yıllarında bulunmuş bir fılm bu. Fılmde Atatürk konuşuyor. Ama Atatürk'ün sesi- nı değıl, onun yerine konuşan bir başkasının sesini duyuyorsunuz. Atatürk'ün dudak devinimleri ile onun sözlerini söyleyen konuşmacı arasında uyum sağlanmış. Yani Atatürk'ün dudakları oynadığında onu seslendiren konuşmacı da konuşuyor. Atatürk durunca o da duruyor. Mesleksel deyimle, "eşleş- me" yapılmış. Hem de başarılı biçimde... Ama ortada bir tuhaflık var. Karşınızdaki ekranda Anıtkabir'in derinliklerinden gelip size seslenıyor- muş gibi görünen Atatürk'ün dudak devınımleriyle eşleşmiş konuşma. gerçekte Atatürk'ün sözlerini ıçermiyor. Bu konuşmanın tek sözcüğü bile onun değıl... Bırisı oturmuş, "Atatürk bugün yaşasaydı böyle bir konuşma yapmalıydı" amacıyla bir konuş- ma yazmtş. Kendi kafasına, kendı propaganda an- layışına, kendı tek yanlı görüşüne ve kendi çıkarına uygun olarak... Sonra bu konuşmayı, Atatürk'ün bir filmındeki ko- nuşmasının görüntüsüyle eşleştirmişler. Ama fılm- deki Atatürk'ün asıl konuşması atılmış ve yerine "Atatürk bugün bunları söylemeliydi" düşüncesiy- le bir başkası tarafından yazılmış propaganda ko- nuşması, yıne bir başkasının sesiyle oturtulmuş. Bu bir sahtekârlık mı, değil mı? Gerçi konuşmanın başında, "propaganda met- nı"rur\ kim tarafından yazıldığı açıklanıyor. Ama Ata- türk'ün ağzına böyle bir konuşmanın "yakıştırılma- sının" ya da "sıkıştırılmasının" özürü olabılır mı? Uydurma konuşmanın yazan açıklansa bile, böyle bir uygulamaya başvurmaya kimın ya da hangı ku- rumun hakkı vardır? Devletin televızyonu bundan böyle, ölmüş herhangı bir unlüyü, kendine uygun gördüğü amaçlar için konuşturmaya mı kalkacak- tır? Oysa başta Atatürk olmak üzere tüm ölmüş ünlü kişilerin bu gibi durumlarda kullanılabilecek ve baş- vurulabılecek gerçek sözleri belgelerde durmakta- dır. Bunları radyo-TV yayınlarında bir başka spiker de okuyabılır. Ama tek sözcüğüne dokunmadan... Ne var ki. TRT çoktan çizmeyi aşmış ve herhalde yukarılarda bir yerlerden verilen buyruklarla Ata- türk'ün ağzından uyduruk ve nıteliksiz bir konuşma- yı tüm ülke halkına kabul ettirmeye yeltenmıştir. Hatta aynı izlencede. Türkiye'nin en demokratik ül- kelerden biri olduğu ve diğer ülkelerin demokrasi- ye bu denlı yaklaşamadığı biçiminde konuşmalara da yer verilmiştir. Demek ki en demokratik ülke olmanın yolu, bir li- derin görüntüsüne uyduruk bir konuşmayı eşleşti- rerek yapıştırmaktan geçebilıyor? Acaba TRT bu- güne dek daha başka hangi görüntüleri ve konuş- maları böyle değıştirerek. çarpıtarak ve uydurarak kamuoyuna sundu? TRT'nin de üstünde, hangi çev- relerin saptadığı görüntüler ve konuşmalarla Türki- ye'nin gündemi belırlendı?.. GAP yayınındaki Atatürk'ün uyduruk konuşması- nın bir başkası tarafından yazıldığının kısaca açık- lanması da, bu gıbı işlerın dürüstçe değıl, çekince- sizce yapılabıleceğinı sergılemesi bakımından ıl- gınçtı. Böyle bir açıklamada, herhalde ülkemizin ne denli derin bir demokratik yapıya sahip olduğunu kanıtlamakta ve tüm Avrupa'nın bizi kıskanmasına yol açmaktadır. Artıkduyargibiyim: Avrupa ülkelerinin başbakan- ları toplanmışlar ve Türkiye'nin demokratlığını kıs- kandıklarını bırbırlerine söylüyorlar. Ama hepsini bi- rer spiker seslendiriyor. Hemen belirtmekte yarar var. Tüm bu spıkerlerin konuşmalannı, bızim "yu- karıdakiler'' yazdı. Demokratlaşma bizde böyle olu- yor, ne demezsıniz! Bir sinema oyuncusunun sinemaya pek değinme- yen anıları: Nubar Terzıyan, "Ne Idim Ne Oldum", lletişim Yayınları, istanbul, 1995. interstar 12. ıo\ Silver, karakterlerini bu kez 'formül komedisi' sınırlanna hapsetmiş Geleııekler modern dünyaya taşınınca Crossing Delanccy Yönetmen: Joan Micklin Siher Oyuncular: Aım lr\ing. Peter Riegert, Reizl Boz> k. Jeroen Krabbe, Sylvia Miles. George Marlin. John Bedford Lloyd / 1988 ABD yapımı. 97 dakıka TV Senisi- Susan Sandler'ın oyunundan, yazar tarafından senar- yolaştırılan "Crossing Delancey ". geçen hafta da "Çizgiler Arasın- da"adıyla tercüme edilmiş "Bet- »een the Lines"ını izlediğimiz Sil- \er"ın ilk ticarı filmi. Nev\ Yorklu. kendine güvenen genç bir Yahudi kadının. büyükannesi tarafından ev - lendirilmek istenmesinin hikâyesi. Otuzküsuryaşındaki Isabella. bir kıtapçıda çalışır. İşi nedeniyle bır- çok çılgın şairle. bohem kitap âşı- ğıyla ve edebiyatın en büyük isim- leriyle tanışır. Kendini bu çevrenın birparçası sayar. Ona yakınlık gös- teren edebiyatçılarla diğer entelek- tüellerin yalnızca kafasıyla ilgilen- diklerini sanır. Silver. eski dünyanın gelenekleri ile modern yaşama biçimi arasında- ki zıtlık üzerine zaman zaman. geri dönmeyecek bir döneme duyulan özlemin hüznünü vansıtsa bile. ıze- Amy Irving \e Suz/y Roche. vönetmenin ilk ticari filmi 'Aşka Geçit \ ok'un bir sahnesinde birlikte. ne de key iflı bir film yapmış. Ancak. karakterlerini ayrıntıları üzerinde ozenle durarak işleyen yönetmenin. bu sefer onlan formül komedisi sı- nırları içinde hapsettiğı söylenebi- lir. Diyaloglar da aynı formül için- de kalıyor. Zekı zeki bakan insanlar, bu panltıyı konuşmalanna yansıta- mıyorlarpek. Buda. genellıkle ken- di olanaklarıvla fılm yapan bir yö- netmenin. ticari bir ış çıkarmak için ödediği fatura olsa gerek. Genellik- le tanınmamış oyuncularla çalışan Silver, bu kez o yöntemi benimse- memiş. Ama daha çok Paul Verho- even'in filmleriyle adını duyuran Hollandalı iyi aktör Jeroen Krab- be'nin ABD'detanınmasındabu fil- mın rolü olduğu kesin. Irving ve Ri- egert de iy i ama. büyükanne ile çöp- çatanda Bozyk ve Miles, besbelli kendileri de çok eğlenerek. "Aşka Geçit Yok"u sürüklcyip götüren kompozisyonlar çizmişler. Show TV 14.30 Şehirle doğa hayatırım ürpertici mııkayesesi SEVİN OKYAY Babalan aklını kaçınp intiharedin- ce. Avustralya'nın ıssızdüzlüklerin- de bir başlarına kalan iki Ingiliz ço- cuğun hikâyesi. ilk bakışta, sıradan bir hikâyesi olan. sıradan bir mesaj v eren bir film olarak görülebilir. Oy- sa yönetmen Roeg. geleneksel hikâ- ye anlatımının da zahmetsizce üste- sinden gelebildiğini sonradan kanıt- ladığı halde (insignificanca. The Wıtches). çağdaş sinemaya "'sıradı- şı anlatım bıçimlerının v irtüoz kâşı- fi"" olarak damgasını basmış biri. Ja- Sonsuz Çöl The VYalkabout YonetmeırNicolas Roeg. Oyuncular: Jenny Agutter, Lucien Jhn, David Gulpilil, John IVleillon / 1970 AvustraKa yapımı. 100 dakika mes Vance Marshall'ın romanın- dan scnaryosunu Edward Bond'un yazdığı "Sonsuz Çöl". göz kamaş- tıncı ışık verenklere. kültürçatışma- sına. çölde peydahlanan yarı mistik cinsel güçlere ek olarak. izahı giiç bir başka boyuta da sahip. Bir adam (Meillon). çölde intihar eder. Yokluğa yoksunluğa alışkın ol- mayan, şehır çocuğu yeniyetme kı- zıyla küçücük oğlu da Avustralya düzlüklerinde. doğayla çevrili halde tek başlarına kalır. "Sonsuz Çöl" ise. Roeg'un ılk *solo* yönetmenlik denemesi. Sade- ce goruntü yönetmenliği yaptığı da- ha önceki filmlerin (Far From the MaddingCrovvr. Petulia. Fahrenheit 451. vb.) görsel çarpıcılığını fark et- memiş olanlar. onun bu daldakı üs- tünlüğüıui "Performance" \e "\\ aîkabout" ile hemen anlayabi- lır. Çünkü Roeg bu ilk ıkı filmınin görüntu yöııetmenliğini de kendisı yaptı. Sonraları ise, kamerayı başka bir meslektaşına emanet edip hıç ıl- gılenmedığinisöyiesede, nehikmet- se Roeg fîlmleri (The Man Who Fell To Earth. Don"t Look Novv. Eııreka. vb.) hep o baş döndürücü görüntü zenginlığını ve süratını korudu. Filmin ağırlık merkezi. olay örgü- leri ve karakterlerin dünyası değil. Uygar karakterler ve yerlının var ol- duklan mekân. gerçekte bir yabanlık değil. hikâyenın anlatılması için ora- ya konmuş. tarıfe gelmez bir yer. Beckettın "Godo'yu Bekler- ken"indekı sahne gıbı. Avustral- ya'nın y abanıl düzlükleri de hem be- lırlı hıçbir yer değil. hem de her yer. K.ahramanların orasının burasının su topladığını. sıcaktan dudaklannın çatladığını görüyoruzgerçi ama. yö- netmen. onlann fizıki acılannı bize daimabelirlibirmesafedensunuyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog