Bugünden 1930'a 5,491,590 adet makaleKatalog


«
»

VtSA...VISA Premier?Gold. VISA International... EMLAK BANKASI Cumhuriyet72. •. SAYI25530 / 20000 TL (KDV ıçınde) KURUCUSU: YIMUS NAOİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADÜIU0İ (1945-1991) Sırplann katliamını seyreden Batı, nihayet harekete geçti ]\ATO vuruyor BM'nin Bosna-Hersek'in başkenö Sâra>bosna'daki pazar yeri katliamından Bosnalı Sırplan doğrudan sorumlu tutmasmuı ardından NATO, önceki gece yansından sonra 60 savaş uçağıyla başkent çevresiııdeki Sırp mevzOerine karşı çok yoğun bir harekât başlattL NATO kaynaklan, operasyonda hedeflerin büyük kismının tahrip edildiğini ve operasyonun sürdüğünü belirttiler. Bosna-Hersek radyosu, adını açıklamadığı bir BM sözcüsüne dayanarak, NATO uçaklannın Gorazde, Tuzla ve Mostar çevresindeki Sırp mevzüerini de bombaladığını bildirdi • 7. Sayfada Cumhurbaşkanı Demirel, 'Bunu keşke bir süre önce yapsalardı. Çok geç kalmış bir iş' dedi Tyrkiye'den harekâta destek BATI MEMNUN Rusya: Olumsuz sonuç verecek • Harekât, Rusya dışında tüm Batı ülkelerinden tam destek aldı. Başta ABD olmak üzere Batılı liderler, Saraybosna'da korkunç bir sivil katliamı gerçekleştiren Bosnalı Sırplara en uygun karşılığın verildiğini ifade ettiler. • 7. Sayfada ÖÜŞAİR GÖZÜYLE ACILI BOSNA yanützisi Yarın Cumhuriyet'te NATO GENEL SEKRETERİ: Karar, katlianı üzerine ahndı • NATO Genel Sekreteri Willy Claes, Bosna'daki tüm taraflardan ılımlı davranmalannı istediklerini ve NATO'nun müdahalesinden hiç kimsenin askeri çıkar beklememesi gerektiğini söyledi. • 7. Sayfada • Sırplar tarafmdan işlenen insanlık dişı vahşerin durdurulması zamanının geldiğini belirten Çiller, "Türkiye, bunu yapmaya hazırdır" dedı. • Milli Savunma Bakanı Mehmet Gölhan, NATO'nun tüm Sırp mevzilerini bombalayacağını söyledi. • ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, Başbakan Tansu Çiller'in harekâtta bir rolü olmadığını ileri sûrdü. • 7. Sayfada DYP'de mektup kavgası• Anayasa değişikliğinin Başbakan Çiller'in başansı olduğunu savunan ABD Büyükelçisi Grossman'ı, "Bu reforma, 1991'de siyasete giren kişilerin liderlik yaptığını düşünmek tarihi yanlıştır" diye yanıtlayan Cindoruk'a sert tepki geldi. • Cindoruk'un genel başkanını yabancı bir ülkeye jurnal ettiğini savunan Hasan Ekinci, "ABD gibi bir ülke, senin genel başkanını övüyor; bundan mutlu olacağına, 'Başan onun değildir' diyorsun. Herkes biliyor ki, ABD'yi karşına alırsan yalnız kalırsın" dedi. Cindoruk ise diğer siyasetçiler gibi ABD'den destek arayışmda olmadığını söyledi. MŞE %KtKm habaH • 5. Sayfada ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ 6 Masum bir mektuptu' • DYP'yi kanştıran "mektup olayı", ABD Büyûkelçiliği'nde de "düş kınklığı" yarattı. Büyükelçilik sözcüsü, "Türkiye'nin içişlerine kanşmıyoruz" derken Büyükelçi Grossman'ın da yakın çevresine "Mektupta Tansu Çiller'i destekler bir içerik yoktu. Düş kmkhğına uğradım" dediği belirtildi. • 5. Sayfada ECEVlT: MEKTUP DENSİZLİK • 5. Sayfada şen, &ayıo cindlorvK sına fena slnîrlenmiş. Ve /VBP ;is'me sert" bîr cevâp VeırrTHV... ? % wc t\3&ıl 5erc bîif cev^p \ ^ _ verifdi w^wı^« Niyazov: Türkiye'nin petrol politikasını anlayamadık Petrol boru lıattnıda bir skaiKİal dalıa CHP KURULTAYI 11 başkanlan ne diyor? Nasıl bir CHP? Nasıl bir ideolojik çizgi? Koalisyon sürmeli mi? Nasıl bir kadro? B U G U N YmCumtariyerte.. Cumhupiyet'le birlikte • Başbakan Çiller'in, Dışişleri ve Enerji bakanlıklanyla BOTAŞ Genel Müdürlüğû'nü devredışı bırakarak, "danışman diplomasisi"yle yürütmeyi yeğledığı Orta Asya petrolleri konusunda Türkiye'nin çelişkili tutumu, "skandal" boyutuna ulaştı. • Tûrkmenistan Devlet Başkanı Niyazov'un, Türk heyetine, "Türkiye'nin petrol politikasını anlayamadık" dediği belirtildi. • 10. Sayfada OLAYLARIN ARDENDAKİ GERÇEK Klrak Çıkmazu.. ABD'nın "terörü destekle- yen ülkeler" listesinde yer alan yedı ülkeden üçüyle komşuyuz: Iran, Irak ve Suriye. Zaman zaman ortaya atıian güçlü belgelere dayalı iddialar gösteriyor ki terör örgütü PKK'nın, bu üç ülkede de ya- şamasını sağlayacak zemın var. Kuzey Irak'taki PKK kamp- lan, bazı dönemlerde "kurta- nlmış bölge" özelliği taşıyor. Burada egitilen teröristler, sı- nın geçerek Türkiye'de eylem yapıyor ve yeniden kamplan- na dönüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) zaman zaman karadan ve ha- vadan operasyonlar düzenle- yerek, bölgeyi kontrol altında tutmaya çalışıyor. Bu operas- yonların en büyüğü, geçen mart ayında 35 bin askerle gerçekleştirilmişti. Son dönemde gelen haber- lere göre PKK'li teröristler, operasyon sırasında terk et- tikleri kamplara geri dönüyor- lar. Ne yazık ki Kuzey Irak'tan sağlıklı haberier alınamıyor. Geçen haftaçeşitli kaynaklar- dan ulaşan haberler, PKK'nin Kürdıstan Demokrat Partisi mevzilerine yönelik saldınlan- na, Talabani liderliğindeki Kürdistan Yurtseverler Birli- ği'nın (KYB) destek verdiğı yönündeydi. Ölü ve yaralı sayısı konu- • Arkası Sa. 6, Sü. 9'da ÇtLLER'DEN YARDIM MESAJI 4 Barzanî îsterse yeıri gelişmeler olabilir • Tûrk uçaklannın Kuzey Irak'a hava operasyonlan dûzenlendiği şeklindeki haberler Milli Savunma Bakanı Gölhan tarafindan yalanlanırken, üst dûzey bazı yetkililer küçük çapta nokta operasyonlann sürdüğünü vurguladılar. • DSP lideri Bûlent Ecevit, Türkiye'nin, ABD'nin kendi mandası altında kurmaya çalıştığı Kürdistan senaryosuna alet olduğunu söyledi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Başbakan Tansu ÇiDer, Kuzey Irak'ta PKJC ile çatışan Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) hden Mesud Barza- ni'nin isteği doğrultusunda böl- geye Türk Silahlı Kuvvetle- ri'nin (TSK) müdahale edebıle- ceği mesajını verdi. Mıllı Sa- vunma Bakanı Mehmet Gölhan, Kuzey Irak'a hava operasyonu düzenlendiğine ilişkin haberle- ri yalanlarken, kaynaklar, kûçük çapta nokta operasyonlannm sürdüğünü vurguladılar. DSP Genel Başkanı BûlentEcevit de, Kuzey Irak'ta büyük bir askeri harekât başlatmasına karşın gü- venliği sağlayamayan Türki- ye'nin, ABD'nin kendi manda- • Arkası Sa. 6, Sü. 3 'te GUNDEM MUSTAFA BALBAY Amer-entrika... Büyük küçük herkes, 30 Ağustos Zafer Ba> ramını coşkuyla kutiacü. (UĞUR GÜNYÜZ) Zafer Bayramı^m kutladık 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Silahlı Kuvvetler Gûnü tüm yurtta, dış temsilciliklerimizde ve KKTC'de coşkuyla kutlandı. RP'li Rize Belediye Başkanı Şevki Yılmaz yine törenlere katılmadı. • 3. Sayfada Köroğlu'nun, "Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu" sözü ör- neğı, ne zaman bir dostla telefon görüşmesi yapsam kendi kendime, "Telefon icat oldu, mektup bozuldu" derim. Meğer yanılmışım. Mektuplar bozulmamış. Işlevlerıni fazlasıyla yerine getire- rek günlük yaşamımızdan devlet düzenimıze kadar hak et- tiği yeri dolduruyor. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Marc Grossman'ın TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'a gönderdiği "ekli" mek- tup, yanılgımızı ortaya koydu. • Arkası Sa. 6, Sü, 3 te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog