Bugünden 1930'a 5,485,762 adet makale



Katalog


«
»

VJSA...VISA Premier/Gold... VISA International... EMLAK BANKASI Cumhuriyet72.YI.SAYI Tl (KDViçinde) KURUCUSU: (1924-1945) BAŞYAZARI: H M * N U İ (1945-1991) Büyük Zafer'in 73. yıldönümü kutlu olsun• Cumhurbaşkam Süleyman Demirel, 30 Ağustos 'un "Türkiye 'nin devleti ve milletiyle ebed-müddet var olacağının, tarih önünde irade ve inançla kamtlandığı mucizevi bir destan olduğunu " belirtti ve Türk milletinin milli varlık ve hukukunu bütün dünyaya kabul ettirdiğini vurguladı. Başbakan Tansu Çiller, 73 yıl önce bugün, emperyalist güçlere karşı mücadelede bağımsızhğa dönük inancın zafere ulaştığım vurguladı. • ANAP lideri Yılmaz, Atatürk'ün, "Ülkeyiyönetenler, gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler" sözlerini, bugünleri görerek söylediğini belirtti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Karadayı da tehdit ve tehlikelerin her geçen gün daha da kritik bir hal aldığını belirterek ülkenin ve milletin güvenliği için Türk Silahlı Kuvvetleri 'nin kanlarım ve canlarımfeda etmekten çekinmeyeceklerini belirtti. • 17. Sayfada • 30 AĞUSTOS'LA GELEN AYDINLIK SMİKNUfiRBirtolyanı • ALMAN BELGELERİNDEN BÜYÜK TAARRUZ'UN ÇtZİMLERİ • Arka Sayfada • CUMHURİYETÎMtZÎN TEMELİ YH1* GÜNGfiR ÜZDBtfN ySRI • 2. Sayfada Ofk A T f T 6 r f Y ~ m 1 0 ^ 4 , BağnmızTürid>«Cumhuriyeti'nikurankahnunanlar30AğustosZaferi'nin *JV .rt.vr«JO J. KJJ M.ZF^^a - y ^ j yddönümünde (30 Ağustos 1924) Dumlupmar'da görülüyor. Büyük başannın erinç ve dinginltğj içindeler. O gün hem Zafer'i kutiadılar hem de •Meçhul Asker Amtı'nın temelini attılar. Or- tada: Atatürk, sağında srvil grysiü Saüh Bozok, solunda Latife Hanım. Soldan sağa: 1- Çoban Mustafa, 2- Enver Behnan Şaporyo, 3- Bursa Mebusu Muhirtin Baha Pars. 4- Halis Bıyıktay, 5- Mareşal Fevzi Çakmak, 6- Tevfîk Bıyıkhoğlu, 7- Ruşen Eşref Ünaydın, 8- Ali Fuat Cebesoy (Nâzım Hikmef ûı dayısı), 9- Yunus Nadi, 10- Fethi Bey (Okyar), 11-Ismet Paşa (İnönii), 12- Kâam Karabekir Paşa, 13- Ali Çetinkaya (Kel AK), 14- Şükrfi Naili Paşa (Prof. Macit Gökberk'üı babası), 15- tzzettin Paşa (Çahşlar), 16- AK Hikmet Paşa (Ayerdem). (Fotoğrafı çeken: Cumhunyet muhabıri Namık Görgüç) BAHÇELÎEVLER Hücre evînde patlaıııa: 2 ölü • Istanbul Bahçelievler'de yasadışı bir örgütün hücre evi olduğu sanılan bir evde meydana gelen patlamada, biri olay yerinde olmak üzere 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Patlama sırasında evde bulunan ve yara almadan kurtulan bir kadının da gözaltına ahndığı öğrenildi. • Olay yerinde incelemelerde bulunan Istanbul Emniyet Müdürü Necdet Menzir, evde TNT maddesinin bulunduğunu ve olayın son bombalama eylemleriyle bağlantılı olabileceğini söyledi. • 77. Sayfada ORTAK HAREKÂT GÜNDEMDE Aııkara, Talabani konıısıında kıışkulu • Ankara, Talabani liderliğindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB), yalanlamasına rağrnen PKK'nin ICıızey Irak'ta KDP mevzilerine giriştiği saldından hoşnut olduğu düşûncesinde. LALE SARIİBRAHİMOĞLL ANKARA - Terör örgütü PKK'nin Kuzey Irak'ta haien mevzilenne vur-kaç operas- yonlan dûzenlemeye devam ettiği Kürdistan Demokratik Partisı (KDP), Ankara'ya, ör- gütün arkasında bulunduğunu, belırttiğı "bölgesel güçleri" uyarması çağnsında bulundu. Ankara'ya bu yöndekı çağnyı yapan ve hafta sonundan son- ra ikinci kez dün Dışişleri Ba- kanlığı yetkilileriyle görüşen KDP'nin Ankara'daki temsil- cisi Sefin Diza>i bu bölgesel güçlerin kimler olduğunu söy- lemedı. lran, Suriye ve Irak'ın, PKK'nin arkasında olduğu savlanan bölgesel güçler oldu- ğu belirtıliyor. Diplomatik kaynaklar, son PKK saldınsın- dan Talabani liderliğindeki Kürdistan Yurtseverler Birlı- ğı'ran (KYB) hoşnut kalabile- ceğini dile getinrken Türkı- ye'nin geçen mart ayında Ku- • Arkası Sa. 17,Sü.3 te Soysal adaybğa hazırLamyor 'Artık adaylığınızı açıklayın' Cumhunyet Halk Partisi'nin Izmir İI Meclisi temsilcileri, Ankara Mılletvekili Mümtaz SoysaFın Bodrum Aktur'daki evinin kapısım çalıyorlar. Kapıyı açan Hoca 'heyecanlı.' Çünkü, konuşulacak konuyu da önemıni de bilıyor. lzmirli CHP'liler konuya kestirmeden gıriyorlar: "Hocam durumu biliyorsunuz. Artık adayhğınızı açıklayın." Soysal, durum değerlendirmesi yapıyor. Izmirliler kararlı: "Bu koalisyon ortaklığının partimize nelere mal olduğu ortada. CHP'nin sorunu lider bulmak değıl, kimlik bunahmından kurtulmak..." 'CHP'nîn kimliği uğruna: Evef Soysal'ın, Baykal'ın gücü konusundaki kaygılan aşılıyor. Adaylığa niyetli, ama "arkasında güç bekleyen" Soysal sonunda "Delegasyon bir görev verirse genel başkan adaylığından kaçamayacağım" diyor. Ardından da SHP- CHP kamplaşmasının yanlış olacağını, Baykal adaysa karşısına tek bir isimle çıkılması gerektiğini söylüyor. Soysal'a adaylığını tzmir'de açıkJaması yolunda bir öneri getiriliyor. Buna göre düzenlenecek bir konferansın ardından sol adına Ege kıyılanndan ülkeye mesaj verilecek. SBfflAR MZK'H hateri • 5. Sayfada Livaneli: Uygun görülürsem adayım Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in Kırgızistan gezisine UNESCO Büyükelçisı sıfatıyla katılan Zülfû Lıvaneli, dün akşam yurda dönüşünde havaalanında, "Aday olmam içın CHP'nin örgüt tabanından yoğun baskılar geliyor. Uygun görülürsem adayım" dedi. Kurultaya hazırlanan eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ise dün SHP kökenli CHP'li Parti Meclisi üyeleri ve bir grup milletvekiliyle görüşerek destek turlannı sürdürdü. Karayalçın'ın, önceki gün görüştüğü yenılikçilere "tavırlannı netleştirmeleri için cuma gününe kadar süre verdiği" öğrenildi. H 5. Sayfada BM'den Sırplara katliaııı suçlaması • Birleşmiş Milletler, Saraybosna'da önceki gün meydana gelen ve 45 kışinin ölümüne, 87 kişinin yaralanmasına neden olan katliamdan Bosnalı Sırplan sorumlu tuttu. BM, saldınya nasıl ve ne zaman karşılık verileceğı konusunda NATO ile temaslarını sürdürüyor. • ABD temsilcileri banş çabalannı sürdürürken dün Sırplar tarafindan yapılan sürpriz açıklamada, ABD'nin banş plarunı kabul ettikleri bildirildi. • 9. Sayfada Ş A İ R GÖZÜYLE A C I L I BOSNA fflAOLBBRAMOeLU'nun yaoıizisi üıira ounu Cumburiyerte MECLİS BAŞKANFNDAN YANIT Cindoruk: Gazilik yüce mertebedir • Meclis Başkanı Hüsamettin Cindoruk, kendisine, DYP Genel Başkan Yardımcısı Ibrahim Yaşar Dedelek aracılığıyla "muharip gazi" sıfatını yakıştıran Başbakan Tansu Çiller'i, "dolaylı ve alaycı" bir üslupla yamtlamayı tercih etti. • Cindoruk, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı ve "muharip gazileri" kutladığı mesajında, "Gazilik, gıpta edilecek en yüce mertebedir" görüşünü dile getirdi. • 4. Sayfada DYP'de ftrtına dinmiyor Disiplin Kurulu'na sevk edilen Kocaeli Milletvekili Ismail Amasyalı, Ulaştırma, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı'ndaki yolsuzluk iddialannı yeniden gündeme getirirken genel merkez yönetimi de Amasyah'yı, "Resmi evrakta sahtecilik ve sahte senet düzenleme" suçlanndan, dokunulmazlığıru kaldırmakla tehdit ediyor. • 5. Sayfada OLAYLAREN ARDENDAKİ GERÇEK 30Ağustos... Bugün 30 Ağustos, "Baş- kumandanlık Meydan Muha- rebesı"rvn 73. yıldönümü. Tüm ulusumuza kutlu ol- sun. Mustafa Kemal Ata- türk'ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin verdiği, "Başku- mandanlık" yetkisıyle yönet- tiği "Büyuk Taarruz", 26 Ağus- tos 1922 sabahı saat 05.30'da başladı ve 30 Ağustos'ta ut- kuya ulaştı. Bu utku, hemen ardından Mudanya Ateşkesi'ni, daha sonra da Lozan Banş Antlaş- ması'nı ve Cumhuriyet'i getir- di. 30 Ağustos, Anadolu insa- nının kanıyla yazılmış bir ger- çektir. Anadolu halkının tarihi- dir. 30 Ağustos, dünya ege- menlerinin Anadolu üzerinde yaptıklan hesaplann bozuldu- ğu gündür. 30 Ağustos'un anlamı, Mi- sak-ı Milli sınırlannın dışına taşmış vetüm mazlum uluslar için, "ışık" olmuştur. Tarihsel anlamı, askeri niteliğinden çok daha önemlidır. Atatürk, Söylev'inde şöyle diyor: "Herevresi ile düşünülmüş, hazırfanmış, yönetilmiş ve ut- kuyla sonuçlandırılmış olan bu savaşlar, Türk ordusunun, Türk subaylannın ve komu- tanlannın, yüksek güçlerini ve yiğitlıklerini tanhte bir daha saptayan ulu bir yapıttır. Bu yapıt, Türk ulusunun özgürlük ve bağımsızlık düşüncesinin ölümsüz anıtdır." 30 Ağustos, tarihin tozlu sayfalannda yerini almış, bu- gün için anlamını yitirmiş bir olay mı? Hayır. Tarihsel olaylarda "zaman aşımı" görecelidir. 70 yıl ön- ceki bir olay, 7 yıl öncekinden çok daha güncel ve önemli olabilir. Bugün, Balkanlar'a ve Kaf- • • • • Arkası Sa. 17, Sü 9'da Şimdi, evlenmek daha kolay: Evlilik Krediniz VakıfBankta! VaktfBank, 100 mllyon liraya kadar Evlilik Kradisl »eriyor. Gelin VakıfBank a, kredinizi hemen alın, hemen evlenin! Ödemelerinizi sikıntıya girmeden, gj*. dilediğiniz gibi yapın! VHlfDCHlk BORSA Dun 45.552.11 Önceto 45.717.42 DOLAR öDûn 47.925 Ûncekı 47.975 MARK 0Dun 32.625 Önceki 32.775 ALT1N ûDün 593.500 Önceki 592J0O GUNDEM MUSTAFA BALBAY Grev dalgası 20 eylüPde başhyor • Türk-Iş Genel Başkanı Bayram Meral, 500 bin kamu işçisinin 20 eylülde genel greve başlayacağını, grev yasağı kapsamındaki 180 bin işçinin de bir gün işe gitmeyerek bu eyleme destek olacağını söyledi. • 17. Sayfada perin AydııHık Geleceği Çok değil bundan üç yıl önce DYP'ye Şu yakıştırmalar yapılabilirdi: - Demirel'in Yolu Partisi. - Demirel'le Yürüyenlerin Partisi. Son gelişmelerin ardından bunlan 180 derece değiştir- mek gerekiyor: - Demirel'den Yılanlann Partisi. - Demirel'i Yalnızlaştıranların Partisi. Tansu Çiller'in vermek istediği imaja göre ise şu adı ko- yabiliriz: - Değişimi Yutturanlann Partisi. Çiller, yeri geldikçe, "Özal'/n devamı" olduğunu vurgu- luyor. İçinde böyle birözlem var. Partiyi de tıpkı Ozal'ın yap- U Arkası Sa. 17,SH3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog