Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

3 AĞUSTOS 1995 PERŞEMBE • • • • CUMHURİYET SAYFA SPOR 19 Siyah - Beyazlılar Inönü Stadı'nda görkemli bir törenle yeni sezonu açtılar Bedava olıınca tribünler doldu • Eşinı alan. çocuğuna Siyah - Beyaz forma gıydıren. sevgıhsının elını tutan Beşıktaşlı taraftarlar tnbunlerı tıklım tıklım doldurdu. Veni transferler Johnsen HeOrhan seyirciden bu> ük ilgi gördü. • Gökhan'a "geçmiş olsun" diye bağıran taraftarlardan. en çok alkışı ne Kuntz ne de Johnsen aldı Günün gözdesı Trabzonspor'dan gelen Orhan'dı. 4SENA OZKAN Beşıktaş, seyırcısı>lebuluştu Yenı sezon hazırlıklannın buyuk bolumunu Almanya'da gerçekleştmp hafta ba- şında yurda donen Sı>ah-Be>azlılar. 1995-96 futbol sezonunu dun akşam tnonu Stadı"nda torenle açtı Ancak bu. Beşıktaş'ın alışılagelmiş sezon açılış torenlennden farklıy dı Dun ak- şamkı sezon açılış torenınde ne dığer spor branşlarının sporcuları ne de ku lup başkanı Süleyman Seba vardı Dolu tnbunlen eğlendırme gorevını ıse her zamankı gıbı Cenk Koray ıle Ercü ustlenmıştı Doğrusu Galatasaray lı Erdal ıle Fe- nerbahçelı Müjdafınjubılelenndekı trıbun trajedısınden sonra Inonu Sta- dı trıbunlerının salt açılış torenı ıçın dolacağını sanmıyorduk Ama yanıl- dık Sıyah-Beyazlı takimın sezon açılış torenını yaklaşık 17-18 bın yandaşı ız- ledı. ustelık televizyondakı ıkı onemlı maç yayınma karşın Aklımıza takıldı Gerçekten Beşiktaş yandaşı, takımı- nı bu kadar çok mu seviyor? Mutlaka sevıyor. ama sanırız doğru yanıt bu değıl Beşıktaş'ın sezon açılış torenındekı tnbun cumbuşunu gorme- lıydınız Eşını kapan. çocuğuna Beşik- taş formasını gıydıren, sevgıhsının elı- nı tutan tnbunlen ıstıla etmıştı Ama Taraftarıvla birlikte Inönü Stadı'nda sezonu açan Beşiktaş futbol takımı toplu halde. (Fotoğraflar ALt ESER) tnbunlen doldunırken de bır kuruş da- hı odememıştı Galıba sorunun doğru yanıtı bu Ekonomık sıkıntı, artık sporseverle- nn maç ızlemesıne, trıbun keyfı yaşa- masına da engel oluyor Beşıktaş'ın hafta ıçı ve mesaı saatı bıtımındekı ger- çekleşen sezon açılış torenı bır ucret. karşılığında olsaydı Inonu Stadı'nın tn- bunlerı y ıne bo> lesıne dolar mıydı7 Be- da\ a Ebru Gündeş konsennı de gozar- dı etmemek gereklı Mıkrofonda yıllann bınkımıne sahıp Cenk K.oray."SevgHi Beşiktaşlılar. ya- rım saat sonra televizvon canlı vavı- na başla> acak; tiırkulerinizi, şarkıla- rınızı ona gore ayarlayın"'dedığınde Inonu Stadı'nda FenerbahçeveGalata- saray'ın kulakları çınladı Ve sıra teknık kadro>la futbolcula- nnsahayasıraylaçıkmasınageldı Bul- duğu her fırsatta Turkıye \e Turk hal- kına duyduğu hayranlığı dıle getıren Daum. sahaya elınde kocaman Turk bayrağı ıleçıktı vetabııalkı^ıaldı Fut- bolcular ıse soyunma odasında ıddıaya gırmışlerdı, 'en çok alkışı kim alacak' dıye En çok alkışı ne Stefan Kuntzne de Ronn> Johnsen aldı En buyuk alkış Trabzon->por'dan transfer edılen Or- han'a geldı Sıyah-Beyazlılar çıfte standart uygula\ıp "Geçmiş olsun Gokhan. geçmiş olsun"dıve bağırır- ken y urumekte zorluk çeken Metin Te- kin'e bu duyarhlığı gostermedi Elıne her mıkrofonu alan keyıflıda- kıkaları trıbundekılerle paylaşmak ye- rıne Şampıyon Kulupler Kupası nda- kı beklentısınden temenniMnden soz ettı Maazallah bu takım Şampıyonlar Lı- gı'ne gıremezse ne olacak17 Bu soruya ne y onetıcısı. ne futbolcusu ne de taraf- tarı \anıt \envor ya da \ermek ıstıyor 3.5 milyar atletizmsever 10 gün boyunca ekran başmda Atletizm yayın hakkı 5 trflyon • Göteborg'dakı Dünya • Dünyanın en büyük atletizm Şampıyonasrnı 10 gün naklen gösterisıne 5 kıtadan 193 ülke yayımlayacak Isveç TV'si köşeyi döndü. sporcusu katılıyor. Hedef Türkîye rekorları DENİZDERİNSL ts\eç'ın Goteborg kentınde yann açı- lışı vapılacak ve 13 ağustosa kadar sure- cek olan Dunya Atletizm Şampıyona- sı'na katılacak Atletizm VIıllı Takımı- mız bugun saat 16 00'da Türkıye'den ay - rılıyor Kafılede 5 \e 10 metre bayanlardaSe- rap \ktaş. 400metrebavanlardaOznur Dursun. uzun atlama bavanlarda Fatma Dulkan. maraton bavanlarda INurten Kara. erkekler 100 ve'200 metrede Re- şat Oğuz. cınt atma erkeklerde de Fik- ret Ozsoy yer alıvor Vakla^ık 200 ulkeden 2700 atletın katılacağı şam- pıyonava. at- letlenmız yenı umutlarlagıdı- yor Bu umut- ların yeşerme- sındekı en bu- yük neden kuijkusuz son gunlerde arka Re«;atOpıi7 a r k a v a § e l e n Keşat Uguz Turkıye rekor- ları Bu rekorlardan bazılanna ımza atan Reşat Oguz her zamankınden daha ıddı- alı olduklarını belırterek "Turk atletiz- minin parlak bır doneme vaklaştığına inanıyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Goteborg'daki şampiyonadan i>i de- receler ve Turkiye rekorları ıle don- mek istıyoruz. Bunu başaracak moral ve fizik guce sahibiz. \rtık varışları bekliyoruz" dedı Şampıvonadakı dığer ıddıalı ısımlen- mızden bın de Serap Aktaş Aktaş "Kır- dığım rekorların çoğu yurtdışında ger- çekleşiyor. bunun nedeni de benı zor- layan daha çok atlet olması. Bu kez de oyleolacağınainanıvorum. Takım ola- rak da gayet ivi hazırlandık. Herkes formda. Son zamanlarda kınlan Tur- kive rekorları da buvuk moral kavna- ğı oldu" şeklınde konuştu Uluslararası atletizm yarışmalarında doping olayları Dünya şampiyonalannda doping 1983 Helsinki 0 1987 Roma 2 S Gasserffev/çrej B Johnson (Kanada) 1991 TbkyO 2 I Slyussar (Rusya) ' D FloydfflBD; ^ 1993 Stuttgart 4 R yj I I , D Po\yunm(özbekıstan) L Nurutdınova (Rusya) 5 7 J! fJ ( M Stulce (ABD) Jv 1974-1965 yıllan arasında 85 dopmg olayı görûldû. ^ip^ 33 ^ 1986 AFPgrafflt ^ Yine doping korkusu Spor Serv isi - Doping son y ıllarda sponın en büyuk sıkın- tısı halıne geldı Sporcular, kazanma hırslanyla gerçek guçlennın uzenne çıkmak ıstedıklennde, ılk sanldıklan dopınglı ılaçlar Yıllar geçtıkçe bu yola sapanlar da ortaya çıkmaya başladı Fakat dopmg olaylannın onune geçılemedı. tersıne bu oran gun geçtıkçe artmay a başladı Orneğın. 1974-1985 yıllan arasında 85 doping olay ına rast- lanırken. sadece 1993 yılında 70 doping testı pozıtıf sonuç v er- dı Ve son on yılda uluslararası yanşlarda toplam 356 dopmg olayı meydana geldı 1987'de Roma'da. 1991 'de Tokyo'da \e 1993'te Stuttgart'ta yapılan Dunya Atletizm Şampıyonala- n'nda 8 doping olay ına rastlandı 1988 yılında Seul'dekı Olımpıyat Oyunlan'nda 100 metre- de ınanılmaz bır dunya rekoru kıran Kanadalı atlet Ben John- son'ın dopınglı çıkmasıyla tüm dunya bıranda çalkalandı Şımdı Goteborg'ta da doping korkusu var Çetîn'in davramşı yönetmeliğe aykırı Spor Serv isi - Turkıye Bınncı Futbol Lıgı'nın yenı ekıbı Istanbulspor'la \ans- por arasında oynanan ozel maçta \ansporlu Çetin'ın attığı gol sonrası saha ıçın- de elı ıle kurt ışaretı yapma- M tepkı aldı Gazetemızı arayan çok sayıda okur bır sporcunun polıtık goru^unu spor alanı- f a yansıtmamasi gerektığı- nı dıle getırdı Cumhurı- yet'ın bu konudakı sorulan- nı yanıtlayan Futbol Fede- rasyonuGenelSekreten \y- dın Torunoğlu ıse, spora polıtıkanın kan>tırılmasının buyuk yanliş olduğunu be- lırtırken şunlan soyledı "Yansporlu Çetin'in at- tığı gol sonrası el hareketi ile politik goruşunu belli etmesi yönetmeliğe ay kırı. Yönetmelikte bu konuda kesin bir açıklama vok, ama yaptığı centilmenlik dışı bir hareket. Futbol Fe- derasvonu Hukuk Kuru- lu, karşılaşmanın kasetini izleyip olayı tespit edecek ve buyuk olasılıkla da bu futbolcuvu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sev k edecek." Futbol Federasyonu Ge- nel Sekreterı Aydın Toru- noğlu, Vanspor'la Istanbuls- por arasında oynanan karşı- laşmanın ozel bır maç oldu- ğunu belırtırken de "Özel maçlarda gözlemci görev- lendirmiyoruz. Ancak ha- kemler oîayı görmüş ve ra- porlarına yazmış olabilir. Hakemlerin raporu elimi- ze henuz ulaşmadı"'şeklın- de konuştu STOCKHOLM (C umhurivet) - Dort yuzyıl once tsveç Kralı 9. KarPın kurdu- ğu Gota harıcındekı 550 bın nufuslu ul- kenın ıkıncı buyuk kentı se en buvuk lı- manı Goteborg"da on gun sureyle dunya sporunun kalbı atacak Yann 42 bın kı^ı- lık "Veni Lllevi" Stadı'nda başlayacak 5 Dunya Atletizm Şampıyonası na beş kıtadan 193 ulkenın en seçkın erkek ve bayanyıldızları katılıvor 1995 şampiyo- nasının olımpıyat arıfesıne rastlaması yarışmalann onemını bır kat daha arttır maktaÇunku Goteborg'dakı Dunya \ı- letızm Şampıyonası. -\tlanta Olımpıya- tı'nın pıst mucadelelennın genel provası nıtelığınde Atletizm. "sporların kralicesi" ola- rak bılınır Hal bövle olunca dunvanın seçkın pıst vıldızlannın madaKa muca- delesıne gosterılen ılgıvı dogal karşıla- mak gerekır ABD. lngıltere. Almanya. Fransa v e lskandınav y a ülkelerınden bu- yuk bır bpor merakliM akını Göteborg'a devamedıvor Goteborg.T\ yavmhak- kı zengını Ongunsurecekyanşmalann yayın hakkını 5 tnlvona sattı Bu dev spor organızasyonunun ulkeye malı katkısı ıse 60-70 trılyon olarak hesaplanmakta Ikı yıl once Stuttgart takı sampıyonada er- keklerde 8 altın. 3 gumuş v e 4 bronzla en başarılı ulke olan ABD yıne vanşmala- rın 1 numaralı favoriM Amenkalılan ba- şan yonunde Afnkalılar \e Rusların ız- lemesı beklenmekte erkeklerde 400'de Amerıkalı Johnson, 1500 de Cezayırlı Morceli, yuksekte Kubalı Sotomavor, sınkla atlamada Lkraynalı Bubka.orta mukavemet ve uzun mukavemet koşula- nnda lCenya ve Etıyopyalılar kesın favo- n Uzun atlamada Amerıkalı Mike Po- well. lngılız Edvvards ıle son dunya re- kortmenı Kubalı İvan kıvasıya çekışe- cekler Bayrak\anşlannda ıse Amenka- lıların ustünluğu tartışılmaz 97 şampivonası Paris'te Goteborg"da Baskan Primo Nabi- olo'nun yonetımınde toplanan Dunya At- letizm Federasyonu (1AAEF) 1997'dekı salonda dunya >ampıvonasının Pam'te yapılmasma karar verdı Daha once Atına'nın uygun göruldu- ğü karşılaşmalardan, \unanhlar. gelecek yılın açık hava dunva şampıyonasına ev sahıplığı edeceklerı ıçın bır yıl sonra- kınden muaf tutulmalannı ıstemışlerdı 1997'nınsalonyanşmalan geçenyıl \\- rupa şampıvonasının yapıldığı Palaıs Bercv de 7-9 mart tanhlennde gerçekle- şecek Bayan ftıtbolculardan 50 milyon 20Temmuzl995Banş\eÖzgürlük Bavranıı'nda Kıbrıs'ta bulunan Cürtaş'ın bayan sporcuları, büyük orman felaketinin acısını dindir- mek ve yeşillendirme kampanyası- na katkıda bulunmak amacı ile ken- di maaşlarından topladıkları 50 milyon TL'yi kampanva için Cum- hurbaşkanı Denktaş'a verdüer. Ku- ze\ Kıbrıs Futbol Federasjonu'nun davetlisi olarak yav ru vatana giden ve oynadığı her 2 maçı da kazanan Gürtaş'a KKTÇ Federasyon Baş- kanı, Barış ve Özgürlük Kupası'nı verdi. Gürtaş bayan futbol takımı Denktaş ile birlikte. Motobol sevilmeye başladı l krayna'da yapılan Avrupa Motobol Şampivonası. izleyenlerce oldukçaya- bancı bir spor olmasına rağmen bu- viık ilgi topladı. Birçok kuralı futbo- la benzeyen oyun, farklı olarak mo- torların ustündeki oyuncular tarafın- dan oynanıvor. Kremenchug şehrin- de oynanan final mucadelesinde Be- yaz Rusva'vla karşılaşan Rusya, raki- bini yenerek turnuvayı yenilmeden şampiyon olarak bitirdi. Fotoğrafta Rus oyuncular, Beyaz Rusya kalesi onünde gol fırsatı yakalamaya çalışı- vor. Uğur Uluocak da tırmanışa hazırlanıyor Everest'e tüpsüz çıkış • Dağcı Uluocak Istanbul-Antalya arasındakı bın kılometrelık yolu bısıkletle geçıp kondısyon çahşması yapacak. Spor Servisi - Nasuh Mahru- ki den sonra Everest'e bır dağcımız daha çıkacak Ancak bu kez oksıjen tupu kullanmadan Bugune kadar Everesfe tırmanan 10 dağcıdan ancak bır tanesı oksıjen tüpu kullanmadan zır\ ey e v armayı ba- şarabılmış Bu oksıjensız tırmanış. aynı zanıan da bu dağın temızlenmeM çalışmald- rını da ıçerıyor Dunya çapında hem oksıjensız olma hem de dıger dağcıla- nn bıraktıklan oksıjen tuplerının ça- dırların. atıklann aşağı ındınlmesı ve ımha edılmesı açısından bugune kadar denenmemış olan bu tırmanış ıçın Uğur l luocak'ın antrenman progra- mı yoğun bır şekılde devam edıyor Ev erest'e oksıjen tupu kullanmadan tırmanacak olan dağcımız Uğur Uluocak bu tırmanışa hazırlık amacıy la surdurdu- ğu yoğun antrenman temposuna ılgınç bır boyut daha kartı Bugune kadar basketbol, kurek sualtı ve atletizm sporlanyla başarılı bır şekıl- de uğramış olan v e b'ırçok 6 000 v e 7 000 metrelık dağa ımzasını atmış olan Uğur Uğur Uluocak kararlı bir şekilde çalışıyor. Uluocak antrenman olarak bu kez dağ bısıkletı ıle uzun bır yolculuğa çıktı Istanbul - Antaly la arasındakı toplam 1 000 km'lık bu mesafeyı dort buçuk gunde, gunde vaklaşık 12 saat pedal çe- vırerek aşacak olan Uğur Uluocak. bu antrenman aracılığıy la "Everest 96 Ok- sijensiz Tırmanış" ıçın sponsorarayışı- nı da kamuoyuna duyurmuş olacak Paletli yüzmede 6 Türkiye rekoru Spor Servisi - Fınlandıya'mn Tampere kentınde yapılan Dunya Paletli Yuzme Şampıyonasf na katılan yuzuculerımız 6 yenı Turkıye rekoru kırdı Buna karşın sporculanmız dereceye gırmeyı başaramadılar Turkıye rekoru kıran sporculanmız şoyle Bayanlar 100 metre tüplu Seçil Dinçgez erkekler 1500 metre suustu Erkan Özel bayanlar 4\200 metre bayrak bayanlar 4\ 100 metre bayrak bayanlar 400 metre tuplu \asemin Kılıç ve erkekler 200 metre sırtustu Cihan Darıcı. Erzik adaylıkta kararsız Spor Serv isi - Futbol Fe- derasyonu Merkez Hakem Kurulu'ncaduzenlenen 35 Uluslararası Futbol Hakem Semınen. Abant'ta başladı FIFA.veUEFA'dan gelen yabancı hakem hocalannın çeşıtlı dersler vereceğı se- mınere 36 ust 54 ust-yan klasman hakemı katılıyor Yapılan basın toplantısına konuk olarak katılan Futbol Federasyonu Başkanı Şenes Erzık hakemlerdenyenıse- zonda tederasyonda yaşa- nan olaylardan etkılenme- melennı ıstedı Erzık 'Geçen yıl herkes hakemle- rin uzenne yuklendı Onlar da saha ıçınde verdıklerı ba- zı kararlarda şuphe ıçıne duştüler Buna rağmen ha- kemlerımız gerek yurtıçı gerekse yurtdışındakı mu- sabakalarda oldukça başa- rılı yonetım gosterdı" dedı Şenes Erzık. federasyon başkanlığına yenıden aday- lığı konusunda henuz bır ka- rar veremedığını belırtırken şunlan soyledı "Şuaşama- da bır karar vermış değılım Ancak gelecek haftakı te- maslanm ve Devlet Bakanı Şukru Erdem'le yapacağım gonışme sonunda bıraçıkla- ma yapacağım ' F. Bahçe'nin Amerikalısı geldi Spor Serv isi - Fenerbah- çe ıkıncı yabancı oyuncu hakkınıda Amenkalı oyun- cudan yana kullandı Fenerbahçe. 5 >-ezondur Italya lıgınde basketbol ya- şamını surduren NBA kan- yerlı 31 yaşındakı Comegys ıleanlaştı Geçen sezon, Sı- ena takımında forma gıyen 2 06 m bovundakı Amerı- kalı oyuncu. 12 9 ortala- may la lıgın nbaund kralı ol- mu^tu Genç milliler kampa giriyor Spor Servisi - Turkıye Genç Mıllı Basketbol Takı- mı 17 Avrupa Gençler Basketbol Şampıyonası maçlanna hazırlanmak amacıy la bugun Istanbul'da kampa gırıyor Pamukspor Kulubu Te- sislen ndeçalışmalarabaş- layacak olan mıllı takım, 4 ve 5 ağustos tanhınde Isra- ıl'le ıkı hazırlık maçı oyna- yacak Sport Point Turnuvası Spor Servisi - Ktan- bul'da tenıslı gunler devam edıyor Efes-TED Open Turnu- vası TED Kulubu'nde de- vam ederken bugun de Ye- şılyurt kortlarında Sport Po- ınt Turnu\ası başlıyor 3- 13 ağustos tanhlen arasın- da oynanacak tenıs turnu- vaM. gençlerden masterlere kadar 7 kategorı uzennden yapılacak Sport Poınt ve Global Holdıng'ın sponsorluğun- dakı turnuvada toplam 350 milyon lıra odul dağıtıla- cak 300 kadar tenısçının katılacağı bıldınlen tumu- va 10 gun surecek Altıh 42 milyon verdi Spor Servisi - Dun koşu- lan Istanbul \l Yanşlarf nda 16 5 2 17 S kombınesinı bı- lenler 42 mılvon 39 bın 800 lıra ıkramıye kazandılar 1. KOŞU: F Mıke (5). P \1i!,ra(9). PP Andaç (1). S Gunduz (4) 2. KOŞU: F Attıla(l). P Karapus(2). PP Hero 1 (4) 3. KOŞL: F Marın (4), P Maestro 1 (3). PP Pasede- na(l). S FınalCut(8) 4. KOŞU: F Marufbey (4). P As Gunduz(6) PP Kes- per(8). S \elıaht(5) 5. KOŞU: F Muratcan 1 (3). P Çıkmazbey (1), PP Zeh- racan (6). S Coan (2) 6. KOŞU: F Fenştah(l) P Ecem 2 (17). PP Neşecan (6). S Yavrutorun(lO). SS Semra5O(3) 7. KOŞU: F Katıp 1 (4), P Sevenler(3) PP Canselçuk (6) S Berke(2) Günün İkilisi: 7 Koşu 3 4 Tabela Bahis: 1 17 6 10 3 ALTILI GANYAN 1 4 4 3 1 4 2 3 6 17 4 1 8 8 5
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog