Bugünden 1930'a 5,452,388 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 3 AĞUSTOS 1995 PERŞEMBE 14 KULTUR 3O.Finlandiya Pori Caz Festivali'ne katılan Önder Focan, evrensel müzik yaptığını belirtti: Standardı iyi çahnak gereldyorKükür Servisi- 1966 yılından beri düzenli olarak yapılan Finlandiya Pori Caz Festıvali'nin bu yıl 3O.'su yapıldı. Bu yılkı festıvale ülkemızin usta caz gitaristlerinden Önder Focan da katıldı. 22 değişik sahnede. 140 konser veren. 600 caz müzisvenimn katıhmıyla gerçekleştırilen festıval. Avrupa'nın en büyük caz festivallerinden birisi. Festivale bu yıl, Sourun yaşayan efsanesi James Bro>vn. Branford Marsalis \e Buckshot LeFonque. kardeşi \Vynton Marsalis ve LCJO, Irakere. Blues'un babası B.B. King, artık sadece canlı performanslarda çalan Chuck Berry, 17 kışılik kadın caz grubu Diva(No Man's Band). 22 yaşındaki ünlü basçı Christian McBride, Roy Hargrove. Mingus Big Band, Al Foster, Stanle> Jordan \e Ted Curson gibi uluslararası une sahıp sanatçılar katıldı. Şimdiye kadar çaldığı en kalabahk izlevici grubunun Pon Festivali izleyicisı olduğunu söyleyen Önder Focan'la festival \e Türkiye'dekı caz çalışmalan üzerine konuştuk. - Pori Caz Festhali'ne davet edilmeniz nasıl oldu? FOCAN- Geçen yıl Temmuz ayında tstanbul'da Avrupa Caz Festivalleri Birliği'nın bir toplantısı olmuştu. Bu toplantıya Pon Festivalinin sanat direktörü \ e sanınm A\ rupa Caz Festivalleri Birliği'nın de başkanı olan Jyrki Kangas da katılmıştı Toplantı sonrası çaldıöımız kulübe geldi \e dinledikten sonra 'Seneye\apılacak festivale katılır mısın?' dıye sordu. - Stzce bu tip uluslararası festivallerdc. ilk defa katılacak müzisyenleri seçerken nelere dikkat edivorlar? FOCAN-Bu festivale birçok başanlı caz müzisyenı katılıyor. Bu sanatçılar açıkhâvada, 6000-7000 kışilik mekânlarda ve sadece bu festıval süresince açık kalan caz kulüplerinde çalıyorlar. Popülarıtesi yüksek olan James Brovvn. Chuck Berry ve Marsalisler gibi sanatçıların dışındakiler bu kulüplerde çalıyorlar. Bu yüzden çağırdıklan müzısyenlerin de gelen misafır sanatçılarla jam-sessıon yapabilecek nıtelıkte olmalanna bakıyorlar. Özgürlükten çok evrensel olmalannı ve standardı ıyi çalmalannı istiyorlar. Bu nedenle Türki>e'den veya Uzakdoğu'dan gelen caz müzisyenlerine biraz şüpheyle bakıyorlar. Fakat orada ben standart ve klasik çalan gruplarla çaldım. Artık bu düşüncelerinin değiştiğini sanıyorum. - Festivalde kimlerle çaldınız? \1iizik adına bağlantılar vaptınız mı? FOCA.N-Orada Vıtali Samharadze ısımlı. Grappelli tarzı çalan, ilerde Gypsy Kıds ile çalışacak olan bir keman sanatçısının grubuyla 3 konser çaldım. PorTlı grup Poriginal Quartet'le çaldım. En keyıflısı Al Foster ve Niels Lan Doky Trio"suyla yaptığımız jam-session'dı. Konser ve jam-sessionlar oldukça beğenildi. Bu arada Vitali Samharadze. bir vırtüöz. onunla bağlantılanmız sürüyor, Türkıye'ye geleceğinı umuyorum. Bazı Fınlandiyali müzisvenlerle \e Rov Hargrove ve Gypsy Kids'ın menajerleriyle bağlantılar yaptım. Avrıca Hollanda Northsea içinde bir ön teklıfaldım. - Türk cazının son dönemlerdeki dışa açüunını nasıl değerlendiriyorsunuz? A.jvrupa ya etnikten çok, standartlarla gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. Avrupah gibi yaşıyoruz, dolayısıyla, bu da müziğimize yansıyor. Bir yazann dediği gibi 'kilim deseni' olması gerekmiyor, sonuçta biz Türküz, ama yaptığımız müzik caz. bu türde, Türk müziğini hakkını vererek çalamıyacağımızı düşünüyorum. Bosna Herzigova'nın klibi yapıldı - Sizin ilk diskiniz 'Erken" de bulunan Bosna- Herzigova adlı parçanız için çekilen bir klibinizde var. Bu parça nasıl yapıldı ve caz parçalarına klip çekme fikrine nasıl bakıyorsunuz? FOCAN- Bu parça Bosna ıle ilgili birtakım görsel etktlenmelenn getirdıği hiizünle yaptldı. Bu acıyı parçayı dinleyen herkes gibi Natalı Yeres de duydu ve bu klibı çekmeye karar verdı. Klip büyük fedakarlıklarla yapıldı. Daha önce de Gürol Ağırbaş'ın Afnka'sını çeken Natalı Yeres. oyuncular Fikret Kuşkan ve Hande Ataizi, hepsi, hiçbır karşılık beklemeden çalıştılar. Bantlan da NEFAN verdı. Sizin aracıhğınızla bu klip ıçin çalışan tüm arkadaşlara teşekkür etmek istiyorum. Bence caz parçalanna klip yapılmasını engelleyen birkaç faktörvar. Bırincısi. cazın spontanlığı. emprovizasyonlardaki anındalığı klip çekerken sağlayamıyorsunuz tkincisi, kliplerin süreleri çok kısa. bir caz parçasi en azından 7-8 dakika sürüyor.Ama eğer klip olacak parçayı 3,5^1 dakika ile smırlayabiliyorsanız çekmemek için pek bir sebep kalmıyor. Aslında caz müziği bir klip çekmek için bıçilmiş kaftan değil, ancak : • • müziğimden kafasında görsel birşeyler yaratan insanlar yararlanabiliyorsa onlara memnunıyetle katılınm. FOCAN- Özelhkle tmer Demirerin yurtdışında başanlı çalışmalan var, daha evvel TRT bünyesinde. Neşet Ruacan'ın da içinde olduğu bir Türk caz grubu Fransa'ya gitti. Bir de şu sıralar en iyi caz şarkıcılanmızdan birisi olan. en son Tıına Ötenel'in diskınde vokal yapan Sibel Köse var Sibel Köse sık sık Polonya'ya gıdıyor ve orada birçok konser veriyor. Ben, Türk müzisyenlerinin Avrupah caz müzisyenlerinden hiç aşağı kaldığını düşünmüyorum. - Türk caa Avrupa'ya nasıl seslenmeli? FOCAN- Önceliklesıze Türkıye'de müziğimizin Avrupa'ya ulaşması konusunda var olan bir yargıdan bahsetmek istiyorum, bunu futbol örneğiyle açıklayayım. Avrupa"da da futbol aynı kurallarla oynanıyor, Türkiye'de de. Bir Türk takımının Almanya'da bir Alman takımını yenmesı ilgiyle karşılanıyor. Ama Türk müziginin Avrupa'daki başansı önemsenmiyor. Mesela Mirkelam'ın albümü mılyon satıyor, ama Türkiye Cumhuriyeti sınırlan içinde kalıyor Biz müziğin evrensel boyutunu yapıyoruz. Ben Pori'de çıktığımda "Önder Focan- Türkiye" diye anons edildığimde, onlann müziğini onlar kadar iyi çalabilen bir Türk olduğum için mutlu oldum. Avrupa'ya etnikten çok. standartlarla gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. Avrupalı gibi yaşıyoruz. dolayısıyla. bu da müziğimize yansıyor. Bir yazann dediği gibi "kılim desenf olması gerekmiyor. sonuçta biz Türküz. ama yaptığımız müzik caz. bu türde, Türk müziğini hakkını vererek çalamayacağımızı düşünüyorum. Mesela aletlerimiz perdeli olduğundan komalı sesleri yeterince veremeyeceğiz. Bu yüzden kendi müziğimizi bozmanın bir anlamı yok. Biz, ilk kasette bozmadan çalınması mümkün olan birkaç kJasik Türk parçasını çaldık. Seneye tekrar gidersek Pori'de de çalmak istiyorum. -Ülkemizde cazın sevilmesi, daha geniş bir dinleyici kitlesine sahip olması adına neler yapılabilir? FOCAN- Eksiğimiz Türkiye'deki caz dinleyicisine kendi müzisyenlerimizin de bir şeyler yaptığını gösterebilmekti. Varolan bir-ıki caz kulübüne gidip, müzik dinleyen insanlann dışındaki dinleyiciye de istediği müziği verebilmekti. Bunu başarmanın yolu CD, kaset gibi üretimlerin yapılması ve bunlann ardından gelecek konserler düzenlenmesi. Ülkemiz caz dinleyicisi festivallere geliyor, konserleri izliyor ama kaset ve disk almıyor. Hep söylüyorum, Pat Metheny gelir 4 konser verip, 20 bin bilet sattığı zaman bile kasetleri 1500 adet satmıştır. Demek ki Türk dinleyicisi yılın 365 günü caz müziği dinlemiyor, arabalanna bindiklerinde bir caz kaseti koyup dinlemiyor. Ama bütün bunlan aşmak mümkün.bu problemlerin sürekli üretmek ve aktif olmak yoluyla çözüleceğine inanıyorum. Bir de caz kaset ve disklen satılırken, Türk popu standına konulup satılıyor. Türk popu dinleyen, pek caz dinlemez, caz dinleyicisi de Türk popu standlanna bakmaz. Bu aynmı yapmak lazım. - Türkiye'de bir caz piyasasının olmamasının nedeni dinleyici kitksinin az olması mı? FOCAN- Üretim bakımından iki sene öncesine göre oldukça hızlı bir gelişme var. Gürol Ağırbaş'ın, llkin Deniz'in, Tuna Ötenel'in, Kerem Görsev'in çalışmalan var. Eskiden de herkes bir şeyler yapıyordu; ama satılır mı, yapımcı bulur mu kaygılanyla ortaya çıkaramıyorlardı. Artık bu kaygı ortadan kalkmaya başladı. Seyirci-müzisyen bağlantısı var. Seyirci destek oldukça müzisyen sayısı artacaktır. - Rock da ülkemiz için oldukça yabancı bir müzik ve üretim piyasası çok sınırta ama bir çok genç bariarda rock çalabiüyor. Neden genç caz müzisyeni bu kadar az? FOCAN- Genç insan rock dinler. Ben de rock dinleyerek başladım. Ama bizim zamanımızda bu müziği dinlerken yeni bir şeyler keşfedebiliyorduk. 3u an gençlerin ulaşabildiği medyada cazla ilgili her şey son derece kısıtlı, bu yüzden genç caz müzisyeni çok az çıkıyor. Çünkü örnek alamıyorlar. Bir konu daha var ki bu çok üzücü. Bu insanlar "Caz, rock'ın bir sonraki aşamasıdır, ben çalamadığım şeyi niye dinleyeyim" diye düşünüyorlar. Genç müzisyenlerde böyle bir menfı tavır var. Aynı tavır, püriten cazcılarda da rock'a karşı var. Ama bence müzik bir bütündür. rock da cazın bir parçasıdır. Emprovizasyon yapılabilecek müzikleri genelde caz olarak niteliyorum. Bir de genç insanın maddi sıkıntılan var. Barlarda caz çalıp, para kazanamıyor. YAYINEVLERİNDEN YENt KİTAPLAR BtLGİ YAYTNEVİ: Ana> asa Profesörü Mümtaz Soysal'ın altı kitabı aynı anda yayımlanacak : Ideolojı Öldii mü ', Aklım Kıbns 'la Boz- mak, Içgiheysınin Encamı. Balina 'nın Böcek- leri, Opülesı Gemıler, Anavasanın PüfSokta- sı "Şarkıcılar". A.Faruk Kakınç. "tki YılOkul Tatih". Jules Vernes, "HoşçakalKüçük". Ta- nk Dursun K.. " Ezop Masallan " Tank Dur- sun K. Yeniden basımı yapılacak kitaplar: De\lelin Mah Deniz. tt Adası. Demokrası- miz Kaç Para Eder, Orta Direği Yıkan Ayı{ Mu- zaffer lzgü ı Balıkçımn Ölümü/ Yaşasın Edebivat { Sah Faik) "Keşanlı Ali Destanı". Haldun Taner. Ben Sana Siecbunım ", Attila İlhan EREN YAYINCILIK: "Osmanh tmparatorluğu. Toplıım\eEkono- mi î'zerine Arşıv Çalışmalan. Incelemeler". Cilt 2. Prof. Dr.Haül İnalcık ( hazırlanıyor)." Onovan Enıpire. Essays on Ottoman Histog- raph Economy and Soaen". Prof. Dr. Halil İnakık(hazırlanıyor). "lıyanaBozgun Yılla- nndi Osmanh lmparatorluğıı ve Kınm Hanlı- ğı". Prof. Dr. Halil İnalcık (hazırlanıyor), Osmanh Imparatorluğu 'nda Menzıl Teşkila- n'\ Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu (hazırlanı- yor) "Tarıhte Boğaziçi ve Haliç ", Prof. Dr. Se- m*i Ejice (hazırlanıyor). "Osmanh Deniş Kıydeüeri". Prof. Dr. Nurhan Atasoy(hazır- lanr'or), "Anadolu Türk-Mimarisinin Kaynak ve Smınlan v Prof.Dogan Kuban (hazırlanı- yor. "Türk Bilim ve Matbaacıhk Tarihinde Mütendıshane. Mühendishane Matbaası ve Kütiphanesi", Prof. Dr. Kemal Beydüii (bas- kıdit. "Mimar Sinan 'ın Tasanm ve Çizim Esalan", Prof. Dr. Tanju Cantay (baskıda), " hanbul un Tarihsel Topograjyası ve Eski Eseieri, 76. yy." Pierre GiUes, Çev: Prof. Dr. Eretdiz Özbayoğlu (hazırlanıyor). "tstanbııl Bopzı, 16.y\'". PierreGilles. Çev: Prof. Dr. Erodiz Özbayoğlu (hazırlanıyor). ' Boğazi- çi Sniîyeleri, 1H \y" G. V". İncicyan. yayına Hanrlayan: Orhan Duru(baskıda). " Mani- sa iihudıleri Bir Gayrimüslim Tophduğım So> J/ ve Eknnomik Tanhı Üzerine Bir Dene- me. Prof. Dr. Feridun Emecen (baskıda). "Omanh Kâğıt Para (Kaime) Tarihi '', Dr. Ali\kyıldız (baskıda) JAYYAY1NLARI: Dört Kafadarlar Takınn nın Serüvenleri " (G.İ Korsanlan . "Milyarlık Leylek Serede ?' Thomas Brezina, "Hım AtiİIa'nın Zafer Sırsn". Roberts - L zaylılar - Gerçek Öykü- loıJenm Rendals. Nasreddîn Hoca Karikatür Ödiîfleıi Külrür Servisi - Karikarürcüler Derneğf nın her v ıl düzenlemekte olduğu "Uluslararası Nasreddin Hoca Karikatür Yanşmasrnın sonuçlan açıklandı. Bu yıl 15'incisı yapılan yanşmaya yurt ıçinden v e yurt dışmdan yaklaşık 1000 eser katıldı. Ingıltere'den Bryan Reading. Çek Cumhuriyeti'nden Miroslav Bartak, ttalya'dan Assunto Toti Bratti ıle Türkiye den Bedri Koraman. Mengü ErteL Metin Peker ve Orhan Doğu'dan oluşan Seçıcıler Kurulu yoğun bir çalışmanın ardından sonuçlan saptadı. Buna göre: Büyük Odül LeeTing Yuan (Çın). Başan Ödülü Eray Ozbek (Türkiye). Başan Ödülü Cumhur Gazioğlu (Türkiye). Başan Ödülü .\ltan Ozeskici (Türkıye). Başan Ödülü Valeri Kurru (Moldova). Başan Ödülü Vlctor Kudin (Ukrayna). Kankatürcüler Derneği Özel Ödülü Bülent Okutan (Türkiye). Aziz Nesin Için Özel Ödül Traian Laie (Romanva), Nehar Tüblek İçin Özel Ödül İsmet Voljevıca (Croatia). Kültür Bakanlığı Onur Plaketi Mikhail M. Zlatkovsky (Rusya). Istanbul Büyükşehır Belediyesi Onur Plaketi Marat Vaîiakmeto\ (Rusya), Izmır Büvükşehir Beledivesi Onur Plaketi Zhang Zhang Dao (Çin), Basın. Yavın ve Enformasyon Gn. Md. Onur Plaketi O-Sekoer (Belçika). Türkiye Gazeteciler Sendıkası Onur Plaketi Jordan Pop - Iliev (Makedonva), Türkive Gazeteciler Cemiyeti Onur Plaketi Valentin Druzhinin (Ukrayna). Türkiye Yayıncılar Birliğı Onur Plaketi Huang Kun (Çın). TRT Kurumu Onur Plaketi Erdoğan Karayel (Türki>e). TMMOB Onur Plaketi Seyit Saatçi (Türkiye). Türkiye Barolar Birliğı Önur Plaketi Sergey Khasabo\( Rusya), İnsan Haklan Derneği Onur Plaketi Liu Mınhao (Çin), Cumhuriyet Gazetesi Onur Plaketi Jurij Kosobukin (Ukrayna), Milliyet Sanat Dergisı Onur Plaketi Mete Göktürk (Türkiye). Karikatür Dergisi Başan Plaketi Slobodan Obradovıc (Yugoslavya), Kıbns Türk Kankatürcüler Derneği Başan Plaketi Yu Hua Chun (Çin). SİNEMALAR... SİNEMALAR... SİNEMALAR... SİNEMALAR... •Küçük KadınlarGillian Amstrong'un yönettiğı Fılmde Louısa May Alcott'un romanından uyarlanan fılmde VVınona Ryder. Gabrie Byme, Trini Aharado. Samantha Mathis Kirsten Dunst. Glaire Danes, Christian Bale, Susan Sarandon oynuyorlar. (Kadıköy Sanat Merkezi 338 90 ?6, Şişli Kertt 241 62 03, Maslak Mövenpkk 285 06 95, Bakırköy Avşar 583 14 97, Ortaköy Prenses 227 91 48, Erenköy Apollon 362 51 00, Pendik Oscar 390 09 69) •Düşme Noktası John Bedham'ın yönettiği filmde başrollen Wesley Smpes ve Yancy Butler oyrmyoT\aT.(Beyoğlu Fitaş 249 01 66, Kadıköy Moda 33701 28, TeşvikiveAFM2309437,Aksarây Yıldız 589 61 39, Etiler Parlement 257 78 22, Erenköy Apollon 362 51 00,Pendik Güney 354 132 88 • Erkek Yok, Problem Yok Filmde Whoopie Goldberg başrolde (Bakırköy Avşar 583 14 97,Harbiye As 247 63 15 Beyoğlu Fitaş 249 01 66) • Olümsüz Sevgi adlı filmde başrolde Gerry Oldman oynuyor.f Kadıköy Bahariye 414 35 05) H Aşk ve Zekâ . Einsteın'ın yeğenine uygun damat adayı bulma çabasını konualan fılmde başrolleri \Valter Matthau, Meg Rvan ve Tim Robbıns pavlaşıyor. Fılmın yönetmeni Fred Schepisi. (Altunizade Capitol 310 06 16, Beyoğlu Atlas 252 85 76, Osmanbey Gazi 247 96 65, Etiler Akmerkez 282 05 05, Maslak Movenpick 285 06 95, Kadıköy Süreyya 336 06 82, Bakırköy Renk 572 18 63) • Kötü Dostlar Damıan Harris'ın filminde başrolleri Ellen Barkin ve Laurence Fıshburne paylaşıyor. (A.Capitol 310 06 16, Kadıköy Moda 337 01 28, Etiler Akmerkez 282 05 05, Beyoğlu Fitaş 249 93 61, Maslak Movenpick 285 06 95, Ortaköy Prenses 247 91 48, Teşvikiye AFM 224 05 05) •Delicesine Diane Kursy'nın filminde başrolleri Anne Parillaud ve Beatrice Dalle paylaşıyorlar. (Ç.Taş Şafak 516 26 60, Kadıköy Broadnay 346 14 81) • Venüs Deltası Zalman King'in yönettiği film. Anais Nin'in romanından uyarlanmış. (Aksaray Yıldız 589 61 39) • Nostradamus RogerChristian'ın yönettiği filmde Nostradamus'u Tcheky Karyo canlandınyor. Filmde Amanda Plummer. Julia Ormond ve Murray Abraham başrollen paylaşıyor. (Şişli Site 247 69 47, Bakırköy Avşar 583 14 9", Kadıköy Broadnay 346 14 81) • Masumiyetin Bedeli Heyvvood Gould'un yönetmenliğini üstlendiğı filmde başrollen Joanne Whalley Kilmer, Armand Assante. Gabriel Byrne ve William Hurt paylaşıyorlar. (BakırköyAs 583 14 97, Altunizade Capitol 310 06 16, Bevoğlu Emek 293 84 39, Kadıköy Kadıköv 33? 74 00, Şişli Kent 241 62 03, Etiler Parlement, 257 78 22, Ataköy Prestij 560 72 67, Ç. Taş Şafak 516 26 60, Maslak Mövenpkk 285 06 95) • Satılık Kadın Kar'ın Hovvard'ın yönettiği fılmde başrolleri James Remar, Valentina Vargas, Hannes Jaenıcke paylaşıyor. (E.Akmerkez 282 05 05, Teşvikiye AFM 224 05 05, Beyoğlu Fitaş 249 01 66 • Yağmurdan Önce Mılkcho Manchevski'nin filmi festivalde gösterilmiş ve çok ılgi gormüştü. (Beyoğlu Pera 251 32 40) • Germinal Filmin yönetmeni Claude Berri. (Altunizade Capitol 310 06 16) • Mengene Bu korku fılmi Stephen King'in bir romanından sinemaya uyarlanmış. (ŞişliSite 247 69 47) • Hız Tuzağı filminde Keanu Reeves başrolde. (Avcılar Standard 695 36 45) • Beyoğlu Alkazar ve Avrupa Sinemalan'nda bu hafta "Sinema 100 Yaşında" başlığı altında son yıllarda sinemalarda gösterilmiş filmler izlenebilir. Alkazar Sineması'nda bugün "Cennet Sineması" (G.Tornatore) yann "Oyuncu" (R. Altman), cumartesi "Yabancı Kucak" (P.Schreider) pazar "Akdeniz" (Salvatores) gösterilecek. Avrupa Sinemasrnda bugün "Kara Çarşaflı Gelin" (Süreyya Duru ), yann "Schindler'in Listesi" (S.Spielberg), cumartesi' Rezervuar Köpekleri" (Quentin Tarantino ) ve pazar günü de "Düşler" (Akiro Kurosavva) izlenebilir. (245 73 83) • Beyoğlu Eurimages Sineması'nda Beyoğlu Sineması'nın seçtiği filmlerin gösterimı sürüyor. Bugün "Arizona Rüyası" (Emır Kusturica), yann "Yağmurdan Önce" (Milcho Manchevski), cumartesi "Doors" (Oliver Stone) ve pazar günü de "Köprüüstü Âşıklan" (Leos Carax) izlenebilir. (251 32 40) Refik Ulu'yu yitirdik Kültür Ser\isi - Özgür Yayın ve Dağıtım'ın kurucusu ve sahiplerinden Refik Ulu geçtiğimız gece geçirdıği kalp krizi sonucu yaşama gözlerini kapadı. Ulu. bugün Yakacık Ulu Cami'ndeki öğlen namazından sonra defnedilecek. Yıllardır Cağaloğlu'nda kitap dünyasına hizmet veren Refik Ulu önce sergicılik yapmış daha sonra Özgür Dağıtım'ı kurmuştu. Seksenlerin başında da yayın yaşamına başlayan Refik Ulu, Karacaoğlan. Pır Sultan Abdal gibi klasiklerin yanı sıra Atilla Ilhan, Çetin Altan. Salâh Bırsel, Hulkı Aktunç. Necati Tosuner. Inci Aral da aralannda olmak üzere çok sayıda günümüz Türk yazannın yapıtlannı yayımladı. Refik Ulu son aylarda Hüseyin Rahmı Gürpınar'ın bütün yapıtlannın yayımına başlamıştı. Juan Rulfo ödülü MEMCO C1TY (A^\) - Latin Amenka ve Karayip edebiyatının önemli ödüllennden Juan Rulfo Ödülü'nün. Brezilyalı kadın yazar Nelida Pinon'a (58) verilmesi kararlaştınldı. 110 yazann çalışmalannı değerlendiren jüri, oybirliği ile 100 bin dolarlık ödülün Pinon'a verilmesinı kararlaştırdı. Ödülü kazanan ilk kadın ve ilk Portekizce yazan yazar olan Pınon'un önemli yapıtlan arasında Temas de Me Corazon (Kalbimin Temalan), La Republıca de los Suenos (Rüyalar Cumhuriyeti) ve La Fuerza del Destino (Kaderin Gücü) bulunuyor. Kütüphanede satranç etkinliği ZONGIILDAK (AA) - Zonguldak 11 Halk Kütüphanesi bünyesinde satrancı sevdırmek, geliştirmek ve yaygınlaştırmak ıçin etkinlik düzenlenıyor. Zonguldak Satranç Kulübü'yle yapılan ışbirliği sonucu, etkinliğe katılanlara her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında satranç öğrenme. hakemlik ve turnuva kurallan konusunda bılgı verilecek. Zonguldak tl Kültür Müdürü Zekai Kasap, tl Halk Kütüphanesi 'ne gelen her yaş grubu okurun etkinliğe ilgi gösterdığını, uygulamanın yaklaşık bir ay süreceğini ifade etti. Ankara'da yeni bir sanatevi ANKARA (UBA) - Ankara'da yeni bir sanatevi. sonbaharda hizmete girecek. Cebeci'de hukuk fakültesinin karşısında bulunan Seyhan Düğün Salonu, restore edılerek sanatevi işlev ini görmeye hazır hale getirilecek. Ankara Sanatevi Tiyatrosu (ASET) tarafından işletilecek olan sanatevinde sinema, tiyatro gösterileri, sergiler. açıkoturumlar ve panetler gerçekleştinlecek. ASET yetkilileri sanatevinin eylül başında Türk toplumunun kültürel yapısının tartışılacağı bir panelle hizmete gireceğini belirttiler. ABD'de dev birleşme NEVV YORK (AA) - ABD'nin eğlence ve komünikasyon sektörlerinin dev lerı, Walt Disney ile Capital Cities - ABC şirketleri birleşiyorlar. tki firma tarafından yapılan anlaşma uyannca Walt Disney. ABC telev izyon ağına sahip olan Capital Cities firmasını satın alacak. Yaklaşık 19 milyar dolara mal olması beklenen bırleşmenin ardından oluşacak yeni şirketin ismi "The Walt Disney Co." olacak. Vakrfların onarımı ANTALYA (AA) - Vakıflar tarafından Antalya ve Isparta'daki tarihi eserler onanmdan geçiriliyor. Isparta'nın Atabey ilçesindeki Selçuklu eseri Fazlullah Camiı'nde eskiden yapılan kötü onarımlann izlerini sılmek ıçin 3.5 milyar liralık bir proje uygulanacak. Antalya kent merkezındeki Tekeli Mehmet Paşa Camiı'nde de. taban döşemesı. elektrik tesisatı v e badana işleri yapılacak. Bu işler için 8 milyar lira harcama yapılması planlandı. Yivli Minare Medresesı'nde ıse halen devam eden restorasyon çalışmalannın iki yıl sürmesı hedefleniyor. 15 milyar liraya mal olması planlanan restorasyon çalışmalanndan sonra tarihi yapının Kuyumcular Çarşısı'na dönüşturüleceği bildinldi. Vakıflar tarafından aynca. Isparta'da Süleyman Demirel Eğitım Sitesi'nin yanında 500 öğrenci kapasiteli bır yurt yaptınlıyor. Yapımına geçen yıl başlanan öğrenci yurdunun bu yıl sonunda hizmete girmesı planlanıyor. 4 katlı olarak inşa edilen yurt, 20 milyar liraya malolacak. DÜZELTME Ali Akay'ın 29 Temmuz 1995 tarihli gazetemızde yayımlanan "Reklam Oscar'lan ve sanatçılar" başlıklı yazısının "Tanıdığım bazı isimlerin, beğendiğim işlerinin seçildiğini heyecanla gördüm" cümlesi, dizgi hatası sonucunda "beğenmediğimr 'biçiminde çıkmıştır, düzeltır. özür dıleriz. AÇIJKJLAMA Dev let Opera ve Balesı Genel Müdürü Hasan Hüseyin Akbulut. 2 Temmuz 1995 tarıhlı gazetemızde yavımlanan yazıya yanıt vererek. 2.Aspendos Opera ve Bale Festivali'ne eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar ve dönemın Dev let Opera ve Balesı Genel Müdürü Rengim Gökmen'ın davet edıldıklerını belirtti.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog