Bugünden 1930'a 5,492,155 adet makaleKatalog


«
»

VISA...VISA PremieWGo!d. VtSA International... EMLAK BANKASI Cumhuriyet •A TL VI. SAYI25628 / 20010 Tl (KDViçinde) KURUCUSU: Y M » fUOİ (1924-1945} BAŞYAZARI: N M h NMM (1945-199!) BANKASI 20«GRT0S1086tMJ CHP'de söz düeüosu• Murat Karayalçın'dan sonra sol kanat temsilcileriyle görüşen CHP lideri Hikmet Çetin'in aday olma konusunda fazla ısrarlı olmadığı öğrenildi. • Birkaç gün içinde adaylığını açıklaması beklenen Karayalçın "Anti-Baykal terminolojiyi doğru bulmuyorum. 'Baykal gelirse parti çözülür' şantajlannı içime sindiremem" dedi. • Adını anmadan Karayalçın'ı eleştiren CHP Genel Sekreteri Adnan Keskin ise "SHP-CHP ayınmı yaparak, SHP kökenlilen arkasına alıp yanşa hazırlananlann, partinin bütünlüğüne zarar verici bir tavır içinde olduğunu" söyledi. • 5. Sayfada SoysaPdan adayhk işareti • Ankara Milletvekili Mehmet Kerimoğlu'nun Bodrum'da görüştüğü Mümtaz Soysal, adayhk baskılan üzerine yandaşlanna, "Son tartışmalardan rahatsızım. Sosyal demokrat bir partide ideoloji tartışılmalıydı. CHP'de çareler tükenmez. Orgüt isterse beni davet eder, ben de görevi üzerime alınm. CHP'nin bütünlüğüne aday olurum" mesajmı verdi. • 5. Sayfada Ozden'in sağhk durumuiyi • Geçirdiği trafık kazasmdan sonra kaldınldığı Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde tedavi altına ajınan YektaGüngör Özden'in, hafta sonu taburcu edilebileceği belirtildi. • 17. Sayfada Baro Başkanı cinayeti Şeriatçı sanığa idam istemi • Gümüşhane Baro Başkanı Ali Günday'ı öldüren şeriatçı tzzet Kıraç hakkında idam cezası istemiyle dava açıldı. • Iddianamede, tutuklu sanıklar Bahattin Sungur, Muharrem Kurt, Yusuf Gümüş, Ahmet Mengi ve sanığın oğlu Muzaffer Kıraç hakkında da 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istendi. • 4. Sayfada Hostesin dövülmesi THY'den güvenlik önlemleri • THY'nin, ANAP Ordu Milletvekili Şadi Pehlivanoğlu'nun bir hostesi tartaklamasıyla açığa çıkan güvenlik sorununa karşı yeni önlemler alacağı belirtildi. • 4. Sayfada DYP'de kılıçlar çekildi; Meclis Başkanı'nın çıkışına Çiller'in yardımcısından sert yanıt 'Gndorıık muharip gazTDYP Genel İdare Kurulu'nun iki muhalif milletvekilini birlikte disiplin kuruluna sevk etme karan üzerine, Çiller'i sert bir dil- le eleştiren Meclis Başkanı Cindoruk'a yanıt, partinin Genel Baş- kan Yardımcısı İbrahim Yaşar Dedelek'ten geldi. Dedelek, "par- tinin görüşü"olarak yaptığı açıklamada, DYP'nin "eski muharip gaziler derneği" olmadığını belirterek, "Eski usuller, eski zihniyet- ler; Türkiye sevdahsı olan DYP'nin önüne geçerse, köstek olursa, biz de hiç tereddüt etmeden onlan ezerek yolumuza devam ederiz" dedi. Dedelek, Cindoruk'un, ana muhalefet lideri ağzıyla konuşması- nm "anlaşılır gibi olmadığını" söyledi. Başkan Yardımcısı De- delek, okuduğu metni gazetecilere vermedi. Dedelek'in daha ön- ceki uygulamalannın tersine metni gazetecilere vermemesi, "Bu metin konutta mı hazırlandı" sorusunu gündeme getirdi. Gaze- tecilerin, "Metin konutta mı hazırlandı; altında, Özer Çiller'in im- zası mı var" yönündeki esprili sorulanna Dedelek, "Yok canım, o kadar da değil, bizim de bir şahsiyetimiz var" yanıtını vermekle yetindi. • 5. Sayfada Hükumet ve partiye karışmasına tepki Devlette Ozer Çiller gölgesi • Devlet bürokrasisı ve DYP içindeki dengelerin, Başbakan Tansu Cüler'den çok, eşi Özer Uçuran Çiller tarafından oluşturulduğu yönündeki görüşler, siyaset kulislerinde yoğun olarak dile getinlmeye başlandı. • 5. Sayfada Türk anayasası askeri yönetime övgü icermeyecektir' Çiller 8. madde kaldınlacak • Sonbaharda TMY'nin 8. maddesının değiştırilmesi için harekete geçeceklerini belirten Çiller, "Düşünce özgürlüğünü ve konuşma özgürlüğünü. şiddetle ilgisi olmadığı müddetçe korumalıyız" dedi. m 17. Sayfada Galleria'nın otoparkı ile Beyoğlu'nda bir dernekte bulunan 4 bomba etkisiz hale getirildi 'Bombalarnıhedefi turizm 9 Halkın gıda Uıtiyacmı karştladığı pazar yeri, padamadan sonra parcalanmış ceseder, yaraklar, kınk bisikktlerie bir kez daha Bosna tarihine j-azıkt Saraybosna'da katliam: 45 ölü• Bosna-Hersek'in başkenri Saraybosna'nın merkezindeki pazar yerine olan Saraybosna'yı kangölüne çevirdi. Mermilerdenbiri, 1994 Şubatı'n- isabet eden iki top mermisi 45 kişiîıin ölümüne, 87 kişinin de yaralanma- da Sırplann attığı bir top mermisiyle 68 kişinin öldüğü pazar yerinin he- sına neden oldu. Kentin en kalabalık caddelerinden birine dün öğle saat- men yanınadüştü. Kosevo Hastanesi yetkilileri. ölü sayısını 45 olarak açık- lerine doğru atılan iki top mermisi, yaklaşık bir hafladır oldukça sakin ladılar ve en az 87 yaralı bulunduğunu kaydettiler. • 9. Sayfada • Istanbul. önceki gün lstiklal Caddesı, Aksaray ve Beykoz DSP binasına konulan bombalann patlamasıyla bir kez daha sarsıldı. İki kişinin ölümüne. 40 kişinin de yaralanmasına neden olan olayın şoku henüz atlatılamazken dün de patlamaya hazır 4 bomba bulundu. • Ataköy Galleria'nın otoparkında bulunan üç bombadan biri, bağlantılannın hatalı olması nedeniyle patlamazken ikisi etkisiz hale getirildi. Beyoğlu'nda bir demekte bulunan dördüncü bomba ise imha edildi. • Önceki gece DSP Beykoz ilçe binasına konulan bombayı, İBDA-C isimli yasadışı şeriatçı örgüt, lstiklal Caddesi ve Aksaray'da patlayan bombalan ise Kürdistan Islami Birlik Partisi üstlendi. • Turizm Bakanı Irfan Gürpmar, "Bombalamalar, turizme yönelik değil" derken üst düzey başka yetkililer, bombalı saldınlann, turizmi baltalama amacını taşıdığını söylediler. • Içişleri Bakanı Menteşe, dün Vali Kozakçıoğlu, Emniyet Genel Müdürü Ağar, Istanbul Emniyet Müdürü Menzir ile yaptığı ve ilin sorunlannın ele alındığı toplantıdan çıkarken "Bu olaylann failleri de yakalanacaktır" dedi. • Hikmet Çetin, yayımladığı mesajda, "Gözü dönmüş teröristlerin Istanbul'da düzenledikleri bombalı saldınlan nefretle kınıyorum" dedi. • 3. Sayfada KDP: Kuzey Irak PKK yuvası• Irak Kürdistan Demokratik Partisi Ankara Temsilci Yardımcısı Faik Nenviye "Kuzey Irak'ın bugünkü durumu, Türkiye için güvenlik sorurdan yaratmaktadır" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu)-Irak Kürdistan Demokrat Partisi (IKDP) Ankara Temsil- ci Yardımcısı Faik Nenviye, amaçlannın, Kuzey Irak'ta gü- venliği korumak ve sivıllere kar- şı yapılacak saldınlan önlemek olduğunu söyledi. PKK'nin Ku- zey Irak'ta önceki gün başlattı- ğı saldınlardan sonra durumun sakinleştığıni belirten Nervvıye, Türkiye'nin yaşadığı güvenlik sorunlannın çözümünün Kuzey Irak'taki duruma bağh olduğu- nu söyledi. Kürdistan Demokrat Partisi Ankara Temsılcisi Safeen Di- zai'nin hafta sonunda Dışişleri Bakanlığı'na giderek yetkililer- le bu konuda görüştügü ve bilgi verdiğı öğrenildi. KDP Ankara Temsilci Yar- dımcısı Nenviye. terör örgütü PKK'nin önceki gün başlattığı ve Barzani guçlerinin kontrolü altında bulunan karakollan ele geçirmeye yönelik saldınlan ko- nusunda Cumhuriyet' ın sorula- nnı yanıtladı. Nenviye, yüzler- ce bölücü örgüt militanının ön- ceki gün sabah dağlardan ine- rck. "bölgenin kontrolünü al- makicin~ başta Dohuk ve Zaho olmak üzere KDP'nin birçok yerdeki mevzilerine aynı anda saldırdıklannı hatırlattı. Saidı- nnın püskürtülmesinden sonra bölgede durumun dün sakin ol- duğunu belirten Barzani'nin temsılcisi, bölgede 2 büı ile 2 bin 500 arasında bölücü örgüt militanı bulundugunu, örgütün önceki günkü saldın sırasmda Iran ve Suriye'deki yandaşlann- dan da yardım istediğini söyle- di. Nenviye, 7 si sivil 12 kişinin öldüğü saldınyla ilgili şöyle de- di: "Şu anda durum sakin. 12 kişi öldü ve 41 yaralı var. Bizbn amacımız, bölgenin güvenliğini korumak ve sivülere vöneiiksal- dınlan durdurmak. PKK de ka- yıp verdi. ancak kaç kişi saldır- dı, kaç kişi öldü, kesin bir rakam vermek olanaksız." Faik Nenviye, Türkiye'nin PKK'den kaynaklanan güvenlik sorunuyla ilgili olarak da "Bu MArkasıSa. 17,Sürde ^Rusya, randevu vermedi - Petrol boru lıattı fiyaskosu • Türkiye, Hazar Havzası kuyulanndan ana petrol üretiminin başlaması öncesinde çıkanlacak erken üretim petrolünün Gürcistan üzerinden taşınması tezine destek bulmak amacıyla çeşitli ülke başkentlerinde yoğun kulis faaliyetleri sürdürüyordu. • Türk tezinin kabul edilmesi amacıyla Emre Gönensay başkanlıgındaki bir heyetin, 28 ağustos tarihinde Rusya'ya gideceği belirtildi. Ancak Rus yetkilrler, Türk heyetine görüşme için randevu vermedi. 17. Sayfada TÜRKZİRVESİ'NDEN RUSYAYA MESAJ 9. Sayfada Yann Zafer Bayraım Haber Merkezi - 30 Ağustos Zafer Bayramf nın 73. yıl dönü- mü, yann tüm yurtta, dış temsil- cihklerde ve KKTC'de törenler- le kutlanacak. Hava Kuvvetleri Komutanhğı'na ait uçaklar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 73'üncü yıldönümü nedeniyle dün başkentte 8 bin feet yüksek- likte uçuş yaprılar. Bu uçuş 30 Ağustos günü de tekrarlanacak. Trabzon Dağcılık tl Temsılcili- ği tarafindan düzenlenen "Zafer Bayramı Kaçkar Zirve Çıkışı" da dün 12 ilden 41 dağcınm ka- tıhmıyla başladı. Ver petrolü alsilahı • Batı-Suudi ilişkisi, al silahı ver petrolü denklemine dayalı. Bu denklem, Suudi hukukuna ters düşen Batılılan, cezaevinden, hatta idamdan kurtanyor. Bu denklemi kuramayan ülkelerin vatandaşlanna karşı Suudi yasalan acımasız: Ocak-Temmuz 1995'te idam edilenlerin sayısı 141. EDtPEMİLÖYMEN LONDRA - Suudilerin gö- zünde, itibar sırasında lngiliz- ler, Amerikalılardan sonra gel- se bile, Suudi hukukunun gaza- bından kurtulamadılar. Ama bu gazap, her zaman lngiltere tara- fından dizginlendi. lngiltere, şu ya da bu nedenle cezaevine atı- lan lngilızlerin başına ciddi bir şey gelmemesini sağladı. Bunu ne kamuoyu sağladı ne de ba- sın. Sadece ve sadece lngilte- UArkasıSa. 17,SH3'te Kadınlar eşitlik istiyor • Pekin'de ve başkentten bir saatlik uzaklıktaki Huairou'da düzenlenecek iki ayn toplantıya yaklaşık 50 bin kadının katılması bekleniyor. • 8. Sayfada OLAYLARIN ABDINDAKİ GERÇEK DYP Nereye?.. 12 Eylül'ün ardından darma- dağın olan sıyasi yelpaze, ara- dan yıllar geçmesine karşın sağlıklı bir biçimde oluşamı- yor. özellikle yerel seçimlerin so- nuçlanna baktığımızda, birdö- nem büyük başarı gösteren bir parti, dığer dönem hüsrana uğrayabıliyor. Bunun nedenle- ri arasında partilenn kımlikleri- nin tam olarak oluşmaması da var. Siyasiyaşamımızı "liderpar- tileri" belirliyor. ANAP, Özal'ın partisi olarak yükseldi. DYP'yi Demirel sürükledi. DSP adı, Ecevit'le özdeş. CHP, "parti içi demokrasiyi" işleten biryapı kurmak istiyor, ama bu süreç "sancılı" geçiyor. DYP, bugün "kimlık bunalı- mı" içinde. Partiyi iktidara sürükleyen Cumhurbaşkanı Suleyman Demirel, DYP'yi Cumhuriyet'e şöyle özetledi: "DYP, eli nasıriı, kasketli ve kravatsızlann partısıdır." DYP'nin bugünkü lideri Baş- bakan Tansu Çiller ise Istan- bul il kongresinde partryı şöy- le tanımladı: "Doğru Yol, iki binli yıllann, değişımin partisidir." Demirel'in yasaklı olduğu dönemde, DYP'nin genel baş- kanlığını üstlenip yasaklar kal- kınca "emaneti" devreden TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk da Milliyet'e verdi- ği demeçte şu değerlendirme- ••• MArkosıSo. I7,SH9'da Futbol Federasyonu'na suçlama Naklen yayın tekelinı elinde tutan CINE 5 televizyonu yetkilisi Ilker Yasin, "Naklen yayındaki kargaşanın tek sorumlusu, Futtx)l Federasyonu'dur" dedi. MSpor'da 'Bakın ve görmekten zevk alın 1 Amerikalı ünlü fotoğrafçı Alfred Eisenstaedt öldü. Unlü fotoğrafçı 2. Dünya Savaşı'nın bitiminde çektiği ölümsüz kareyle tanınıyordu. • 12. Sayfada Sovkırım savına yanıt Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Errneni katliamı iddialarına karşı iki bilimsel kitap yayımladı. • 4. Sayfada BORSA ûDün 45.717.42 Önceki 45.542.97 DOLAR ûDun 47.975 Önceki 47.950 MARK ûDun 32.775 Oncekı 32.470 ALT1N ODün 592.500 Önceki 592.750 Demokrasi için koruma Koruma Kuaılu'nun Ege'deki kıyılara yönelik SİT kararına tepkı gösteren belediye başkanlan, bölgeaeki kaçak yapılaşmayı özendirici tutum içine ginyor. • Arka Sayfada A$k ve tarih Budapeşte'yi anlamak ve anlatmak için yürümek şart. I Arka Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Helal Sana Şadi... Önce, yazıda işlemeye çalışacağım konulann başlıkla- nnı aktanyorum: - Ünlü olmak isteyen hostes, milletvekiline kendini nasıl dövdürdü? - Milletvekili Melike Hasefe, mini etek giyme savaşını nasıl kazandı? - llk güdümlü kurşunu bir Türk milletvekili nasıl kullan- dı? - Milletvekilleri çoraptan nasıl tahrik oldu? - Soruyu begenmeyen bakan, spikere haddini nasıl bil- • Arkası Sa. 17,Sü.3 te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog