Bugünden 1930'a 5,485,115 adet makaleKatalog


«
»

VISA...VISA Premier/Gold... VISA International... EMLAK BANKASIJ D»h» Uyg»r Cumhuriyet72.TISAYI TlfKDV/ç/ncte; KURUCUSU: YIMUSIMDİ (1924-J945J BAŞYAZARI: NADİt IUDİ ,7945-7997) îstanbul'da 3 ayn yerdeki patlamalarda 40 kışi yaralandı Bombak gece: 2 lrişi öldü• Istiklal Caddesi'nde bir eczane ve bir bilardo salonunun önündeki çöp bidonlanna bırakılan bombalann patlamasıyla 2 kişi öldü, 40 kişi yaralandı. Aksaray'da bir restoranın önünde patlayan bomba ise 8 kişinin yaralanmasına neden oldu. Beykoz DSP binasına konan bomba, maddi hasar meydana getirdi. tstanbul Haber Servisi-lstan- bul, dün yine bombalı bir gece geçirdı. faksim ve Aksaray'da çöp bidonlanna konulan bom- balann patlamasıyla 2 kışı öldü, 40 kişi yaralandı Beykoz DSP ilçe bınasındakı patlamada ise maddi hasar meydana geldı. Taksımde Istiklal Caddesi üzerinde bulunan Ağa Camii bi- tişiğîndeki Rebul Eczanesinin önünde bulunan çöp bidonuna kimligi belirsiz kişilerce konu- lan parça tesirli bomba, saat 21.15 sıralannda patladı Yak- laşık beş dakika sonra, yine ay- nı cadde ûzenndekı Villa Bilar- do Salonu önünde bulunan çöp bidonunda ikinci bir patlama ol- du. Patlamalar sonucu Ferhat Kaya (24) ile Ordün uyruklu Abir Süiyan (22) öldü; 5'i ya- bancı uyruklu, 32 kişi yaralan- dı. Yaralılara ılk müdahale Tak- sım llkyardım Hastanesi'nde yapıldı. Şişli Etfal Hastane- si'nde kaldınlan yaralılardan durumu ağır olan bir kişinin ameliyata alındığı bildirildi. Taksim llkyardım ve Şışli Et- fal hastanelerinde tedavi altına ahnan yaralılardan ısımleri be- lirlenenler şöylc Fatnıa Kılıç, Harun Üstün, Abdülkadir Erci • Arkası Sa. 6, Sû. 3te 28MUST0S1U5MZMIBİ Ortaklar sıknrtılıCHP KURULTAYI'NA DOGRU Adayhkta Çetin'e lnönü desteği. ^Baykal karşıtları arayışta • Genel başkanlık için Deniz Baykal'ın karşısında yer alması beklenen Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın'ın destek arayışlan sürüyor. CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'in, Dışişleri Bakanı Erdal lnönü ile birlikte hareket edeceği ve önümüzdeki günlerde înönü ile görüştükten sonra tavnnı kesinleştireceği bildirildi. • Murat Karayalçın ekibi, SHP kökenlileri bütünleştirme ve Baykal'a karşı bir cephe oluşturma arayışlannı yoğunlaştırdı. Sol kanatta ise "kaybetsek bile ilkelerimizi savunacak bir aday çıkaralım" görüşü öne çıktı ve Ankara Milletveküi Mümtaz Soysal'a adaylık baskılan yoğunlaştı. BaykaL, sözleri nedeniyte sıkınuda. TVREY KÖSFn I 5. Sayfada DYP'DE PARTİ İÇİ SAVAŞIM Cindoruk, açıkça bayrak açtı. Çiller. partidc eskilcri istemiyor. Cindoruk ve ekibi atakta • Hükümetin büyük ortağı DYP'de TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'a yakmlığıyla bilinen iki milletvekilinin müşterek disiplin kuruluna verilmesi, parti içi mücadeleyi sertleştirdi. • Partiyi ve hükümeti Çiller ailesinin yönettiğini öne süren Cindoruk, Başbakan Tansu Çiller yönetimindeki hükümetin, ülkenin Güneydoğu sorunu başta olmak üzere pek çok sorununu çözemediğini belirtti. • Çiller'i "medyaya güvenerek siyaset yapmakla" suçlayan Cindoruk, Çiller'in, Fethullalı Gülen'e güvenerek RP'nin önünü kesmeye çalıştığım, ama başanlı olmasının mümkün olmadığını VUTgUİadl. M 5. Sayfada 1 Kayıp tablo olayı büyüyor • Istanbul Resim ve Heykel Müzesi ile Türkocağfndan devredilen eserlerin nerede olduğu da bilinmiyor. • Mimar Sinan Üniversitesi Istanbul Resim ve Heykel Müzesi'nden 1952-1984 yıllan arasında Ankara'ya gönderilen toplam 467 tablonun durumu konusunda kaygı duyuluyor. HOUAK/UUVMbTiMtabari • 3. Sayfada BARIŞ, HEMEN ŞİMDİ • 4. Sayfada ÎSTANBUL'DA BARIŞ KOŞUSU • 4. Sayfada IKDP lideri Barzani'nin kontrolündeki topraklara yönelik saldın püskürtüldü PKK, Kuzey Irak'a sakhrdı• Kuzey Irak'ta Türkiye sının yakınındaki 20 merkeze saldıran PKK, bölgedeki otorite boşluğundan yararlanarak bazı karakollan ele geçirdi. • Saldınlarda çok sayıda PKK'linin yanı sıra 7'si sivil 12 kişi de yaşamıru yitirdi. Barzani'nin lideri olduğu Irak Kürdistan Demokratik Partisi. karşı saldınyla karakollan geri almaya başladıkJannı ileri sürdü. Haber Merkezi - Kuzey Irak'takı otorite boşluğundan yararlanmak ıste- yen yasadışı terör örgütü PKK, Mesud Barzani lıderliğındeki Irak Kürdistan Demokratik Partisi'nin (IKDP) elınde bulunan bölgeye saldırdı. 20 ayn nok- tayayapılan saldın sırasında IKDP'ye ait 25 stratejik karakolun PKK'nin eli- ne geçtiği, Barzani yanlılannın ger- çekleştirdiği karşı saldın sonucu kara- kollann geri alınmaya başlandığı bil- ALMANYÂ'DA DARBE YtYEN TERÖR ÖRGÜTÜ, KAMPLARINI TAŞIYOR PKK'nin yeni üssü Belçika METtN DALMAN BRÜKSEL / İSTANBUL - Alman hükümetının sertleşen tav- n nedeniyle PKK'nin militanlannı giderek Belçika'ya kaydır- dığı, bu ülkede eğitim kamplan kurduğu öne sürüldü. PKK eylemlerinden endişelenen Belçika makamlannın örgüt hakkındaki istihbarat çalışmalannı yoğunlaştırdıklan bildirildi. Belçika istihbarat teşkilatı bünyesinde kurulan ve kısa adı • Arkası Sa. 6, Sü. 1 'de dinldi. Barzani lıderliğındeki IKDP, konuya ilişkin olarak dün Dubai'de bir bildiri yayımladı. Bildiride PKK'nin bölgede kontrolü ele geçirmek ama- cıyla Türkiye sının yakınlanndaki Za- ho, lmadiye. Sarsenk. Begova ve At- ruş'ta bulunan 20 ayn noktaya aynı an- da saldın düzenlediği, olayda 7'si sivil 12 kişinin öldüğü, 40 kadar sivilın de yaralandığı belirtildi. Barzani yanlıla- nnın yöre halkının desteği ile karşı sal- dınya geçtiği, başta Dehuk ve Zaho bölgeleri olmak üzere saldınya uğra- yan yerlerin geri alındığı kaydedilen bildiride, çatışma sırasında PKK'den çok sayıda kişinin öldüğü ve bölücü- lerin dağlara kaçmak zorunda kaldığı ifade edildi. UBA'nın Avrupa'da kurulu DEM adlı ajansı kaynak göstererek verdiği habere göre PKK saldınyı doğnıladı. Terör örütü PKK, saldınya gerekçe olarak, IKDP'nin Türkiye ile uzlaşır bir çizgiye sahip olması ve PKK ile sü- rekli çatışmasını gösterdi. Konuya ilişkin olarak bir açıklama yapan IKDP Ankara temsilci yardım- cısı Said Nerwey. kendılenne yönelik PKK saldınlanmn Suriye'de planlan- dığını savundu. Nervvey, saldın sonu- cu aralannda sivil ve peşmergelerin bulunduğu 12 kişinin hayatını kaybet- tiğini söyledi. PKK'nin, IKDP ve Ce- kil Talabani liderlığindeki KYB'nin (Kürdistan Yurtse- verler Birliği) Dubhn'de imza- ladıği anlaşmadan rahatsızlık duyduğunu savunan Nervvey, "KYB, PKK veSuriye'deki ba- zı siyasi güçler sakündan önce Suriye'de bir toplanrı düzenle- diler. Bu toplantının sonucun- da da bu saidınlann gerçekleş- tiğine inanıvorum. Bu ber şeyi ortaya kayuyor" diye konuştu. Nervvey, karşı saldınya geç- tikleri bölgede denetimi yeni- den ele geçirmeye başladıkla- nnı belirterek "Onlann bu böt- gede otmaması gerekiyor ve burada ol- malanna asla müsaade etmeyecegiz'" dedı. Celal Talabani lıderliğındeki KYB ise "PKK'nin saldınsından ha- berdar değüiz" açıklamasını yaptı. KYB'nin Washıngton temsilcisi Beh- rem Salih yaptığı açıklamada KYB olarak Kuzey Irak'ta banş ve istikran inşa etmeye çalıştıklannı ve bu yüzden U Arkası Sa. 6, SHl'de 3. TÜRK ZİRVESİ BİŞKEKTE Demirel: Orta Asya'ya yol anyoruz • 3. Türk Zirvesi ve Manas Destanı'nın 1000. yıl kutlamalanna katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e giden Cumhurbaşkanı Demirel, Rusya'nm geçmişten beri var olan 'Panislamizm ve Pantürkizm' endisesinin de etkisiyle Türk cumhuriyetleri arasında işbirtiğinin gelişmesinden rahatsız olduğunu söyledi. • Demire!, Ankara ve Istanbul toplantılannın ardırdan gerçekleştirilen üçüncü zirvenin ilk kez Türkiye dışında düzenlenmesinin, sembolik bir öneni olduğunu vurguladı. Demirel'i uğurlama töreıine Başbakan Çiller katılmadı. D0ĞM MOTltafeeri• //. Sayfada YAŞAM DEVAM EDİYOR- Bosna'da savaşın vıkınrılannın onanlmasına hızverildi Boşnaklar, yaşamın devam erüğini kaıuüamak istercesine otellerin ışıkü levhalannı onanyoriar. TUDJMAN^DAN SIRPLARA GÖZDAĞI Doğu Slavonya'da savaş rüzgârları • Hırvatistan Devlet Başkanı Franjo Tudjman, Doğu Slavonya bölgesinin Sırplardan geri alınması için uluslararası diplomatik çabalara 3-4 ay süre tanıyacaklarım söyledi. • Tudjman, Zagreb-Split arasında 4 yıl aradan sonra önceki gün yapılan ilk tren yolculuğu sırasında, Sırbistan'a yönelik ambargonun kaldırılmamasından yana Olduğunu kaydetti. • //. Sayfada Suudi hukuku ve silah • Suudi Arabistan'a bağunsızhğını kazandıran ve en güçlü biçimde destekleyen Ingiltere bile Suudi hükukunun gazabından kurtulamadı. • Suçlu bulunan Ingiliz vatandaşlan idam edilmıyorsa, kırbaçlanmıyorsa bunun nedeni, lngiltere'nin Suudi Arabistan'la mülti-trilyonluk silah tıcareti. • 6. Sayfada Kadın Zirvesi'nde AB kulisi • Pekin'de yapılacak Kadın Zirvesi'nde kulis çalışmalan için Avrupa Birliği dosyası hazırlatan Dışişleri Müsteşan Büyükelçi Onur Oymen, gürnrük birliğinin Avrupa Parlamentosu tarafindan onaylanmaması durumunda, Avrupa hedefınin büyük darbe alacağuıı vurguladı. HAZALATEŞ ANKARA- Dışişleri Bakan- lığı, insan haklan ve demokra- tikleşme gerekçeleriyle Türki- ye'yi uyaran Avrupa Parlamen- tosu'nun (AP) tutumundan kay- gılı Pekin'de düzenlenecek "Kadın ZirvesTnde gümrük bir- liği için kulis yapılmasını öneren Dışişleri Bakanlığı, bu amaçla Ayrupa Birliği dosyası hazırlat- tı. Dışişleri Bakanlığı Müsteşa- n Büyükelçi Onur Oymen. M Arkası Sa. 6, Sü. 6'da OLAYLARIN AHDINDAKİ GERÇEK Slşkek ZrvesL. U û n c ü "jrk Dünyası Zirve- si, Ugün (ırgızistan'ın baş- kferr Bişk«'te başlıyor. Tür- kiye/i Cumurbaşkanı Süley- m ^ ı Demrel'in temsil ede- c&^îirvey-Kazakistan, Türk- m^sfstan, ^zerbaycan, Kırgı- zi^=t~ı ve îzbekistan devtet b^tşanlan .atılıyor. İlk iki zirve, Ankara ve îstan- bul'da yapılmıştı. Orta Asya cumhuriyetlerinin liderleri.Tür-. kiye dışında ilk kez bir araya geliyor. Rusya, bu tür "buluşmalar- dan" rahatsız. Demirel, Biş- kek'e giderken uçakta yaptığı değerlendirmede, konuyu açıkça gözler önüne serdi: "Rusya, Panıslamizmden ve Pantüridzmden endişe ediyor. Orta Asya cumhuriyetleri de Rusya'yı ürkûtmek istemiyor. Orta Asya'ya yol anyoruz." Bu üç tümce, 1991 'den bu yana yaşanan gelışmelerin özetini veriyor. Sovyetler Birli- ği'nin dağılmasının ardından Türkiye'nin polrtikası şöyle çi- zilmişti: "Adriyatik'ten Çin Sed- di'ne..." Bu politikanın gerçekçi ol- madığı, bölgede diğer unsur- lan gözardı ederek satt Türki- ye'nin ve Orta Asya ülkeleri- nin istemleri doğrultusunda hareket edilemeyecegi kısa sürede görüldü. Rusya, Orta Asya ile ilişkile- rinde, "SovyetlerBirliği döne- minde kurulan bağlan olabildi- ğince çözmeme" politikası iz- liyor. Petrol boru hattından Ba- ğımsız Devletler Toplulu- ğu'nun (BDT) işlevine kadar pek çok alanda bu hissedili- yor. Dışişleri Bakanlığı Müsteşa- rı Onur Oymen, Cumhuriyet'e yaptığı değerlendirmede Türk dünyası ile Rusya ilişkilerinin • • • M Arkası Sa. 6, SH9'da Şimdi, eğitim almak daha kolay: Eğitim ve Kûltûr Krediniz VakıfBankta! VakıfBank, 25 milyon liraya kadar Eğitim ve Kültûr Kredisi vcriyor. Gelin VakıfBank'a,kredinizi heraen alın, eğitimi- nizi kolayca tamamlayın! Hera de çok #f^ uygun ödeme koşullarıyla! VuklllKHlK 'Mavi Bayrak'ta fiyasko Türkiye, kıyılannın temiz olmasına karşın düzenli ölçüm yapılamaması ve kaçak yapılaşma yüzünden bayraklannı yitirdi. • Arka Sayfada UFO'daki cesetler TVde 4 Temmuz 1947'de ABD'nin New Mexico kentindeki Forth Vvbrth hava üssü yakınlarına düştüğü önesürülen UFOdançıkarılan cesetlerin otopsisi sırasında gizlice çekilen film, bugün birçok ülkede televizyonda yayımlanacak. • Arka Sayfada issizlere iş umudu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ziya Halis, bu yıl 20 bin işsizin meslek kurslarından geçirilerek ışe yerleştirileceğini bildirdi. • i. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Baykal'ın Kellesini İstemeden... Ahmet Güryüz Ketenci'nin, CHP istanbul ll Başkanlı- ğı'nı kazandıktan sonra, siyasi sohbetlerin çoğunda adı geçti. Ben de her sohbette, "Nasıl bilirsiniz" diye sordum. Bir tek kötü söz söyleyen olmadı: "Dürüsttür." "Ödün vermez, çizgisinde kınk yoktur." Aynldığı eşi Şükran Abla'ya (Soner) sordum: "Orgütçüdür, talebefederasyonlanndan, milli petrol ey- lemlerinden gelir. Doğrucudur." Yılmaz Gümüşbaş, "Çoook" sözcüğünün üzerine ba- sıp "sağlamdır" dedı. Ama kimse, "Türktûr, Sünnidir" demedi. Benim de sor- v« • Arkası Sa. 6, Sü 3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog