Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 24 AĞUSTOS 1995 PERŞEMBE 8 EKONOMI/PARA RAPORU BORSA VERILERİ Endeksler Bıleşık Endeks Malı Endeks Sanayı Endeksı Oncekı seans 45170 06 36190 71 51252 67 1. Seans 44829 88 35737 49 50941 73 Işlen Hacmı Değışim (°, -0 75 -1 25 -0 60 2. Seans 45404 72 36586 60 51432 56 7 613 561 021 975 Değişım (%) 1 28 -0 41 0 96 BORSA (1.SEANS) 23 AĞUSTOS 1995 BORSA (2. SEANS) HtsseSeoedı Oncata Bugunku Bugunku Bugunku Işlem ağırlıklı ort. tupant) duşufc yûksek tapanış Medı Ryaîı 0-6 «rsMjCsr "fsn( 017 «radolu Bra* «»* 013 «an 021 Aagoa 023«cY«m 325 ^$z aı* 532 6» Çmerto E3 üra Çrarto 37 Ç 050 Dne Hcttng E1MM OSDtaf Oa^ı 054 Oofatt 055 Dsğar Hatfng 056 jcttş 057 0u»asS 3S5fcattojb; OKEgtBra* 063 Eje 6 ı « r 06<EğeGUn EgePtoSTc 066 Etje Sıraı* OFsrekSgote «Ç* 074 Erojas Bra* OSBtjitanrûa 076 btrt ~tsmSçıO(W M EmnYanr&t 079 Facfc Fw» O K f i n N n y n 06 FmRnmlK 062 Frasbaı* SM'Gaa* Batnas • «•* 388 Gofaş Çr«rtc MttfcYOMb ffnfll mmiu 091GJ»Fatriabi 05» HeMaş 0S5H*S9HB 096 rtm>8 G a a s * HIİkMı 136 tzraDera Ç * 107 tear 106 K ı t r a ı 109 Kar 'OıüçHMjrç T3 KanteGnb San 2Q Kası Teksti 123 Itanas M ı y ı u "5 Unt 'SMMfaHodrç !~ MedfaHDkbıg [ m ı2BU»tGca 129 IMa; IX Mgros 131 W*S -32 Mka IShMUH STtetTi 139 1 29X03 53» 1351 12530 14250 5203 7600 vm 48X00 11750 yso Mi 2M0O 26X00 5JO0 a» iaooo ıeoo uoc ujxı 44.500 nan 6.100 1231 4J0O 6,700 I.MC 1700 9.000 1175 M 142 Kel Tuoıı i«OJdarOlotBsK3 A. i46 0Bsr '»7 SFrare U I K 148 Pıar 149 Peg Pıcio 150 P*m 151ta Stah ISMratotiıısn 15E Prar Un 157 * # • 58PeWOfis iseSmre SonnsRmat nTatKcOTR iTetafM "TKHj«Y*ı !• Trişto Tcn iKT-iıyaCm ETnnaıA Ittts U4TSB î KrtDe-»Oıcır * TJas 18 Tıoa) S ~«cs PeMoâ* X Tttum* ariHHtı 203 Y«»«ı«l BrtB 201 Yıpfcc " n Y\rs 29X00 13750 1I50C WS 5J0C 770C JUİ »xoc 19000 1200 23X00 nm 3.H0 1650 UOO 3H5X 7700 7J3O 5100 5330 271 21000 2MCC ıooo aooo 92J00 140X00 56JOD 9.1» 1200 11500 9,900 0 SJİ 20000 26J00 34<00D 11500 SOJOO 5JO0 mm 951 27X00 V» 2.700 22X00 5000 (Ji 21500 2J75 11500 32X03 31000 9.K 2 50C 13250 2J0 1 1 » 29JO0 28X00 2B30 1125C 35iX UOO 23,300 22J00 M H 9İ00 28000 an 215O0 X«C 12J00 ujooo 5200 7İ0C »m 49M0 vm 2150 S1Jİ 23.000 BJİ 26.000 21500 100» 'cffiC 95JK 3O3HOC l& 63J00 O.50C mm nm HOOO 51101 5TJHI i * 3001X1! BtjM 4S8T5 17,300 261000 2300C 150.00C 32J1O0 3S30CE 91142 OU21 801 IM 4JIC 'İDOO Uİ 9KJ0OO :3.00ü 139OJXC noooo 11500 9.DC 1003 1UU« 2wı 461001 5JB0 ım ıvtm 1 7 1 * 28 a t T736 nm 21256,100 '8İS- 1400 143(73 69JH2 0 216,300 65.000 6.135 İM «4Ü0C 17^ -95âUX 2S0 32JBC 15250 3İB0 2J0C T» 4400 1TJD! 21500 5O000 4JÛ0 62Qj£0 H19 IJCTB m wm 147S SJİ 10JO0 İ3300 tm om nm un 5700 4S600C 9M 3T384 «.B MUİ '3SJX1C Q 766.0OC sJCO S910» V * 22,500 5Ü» 11250 119 iiooo 1,1i Mi 35C 5.014,600 21x0 mm 2,400 U1611 3.750 <«3IOO 32^00 1'4JO0 1I75İ1 293J» 3250 Î2JJ0 6,000 ^DOG 1JB41I a» r6ox 450CC 1600 13J00 35İ00 9M 30.301 7600 7700 633," 3 1 * 5C60C 5,100 1JS34K İ950 <i52.Hl :• nm ım i2*m 22İX S4J0O 13000 1275 1"DX OÜ00 !« 6JJB 26J31 -16S a» 12.437 5262 530 MJİ 49.466 '1767 2179 İ1J» 22.683 «JR 3239 5S< n» 'S4 37 2607E 219U 14T 4447 ta İ3İ70 13750 ]?M) m 39 aae 6İ2! 25.S4C T206 2E.333 5.TC ID0 UM 10,000 4O000 5E0O0 4ae Ui 6 45 630C 3j030 343 10236 ^İ66 3,430 1217 0 **J61 20J7Ç 065 12260 14,670 Mı G63 239- 4675 «Ji 5250 »673 1496 2İS 15333 2301 4474 22490 4.316 UJİ uo 161 19000 1 * HJİ !322 1171 0 m 2U66 1388 11755 3 3*218 İ6S u 11JB 1JT 7W &479 27137 »32 13661 3-804 S.B njfi 274C6 ım w 7346 1711 3254 32 1Z67! 9SE 904 Î . M 2308 3L30S '93 173E sa 21491 sat; 1141 5Ü» 11256 26586 32.425 2,748 132 1309 1C330 37593 nm UH ..61 TJB 6302 2J5 S7B 12J06 1U23 554 15861 IS* HJB 4T6 9J23 215C3 3^50 5,171 t760 11453 29D06 36,125 2.665 13.480 35J« 9J36 1J9 (7t 7J43 ım 4» ra 22.425 9S3 13J» 12"5 000 10JB7 l « ua »063 3,43 2,575 6,633 5.916 23 AĞUSTOS 1996 ısseSenedı Buoünkü Bugunku Bugurıku Iştem ağrUdı on duşuk yuksek kaparnş Adedi Fiyat İ 1 1 * B Ç M I | 1 | H2 AaanaÇrsnloCl nuiM 004 M M 305A(Çıwto ajsı 241000 CMkM Btal 037 ÇBSBoya Saı. M I m 043 ComeKd IKSç. 376 Estak 082 FraısSart oeCFngoPaGdaMad C6» T Sartı Barfcs 0£ Gena; 0 * SUdMertU K. 065 "JW Y«n» 3 1 Goaö-Yv 54 HeMş C85 HA Soorts M«q<Mdl 097 hsHoldng fı'rt icılk KTI;Banes.K ICÜHtPMB 1 Katntv 09 to 121 KJa^a ftnar 123 Marnm M v m 125 M M 26 Ucû^ı HcMnç T* UeNa NoUng {V<n« 129U02 144 I 14 0ta 47 OzFrıans c 3CWrq «Praı 19 Ma aCraSı 53 PeMıff* Tum i54Prae ISPnM »PnarUr 57 Mjfcı 1İMÜBM6 163 Saaı P3zsriarv »4 Sanuysar «Ste 67 ScKş 6S3ora=rü*ı 173 Tûrit Tuton) 1"5 T*ias «ÎİR 90 Ijurfcrt 91 ÜSAŞ 32 UmsÇmaic 95oofRaisaKjr 196 vss» IHMTinı 1İ TB 202 I S » 1JB75 2600 7JDC 2K0 U6 1300 2J00 !• 4400 22J0O 3730 Ui 4350 0 UH 0 1229 7S0O Ui 325C «eır 50,000 sı« 55JH) «Ji 715^ BJİ H4J66 2J6Uİ TSJ6I an M00 0,1» 12J0B 1375C Uİ 1* 34,503 S M 1750 U66 5C5X nm nm ım m wi* 5.SC IX-XC 12.750 1Ü64IT 7 50O 179500 SJİ I4S2J66 iii nji BİOO 6t500 ıj75 3 « a o 1J25 'JJ53J00 26Ü3C 39.000 8J66 «Ji U66 S E » 2JDD ia730,4O1 <Jİ U3U61 «Ji «• 15250 419J00 Hji nji 3&500 41700 İ.7İ İ7Jİ m mm ım sji 7200 £,400 SJ66 vm s.» 5J0C 9X00 873J0O 36U00 nji İJ66 Uİ 1000 42JK0 K» »<U6 m. am SOOC 341000 4 M 122100O 56,000 4X00 4,450 3290,465 3250 355İ25 1600 1300 572ÜB 3JJ30 245X0C 1350 iasnjno 1C25C 322X00 7UI Ui 5400 1701610 1700 Ui U6 tm r\m 1100 SJ6 1U66 1P5 1J375 2J00 «1İ «» «79 Ui »ji \mm İM 1275 1903 389X00 JUS Ui nji 179JCC aji E2Jİ 212J» 416X00 112i» ım wm 'X65jW 147J0O 1150 2337000 69X00 12JJ0O 2Cİ00 1MXOO 4J00 1 92IU '4750 5JB3J0C 4<00 312X00 1450 12'700t 14W 0 9,400 I j m 11750 473B 660X00 «451 758X00 73» 1479,641 0 0 1Tİ U1JJİ 27JB0 4251 '50 3350 32X00 16750 1STK 232X00 8401 0 tım 0 »aU75 4346E38 77i K5J66 K& 1061143 21500 MJİ mi ajU66 I * LSLUI 27J i Ui 1179 M6 2JK IM tıooo 34.00C 6ZW »m S6J66 U66J6İ 4aj66 04 ta 75Jİ 989X00 mji 576 300 5 51X0 45J73 953X00 258X00 52t0C0 125» 990 90C 3.80C 2J0O 2.430000 52X00 475X00 1 75 1JJBÜ0O 1650 1^1200 SJOO '01DD3 131Ji SJİ 268X00 197000 1.323125 324X00 ıa» 489.300 SJİ 101003 a» 5,1i 11250 1125 S.» UD30 110C 1J6 27Jİ 2.375 2.821600 11750 526,000 32.530 OM 3,100 8X00 n * oı m 3U66 2.M2S SJİ 111* 7X00 24X00 2.600 96,900 7703 Taom 1U6I 1 1 7 * "ix rera; 3800 2 J 1 M o * IIDM 1U5J İIM I * «91 m 325 0250 I * SJİ 3230 U9 nja aoıc 21000 2jm 13İ0C ım 1 C * K M 12*129 xijra «2X25 8J0JH 27iax 154JK» SJİ Uİ 113X00 4,000 2oıax 355X00 a* 3JOQO 156J») 33CD 2.C1298 2^ 303 31İ0O0 1* Uİ m IWM m «* s» Ui 2J00 tTI Sitt Ui Ui i«l* 13.000 S2CL550 250 26222C 1300 14050 103X0 «.000 1(U» 11* 53.300 271300 SM 5"4 000 I * I * 450 6,000 ım 590OO S.* t a 6.7311(1 60X 0 6X0C 332,X0 m» 3J54 5 3C flJE 2.495 3.755 5W 7J75 34J63 2.1K 50434 UD 5j92 12,71 7516 5» un 1J0 2£X-2 217» un 2İ35 UM 15JH H * 31604 1717 B Ui 7194 5,406 SJİ 77« SJİ 5J00 1995 «ja 69.C94 «.78 51500 4463 1250 1635 6JCC 2İ97 3J51 10.003 7 1 * 5J96 1699 US 4479 M * n * 6J91 nm 15.* 1J527 1J57 2305 (H a.H UB 3L» US 1256 1349 1164 1496 15,00c uc 4421 22J00 1305 42C 1457 5,780 9400 11755 SyEOl I * 4J95 7482 5.760 UM 2tH4 3J12 16.75C 15,78 l& 1UR un 1594 O» 1,375 7747 2C497 26J94 1404 t)7C B * Ui SJfi I.7B HJB S * 2.799 1 * 1S.C15 7 718 USİ 1J82 12J5X 960 900 9600 2,786 52X00 175 2,688 5475 ÜJB S.1İ 11JT3 1 25 5.UI 11003 1167 1 * SM 241 '1747 32.404 tîtlS 3232 7,386 «.771 37Jlt *m 1845 2Ü9 7690 11» -165 5TE HJ» MB itJC M 1360 4JS H,W 'ü2C 5268 İM 11514 29C13 ano 3340 »17! »j46 1SSI IJM 771 5.17i vn 2T0 «700 Ui ue 12333 1^67 '7O0O0 1CÎ46 w 6.005 I.B 21973 5JE un 2794 1 yıllık uğraşla kurulan Alotakas'ın telefonu çaimıyor Yatunncı duyarsız Ekonomi Servisi- Takas- bank tarafindan kurulan "A- lo Takas' sistemı, ışlevmı yenne getırerruyor Sıstem yatınmcı lann ılgısızlığı ne- denıyle ışle mezî.en, Takas- bank bılgılen dırme çalış- malannda aracı kurumlar- dan pek destek göre mıyor Yatınmcılann hesaplannı devamlı kontrol ederek ara- cı kurumlann kendılennden ha bersız borsada ışlem yapmala nnı engelleme amao taşıyan muşten ba- zında saklama sıs temının ışlevsellığı tamamen yatı- nmcılann duyarhlığına bağ- h Konuyla ılgıh goruştu ğumüz Takasbank Genel Mudurü Ali Taşpolat. sıste mm çalışması ıçın yatınm- cıla nn aktıfleşmelen gerek- tığıne dıkkat çekerek, bu ne- denle ya tınmcilann bılgı- lendırmelın nm çok önemlı olduğunu ıfade ettı Takas- bank'ın bu amaçla tanıtım bütçesı oluşturup, ga zetele- re ılanlar verdığını belır ten Taşpolat, w Yatırımcılar, paralarını aracı kurumla- ra bı rakıp gerisini takip etmiyor lar. Bu sistem için bizbırseneboyunca çalış- tık. Ancak bizim bir scne- mizi verdiğimiz siste me, yatırımcılar ilgisiz kaldı. Borsada yatırımcıları bil- gilen dirmeye yonelik top- lantılar düzenliyoruz, top- lam 65 kişi katılıyor." dıye yakjndı Yatı nmcilann kendı he- saplanna ılgısız kaldıktan surece sıste mın ışlemesının olanaksız olacağinı ıfade e- den Taşpolat, bugune kadar sıstemı merak edıp arayan ALOTAKAS KULLANIM KLAVUZU AloTakas'ı 0 212 231 Ûr 55 nolutelefondan arayıp, tum yatınm hesabı bilgı- len oğrenılebıhyor Yatınmcı menusü ıçm once 2 tuşuna basmak ge- rekıyor Üç hanelı aracı kurum ko- du, 4 hanelı yatınmcı şıf- re ve 3 hanelı hesap nu- marasını kodladığıntz4İa, menuye gırebıhyorsunuz. • Kıymet Bakıyesı Bılgı- len ıçın 1 tuşuna basılı- yor Tek Menkul Bakıyesı ıçın tekrar 1 tuşuna basıp. da- ha sonra ılgıh hıssenın kod numarasinı tuşlamak yeterh Portfoydekı tûm hıssele- nn bakıyesı ıçın ıse 1 tu- şu yenne 2 tuşuna basmak gerekıyor • Ekstre seçeneklen ıçın ıse yatınmcı menüsünden sonra 2 tuşuna basılıyor Günluk hareket ekstresı ıçın l'ı, Menkul bakıye- ler ekstresı ıçın 2'yı tuş- lamak yeterlı • Şıfre değıştırmek ıçm, ıse yatınmcı menüsün- den sonra 3 tuşuna basıl- mah • Ana menü ıçın, yatı- nmcı menüsünden sonra 4'ü tuşlamak gerekıyor • 9'u tuşladığınızda ıse menüden çıkabılıyor- sunuz kışı sayısınınsadecebesol- duğuna dıkkat çektı Aracı kurumlar ıse bılınç- lendırmenın Takasbank'ın ışı olduğunu ıddıa edıyorlar Sektordeki tum yatınmcı- lara tek tek ulaşmanın munv kun olmadığını behrten ara- cı ku rum yetkılıllen, en ıyı bıhnç lendırmenm medya elıyle olacağını one surü- yorlar Bu merang Menkul Kıymetler' den Alp Tekin«, konuyla ılgıh * Aracı ku- nımlara gelen müş teriler kendi hesaplanyla ilgiH ve B- gisiz olmak uzere ikiye aj n- byortar. Hesaplanyla Ugilı müşterfler zaten sorun çı- kart mı>oriardı. Sıstem, he- sap bakiyek'nv le ilgısız muş- terikri hedef aunah." dedı Ilgısız muştenlenn yeter- lı şekılde eğıtılmedıklen durumda hıç bır zaman tele- fonu açıp bakı yelennı öğ- renmeyeceklennı belırterek Taşpolat'ı destekle yen Te- kınce," Mbsteriler, kendile- ri Ak> Takas'ı kullana rak hesap bakıyelenni oğren mezkrse de hıç bır sonuç ab- namaz. Tek çozum topye kun bir eğhim. Bunu da an- cak Takasbank yapabilir." dıye konuştu Halkbank ve Esbank'a toplam 145 milyon dolar Bıuıkalanıı dış kredi atağı Ekonomi Ser>isi - Turk bankalannın uluslararası pıyasalarda dış kredı atağı de- vam edıyor Demırbank. Iş Bankası ve Garantı Bankası ıle başlayıp, Emlakbank ve dığer bankalarla yaygınlaşan. sendı- kasyon kredılenne hergün yenılen eklenıyor Son olarak Tûrkıye Halk Bankası ve Esbank da dış bankalardan sendı- kasyon kredısı sağladılar Her ıkı banka da toplam 145 milyon dolar tu- tanndakı kredıyı ıhracatın fınansma- nında kullanacaklannı açıkladılar Halk Bankası'ndan Genel Müdur Yenal Ansen ımzasıyla yayınlanan açiklamada, Cıtıbank ve West LB'den 100 milyon dolar- lık lıborartı 0 90 faızlı 1 yıl vadelı sendıkas- yon kredısı ıçın anlaşma yapıldığı bildınldı Halkbank kredı ıle ılgıh on protokolü 4 Eylul'de Ankara'da, nihaı protokolü de 8 Eylul'de Lond- ra'da ımzalaj acak Esbank ıse Bank of New York on- derlığındekı 15 bankadan oluşan bır bankalarkonsorsıyumundan 45 mil- yon dolar sendıkasyon kredısı sağ- ladı Esbank'm sozkonusu bankalarla Londra'da ımzaladığı anlaşmaya gö- re, yme 1 yıl vadelı olan sendıkasyon kredı- sı, lıbor artı 1 45 faızh olacak tSTANBUL ALTIN BORSASI Oncekı Kapanış Fıy* En Duşuk fiyat EnYuksekFıyat Kapamş Fıyatı Agıriıklı Ortalama Fıyat Toplam Iştem Mıktar Vg) USS/ONS 384 95 38460 384 70 384 70 384 68 210 ToptanişlemHacnntS) 2597İ3343 Toplam Isjem Says &r oncekı güne gore toplam ışlem Btok Işlem Mjktan(kg) 2381995C04nexKapaıış 2381995HongKongKapanş 23 81995 WorW Spot Gold (13 00) 23 AĞUSTOS 1995 TUGRAM TOPUU) 591000 590000 592650 592 500 592156 730 911491918 11712 TU431974250000) 8 •9 38330 38335 382 95 20 350 - - - 940 15261 28 350 ÎMKB,en çekici borsa Ekonomi Servisi - Turkı- ye'ye, "en gelişen pazartar" lıstesınde yer veren ABD yonetımı, bu kez tstanbul Menkul Kıymetler Borsa- sı'nı (ÎMKB) dünyanın "en çekici" borsalanndan bın olarak ılan ettı ABD Tıca- ret Bakanlığı 'nın uluslarara- sı tıcarete ıhşkın yayın orga- nı "Business Amerfca" der- gısınde Washıngton'un "en gelişen pazartar" olarak lan- se ettığı ülkeler ıle ılgıh de- ğerlendırmelere yer venldı MERKEZ BANKASI KURLARI 24 AĞUSTOS 1995 CİNSİ DOVİZ AUŞ SATIŞ EFEKTİF ALIŞ SAT1Ş 1 ABD Dolan 1 Alman Markı 1 Avustralya Dolan 1 Avusturya Şılını 1 Belçıka Frangı 1 Danımarka Kronu 1 Fın Markkası 1 Fransız Frangı 1 Hollanda Flonnı 1 Ispanyol Pezetası 1 Isveç Kronu 1 Isvıçre Frangı lOOİtalyanüretı 1 Japon Yenı 1 Kanada Dolan 1 Kuveyt Dınan 1 Norveç Kronu 1 Sterlın 1 S Arabıstan Rıyalı 47 657 32120 35 327 4 568 1 563 8296 10 888 9 383 28 702 374 6 501 38 862 2 946 491 35109 157 075 7 364 73 248 12 707 47 896 32 281 35 505 4 591 1571 8 338 10 943 9 430 28 846 380 6534 39 057 2 961 496 35 285 157 864 7 401 73 616 12 771 47 514 32 024 34 797 4 545 1555 8 255 10 779 9 355 28 415 365 6 468 38 745 2 917 480 34 758 153 934 7 327 73 028 12516 48 040 32 378 35 612 4605 1576 8363 10 976 9458 28 933 386 6524 39174 2 970 503 35 391 158 338 7 423 73 832 12809 SERBEST DÖVİZ CİNSİ ALIŞ ABD Oolan 47775 AJman Markı 32225 Isvıçre Frangı 38850 Fransz Frangı 9400 Hollanda Roraıı 28725 IngıSz Stertını 73350 SArabRıyafi 12650 Avusturya Şıltm 4570 lOOIlal Uret 2935 ALTIN CİNSİ ALIŞ Cumhunyet 3950000 Reşat 4100000 24ayaraltın 590500 22ayarbılezık 533000 SATIŞ 47850 32325 39050 9450 28950 73800 12720 4600 2970 SATIŞ 4000000 4400000 592250 580000 ÇAPRAZ KURLAR 1 14837 1 3490 10 4320 5 7440 4 3769 5 0790 1 6604 126 06 7 3304 1 2263 1617 75 96 48 1 3574 6 4715 3 7503 1 Steriın 1ECU SDR SDR ABD Dolan Alman Markı Avustralya Oolan Avusturya Şılını Oarıımarka Kronu Fın Markkası Fransu Frangı Hollanda Flonnı Ispanyol Pezetası Isveç Kronu Isvıçre Frangı halyan Lıretı Japon Yenı Kanada Dolan Norveç Kronu S Arabıstan Rıyalı 1 5370 ABD Dolan 1 2676 ABD Dotan 1 4892 ABD Oolan 71 327 TL DUNYA BORSALARI Attının onsu 382 85$ Dotar Mark Pantesı 1 4800 Dolar Yen Pantesı 96 25 Stertın-Dolar Pantesı 15425 HamPetroHvanO 1627A6D$ EKONOMİYE BAKIŞ TANER BERKSOY Göpüntü ve Kriz Ekonomi, ılkbahar aylannda gırdığı görelı duzelme konjonkturunden çıkıyor Bırkaç aydır duzgun goru- nen gostergelerde, sınırlı da olsa bozulma egıhmlen baş gosterdı Kısacası, yaz aylannın makyajı dökul- meye başladı Temmuz ayı fiyat artışlan enflasyon ıvmesının hâlâ yuksek olduguria ve yılı yuzde 80 bandında kapata- cağımıza ışaret edıyor Hazıne rahat donemını gende bırakıyor ve daha yuklu odemetenn başlayacağı bır donemegınyor Bugelışmelerçerçevesındefaızoran- larının dıbe vurduğu ve en azından daha fazla duş- menın soz konusu olmayacağı anlaşılıyor Once Mer- kez Bankası'nın suruklemesı daha sonra dolann ulus- lararası pıyasalarda değer kazanmasından kaynak- lanmış da olsa dovız kurunda bır asabıyet sezılıyor Dış tıcaret açığının buyumesı ve uzun suredır fazla gösteren can dengenın yılın ortasındanrtıbarenaçık vermeye başlaması da tedırgınlık yaratıyor Bu gelışmelen farkı şekıllerde okumak mumkun Kımılenne gore duzeten ekonomık koşullar bozuluyor, ekonomi yenıden bır knz yorungesıne gınyor Kımıle- nne gore de yenı oluşan goruntu, yaz aylanndakı du- zelme tablosuna kıyasla ekonomının gerçeğını daha dogru olarak yansıtıyor Yanı, ekonomının yenıden bır knze yonelmesınden çok, knz yorungesınden hıç ay- nlmadtğını duşunmek gerekıyor Ben ıkıncı gruba daha yakın bır konumdayım Yaz başındakı değerlendırmelerımde duzelecek olan makyajın sonbahara dogru bozulmaya başlayacağı- na ışaret etmıştım Geçıcı rahatlamalardan ve mev- sımlık hareketterden etkılenecekolan makroekonomık goruntunun, bu etkenler ortadan kalkınca yenıden gerçeğı yansrtmaya başlayacağını duşunuyordum. Şımdı bu surecın başlangıç noktasındayız Bu, yenıden buyuk boyutlu, yaygm bır ıktısadı ço- kuntuye yonelındıgı anlamına mı gelıyor dersenız ya- nıtım olumsuz olacak 1994 yılı başındakı çokuntuye benzer yenı bır gelışımın gundemde olmadığını du- şunuyorum Hacımlı ve buyuk boyutlu bır knzden kaçılabılece- ğı göruşumu, son bır yılın ıkı gelışmesı uzenne otur- tuyorum Bence ıktısat polrtıkası anlayışında bır do- nuşume ışaret eden bu gelışmeler, 1994 knzı sonra- sının en onemlı oğelen Bunlardan bınsi, Hazıne'nın ızledığı faız polrtıkası Faızın yüksek ya da duşuk olmasını tartışmıyorum Kamu açıklan, reel kaynaklarlafınanse edılmedığı su- rece faızın para pıyasalannda olağan koşullarda olu- şabılecek duzeyın ustunde kalacağını bılıyorum Bu, vergıden kaçınmanın ekonomıye ve topluma yukle- dtğı bır malıyet ve kuşkusuz olumlu karşılanması soz konusu bıle degıl Faız polıtıkasında olumlu bulduğum nokta, Hazı- ne'nın bunu kabullenmış ve faızı olmayacak duzey- lere ıtmekten vazgeçmış olması Başka bır deyışle, Hazıne'nın faızı bır fiyat gıbı kullanmaya başlamasını ve gereklı koşullarda nomınal faızın dalgalanmasına olanak tanımasını, ıktısat polrtıkası anlayışında olum- lu bır gelışme olarak degerlendınyorum Bu noktaya gelene kadar onemlı bedeller odedığımızın farkında- yım Ancak, mevcut koşullarda yenıden benzer be- deller odemekten bu yenı yaklaşım sayesınde kaçı- nabıleceğımızı duşunuyorum Olumlu bulduğum ıkıncı nokta, Merkez Bankası ve Hazıne ıkıltsı arasında nıhayet bır uyum sağlanmış o(- ması Merkez Bankası'nı para otontesı konumu dışı- na ıtmeye çabalamaktan vazgeçılmesı ve Hazıne'nın gunahlannı stenlızasyon ıle goğuslemesıne olanak ta- nınmasını, 1994 krızmden gereklı dersın alındığı şek- lınde yorumluyorum Boylece Merkez Bankası, dovız ve TL operasyonları ıle konjonkturun yonertılmesıne gereklı katkıyı yapabılıyor Bu noktaya kadar soyledıklenm, 1995 sonbahann- da geçen yıla benzer olçude bır ıktısadı çokuntuden kaçınılabıleceğı goruşumun temel dayanaklan Bu, knz yorungesınden butunuyle çıktığımız, ekonomının kendısını besleyen, ıstıkrarlı bır gelışme surecıne gır- dığı anlamına gelmryor Iktısat polıtıkasında altını çız- dığım tavır değışmesmın, sadece ıstıkrarsızlığın oldu- ğu duzeyde dondurulmasını sağladığı kanısındayım Ekonomi, bıçak sırtında ve eğık duzlemde tutuluyor Daha fazla kayması ve yenıden tepetaklak olması en- gellenıyor Yapının urettığı kaynak kısıtı ve venmlılık engellen aşılmadıkça ekonomının knz yorungesınden tam an- lamıyla çıkrnası olanaksız Şımdılık hıç olmazsa bu yo- rungenın ıktısadı çokuntu noktasından uzak durul- maya çalışılıyor Sonbahar goruntusu ve gundeme getırdığı olasılıklann ozu ve ozetı bu "Bız nelergor- duk, bu bıle bıze yeter" dıyenler ıçın bunun pek de kotu bır goruntü olmadığını soylemeye çalışıyorum • Emsyon (22 Ağustos). 206100 9 milyarTL • hterbank faden %30-74 50 Işlem Hacm 45 599 rnlyar Geceik %6911 Haftahkrepo %62 04 Aylıkrepo YATIRIM FONLARI 23 AĞUSTOS 1995 Kablma belgesı adı ATtPl Iş Yatınm 2 I; Yatınm 3 Iş Yatınm 7 IktsatYat 4 Garantı Yat-4 G»antıYat 5 Esbank Fon 3 Vakıf Hısse Dışbank Mavi Dışbank Beyaz Dışbank Pembe Tutun Fon 1 Tutun Fon 3 Fınans Fon 2 Fınans Fon 4 Halk Fon 3 Emlak Fon 2 Emlak Fon 5 EgeFon 2 Kalkınma Fon 2 DemırFon 1 Turkbank Fon TSKB Ite. Fon AkbankATıpı Tekstıl Fon-3 Atafon Koçbank Fon 1 Koçbank Fon 3 Global Fon Korfez Fon 1 Tetnnfon Kentfon CU Sıgorta Fon AKematıf F 1 Hakfon-1 Şeker Fon-1 Öyak Fon 1 Ekspres Fon 1 BTİPİ Iş Yatınm 1 Yatınm 4 Yatınm 5 Iş Yatınm 6 Interfon 4 Interfon 5 Iktısat Yat 3 Ikt Atılım F Garantı Yat 1 Garantı Yat 2 Garantı Yat 3 Bugünkü Deg. Katılma Bugünkü Deg belgesı adı % 537 088 279 638 52 328 335118 125 316 213 626 128 896 209 150 701 211 692 427 226 462 260 185 16 523 408 732 207 851 161 526 194 065 19906 53 718 31 262 79 062 81 095 88153 32 337 40 799 83 631 113901 45 148 59 033 62 270 41 196 24 778 41 092 21 002 22 039 22 966 18 950 11 453 736 399 113 771 84 001 236 159 224 922 57 330 284 678 337 211 840 678 299 708 199 066 086 039 046 0.24 244 1 04 068 0 55 043 0 28 0 32 OO1 0 75 096 0.25 -0 08 043 050 006 1 59 009 0.25 089 043 053 053 033 046 0 31 -0 04 0 37 0 28 0 25 033 0 01 016 0 08 -0 02 O 01 Iş 0 09İŞ 048 0 01 -011 035 006 O1O 0 20 012 017 Yonca Fon-1 25 323 Esbank Fon 1 666 048 Esbank Fon 2 215 758 YKB Fon-1 709 894 YKBFon-2 553060 YKB Fon-3 706 167 YKB Fon-4 591 341 YKB Fon 5 439 132 YKB Fon 6 528 016 YKB Fon 7 319 763 YKB Fon-6 231 694 YKB Fon 9 178 236 Vakıf Fon 2 1 202 804 Vakrf Fon-3 238 586 Vakıf Dunya 210 630 Vakıf Fon 6 114 812 Tutun Fon 2 132151 Fmans Fon 3 384.223 Fınans Fon 5 217 110 ZıraatFoni 340039 Zıraat Fon 2 255 485 Zıraat Başak F 276 507 Zıraat Fon-4 264 796 Halk Fon 1 342 393 Halk Fon 2 215 269 Pamuk Fon-1 250 586 PamukFon-2 188 093 Emlak Fon-1 261 648 Emlak Fon-3 90 521 Emlak Fon-4 270 957 SumerFon 159143 Ege Fon-1 155901 Kalkmma Fon 1 193 139 Dennr Fon 2 99 606 Tanş Fon 1 205 843 Tanş Fon 2 94 398 OrtakFon 92 710 EtıFon 169 051 Akfon 1 76 166 Ak Karma Fon 36 030 Tekstıl Fon 1 46 229 Tekstıl Fon-2 39 378 Koçbank Fon 2 47 926 Korfez Fon-2 15 842 Tebınfon 2 11 604 AlternatıfF2 10 014 Eczacibaşı Fon 1 18 282 SYKB Yatınm F 1 10 130 A A Bıleşık 561178 AA (A) Tıpı 5234 22 AA (BJTıpn 6405 27 0 18 -0 27 -oio 0 16 0 05 039 008 016 006 0 07 0 02 0 59 -0 07 -019 032 -0 06 013 011 011 005 004 0 01 006 009 004 -008 -011 0 09 015 0 14 015 -on 0 03 0 37 -0 59 033 0 37 0 28 005 008 0 07 0 45 0 07 016 0 24 0 08 009 0 05 018 035 005 îş Bankası yatınm ortaklığı ANKARA (ANKA) - Iş Bankası nm yatınm ortaklı- ğı şırketı 500 mılyar hra baş- langıç sermayesı ıle kurul- du Şırketın kayıtlı sermaye tavanı 2 tnlyon hra duzeyın- de bulunuyor 500 mılyar h- rahk çıkanlmış sermayede, Turkıye Jş Bankası yüzde 90 hısse aldı Genye kalan hıs- seler Paşabahçe Cam Sana- yn, Tıbaş Mensuplan Sos- yal Guvenlık Vakfı, lzmır Demır Çehk Sanayıı, Men- sa Mensucat ve Yatınm Fı- nansman AŞ arasında payla- şıldı Merkea Ankara'da bu- lunan şırketbaşka ıllerde şu- be ve temsılcılıkler açacak ABD'de faiz değişmedi WASHINGTON (AA) - Amenkan Merkez Bankası (FED), pıyasalann faızlen duşurmesını bekledığı or- tamda, kısa vadelı faız oran- lannı değıştırmedı FED'ın, Federal Açık Pıyasa IComı- tesı toplantısından, herhan- gı bır faız değışıkhğı açıkla- ması yapilmadı Banka, son olarak 6 temmuzda yuzde 5 75 olarak acıklanan kısa vadelı faız oranlannın aynen devamını benımsedı Eko- nomıstler, faız oranlannın, ekonomıdekı canlanma be- hrtılen nedenıyle düşürûl- medığını behrtiyorlar
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog