Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

24 A.<âUSTOS 1995 PERŞEMBE * • • • CUMHURİYET SAYFA SPOR 19 TRİBÜN KULİS / FİKRET ESER Saunders, Prag maçında çok çalışli. (Fotograf LEVENT YUCELMAN) Bir tesellimiz var.Fıkrayı bılırsınız Kaza olmuş, sürücü bağınyor "Önûne baksana, 15 yıllık şoförüm bö>le yaya görmedim." Âdam da dönmüş. "Bco de 40 \ ıllı k yayayım, senin gibi şoför görme- dim" demış Bızımkı de o hesap Nıunaralı tnbünde- yız bu yıl, kapalıdan transfer olduk Gala- tasaray, Alı Samı Yen'ı lyı kullanıyor Se- yırcı ve orgamzasyon yonunden Rakıp ta- kımın surklase olması ışten degıl Oluyor da Maçbaşlıyor, atılangolünsevıncı Ar- ka arkaya kaçanlarla bırlıkte ınanç pekışı- yor. Arkamızdakı localarda tngılızlenn eş ve çocuklan var Onlarlapaylaşılanduygu- lar Yorumlar arka arkaya patlıyor. Melih Ş. "Feti ön liberoda temposuz oynuyor. ağır kalıyor" dı>or "Tugay niye sağ ka- natta. Hiç unutmam Mustafa Denizli'nin çabştırdığı yıl yine öj le o> natmıştı da Be- siktaş'a 4-1 yenilmiştik" konulu tanhı açıklamayı bınnden dınlerken gol de gelı- yor. Orta sahada oynayan Nedved bır vu- ruyor, pır \uruyor Ağustos sıcağında, ku- tup soğuğu gıbı gelıyor gol Tek tük bağı- rışlar gıttıkçe çoğalıyor "Boyle de gol ye- nir mi? Bir kaleci bulamadık gitti." Sta- uce'den başlayıp Simoviç. Vasin hatırlanı- yor Turgay Şeren 'den söz eden yaşı büyük taraftara sadece bakılıyor Kafalar sallanı- yor Gensı sınır harbı halınde Taraflann öfkesıne Galatasaray da amaçsız futboluy- la katılınca ılk yan bıtıyor Arif, Saffet'ınyennde Uğur sağda. Tu- gay ortada "Tamam abi ben demiştim. Böyle oynamamız gerekiyor. Biz 3-5-2 o>nanz"la bırlıkte ataklar, ataklar. "Tur- dan vazgeçtim, venelim" dıleklenne ka- tılıyoruz, ama olmuyor. Karşılaşma sonra- sında seyırcı ıyı sınav vermıyor, uyanlara rağmen sahaya her şeyı atıyor Son söz ıse şu Futbolda bazen yensenız de yenılsenız de var olma kavgası venrsı- nız "Galatasaray kİ5İliğinibuluyor."Al- tay maçının ıkıncı yansı ve Sparta Prag kar- şılaşması umutlanmızı taze tutuyor GALATASARAY KALECt ARIYOR Güııdemcleki îsim Nihat • San-Kırmızılı takım, Hayrettın, Mehmet ve Nezihi'mn üstüne bir dördüncü kaleci için Trabzonsporlu yönetıcıler ile görüşmelen sürdürüyor. MUSTAFA ERSOY Galatasaray'da hatalı gol- ler yemelen ûzenne yönetı- mm başka bır kaleci arayış- lanna gırmesıne teknık dı- rcktör Greame Souness. tepkı gösterdı Yonetıcıle- nn. orta saha ıçm aldıklan Mike Marsh'ın yenne kale- yı başka bır yabancıyla dol- durmalan ıstegıne So- uness'ın kızdığı öğremldı Galatasaraylı yönetıcılerle konuşan Iskoç hoca onlara, kalıtelı bır yabancı kaleci al- malanru aksı takdırde bu ışe hıç gınşmemelennı ıstedı Souness'ın "Eğer Schme- ichel gibi kaliteli bir kale- ci getirirseniz Marsh'ı göndermenize razı olu- rum. Yok eğer hay ır di> or- sanız, Marsh bir >ere gi- demez" teklıfıne, yönetıcı- le,"O kadar kaliteli bir ka- leci getirmemiz imkânsız" dedıler Bunun ûzenne yer- lı kaleci arayışına geçıldı ve ıkı sezon önce lskenderuns- por'dan Galatasaray'a gelen ama kımse ılgılenmedığı ıçın Trabzonspor'a gıden genç kaleci Nihat'ta karar kılındı Nıhat ıle temas ku- ran yönetıcıler, ftıtbolcuyu ıknaetmeyeçalıştılar Nıhat once bu teklıfe sıcak bakma- dı "G.Saray'ageldiğimde kimse benimle ilgilenrae- di. Şimdi neden geleyim?" dedı Ama yonetıcılenn, "Trabzonspor'da Metın varken, kaleyi sana ver- mezler. Eğer Galatasa- ray 'a gelirsen 10 yıl banko kalemizi korursun" deyın- ce genç kaleci ıkna oldu Yönetım bunun ûzenne Trabzonspor yönetımı ıle Nıhat ıçın anlaşma zemını aramaya başladı G.Saray, Prag karşılaş- masından büyük zarara gır- dı San-Kırmızılılann UE- FA Kupası'ndan elenmelen ûzenne hasılat, televızyon yayınlan ve UEFA gıderle- nnden 200 mılvar lıra öde- mek zorunda kaldı Bu ara- da muhalefetten ve yönetıcı- lerden futbol şube sorumlu- su Adnan Polat'a eleştınler yenıden başladı Yönetıcıler, G Saray'ın kalecısı konusunda yanlış seçım yapıldığını belırterek Polat'tan ıstıfa etmesını ıste- dıler Tiran polisinin kafilemize yaptıklan, tepki ile karşılandı F. Bahçe saldırmın peşinde • Başkan Şen, "Arnavutluk takımını UEFA'ya şikâyet edeceğız" derken, Şadan Kalkavan, "Bu saldınlar Uganda'da bile olmaz" dıyerek Arnavutluk polısmı kınadı HİLMİTÜRKAY Fenerbahçe, Tıran'ı elemesıne rağmen keyıfsız Arnavutluk polısının Başkan Ali Şen, Futbol Şube Sorumlusu Şa- dan Kalkavan ve meslektaşlanmı- za karşı yönelttıklen çırkın saldın- lar kolay kolaybelleklenmızden sı- lırrmeyecek San-Lacıvertlılerle bırlıkte Tıran'a gıden Federasyon Sorumlusu Abdullah Kiğılı, dün Şenes Erzik'e, yaşanan olaylarla ıl- gılı bır rapor sundu Raporu gözden geçıren Federas- yon Başkanı, kısa surede UEFA yet- kılılenyletemasageçeceğını, Partı- zanı takımının cezasız kalmayaca- ğınııfadeetti Arnavutluk polısının yumruklanna hedef olan Fenerbah- çe Kulübü Başkanı Alı Şen, "Ti- ranlılar bu kafayla, 25 yıl daha böyle giderler. Allah cumhurbaş- kanlanna kolaylık versin! Biz maça değil, sanki ormanın orta- sına düşmüşüz. Dışişleri nezdin- de ceza almalarını isteyeceğiz" dedı Arnavutluk polısının yumrukla- nndan nasıbinı alan ve dahası yer- de sûrûklenen Futbol Şube Sorum- lusu Şadan Kalkavan ıse yaptığı açıklamada, "Uganda'da bile böy- le uygulama yapılmaz. Biz onları burada en iyi şekilde ağırladık. Ama onlar bize dayak attılar. Ne gerekiyorsa yapacağız, cezasız kalmayacaklar" şeklınde konuş- tu Brezıryalı Teknık Dırektör Car- los Alberto Parreira. maçla ılgılı olarak "Tiran'da daha rahat oy- nadık. Üzerimize gehneleri bizim farklı skora ulaşmamızı sağladı. Futbolculartm iyi mücadele ver- diler. Herkes canla başla çalıştı. Günden güne daha iyiye gidiyo- ruz. Atkinson, Tarık. Feyvaz'm sakatlıklannın geçmesiyle daha da güçleneceğiz" dedı Futbol Şube Sorumlu Yardımcı- sı Selim Soydan ıse bugun çekıle- cek kura ıle ılgılı olarak şoyle ko- • Selım Soydan, "Parreıra'nın kıymetini bilelim. Çok ıyı bır antrenör" dedı. Alı Naıl, "Yenıden doğdum, her maçta göreve hazınm" şeklınde konuştu. nuştu "Bu turu da geçersek VE- FA'da yolumuz açık. Parreira bu- vük hoca. Futbolcularımız Onun değerini bilsin. Boyle büyük bir hocayla çalışmaları şans. Onlar da Avrupa kupalarında atladık- ları turlarla ona layık oldukiarı- nı göstersinler." Ote yandan Futbol Federasyonu Başkanı Şenes Erzik, Partızanı Tı- ran-F Bahçe maçmda Fenerbahçe- lı yonetıcılerle gazetecılenn maruz kaldığı saldınyı kınadı Arnavutluk polısının çırkın dav- ranışlan hakkında F Bahçe Kulübu Başkanı Alı Şen ve Futbol Federas- yonu Basın Sözcusü Kığılı'dan ay- nntılı bılgı aldığını kaydeden Erzık, "Duvduklarım karşısındaşokol- dum. Bugun (dun) L'EF\ Kulüp- ler Komisyonu toplantısına katı- lacağım ve konuyu gündeme ge- tireceğim" dıye konuştu Büyükuncu ve finale kalamadı VİYANA (Cumhuriyet) - Avus- turya'nın başkentı Vıyana'da devam eden Avrupa Yüzme-Atlama-Sutopu ve Senkronıze Yûzme Şampıyona- sı'nda dün ıkı sporcumuz daha elen- dı. Ikıncı sende yanşan rekortmen yu- zücümüz Derya Büyükuncu 55.36'yla, bınncı sende de Can Er- genekon 56 49'la bınncı oldu Ikı yü- zûcûmûz de bu derecelenne rağmen 17 ve 30'uncu sıralan alarak ılk 8 yü- zûcü arasına gıremedıler ve elendıler Dûnya rekoru Avusturya'nın başkentı Vıyana'da devam eden 22 Avrupa Yüzme Şampıyonası'nda, erkekler 100 metre kelebekte dunya rekoru kınldı Rus yüzucü Denis Pankratov, 52 32'lık derecesıyle dünya rekoruna ımza atarken ABD'lı Pablo Morales'ın 1986'da kırdığı rekoru da tanhe gömdü 20 yaşındakı yüzucü, bu yılın başında Fransa'da 200 metre kelebek- te dünya rekoru kırmıştı Üniversite oyunlanna katılacak atletler hırslı Koşmaya değil, yanşmaya • Japonya'da yapılacak Unıversiyad'a gıdecek atletlenmızın amacı Turkıye rekoru. MÜNİR YARAŞ 5 Dünya Atletızm Şam- pıyonası gende kaldı Eylül ayında da lıglenn son kade- mesı var Atletlenmız ıd- manlannı rölantıye almtş- lar Ama Ekrem Koçak Atletızm Pısh'nde hanl ha- nlçalışanbırgrupvar 6kı- şı. 4'ü erkek, ıkısı hanım "16. Dünya Üniversite- ler Şampiyonası var, tem- sil etmeye. koşmaya değil; yanşmaya gideceğiz" dı- yorlarhepbırağızdan Baş- lanndakı Bınbaşı Ali Gün- doğan, Turkıye Lnıversı- teler Şampıyonu Kara Harp Okulu'nunhocası 30 ağus- tos'ta erken terfı yarbaylık apoletlennı Japonya'da Fu- kuoka'da öğrencılenyle bırlıkte yapacağı merasım- le takacakmış Soruyorum, Takım na- sıP "Türkiye'nin en i>i oğrenci atletleri. Idman- larını hep bu yarışmaya goreayarİadılar, rckor kı- racakiar, tur geçecekler, final yarışacaklar, kendi- lerine inanıyorum" dıyor Ekıbı oluşturan sporcu- lar şöyle Aksel Gürcan 1973 Varna doğumlu Ege Ünı- versıtesı Beden Eğıtımı ve SporYüksekOkulu2 sınıf öğrencısı 100ve200met- renın Türkıye rekortmenı Fukuoka'da 100, 200 ve 400'de yanşacak "400 metrede sürpriz yapabili- Atletlerimiz toplu halde (Fotograflar LEVENT YUCELMAN) Antrenör Gündoğan, Billur Dulkadir'le birlikte. rim" dıyor Billur Dulkadir 1969 lzmır doğumlu ODTÜ Bed Eğt Böl 4 sınıf öğ- rencısı Turkıye 3 adım (12 71 m) ve heptatlon (5180 puan) rekortmenı Hedefı 3 adımda önce yenı rekor ve 13 m "yı geçmek SalihÇakır 1975 Ağn doğumlu lOkardeşler Ağ- n'nın Türk atletızmıne ka- zandırdığı yenı yıldız Ata- türk Ünıversıtesı Ağn Eğı- tım Fakültesı Beden Eğıtı- mı veSporÖğr 2 sınıf öğ- rencısı 1994 Balkan genç- ler 800 metre ve 1500 met- re sampıyonluğuna, bır de aynı yıl Balkan 800 metre bûyükler 3 'lüğünü ekle- mış Japonyada 800 ve 1500 metrede final koşmak ıstıyor Fatih Çintımar 1969 Erzurum Aşkale doğumlu 6 kardeşler Küçüğü Mu- zaffer de mıllı atlet. bır dı- gerı de yüzucü Atatürk Llnı\ersıtesı Kazım Kara- bekırEğıtım Fakültesı Bed Eğt Böl 4 sınıf öğrencısı Bu 2 Onıversıteler Şampi- yonası Buffalo '93'te de yanştı ve bu kış Irlanda'nın Dublın kentınde Dür»« Unıversıteler Kros ŞampT- yonası'nda 6 oldu Prog- ramda 5000 metre ılk ya- nş Eğer 14 dakıkanın al- tında koşarsa 2 branş ola- rak maraton koşacak Fuku- oka'da Işık Bayraktar 1972 Zonguldak doğumlu Gazı Ln Bed Eğt veSporYük- sek Okulu 3. sınıf öğrencı- sı 80kılove2 02boyunda 7 yıldır atletızm yapıyor, ama ona sorarsanız, "Bir yıldır atletim. Ne zaman Fenerbahçe beni transfer etti atletizme bakışım de- ğişti >e bu sene 2.18'i geç- tim. Ekrem özdamar'ın rekoruna az kaldı, inşal- lah Japonya'da" dıyor Bülent Eren 1972 Sı- vas doğumlu İTÜ Makıne Fakültesı Makıne Muhen- dıslığı 7 sömestr öğrencı- sı Bu yıl 400 metrede 32 yıldır kınlamayan rekoru 46 94 ıle kırarak dıkkatlen üzenne çektı tdmanı bo- zulmasın dıye bu yıl Tetra Pak-Pınar Sut yanşmala- nnda kazandığı Isveç Dun- ya Şampiyonası seyahatıne Salih Çakır ıle bırlıkte gıt- gnedı Eyet bu ıkı atletımız ıdman yapmak ıçın bır haf- talık se>ahate Isveç'e gıt- medıler Boşuna demıyor- lar, "Biz koşmaya değil; yanşmaya, derece yap- maya gideceğiz" dıye 18. Universiyad, Fukuoka'da başladı Spor Servisi - Bu yılın en onemlı spor organızasyonlanndan bın olan 18 Dünya Üniversite Spor Oyunlan, Japonya'nm Fukuoka kentınde başla- dı 40 bın seyırcının katılımıyla, Ja- pon Prensı Naruhito tarafından ya- pılan açılışm ardından, 163 ulkeden 300 sporcu mücadele edecek 12 spor dalında gerçekleşecek müsabakalar- da. 144 katcgonde madalyadağıtıla- cak Oyunlarda, Türkıye'yı atletızm- de 6, voleybolda 10, judoda ıse 4 sporcu temsıl edecek Ilk müsabaka- lann yüzme, atletızm jımnastık \e futbolda gerçekleştınleceğı şampıyo- nada, Japonya'da meydana gelen te- roreylemlen nedenıyle sıkı güvenlık önlemlen alındı Şampıyona boyun- ca toplam 6 bın kışının konuk olaca- ğı Fukuoka kentınde her 5 kışıye 1 güvenlık görevlısı tahsıs edıldı Fotoğrafta Cumhuriyet'e üç ödül Spor Servisi - Olker Yı- lın Basketı Fotoğrafı Yanş- ması'nda Spor Servisi arka- daşlanmızdan Alı Eser ve Denız Dennsu ödul kazan- dı Yanşmada bınncı olan Alı Eser, aynca Ülker Konu- lu Fotofraf Yanşmasf nda da bınncılıği alırken bu dal- da Denız Dennsu uçuncu- luğü kazandı Efes Pilsen, Ufiık'la kazandı Spor Servisi - Yenı sezon hazırlıklannı Italya'da sür- düren Efes Pilsen, özel maç- ta Trapanı'yı 66-57 yendı Italya Ikıncı Lıgı'nde şampıyonluk mucadelesı yapan Trapanı önunde kar- şılaşmanın ılk yansını 32- 26 yenık kapatan Lacıvert- Beyazlılar, maçın ıkıncı >a- nsındakı başanlı oyunlany- la karşılaşmadan galıp aynl- dılar Efes Pilsen, bugun Rose- to kentıne geçerek, Fılodo- ro Bologna, Benetton Trevı- so ve Jcohplastıc Napolı ta- kımlannın katılacağı tumu- vada mücadele edecek Ülker galip geldi Spor Servisi - Yenı sezon hazırlıklannı sürdüren Ul- kerspor, dün karşılaştığı Sab Moscow takımını 86-71 yendı tlk yansı da 43-28 Ulkerspor'un galıbıyetıyle kapanan musabakada antre- nör Çetın Yılmaz, Orhun, Harun, Shackleford ve Wıl- lıams'ı dınlendınrken dığer oyunculara şans verdı Serdar Apaydın'm 31 sa- vı kaydettığı karşılaşmada Ulkerspor sonuca rahat gıt- tı ttalya'dakı hazırlık maç- lan sensıne devam eden Ül- kerspor, lsvıçre'nın Natı- onal Svızzera, Italya'nın Trapanı takımlanyla karşı- laştıktan sonra cuma gunu Turkıye'ye dönecek. Renç Koçibey Rallisisonaerdi Spor Servisi - Türkıye Rallı Şampıyonası'nın son ayağı Renç Koçibey Rallısı, sona erdı 18 etaptan oluşan ve top- lam 47 pılotun katıFdığı ya- nşta, Grup N bınncıiığını Brut Actıf Blue takımından Alı Ersın - Özden Yılmaz ıkılısı kazandı Genel klasmanda ıse Marlboro Racıng Team'den Volkan Işık - Erkan Bodur çıftı bınncılığe ulaştı Ercan Kazaz - Murat Akdılek ıkın- cı, Hakan Dınç - Hurkal Ozer de uçüncü oldu Denizli: Kocaeli büyük takım olacak AHMET KURT KOCAELİ - Kocaelıspor Teknık Dırektoru Mustafa Denizli, son ıkı haftada kay - bedılen puanlann kışısel ha- talardan kaynaklandığını söyledı Hür türlu onlemı alacakla- nnı vurgulayan Denizli, "Bu sıkıntılann üstesin- den gelinecek. Geçmişin iz- lerini silerek daha büyük düşünen takım olacağız demiştim. Durumumuzu zora sokacak puan kaybı- mız olmadı. Her maçımızı üç puan hedefleyerek çıkı- yoruz. Her futbolcu giydi- ği formanın hakkını \ere- cek. Bu bizim kavgamız, bu şehrin onur savaşı. Bu savaşı rautlaka kazanaca- ğız" dedı Windsurf'te Kutlu Torunlar birinci GÜNDÜZ tMŞİR BODRUM - Quıksılver sponsorluğunda bu yıl ıkın- cısı gerçekleştınlen 'Wind- surf Türkıye Kupası Sla- lom Yanşmalan' rekor ka- tılımla gerçekleştı Bodrum Alcjarlar'da Clup Armonıa önünde yapılan yanşmalar- da soluklan kesen bır heye- can yaşanırken genel klas- manda erkeklerde Kutlu SÖRF - Rfizgâra karşı yarış. Torunlar, bayanlarda He- ike Seits Turkıye şampıyo- nu oldular Ilk ayağı 15 ve 16 tem- muzda Çeşme Ilıca ve Ala- çatı'da gerçekleştınlen ya- nşlarda erkeklerde bınncılı- ğı Harry Nass, ıkıncıhğı Kutlu Torunlar, üçuncüluğu Hüseyin Sert, bayanlarda ıse bınncılığı llknur Aldo- ğan Beyazıt, ıkıncıhğı He- ıke Seıts, üçünculuğü ıse Sandra Anhalt kazan- mıştı Bodrum'dakı fı- nallerde ıse ılk ayağın galıbı Harry Nass ıle ıkıncı ayağın gaiıbı Kut- lu Torunlar, Turkıye şampıyonluğu ıçın karşı karşıya geldı Seyırcıle- nn buyuk tezahuratı al- tında yanşan ıkı sporcu- dan Harry Nass çıkışta gecıkınce bu a\ antajı ıyı değerlendıren Kutlu To- runlar, son derece başa- nlı bır yanştan sonra şampıyon oldu Bayan- larda Heıke Seıts bınncı- lığı elde ederken mastır- larda Aydemir Barhan bınncı," Raff Blecker ıkıncı Yaşar Özsoy'da uçüncu oldu. HBB i l e y o ş a n o n h e r a k ş a ı t i g u z e l d i r t t i k o y i f l i d î r . İşte iple çekilen program! Doris Day'in en güzel filmlerinden biri... MUSTAFA KESER ve İstekleriniz Gânlünüze göre... doya doya müzilc! Bizim müziğimiz... Sizin istekleriniz! Bu alcşam Mustafa Keser yine sizin için söyleyecek. Sakın kimseye sâz vermeyin! IŞIGINDA Bu film vizyona girdiği sene olay olmuştu. Yıllarca da top hit'liğini korudu. Böylesine bir guzelle, böyle güzel bir öyküde doyumsuz bir nostalji yaşamaya ne dersiniz? B r p r O 9 ı a m ı o ı r o ı a y i s t e i ı I o n e c e k k a n a I ! " İ v i f V "
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog