Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

24 AĞUSTOS 1995 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA VJÜNÜNJTİ TELEVIZYON 17 İLMLERİ Genel Müfettiş 06.30 atv Güldürü / Müzikal /?s (The Inspector General)- Gogol'ün hikâyesinden bayazperdeye VS' aktanlan hoş bir film. Saf bir adam, yabancı bir kasabada yanlışlık- la bürokrat zannedilir. Yön: Henıy Koster. Oyn: Danny Kaye. Kadın İsterse 08.30 Kanal D Duygusal / ^ Ölümü bekleyen kalp hastası bir kızla, zengin bir tüccann aşk öy- ^ 3 ' kûsü. Nejat Saydam'ın yönetiminde Ayhan Işık ve Hülya Koçyiğit başrolleri paylaşıyor. Şaşkm Şeref 10.30 interstar Güldürü ®Ünlü "Kırmızılı Kadın"dan etkilenilerek çekılen filmin yönetme- ni Bülent Özdural. Başlıca rolleri ise Şeref Umut ve Vuslat Kahra- man paylaşıyor. Yazgı .'-•'• 10.30 ShovvTV Duygusal /J7\ Genç bir kızı gangsterlerin elinden kurtaran adam. bir sûre sonrabu ^ö'kızın kendi öz kızı olduğunu anlar. Yön: Savaş Eşicı. Oyn: Fikret Hakan, AJZU Aydın. Havlaz Adam 10.30 atv Güldürü @Kasaba halkı, kendilerine yaka silktiren gençten kurtulmarun yol- lannı aramaktadır. Çözümü de onu Istanbul'a göndermekte bulur- lar. Yön: Savaş Eşici. Oyn: Tanju Korel, Fatma Belgen. 11.301 Kanal D / Pehtivan Aynntiyanda 12.001 Show TV/ Aşk ve tntikam Aynntiyanda Kürklü Melek 12.10 TRT-INT Duygusal ®Evlenme hazırlıklan içindekı işadamı. müştensinden dayak yiyen bir fahişeyi kurtanr. Bu olay onun hayatını değiştirir. Yön: B. Ay- dın. Oyn: Salih Kırmızı, A. Aydın. Yaşama Sevinci 12.10 İnterstar Dram <C7\ (Death Be Not Proud)- Genç yaşta beyninde tümör olduğunu öğ- ö renen, ama yaşama bağlılığını yitirmeyen gencin gerçek yaşam öy- küsü. Yön: Donald Wrye. Oyn: Arthur Hiller, Jane AIexander. 14.101 Kanal D / Vesikah Yârim Aynnt yanda Macon'a Dönuş 14.30 Show TV Macera /TT\ (Return To Macon Country)- Jki araba yanşçısı, kız arkadaşla- vî' nyla birlikte başlannı durmadan derde sokar. Yön: Richard Comp- ton. Oyn: Nick Nolte, Don Johnson. Yasak Aşk 15.30 atv Duygusal /£J\ Kocası ölen genç kadın, onun uzun süredir gizli bir ılişki yaşadığı- t O ' ru ve bu ilişkiden de bir çocuğu olduğunu öğrenir. Yön: Aram Gül- yûz. Oyn: Gökben, Nil Ünal. AlDudaklım 16.40 Kanal D Duygusal /C}v Bir kabadayı ile evine kapattığı telekızın öyküsü. Nazmi Özer'in ^Cy yönettiği fılmde başlıca rolleri Serpil Çakmaklı, Yılmaz Zafer ve Murat Soydan paylaşıyor. Yaşamaya Mecburum 16.40 Show TV Dram ®Babasının öldüğünü zanneden küçük bir kız ve şarkıcı olan anne- sinin acıklı öykûsü. Hulki Saner'in yönetiminde Meral Çelik ve Yu- suf Sezgin başlıca rollerde. Bumerang 17.15 TGRT Macera /T\ (Bumerang)- Küçük Bavyera kasabasında yaşayan üç arkadaş, ka- v£' sabanın yakınma kurulması planlanan atom santralına karşı müca- deleye ginşir. Yön: H. W. Geinssenderfer. Oyn: Karja Studt, J. Vogel. Yuvasız Kuşlar 18.20 Show TV Duygusal ®Tatile gelen genç kızla, turistik bir mağazada tezgâhtarlık yapan gen- cin öykûsü. yon.etm.en: Natuk Baytan. Oynayanlar: Ferdi Tayfiır, Perihan Savaş. v " /u İtham Ediyorum 18.20 atv Duygusal /JJ\ Bir savcının mutlu evliliği vardır. Ancak kansı son zamanlarda si- v5' nir krizleri geçirmeye başlamıştır. Üzerinde çalıştığı son dava ise sürpriz gelişmelere gebedir. Yön: O. Elmas. Oyn: K. Tibet, H. Soygazi. Satürn 3 19.20 TRT 3 Bilimkurgu ©(Saturn 3)- Yüzbaşı James, dünyanın yıyecek sıkıntısını gidermek için kurulun Satürn 3 istasyonuna gider. Yardımcısı da bir robot- tur. Yön: Stanley Donnas. Oyn: Kirk Douglas, Farah Fawcett. Cyber TVacker 19.50 Kanal 6 Macera ©(Cyber Tracker)- Yan insan makineler dünyanın yönetimini ele geçirmeyi düşünmektedir. Bunlara "Dur!" dıyen kişi de filmin kahramanı gizli ajan Phillips olur. Oyn: Richard North, Stacie Foster. İbo ile Güllüşah 20.10 Kanal D Güldürü /JJv Başlık parası bulamadığı için sevdiği kıza bir türlü kavuşamayan '55' tbo, zengin bir ailenın küçük kızıyla ahbap olur ve olaylar gelişir. Yön: Aüf Yılmaz. Oyn: Kemal Sunal, Gülşah Soydan. 20.35/Show TV/ Yüz Numaralı... Aynntiyanda Çelik Kan 20.50 atv Karate / Macera /T>) (Ring Of Fire)- Karate ustası bir doktor. çevresinden gelen "ringe 'O' çıkma' tekliflerini hep reddetmiştir. Ancak genç bir kadınla tanı- şmca işlerdeğişir. Yön: Richard Munchkin. Oyn: Don Wilson. Görevim Öldürmek 21.40 Kanal 6 Macera ©(In The Line Of Duty)- Mesleğe yeni başlayan FBI ajanı ile tec- rübeli ortağı, orduyu soyan bir çetenin peşine düşer. Yön: Dick Lowry. Oyn: Ronny Cox, Bruce Greenvvood. Ninja'nın İntikamı 21.50 İnterstar Macera /Î7\ (Ninj» Vengeance)- Birkasabadan geçerken motoru bozulan genç. "O/ buradiki zorunlu konaklaması sırasında, iftiraya uğrar. Yön: Karl Armstrong. Oyn: Stephen K. Hayes, Janet T. Pawlak. Ayışığında " 22.30 HBB Dram (77\ (On MoonlightBuy)-Evlenmeyehazırlananikilininkarşısınapek vix çok eıgel çıkar. Roy Del Ruth'un yönetiminde Doris Day ve Gor- don MacRae var. (1951) Kirahk Katil 00.10 Kanal D Macera (Hitnan)- Ünlü ltalyan mafya babasının sağ kolu olan adam aslın- da biıpolistir. Amacı da babayı hapse attırmaktır. Yön: Aaron Nor- ris Oyn: Chuck Norris, Michael Parks. Yddımn Vuruşu 00.20 atv Karate /T\ (Thınder Score)- Polis, azılı bir çeteye karşı amansız mücadele ( O ' vermsktedir. Bu arada çeteye bir de ninja katılınca işler iyice zor- laşır. Yön Ivan Nevvman. Oyn: Jack Fox, Steve Clay. Üç Ahbaplar 01.10 Show TV Macera <CX (Dudss)- Tatile giden üç genç kafadar, yolculuklan sırasında sal- ^Z/ dıny; uğrar ve içlerinden biri öldürülür. Yön: Penelope Spheris. Ojn: Jon Jryer, Catherine Mary Stevvart. SiciIyaBağLaııtısı 01.10 Kanal 6 Macera /7"\ (Sicilian Connection)- Amerikan gizli narkotik şubesinde görevli \£z/ ajan, Jzakdoğu'dan New York'a kadar uzanan uyuştunıcu trafiği- ni jökerti... Yön: Stanley McClure. Oyn: Ben Gazzara, Silvia Monti. VıraüUar 02.10 atv Korku /C\ (Ghoılies)- Aslında korkunçluklan tartışılabilir küçük yararıklar- Vİx dan alını alan fılmde, geçmişini araştıran bir delikanlının yaşadık- laı anlatııyor. Yön: Luca Bercovici. Oyn: Peter Liapis. PıraRşinde 03.00 TRT 1 Macera © (Haıdgun)- Jack bir banka soygunundan aldığı paralan saklar ve ortaan kaybolur. Mafya ve polis de peşindedir. Yön: Whitney Ran- siık. OyrTreat llliams, Seymour Cassel. İzfcyfn 0 Yerli Orta Halli (_) Yabancı tstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası tarafından dfizenlenen 'Spartaküs' balesi ekranda. Haçaturyan 'ın Spartaküs balesi TV Servisi- "2. Aspendos Opera ve Bale Festivali"nde Aram Haçaturyan'ın iki perdelik "Spartaküs" balesi ekrana geliyor. Istanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası tarafından gerçekleştirilen balenın koreografı ve sahneye koyan Youri Vamos, orkestra şefı Elşad Bagirov. Eserin konusu kısaca şöyle: Savaş alanında köle kadınlar özgürlük özlemlerini yaşamlanyla ödemek zorunda kalan eşleri ve oğullan için yas tutmaktadırlar. Korku içinde köleJiğin gelecekteki kurbanı olacak çocuklannı beklerler. Spartaküs'ün eşi Varinia, yeni doğan çocuğuyla birlikte yaklaşan lejyonerlerin elinden kaçarak kurtulur. Çocuklar annelerinden alınmakta, kadınlar ise Romalılann zevklerine hizmet etmek zorundadırlar. Köleler birbirleriyle savaşmak zorundadırlar. Spartaküs çarmıha gerilir. TRT3 19.00 'Kızgmım, çünkü...' TV Servisi- Avrupa Yayın Bir- liği'nin (EBU) düzenlediği, ço- cuklara yönelik belgesel serisinin yayını TRT 3'te başladı. Her yıl belli bir konunun işlendiği belge- sel serisinin bu yılki konusu "Kızgınım, çünkü..." başlığmı taşıyor. TRT bu kapsamda hazır- lanan çahşmalardan 8 ülkenin belgeselini seçti. Bu yılki belge- selleri Avustralya, lngiltere, Irlan- da, Hollanda, Norveç, Amerika, Isveç, Türkiye ve Finlandiya ha- zırlamış.TRT bu belgesellerin ya- yınından önce konuyla ilgili bir de klip hazırladı. Klipte gazete- miz çizerlerinden Kamil Masa- racı da rol aldı. Klipteki küçük rol arkadaşı ise Ekin Erbiz. TRT'de halen yayını devam et- mekteolan EBU Drama ve Belge- sel serilennin tanıtım bölümleri- ni Serda Yalın hazırladı. Number One-MTY 17.00 Oncel MTV'de TV Servisi- Son albümü "Göç" ile müzikseverlerin karşı- sına çıkan Nazan Öncel. Number One-MTV'ye konuk VJ olarak katılıyor. Sanatçı kendi seçtiği klipleri yayımlayacağı programda aynca. seyircilerin telefonda yö- nelteceğı sorulan da yanıtlayacak. TRT2 21.05 'NeVarNeYok' TV Servisi- Ali Saydam'ın sunduğu ve canlı olarak yayımla- nan söyleşi programı"Ne Var Ne Yok"un bu haftaki ilk konuğu, yaptığı Shakespeare çevirileriy- le Kraliçe Elizabeth tarafından, Knight Grand Cross nısanına la- yık görülen Kültür İşleri Büyü- kelçisi ve ilk Kültür Bakanımız Prof. Dr. Talat Halman olacak. Programın diğer konuğu ise bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Dünya Zekâ Olimpiyatları'nda ülkemi- zi temsil etmeyi düşünen zekâ oyunlan ustalanndan Kamer Al- yanakyan olacak. Kanal D ıı.30\ Ökten'in gözüyle töreler Baba mesleğmde son düş kmkbğı TİJRHAN GÜRKAN Yakınlanmn öğüdüyle baba mes- leği pehlivanlığa yönelen yoksul ve işsiz bir delikanlının, önemini yiti- ren bu uğraş yüzünden düş kınklı- gına uğrayıp yıkılışuıın öyküsü. Zeki Ökten "Pehlivan" fılminde sıradan bir yaşam kesitini belgele- yerekkırsal kesımin törelerini. ulu- sal kültür ve folklorumuzu, eskıme- ye yüz rutan capcanh bir Kırkpınar gerçeğıyle donatarak gözler önüne seriyor. Artık yitip giden gelenek- sel bir mesleğin, yağlı güreşin ön- lenemez çöküşünü, bu ata sporuna sonbirumutla sanlmaya çalışan bir gencin yıkılış öyküsü içinde sade. esnek, çarpıcı biçimde yansıtan "Pehlivan", iyi yönetilmiş, oynan- rruş, yabancı şenliklerde ses getir- miş, ödüller kazanmış, duyurusu olan, düzeyli, saygın bir sinema ürünü. Pehlivanlık sorununa eleşti- rel biryorum getiren "Pehlivan", 7. Palermo Spor Filmleri Şenli- ği'nde birinci oidu; Renses II. Spor Filmlen Şenliği Olimpiyat Komite- si Ödülü'nü aldı. Tarık Akan, "PebJivaıT'dakı rolüyle 35. Berlin Film Şenliği'nde Jüri Özel Mansi- yonu'nu aldı, 21. Antalya Film Şen- Yönetmen: Zeki Ökten / Oyuncular: Tarık Akan, Meral Orbonsay, Erol Günaydın, Yavuzer Çetinkaya. Yaman Okay, Tulu Çizgen, Orhan Çağman, Zeynep Arca / 1984. Şeref Film yapımı. liği'nde de Sinema Yazarlan tara- fından en iyi oyuncu seçildi. tşçi olarak Libya'ya gitmek için sıra bekleyen Bılal (Tank Akan), kansı Senem (Meral Orhonsay) ile üç çocuğu ve babasını geçindi- rebilmek için ata mesleği pehlivan- lıkta şansını denemek ister. Kırkpı- nar'da başpehli\an olabilmesi için Cazgır Mestan (Erol Günaydın) ile Almanya'dan dönen kardeşi Cevdet (Yavuzer Çetinkaya), Bi- lal'ı güreşe hazırlarlar. Toplumsal değişim sonucu kasabalı futbol der- dine düşmüş, güreşe ilgi azalıp bu ata sporu biryana itilmiştir. Buyüz- den Kırkpınar'da er meydanına çı- kan Mestan'ı düş kmklığı ile acı, karamsar bir son beklemektedir. ShowTV I2.oo\ Mike Hodges'un ilk, günün de en iyi filmi erken bir saatte yayımlanıyor Ingiliz ıısvılü şiddet ve cinseDik Aşk ve Intikam Get Carter / Yönetmen: Mike Hodges / Oyuncular: Michael Caine, John Osborne, lan Hendry, Britt EkJund 1971 lngiltere yapımı, 112 dakika. SEVİN OKYAY Karanhk işler çeviren ikinci sınıf bir suçlu, erkek kardeşinin ölümü üzerine Newcastle'a gider. Kardeşi- ni gangsterler öldürmüştür, onu öl- düreni bulmaya çalışır. Sonunda so- rumlu olanlan öldürür, ama pusuda- ki bir adam da onu vurur. tngilizle- re göre fazlasıyla şiddetle, aynca sı- nırsız cinsellıkle dolu birfilm.Hod- ges, Raymond C'handler, hatta yer yer Dashiel Hammctt'e de selam yolluyor (Carter, Netvscatle'e tren- le giderken Chandler'ın 4 Farewell My Lovelv'sinı bile okuyor). 'Aşk ve tntikam'. Ted Lewis'ın romanı 'Jack's Return Homc'dan uyarlan- dı. Jack Carter(Caine) Londra'da ya- şayan ikinci sınıf bır sersendir. Kü- çük işler yapar. Erkek kardeşi ölün- ce, onun cenazesi için Newcastle'a gider. Cenaze hazırlıklannı sürdü- rürken bir yandan da onu kimin ve neden öldürdüğünü de öğrenmeye çalışır. Kardeşinin arkadaşlanyla ta- nıdıklannı bulur. Onlan sorgulama- ya uğraşır ve nüfuz edemediği bir 'Aşk ve İntikanTda, Michael Caine başrolde oynuyor.,, .* suskunlukla karşılaşır. Birsezgı üze- rine, küçük suçlu Eric'in (Hendry) ardına takılır ve Newcastle'daki bü- tün pıs ışlenn başında olan Cyrıl Kinnear'ın (John Osborne) evine gider. Hiç de sandığı gibı karşılan- maz. Ama aynlmadan önce, başına iş açmadan bır an önce Londra'ya dönmesi konusunda uyanlır. Bu uyanya aldırmaz. Çok geçmeden Nevvcastle mafyası, Carter'a onu or- tadan kaldırma girişimleriyle karşı- lık verir. Bir keresinde canını zor kurtardıktan sonra Osbome'un sev- gilisi Glenda (Geraldine Moflatt) ona yardımcı olur ve kendi evine gö- türür. Sevişirler. Daha sonra, Glen- da odada değilken Carter. erkek kar- deşinin genç kızının da oynadığı bir porno film kasedi bulur. Yönetmen Mike Hodges'ın muh- telıf televızyon (BBC) çalışmalann- dan sonra yaptığı ilk sinema filmi, zayıf bir günün en iyisi. Aynca gü- nün olumsuz koşullan dışında da il- gi çekici bir film. Bir başka heyecan verici yönü. Newcastle suç dünyası- nın 'baba'sı Cyril Kinnear'i. John Osborne'un oynaması. Bazı eleştir- menler, Hodges'un fılmini 'beyaz- perdede TV diye değerlendirmişti. Yani yönehnenin bu beyazperde ışinde daha fazla seks, daha fazla şid- det bulunduğunu, ama motivasyon ya da olay örgüsü mantığına fazla özen göstermediğini düşünüyorlar- dı. Şu son dönemde makbul sayılan filmleri, örneğin bazı Oliver Stone filmlerinigörenherizleyicininbildi- ği bir şeyi kavramamışlardı. Hodges, onlann mantığına uygun bir mantık ızlemıyordu sadece. Bambaşka bir kulvar seçerek, suç dünyası üzerine yapılmış Ingiliz filmlerine taze bir soluk getirmişti. Virtüözlük düzeyindeki yeni bir acımasızlık çağına aitmiş gibi görü- necek kadar soğukkanlı, ruhsuz ve tatsız şekilde erotik bir film 'Aşk ve fntikam' (aynca da 'aşk'la hiçbir ilgısi yok). Ustaca bir iş çıkaran Hodges, kasıtlı olarak kan donduru- cu ve metalik bir etki elde etmiş. Çevre de buna yardımcı oluyor. Ev-: lerin yerini soğuk görünüşlü gökde-' len iş merkezlerinin aldığı Nevvcast- le, Carter gibi sadece şiddetten me- det uman bağımsız bireycilere yer olmayan ve iş dünyasını giderek da- ha fazla andıran suçlular dünyasını simgeliyor. Zaten Carter da kendini Chandler ya da Hammett usulü bir "yalnız intikamcı' zannetse de de aslında ganp bir şeref duygusu olan geçmişle gelecek arasında kısılıp kalmış acımasız bir zorbadan başka bir şey değil. Çoğu kez kendine ya- kışmayan filmlerde oynayan Caine, Carter'da çok iyi bir performans sunuyor. EKRANSEPETÎ ADNAN TONEL Kanal D'de yayımlanan bir prog- ramın adı bu. Hayat Devam Ediyor (Annem)... Daha önce DJ'lıği döne- mınde "Canlarım" takılan bu kişı Kadir Çöpdemir. Çöpdemir şimdi Kanal D ana ha- ber'den önce ekrena geliyor ve bol bol:"Annem, babam, ağbim,..." gibi sözlerle hayatın devam ettiğını ima ediyor. Çöpdemir bazan da se- çimlere hazırlanan bir politikacı gi- bi hürmetler sunuyor seçmenlerine. Hayat Devam Ediyor (Annem)..? Her işten eğlenceli bir taraf çıkar- mak lazım dedikten sonra haber mer- kezininpasettiğıbirkanlı görüntüile bizi başbaşa bırakıyor. Doğrusu, ben bu programı ızledik- ten sonra Kanal D'nin ana haberini ızlemıyor, başka kanala geçiyorum. Çünkü bu progTamda fazlaca haber merkezı destekJi görüntü olması ha- bere doyuruyor. Bu plasmandan ka- çınıp programın çokluk hayatın di- ğer eğlenceli detaylan ile ilgili bö- lümlen ile desteklenmesini doğru buluyor. Örneğin bir "Fırça" habe- ri oldukça hoşuma gitmişti. Bu ha- berde sokaktaki insana "Fırça atar mısın" diye sorulmuş ve cevaplar montajda yaratılmış özel görüntü efektleri ile programın seviyesini bir anda yukanlara çıkartmıştı. Yani bu tür özel haberlerin çoğalması ile program zenginleşebilir. Kadir Çöpdemir rahat tavn ile se- yirciyi yakalamasını biliyor. Ancak metni okurken kullandığı entonas- yon rahatsız edici. Yani. bir cümle- ye belli bir tonla başlayıp, ara isyas- yonlara uğratan sonra cümlenin so- nunu havada bırakıp, yeni bir habe- re aynı noktadan başlayan bir mono- tonluk bu. Türkçeyi rahatsız edici cümleler- de kuruyor Çöpdemir "Kütûr kû- tür kültürünüz olabilir", "Rolls Roce anne" gibi.. Program bir de saatinde başlasa iyi olacak. Dün 13 dakika rötarlı baş- ladı. Kanal D 14. w Lütfi Ö. Akad'ın filmi toplumun baskısı altında biten aşk öyküsü Özverfli bir aşkın 4 hazin 9 öyküsü Yönetmen: Lütfi Ö. Akad / Oyuncular: Türkân Şoray, tzzet Günay, Ayfer Feray, Semih Sezerli, Aydemir Akbaş, Hakkı Haktan, Selahattin İşsel /1968, Şeref Film yapıraı. TURHAN GÜRKAN Düzenli bir aile yaşamı olan evli, çocuklu mert bir manavm, saz salonunda âşık olduğu güzel bir konsomatrisle sonu acı biten buruk aşk öyküsü. Lütfi Ö. Akad, akıcı bir sinema diliyle çektiği, Sait Faik'in "Menekşeli Va- di" öyküsünü çağnştıran, adını Orhan Ve- li'nin "Tahattür" şiirinin son dizisi "Vesi- kah YarinT'den alan, Alexandre Dumas'nın "Kamelyalı Kadın"ının (La Dame aux Ca- melias) havasını yansıttığı halde bizim çevre- mizi ve insanımızı başanyla yeren fılminde, kenar mahallc yaşantısıyla küçük insanIann dünyasma da duyarlılıkla eğiliyor. Büyük ken- tin köşe bucağında yaşayan, dünyalan ayn, basit, ama açık yürekli iki insanın ozverili dav- ranışlanyla örülen aşk öyküsü, toplumun bas- kısı yüzünden olumsuz bir sona sürükleniyor. 1968'de 5. Antalya Film Şenliği'nde ikinci film olan "Vesikali Yarim"de Türkan Şo- ray da oyuncu ödülünü kazandı. Satıldığı Or- tadoğu ve Arap ülkelerinde "Hesna-ül Gazi- na-Gazino Güzeli" adıyla göstenlen fılmde Şoray'ın adı Samiye Fahri, Günay'ınki Izzet Salim olarak değiştirildi. ShowTV 20.35 Reklamlann dünyasında Yönetmen-Senaryo: Osman F. Seden / Oyuncular: Kemal Sunal, Oya Aydoğan, Ali Şen, Cem Erman, Leman Akçatepe, Reha Yurdakul, Süleyman Turan / 1978. Can Fılm yapımı. Şoray ve Günay adını Orhan Veli'nin 'Tahattür' şiirinden alan filmin bir sahnesinde. Istanbul'un Kocamustafapaşa semtinde ba- basıyla (Selahattin Içsel) manav dükkânı iş- leten evli, iki çocuklu Halil (İzzet Günay). ar- kadaşlanyla gittiği Beyoğlu'ndaki bir saz sa- lonunda konsomatris Sabiha'ya âşık olur. Bir ev tutup ailesini unutarak onunla yaşamaya başlar. Sabiha'nınpavyon arkadaşı Müjgan (Ayfer Feray) ve Halil'in arkadaşlan bu ilişkiye kar- şı çıkarlar. Halil'in evli olduğunu öğrenince yeniden saz salonuna dönen Sabiha yüzünden sevgilisi, kanlı bıçaklı bir kavgaya ginşir ve hapsi boylar. Çıktıktan sonra saz salonunda bulduğu Sabıha'yı bıçaklar. TV Servisi - Reklam kuruluşlannın bü- yük bir kampanyayla TV reklamlanna çı- kardıklan aptal görünüşlü adamın öyküsü. Osman F.Seden, 1978'desenaryosunuya- zarak yönettiği "100 Numaralı Adam" fıl- minde güncelliğıni koruyan toplumsal bir eleştiriye yöneliyor. Sunal'ın Şaban kişili- ğinde, halkın sürekli yakmma konusu olan belli bir denetimden yoksun tüketim malla- nnın çoğunun kalite eksikliği ve bozukluğu olayını gülünçlü anekdotlarla ortaya koyu- yor. Bunu yaparken de sürekli olarak alda- tılmaktan usanan tüketicinin. sonunda düze- ne, üreticiye. reklam dünyasma, televizyo- na yüzeysel de olsa öfkesini ve başkaldın- smı sergiliyor. Televızyonun ülkemızde gi- derek yoğunluğunu arttıran büyük etki gü- cüne de değiniliyor. Sadece güldürmekle yetinmeyip tüketici halkın bilinçlendirilme- si yolunda da adım atarak bir bildiri sunan hızh tempolu, akıcı bir eleştiri ömeği. Üre- tici-tüketici çatışması sertlikle değil; yumu- şak, bir yorumla venliyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog