Bugünden 1930'a 5,485,475 adet makaleKatalog


«
»

Yeni Bir Etap Yeni Bir Yaşam! EMLAK BANKASI "Dtha Uygır Bir Yt|am 1 çl n" Cumhuriye Emlak Bankası'nın Yeni Etap Konut Satışları Başladu EMLAK BANKASI * D a h a U / g a r B » r Y » ç a m I ç ı n " 72. n. SAVI25522/ 200M Tl (KDViçinde) KURUCUSU: YIHK NM( (7924-7945J BAŞYAZARI: N U k NMİ (1945-199^ 23AÖttTBS1995ÇARŞAJWJ» Başbakan Çiller'in iyimser açıklamalan, S. Arabistan'ın yaklaşımıyla skandal boyutuna ulaştıs Diplomatik fiyaska• S. Arabıstan yönetimi, dün "Kımsenin hatın, Allah'ın hatınndan yûksek değıldir" açıklamasını yaptı. Suudi Arabistanın Ankara Büyükelçiliği, Prens Abdullah Bin Abdülaziz'in konuşmasında Türkiye'nin adının geçmediğini bildirdi. • Başbakan Tansu Çiller'in, 20 ağustos pazar gûnü yaptığı, "Aileler rahat olsun. Verilen bilgiler olumludur" içerikli açıklaması için, "iç siyasi dengeleri hedef aldığı ve gerçeği tam olarak yansıtmadığı" yorumlan yapıldı. Refah Partisi'ne yakınlığı ile tanınıyordu Konyaspor Kulübü Başkanı tutuklandı SABİTHORASAN/ EVİNGÖKTAŞ KONYA/ANKARA - RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan'a yakınlığı ile tanınan ve önceki gün otomobilinde bir adet Kalaşnikof marka silahla yakalanan Konyaspor İCulübü Başkanı Ahmet Hamdi Uçarok ve 5 arkadaşıyla ilgili soruşturma sürûyor. Tutuklu bulunan Uçarok ve arkadaşlan hakkında 'cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak' ve 'silah bulundurmak' suçlanndan 20 yıla kadar ağır hapis cezası istemiyle dava açılabilecek. Konya Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcı Vekili Hasan Hüseyin Akdoğan. Uçarok ve arkadaşlan hakkında, Tûrk Ceza Yasasf nın (TCY) 313. maddesi gereğince 'cürûm işlemek için teşekkül meydana getirmek" suçundan dava açılacağım bildirdi. Hazırlık tahkikatının gizli yûrütüldüğünü kaydeden Akdoğan, soruşturmayla ilgili şu aşamada başka bilgi veremeyeceğıni ifade ettı. Konya"da 7 ağustos gûnü yapılan genel aramalar sırasında Ahmet Hamdi Uçarok'un şoforlüğünü yapan ve Konyaspor Yönetim Kurulu üyesi Abdurrahman Küçükaşçı'njn 42 • Arkası Sa. 6, Sü. 4 te Ahmet Hamdi Uçarok ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Tûrkiye'nin, kıhçla başı kesilerek ce- zası infaz edilecek yurttaşlan için en üst düzeyde girişimlerde bulunmasma karşın idamlann süreceğını bildiren Suudi Arabistan yönetimi, dün de "Kimsenin hatın, Allah'ın hatınndan yüksek değüdir" açıklamasını yaptı. Ankara'nıngızlı tutulmayan ginşımle- ri nedeniyle kendi kamuoyuna karşı zor durumda kaldığı ve rahatsız olduğu bil- dirilen Rıyad yönetıminin sert yaklaşı- mı karşısında Başbakan Tansu Çiller'in 20 ağustos pazar günü yaptığı açıkla- mada iyimser mesajlar vermesi, Türki- ye'nin düşürüldüğü konum açısından "skandaT olarak değerlendirildı. Ri- yad'ıa tutumunun, "ınfazlar sürerse büyük sıkıntı olur. İlişkiter ciddi yara ahr" uyansını dile getiren ve gönder- diği özel temsilci Kral Fahd tarafından kabul edilmeyen Cumhurbaşkanı Sü- leyman DemireTe de yanıt niteliği ta- şıdığı yorumlan yapıldı. Suudi Arabis- tan'ın Ankara Büyükelçiliği, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakan Yardımcısı Prens Abdullah Bin Ab- dülaziz'in önceki gün yapılan Bakan- lar Kurulu toplantısındaki konuşmasın- da, Türkiye'nin adının geçmediğini bil- dirdi. CHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Uikmet Çetin de, dün SSK Ankara Göz Hastalıklan Kliniğı ve Göz Bankası'nın açılışı sırasında gaze- tecılerin sorulannı yanıtlarken, şu aşa- mada her şeyin en üst düzeyde yapıldı- ğını behrterek, "Bizler de umudumu- zu konımaya çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde göreceğn" diye konuştu. Çe- tin, iki ülke arasında, 1980'li yıllann başlannda, suçlulann değişimini de kapsayan "adli yardım anlasması" ko- nusunda girişimlerde bulunulduğunu anımsatırken, o tarihte sağlanamayan anlaşmanın bugün imzalanabılecegini söyledi. Çetin, böyle bir anlaşmanın imzalanması halınde bile S. Arabistan hapishanelennde tutuklu bulunan Türklerin sorunlannın çözülemeyece- ğine de dikkat çekerelc, "Bütün mese- le, onlann yasamlannı kurtarmaktır" dedi. Dışişleri Bakanhğı Müste- şan Onur Oymen de, Cumhuri- yet'e verdiği demeçte, olayın du- yulduğu andan beri uyguladıkla- n politikanın "sessiz diptomaâ" olduğunu vurgulayarak, "Şunu yaptık bunu yapük dememiz ha- İinde. bu insanlann kurtanlma şansının artacağmı degfl, azala- cağuu düşünüyoruz. Onun için neler yapoğunızı açıklamadık" diye konuştu. Öymen, bakanlığı- nın pasif olduğu suçlamalannı, "Infazlan du>duğumuz andan itibaren sabahiara kadar çaiışa- rak mümkün olan her yolu dene- dik. Her vasıtayı denedik. Sanıyo- rum ki şimdiye kadarki sonuclar doğru yolda okluğumuzu gösteri- yor. Sessiz dipktmasûıin başansı- na inanıyor, o yüzden Dışişleri bu konuda beyanat vermeme>i ter- dh edıyor" diye yanıtladı. Öymen, Türk yurttaşlannm yaşamlannın kurta- nlmasını reklam etmeyeceklerini bil- dirdi. Öymen, özel temsilci Prof. Dr. Nevzat Yaknntaş'ın Türkiye'ye dönme- sinin ardmdan çizilen iyimser tablo- nun, bir gün sonra Suudi Arabistan'ın resmi yayın organlannda çıkan ve "idamlann süreceğine'" yönelik haber- lerle karamsar tabloya çevrilmesine ilişkin soruyu yanıtlarken şunlan M Arkası Sa. 6, Sü.6'da BM,Bihaç'(m çekilmeye lumriamyor• Bosna-Hersek'in doğusundaki son güvenli bölge olan Gorazde'den çekilme karannı geçen cuma günü açıklayan Birleşmiş Milletler (BM), ülkenin kuzeybatısındaki Bihaç'tan da çekilmeye hazırlanıyor. • Oslobodenje gazetesi dünkü sayısında, Bihaç'ta görev yapan 1249 Bangladeşli banş gücü askerinin ekim ayı içerisinde bölgeden çekileceğini öne sürdü. 1249 Bangladeşli Banş Gücü askeri geri çekilecekleri günü beklerken Sırplar kenti havan topu ve ağır silahlarla bombaladılar • //. Sayfada ÇEÇENYA'DA ÇATIŞMALAR Banş tehükede • Çeçen direnişçilerin Argun kentindeki bir karakolu işgal etmeleriyle başlayan çatışmalar, bölgedeki banş sürecini tehlikeye soktu. Rus birliklerinin, polis karakoluna önceki gün düzenlediği operasyonda 80 direnişçi öldü. • Grozni'deki Rus karargâhı basın merkezinin bir sözcüsü, operasyon hakkında bilgi verirken karakolun önce havadan bombalandığını, daha sonra harekete geçen kara birliklerinin binayı ele geçirdiklerini söyledi. • 10. Sayfada SHP kökenlilerde tek aday arayışı sürerken Hikmet Çetin bakanlara aday olacağını açıkladı BaykaTakarşı aday araınyor• Deniz Baykal'm il kongrelerinin ardından öne çıkması üzerine SHP kökenliler, kurultayda yaşanması beklenen genel başkanlık yanşına "tek aday'İa çıkma arayışına girdi. Kongrelerden istedikleri sonucu alamayan Çetin, Karayalçın ve Soysal yandaşlan "Baykal'a karşı SHP kökenlilenn tek adayı" olarak kendi adaylannı çıkarmak için kollan sıvadı. 1ÜKY KÖSFnll tabarf • 5. Sayfada • CHP'dekı kurultay heyecanı, sonuçlan hükümeti de etkileyeceği için koalisyon ortağı DYP'ye de yansıdı. CHP'nin liderlik yanşında yoğun kulisler sürerken DYP kurmaylan, il kongreleri sonuçlanna göre liderlik yanşmda öne çıkan Deniz Baykal'la koalisyon ortaklığına hazır oldııklannı belirterek "Baykal'la koalisyona evet, yeni hükümet protokolüne hayır" mesajını verdiler. KIŞE SfflTirn İMİNri • 7. Sayfada 1 EYLÜLDE YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR Prim tavanı, asgari ücretin gerisinde Haber Merkezi - Sosyal Si- gortalar Kurumu'nun en yüksek yaşlılık ve ölüm aylığının bağ- lanmasında esas alınan prim ta- vanı, 1 eylülde yürürlüğe gıre- cek asgari ücretin gerisinde kal- dı. 1 Ağustos 1995 günü yürür- lüğe giren memur maaş katsayı- • Arkası Sa. 6, Sü. 3 te Nadir Nadi'nin anısına Kûltür Servisi - Gazetemızin Başyazan Nadir Nadi ölümünün 4. yıldönümünde bir konserle anıldı. Saim Akçıl ve gençlerden oluşan oda or- kestrası, gazetemizın bahçesinde "Mozart dos- tu" Nadir Nadi için "Küçük Bir Gece Müziği" serenadını seslendirdi. Yaşlan 17 ile 25 arasında değişen altı kişilik top- luluk, kemanlarda Tolga Bedir, Esin Savcı, Özcan Llucan,Onur Nurcan, vı> olonselde Çiğdem Alka- ya ve viyolada Mert Bilginer'den oluşuyordu. Topluluk önce, Saim Akçıl'ın birlikte keman çaldığı Nadir Nadi'nin odasında. Mozart tutkunu- nun anısına "Küçük Bir Gece Müziği" serena- dını çaldı. Daha sonra bahçedeki küçük konserin ardından Saim Akçıl yaptığı konuşmada, u Ata- türkvecumhuriyet ilkekriniyoruhnadan savunao, çağdaş kültürii destekleyen bu değeıii büvüğümü- zu kaybetmiş ohnanın bugün bile acısııu. üzüntü- sünü hissedryonız. Mozart dostu olan çok değerü büyüğümûz Nadir Nadi Beyefendi bizim de dostu- muzdu. Nadir Nadi'Dostum Mozart'ı yazmış, biz- ler onu canlı rutmah, yaşatmah ve devam ettirme- liyiz. Bunlar böyle devam ederek büyûyen bir kar- topu olmaİL Erimemeli" dedi. (Fotoğraf. KUBtLAY TÜNTÜL) Mınııeıı, 53. doğum güminde anıldı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Bombalı bir suikast sonucu 24 Ocak 1993 tarihinde yaşamını yitiren gaze- temiz yazan Uğur Mumcu. 53. do- ğum gününde anıldı. Mumcu'nun 53. doğum günü ne- deniyle Cebeci Asri Mezarlığı'nda- ki gömütü başında bir tören düzen- lendi. Törene, gazetemiz Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay, ldare Müdürü Metunet Açıktan, gazetemiz çalışanlan ve Mumcu'nun çok sayı- da okuru katıldı. Gazetemiz Ankara Bürosu çalışan- lannın yanı sıra çok sayıda "Uğur Mumcu dostu*", dün Cebeci Asri Me- zarlığı'nda buluştu. Ellerinde mum- lar, karanfillerle Mumcu'nun meza- nna giden kadın erkek, yaşlı genç, çocuk, çok sayıda yurttaş, "Yîğidim astaıum burada yatrvor" ve "Anka- ra'nın taşına bak" türkülerini söyle- di. Mumcu'nun, "Ey halkım unutma bizi'' dizeleriyle sona eren "Sesfeniş"' başlıklt yazısını okuyan topluluk, öl- • Arkası Sa. 6, Sü. 6'da Çiller yasa çiğniyor, Meclis bakıyor • Marsan Holding'deki hisse satışı ile ilgili daha önce ek mal bildiriminde bulunrnayan Başbakan, şimdi de eşi Özer Çiller adına Bolu'da aldığı arsa için ek mal bildiriminde bulunmadı. • Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Yasası'na göre mal bildiriminde bulunmak zorunda olanlar, malvarlıklarını en geç bir ay içinde bildirmeliler. Yasa, bu hükmü çiğneyenlere 1 aya kadar hapis cezası öngörüyor. I 7. Sayfada Imam hatipler şube ile çoğalıyor • Milli Eğitim Bakanhğı, imam-hatip liselerine yenilerini ekleyerek tepki toplamamak için, ek derslik ve bina yapımı yöntemiyle ögrenci sayısını arttırma yoluna gidiyor. îmam- hatiplerde şube ve ek derslik sayısı 540'a ulaştı. I 5. Sayfada Promosyonun faturası devlete • Medyanın okura kupon karşılığı bedava dayanıkh tüketim mallan dağıtması devlete pahalıya patlıyor. Gerek kupon İcarşıhğı dayanıklı tüketim mah dağıtan medya kuruluşu gerekse üreten firmalar, yaptıklan harcamalan gider göstererek kurumlar vergisinden düşebiliyor. • 9. Sayfada OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK Suudi Şeriatu.. Kemuoyu on gündür, Suudi Aratıstan'da uyuşturucu ka- çak<ılığı yapmakla suçlanan dörtTürk'ün başlannın kılıçla kesiereköldürülmesini konu- şuy<r. Sıudi Arabistan kapalı bir toplım. İç dengelerini dışan- daraînlamak güç. 1987 yılına dek, uyuşturucu kaçakçılığı- nın cezası ölüm degildi. An- cak ülkede uyuşturucu kulla- nanlar artınca bir fetva çıkarıl- dı ve S. Arabistan'a uyuşturu- cu sokmanın cezası da "ö/üm"oldu. Suudi Arabistan, Kuran hü- kümlerine göre yönetilen bir ülke. Uyuşturucu ticareti yapma- nın cezası ölümse, 1987'ye dek niçin uygulanmadı? De- ğilse, bu yıldan itibaren niçin Kuran hükmü dışına çıkıldı? Bu çelişki bile Suudi yöne- timinin içinde bulunduğu aç- mazı ortaya koyuyor. Konunun bu yanı, Suudi Arabistan'ın kendi iç iştdir. Türkiye'yi ilgilendiren yönü, 10 ağustos cuma günü iki yurttaşımızın kılıçla öldürül- mesiyle değil, 1987 yılında başlıyor. Suudi Arabistan'ın, ölüm cezası kapsamını genişletme- siyle Türkiye'nin harekete geçmesi ve iki ülke arasında "suçlulann iadesi" anlaşması imzalanması gerekiyordu. Anlaşılıyor ki bu konu za- man zaman gündeme gelmiş, ancak "niyet" aşamasında kalmış. 10 ağustostan rtibaren Tür- kiye'nin gösterdiği çabada ise hedefsizlik ve şaşkınlık dikka- ti çekiyor. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Suudi Arabistan Kralı Fahd'a birkaç gün içinde iki mektup yazdı ve Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş'ı "özel temsilcisi" olarak Cid- • • • • Arkası Sa.6,Sü.9 'da Şimdi, üniversite öğrencileri için hayat daha kolay: Bankomat 7 2 4 Krediniz VakıfBank'ta! VakıfBank, üniversite öğrencilerin* 5 milyon liraya kadar Bankomat 7 2 4 Kredisi veriyor. Gelin VakıfBank'a, hemen bir Bankomat 7 24 hesabı açtırın, kredinizi hemen kullanmaya başlayın. Hem de ff\ çok uygun ödeme koşullarıyla! «HHÎDCPtt BOfiSA ûDun 45.170.06 Önceki M.57S.30 DOUUR ûDün «7.900 Öncekı 47.600 MAIflC Q3SL300 Oncakı 323» ALT1N ' Dün 594X00 Önceki 592^00 Çevre için cesur karar Izmir 1 No'lu Kültür ve Tabiat Varlıklannı Koruma Kurulu, Kuşadası sınırından Çeşme Yanmadası'nın ucuna kadar olan bölgeyi koruma attına aldı. • Arka Sayfada Galatasaray elendi UEFA Kupası ön eleme rövanş maçında F.Bahçe, Partizani'yi 4-0 yenerken Sparta Prag ile 1-1 berabere kalan G.Saray elendi. • Spor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY Kirli Çamaşırlar... Kabahat Mesut Yılmaz'da. Çiller'in "kirli çamaşırdan", tayyörü, döpiyesi, şalı, tuniği anlayacağı belliydi. Çiller'de bunlar kirli olur mu? Maşallah manken gibi. Beyazlan göz kamaştınyor, pembeler dokunsan iz bıra- kacak... He)e bir yürüyüşü var ki Cindy Crawford, Brigrtte Niel- sen yanında halt etmiş. Mankenlenmız Merve ildeniz, Deniz Pulaş, Ceylan Sa- ner, Arzum Onan Çiller'in istanbul ziyaretlerini kaçırma- malı. Pistte, nasıl Feliks kasırgası estınleceğıni görurler, ona göre yürürler. Yılmaz, "çamaşıriann kiıii' deyince, Çiller de tabii ki çok bozuldu: - Göster kirli çamaştrianmı, göstermezsen namertsin. • Arkası Sa. 6, Sü. 3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog