Bugünden 1930'a 5,475,524 adet makaleKatalog


«
»

22 AĞUSTOS 1995 SALJ CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER Kuzeylrak içmtoplantı • TAHRAN(AA)- Türidye, Iran ve Suriye dışişleri bakanlan arasındakı Kuzey Irak konulu üçlü toplantı, 7 eylülde tran'da yapılacak. lran basınmda çıkkn haberlere göre üç ülkenin dışişleri bakanlan, 6 eylülde yapılacak uzmanlar toplantısının ardından 7 eylülde lsfahan'da bir araya gelecek. Toplantıda öncelikli olarak Saddam'ın damadı El Mecit'in Irak'tan kaçmasından sonra ortaya çıkan dunımun görüşüleceği bildiriliyor. Savaş kalmtısı bomba patladı • HANOI(AA)- Vietnam'da savaş zamanından kalan 500 kiloluk bır bomba, barutu ve metallen için açılmaya çalışılırken patladı, olayda 6 kişi hayatını yitirdi. Kazanın güney eyaletlerinden Bihn Dihn'in dağlık alanında meydana geldiği açıklandı. Ajans, patlamanın, bu yıl meydana gelen altıncı patlama olduğunu belirtti. Sao Tome'de danbecilere af • SAOTOME(AA)- Batı Afrıka ülkelerinden Sao Tome ve Principe Parlamentosu, geçen hafta ülkede darbe yapan ordu komutanlannı affeden bir karar aldı Yetkılılerin verdıklen bilgiye göre 51 milletvekılinin tümü, "Affın 15 ağustos tarihinde darbe yapan askeri yetkililerin tümü ıçin geçerli olduğunu" belirten bir yasa tasansmı onayladı. Affin, askerler ve sıvillenn arasmı bulmaya çalışan Angolalı arabuluculann girişimlerinin bir parçası olduğu belirtiliyor. CHnton'ın doğumgünü • JACKSON HOLE (AA) -ABD Başkanı Bill Clinton, 49'uncu doğum gününü, cumartesi günü Wyoming kentinde görkemli bir malikânede verilen akşam yemeğinde, yaklaşık 60 davetli ile birlikte kutladı. Dünya Bankası Başkanı James Wolfensohn tarafından verilen davet, 3 ABD'lı yetkilinin Saraybosna yakınlaruıda kaza sonucu öldüğü haberinin gelmesiyle oldukça üzüntülü bir ortamda başlarken, Beyaz Saray sözcüsü Ginny Terzano, bu dramın kuşkusuz Başkan Clinton'ın tatili ile doğum gününü olumsuz etkileyeceğuıi belirtti. HAMAS'a üye bir kadın militanın gerçekleştirdiği intihar saldınsında 100 kişi yaralandı Kudüs'te bombah terörDış Haberler Servisi - Orta- doğu banş sürecine bir bom- ba daha atıldı. Kudüs'te bir ka- dın militanın bir Israil otobü- süne düzenledığı intihar sal- dınsında 6 kişi öldü, en az 100 kişi de yaralandı. Saldınyı aşı- n dinci HAMAS üstlendi. Polis kaynaklanndan edini- len bilgiye göre, saldın Ku- düs'un doğu kesimindeki Ra- mot Eshkol semtinde meyda- na geldi. Bomba yerleştirilen otobü- sün infilak ettiği, yangının olay yerinden geçmekte olan bir otobüse daha sıçradığı ve bu otobüsteki yolculardan da ölenlerolduğubildirildı. Yara- lılardan 12 kişinin daha duru- mu ciddiyetini koruyor. lsrajl, olası intihar saldınla- nnı önlemek amacıyla 10 ağustos tarihınden önceki gü- ne kadarGazze'ye giriş çıkış- lan yasaklamıştı. Bu tarihler arasında herhangi bir olay meydana gelmediği için bu yasak kaldınlmıştı. Dünkü saldından sonra Batı Şeria ile Gazze Şeridi'ne gıriş çıkışlar yeniden yasaklandı; geniş so- ruşturma başlatıldı. Her iki bölgeden de Israil "e her gün 30bın Filistinh işçi çalışmaya gidiyor. tsrail Polis Şefı Aryeh Amh olaydan sonra yaptığı açıkla- mada, olayın bir intihar saldı- nsı olduğundan kuşku duy- madıklannı, bombayı taşıya- nın bir kadın militan olduğu- na dair ellerinde kesin kanıtlar bulunduğunu söyledi. Kudüs'te meydana gelen olaydan kısa bir süre sonra ts- rail radyosunun Arapça servi- sini arayan bir kişi, saldınyı Kudüs'te bir İsrailotobüsünedünsabahdüzenlenenbombalısaldında 6 Idşi öldü. lOOyarabdan 12'sininisedurumuağır. aşın dinci grup HAMAS adı- na üstlendi. Bu kişi, intihar saldınsını örgütün silahh ko- lu lzzeddın El Kasım grubu- nun düzenlediğini söyledi Söz konusu kişi "Kudüs'te- ki El Aksa Camü'nin vakılma- sı olaymın yıldönümünde Ebu Ayaş'ın öğrencileri bu saldın- yı gerçeklestirdi" dedı. HA- MAS örgütünün bombacısı olarak bilinen Ebu Ayaş'ın di- ğer intihar saldınlanrun da ar- kasındakı kılıt ısım olduğu tahmin ediliyor. 21 Ağustos 1969'da, akli dengesi bozuk bır Avustralya- lı. "Yahudi tapınağı"olduğu- nu iddia ettiği camiyi ateşe vermiş, tslam dininın üçüncü kutsal yeri olarak kabul edilen cami büyük hasar görmüştü. FKÖ lıderi Yaser Arafat, dün sabah Kudüs'te tsrail oto- büsüne düzenlenen saldınyı kınadı. Arafat, Gazze'de gaze- tecılere, bu tür terör eylemle- nnın kabul edilemez olduğu- nu bildirdi. Görüşmekr askıda tsrail Başbakanı İzakRabin de Kudüs'teki saldınnın ardın- dan FKÖ ile yürütülen görüş- meleri askıya aldı. tsrail radyosundan verilen haberde, Kızıldenız kıyısında- ki Eylat kentinde Filistin özerklığinin genişletilmesiyle ilgıli olarak önceki gün akşam başlayan görüşmelerin. saldı- nda ölen kışılenn cenaze töre- ninın yapılması için askıya alındığı belirtildi. Kronoloji Bölgede son ıki yıl içınde gerçekleşen olaylar şöyle: 25 Subat 1994 - Yahudi yerleşımcı Barnch GoMstein Batı Şeria'nm El Halil kentındeki camiyi yaylım ateşıne tuttu. Kendisi olay yennde linç edilirken 29 kişi de öldü. 6 liisan - Afula'da bır otobüse düzenlenen intihar saldınsında HAMAS mılitanıy la beraber 9 kişi öldü. 13 nisan - Israıİ'in Hadera kentinde bir otobüse konulan bomba patladı, HAMAS mılitanı ve 5 Israilli öldü. 14 eklm - HAMAS'ın kaçırdığı Israilli askeri kurtarma çalışmalan sırasında üç aşın dinci militan, rehine ve bir tsrail askeri öldü. 19 efcim - Tel Aviv'deki bir otobüse düzenlenen saldında, HAMAS militanı ile birlikte 22 kişi öldü. 22 Ocak 1995 - Islamı Cihad üyesı ikı kışının düzenlediği intihar saldınsında 21 Israilli öldü. 2 nisan - Gazze Şeridi'nde bir apartman dairesınde meydana gelen patlamada aralannda HAMAS mılitanı da bulunan beş Filistinli öldü. 2 4 tiazlran - Tel Aviv'de yine bir otobüse düzenlenen saldında 7 kışı öldü. 2 1 ağUStOS - Kudüs'te dün HAMAS'ın düzenlediği saldında 6 kişi öldü, 100 kişi de yaralandı. IRAK Saddam'a ailesinden yeni darbeDış Haberler Servisi - Irak Devlet Başka- nı Saddam Hüseyin, ailesinden bir darbe dahayedi Ürdün'e kaçan damat Korgene- ral Hüseyin Kâmil Hasan ekMecit ile gö- rüşmek için bu ülkeye giden Saddam'ın üvey kardeşi Barzan Ibrahim Tıknti, Irak'a geri dönmeyeceğini açıkladı. Am- man'da çeşitli kaynaklardan edinılen bilgi- ye göre, Irak'ın Cenevre'deki BM Temsil- cisi Tıknti, damat ile yaptığı görüşmede, el-Mecit'i desteklediğini ve Bağdat'ageri dönmeyeceğini açıkladı. Aynı kaynaklar, lrak'ın Cenevre Büyü- kelçisi Tıknti'yi Saddam Hüseyin rejimi ile ılişkileri kopartmaya ıten nedenin, 22 ma- yıs tarihinde tçişlen Bakanlığı görevinden alınan kardeşi V'ahban İbrahim Hasan Tık- rrti'nin, Saddam Hüseyin'in oğlu Uday ta- rafindan sılahla yaralanması olduğunu be- lirttiler. Saddam'ın danışmanı da kayıp Iraklı muhalıf gruplan bünyesınde top- layan Irak Ulusal Kongresi'nin Suudi Ara- bıstan'dayaymladığı bıldiride, Saddam'ın halk örgütlennden sorumlu danışmanı Ha- şim Hasan El-Mecid'in ortadan kaybol- duğu ılen sürüldü Mecid'ın mayıs ayında görevinden alınan Irak wSavunma eskı Ba- kanı Ali Hasan El-Mecid'in kardeşi oldu- ğu kaydedıldı. Öte yandan, Saddam'ın ıki damadıyla birlikte Ürdün'e sığınan Tüm- general İzzettin Muhammed Hasan El- Mecid, AP Ajansı'na yaptığı açıklamada, " Irak'ta bir askeri darbe ve halk ayak- lanması geliyor." dedi. ABD'ye suçlama Bağdat yönetımi, Ordün ile ilişkilerini bozmak isteyen ABD'yi Irak'ı tamamıyla yalnızhğa itmekle suçladı. Bağdat, BM ambargosundan sonra dünyaya açılan tek kapı olarak niteledığı Ürdün ile ilişkileri- nin bozujmasını istemıyor; bu nedenle Ku- veyt ve Ürdün ile yaptığı tatbıkatlan erke- ne alması nedeniyle ABD yönetımini Kör- fez'de tansıyonu yükseltmekle suçluyor. ÇEÇEIVYA Direnişçilerden karakol işgaliDış Haberler Servisi - Çeçenya Devlet Başka- nı Cahar Dudayev'e bağlı askerlenn, başkent Groz- ni'nin doğusunda yer alan Argun kentındeki birpo- lis karakolunu işgal ettikleri ve 4 kişiyı rehin aldık- lan bıldinldi. Rus yetkıliler, Rus birlıklerinin dü- zenlediği operasyon sonucu ışgalci Çeçenlerin ele geçirildiğini açıklamasına karşın, bu açıklamanın ardından 3 saat süreyle çatışmalann sürdüğü ve polismerkezinin dışına yayıldığıbelırtildı. Itar-Tass ajansının bıldirdiğine göre. kentin birçok bölümün- de göğüs göğüse çatışmalann sürdüğü ve kent mer- kezinden top ve makinalı tüfek seslerinın geldiği bildinldi. Ajans zırhlı Rus araçlanna bindirilmiş yaralı Rus askerlerinin Grozni'ye götürüldükleri- ni açıkladı. AFP ajansı da. kentteki çatışmalann ya- yılması üzerine tüm kentin kordon altına alındığı ve konuyla ilgili haber akımının da Rus askerlen tarafindan kesıldiğini belirtti. Interfax ajansı, Çeçenya'daki Rus basın merke- zınden aldığı haberlere dayanarak, binayı ele geçi- ren Çeçenlerin sayısının 250 - 300 arasında oldu- ğunu ve Alaugi Hamzatov adlı kişinin bu gruba li- derlık yaptığını duyurmuştu. Interfax. Rus askeri yetkililerin işgali kaldırmalan için Çeçen direniş- çilere dün saat 12'ye kadar zaman tanıdığını ancak, sürenin dolması sonunda Rusbirliklerininhelikop- ter ve toplar desteğinde karşı saldınya geçtikleri- ni bildirmişti. HİNDİSTAN Korkıuıy lıata 350 can aldı Kurtarma ekipteri yarahlan birbirine girmiş vagonfaırdan çıkarmaya çabalıyor. Kaza, ülkenin kuzeyindeki Agra ken- tinin 40 küometre uzağmdaki Ferozabad kasabası yakınJannda meydana geldi. Dış Haberler Servisi - Hindistan'da bır yolcu tre- ninin, durmakta olan başka bir yolcu trenine çarpması sonucu meydana gelen ka- zada ölenlerin sayısının 35O'yıaştığıbi)dirildi. "Trust lndia" gazetesi- nin demiryolu yetkililerin- den aldığı bilgiye göre, 600'den fazla kişinin de ya- ralı olduğu kazada ölenle- rin çoğu, çarpışma sonucu ezilen Kalindi Express'in ilk 10 vagonunda bulunu- yordu. Yüzlerce polis ve ıtfa- iyeci, bırbinne gınniş va- gonlardan cesetleri ve ya- ralılan çıkarmak için gece boyunca da çalışmalannı sürdürdü. Kaza mahalline gelen Hindistan Başbakanı P. V. Narasimha Rao, kaza- nın ınsan hatasından kay- naklandığmı belirterek, ya- BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI-KAMPÜS A.Ş. MESSE SEMİNERLERİ SONBAHAR PROGRAMI MESSE SEMİNERLERİ AVRUPA TOPLULUĞU-MED CAMPUS'UN DEĞERLİ KATKILARIYLA SEMİNER ACM Pazarlama "Perakende Satışta Mükemmellik 'Pazartamacı Olmayanlar İçin Pazarlama Finans Yönetimi *Finansçı Olmayan Yöneticiler İçin Finans *Yöneticiler İçin Finans VKnotim CialİKtirmo TUflcııııı vrCPff^Uf ııra? • *lşletmelerde Çatışma Yönetemi *lşletmelerde Ekip Çalışması *Stratejik Planlama *Fikri ve Sınai Haklar Konusunda Türk Mevzuatının Uluslararası Uyumu GERÇEKLEŞMEKTEDİR. EĞİTİMCİ ADI Prof. Dr. Mustafa Dilber Prof. Dr. Mustafa Dilber Prof. Dr. Noyan Arsan Prof. Dr. Noyan Arsan Doç. Dr. Tanıl Kılınç Doç. Dr. Tanıl Kılınç Prof. Dr. Özer Ertuna Ayşe Saadet Arıkan-Denız llgaz-M.Kaan Dericıoğlu-Av. Gürsel Üstün Prof. Dr. Selçuk Öztek-Uğur Yalçıner-Av. ihsan Tellioğlu *Yönetimde Sistem Yaklaşımı-Katılımlı Bilg. Oy. Doç. Dr. Yaman Barlas *Etkin lletişim Becerileri Geliştirme *Türkiye Ekonomık ve Politik Gelişmeler "Sağlık Kuruluşlannda Yönetim Doç. Dr. Aydan Gülerce Prof. Dr. Ersın Kalaycıoğlu Doç. Dr. Denız Gökçe-Yrd. Doç. Dr. Gün Kut Yrd. Doç. Dr. Cevdet Akçay Doç. Dr. Tanıl Kılınç *Toplam Kalite Yönetimi ve Katılımlı Bilg. OyunuDoç. Dr. Yaman Barlas *Grup Dinamiğı *Çağdaş Liderlik Teknikleri SEMİNER ADI Endüstriyel Yönetim •Rekabette Yenı Boyut *Kalite Maliyetleri Doç. Dr. Aydan Gülerce Prof. Dr. Mustafa Dilber EĞtTlMClADI . Prof. Dr. Ibrahim Kavrakoglu Prof. Dr. Gündüz Ulusoy *MRP M'den Endüstriyel Yönetim Sistemlerine Prof. Dr. Gündüz Ulusoy-Doç. Dr. Gülay Barbarosoğlu-Doç. Dr. David Pinhas *Ürün Malıyetlendirmede Yeni Yaklaşım *Üretim Yönetiminde Son Gelişmeler Endüstriyel Otomasyon *Programlanabilir Denetleyiciler *Sayısal Motor Denetimi "Asenkron Motorlarda Vektör Kontrolü *AC Servo Motorlar ve Denetimi Kişisel Gelişim *Eğitımcılenn Eğitimi *Prezentasyon ve Toplant Yöntemi *Yöneticı Sekreterliği *Zaman Yönetimi Yazılım Geliştirme *Nesneye Dayalı Programlama *lnternet Kullanımı ve Yayın Yöntemleri Prof. Dr. Gündüz Ulusoy-Doç. Dr. Gülay Barbarosoğlu-Doç. Dr. David Pinhas Prof. Dr. Gündüz Ulusoy-Doç. Dr. Gülay Barbarosoğlu-Yrd. Doç. Dr. Ümıt Bilge Prof. Dr. Okyay Kaynak Prof. Dr. Okyay Kaynak Prof. Dr. Okyay Kaynak Prof. Dr. Okyay Kaynak Suat Soysal Doç. Dr. Tanıl Kılınç , Zeynep Tura Prof. Dr. Esin Ergın Doç. Dr. Levent Mollamustafaoğlu Umur Özkul Basın: 36287 TARİH 4-5 Ekim 1995 1-2Aralık1995 15-16 Arahk 1995 22-23 Aralık 1995 1-2 Eylül 1995 8-9 Eylül 1995 15-16 Eylül 1995 21 Eylul 1995 22 Eylül 1995 6-7 Ekim 1995 20 Ekim 1995 25 Ekim 1995 10 Kasım 1995 24-25 Kasım 1995 15-16 Aralık 1995 TARİH 27 Eylül 1995 10 Ekim 1995 18-19 Ekim 1995 29-30 Kasım 1995 6-8 Aralık 1995 23-24 Ekim 1995 2-3 Kasım 1995 16-17 Kasım t995 28 Kasım 1995 29-30 Eylül 1995 27 Ekim 1995 4-5 Kasım 1995 17-18 Kasım 1995 13-14 Ekim 1995 11 Kasım 1995 OO.İİF.TIM MF.Kkl./l A L TOV ralılann kurtanlması için ülkenin tüm olanaklannı seferber ettiğini söyledi. Muhalefet partilerinin milletvekilleri, tedavi ama- cıyla yurtdışında bulunan Demıryollan Bakanı C. K. Cafer Şerifin ıstıfasını is- tedı. 1981'de 800 kişinin ölümüne yol açan Bıhar yakınlanndaki tren kaza- sından sonraki en büyük kaza olduğu belirtılen dün sabahki çarpışmada ikı trende toplam 2.200 yolcu bulunuyordu. Sabaha karşı meydana gelen kazada tüm yolculann uyuyor olması ölü sayısının artmasına yol açtı. Bu arada, Cumhurbaş- kanı Süleyman Demi- rel'in. Hindistan Cumhur- başkanı Shanker Daval- Sahrma'yabaşsağlığı me- sajı gönderdiği bildirildi. RF.TlM Ml.RKL/l Dil Öğretiminde, Arük dil öğrenmek cebinize zorar vermeyecek... A.Ü. TÖMER DÎL ÖĞRETİM MERKEZİ Okul müfredat progromlanna uygun, destekleyici dil kurslan.Jlkokul, ortaokul, lise, üniversite öğrencileri için tngillzce, Almanca, Türkçe, Fransızca dersler...Anadolu Liseleri ve Kolejlere hazırlık kuıslan... •Video destekli Süper Yöntem, •Uzman kadro, •Sıcak arkadaşlık ortamı, •HEM DE ÇOK UCUZ!.. TÖMER Merkez ve Şube Telefonları I Ankara (Mertej) (434 30 90-91 -92-93) b n ı (Merterj 7 (464 05 44) Trateon (326 03 80) Samsun : (432 70 95) Ankara (Tunalı «Imi) (4262O47U») Bursa (2507297) Karanan (2140620) Konya (3504416) Ankara (Sıhhıw) (311 49 23) Kaysen (222 30 43) Cazıantep (220 43 3S) Antalya (24« 63 45) ktanbul (Tabını) (252 51 54) bteıdoun (614 27*1) Edıme (212 17 79) Isunbul (Şqü) (230 7013) Unye (323 26 43) ÜNİVERSİTE MEZUNLARININ DİKKATİNE İ.Ü. İŞLETME FAKÜLTEŞİ İŞLETME İKTİSADIENSTİTÜSC İLE İİE. ARAŞTIRMA VE YARDIM VAKFI 1995-19% öğretim yılında (ışletme lngilizcesı ağırlıklı) lngilızce öğrenmek isteyen üniversite mezunlannı deneyimlı Türk ve yabancı öğretmenlerden oluşan kadrosu ile yo- ğun eğitim ıçın İŞLETME AĞIRLIKLI tNGİLlZCE PROGRAMINA (GÜNDÜZ VE GECE) davet etmektedir. Programm amacı I.O.I.F. tşletme Iktisadı Enstitüsü'nün lngilızce olarak yürütülen "Uluslararası lşletmecılik" ve "Finans Yönetimi'" ıhtısasprogramlannakatılrnakve/ve- ya ışletme-iktısat dallannda lisansüstü eğıtım görmek ve/veya iş hayatına gırmek iste- yen öğrencılenn lngılızcelennı ışletmecilik lngilizcesı ile de destekleyerek geliştırmek- tır. Program bır yıl süreli olup gündüz ile gece bölümleri mevcuttur. Kesın kayıt koşullan: Adaylar, 9.30 - 13.00 arasında 2 adet fotoğraf, 850.000.- TL aday kayıt ücreti ve me- zunıyet (veya son sınıf belgesı) ile enstıtü müdürlüğüne başvururlar. Aynı gün yazılı ve sözlü lngilızce sevıye tespıti yapılır. Başvuru gününü izleyen 3 gün içinde adayın lngı- lizce sevıyesıne uygun olan gruba kesin kaydını yaptırması istenır. Kesın kayıtlar ilgili gruplann kontenjanı dolana kadar devam eder. Daha fazla bılgı ıçın: l.Ü. Işletme Fakültesı Işletme Iktisadı Enstitüsü 34840 Avcılar- İSTANBUL Telefon: (0212)590 26 64 (0212)591 44 91 (0212)591 39 64 (0212)590 1427/238-217-220 Basın: 36210
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog