Bugünden 1930'a 5,475,524 adet makaleKatalog


«
»

• 22VĞUST0S 1995 SALI CUMHURİYET SAYFA VJÜNÜN FİLMLERl TELEVIZYON 15 Omide İsyan 10.30 atvDuygusal 06.30 atv Macera Ğ , (Mutmy)- Filmde 1812 savaşlannda çarpışan iki rakıp denizcinin amansız mücadelesi. Edward Dmytryk'in yönetiminde Mark Ste- ves, Angela Lansbury var. Ydnızlür İçin 08.30 Kanal D Duygusal /JA Kötûrim kızla şarkıcı gencin öyküsü. Orhan Elmas'ın yönetmenlı- ^ 7 ğini yapttğı 1962 yapımı filmin başrol oyunculan ıse GÖksel Arsoy veâelgin Doruk. OsurYabana /*k Ünlü bir sinema oyuncıısu kendisi yerine öldürülen dublörünün ye- ^C7 rine geçip katili arar. Feridun Kete'nin yönetiminde Ünsal Etnre, Cey- da Carahan var. Eşek Oğlum ve Ben 10.30 Interstar Macera /£îj Oğlu iie başı dertte olan adamın maceralan konu olarak ele alınmış. ^5? Hulki Saner'in yönetmiş oldugu filmde Sadri Alışık, Bülent Kaya- ba: başlıca rolleri paylaşan oyuncular. Her Şey Güzeldi 10.30 Shovv TV Duygusal /Qı Bır kasabada geçen iki çiftin aşk öyküsü anlatılıyor. Nejat Gür- '>©' soy'un yönettiği 1988 yılı yapımındaYaşar Alptekın ve Neslihan Acar ikihsi başrolde oynuyor. Gazeteci 11.30 Kanal D Duygusal /M^ Bir kabadayı ile bir gazeteci kızın aşk öyküsü konu olarak ele alın- >3' mış. Daha önce de birkaç kez ekrana gelen filmin yönetmenliğini Yûcel Uçanoğlu üstlenmiş. Kadir înanır, Sevda Karaca oynuyor (1979). \MDmarli Kadınlar 12.00ShowTVDram /O) (Women of Willmar) - Çalıştıklan bankadakı cinsiyet aynmcılığı v3/ yüzünden grev yapan kadınlann maceralan. Lee Grant'ın yönetimin- de Robert Ryan, Joan Bennett var. (1984) 12.10I Interstar I Şehirden Şehire Aynntı yanda 14.10 /atv/ 2SBİ Nazife Aynntı yanda Çügın Yanşçılar 14.30 Show TV Macera /T7\ (Fireball 500) - Araba yanşlannda çok para kazanmaya gelen ya- >3' nşçının içki kaçakçılanyla ilişkisini konu alan filmin yönetmeni Wi!liam Asher. Frankie Avalon, Annette Funicello var. (1966) Anılar 15.30 atv Duygusal ®Kadınlardan nefret eden ünlü bir şarkıcının öyküsü konu ediliyor. Samım Utku'nun yönettiği 'bol şarkılı' filmde Coşkun Sabah, An- nabeth Berendsen var. Leketi Melek 16.40 Kanal D Dram Kötû yola düşürülen kasabalı kızla kendisini kurtaran sünger avcı- sının öyküsü. Remzi Jöntürk'ün yönetiminde Tank Akan, Perihan Savaş var. (1978) Çfleli Damat 16.40 Shovv TV Güldürü ÇŞ\ Yeni evli çiftin başından geçenleri anlatan bır güldürü. Hulki Sa- Ss ner'in yönetmiş oldugu 1987 yapımında Ercan Turgut, Pembe Mut- lu başrolde oynuyor. Tek Kollu Ceflat 17.15 TGRT Polisiye (77\ (The One Armed Executioner) - Uyuşturucu mafyasmı dağıtmak- la görevli polisin mücadelesi. Roby A. Suarez'in yönetiminde Fran- co Guerro, Jody Kay var. Şafakta Buhışahm 18.20 atv Dram Babasının intikamını almak isteyen bir adamın başından geçen olay- lann anlatıldığı filmin yönetmeniliğini Orhan Aksoy üstlenmiş. 1975 yapımında Cüneyt Arkın, Gülşen Bubikoğlu ve Eşref Kolçak var. Eheda Dostum 18.20 Shovv TV Duygusal îî\ Evli bir öğretmen, kocası ile arası açık olan şımank bir kadınla iliş- •S' kiye girer. Zeki Alasya'nın yönetiminde Kadir Inanır, Ahu Tuğba var. (1982) Rûzgânn Kokusu 19.50 Kanal 6 Macera 77\ (Perfume of the Cyclone) - Modellik yapan kızını merak eden O* adam, onun peşinden Hint adalanna gider. David Irving'in yöneti- minde Kris KristofTerson, Jeff Meek var. Talih Kuşu 20.50 atv Dram Fabrikatör bir babayla iki oğlunun öyküsü konu ediliyor. Kartal Ti- bet'in yönettiği 1989 yapımı filmde Kemal Sunal, Yasemin Yalçın rol alan oyuncular. Zaman Çizgisi 21.00 Kanal D Bilimkurgu (Millenium) - Havayollannda kaza araştırmacılığı yapan Bill ile ge- lecekte yaşayan bir kadının araştırmalannı konu alan filmin yönet- meni M.Anderson. Başrollerinde K..Knstofferson, C. Ladd var. (1989) Saplantı 21.25TRT1 Macera {7?\ (Hidden Obsession) - Bir TV istasyonunda çalışan Ellen. çeşitli be- C^ lalarla karşı karşıya kalır. John Stevvart'm yönetiminde Heather Thomas, Jan-Michael Vincent var. Dam Üstünde Saksağan 21.50 Interstar Güldürü Amcasından kalan miras için tstanbul'a gelen Şevket'i, burada sürp- rizler beklemektedir. Ümit Volkan'ın yönetiminde Sinan Bengier, Nazan Ayas var. • Ana Yüreği 22.30 TGRT Dram Köy ağasının manevi kızının sevip evlendiği adam yanlışlıkla katil olur. Yavuz Yahnkılıç'ın yönettiği filmde Belkıs Akkale, Erol Taş başlıca rolleri paylaşan oyuncular. Askerin Günlüğünden 22.40 Kanal 6 Dram (77) (Cadence) - Genç bir adam, toplum içinde yalnız kalma pahasına da olsa doğru bildikleri için savaşır. Martin Sheen'in yönetip rol al- dığı filmde Charlie Sheen de var. 23.20 atv Macera ^T7\ (Memories of Midnight) - lkinci bölümü yayınlanacak filmde ha- fızasım kaybeden bir kadın geçmişin izlerini arar. Gary Nelson'un yönetiminde Jane Seymour, Omar Sharif var. Karanhk Hatıralar (2) 23.401 Show TV I Kırmızılı Kadın Aynntı yanda 23.501TRT21 Erkekler Aynntı yanda En Büvük Ustam 00.15 HBB? Atan Tutkusu 00.40 Kanal 6 Macera r?. (Gold) - Kahraman ajan, Altın kaçakçılann karşı. Roger Moore'un zy 'James Bondvari' filmini Peter Hurt yönetmiş. Susannah York da digsr başrol oyuncusu. Korku Şatosu 01.00 atv Gerilim ^A (Spellcaster) - tnsanüstü güçlere sahip olan adam çevresine korku Zf salar. Rafal Zielinski'nin yönetiminde Adam Ant, Gail O'Grady rol alıror. Çn'deTehlike 01.10 Kanal D Karate C \ (China Heat) - Çin'in en kuvvetli özel timlerinden birini oluşturan O ' üç kadının maceralan. Başrollerinde Michael Depasquale Jr. ve Hu Hûzhongvar. ÇılgınTakip 03.10 TRT1 Macera 7T\ (For the Love of it) - KJZ arkadaşı öldürüldükten sonra ona bıraktı- •zzs ğı anahtarla posta kutusunu açan Barbara'nın peşine CIA, FBI ve as- k « i istihtarat düşer. H. Kanter'in yönetiminde D. Raffin, J. Conavvay var. 0 Yerli Orta Halli Yabancı sDeğmez Show TV 23.40\ Amerikan sinemasına başanlı bir Fransız filminden aktanldı Kelly L e B r o c k ' u n c a n l a n d ı r d ı ğ ı seksi m o d e l . b a ş a n l ı b ü r o k r a t r o l ü n d e k i G e n e VV'ilder'ın aklını b a y n d a n alıyor. Sadakatsizlik güldürüsü SEVtN OKYAY Orta yaşlı, evli bir adamın sadakatsizlik üzerine fantezileri vardır. Fransa'da büyük başan kazanmış bir komedinin. Yves Ro- bert'inimzasınıtaşıyan 1976 yapımı "Par- don Mon Affaire"in (Un EIEphant Ça Trompe Enormement) Amerikan sineması- na aktanlmış hali. Çok başanlı oldugu söy- lenemesede, hayli sevimli bölümlen var. Şar- kı dalında, Ste\ie VVonder'ın "I Just Cal- led To Say I Love You"su ile Oscar aldı. Filme adını veren Kırmızı Kadın, San Francisco'daki bir reklam ajansının anlaş- tığı çok seski bir model. Sadece fantezileri • •) Kırmızılı Kadın VVoman in Red / Yönetmen: Gene VVilder / Oyuncular: Gene Wilder, Charles Grodin, Joseph Bologna, Judith Ivey, Glda Radner, Kelly Le Brock /1984 ABD yapımı, 86 dakika. ile kendini oyalayan, aslında ailesine bağlı bir bürokrat olan Gene Wilder'in aklını ba- şından alıyor. Wilderonun uğrunaevlilikdı- şı bir aşk yaşamak için her türlü tehlikeyı göze alıyor. Doğrusu, sadakatsizlik işinde de hıç usta sayıltnaz. VVilder. Le Brock'la buluşmak için kansı Jurith Ivey'i ve ailesı- ni kandırmaya çalışıyor. Bu arada, VVil- der'in kendisiyle ilgilendigini sanan haylı göstenşsiz mesai arkadaşında Gilda Radner çok iyi. Aikido üstadı Steven Segal'in sa- bık kansı. Brut reklamlannda erkeği koku- sundan tanıdığım iddia eden Kelly Le Brock ise. çok çekicı bir Kırmızılı Kadın. Daha Tür- kiye'de göstenme girmeden önce Ertem Eğilmez tarafından "Aşık Oldum" adıy- la, başrolünde Şener Şen ve Kırmızılı Ka- dın olarak Şehnaz Dilan ile, hiçbir şekilde kaynak belirtilmeden Yeşilçam tarihine ma- ledılmışti. atv 14.10 Sınıffarklanna taşlamalarTV Servisi- Bir boğaz iskelesin- debalıkçılık ya- pan delidolu bir kızın. zengin ko- nağınagelingıt- mesiyle altüst olan eski. yok- sul, ama mutlu yaşantısına geri dönüşünün öy- küsü. Italyan yeni gerçekçi sinemasının ctkilerinin du- yumsandığı "Zilli Nazife", Memduh Ün'ün küçük insanlannın dünyasında geçen yumuşak, sevecen, san- timantal toplumsal bir güldürü örneği. Zengin aileye gelin gittikten sonra, yaşantısındaki baş döndürücü hızlı değişim sonunda düş kınklığına ugTayan özgür balıkçı kızın, bir türlü kopamadığı eski dünyasına. sev- gilisine dönüşü, çok akıcı biranlatımla verilmiş. Top- lumdaki sınıf aynntılannı duygusal bir güldürü hava- sı içinde taşlayan Memduh İln, milyonerinden balık- çısına, külhanbeyinden sosyete kadınına dek çeşitli in- sanlann yaşadığı bir çevreyi başanyla resimlemiş. Yönetmen: Memduh Ün / Oyuncular: Fatma Girik, Kuzey Vargın, Ayla Algan, Esmeray Saltuk, Semih Sezcrli. Müjdat Gezen, Güzin Özipck, Handan Adalı 1967, Uğur Film yapımı. Slıow\la kaıı kaybı TV Servisi- Shovv TV yeni ya- yın dönemı için "32.Gün"ve "Şeh- naz Tango" ile anlaşmasına son vcnrken. "Arena" ise Shovv TV'de kaldı. Uğur Dündar, Hürriyet Pro- düksiyon'a bağlı görev yaptıklan için, Aydın Doğan'ın karan ile ka- nal değiştirebileceklerinı, şimdilik bunun söz konusu olmadığını açık- ladı. Shovv TV yeni bütçe ayarla- masına giderek, sona eren program- ların yerine daha düşük bütçelerde yenilerinin hazırlıklanna başladı. Mehmet Ali Birand ve ekibınin hazırladığı "32. Gün" haber prog- ramın geçen ay bütün ekiple birlik- te Shovv TV ile sözleşmesinın yeni- lendiğinin açıklanmasına rağmen, son anda "pahalı" bulunduğu ge- rekçesiyle kanalla ilişkisi bitti. Shovv TV Genel Müdürü Faruk Bayhan. konu hakkında yaptığı açıklamada ShovvTV'nin yaptığı bütçe ayarlaması ile yeni program- larlaanlaşmalaryapıldığınıbelirtti. Bayhan. "32. Gün" ve "Şehnaz Tango"nun talep etrikleri fiyatlann Türk televizyonculuğunun rekabet ortamında kanalı geriye götürebile- ceğıni açıklayarak şöyle konuştu: "Bu programlar kanala prestij getiren programlardı. Fakat ne yazık ki ücret bakımından anla- şılamadı. Arena için bir şey söy- lemek mümkün değil, çünkü gö- rüşmeler dev anı edi> or. Borcunu ödeyemeyen bir TV kanalı olmak- tansa, anlaşma yapmamayı ter- cih edivoruz. Programları hazır- layan arkadaşlarla herhangi bir problemimiz yok. Hcpsi Shovv TV'ye katkısı olan programlar- dı. Fakat yayın stratejisi açısından böyle bir önlem alma voluna git- tik." Perran Kutman ve Erdal Öz- yağcılar ikilısinın başrollerini pay- laştıklan "Şehnaz Tango" ise n- terstar'ageçti. 39. bölüm üzerinden imzalanan sözleşme sonucunda program ekim ayından itibaren tn- terstar'da ekrana gelecek. Bu arada 'Şehnaz Tango'nun Shovv TV ile 'para' konusunda anlaşamadığı ve Interstar'la da 3 milyar TL'ye anlaş- maya vardığı öğrenildi. MERCEKLE BAKINCA MAHMUT T. ÖNGÖREN Ayaktopu Tutkusu Ayaktopu tutkusu Türkiye'yi acaba nerelere gö- türecek? Ulusal ayaktopu takımımız bir Avrupa takımını yendiğinde öyle seviniriz ki, silahlarına sanlan vatan- daşlanmızın rastgele birkaç kişiyi öldürmesini hoş- görüyle karşılarız. "Hoşgörü Yılı" içindeyaşadığımı- zı ancak bu ömekle kanıtlayabildik. Yıllarca önce bir ayaktopu takımımız Avrupa dü- zeyindeki şampiyonada oynamaya hak kazandığın- da da artık Avrupalı olduğumuz ileri sürülmüştü. Yine ulusal ayaktopu takımımız bir başka Avrupa ülkesiyle yapılan karşılaşmayı kazandığında da Baş- bakan Çiller "Avrupa'ya ders verdiğimızi" tüm dün- yayaaçıklamıştı. Şimdi aynı Başbakan kalkjp Italya'da top koşturan, gerçekten de yetenekıli bir ayaktop- çumuzu kabul edip "Oraya (Avrupa'ya) gittiğinde gûmrük birtiğini unutma" dıyebiliyor. Artık anlaşılıyor ki bu ayaktopunun altından kal- kamayacağı iş yok. Nitekım bir başka ünlü ayaktop- çumuz otomobil kaçakçılığı ile suçlandığında da ne- redeyse "yargılanmamalı", "suçlu bulunmamalı" tepkisiyle karşılaşmıştı. "Hoşgörü Yıh"n\ daha o za- man yaşama geçirmiştik de henüz anlayamamıştık. Derken, Italya'daki ayaktopçumuz evlenmek üze- re Türkiye'ye gelmesin mi? Onu Yeşilköy'de uçak- tan indiği anda karşılamayan televizyon kanalı "ra- ting"ned\r bilmiyor demekti. Tüm kanalların muha- birleri, kamera ekipleri oradaydı. Aynı akşam açtığı- nız her TV kanalı Türkiye'yi yerinden oynatan bu ge- lişi ve karşılanışı uzun uzun izleyiciterin kafalarının içi- ne zamkla yapıştırır gibi yerleştiriverdi. O denli ki akıllarda "Neden havaalanından naklen yayın yapıl- mıyor" gibi bir sorunun uyanmasına yol açıldı. Yok- sa televizyonlar toplumsal görevlerinin ayırdında de- ğiller miydi? Bir ayaktopçunun yurda dönüşünün televizyonlar- dan naklen yayınını çok görenlere yanrt verecek yüz- lerce gazetecimizin bulunduğunu düşündüğüm için, bu konuda tek sözcük yazmamaya çok karartıydım. Eğer bu tür bir naklen yayına karşı çıksam, derhal haddim bıldirilir ve ayaktopuna ve ayaktopçulanmı- za karşı olduğum filan ileri sürülebilirdi. Ne var kı kör talih yakamı bırakmıyordu. Ayaktop- çumuzun evlenmek üzere yurda gelişi naklen yayın- lanmasa bile, aynı ayaktopçu ile ılgili bir naklen ya- yın çoktan tasarlanmış da bilgim yoktu. Bir iki akşam sonra özel televizyonlardan birini rastlantı sonucu açtığımda, böyle bir naklen yayın- la burun buruna gelmeyeyim mi? Bu ünlü ayaktop- çumuzun nikâh töreni TV kanalından tüm ülkeye anında, şıppadak ve de en görkemlı biçimde ıletili- yordu. En sonunda televızyonculuğun doruk nokta- sına konduğumuzu anlayıp gözlerim yaşardı. Ne ya- ni, insanın aklını karıştıran öbür olaylara ve kişilere mi TV naklen yaymlan ayrılmalıydı. Televizyon kut- sal görevini yapıyordu ve ayaktopu bu kutsal görev- le birleştırilerek ülkeye hizmet ediliyordu. Başkaca ne isteyebilirdik! Şimdi biliyorum, siz bu tür yayınlara, önemsiz gi- bi görünen olaylara, söz konusu ayaktopçumuza ve hatta ayaktopuna karşı oldugumu fılan ileri sürüp be- ni ayıplayacaksınız. Ama emin olun, öyle değil. Ozel- likle ayaktopunu çok saviyorum. Ayaktopunu öyle çok seviyorum ki, onun yerinden çıkarılıp abartılmasına, çok önemli diğer olaylann yerine konmasına, çeşitli sorunların çözümünde bu spor dalına başvurulmasına, başbakanlann bu dalı sömürerek ilgı toplamaya çalışmasına, televizyon- lann daha fazla para kazanmak için topun yuvarlak- lığını köşelendirmesine üzülüyorum. Ayaktopunun ayaktopu olmaktan çıkarılarak aya- ğa düşürülmesine ve yükselen değerlerin en alçak düzeye indirilmesine içim razı olmuyor. HerhakJete- levizyonlann son günlerde yayınladıklan "paparaz- z/'Terde o ayaktopçumuzun naklen yayına konu olan düğününü defalarca ızlediğiniz için bana hak verir- siniz. Yoksa siz de mi bana katılmıyorsunuz? Henüz filme alınmamış bir senaryonun kitabı çık- tı: Halit Refiğ, "Gazi ile Latife-Mustafa Kemal'in Yaşamından BirKesit", Kültür Bakanlığı Yaymlan, An- kara, 1995. Interstar 12. io\ Senaryo ve müzik Simon'dan TRT2 23.50 Folk yıldızının modası geçince One-Trick Pony Yönermen: Robert M. Young / O>oıncular: Paul Simon, Blair Brovvn, Rip Torn, Joan Hackett. Mare Winningham, Allen Goorvvitz (Garfield) ' 1980 ABD yapımı. 98 dakika. TV Servisi - Yaşlanmakta olan folk yıldızı bır yandan evliliğini kurtarmaya çalışırken, bir yan- dan da dinleyicılerin zevklerinde ne tür değişimler oldugunu saptamaya çabalar. "Şehirden Şehire" iyı bır fıkir üzenne kurulmuş. Yıldızı, senaristı ve müziğının yaratıcısı Simon'a gelınce, bu konuda n- vayet muhtelıf. Bazılan onun etkisız kaldığını, ye- terince çekıciliğe sahip olmadığını düşündü; bazı- lan da. iyı oynadığinı. Simon'ın, en azmdan, bu işin altından alnının akıyla çıktığı söylenebilir. Jonah, 196O'lı yıllann en büyük yıldızlanndan, KÜLTÜR • SANAT besteleri savaş karşıtı hareketin neredeyse marşı haline gelmış bir folk şarkıcısı. Küçük bır grubu var, gene şehirden şehire geziyor. Hâlâ aynı dere- cede iyi ama, modası geçmiş. Gıtgide daha küçük kulüplerde çalıyor. Young'ın filmi göstenme gir- meden önce yanlış bir kampanya ile tanıtılmış. Ya- pımcı şirket, kampanyada Paul Simon'ın gözüka- ra hayranlanna hitap etmiş. Oysa Simon'ın gözü- kara hayranlan yok. Yani Simon ile Jonah arasm- da küçük de olsa bir paralelhkten söz edılebilır. Do- layisıyla Simon, az-çok bildiği bır şeyı oynuyor. 293 89 78 (3HAT) Tersine dönen durum Die Manner / Yönetmen: Doris Dörrie / Oyuncular: Heiner Lauterbach, U»e Ochsenknecht, Ulrike Kriener, Janna MarangosofT, Mario-Charlon Schuler, Dietmar Bar 1985 Batı Almanya, 99 dakika. ISTANBUL BUYUKŞEHİR BELEDİYESI ŞEHİR TİYATROLARI 30.YILINDA, ODIN TIYATROSU GELENEĞİ" KONFERANS BARBA ETKINLIGI Bölgesellik ve Evrensellik. Odin Tiyatrosu ve Tiyatro Antropolojisi: ISTA Konuşmacı: Eugenio Barba 25 AĞUSTOS 1995 Saat 18.00 Horbiye Muhsın Ertuğrul Ttyotrosu VİDEO GÖSTERİLERİ Odin Tiyatrosu eğitim çalısmaları, gösterimlen ve kültürlerarası alışveriş olarak "Takas" 22 AĞUSTOS 1995 Saat 11.00 25 AĞUSTOS 1995 Saat 14.30 Haıbiye Muhsin Erlbğrul Tiyafrosu WORKSHOP HİBŞT TİYATRO ARAŞTIRMA LABORATUVARI (yalmzca yönetmenlere yönelik) Yöneten: Euganio Barba Çevirmen: Beklan Algan 22-23-24 AĞUSTOS 1995 ÇALIŞMA GÖSTERlMİ "Sessizliğtn Sesi" Oynayan: Julia Varley 23 AĞUSTOS 1995 Saat 20.00 Askeri Müze Harbiye ' "Ölü Erkek Kardef" Yöneten: Eugenio Barba Oynayan: Julia Varlcy 24 AĞUSTOS 1995 Soot 20 00 Askeri MCae Harbiye B İ L G I İ Ç İ N T A L ( 0 2 1 2 ) 2 * 6 0 6 2 8 • 2 9 I 5 2 TV Servisi - Asırlık bir durumu alıp onu ters-yüz eden bır fars. Dörne'nin hoş buluşlan, birtakım sürprizleri var ama yüzeyde kalan. bir süre sonra seyircinin ılgisinı yitiren buluşlar bunlar. Film ortalara doğru sarkmaya başlıyor. fınalde de çöküyor. Aynca espnlerinin hepsinin birinci sınıf oldugu da söylenemez. Münih'te bir reklam şirketi yöneticisi olan Julius Armbrust (Lauterbach), kansı Paula (Kriener) ile 12'nci evlılik yıldönümünü kutlamaya hazırlanır. Ancak, Paula'nın ona ihanet eftiğini öğrenmesiyle, birden altüst olur. İhanetin konusu, bisikletıyle avare avare şehirde dolaşan genç, uzun saçlı bır bohem olan Stefan Lachner'dir (Ochsenknecht). Julius intikam almaya karar verir. tntikam yöntemi olarak da şantajı ve cinayeti değil, Paula'nın ona dönmesini sağlayacak bir yolu seçer. Takma bir isimle rakibinin yanına yerleşir. Stefan'a kendisini sevdirerek, sinsi sinsi planı üzerinde çalışmaya başlar. Amacı. Paula'nın sanatçı ruhlu sevgilisine düzenli bir iş bulup onu düzenli bir burjuvaya dönüştürerek, kendisinin bir kopyası haline getirmektir. "Erkekler" cinsiyet rollerini değiştiren ve erkekler arası dayanışmayla kafa bulan bir hiciv. Doris Dörrie, işın içıne herhangi bir mesaj katarak fılminin mizahını zedelememiş. Slapstick'e biraz fazla bel bağlamış ama, yenilikçi anlat'mı filmin daha yetersiz unsurlannı gözden sıliyor. Yalnızca 360 bin dolarlık bir bütçeyle yirmi beş günde çekilen "ErkekJer", dünyada toplam 15 milyon dolarlık iş yaptı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog