Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

20 AĞUSTJS 1995 PAZAR CUMHURİYET SAYFA EKONOM / YATIRIMCI REHBERI BORSA VERİLERİ H n s e S a n a d i Pıyasast Işfcıa Hacnı .mıtyar TL) Ijlem Mktan (mılyan BıleşıkEmieb Malı Endeks Sanayı Endeksı R a p o P t y a s a a Işlem Hacmı mılyar TL) Hıftahk Faız (YıHık Agıriıkh Ortalama %) Aytık Faız (Yıthk Agıriıkl Ortalama %) Tatiml Piyasası Iştan hacmı (mıtyaf TL) Tescfl Piyasası Işlm hacmılmılyar TL) Önceki Hafta 36134 4134 45888 03 36301 88 52260 52 133 887 47 22 57 05 20 091 324 436 Geçen Hafta 49843 5 744 4580188 36257 30 52152 59 130423 63 47 58 52 20 698 463 681 Değişım % 37 94 38 92 0 19 012 021 2 59 34 41 2 57 3 02 42 91 BORSADA GEÇEN HAFTA IMNCİ PAZAR •«ar.a Çımeno (A) "Adans Çımen» (C) •Ha\ Teiaıl Akian» Afcçunenra •<irf Fmans •Ateuiplk -Msa •/UartnHDİdmf Altenutrfbtnk O-Aiarto Sanaıı AltKiytMu M h r i d (y ( ) •AıadoluCMi *AMdnhCMi(VMi) 'faadohı Bıracl* ç Artem •Aselsan MıSgorts •An*W<ı Sıjorj •Atlas Yat Ort Attantıs Tat Ort •BduÇımato *Bnsa •Borusan Bat Çımento & Çınento BumnnıYatOrt Ç8SBoya 'Çelık Halat •çemtaş Çımsa çımeıtaş (•(ÇuuUÇ ComneıcıtlUnanSınrta -Çntoravı EleMr* Çumra Kagıt 'DardaiKi 'Demdı Cam Denmal *Dna HnMını •Oıjtank D taş Ocgarı Oogıısvi O'Dojan HoU.ng Mktaş Duran Otset •tc.sc Ms llaç EcMcıöay Yapı •foacıteşı Yatanıa p EfeEndOstn •EjtGûtne EpProfıl *Eje Seramık Emek S gorta EmsanPas Ç*tıl Emsan BeşyıNJa Enka Hold ng Ejeplast Eıtosan 'Ercıyas Bıracılık trtJlıDÇ 'EUk EsemSpotGırın EvmıYatOrt faciofmans (BU] "FnartsFınKı Frnansbank Fri(oPakG«ta Garantı Bankas 'Gentaş Glote Menfcu Dejerier Glotal'atOrt Gittaj Ç meırto GiltajC™ IYMO Good Year Gubrc Fabrtkalan Gunev Bıracılık 'Guneş S gorta •Hektaş KaltSıjorta •HuııryetGli •Irılas Hoktını •IktısatFnKif •Irrtema •Irrtema (Yenı) •I; Barıkası (A) •1} Bankası (B) •li Bartkası ( 0 IjBankas (Kmucul • k Motoı Pıston •bmıtDÇ Izocam •Kartonsan *Kav •Koç HOMHIJ *Koc Yatınm •teDkt y Kottya Çımento tortsa Honfteks Htfa} •Karsu Tekstıl •Kutarıja Porselen (BU) Uıks fedıfe Marmans/Utınyunus 'Makma Tak m •tbret •Metfya Hoid ng *Medra Hold ng (YenO •Memo Gıda •Metaş •t* g •Hllıjet Gazetecılık •Mlpa hbra IfertıO» 'Mardm Çımento Marsiall Mutlu Aku MustafaYılmazYıt Ort Nerge Hoidıng *Mta;Tettom «fflrffl MTaran (tanTelBM Ototar •Otosan -PefPrafikı Pıroaş PınarSu Petrokent Tunzm Pırar Entegre Et Pııu Sut Pınaf Un "Petrc Ofısı Raks Elektronık Rant F nansal Kır RakstvAtetle»! •Saban Yaymcılık Sabaiı Pazadama 'Safiusyan •Sıfaş " Cam iMi Pamuklu S4ksa Sonroe.» F lament Tattonsefve TTuborg Tekstabank 'Tekta; Transturt Fren 'THY TıreKutsan Kaiunma Bankas "Tofiî Otomobıl Fab Wa}OtoTıc "Traıya Cam *Tra«sturt Hoklıng TSKB TDenrOMum 'Tubs TunMs Tekstıl 'Tuoış •Tuıus Petrol Tutanbank *Us«i •Uıe Ç medto *Uş» Seramık •Uş» Seramık (Yen Vatt! Fın Kır 'Vesai Vakı'ratOft Vkır-jKiiıt •Yasaş •YasvçK/ed Bank YapılndıFmKır BU HAFTA İ Ç İ N D E 1,1*. 32 514 27 330 100 466 106 940 11611 10-359 82196 28 938 175 355 16 736 27J18 63 463 75327 89168 30 452 9701 104 843 159 536 13.384 223 668 5 059 17 385 56 730 17 716 47 138 142 985 69 695 34 185 37 273 200517 9966 9217 6-982 38617 28 592 335 786 24 874 72491 16171 55790 227 2124 7826009 5312 592 576 237 196 89 832 3 998 455260 34 960 128 571 4 131 341071 86289 11051 448 699 201394 94104 4385 78 016 88154 56 423 102 513 27J76 88 705 6522 2580 15 939 332 435 38 923 328 864 8881652 14 829 40 229 87 398 3 911 7415 16 267 105 441 29 857 134 093 14 905 23 201 151 901 34 017 111897 75 166 13 616 194.211 205.853 2664 943 16 983 185 952 111387 523 198 332 2 533 507 153 917 94 367 87 225 966177 690 305 230 755 1»1973 2 937 037 186176 68 198 83 777 152 267 38 579 308 648 124 326 32 718 4 728 72 031 169 566 6 996 17 562 14 216 75 299 368 512 261738 20 717 41200 74 747 27 675 28 703 173 474 26101 85 426 110 990 13 394 413 061 62 787 111564 200 784 263 925 168 309 111496 531912 1731 121 12 636 3 555 4 148 64 717 54 849 13 595 164 095 530 212 588 796 9 260 52 778 184 710 40 063 104 938 520 026 778.203 59 080 107 785 10 526 14136 14 358 55181 4 108 12095 48 555 39 308 289-250 568 249 776 486 387 18 802 211009 1117904 4 182 28 047 23 916 52 961 630 733 103164 63 314 49 559 49 422 17 195 185 20 683 123 681 1807 297 098 209 260 300 527 65 45 519 En Disük 28 0OO 4900 14 000 12 000 15000 5300 7 800 34 0O0 45 500 18 500 2250 48 500 19 000 17 500 5 200 4650 5400 12 000 7200 5000 7000 9200 1450 U50 25 000 20 500 6600 2 550 14 750 13 500 14 250 38 500 2 700 920 17 000 6 500 6 400 25000 28000 25 000 6000 8900 17000 9 750 94 000 4 300 145 000 56 000 4300 3150 12250 2900 3150 10250 76 000 5 200 6 400 7900 43 000 42 500 20 000 6 200 12000 15 000 3 800 3000 5 400 29 000 16 750 8 900 29 500 6600 1775 8900 1225 2500 3 050 4 550 22 000 4 300 14 0O0 4500 1475 98O0 9000 18 750 5400 9 700 4900 7500 2.600 24 500 4000 14 750 14 000 550 000 28 000 4800 11500 1425 7500 19000 26 000 34 000 13 750 20 000 5'00 20 500 9 750 18250 29 500 67X10 17000 7500 5500 3300 1550 11750 1000 910 9500 2 950 48 000 1750 3100 5300 22 000 5700 11500 1175 4800 17 500 5800 1400 24 000 2 325 13 250 30 500 12 000 7500 9 250 38 500 21000 7300 2400 7200 16500 7300 5600 12 750 15750 3 9O0 15250 850 2000 10750 4 550 8700 20 500 12 750 5700 2850 11750 26 500 27 500 2550 13750 31500 9.300 30 000 1400 7800 8700 4900 4600 2 750 8500 21500 8 600 9 300 11750 1300 180 000 9 800 9 700 8200 4000 5 500 4 600 27 000 5 300 2 450 6 400 5900 EıYlkufc FıyH 3150 5 400 15 250 12 750 15 750 5 800 8300 37 000 58 000 19250 2 450 54000 23 000 21000 5900 5300 6200 13 250 8500 6000 8300 10000 1875 1600 27 500 22 500 7300 2900 16 500 15500 14 750 39 000 3 250 1030 21500 7900 7600 30500 31000 29000 7000 9200 21250 11250 103 000 5 050 170000 60 000 5250 3 650 14 000 3400 3 800 12000 87 000 6200 7300 9300 54 000 47 500 24 000 6 700 14 000 20500 4900 3.350 6000 33 000 '8 000 9900 31500 7500 1425 9700 1400 2900 3350 4 950 26 000 4 700 15750 5000 1800 11000 9 800 20000 6100 10 750 5400 8200 3.150 31000 4 450 18 500 17 750 610 000 38 000 6300 13500 1575 8 700 21500 29 500 37 000 14 500 36500 8600 24 000 11000 20 500 34 500 8300 19 000 8500 7300 4100 1825 13 000 1100 990 11000 3.450 57 000 1425 3 450 6 700 25 500 5900 12 750 1300 5800 18 750 6500 1650 30 000 2 850 14 250 36 500 14250 9500 12 500 41000 250O0 8100 2900 8100 18 750 8000 6 500 14 250 18 250 4 800 17 500 1040 2125 11250 5 400 9 400 23 500 14250 6000 3400 12 750 30 500 32 500 3.100 14 750 38 000 10 300 33 000 1675 8 700 9500 5 400 5 700 3 200 8 400 23 500 10 400 10 500 13 250 1475 215000 10 750 11750 10000 4400 6900 5000 31000 6 200 2 700 7 100 6500 Fıyrt 29 000 5000 14 250 12 500 15 500 5500 7800 35 500 52 000 18 750 2 275 50 000 21 000 1S750 5500 5000 5 700 12 750 7800 5500 7000 9300 1550 1450 25 500 22000 6800 2 700 15500 14 750 14 500 36 500 2 700 950 18 000 7800 6800 27 000 28 500 27 000 6100 9000 19250 10 500 9=000 4700 150 000 58000 4800 3 400 12 750 3000 3750 10750 83 000 5700 7000 8 700 45 500 45 500 21500 6200 12 500 15000 4 450 3150 5700 31500 17000 9 IX 30000 6800 1325 9300 1250 2 700 3100 4650 24 000 4400 14 500 4500 1550 11000 9200 19000 5 700 9900 5000 7900 2 850 28 500 4200 18 000 16 500 590000 33 500 5800 12 750 1450 8100 19 750 27 500 35 000 14 000 31000 5900 22 500 10000 18 750 28 500 7900 18250 7900 8900 3 400 1 725 12 250 1050 920 10250 2960 53 000 1275 3100 5900 23 000 5300 11750 1200 5200 18000 6200 1425 28 000 ^ 550 13 750 32 500 13 500 8500 11500 38 500 24 000 7500 2 750 7 700 18 750 7400 6000 13 250 16 750 4 250 16 250 960 2 025 10 750 4850 9300 23 000 13 250 5400 2 950 12 250 26 500 28 500 2 700 13 500 38 000 «400 31000 1425 7900 8200 MOO 5 400 2800 8600 22 000 9 400 9 900 12 250 1350 180 000 10100 9 700 8 200 4 100 6 400 4 700 29 500 5 800 2 600 6400 6300 VERTÜI % ooo 196 952 196 000 000 3 70 -4 05 189 000 215 4 63 000 366 185 4 17 172 200 174 3 77 -1139 700 164 333 192 233 4 62 000 OOO 3 28 000 3 95 -«47 104 1000 14 71 000 526 172 189 -615 000 4 05 000 208 444 -675 545 105 462 000 000 1316 2 38 641 2 29 448 000 744 111 238 •4 62 3 85 3023 1410 308 172 000 3.03 -619 3 23 145 185 333 385 3.85 746 211 204 112 169 722 000 891 316 256 172 196 741 280 384 000 118 7 46 4 76 777 17 54 1154 4 08 •645 000 128 000 -6 67 3 45 4419 -4 84 818 -4 76 000 952 1(18 735 5 33 2321 145 952 2.09 233 515 0 00 10 81 3 92 3 77 -4 62 3 51 -417 364 000 -4 00 400 000 158 339 3 70 303 -6 78 156 800 119 1220 253 667 3 85 8 91 132 1067 513 168 000 635 625 158 303 -«90 000 300 690 698 182 526 -«35 200 000 339 189 182 1343 505 164 1618 5 95 1087 000 588 3 45 2 27 -4 35 444 OOO 000 5 26 1628 146 15 65 18 00 3 53 12 28 309 3 51 3 57 400 14 67 156 Yı 54 67 5625 82 68 2143 22 34 1127 44 44 36 54 40 54 22 05 24 17 133 05 12917 146 88 122 -47 92 10926 27 50 579 9643 128 76 36 310 3182 234 62 17160 124 73 17 71 143 54 6274 169 80 95 3157 -«7 21 10217 400 15 25 107 69 49 39 216 67 12 34 55 92 50 36 50 75 83 9300 129 86 87 10 23163 148 89 119 83 27 68 150 83 40 00 130 56 133 16 12 50 97 73 3000 85 71 515 71 10640 204 80 2321 2714 -4167 -42 42 137 04 192 47 65 45 100 88 10133 4 61 24 08 204 2645 4545 96 62 26 32 -616 11014 5135 143 20 88 13 58 143 29 3103 46 53 37 93 416 26 556 280 00 22 22 285 06 275 00 75 08 163 27 194 04 7 8 % 36 19 66.72 117 30 279 73 22 81 2133 330 56 184 40 18125 76 90 14918 5318 58 OO 53 20 2191 27 98 182 70 169 83 82 35 33 -42 50 7083 20 27 116 49 56 82 64 92 110 71 104 44 88 30 102 25 204 76 20 00 5510 27 32 1800 278 38 50 58 86 84 516 110 94 123 68 149 22 11631 224 32 3818 14 58 56 04 108 02 9021 126 93 364 36 73 4167 158 1913 4 42 45 56 115 56 186 38 26 03 52 78 22 73 28 26 75 00 36 51 2188 36 36 -6 90 23543 1605 143 14 -6574 109 -4 46 107 00 166 67 5060 95 35 -4 35 19 26 69 04 3118 10 37 10 90 860 537 380 7 89 1111 1190 87 27 69 82 70 75 -4 48 96 88 Dolaraımutlu haftası HACERGEMİCİ ABD, Japon ve Alman Merkez bankalannın ortak operasyonu ' dolara can verdı' Once TBMM'nın olağansutü toplan- masına. ardından da lıkıt sıkıntı- sına takılan borsada geçen hafta da kan kaybı devam ederken, al- tın ve dolar haftanm yıldızı oldu Dış panteye bağlı olarak çıkişa geçen dolar, yüzde 2 02 oranın- da değer kazandı Haftaya duşuşle adım atan bor- sa, salı gunu beklenen çıkışı yap- tı Bıleşık endeks, gûn ıçensınde 4 76 oranında artarken pıyasaya çıkan paranın yenıden Hazme'ye ybnelmesı borsanın canını sıktı Taze para gınşı olmadığı ıçın ye- nıden düşûşe geçen borsa bıleşık endeksı haftayı yuzde O 19'luk değer kaybı ıle 45 801 puandan kapattı Onümüzdekı hafta daçı- kış sınyalı vermeyen endeksın "spekulatörierin" ısteğıne gore yönleneceğını belırten uzmanlar, borsanın bazı aracı kurumlann elınde adeta oyuncak halıne gel- dıgını ıfade edıyorlar Öte yandan haftanın en dıkkat çekıcı olayı dış pıyasalarda sur- dûrulen dolar operasyonunu ıdı Alman Merkez Bankasf nın da CVİ 8 o 5 CM Yatınm araçlarının haftalık getirisi (%) Faızler, net ve donem sonu olarak hesaplanmıştır Repo faızlen, İMKB venlendır Dovız ve altın serbest pıyasa fıyatıdır CM 60 â s İ i23 <° m I S </> i -0.50 < Cu *— O> C3 •s £ ıî- ıî- ^ . CM * E Hafta Yatı AT B t g d 9 ö katılımı ıle pante bır anda 1 40'lardan 1 48'lerekadarfırla- dı Panteye bağlı olarak ıç pıya sada da hareketlenmeye başlayan dolann onünu cuma gûnu yıne Merkez Bankası kestı Cuma gu- nu dovız ınterbankında dolara olan talebın artması uzenne zo- runlu devır kurunu sureldı aşağı- ya çeken ve ekran aracılığı ıle pı- >asaya mudahale eden Merkez Bankasf nın baskısı ıle dolar, haf- tayı 47 450 lıradan apatmak zo- runda kaldı Kuşkusuz haftanın en gözde yatınm aracı yıne bono ıdı Ha- zıne salı gunu yaptığı aylık ıha- ledeyenırekorlaraımzaattı Ha- zıne, ortalama yuzde 83 22 faız- le 76 3 tnlyon lıralık satışla rekor kırdı Bılındığı gıbı Hazıne pa- zartesı gunu de 1 yıllık tahvıl ıh- racı ıle pıvasalann karşısına çıkacak Fabrikayı beğenmeyip ihaleye katılmayan Koreli Kumho, "düşük fiyatta" ısrarlı Pedas için nazlanıyorlar ESRAYENER ANKARA-Petlas ıçın geçen ay açılan ıhalede fabnkayı beğenme- Korelı firma, Özelleştırme tdaresı Başkanhğı'nın "yatınm ve ıstıhdam garantısıyle bedava d.gı ıçın tekiıf vermeyen Koreh devredılebılecegı mesajı verdıgı Petlas ıçın Kumho Grubu, özelleştırme Ida- "düşük fıyatlı, uygun koşullar" ıstedı resı Başkanı Ufiık Sövlemez ın, nnın ardından, ışletmeyı "uygun denaçılabılecek ihaleye tekiıf ıçın "Pedas'm üreürn ve ısOtadam ga- koşullar" sağlanırsa alabıleccğını "duşuk fîyat" koşulu getırdıklen rannsı veren firmava beda\-a ven- bıldırdı Sövlemez'legöruşen fır- oğrenıldı lebikceğı" yonündekı açıklamala- ma yetkılılennm, Petlas ıçın yenı- Petlas'ın geçen ay açılan ıhale- de tekiıf gelmemesı üzenne, fab- nkanın Kırşehır ıçın önemıne dık- kat çeken Sov lemez, kurumu ure- tım ve ıstıhdam garantısı verebıle- cek bır fırmaya bedava verebıle- ceklennı söyledı Söylemez, Ko- reh Kumho Grubu'nun, ıhaleden önce fabnkayı mceledıklennı, an- cak teknolojısını çok eskı bularak tekiıf vermedıklennı belırterek, yenı koşullarda satış ıçın fırmaya bır mekrup vazdığını bıldırdı Söylemez m, üretım ve ıstıh- dam garantısı venlmesı durumun- da Petlas ın düşuk fıyatla satılabı- leceğı > önundekı teklıfının ardın- dan Türkıye'ye gelen Koreli Kum- ho Grubu yetkıhlen hafta başında BANKALAR NE FAİZ VERİYOR? (Yüzde) BANKA ADI Zırut £nUıl»nk Mtmk YapıKmh Vakıftank Halkbank Parmtt Gjrartı Ttırlıtıaı* Tutuntuak Elıbank Esbank Şettfbmk fhmanlı m Egebanı rınansb ttıut Oışbaı» Deniırbantı Koçtar* Urfst»nk Merbank ArafhTurt lekstıt Cıtıbank Afernatıtb BankEks Kentbank Topratıtı TYurttank rurkıst-B Bır Hafta 15 25 30 20 10 20 20 20 25 20 20 '0 28 14 20 35 '0 20 40 20 22 26 30 22 40 22 22 40 Bıray Vadeiı TL 55 55 55 55 55 55 55 58 57 58 58 55 60 60 55 57 60 63 57 * 58 5 54 61 60 53 54 57 55 59 58 66 60 Üç ay vadelı TL 68 68 68 68 68 68 68 70 67 70 70 68 70 73 68 69 70 S8 62 70 68 70 70 U 70 65 70 62 65 69 68 76 70 US$ 2 2 35 35 i 4 25 3.5 45 6 6 25 6 2 75 3 3 75 7 • " ; 5< 7 c 5' 31 75 4 6 3 8 75 1 6.25 S 5 DM 5 45 53 4İ 45 5 5 5İ 4 5.5 7 4 6 525 4 5 6 6^ 5 4 b^ 4' 52 6 5 3 7 6' 6 5< 85 5' Altıayvaddı TL 75 73 50 73 73 71 73 76 73 74 75 73 75 80 74 75 90 76 n 75 n 74 (3 76 76 75 73 71 75 81 80 88 80 us$ 25 35 4 45 5 45 3 45 5.5 7 8 3 7 3.25 4 625 8 8 6 35 8 6 43 8 55 8 3 85 8 73 7 10 5 5 DM 65 5 e 5 5 55 6 65 5 675 75 55 ^ 6.5 45 55 7 7 55 5 7 5 64 65 7 7 3 75 7 7 6 11 6 Bır ytl vadelı TL 85 85 85 85 85 90 85 90 85 87 90 85 T14V95 95 87 87 95 85 86 90 85 87 TFE10 76 90 90 80 90 85 90 90 100 95 us$ 3 4 ıs 5.5 6 5 4 5İ 6 7İ 85 3J 75 3 73 45 6 7 5 9 85 65 « 85 6^5 51 85 6 i -- 85 85 75 I' 6 DM 7 55 7 55 55 6 7 7 55 725 85 6 (5 Î25 5 5 75 8 1 6 55 (5 55 ;1 7 75 8 35 8 75 8 12 S5 YATIRIM FONLARI NE GETİRDİ? Yatınm Fonu Adı Degış ATİPİ Iş Yatınm 2 Iş Yatınm 3 Iş Yatınm 7 Iktısat Yat 4 Garantı Yat4 Garantı Yat 5 Esbank Fon 3 Vakıf Hısse Oışbank Mavı Oışbank Beya2 Dışbank Pembe Tutun Fon 1 Tutun Fon 3 Fınans Fon 2 Fınans Fon-4 Halk Fon 3 Emlak Fon 2 Emlak Fon 5 Ege Fon 2 Kalkınma Fon 2 DemırFon 1 TurKbank Fon TSKB Uzman F Akbank ATıpı Tekstıl Fon 3 Atafon KoçbankFon 1 Koçbank Fon 3 Global Fon Korfez Fon Tebınfon Kentfon CU Stgorta Fon Altematıf Fon Hakfon 1 Şekerfon 1 Oyakfon 1 Fjpress Fon 1 B T İ P İ 1; Yatınm 1 Iş Yatınm 4 ( Iş Yatınm 5 Iş Yatınm 6 lnterton-4 Interfon 5 Iktısat Yat 3 Ikt Atılım Fon Garantı Yat 1 Garantı Yat 2 ( Aylık Yıhçı m % Degışım % 0 81 7618 134 69 OO 0 66 73 24 0 91 59 04 083 45 67 1 81 78 86 0 31 6126 0 24 88 09 0 08 72 67 0 26 75 66 22 63 04 0 69 8 61 126 1165 1 52 81 60 0 30 55 01 0 24 65 49 28 59 64 D 37 59 31 0 06 6147 0 72 54 34 106 3101 3 32 32 27 3 11 23 25 1 83 18 64 3 86 70 39 D 64 98 52 3 31 62 89 3 94 67 88 3 44 63 68 316 50 80 1 08 71 37 3 01 19 63 3 32 90 88 3 60 97 97 3 30 59 45 3 65 32 64 ) 59 64 55 47 16 83 13 53 98 ) 85 39 73 11 25 97 29 58 37 01 64 89 75 48 30 27 74 87 08 80 84 52 63 75 ) 88 52 19 Yatınm Fonu Aylık Yıhçı Adı Degışım % Degışım % Garantı Yat 3 116 55 80 Yonca Fon 1 1 03 61 13 EsbankFonl 117 46 54 Esbank Fon 2 131 44 62 YKB Fon 1 0 86 43 87 YKB Fon 2 0 96 47 51 YKB Fon 3 018 50 20 YKB Fon-4 0 93 52 49 YKB Fon 5 0 93 44 20 YKB Fon 6 0 94 51 42 YKB Fon 7 0 99 54 15 YKB Fon 8 0 8S 5418 YKB Fon 9 3 42 34 62 Vakıf Fon 2 102 6128 Vakıf Fon 3 0 85 59 92 Vakıf Ounya 138 3195 Vakıf Fon 6 106 58 89 Tutun Fon 2 113 49 44 Fınans Fon 3 132 5616 Fınans Fon 5 136 59 37 Zıraat Fon 1 0 95 55 36 Zıraat Fon 2 1 13 54 23 Zıraat Başakf 112 59 16 Zıraat Fon 4 115 57 87 HalkFonl 121 6142 Halk Fon 2 151 64 54 PamukFon 1 103 58 05 Pamuk Fon 2 109 5818 EmlakFon 1 107 6149 EmlakFon 3 106 62 38 Emlak Fon-4 102 6418 Sumer Fon 106 63 78 Ege Fon 1 105 46 28 Kalkınma Fon 1 0 92 61 37 Demır Fon 2 0 83 4914 Tanş Fon 1 146 60 93 Tanş Fon 2 1 13 59 97 Ortak Fon 139 38 43 Etı Fon 143 64 94 Akfon 1 1 12 54 32 Ak Karma Fon 0 98 52 60 Tekstıl Fon 1 0 78 52 97 Tekstıl Fon 2 0 72 56 89 Koçbank Fon 2 0 98 51 74 Korfez Fon 2 1 70 58 26 Tebınfon 1 164 16 43 Eczacıbaşı Fon 0 97 81 87 A.A. Fon Endekslen AABıleşk 0 92 58 62 AA (A)Tıpı 0 61 66 36 A A (B)Tıpı 17 53 52 Söylemez le gorûştfller Yetkılılerden alman bılgılere göre, grup Petlas ıçın yenıden açı lacakıhalevekatılmalanıçın "du- şûk fiyak. uygun koşullar" garan tısı ıstedı ÖtB yetkıhlen, Petlas'ın, Kore- lı gruba ıhale açılmadan devredıl- mesı ıçın Özelleştırme Yuksek Kurulu veya Bakanlar Kurulu'nun karannın gerektığını bıldırdıler Yetkılıler, bu vönde devır anlamı- na da gelecek bır karann çıkma ması durumunda, Özelleştırme Yasası'na gore. Petlas ın ancak ıha- leyle satılabıleceğıne dıkkat çek- tıler Ufuk Sovlemez'ın Petlas'ın bedavaya venlebıleceğı yönunde kı açıklamalannın ardından Kore lı grubun yanında Petlas ıçın, ge çen yıl açılan ihaleye tekiıf veren Abdükemal Taşçılar ıle kurumu geçen vıl satınalan ancak 60 mıl- yon dolarlık vadeye bağlanan tak- sıt ıçın temınat mcktubu gehreme- dığı ıçın anlaşması bozulan Muh- tar Pencependur da gınşımlere başladılar Tofaş, Çin yolcıısu Ekononri Servisi - Tofaş ttal- kurulu Başkanı Orhan Yıldınm- ya'dan sonra Çın Halk Cumhun- çakar, Çın Otomobıl Tıcaret Şır yeti'ne de otomobıl ıhraç etmeye ketı Genel Müdür Yardımcısı başladı Üretımı Tofaş tarafindan NingQuing ve Tofaş yetkılıleny- gerçekleştırılen 600 otomobıl Gemlık te Gem port Lımanı ndan gemılere yukl ene- rek Çın e hareket ettı 25 gün sonra Tıanjın Lıma- nı nda karşılana- cak otomobıller 400 adet Tempra SX ve 200 adet hıdrolık dıreksı- von ve klımalı Doğan SLX'ten oluşuyor Geçen y ılkı deneme ıhra- catı sonrasında begenı kazanan • Uretımı Tofaş tarafmdan gerçekleştmlen 600 otomobıl, Gemlık'te Gemport Lımanf ndan gemılere yuklenerek Çın'e hareket ettı 25 gun sonra Tıanjın Lımanı'nda karşılanacak otomobıller 400 adet Tempra SX ve 200 adet hıdrolık dıreksıyon ve klımalı Doğan SLX'ten oluşuyor le Çınlı yetkılıler hazır bulundular Törene aynca Otomotıv Sanayı- cılerı Derneğı Başkanı AIi Ihsan İlkbahar da katı- larak bır konuşma yaptı Alı Ihsan İlkbahar, Turk otomotıv sektörü nun gıderek gelış tığını ve gümrük bırlığıne hazır ol- duğunu ıspat ettı- ğını so>leyerek Çm'e yapılan ıh- racatın önemın- densözettı Ilkba- otomobıllenn vüklenme törenın- har "Çin'eyapılan ıhracat yaün- de Koç Hoidıng ıhracat kuruluşu maverdigimızönemın sonucudur. Ram Dış Tıcaret Genel Mudurü lhracatlarımızın artarak devam Hasan Bengfi, Gemport Yönetım edeccgını umuvoruz" dedı YORUM ÖZTtN AKGÜÇ Hyat Antış Tahmini 1995 yılına ılışkın fiyat arttş hedefı, programda toptan eşya fıyatlarında (TEFE) yıllık ortalama yuzde 43 2 ve yıl sonu yuzde 22 5 olarak belırtılmış ıdı Bunun gerçekleş- tınlebılır bır hedef olmadığı hemen gorulmuş, hedef goz- den geçınlerek, toptan eşya fiyatlannda fiyat artışları, yıl- lık ortalama yuzde 70 0 ve yıl sonu yuzde 37 5 olarak du- zeltılmış ıdı Yılın ılk yedı ayındakı fiyat artışı, bu duzeltılmış, bır ol- çude daha gerçekçı olan bu hedefin de gerçekleşmeye- ceğını ortaya koymaktadır 1995 yılında temmuz ayı so- nu ıtıbanyle yedı aylık fiyat artış hızı, toptan eşya fiyatla- nnda yuzde 34 9 tuketıcı fiyatlannda da yuzde 35 5 ol- muştur Yıl sonu fiyat artış hedefıne yılın ılk yedı ayında yaklaşılmıştır Programın duzeltılmış fiyat artış hızı hede- finı tutturabılmek ıçın, ağustos-aralık donemınde toptan eşya fiyatlarının sadece yuzde 3 5 artması gerekır kı, bu- nun gerçekleşmesı de olanaksızdır 1995 yılının ağustos-aralık donemınde fiyat artış hızı, bır oncekı yıl duzeyınde kalsa, aylık fiyat artışlan şoyle bır gelışme gostenr Aylık Fiyat Artış Hızı {%) Aylar Ağustos Eylul Ekım Kasım Aralık Toptan Eşya Fıy Tuketıcı Fıyatları 2.7 2.0 5.4 12 6.9 ftS 6.4 6.1 8 3 6.3 Temmuz 1995 sonu ıtıbanyle DİE Toptan Eşya Fiyat En- deksı -TEFE- (1987= 100) 7 009 1 tuketıcı fiyat endek- sı de 8 304,7 puandır Fıyatlar, gelecek aylarda 1994 du- zeyınde artarsa Aralık 1995 sonunda toptan eşya fiyat- lan endeksı 8 743 puana, tuketıcı fiyat endeksı de 11 426 puana yukselır Bu duzey, 1994 yıl sonuna gore toptan eşya fiyatlannda yuzde 68, tuketıcı fiyatlannda da yuz- de 86 oranında artış ıfade eder Yıllık ortalama fiyat artı- şı da, bu duzeyın ustunde olur 1995 yılında fiyat artış hı- zı, matematık olarak nısan ayından sonra kınldığından yıl- lık ortalama fiyat artışı, yıl sonu duzeyının ustunde ger- çekleşır Yıllık ortalama fiyat artış hızının yuzde 70 O duzeyınde kalabılmesı ıçın onumuzdekı aylarda aylık fiyat artış hız- larının bır oncekı yıl duzeyının cıddı bıçımde altında kal- ması gerekır Bu yıl guz aylannda fiyat artış hızının ya- vaşlamasını gerektırecek cıddı bır ekonomık neden yok- tur Geçmış yıl deneyımlerı, mevsımlık eğılımler, fiyat ar- tışlannın guz aylannda hızlandığını ortaya koymaktadır Hedeflerın ınandırıcı olabılmesı ıçın, gerçekçı ve ulaşı- labılır olarak belırlenmesı gerekır Hedeflerden buyuk bo- yutlu sapmalar yalnız makro ekonomı duzeyınde değıl firma duzeyınde de karar alma ve planlamayı guçleştır- mektedır Her ekonomık karar bınmının, kendıne gore bır fiyat artış tahmını yapması, bır belırsızlık yaratmakta, dengesızlıklere yol açmaktadır Pıyasaların genelde tekelcı yapısı, uretım yetersızlıkle- n, dağıtım sorunları, kısa surede kârı çoğunsama (mak- sımızasyon) gudusu, kamu kesımı finansman açıklarının yuksek duzeyde surmesı, enflasyon beklentısı, program hedeflennın ust duzey yonetıcılenn açıklamalannın ınan- dıncı olmaması tum bu etkenlerTurkıye'de fiyat artış hı- zında cıddı duşmelen engellemektedır Gerçı 1995 yılında fiyat artış hızı, gerek yıl sonu ıtıba- nyle gerek yıllık ortalama olarak 1994 yılı duzeyının altın- da kalacaktır Ancak 1994 yılındakı fiyat artış hızının ola- ğandışı olduğunu unutmamak gerekır Fiyat artış hızını azdırdıktan sonra bunu bır olçude yavaşlatmak başan olarak gorulemez 1995 yılında fiyat artış hızı, bır once- kı yıl duzeyının altında kalsa da 1992 ve 1993 duzeyle- nne dahı çekılemeyecektır DÖVİZ - ALTIN NE GETİRDİ? Amerıkan Dotarı /UmanMarkı bpiız Sterlnı ls»ıçre Franp HoKanda Flonm Fnnsız Franp Cuflihunyet Altını 24 ayar Kulçe 22 ayar bılezık OU 39150 25 m 61300 29 880 22 600 7 338 3 200M0 480 000 466 000 fll) « 4 2 5 32 375 73 250 3! 090 28 900 9 380 3 870 000 576 000 564 000 (U) 47 450 32 200 73 3O0 38 75S 28 750 9 380 3 980 000 590 500 5MM0 hüü(%) MftlSMi 2 20 0 50 OOS 0 64 0 51 0 00 284 2 51 2 83 HİCM 2120 27 77 19 57 30 03 27 21 27 96 24 37 23 02 24 78 Pamuk zırvesınden ortak karar Dıracata kota getirilsin İZMİR(AA)- fzmır'de düzenlenen ve pamuk uretıcılen ıle tekstılcılenn katıldıklan "mıni pa- muk zirvesi''olarak nıtelenen toplantı sonrasın- da alman kararlar kamuoyuna açıklandı Eko- nomık Bülten gazetesi tarafindan düzenlenen " Pamuk ureücısi de tekstikflerin sorunlan, uz- laşma ve çözfim aravişlan" konulu toplantı so- nunda yay ımlanan sonuç bıldırgesınde, pamuk- ta pnm sıstemının getınlmesı ve pamuk ıhraca- tına kota konulması ıstendı Sonuç bıldırgesın- de, şu göruşlere yer venldı -Turk pamuğunun yurtdışına satışını önle- mek kaydıyla 60 centlık fon uygulaması kaldı- nlmalı ıhracatçı açısından, gerçekçı ve kalıcı kur polıtıkaları uygulanmalı -Pamuk, artık bır sanayı ürünü olarak kabul edılmelı Antalya Havalimanı Dış hatlar terminali yapımınabaşlanıyor ANTALYA (AA)- Ulaştırma Bakanı AJi Şev- kıErek, Antalya Havalımanı'nınartan yolcuta- lebını karşılamakta guçluk çekıldığını bu yuz- den yılda 5 mılyon yolcuya hızmet verecek ye nı dış hatlar termınal bınasının yapımına bır ay sonra başlanacağını söyledı Antalya Havalı- mam'nda DHLİ Genel Müduru Ahmet Kıradı- oglu ıle bırlıkte ıncelemelerde bulunan Ulaştır- ma Bakanı Alı Şevkı Erek, havalımanının çok büyuk bır volcu trafığıne sahıp olduğunu bu yüzden Başbakan Tansu Çıller ın dırektıfıyle 'vap-işlet-de\ret' modelıyle yenı bır dış hatlar termınaltnın yapımına bır ay sonra başlanaca- ğını kaydettı Altı /zden duşen\et>> BORSAGI Halka açılmalar yeterli mi? cephesî n ^ AZA"
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog