Bugünden 1930'a 5,485,115 adet makaleKatalog


«
»

Yeni Bir Etap Yeni Bir Yaşam! EMLAK BANKASIYışım Içln" CumhurİYet Emlak Bankası'nm Yeni Etap Konut Satışları Başladı. . Daha U r p r B'.r Y»,»lh» I;, 7Z. T l SAY126611 / ZHOO TL (KDViçinde) KURUCUSU: YIMUS HMDİ (7924-7945) BAŞYAZARI: NUİR N « i (1945-1991) Hacı Bekt-*£**** f. Hoşgörünün, insan sevgisinin ve evrenselliğin ölümsüz dervişi B e k t a s î l i k ö z e l E k i Ç a r ş a m b a C ü n i i C u m h u r i y e t ' l e b i r l i k t e Rusya'dan sonra Ankara'ya uğrayan Lake, Çiller ile görüştü ABD ataktaKaradeniz kıyısındaki liman kenti Soçi'de bir araya gelen ABD Başkanı Bill Clinton'ın Ulusal Güvenlik Damşmam Anthony Lake ile Rusya Dışişleri Bakanı Kozirev, Bosna krizini göriiştüler. Görüşmede taraflann Bosna için uluslararası bir toplantı düzenlenmesi konusunda görüş birliğine vardıklan belirtildı Türkiye'ye uğradı Rusya'daki temaslanm tamatnlayan Anthony Lake başkanlığındaki heyet, daha sonra Bosna- Hersek topraklannın Boşnaklar. Sırplar ve Hırvatlar arasında bölûşülmesini öngören yeni banş anlaşmasına ilişkin görüşmelerde bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Başbakan Tansu Çiller ve Dışişleri Bakanı Erdal Inönü ile görüşen Lake, Londra'ya gitti. • 77. Sayfada 10 bin Boşnak taarruzda • Bosna-Hersek hükümet ordusu 10 bin askeriyle ülkenin orta kesimlerindeki Sırp bölgesi Donji Vakuf a yönelik saldınsmı sürdürûyor. Krayina'dan Bosna'ya kaçan mültecilerden eli silah tutanlan cepheye çağıran Sırplar ise Hırvatistan'ın güneydoğusundaki Dubrovnik'i bombalıyorlar. • BM Koruma Gücü Sözcüsü Myriam Sochacki, bölgede dün gece boyunca 730 ağır silah ateşi olduğunu, ordu birliklerinin havan ve top ateşini, Sırplann kontrolündeki kentin kuzeyine yoğunlaştırdıklannı belirtti. • 77. Sayfada Bir zamanlar Kış Otimpiyatian'na ev sahipliği yapan Bosna'nın başkenti şimdi acdanyla baş başa. Saraybosnah yaşh kaduı dört yıldır süren savaşta kaybettiği oğjunnn roezan başında ağıt vakıyor. diğer annelerm de kendisi gibi e> lat acıs çekmemesi için savaşın bir an önce bftmeani istiyor. BM'nin isteklerini yerine getırecek Bağdat pesedîyor• Irak Başbakan Yardımcısı Tank Aziz, Birleşmiş Milletler'e kimyasal ve biyolojik silah programlanyla ilgili tüm bilgileri vermeye hazır olduklannı açıkladı. BM Silahsızlanma Özel Komitesi'nin istediği bilgilerin geçen hafta Ürdün'e sığınan eski Sanayi Bakanı ve Saddam'm damadı Korgeneral Hüseyin Kamil Hasan el-Mecid'in emriyle bugüne kadar gizli turulduğu belirtildi. • Amerikan ordusunun OrtadoğıTdan sorumlu merkez komutanı General James Henry Binford Peay, Irak'tan kaçan General Hüseyin Kamil Hasan el-Mecid'in bulunduğu Ürdün'ün başkenti Amman'a kısa bir ziyaret yaptı. • Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in iki kızı ile birlikte geçen salı günü Ürdün'e sığınan damatlanndan eski Sanayi Bakanı Korgeneral Hüseyin Kamil Hasan el-Mecid, dün Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlediğı basın toplantısında, "Saddam rejimini değıştırmek için ciddı girişımler yapacağını" söyleyerek Irak ordusunu, sivil yetkilileri ve halkı. "bu önemli değışim ıçın hazırlıkh olmaya" cağırmıştı. • 10. Sayfada Saddam zor durumda. Özelleştirme tdaresi Başkanı Ufuk Söylemez: Vicdanım rahat KFPleri satacak ve gidecek'Özel sektöre vicdanım rahat gideceğim' diye konuşan Söylemez, Erdemir'in satışının kasım ayı başında tamamlanmasını beklediklerini belirtti ve kurumun dış borçlan ve programlanan yatınmlannın, devlet ve alacak kurum tarafindan paylaşılarak karşılanabileceğini söyledi. Söylemez, geçen ay açılan ihalesinde teklif gelmeyen Petlas'ın, istihdam ve üretim garantisi veren firmaya bedava verilebileceğini bildirdi. petlas bedava verilebilir Türk Telekomünikasyon AŞ'nin hisselerinin satışında danışmanhk yapacak firmanın eylül ayında seçileceğini bildiren Söylemez, T'nin hizmetlerinin lisans haklannın satışı için de danışman firmanın görüşlerinin alınacağını söyledi ve "Lisans hizmetleri bütün olarak satılabilir" dedi. Söylemez, yılın ikinci yansı için açıklanan 2.5 milyar dolarlık özelleştirme gelir hedefinin halen sürdüğünü belirtti. ESRA YBUtln hatoeri • 9. Sayfada Tnin danışmanı eylülde MEDYA Promosyonun önü almamıyor • Türkıye'deki gazete yönetıcilen, promosyonu 'zorunlu' olarak görürken Almanya, Belçika gibı bazı ülkelerde promosyon, 'haksız rekabet' olduğu gerekçesiyle yasaklanmış. Diğer ülkelerde ise ülkemizdekinin aksine gazeteleri temel işlevlerinden uzaklaştırmayan 'kültür promosyonlan'nm yapıldığı göriilüyor. ZAFHt MOUUt ve KfŞE Y U m r a haberf • 4. Sayfada ERCAN KARAKAŞ: Seçim anayasal zorunluluk • Eski Kültür Bakanı, Istanbul Milletvekili Ercan Karakaş, hükümet ve Meclis çoğunluğunun anayasamn gereğini yapmak zorunda olduğunu belirterek "'Ya ara seçıme karar verilmesi ya da seçimlenn öne ahnması gerekir. Seçim Yasası'nı adaletli ve demokratik hale getirerek erken seçim yapmak, ülke için daha yararlı olur" dedi. H 5. Sayfada TOBB TARTIŞMASI Coşar: Rapor ülkenin gerçeği • TOBB'nin Güneydoğu raporunu Cumhuriyet'e değerlendiren CHP Genel Sekreter Yardımcısı Kenan Coşar, raporda dıle getınlen düşüncelerin, demokratik çevrelerin şimdiye kadar dile getirdiklerinin bir benzeri olduğunu söyledi. Coşar, raporda dile getinlen gerçeklerin siyasıler tarafindan çok ciddi olarak düşünülmesi gerektığini söyledi. I 5. Sayfada Ergani Çevre için rekor ceza• Ergani Çimento Fabnkası'na verilen 450 mılyonluk kirlilik cezası, yörede oturan vatandaşlara da dava açma olanağı tanıyor. DİYARBAKIR (Cum- huriyet) - Ergani Beledı- yesi, çevreyı kirlettiğı ve insan sağhğını tehdit etti- ği gerekçesiyle Ergani Çı- mento Fabnkası'na 450 milyon lira para cezası verdi. Fabrika yetkilılen- nin cezanın kaldınlması yönünde mahkemeye yaptığı itıraz kabul edil- medı. Hukukçular, karan örnek göstererek gerek sağlık ve gerekse tanmsal yönden zarar gören yurt- taşlara da tazminat davası açma hakkı doğduğunu söylediler. Çevreyı kırlettiği için yıllardır tartışma konusu olan Ergani Çimento Fab- nkası, beledıyenın tüm uyanlanna karşın önlem almayarak çalışmalannı sürdürünce, 'insan sağlı- ğını ciddi şeküde tehlikeye düşürdfiğü ve çevredcki bitki ve toprak örtüsüne zararverdiği' gerekçesıy- • Arkası Sa. 6, Sü. 1 'de PKK TEHDİDİ Güneydoğu'da 6 15 ağustos' alarmı • PKK'nin 15 Ağustos 1984 yılında Eruh ve Şemdinli baskınlanyla başlattığı eylemlenn 11. yıldönümü nedenıyle, Güneydoğu başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bir bölümünde "olası eylemlere" karşı önlemler arttınldı. • Bölgeye Bolu, Isparta ve Kayseri tugaylanndan birlikler kaydınldı. Iran. Irak ve Suriye sınırlanndakı karakollar alarma geçirilırken Akdeniz ve Ege"dekı önemli tunzm merkezlerinde de yoğun güvenlik önlemlerinın alındığı bildinldi. B 4. Sayfada DÜNYA ATLETtZM ŞAMPtYONASl ~ Üç madalyah altın adatn Michael Johnson • 5. Dünya Atletızm Şampıyonası, dün lsveç'in Göteborg kentinde sona erdi. • Michael Johnson, 400 ve 200'den sonra 4x400'de de üçüncü altın madalyayı kazanarak Göteborg'un yıldızlanndan biri oldu. • ABD 9'u altın, 2'si gümüş ve 5'ı de bronz olmak üzere toplam 19 madalya kazanarak en başanlı ülke olarak göze çarptı. • Bayanlar yüksek atlamada Bulgar Stefka Kostadınova, 8 yıl aradan sonra 2.01 ile dünya şampiyonu oldu. • 19. Sayfada Işçîler üretime el koydu Tarsus ilçesindeki bir fabrikada alacaklan ödenmeyen işçiler, ürünü kendi elleriyle pazarlamaya başladılar UFtTCTEKİN TARSUS - Içel'ın Tarsus ilçe- sindeki bir fabrikada Türkiye'de bugüne kadar belkı de hiç ya- şanrnamış bir olay gerçekleşti; alacaklan bir türlü ödenmeyen işçiler 'ûretimeel kojdular'. Iş- verenın sözlerini yerine getiıme- diğini gören işçiler. sendikalan aıaclığıyla başlathklan eylemin aıdından ürünü de kendı elleriy- le pazarlamaya başladılar. Ham- nnadde gereksınımini ne yapıp edipkendi olanaklanyla karşıla- yan işçiler, 'işverenin bilgisi ve gözetimi atbnda' ilk satışı yap- mayı da başardılar. Görüşme yoluyla çözme, dire- nış, boykot, üretimı düşürme, vi- ziteye çıkma, yürüyüş ve grev; bunlar, gerek ışçilerin gerekse başka kesimlerden insanlann yüzyıllardır hak alma mücadele- sinin yol ve yöntemleri. Ancak Tarsus yakınlanndaki bir fabn- kada, farklı bir mücadele yönte- mi yaşanıyor. işçiler ve sendika, baktılar ki olacak gibi değil, iş- veren bir türlü ödeme yapıruyor ya da yapamıyor, üretime fiilen el koydular. 280 işçinin çahştığı Turbo Filtre'nin, üretimi olan fıltreleri pazarlayabıldığı halde çalışanla- nna maaş ve ikramıye ödeyeme- yışi üzerine ılk iş olarak patron Edmon Azrak'la görüşüldü. lş- çilenn yaşadığı sıkıntılar birkaç kez anlatıldığı ve 'ödeme sözii' de venldıgı halde somut adım atılamadı. lşyerinde övgutlü bu- lunan Türk-fş'e bağlı Türk Me- U Arkası Sa. 6, SHÖ'da Şimdi, termal işletmeciliği yapmak daha kolay: Termal İşletmeciliği ve Yatırım Kredisi VakıfBank'ta! VakıfSank, termal ifletmsciliğl yapan ya 4a yap- mak istcysnlere 500 milyon liradan, 2,5 milyar Hraya kadar Termal İçletmeciliği ve Yattnm Kredisi »•riyor. Gelın VakıfBank'a, bn kredinizden hemen yarar- lanın... dilerseniz veni bir termal tesisı açın. düerseniz tesıslerinızin yatak kapasıtesini arttınn. Hem de 4 ? ^ çok uygun ödeme kojullarıyla! VOKIuKMK PetkîmMe kâr paüaması • Geçen yıl altı ayhk bilançosunda 1 trilyon 193 milyar lira zarar açıklayan Türkiye'nin petrol devi Petkim, bu yıl aynı dönemde, zarardan kâra geçtiği gibi kâr rakamını da 10 trilyon 425 milyara ulaştırdı. • Uzmanlar, Petkim'in 1995 kârının 5 ile 40 trilyon lira arasında değişeceğini söyleyerek özelleştirmede atılacak olumlu adımlann, şırketin bilançosunun daha da artmasma neden olacağını belirttiler. • 8. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY CHP'de Demokrasi... CHP'de il ve ılçe kongreleri tahmin ettığımiz gıbı geçi- yor. En güzeli Beyoğlu ilçe kongresıydi. Adına yakışan bir biçimde başladı ve devam ettı. Kavganın geç başlamasından endişe ettim. Ne oluyor, yanılıyor muyuz? Meğer kongre geç başlamış. Arkadaştara sordum: - Beyoğlu kongresinden hâlâ kavga haberi gelmedi. Acaba gazetecilere bir şey mı oldu, haben geçemedıler mi? "Yok değil. Kongrenın saat onda baştaması gerekıyor- du, 12.30'da ancak başlayabildı." Sonra beklenen haber geldı: "Tamam, kavga başladı. Önce ağız dalaşı, sonra san- dalye savaşt." • A rkası Sa. 6, Sü. 3 'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog