Bugünden 1930'a 5,485,762 adet makaleKatalog


«
»

12 AĞUSTOS 1995 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER İHD de Tunceli'ye gidiyor • ANKARA (ANKA)- Özel tım olaylan ile kamuoyunun gündemine yerleşen Tunceli. yann yeni bir heyeti konuk edecek. Insan Haklan Derneği (IHD) Genel Başkanı Akın Birdal ile Türkiye Insan Haklan Vakfl (TİHV) Başkanı Yavuz Onen bir heyetle birlikte Tunceli'ye gidecek. İHD'den yapılan yazıh açıklamaya göre Akın Birdal ile Yavuz Önen 'Insan Haklan Heyeti1 adını verdikleri ve ÎHD Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ile şube başkanlanndân oluşan bir ekiple Tunceli'de araştırmalarda bulunacak. Güneydoğu'da operasyon • Haber Merkezi- Güvenlik kuvvetlerince Diyarbakır, Hakkâri ve Bitlis'te sûrdürülen operasyonlarda 5 terörist öldûrüldü. Olağanüstû Hal Bölge Valiliğı'nden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 2, Hakkâri'nin Çukurca ilçesi Dağlıca gûneyinde 2 ve Bitlis'in Konuksayar mevkiinde bir terörist öldûrüldü. Moğultaydan Ulaş yalanlaması , • İstanbul Haber Servisi - Adalet Bakanı Mehmet Moğultay, bazı gazetelerde yeralan"lSKl soruşturmalannı yürüten Fatih Cumhuriyet Savcısı Selim Ulaş hakkında soruşturma açıldığı ve terfısinin gerçekleştiri lmediği" yolundaki haberleri yalanlayarak "Yalan yazanlar hakkında dava açacagım" dedi. DYP'Iİ muhaliflerden iptal istemi • İstanbul Haber Servisi - DYP içındeki muhalifler, İstanbul il kongresinin iptali için Şişli 1. llçe Seçım Kurulu'na başvurdu. Kongre delegesi Mehmet Sofuoğlu taranndan verilen itiraz dılekçesinde, İstanbul . il yönetım kurulunun 16 Aralık 1993 tarihinde görevden alınmasından sonra atanan geçicı kurulun yasal süre içinde kongre " yapmadığı ve yasal sürenin aşılmasıyla yetkisiz hale ' geldiğı savunuldu. Mehmet Emin Aga TÜPkiye'de • İSTANBUL (AA)- Yunanistan'ın Larissa Cezaevi'nde bir süre tutuklu kaldıktan sonra, geçirdiği mide kanaması nedeniyle tahliye edilen lskece Müftüsü Mehmet Emin Aga, tedavi edilmek üzere özel bir uçakla lstanbul'a geldi. Aga, Dıyanet Işleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz tarafindan karşılandıktan sonra yaptığı basın toplantısmda, '"Batı Trakya'da yaşayan 150 bini aşkın Müslüman Türk toplumu, tüm Yunan baskılanna rağmen, dini ve milli inançlanna sahip bir şekilde dimdik ayakta durmaktadır" dedi. Çefiker davası yargıda • İstanbul Haber Servisi- löŞubat 1995gecesi, İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin Kurtuluş'ta düzenlediklen bir operasyon sırasında toplam 31.5 gram kokain maddesiyle yakalanan l'i tutuklu 14 sanığın yargılanmasına devam edildi. istanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, aralannda ldil Çeliker ile gazeteci eşi Ümit Çeliker'in de bulunduğu 13 saıuktan hıçbiri katılmazken. davanın tek tutuklu sanığı ZekiErkatıldı. Cankurtaran davası • İstanbul Haber Servisi - Cankurtaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Emin Cankurtaran'ın silahla yaralanması olayına kanştıklan gerekçesiyle 3'ü tutuklu 7 sanığın ya.-gılanmasına devam edıldi. İstanbul 5. Ağır Ceza Mihkemesı'ndeki duruşmaya. tutuklu sanıklar Recep Çiçek, Bayram E>oğutekin ve Şenol Turan iletutuksuz yargılanan Recep Kocabıyık ve Hüsnü Gülen katıldı. DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, güncel politik gelişmeleri Cumhuriyet'e değerlendirdi: TOBB rauonı karamsarANKARA (Cumhuriyet Bûrosu) - DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafindan Prof. Dr. Doğu Ergü'e hazırlatılan Güneydoğu raporunu eleştirerek "Raporda karamsar bir tablo çıkması için sanki çerçeve çizilmiş. Raporda, terör konusunda dış faktörler göz ardı edflmiş" dedi. RP'nin Güneydoğu'da yaşanan olumsuz koşullar nedeniyle meydana gelen "göç"olgusunu kullanarak prim toplamaya çalıştığını kaydeden Ecevit, "RP belli ki rîızlı göçün büyük kentlerde doğurduğu bunahmı istismar ediyor'görüşünü dıle getirdı. DSP Genel Başkanı Ecevit, son siyasi gelişmelere ilişkin Cıunhuriyet'in sorulannı yanıtladı. Prof. Dr. Ergil tarafindan hazırlanan Güneydoğu raporundaki verilenn güvenilir olmadığını öne süren Ecevit, bazı görüşlen de "yadırgadığmT ifade etti. Araştırma için baz alınan illerin sayısmın sınırlı olmasına dıkkat çeken Ecevit, sözlerini şöyle sürdürdü "Güneydoğu'dan üç fli ele alıyorlar. Diyarbakır, Mardin, Batman. Göç alan il olarak da Adana. Içel, Antalya. Bunlar, Güneydoğu ve Güney Anadolu'da en sorunlu iller. Buna karşılık sorunlannı biraz olsun çözebümiş bir V'an \ar. Orada bü>ük ölçüde güven sağlanmış. Oraya da göç var. Özellikle Hakkâri'den. Şimdi rapordan çok karamsar bir tablo çıkıyor. Ama sözgelişi V'an da göz öniine alınsaydı değişik sonuçlar çıkacakn. Yani sıkıntıdan kurtulma yoluna bir ölçüde ışık tutan önemli veriler ortaya çıkacakiu.'" Güneydoğu'daki bölücü terörün önemli nedenleri arasında dış faktörlerin de bulunduğunu vurgulayan Ecevit, raporda bunlann göz ardı edildiğinı belirttı. Bazı Avrupa ülkeleri ve Suriye'nin terörü kışkırttığını belirten Ecevit, "Irak'a uygulanan ambargonun bölücü akıma etkileri... Bunlar hiç dikkate alınmamış. Yani sadece Türkiye'nin kendi düzenindeki bozukluktan, kendi yönetimindeki aksaklıktan kaynaklanan bir sorunmuş gibi gösteriliyor. O boyutu TOBB raporu: Karamsar bir çerçeve çizilmiş, veriler güvenilir değil. Refah Partisi ne: Güneydoğu'dan göçü istismar ediyor. SeÇİITI: Geçen pazar günü bazı yerlerde yapılan il genel meclisi seçiminin sonuçlan, DSP'nin sol oylan bölen parti olduğu iddialannı ortadan kaldırdı. DSP'nin Kürt politikasi: DSP yıllarca Kürt düşmanı olarak tanıtılmaya çalışıldı. Halk, artık bunun doğru olmadığını anlıyor. tek yanlı olarak abarnJıyor veya gözler önüne serüiyor" dedi. RP'nin Güneydoğu politikasına da değınen Ecevit, bölgede yaşanan göç olayının bu parti tarafindan istismar edıldiğini söyledi. Başbakan Tansu Çiller'in. partisinin İstanbul İl K.ongresf nde yaptığı konuşmada. RP'yı "bölücülükle" suçladığını anımsatan Ecevit. şunlan söyledi: "Sayın Çiller'in RP'ye hücum etmesi iyi de, nükümet, Refah'ı güçlendiren etkenleri ortadan kaldıracak bir tutum izlemiy or. RP, belli ki göçün büyük kentlerde doğurduğu bunalımı. hükümetin, ekonomik ve sosyal politikasının toplumda uyandırdığı tepkileri istismar ediyor. RP'ye savaş açmak çok iyi de o savaş yalnız lafla kazanılmaz. RP'nin istismar edebileceği sorunlara çöıüm getirmekle halledilebüir." Ara seçim Ara seçim yapılmasına ılke olarak karşı olduklannı belirten Ecevit, ara seçim yerine, yedeklik sisteminin getirilmesi gerektığıni söyledi. Genel seçıme kısa bır süre kala ara seçime gitmeyi doğru bulmadığını kaydeden Ecevit, "Birkaç ay için bir seçim yapmanın da anlamı yok. Millet ayağa kalkacak. Adaylar dünyanın masrannı yapacak. Seçim çalışmalan yapılacak" diye konuştu. DSP'nin yıllarca, "Sol oylan bölüyor" diye suçlandığına dikkat çeken Ecevit, şunlan söyledi: "Eğer biz oylan bölen parti olsaydık DSP'nin katümadiğı son il genel meclisi seçimlerinde. CHP'nin sol oylan toplaması gerekiyordu. Bu sağlanamadı. CHP yüzde 21 oranında oy alması gerekirken yüzde 8'lere düştü. Bu tablo da bizim oylan bölen olmadığımızı gösteriyor. DSP şu anda kamuoyu araşnrmalaruıda en başta gidiyor. İstanbul ve İzmir'de birinci olduğumuz kesin. Güneydoğu'da örgütlenmemizi tamamlamaya başladık. Orada bizim için çok elverişli bir ortam var. Bizi yıllarca Kürt düşmanı olarak tanıttılar. Şimdi öyle olmadığını artık halk anlıyor. Onlann iyiliğini düşündüğümüzü anladılar." Erken seçim tartışması CHP'yi böldü DÜRDANE KOC AOĞLU ANKARA - CHP'li bakanlar- la parti yönetimi, erken seçim konusunda karşı karşıya geldı. CHP Genel Sekreteri Adnan Keskin, bakanlann erken seçim- den yana tutumunu sert bir dille eleştinrken, erken seçim isteyen bakanlar arasında yer alan Çalış- ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ziya Halis, bu sonbaharda seçi- me gidilmesini istedi. Genel Başkan Hikmet Çetin'in diğer li- derlerle de görüştükten soıfra, er- ken seçim önerisini kurultay ön- cesi vermesinin iyi olacağını sa- vıınan Halis. "Eğer, Saym Çetin, erken seçim önerisini yapmazsa kurultay da seçilecek yeni yöne- tim bunu yapmah" dedi. Doğu ve Güneydoğu'daki hal- kın, eski DEP milletvekillerinin dokunulmazlıklanmn kalkması, DEP'in kapatılması gibi olayla- n hazmedemediğini ve bu insan- lan hâlâ milletvekıli olarak gör- düklerini belirten Ziya Halis, bu nedenle bir ara seçimin bazı sı- kıntılar y_aratabileceğini söyledi. Halis, "Orneğin.AhmetTürk'ün yerine bir başka milletvekiuni se- çeceksin. Bu kolay değil, bazı sı- kınülar doğar" dedi. 'Hükümet bitirilsin' Çalışma Bakanı Halis, Türki- yeÛe merkez sağ ve soldaki 2 bü- yük parti uzlaşarak bir koalisyon hükümeti kurarken, halkın bu hükümetten rutin işler değil, köklü adımlar atmasını bekledi- ğini söyledi. Bu hükümet kuru- lurken. 3 önemli görev üstlendi- ğini belirten Halis, şöyle devam etti: "Bu hükümetin görevi Gü- neydoğu onanm projesini haya- ta geçirmek, Kürt sorununu çöz- mek ve demokratikleşme için ge- rekli yasal ve anayasal değişiklik- leri yapmaktı. Bugüne kadar bunlar yapılmadı. Bundan sonra da bunlan yapmayacaksa koalis- von bitirihnelidir" dedi. Demirel: Cumanız mübarek olsunİstanbul Haber Servisi - Cumhurbaşkanı Süley- man Demirel, İstanbul Emniyet Müdürü Necdet Menzir'le birlikte cuma namazını Dolmabahçe'deki Bezm-i Âlem VaHde Sultan Camii'nde kıkn. Etiler Ay- dın Sitesi'ndeki evinden saat 12.55'te aynlan Cum- hurbaşkanı DemireL, İstanbul Emniyet Müdürü Nec- det Mertrir ile birlikte, cuma namazını kıhnak üzere camiye geldi. Demirel, cami girişinde eski D\'P İstan- bul İİ Başkanı Orhan Keçeli \e Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Kaptanoğlu tara- findan karşılandı. Bu arada cuma namazı kılınırken Kanadalı 3 turist, basın mensuplanndan içeride Cumhurbaşkanı Demirel'in bulunduğunu öğrendL Kanadalı turistler, cuma namanndan sonra camiden çıkışı sırasında Demirel'i basın mensuplanndan öğ- rendikleri şekilde ~Merhaba Baba" diyerek setamla- dılar. Bunun üzerine turistler ile tokalaşan Cumhur- başkanı Demirel, sevgi gösterisinde bulunan vatan- daşlara da "Cumanız mübarek olsun" diye seslendi. (Fotoğraf: AA) Polise FBI'dan sahtecilik kursu ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Amenkan Federal Soruşturma Bürosu (FBI), "sahtecilik rürleri" konusunda Türk polısıne son gelişmeleri öğretiyor. FBI'ın, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde görev yapan 50 emniyet görev lisine, sahtecilik konusunda kurs verdiği öğrenildi. Strateji Grubu haber bülteni Gündem'de yer alan habere göre FBl'da görev yapan 5 ajan, 7-11 ağustos tarihleri arasında. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde görev yapan 50 emniyet göreviiMne, para, değerli kâğıt, pasaport, vıze, nüfus cüzdanlan, otomatik para çekme makinelen konulannda yapılan sahtecılikler ve kullanılan yöntemleri anlattılar. Bir başka kursta ıse Amerikan Uyuşturucuyla Mücadele Teşkilatı (DEA) görevlilerinin, Türk polisine, havaalanlanndan uyuşturucu kaçırma konusunda kurs verdikleri bildirildi. 'Gurbetçi'lerin oy kullanabilmesi için sandık kurullan öngörülüyor DYP, seçim yasasına hız verdiANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Siyaset kulislennde, erken ve ara seçim tarhşmalan sürerken, koalisyon ortağı DYP, bir süredir sürdürdügü yeni seçim yasası çalışmalanna hız verdi. DYP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Kö- se, hazırlıklan sûrdürülen yeni seçim yasası taslağında. yurtdışında yaşayan yurttaşlann oy kullanmalannı sağlamak ve kolaylaştır- mak için "yurtdışı seçim kurulu*' oluşturul- masının öngörüldüğünü. oy pusulalannda ge- nel başkanlann isım ve resimlerinin yer alma- sı konusunun da tartışıldığını bildirdi. Köse. yerel yönetımlerle ilgili hazırladıklan bir baş- ka yasa taslağı ile de başta İstanbul olmak üzere yerel yönetimlerin yeniden yapılandınl- ması ve güçlendirilmesini sağlayacaklannı öne sürdü. Köse, anayasa değişıkliğinde sağlanan par- tılerarası konsensusun, seçim yasası değişik- Iığınde de gerçekleşeceğine ınandıklannı be- lirterek, daha adil ve çoğulcu bir seçim yasa- sı üzennde çalıştıklannı söyledi. Yeni seçim yasasını ekim aymda TBMM gündemine ge- tireceklerini anlatan Kose. bu çerçevede, yurt- dışında yaşayan vatandaşlann oy kullanabil- melen için "yurtdışı seçim kurulu" oluşturul- masını önereceklerini söyledi. Anayasa deği- şiklıği ile milletvekili sayısının arttınldığına dikkat çeken Köse, yeni konulan 100 millet- vekilliğinin ülke genelinde nasıl dağıtılacağı konusunda da çalışmalann sürdürüldüğünü aktardı. Köse, yeni seçim sistemi konusunda, ^Yurtdışı seçim kurulunu yasa olarak düşünü- yoruz. Almanya'da sadece 1.5 milyona >akın insan oy kullanacak" dedi. RP il başkanı, Çiller'in ara seçimden kaçarak PKK'ye yardımcı olduğunu ileri sürdü DYP ile RP arasında bölücü kavgasıİstanbul Haber Servisi - Refah Partisi il başkanı Mehmet AM Şahia, BaşbakanTansu Çiller'in RP'ye yönelik suçlamasına sert yanıt vererek "Asıl bölücü Çiner" dedi. Şahin, aynca Çiller'in ara seçimden kaçarak PKK'ye yardımcı olduğunu öne sürdü. Başbakan Tansu Çiller'in, DYP kongresinde 'RP, PKK gibi' sözlerine ilk yanıt RP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Şahin'den geldi. Şahin, Başbakan'ın RP'nin PKK ile ışbirliği yaptığı suçlamalannı ret ederek şöyle konuştu: "ttham ediyor. Kendisi. ara seçim yapnrmamakla Doğu'daki milletvekili boşluklannın doldurulmasını ihmal ediyor. Bu şekilde PKK'ye yarduncı oluyor. Asıl bölücü Çiller'dir." Rize Belediye Başkanı Şevki Yılmaz da hükümeti kastederek "Türkiye'de ne Atarürk ilkeleri ne de laiklik var. Türkiye'de Amerikan mandacıuğı var. Ya oMuğunuz gibi görünün ya da göründüğünüz gibi olun" dedi. Bir gazetenin Refah Partisi ile ilgili Rize Belediye Başkanı Yılmaz, Türkiye'nin ABD'nin mandası olduğunu söyledi haberi üzerine Mehmet Ali Şahin ve Şevki Yılmaz dün bir basın toplantısı düzenlediler. Toplantıda konuşan Şahin, hükümet yetkılilennin terör sorununa yeterince ilgı göstermediğıni söyledi. Terör nedeniyle topraklannı terk etmek zorunda kalan vatandaşlann mağdur durumda olduğunu söyleyen Şahin. "Başbakamn, başta terörle ilgili sorunlar olmak üzere tüm sorunlan çözmesini istiyonız. Ama başbakan ülke sorunlannı çözmek yerine RP ile uğraşıyor. Çiller, anayasa degişikliği olunca 'millet kazandı, RP kaybettı' dedL Bu şekilde bu ülkede yaşayan 15 müyon Refah seçmenini hiçe saymrvor mu? Asıl bölücü Çiller" dedi. Başbakan'ın Batı'yla bütünleşme çalışmalannı da bölücülük olarak niteleyen Şahin, "Bao, 'bayrağıruzdaki hilali değiştinn. Bize Islamiyeti hatırlatıyor' diyor ve Çiller, Türkiye'yi bölmeye yönelik bu teklifleri yapanlarla işbirliği yapmaya çalışıyor. PKK ile işbirüği içine giren Çiller'dir" diye konuştu Toplantıda Rize Belediye Başkanı Şevki Yılmaz, Refah Partisi 'nin iktidara kanh geleceği yönündekı haberlerin de asılsız olduğunu belirterek "Biz inkılap erleriyiz. ÖMürmeye değil, inkılapla halkı diriltmeye geldik" dedi. POLMKA GUTNLUGU HİKMET ÇETİNKAYA Kepoğlu Mahmut Aga... Üniversite Yerieştirme Smavı'nda (ÖYS) Izmir, İs- tanbul, Ankara, Bursa, Antalya ve Sarnsunlu öğren- cıler başanlı oluyor da Hakkâri, Şırnak, Batman, Ağ- rı, BitJis ve Bingöllü öğrenciler neden olamıyorlar? Günlerden berı Prof.Dr.Doğu Ergil'in hazırladığı 'Güneydoğu Raporu' tartışılıyor; kimimiz yeriyor, ki- mimiz övüyoruz. Ama Güneydoğu'da yaşanan acı gerçeği bir türlü göremiyoruz. Biz, 1970'li yıllarda tanıştığımız Güneydoğu'da yok- sulluğun diz boyu olduğunu, tütün oyunundan vuru- lan büyük paraları, 'Cenanlar'\n Kepoğlu Mahmut Ağa tarafindan nasıl sömürüldüğünü, dın bezirgânlı- ğının ağa-şeyh-şıh üçgenınde siyaset ve ticaret ara- cı olarak kullanıldığını yazıp çizdik. Tam 25 yıl önce Güneydoğu gerçeğini anlatırken aynen şunlan yazdık: "Açlığm ve yoksulluğun kol gezdiği bu yörelerde sosyal patlamalar olur ve terör, yöre insanlannın kur- tuluş umuduna dönüşür..." 1974 yılında, Silvan'da, o dönemin Adalet Partisi Diyarbakır Milletvekili Kepoğlu Mahmut Ağa, bir çu- val dolusu mührü tekel müdürünün masasının üzeri- ne dökerken ıki kişinin gözlerı 'faltaşı' gıbı açılıp kal- mıştı. Bu iki kişiden biri Gümrük ve Tekel Bakanı- MahmutTürkmenoğlu öteki ise Tekel Genel Müdü- rü Orhan Özet'ti. Milletvekili Kepoğlu Mahmut Ağa, hiç oralı olma- dan Türkmenoğiu ve Özet'e sırıtarak şöyle dedi: "Efendim, birkışı ancak beş dönüme tütün ekebi- lıyor, biz de bu yolu seçiyoruz.." Türkmenoğiu, o anda buyruğu verdi: "Silvan Tekel Müdürü'nü görevden alın..." ••• Kepoğlu Mahmut Ağa'nın binlerce dönüm toprağı ve özel barajı ile eğer yanılmıyorsam 20-25 köyü bu- lunuyordu. Beş dönümden fazla tütün dıkimi yasak olduğu için de okuma yazması olmayan 'Cenanlan' kullanıyordu. Yani tütün koçanlan Silvan Tekel Müdü- rü'nün bilgisinde 'Cenanlann' üzerine çıkarılıyordu. Böylece Kepoğlu Mahmut Ağa bu işten büyük para- lar kazanıyordu. Şırnak, Bingöl, Hakkâri, Bitlis'te yoksul kesiminço- cukları neden kazanamıyor ünıversrte yerieştirme sı-. navlarını? Soaınun yanrtı, Kepoğlu Mahmut Ağa'lardayatıyor. Onlann sayısı hiç azalmadı, üstelik çoğaldı. Vurgun ve talan düzeni bir başka boyuta kaydı. Koruculuk de- nilen olgu 'çıkargruplan'mn işine yaradı. PKK terörü işte bu ortamda boy verdi. Biz bu gerçeği hep gizlemeye çalıştık... 1976 yılıydı ve ben Lice'ye gelmiştim. Yolda kor- kunç bir fırtına vardı. Her yer karla kaplıydı. Deprem evlennden milyonlan ceplerine indirenier, 'müteahhif adı altındakı ağalar. şeyhlerve şıhlardı. Onlarla konuş- tum saatlerce. Bırınin sözlerini hiç unutmadım: "Bey, biz vurgunu devletin ıçindekilerie yapıyoruz, yani halkın vergilerini çalıyoruz..." Diyarbakır'a geldım daha sonra. Askeri lojmanla- rın önünden geçiyorduk. Sokağın tam girişinde bir ta- bela gözüme çarptı. Aynen şunlar yazılıydı: "Buraya sivıller giremez..." Evet yıl 1976'ydı ve Ankara Gençlik Parkı ile Izmir Fuan'nın kapısında ise bir başka tabelada şunlar ya- zılıydı: "Buraya erat ve köpek giremez..." • • • Güneydoğu'daki çocuklarımızın alınyazısı mıdır üniversıteye girememek? Bir toplum düşünün ki kızamıktan sapır sapır ölen bebeleri için şöyle desın: "Allah verdi, AJIah aldı..." Yetkililer de Şırnak, Hakkâri, Bitlis, Bingöl'deki ba- şansızlığı şöyle yanrtlıyor: "ÖKuiiarda öğretmenler yetersiz, araç-gereç yok..." Bu okullar devletin değil mi? Bu okullar Milli Eği- tim Bakanlığı'na bağlı değil mi? Bir zamanlar Tansu Hanım'la Murat Bey Güney- doğu'ya gider; anaları, çocuklan, babaları kucaklar şöyle derierdi: "Yoksulluk, kaderiniz olmayacak.." Bunlann hepsi safsatadır, safsata... Şimdi de Milli Eğıtim Bakanlığı yetkılileri bakın ne diyor: "Hakkârili öğrencilerin üniversıteye gıdememeleri onlann kaderi..." Güneydoğu denilince hep aklıma Kepoğlu Mahmut Ağa, 'Cenanlar' ve içi mühür dolu torba ya da çuval gelir. Bir de üce depreminde vurgun vuran müteahhit ağa... Yoksulluk, açlık, bu yörenin kaderi olmaktan çıktı- ğında oralarda ne PKK kalacak ne Hizbullah... Ama devlet işte bu gerçeği görmüyor, belki de gör- memezlikten geliyor. ANAP Cenel Başkanı Yılmaz 'Laiklik ilkesi tehlikede değildir' tstanbul Haber Servisi - Türk-Iş'e bağlı Banka ve Banka-Sıgorta Çalışanlan Sendıkası (BASİSEN) ile Kristal-tş Sendıkası'nın ge- nel kurullan dün yapıldı. BASlSEN'in the Mar- mara Oteli'nde başlayan 5. olağan genel kuruluna. dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ziya Halis, ANAP Genel Başkanı Mesut Yıl- maz, CHP Antalya Millet- vekili Deniz BaykaL DSP Genel Başkanı Bülent Ece- vit,ANAP İstanbul İl Başka- nı Mükerrem Taşçıoğlu ve Mehmet Sevigen katıldılar. Çalışma ve Sosyal Gü- venlik Bakanı Ziya Halis, anayasa değişikhğine uygun yasal düzenlemeler üzenn- de çalıştıklannı ve ekim aymda başlayacak yeni ya- sama dönemınde yeni yasa tasanlannı TBMM'ye suna- caklannı kaydetti. ANAP Genel Başkanı Mesut Yıl- maz ise "Bi/ laiklik ilkesinin tehlikede olduğundan endi- şe edenlerden degiliz" dedi. Salondakılerın tepkisiyle karşilaşan Yılmaz, konuş- masını "Bu ülkeye şerian ge- tirmek isteyeııler var. Ancak bunlar sadece dini istismar etmiyorlar. Ulkedeki yoksul- luğu, işsiztiği istismar ediyor- lar. Ülkeyi bu hale getirenler ise sizkrsiniz" dıyerek sür- dürdü. Deniz Baykal ise po- litıkalann eleştırilmesi yen- ne. yanlış politikalann eleş- tınlmesi gerektiğıni söyle- di. Genel kuruldadivan baş- kanlığı yapan Bayram Me- ral. uzun uzun, sosyal de- mokratlann hükümet uygu- lamalanndakı yetersizliğıni eleştirdi. Meral, şöyle ko- nuştu: U DYP, bugün ne ANAP ile ne de başka bir partiy le ko- attsyon falan yapamaz. Ağır- lıgınızı koyun. Belki söyle- diklerinizin hepsini \aptıra- mazsuuz, ama yüzde 70'ini yaptıracağuuzdan ben emi- nim.~ Uzun süren konuşmalar- dan sonra genel kurul salo- nuna Bülent Ecevit. eşi Rahşan Ecevit'le girdi. Uzun süre ayakta alkışlanan Ecevit, konuşmasında kamu bankalanna siyasi müdaha- leyı ve yanlış uygulamalan eleştirdi. Işçı Partisi'nin Genel Başkanı Doğu Perinçek ıse TOBB tarafindan hazırlanan Güneydoğu raporunun, as- lında ABD'nin raporu oldu- ğunu savundu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog