Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

12 AÖUSTOS 1995 CUMARTESt CUMHURİYET SAYFA V J Ü N Ü N T TELEVIZYON 15 ÜNÜN F İLMLERİ Pinokyo ve Buyülü Gösterisi 07.00 TRT1© Ejderler Takımı 10.00 Kanal 6 Karate' Dilek Taşı 10.00 atv Dram' Cingöz Recai 10.10 Kanal D Macera © Cilalı Ibo... 11.00 Show TV Güldürü( Esrarlı Vadi 11.20 Interstar Macera © Canım Oglum 11.30 atv Dram Evlilik Çıkmazı 12.40 Kanal 6 Dram© Yaşarken Olmek 13.10 atv Dram «Evlı bır ılkokul müdürüyle, kocası Almanya'da olan bir kadinın ya- sak aşkının öykûsü. Yönetmen: Ahraet Undağ. Oynayanlar Halil Ergün, Penhan Savaş. Yalvarış 13.10 Kanal D Melodram /&\ Agabeyinin baskılanndan bıkjp evden kaçan kız, bütün yerli film- **£y lerde aynı durumdaki genç kızlann başına geldiği gibi kötû yola dü- şer. Yn: Yılmaz Atadeniz. Oyn: Omit Tokcan, Bahar Oztan. 14.40 /atv/ Sokak Çetesi Aynntıyanda Yuvaya Dönüş 15.15 TGRT Dram ®Eşi ve çocuklanyla yoksul bir yaşam süren Aysel'in öyküsünün an- latıldığı fılmi Oğuz Gözen yönetmiş. Oynayatdar: Gülşen Akkaya, Engin Çağlar. Muzır Akademi 15.20 Kanal D Macera •fN (Vice Academy) - Polıs akademisinde okuyan bir grup genç kız, v i ' Hollyvvood'un arka sokaklannı 'temizlemeye' karar verirler. Yn: Rick Sloane. Oyn: Linnea Quigley. Hayal Otomobil 15.30 Show TV Güldürü /f>\ flt Takes Two) - Dûğûn törenine az bir zaman kalan Travis, bala- vü' yına çıkmak için hayallenni süsleyen arabayı satın alır. Ancak do- landjnlmıştır... Yn: David Beird. Oyn: G. Newbern, Leslie Hope. Yarım Pansivon 16.15 Kanal 6 Duygusal ©(Beer And Breakfast) - Sahil kasabasında pansiyon ışleten kadın, bir gûn sahilde bilincinı yıtirmiş bir adama rastlar. Yn: Robert El- lis Miller. Oyn: Roger Moore, Thalia Shire. Gündönümü 16.15 TRT 2 Dram /TT\ (Equinox) - Bir balerinin, milyarder bir işadamından olan gayn v ? meşru ikizleri, birbirinden habersiz büyür. Yn: Alan Rudoph. Oyn: M. Madine, Lara Flyn. Belalılar 16.40 Show TV Macera ®Kibar dolandıncı, öldürülen yaşlı ustasının intikamını almakta ka- rarlıdır. Melih Gülgen'in yönetiminde Cüneyt Arkın ve Güngör Bayrak başrollen paylaşıyor. Analar Ölmez 16.50 Interstar Dram 1 Evcilik Oyunu 17.00 Kanal D Duygusal #Beşık kertmesi sonucu nişanianan iki genç birbirlerinden habersiz olarak tekrar tanışırlar. Yönetmen: Orhan Aksoy. Oynayanlar: Ta- nk Akan, Gülşen Bubikoğlu, Hulusi Kentmen (1975). Çılgın Dövüşçü 17.15 TGRT Macera /T7\ (Mad At Fight Boıer) - Çin'de gizli örgût lideri Tanaka. komür vCy yataklannı ele geçirmek için mücadele etmektedir. Yönetmen: Jo- seph Lai. Oyn: Bobby Kim. Adalı Kız 17.40 atv Duygusal / ^ Bir tekne dolusu genç, denizde kendilerini kurtaran, kendi nalinde- *£y ki bir adama tatsız bir şaka hazırlar. Yn: Oksal Pekmezoğlu. Oyn: Müjde Ar, Murat Soydan. Bulunmaz Uşak 18.20 Show TV Güldürü /£^\ Zengin bir bey ış gezısine çıkar, uşağı da kendisini evin beyi ola- K2s rak tanıtmaya başlar. Yönetmen: Temel Gûrsu. Oynayanlar: Ali Poyrazoğlu, Mine Çelik. Genç Mafya... 19.50 Kanal 6 Gangster /77\ (Mob Boss) - Kıdemli mafya babası vurulur. Ölümden kılpayı kur- vü' tulan baba, işi ogluna devreder. Ancak yeni çaylak babarun işi hay- li zordur. Yn: Fred Olen Ray. Oyn: Morgan Fairchild, Eddie Deezen. Yumurcak Köprüaltı... 20.30 atv Dram /7>ı Küçük Yumurcak ın babası, bir kadınla yaşamaya başlar. Bu geliş- KS' me nedeniyle baba - oğulun iiişkileri bozulur. Yn: TûrkeT Jnanoğ- lu. Oyn: Cüneyt Arkın, tlker Inanoğlu. Görünmez Uçak 21.00 Kanal D Macera /f> (ln <er ceptor)- Hava kuvvetlerine ait bir uçak, gizli görevdeyken V3/ teronst bır grup tarafından kaçınlır. Yn: Michael Cohn. Oyn: And- rew DivofT, Elizabeth Horehead. Yanlış Numara 21.15 Show TV Güldürü ©Tarirıi eser kaçakçılanyla mücadele eden biri polis, diğeri komi olan iki arkadaşın öyküsü. Zeki Alasya, yönettiği filmde, başrolü Metin Akpmar'la paylaşıyor. Şeker Adamın Laneti 21.45 Kanal 6 Gerilim /77\ (Candy Man) - Şeker Adam aslında bir katildir. Söylentiye göre v i ' aynanın karşısinda beş defa "Şeker Adam" diyen onun karakteri- ne bürünür. Yn: Bernard Rose. Oyn: Virginia Madsen, Tonny Todd. 21.551 Interstar I Anaokulu PolisıAynntı yanda Nehrin Kuzeyinde... 22.10 TRT 3 Dram /TS (Where The Riwers Flow>- Hayatını doğaya adamış olan bir ada- v y mın, nükleer santral inşaatına karşı verdiği mücadele anlatılıyor. Yn: Jay Craven, Oyn: Rip Torn, Tantoo Cardinal. Kanayan Yara Bosna 22.30 TGRT # 22.501 TRT21 İki Film Birden Aynntı yanda Bir Şarkı Doeuyor 23.15 HBB Müzikal /fS (A Soog Is Born}- Danny Kaye, Virgmia Mayo'ya âşık olan bir mü- vî' zisyen rolünde. Hovvard Hawks'ın yönetiminde Danny Kaye ve Virginia Mayo rol alıyor. Utan 23.30 TRT INT Dram /Ç?\ Bir türlü aradığı mutluluğu bulamayan adamın öyküsünün anlatıl- ( O ' dığı fılmın yönetmenlığini Ümit Efekan üstlenmiş. Başlıca roller- de ise Orhan Gencebay ve Oya Aydoğan oynuyor. Kacış Yok 23.40 atv Macera ©(Now VV'here To Run)- Teksas'ta 196O'lı yıllar. Üç genç, yörenin kadenni değiştirecek bir sır öğrenır. Hayatlannın en önemli kara- nnı vermeleri gerekmektedir. Yn: Carrol Franklin. Oyn: D. Carradine. 23.40 / Kanal 61 Devrim Günleri Aynntı yanda Fidye 00.30 TRT 1 Gerilim (Ransom) - Zengin işadamlannın başı, bir şantajcıyla beladadır. Yolsuzluklan yüzünden polise de gidemedikleri için sorunu 'pro- fesyonelle' çözmeye karar verirler. Yn: R. Compton. Oyn: O. Reed. Ölesiye Sevmek 01.10 Kanal D Gerilim /^s (Loving... Deadly) - Bebek ticareti yapan bir şirkette kuryelik ya- vzs pan genç, şirketin parasını alıp bir fahişeyle ortadan kaybolur ve olaylar gelişir. Yn: Kris Kertentz. Oyn: D. Wamer, S. Anne. Evdeki Yabancı 01.30 atv Macera Ov (L'inconnu Dans La Maison) - Usta avukat, bir gece evinde bul- \zs duğu cesedin kızının arkadaşı olduğunu öğrenir ve olayı araştırma- ya girişir. Yn: Georges Lauther. Oyn: Jean Paul Belmondo. Sessiz Tanık 01.40 Show TV Mahkeme O | (Break The Silence) - Güçlü bir avukat, eski arkadaşının ncası üze- \£Jrine,babasmı öldüren gencın davasım ustlenir. Genç müvekkil, sır- larla dolu bir insandır. Yn: Robert Iscove. Oyn: G. Harrison. Beni Maça Götür 01.45 HBET? Izleyin Yerli Halli Yabancı \Değmez TRT 2 22.5o\ 'İki Film Birden'de Mort Ransen ve Jaques Demmy'nin yapımlan var 4 BabaIık' örneği iki film Falling Over Backwards Yönetmen: Mort Ransen / Oyuncular: Saul Rubinek, Paul Soles, Julie St. Pierre, Helen Hughes. TV Servisi- Vecdi Sayar, "İki Film Birden" kuşağında, kadın-er- kek iiişkileri ve babalık temalanna yer veriyor. Kuşağın ilk fılmi "Sırtüstıi Düş- mek"te Melyyn, yeni boşanmış bir lise öğretmenidir. Babası Harvey ise kansı Rose başka bir adam için onu terk edince bakımevine sığmmıştır. Rose, Jerry admdaki sporcu sevgili- siyle yaşar ve bütün gün televizyon dizilerini izler. Yalnızlıktan hoşlan- mayan Melvyn, geniş bir ev rutup babasıyla yaşamaya karar verir. lki- si de kadınlardan ağızlannm payla- nnı aJdıklannı düşünürler, ama akıl- lan yine de onlardadır. Ev sahibele- ri Jackie adlı bir kadındır ve üst kat- ta oturur. Bir gece kulübünde şarkı- cı olduğunu söylerse de aslında dan- sözdür. Walter adındaki ıriyan sev- gılisi de bıtışık kulüpte koruma gö- revlisidir ve her gece sarhoş gelip kavga çıkanr. Baba Harvey, Jackie ıle Melvyn'in arasını yapmaya çalı- şırken VValter bir gün Jackie'yi dö- ver ve genç kadın aynlmaya karar verir. Eve baskınlar yapan Walter'in hakkından ise romatizmalı Harvey'i tedavi eden Evangeline gelir ve Walterbu sporcu kadına hayran olup Jackie'nin peşini bırakır. Jackie, Walter'dan hamiledir. Baba-oğul çocuğu aldımıaması için uğraşırken Jerry ölür ve Rose da eve yerleşir. Kadınlardan uzak durmaya çalışan baba-oğul sonunda geri adım atarlar. Harvey, Rose ıle banşır. Melvyn de Jackie'nin çocuğuna baba olmaya karar verir. 'Sırtüstü Düşmek', Vecdi Sayar'ın sunduğu 'İki Film Birden' kuşağının ilk fîlmi olarak ekrana gelecek. Mastroianni, Deneuve 'den hamile TV Servisi - Kusağın ikinci filmi ise bır komedi:'' İnsanın Ayda Y ü- rümesinden Sonraki En Önemli Olay". Marco miğde ağnlanndan şikâyet etmektedir. Bir doktora gider. Dok- torun teşhisi anlaşılmadık bir şeydir. Marco hamiiedir. Marco ve kansı Irene'ın hayatlan tamamıyla değişir. Marco olaya ticari açıdan yaklaşır. Dergılerde fotoğraflan çıkar. Kan koca ışlerini bölüşme düşleri kurma- ya başlamışlardır. Sonunda yedinci ayında hamıleliği Marco'yu aşın ' • • insanın Ayda Yürümesinden Sonraki En Önemli Olay LEvenement le plus important depuis que Ihomme a marche sur la lune / Yönetmen- Senaryo: Jacques Demy ' Oyuncular: Catherine Deneuve, Marcello Mastroianni, Micheline Presle, Marisa Pavan, Claude Melki, Andre Falcon, Maurice Biraud, Alice Sapritcb / Fransız-ltalyan ortak yapımı, 1973, 95 dakika. duygusal hale dönüştürür. Bununla birlikte çiftin yaşamı bir daha eskisi gibı olmayacaktır. Yönetmen Jacques Demy, birka- n kocanın rüyasını işleyen satirik ko- medide Catherine Deneueve ve Marcello Mastroianni 'yi bir araya getiriyor. atv 14.4O\ Hiçbir yere giden dört yolcu Vasquez'den farklı 'azmlık' incelemesiSEVtN OKYAY New York'u üs edinmiş yönet- men Vasquez'in, "Street Story" ve "The Brons War"dan sonraki üçüncü filmi, komik, acı ve melan- kolikkarakter incelemesi. Vasquez, son derece dürüst fılmini büyük bir eneıjiyle yönetmiş. Toni (Joyner), Willie (Doug), Johnny (Leguizamo) ve Vinnie (Serrano), Güney Bronx'da doğup büyümüş, ikisi karaderili, ıkisi Pu- erto Rikolu dört arkadaş. Hayatlan çok farklı çızgilerde gelişriği halde arkadaş kalmışlar. Tom, gelecek va- at eden bır aktör ama, kirasını öde- mek için bir dergiye abone toplu- yor. Johnny süpermarkette çalışı- yor. Üniversiteye gitme yolunda teşvik görüyor ama ilk adımı atmak, yani burs başvurusu korkutuyor onu. "Sokak Çetesi", Vasquez'in yaygm bir şekilde dağıtılan ilk fil- mi. Çok iyi yazılmış ve oynanmış, filmin bütün havasını veren bir se- kanslaaçılıyor. Kalabalıkbirmetro- da, yolcular gözlerini gazetelerine dikmiş. Elleriyle kollanyla işaretler yapıp >üksek sesle tartışarak metro- ya giren dört coşkulu azınlık genci- ni görmezlikten gelmeye çalışıyor- lar. Gençlerden iki tanesi birbirine girince, yolcular dehşetle koltukla- nna büzülüyor. Birden dört genç adam da (Willie, Tom, Johnny ve Vinnie) gülmeye ve soytanlık etme- ye başhyorlar. Şaka yapmışlar, bir sokak tiyatrosu. Bu sahne dördünün Hangin' with the Homeboys / Yönetmen: Joseph B. Vasquez / Oyuncular: Doug E. Doug, Mario Joyner, John Leguizamo, Nestor Serrano, Kimberley Russell, Mary B. VVard, Reggie Montgomery, Christine Claravall / 1991 ABD yapımı, 88 dakika. arasındaki ilişkinin nitehğıni koyar- ken, onlan çağdaş New York'un fo- nuna da yerleştiriyor. Komik, kor- kutucu, ve son derece gerçekmiş duygusu veriyor. Cassavetes'in teknığini benimse- miş Vasquez, "Sokak ÇetesP'nde, keskin hatlarla belırienmiş dört ka- rakterine hayat verirken, New York'ta yaş^amanın fılmlerde sey- rek görünen bir yanını da sunuyor: Dört kahramanı; genç, Puerto Riko- lu ve karaderili olduklan halde, uyuşturucu satıcısı da, katil de de- ğiller. Ama ten renkleri dışında be- yazlardan farksız kişiler de sayıl- mazlar. Onlar da, herkes gibı hiçbir yere giden biryolda dört yolcu. Vas- quez'in gözlemjeri hem iltimassız hem sevgi dola Özellikle Puerto Ri- kolu ve karaderili New Yorklular arasındaki açığa vurulmamış çatış- malan çok iyi yakalamış. Başta dört aktörü, oyunculann mükemmel per- formanslan da bir başka artı puan. Kanal 6 23.40 Savaş ve ozgurluk O Devrim Günleri Revolution Yönetmen Hugh Hudson / O>-uncular: AJ Pacino, Donald Sutherland, Nastassia Kinski, Joan Plowright. Dave King, Annie Lennox/1985, 123 dakika. TV Servisi - "Devrim Günle- ri", sinema tarihinin en büyük fi- yaskolan arasmda yer alıyor. "Ateş Arabalan" ve "Greysto- ke"un yetkin yönetmeni Hud- son'ın elinden nasıl olup daböyle film çıktığını anlamak çok zor. Konu, 1776'daki başlangıcın- dan 1783'teki sonuna kadar Ame- rikan Bağımsızlık Savaşı. Hud- son'ın elinde, anne Jngiltere'ye karşı koloni tarafından yürütülen Oedipal bir isyanı andınyor daha çok. Film, işkence orjileriyle dolu. Böylece sadist kırmızı ceketlilerin ne kadar kötü olduklannı da anlı- yoruz. Hatta yer yer "Rambo" çağnşımlan doğduğu bile söyle- nebilir. Kırmızı ceketlilerin cinsel psikopat komutanı Donald Sot- herland'ın çenesinde kocaman, kara, kıllı bir beni var. Böylece kö- tülüğü hakkında hıç şüphemiz kal- mıyor. Al Pacino ise, Glasgow'da doğmuş, Adirondack yabanıl böl- gesinde yaşayan, hayatını kürk ti- caretiyle kazanırken gerilla kesi- len Tom Dobb. Kinski, yani Daisy McCnnahay, cephede cerrahi mü- dahalelere yardımcı olan, kırmızı ceketli hatlannın arasından leva- zım arabalannı geçiren asi genç kız. Plowright da onun annesi. Hudson, lngiltere'de çektiği filmde savaşı tek tek muharebele- riyle yeniden sahneliyor ama bun- lar hakkında hiçbir şey anlarma- mayı başanyor. İnterstar 2i.55\ Film, Reitman'a karşın kendi temposunu bulmuş Bol 'adaleli' yarı komedi Kindergarten Cop Yönetmen. I\an Reitman / Oyuncular: Arnold Sclmarzenegger, Penelope Ann Miller, Pamela Reed, Linda Hunt, Richard Tyson, Carroll Baker, Joseph Cousins / 1990 ABD, 110 dakika. Arnold Sclmarzenegger, filmde, anaokulundaki küçük öğrencilerine beden eğitimi dersi de veriyor. TV Servisi- Bir uyuşturucu satıcısını yaka- lamaya çalışan polis, öğretmen kılığmda dola- şır. Pek makbul sayılmayan bir ahlaki görüşü ve aba altında sopa gösteren bir şiddeti olan, ada- leli bir yan-komedi. Öbür yansı aksiyon çün- kü. Gene de epeyce eğlenceli. Schwarzenegger ile Reed gayet iyi bir ikili olmuş, kötü adamlar da her zaman rastlanmayan cinsten. Los Angelesli polıs Kimble (Amie), Oedipus kompleksi olan psikopat Crisp (Ryson) ile an- nesi Eleanor'un (Baker) peşindedir. Crisp'in kansı ile oğlu ise ondan kurtulmak için Ore- gon'a kaçmıştır. Kimble ile polis Hhoebe (Re- ed), onlan bulup mahkemede Cnsp ıle annesi aleyhine tanıklık etsinler diye L.A.'e getirme- ye çalışır. Ancak kadınla çocuğun neye benze- diğını bılmezler. Reitman, kadın karakterlerine hiç sempatisi olmayan, onlan ve romantik yan olaylan nere- deyse tamamen gözardı eden bir yönetmen. Ama "Anaokulu Polisi". yönetmenine rağ- men kendi temposunu bulmuş giden bir film. Schvvarzenegger ise küçük öğrencilerine beden eğitimi dersleri vererek, ABD Başkanı'na bağ- lı Fiziksel Form Konseyi'nin başkanı sıfaüyîa sinema dışında sahip olduğu mevkiye ve siya- sı emellerine beyazperde aracıhğıyla da hizmet ediyor. Gene de çocuklarla olan sahneleri, do- ğal olarak ortaya çıkan zıtlık yönünden, hoş. Ama çocuklara yönelık bir komedinin bunca şiddet içeren bir polis aksiyonfilmiyleaynı po- tada kanştınlmasının doğruluğu, hayli tartışılır. Turnike'nin eski koordinatörü Haluk Ergün, aylardır üzerinde çalıştığı projesi için kanal anyor Tiyangola'nm maketi hazır, sıra yerde FİGEN YANIK Haluk Ergün, 'game show'un ma- ketiyle (UGUR GÜNYÜZ). Bir gecede üretilen projeler, iki günde kunılan stüdyolarla ve bazen üçüncü haftada biten heyecanlar mevsimi televizyonlarda... Belki yaz olduğu için, ama değil... Uzun süren bir yaz gibi de değil ki bu katlanıl- sın... Yanlış anlaşılmasm. ama yaz dönemi programlanndan istisnasız en fazla bir hafta önce haberdar olma- yı kanıksamışken Haluk Ergün'ü aylardır üzerinde çalıştığı 'game show' projesinin maketi ile görünce heyecanlanmamak mümkün değil. Ergün. televizyon kanallan yöne- ticilerine "Piyangola" adını verdi- ği programının maketini sunarken hayli iddialı: "Türkiye'de bugün çok basit yarışmalar veya basit ha- ber programlar yapılıvor ve onla- ra program deniyorsa benimki Türkiye'de olay yaratır. Çünkü Türkiye'de ilk defa bir projenin maketini sunuyorum. Bir TV yö- neticisi, maketi gördüğü zaman olayı yaşayacak." Programın bütü- nünü şematik olarak yansıtabilen bu elektrikli sistem üzerine oturrulan maket, bir fişe takıldıği anda canla- nacak kadar gerçek. "Piyangola" şovu. yanşmayı ve eğlenceyi bir ara- ya getiriyor. Ergün, isim hakkını aldığı ve Tür- kiye'de bir TV kanalında yayın ha- yatına geçirdıği zaman Hollanda'da bir özel kanalın da satın almak iste- diği "Piyangola"da ünlülenn arka- sına sığınmadan, halkı yanştırarak izleyicilere keyif venp mutlu etmek istiyor. Turnike programında üç yıl koor- dinatörlük yapan Ergün, Güner Ümit'in lnterstar'da program sıra- sındaki talihsiz gafindan yalnızca bir hafta önce aynlmıştı ekipten. Şimdi olaym üzerinden hayli uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen "Ben ol- Ve Türkiye'de insanların saat 20.00'de ne istedikJerini çok iyi bi- liyorum. Ben lokomorif görevi yap- mak istiyorum. Bana göre Türki- ye'de projelerden TV sahipleri bi- îe korkuyorlar, ama ben korkmu- yorum ve diyorum ki ben bu prog- ramı getirirsem her şeyi isteyece- ğim, ama karşılığında her şeyi ve- receğim. Onlar benden rating iste- yecekler. Ben 200 program yapa- caksam 150 kere ilk ona gireceği- • Haluk Ergün, isim hakkını aldığı ve Türkiye'de bir TV kanalında yayın hayatma geçirdiği zaman Hollanda'da bir özel kanalın da satın almak istediği "Piyangola"da imlülerin arkasma sığınmadan, halkı yanştırarak izleyicilere keyif verip mutîu etmek istiyor ve 'Ben bir haber programı veya spor programı yapmadım, bir game showhazıriadım' diyor. saydım o gaf olmazdı..." diyor... "Ğüner Ümit tartışmasız Türki- ye'nin bir numaraîı sbowman'i, ama ben o mizansene karşı çıkmış- tım." Ergün, Tumike'den sistemde tıka- nıklıklar başladığı ve artık tatmin ol- madığı içinaynldığını belirtiyor. Ve henüz o dönemde yeni projesi "Pi- yangola" ilk işaretlenni vermeye başlamış. "Ben bugün bir haber program, bir spor program vap- madım, bir game show hazırladım. mi iddia ediyorum. Ben de karşılı- ğında kaliteden ödün vermedcn programı gerçekleştirmek istiyo- rum." Ergün, "Piyangola" ile televiz- yon dünyasında asıl amacının akıllı- ca gelışfirilmış ve yayın hayatı bo- yunca kalitesini kaybetmeyeceğine inandığı bır proje ile 'ders' vermek istiyor. "Türkiye'de televizyoncu- luk bana göre gerçekten zor bir noktada ve tıkanma noktasında. Türkiye'de insanlar bir proje sunacaklan zaman da cep telefonu yoksa, sekreteri, çantası yoksa, ta- kım elbise giv memişsc ciddiye alın- mı>or. Ben bunu gidip üst yöne- timdeki bir kişiye sunduğum za- man adam bana bir gün önce yedi- ği yemeği anlatıvor. Bu şekilde ve- rilen kararlar tabii ki programla- ra da yansıyor... Dikkat ediyorum zaten ekrana getirdikleri birtakım yarışmalarda kalitesizlik dizbo- yu... Sunucuya bakıyorsun, onlar- dan daha da kalitesiz, iyice yok olu- yor. Ben hakaret etmiyoruır... Sa- dece yapılan işe çok saygı duyup verilen emeğe karşılık profesyonel- ce düşündüğüm için bunu söylü- yorum." Ve Ergün şimdiden "Piyango- la"nın kaderini de belirlemiş: "Bel- ki şu anda artık yarışmaların özel- liklerini yirirmcye başladığı bir dö- nem diye düşünüy oruz, ama yanı- lıyoruz.. Biz hiçbir şeyi ciddiye al- madığımız gibi maalesef bunları da ciddiye almıyoruz.. Ama bakın Avrupa'da her kanalda. yarışma programı var. Seyirci düzeyli.. Programcılar düzeyli.. Adamlar profesyonel çalışıyorlar ve o işlevi uzun zaman sürdürebiliyorlar.. Ben, akıllı bir TV kanalı bu prog- ramı beş yıl götürebilir diye düşü- nüyorum, fakat sadece bir yıl ya- pıp televizyonculuk hayatımı ka- patmak istiyorum..."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog